Pramatis

Pramatis to lek przeciwdepresyjny zawierający escytalopram, substancję z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Działa przez zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu, co pomaga w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych. Może zająć kilka tygodni, zanim pacjent poczuje poprawę. Leku nie należy przekazywać innym.

Działanie Pramatis

Mechanizm działania Pramatis polega na wpływaniu na układ serotoninowy w mózgu. Serotonina to ważny neuroprzekaźnik, który bierze udział w regulacji nastroju, emocji, snu, a także w innych funkcjach organizmu. Zaburzenia w układzie serotoninowym są uważane za istotny czynnik rozwoju depresji i pokrewnych chorób.

Pramatis działa poprzez blokowanie wychwytu zwrotnego serotoniny w synapsach neuronów. Oznacza to, że zwiększa dostępność serotoniny w przestrzeni między neuronami, co pozwala na lepszą komunikację między komórkami nerwowymi.

W rezultacie, Pramatis pomaga w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak epizody dużej depresji, zaburzenia lękowe z napadami lęku, z agorafobią lub bez agorafobii, fobia społeczna, zaburzenie lękowe uogólnione i zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne.

Wskazania do stosowania Pramatis

Pramatis jest lekiem stosowanym w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. Poniżej przedstawiam listę wskazań do stosowania tego leku, zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce:

Epizody Dużej Depresji: Duża depresja, często nazywana depresją kliniczną, to poważne zaburzenie afektywne charakteryzujące się stanem intensywnego smutku, brakiem zainteresowania i radości, uczuciem bezwartościowości i winy, a także innymi objawami takimi jak problemy ze snem, zmęczenie, trudności z koncentracją i zmiany apetytu. Pramatis pomaga zwiększyć stężenie serotoniny w mózgu, co może przeciwdziałać objawom depresji.

Zaburzenie Lękowe z Napadami Lęku (z agorafobią lub bez agorafobii): To stan, w którym osoba doświadcza nagłych, intensywnych ataków lęku, które mogą obejmować objawy takie jak palpitacje serca, pocenie się, drżenie, duszności, nudności lub strach przed utratą kontroli. Agorafobia jest lękiem przed byciem w miejscach, z których ucieczka może być trudna lub niemożliwa. Pramatis może pomóc złagodzić te objawy, wpływając na układ serotoninowy w mózgu.

Fobia Społeczna (Zaburzenie Lękowe Społeczne): Stan charakteryzujący się intensywnym lękiem i unikaniem sytuacji społecznych. Pramatis, poprzez wpływanie na stężenie serotoniny, może pomóc zmniejszyć objawy związane z fobią społeczną.

Zaburzenie Lękowe Uogólnione: To długotrwały stan lęku i niepokoju dotyczący wielu aspektów codziennego życia. Osoba cierpiąca na to zaburzenie często martwi się nadmiernie o różne rzeczy i sytuacje. Pramatis może pomóc złagodzić niepokój związany z tym stanem.

Zaburzenie Obsesyjno-Kompulsyjne (ZOK): Jest to zaburzenie, w którym osoba ma niechciane i powtarzające się myśli, uczucia, pomysły (obsesje), które prowadzą do powtarzających się zachowań (kompulsje). Pramatis może pomóc w kontroli tych obsesyjno-kompulsyjnych myśli i zachowań.

Przeciwskazania i środki ostrożności do stosowania Pramatis

Przeciwskazania:

 • Nadwrażliwość na escitalopram lub jakikolwiek inny składnik leku: Pacjenci, którzy są uczuleni na escitalopram lub jakikolwiek inny składnik leku, nie powinni stosować Pramatis.
 • Jednoczesne stosowanie z niektórymi lekami: Pramatis nie powinien być stosowany razem z niektórymi innymi lekami, w tym z lekami z grupy MAO-Inhibitory (np. moklobemid, selegilina) oraz linezolidem, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, co może prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych.

Środki ostrożności:

 • Osoby z chorobami serca: Pramatis może wpływać na rytm serca, dlatego osoby z chorobami serca powinny być ostrożne podczas stosowania tego leku i regularnie konsultować się z lekarzem.
 • Osoby z cukrzycą: Pramatis może wpływać na poziom cukru we krwi. Osoby z cukrzycą powinny regularnie monitorować poziom cukru we krwi podczas leczenia tym lekiem.
 • Osoby z chorobami nerek i wątroby: Mogą one wymagać dostosowania dawki leku.
 • Osoby z padaczką: Pramatis może zwiększać ryzyko napadów, dlatego osoby z padaczką powinny być pod ścisłym nadzorem lekarza podczas stosowania tego leku.
 • Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak schizofrenia, maniakalne i hipomaniakalne epizody: Pramatis może nasilać objawy tych stanów.
 • Osoby z tendencjami samobójczymi: Pacjenci z depresją lub zaburzeniami lękowymi często myślą o samobójstwie lub samookaleczeniu. Ryzyko to jest największe na początku leczenia.

