Elicea

Elicea to lek zawierający escytalopram, stosowany w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych (np. lęk paniczny, fobia społeczna, zaburzenie lękowe uogólnione, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne). Należy do grupy SSRI.

Działanie Elicea

Elicea działa na podstawie escitalopramu, który jest inhibitorem zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Głównym celem działania tego leku jest zwiększenie poziomu serotoniny w mózgu, co wpływa na nastrój i zmniejsza uczucie lęku.

Escitalopram zwiększa stężenie serotoniny w szczelinie synaptycznej, czyli przestrzeni między komórkami nerwowymi. Serotonina jest ważnym neuroprzekaźnikiem, który reguluje nastrój, lęk i inne funkcje emocjonalne. W przypadku depresji i zaburzeń lękowych, poziom serotoniny w mózgu może być nieprawidłowy.

Elicea pomaga przywrócić równowagę serotoniny, co może poprawić nastrój, zmniejszyć objawy lęku i pomóc pacjentom funkcjonować lepiej w codziennym życiu. Leczenie zwykle trwa kilka tygodni, zanim pełne korzyści z terapii stają się widoczne. Ważne jest, aby stosować się do zaleceń lekarza i nie przerywać leczenia bez konsultacji.

Wskazania do stosowania Elicea

Elicea (escitalopram) jest lekiem z grupy inhibitorów selektywnego wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i jest stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. Oto główne wskazania do stosowania Elicea:

 • Depresja (epizod depresyjny większy): Elicea jest stosowany w leczeniu objawów depresji, takich jak przygnębienie, utrata zainteresowań, zmęczenie, trudności z koncentracją, uczucie bezwartościowości, a także zmiany apetytu i snu.
 • Zaburzenie lękowe uogólnione (GAD): Elicea może być stosowany w leczeniu GAD, zaburzenia charakteryzującego się nadmiernym, niekontrolowanym i trudnym do opanowania lękiem, który może wpływać na codzienne funkcjonowanie.
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Elicea może być stosowane w leczeniu OCD, który charakteryzuje się nawracającymi, niechcianymi myślami (obsesje) oraz powtarzalnymi zachowaniami (kompulsje), które mają na celu złagodzenie napięcia związanego z obsesjami.
 • Zaburzenie lękowe społeczne (fobia społeczna): Lek może być stosowany w leczeniu fobii społecznej, która objawia się intensywnym lękiem przed sytuacjami społecznymi, oceną innych ludzi oraz strachem przed negatywnym osądem ze strony innych.
 • Zaburzenie lękowe związane z napadami paniki: Elicea może być stosowane w leczeniu zaburzenia, w którym osoba doświadcza nagłych, nieprzewidywalnych i intensywnych napadów lęku, często wraz z objawami somatycznymi, takimi jak duszności, ból w klatce piersiowej czy uczucie mdłości.
 • Zaburzenie stresu pourazowego (PTSD): Elicea może być stosowany w leczeniu PTSD, które występuje u osób, które przeżyły traumatyczne wydarzenie, a objawy obejmują nawracające wspomnienia zdarzenia, koszmary senne, unikanie sytuacji przypominających traumę oraz nasilony lęk.

Ważne jest, aby pamiętać, że tylko lekarz może zdecydować, czy Elicea jest odpowiednim lekiem dla konkretnej osoby i ustalić dawkowanie oraz czas trwania leczenia. Nie należy samodzielnie decydować o stosowaniu leku ani zmieniać dawki bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania do stosowania Elicea

Przed rozpoczęciem leczenia Elicea (escitalopram) ważne jest, aby być świadomym przeciwwskazań i środków ostrożności związanych z jego stosowaniem. Oto szczegółowy opis przeciwwskazań i środków ostrożności:

Przeciwwskazania:

 1. Nadwrażliwość na escitalopram lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku: Osoby uczulone na escitalopram lub jakikolwiek składnik leku nie powinny go stosować.
 2. Jednoczesne stosowanie z lekami z grupy MAO (inhibitory monoaminooksydazy): Elicea nie powinno być stosowane jednocześnie z lekami z grupy MAO, ponieważ może to prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego, który jest potencjalnie zagrażający życiu.

Środki ostrożności:

 1. Zaburzenia sercowo-naczyniowe: Pacjenci z chorobami sercowo-naczyniowymi, takimi jak choroba wieńcowa, niewydolność serca czy zaburzenia rytmu serca, powinni być monitorowani podczas leczenia Elicea, ponieważ lek może wpłynąć na pracę serca.
 2. Padaczka: Elicea może obniżać próg drgawkowy, dlatego u pacjentów z padaczką lub zwiększonym ryzykiem wystąpienia drgawek należy zachować ostrożność.
 3. Stosowanie u osób z cukrzycą: Leczenie Elicea może wpłynąć na kontrolę glikemii u osób z cukrzycą, więc może być konieczne dostosowanie dawki insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych.
 4. Zespół serotoninowy: Równoczesne stosowanie Elicea z innymi lekami wpływającymi na poziom serotoniny może prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego. Objawy obejmują drżenie, drgawki, tachykardię, nudności, biegunkę, zaburzenia psychiczne i autonomiczne. W takiej sytuacji należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
 5. Zaburzenia krwotoczne: Elicea może zwiększać ryzyko krwawień, zwłaszcza gdy jest stosowane z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), aspiryną czy lekami przeciwzakrzepowymi.
 6. Myśli samobójcze: U pacjentów z depresją lub innymi zaburzeniami psychicznymi, szczególnie na początku leczenia, może wystąpić zwiększone ryzyko myśli i zachowań samobójczych. Osoby te powinny być bacznie obserwowane przez lekarza, a także rodzinę i bliskich.

Dawkowanie Elicea

Dawkowanie i sposób stosowania Elicea (escitalopram) zależy od konkretnej sytuacji klinicznej oraz stanu pacjenta. Poniżej przedstawiamy ogólne zalecenia dotyczące dawkowania i stosowania tego leku:

Dorośli:

 • Depresja: Zwykle zalecana początkowa dawka to 10 mg raz na dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta, dawka może zostać zwiększona do maksymalnie 20 mg na dobę.
 • Zaburzenia lękowe: Dawka początkowa to 10 mg raz na dobę. Lekarz może dostosować dawkę do maksymalnie 20 mg na dobę, w zależności od reakcji na leczenie.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Początkowo zaleca się 10 mg raz na dobę, a dawka może zostać zwiększona do maksymalnie 20 mg na dobę, w zależności od potrzeb pacjenta.

Osoby w podeszłym wieku (65 lat i starsi):

 • Zwykle zaleca się niższą dawkę początkową (5 mg na dobę). W zależności od odpowiedzi na leczenie, dawka może zostać zwiększona do maksymalnie 10 mg na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek:

 • Lekarz może zdecydować o zastosowaniu niższej dawki początkowej i maksymalnej dla pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Sposób stosowania:

 • Elicea powinno być przyjmowane doustnie, jako jedna dawka dzienna, niezależnie od posiłków. Tabletkę można połknąć w całości z szklanką wody.
 • Długość leczenia zależy od odpowiedzi na leczenie oraz rodzaju zaburzenia. Leczenie depresji powinno trwać co najmniej 6 miesięcy, natomiast dla zaburzeń lękowych i obsesyjno-kompulsyjnych może być dłuższe.
 • Należy unikać nagłego zaprzestania stosowania leku, ponieważ może to prowadzić do objawów odstawiennych. Zamiast tego dawkę należy stopniowo redukować pod nadzorem lekarza.

Należy pamiętać, że tylko lekarz może ocenić, która dawka i sposób stosowania leku będzie odpowiedni dla danego pacjenta. Ważne jest, aby zawsze przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego i stosować lek zgodnie z instrukcją.

Z czym nie łączyć leku Elicea

Elicea i Inhibitory MAO – Elicea nie powinna być stosowana z nieselektywnymi inhibitorami MAO, takimi jak fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid, tranylcypromina. Po zakończeniu przyjmowania tych leków, pacjent powinien odczekać 14 dni przed rozpoczęciem leczenia Elicea. Analogicznie, po zaprzestaniu przyjmowania Elicea, należy odczekać 7 dni przed przyjęciem inhibitorów MAO.

Elicea i Selektynwe Inhibitory MAO-A/B – Elicea może wchodzić w interakcje z odwracalnymi selektywnymi inhibitorami MAO-A, jak moklobemid, oraz nieodwracalnymi inhibitorami MAO-B, jak selegilina, zwiększając ryzyko działań niepożądanych.

Elicea i Leki Współdziałające – Elicea może wchodzić w interakcje z lekami takimi jak linezolid, lit, tryptofan, imipramina, dezypramina, sumatryptan, tramadol, buprenorfina, cymetydyna, lanzoprazol, omeprazol, flukonazol, fluwoksamina, tyklopidyna, ziele dziurawca, kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, warfaryna, dipirydamol, fenprokumon, meflochina, bupropion, neuroleptyki, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, SSRIs, flekainid, propafenon, metoprolol, klomipramina, nortryptylina, rysperydon, tiorydazyna, haloperydol. Te leki mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych lub wymagać dostosowania dawkowania Elicea.

Elicea i Leki na Rytmy Serca – Elicea nie powinna być stosowana z lekami wpływającymi na rytm serca, takimi jak leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, leki przeciwpsychotyczne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne, leki przeciwmalaryczne, niektóre leki przeciwhistaminowe.

Elicea i Alkohol – Chociaż nie wykazano bezpośredniej interakcji Elicea z alkoholem, zaleca się unikanie jednoczesnego spożywania alkoholu podczas leczenia Elicea.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Elicea

Skutki uboczne leku Elicea

Skutki uboczne leku Elicea (escitalopram) mogą się różnić u poszczególnych pacjentów. Poniżej przedstawiamy podział skutków ubocznych ze względu na częstość występowania:

Bardzo częste (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób)

 • Ból głowy: może wystąpić w wyniku zmian w przekaźnikach nerwowych w mózgu, które escitalopram wpływa.
 • Nudności: uczucie mdłości i chęć wymiotowania, które może wystąpić u niektórych pacjentów podczas stosowania leku.

Częste skutki uboczne:

 • Zatkanie nosa lub ból gardła: infekcje dróg oddechowych mogą wystąpić u niektórych pacjentów przyjmujących Elicea.
 • Zwiększony apetyt: niektórzy pacjenci mogą doświadczyć wzrostu apetytu, co może prowadzić do zwiększenia masy ciała.
 • Senność, bezsenność: Elicea może wpłynąć na cykl snu, powodując uczucie senności w ciągu dnia lub trudności z zasypianiem w nocy.
 • Niepokój, nerwowość: lek może prowadzić do wzrostu napięcia nerwowego u niektórych pacjentów.
 • Drżenie rąk: niektórzy pacjenci mogą doświadczać drżenia rąk, które może być spowodowane wpływem leku na układ nerwowy.
 • Bóle mięśni i stawów: niektórzy pacjenci mogą odczuwać ból mięśni lub stawów podczas stosowania Elicea.
 • Zaburzenia seksualne: escitalopram może wpływać na funkcje seksualne, powodując zmniejszenie libido, problemy z erekcją czy opóźniony wytrysk.
 • Suchość w ustach: spadek produkcji śliny może wystąpić u niektórych pacjentów.
 • Zaparcia, biegunka, bóle brzucha, wymioty: Elicea może wpłynąć na układ pokarmowy, prowadząc do problemów trawiennych.
 • Zwiększenie masy ciała: wzrost apetytu może prowadzić do zwiększenia masy ciała u niektórych pacjentów.

Niezbyt częste skutki uboczne:

 1. Wysypka, świąd: niektórzy pacjenci mogą doświadczyć reakcji skórnych, takich jak wysypka i świąd, wynikających z reakcji na lek.
 2. Drgawki: Elicea może wywołać drgawki u niektórych pacjentów, szczególnie u osób z historią padaczki.
 3. Utrata łaknienia: spadek apetytu może wystąpić u niektórych osób.
 4. Zawroty głowy, zaburzenia smaku: Elicea może wpłynąć na zmysł równowagi i smaku, prowadząc do zawrotów głowy i zmian w odbiorze smaku.
 5. Zaburzenia widzenia: niektórzy pacjenci mogą doświadczyć zaburzeń widzenia, takich jak rozmyte widzenie czy trudności w akomodacji oka.
 6. Szum w uszach: Elicea może powodować szum w uszach (tinnitus) u niektórych pacjentów.
 7. Ból stawów: ból stawów może wystąpić u niektórych osób podczas stosowania Elicea.
 8. Krwawienia z nosa: niektórzy pacjenci mogą doświadczyć krwawień z nosa podczas stosowania leku.
 9. Zwiększenie napędu seksualnego: choć rzadko, lek może prowadzić do zwiększenia popędu seksualnego u niektórych pacjentów.
 10. Zmiany rytmu serca: Elicea może wpłynąć na rytm serca, powodując nieprawidłowe lub nieregularne bicia serca.

Rzadkie skutki uboczne:

 1. Reakcje alergiczne: niektórzy pacjenci mogą doświadczyć reakcji alergicznych, takich jak wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy czy trudności z oddychaniem.
 2. Obniżony poziom sodu we krwi: Elicea może wpłynąć na poziom sodu we krwi, prowadząc do hiponatremii.
 3. Zmniejszenie liczby krwinek, małopłytkowość: rzadko lek może wpłynąć na układ krwiotwórczy, prowadząc do zmniejszenia liczby krwinek czy małopłytkowości.
 4. Mania, halucynacje, agresja, dezorientacja: niektórzy pacjenci mogą doświadczyć objawów psychotycznych lub maniakalnych podczas stosowania Elicea.
 5. Suicidalne myśli i zachowania: lek może prowadzić do myśli samobójczych i prób samobójczych, szczególnie u osób z historią depresji czy innych zaburzeń psychicznych.
 6. Dystonia, ruchy mimowolne: rzadko Elicea może powodować niekontrolowane ruchy mięśni, np. skurcze czy drżenie.
 7. Zapalenie wątroby, żółtaczka: lek może prowadzić do problemów z wątrobą, takich jak zapalenie wątroby czy żółtaczka.
 8. Niewielkie krwawienia podskórne: rzadko pacjenci mogą doświadczyć małych krwawień podskórnych.
 9. Zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, nietolerancja fruktozy, niedobór sacharazy-izomaltazy: rzadko pacjenci z tymi schorzeniami mogą doświadczyć pogorszenia objawów podczas stosowania Elicea.

Bardzo rzadkie skutki uboczne:

 1. Zespół serotoninowy: bardzo rzadko Elicea może prowadzić do zespołu serotoninowego, który charakteryzuje się objawami takimi jak drżenie, drgawki, gorączka czy zaburzenia psychiczne. Stan ten może być potencjalnie zagrażający życiu i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.
 2. Zaburzenia krzepnięcia krwi: bardzo rzadko lek może wpłynąć na krzepnięcie krwi, prowadząc do nieprawidłowego krwawienia.
 3. Zespół neuroleptyczny: bardzo rzadko Elicea może wywołać zespół neuroleptyczny, który objawia się sztywnością mięśni, drżeniami, zaburzeniami świadomości oraz gorączką. Stan ten może być zagrażający życiu i wymaga natychmiastowego leczenia.
 4. Zapalenie naczyń krwionośnych: bardzo rzadko lek może prowadzić do zapalenia naczyń krwionośnych, co może prowadzić do bólu, zaczerwienienia czy obrzęku w miejscu zapalenia.

Należy pamiętać, że nie każdy pacjent odczuje te skutki uboczne. Jeśli wystąpią poważne, nieznane lub niepokojące objawy podczas stosowania Elicea, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wystąpienia objawów zagrażających życiu, takich jak zespół serotoninowy czy zespół neuroleptyczny, należy natychmiast zgłosić się na oddział ratunkowy.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Elicea

Pytania naszych Pacjentów

W jakim celu stosuje się lek Elicea?

Elicea (escitalopram) to lek stosowany głównie w leczeniu depresji oraz różnych zaburzeń lękowych, takich jak zespół lęku uogólnionego, lęk społeczny i zaburzenie lękowe z napadami paniki. Działa jako selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), zwiększając poziom serotoniny w mózgu, co prowadzi do poprawy nastroju i ogólnego samopoczucia pacjenta.

Czy Elicea to lek psychotropowy?

Tak, Elicea (escitalopram) jest lekiem psychotropowym, co oznacza, że wpływa na funkcjonowanie mózgu, zmieniając poziom i aktywność niektórych neuroprzekaźników, w szczególności serotoniny.

Jak długo można stosować lek Elicea?

Czas stosowania leku Elicea (escitalopram) zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz rodzaju i nasilenia zaburzeń psychicznych. Leczenie zwykle trwa kilka miesięcy, ale w przypadku przewlekłej depresji lub zaburzeń lękowych może być kontynuowane przez kilka lat. Wszystkie decyzje dotyczące czasu trwania leczenia powinny być podejmowane w konsultacji z lekarzem prowadzącym.

Czy lek Elicea uzależnia?

Lek Elicea nie powoduje uzależnienia fizycznego ani psychicznego.

Czy przy Elicea można pić alkohol?

Chociaż nie ma bezpośredniego przeciwwskazania dotyczącego spożywania alkoholu podczas stosowania Elicea (escitalopram), zdecydowanie zaleca się ostrożność. Alkohol może nasilać niektóre skutki uboczne leku, takie jak senność czy zawroty głowy. Ponadto, zarówno alkohol, jak i escitalopram oddziałują na układ nerwowy centralny, co może wpłynąć na efekty terapeutyczne leku.

Czy Elicea obniża ciśnienie?

Elicea nie jest lekiem, który ma bezpośredni wpływ na ciśnienie krwi.

Kiedy brać Elicea?

Elicea jest lekiem stosowanym w leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych i innych zaburzeń psychicznych. Aby osiągnąć najlepsze efekty, lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz decyduje o dawce, częstotliwości i czasie przyjmowania leku na podstawie indywidualnych potrzeb pacjenta.

Czy lek Elicea jest bezpieczny?

Lek Elicea jest uważany za bezpieczny dla większości pacjentów, gdy stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i przestrzegane są odpowiednie środki ostrożności. Jest to lek na receptę, co oznacza, że jego stosowanie powinno być monitorowane przez lekarza, który oceni korzyści i ryzyko dla pacjenta.

Czy Elicea powoduje senność?

Elicea może powodować senność u niektórych pacjentów. Jest to jeden z częstych skutków ubocznych tego leku. Senność występuje u około 1 na 10 osób, które stosują escitalopram.

Czy Elicea to dobry lek?

Elicea to dobry lek, ponieważ długofalowo przyczynia się do poprawy nastroju, samopoczucia psychicznego oraz funkcji poznawczych u osób cierpiących na chorobę podstawową. W porównaniu z innymi lekami przeciwdepresyjnymi, Elicea jest dobrze tolerowana i powoduje mniej działań niepożądanych.

Kiedy poprawa po Elicea?

Poprawa po Elicea może wystąpić po 2-4 tygodniach regularnego stosowania leku w przypadku depresji, ale pełne efekty działania mogą być osiągnięte po kilku miesiącach. W przypadku zaburzeń lękowych czas potrzebny do uzyskania poprawy może się różnić indywidualnie.

Czy lek Elicea można brać na noc?

Lek Elicea można brać na noc, jeśli pacjentowi tak zaleci lekarz.

Czy Elicea można brać na czczo?

Elicea można brać na czczo, ponieważ sposób przyjmowania leku nie jest związany z posiłkami.

Czy Elicea pobudza?

Działanie pobudzające nie jest typowe dla tego leku.

Czy Elicea jest refundowana?

Elicea nie jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Polsce.

Czy Elicea jest na receptę?

Tak, Elicea jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Elicea? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEscitalopramum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentMedezin Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Elicea

Aciprex, Apoescitaxin Oro, Betesda, Depralin, Escitalopram, Escitalopram Bluefish, Escitil, Lexapro, Mozarin, Oroes, Pramatis, Symescital.

Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2024