Powyższe informacje są ogólnymi wytycznymi i nie zastąpią profesjonalnej porady medycznej. Przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku, w tym Pramatis, zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak stosować Pramatis?

Stosowanie Pramatis powinno zawsze odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza. W zależności od stanu zdrowia pacjenta i przebiegu leczenia, dawka i sposób przyjmowania leku mogą się różnić.

Dorośli:

 • Depresja: Zwykle zalecana dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Dawka może być zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę.
 • Zaburzenie lękowe z napadami lęku: Dawka początkowa to 5 mg raz na dobę w pierwszym tygodniu leczenia, przed zwiększeniem do 10 mg na dobę. Następnie dawka może być zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę.
 • Fobia społeczna: Zwykle zalecana dawka wynosi 10 mg raz na dobę. Dawka może być zmniejszona do 5 mg na dobę lub zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.
 • Uogólnione zaburzenie lękowe i Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne: Zwykle zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg raz na dobę. Dawka może być zwiększona maksymalnie do 20 mg na dobę.

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): Zalecana dawka początkowa to 5 mg raz na dobę. Dawka może być zwiększona do 10 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat) nie jest zazwyczaj zalecane.

Zaburzenia czynności nerek: W przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Zaburzenia czynności wątroby i pacjenci wolno metabolizujący leki z udziałem izoenzymu CYP2C19: Dla tych grup pacjentów dawka nie powinna przekraczać 10 mg na dobę.

Pramatis można przyjmować niezależnie od posiłków, popijając tabletki wodą. W razie potrzeby, tabletki 10 mg można podzielić na dwie równe dawki, a tabletki 20 mg na cztery równe dawki.

Czas trwania leczenia jest indywidualny i zależy od reakcji pacjenta na leczenie. Należy jednak pamiętać, że może upłynąć kilka tygodni zanim nastąpi poprawa samopoczucia. Nie wolno zmieniać dawki leku bez porozumienia z lekarzem. Zaleca się przyjmowanie leku przez co najmniej 6 miesięcy po uzyskaniu poprawy samopoczucia. Zbyt wczesne przerwanie leczenia może spowodować nawrót objawów.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Pramatis, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala.

Jeśli pacjent zapomni zażyć dawkę leku, a przypomni sobie o tym przed położeniem się spać, powinien wziąć zapomnianą tabletkę. Następnego dnia należy przyjąć lek jak zwykle. Jeśli o pominiętej dawce pacjent przypomni sobie w nocy, powinien opuścić tę dawkę i zażyć następną tabletkę o zwykłej porze.

Nie należy przerywać przyjmowania leku Pramatis bez zalecenia lekarza. Kończąc cykl leczenia, dawkę leku Pramatis zazwyczaj zmniejsza się stopniowo przez kilka tygodni. Po odstawieniu leku Pramatis, zwłaszcza nagłym, u pacjenta mogą wystąpić objawy odstawienia. W razie wystąpienia ciężkich objawów odstawienia po przerwaniu przyjmowania leku Pramatis należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Z czym nie łączyć leku Pramatis

Podczas stosowania Pramatis, szczególną uwagę należy zwrócić na unikanie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, niektórych antybiotyków, leków przeciwdepresyjnych, przeciwbólowych, przeciwzapalnych, oraz niektórych leków na choroby serca i układu krążenia. Ważne jest również monitorowanie poziomu potasu i magnezu w organizmie. Alkohol i jedzenie nie wpływają bezpośrednio na działanie Pramatis, choć zaleca się umiarkowanie w spożywaniu alkoholu.

Interakcje z Inhibitorami Monoaminooksydazy (IMAO) i Pramatis – Pramatis nie powinien być stosowany razem z nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (np. fenelzyną, iproniazydem) oraz selektywnymi inhibitorami MAO-A (np. moklobemidem) i MAO-B (np. selegiliną). Przerwa pomiędzy zakończeniem stosowania IMAO a rozpoczęciem Pramatis powinna wynosić 14 dni, a po odstawieniu Pramatis przed przyjęciem IMAO – 7 dni.

Interakcje z Antybiotykiem Linezolidem i Pramatis – Stosowanie linezolidu z Pramatis może zwiększyć ryzyko działań niepożądanych, dlatego należy unikać tej kombinacji.

Interakcje z Litem i Tryptofanem i Pramatis – Stosowanie Pramatis w połączeniu z litem (lek na zaburzenia maniakalno-depresyjne) oraz tryptofanem może prowadzić do zwiększenia ryzyka działań niepożądanych.

Interakcje z Lekami przeciwdepresyjnymi i Przeciwbólowymi i Pramatis – Leki takie jak imipramina, dezypramina, sumatryptan, tramadol mogą w połączeniu z Pramatis powodować wzrost ryzyka działań niepożądanych.

Interakcje z Lekami na Wrzody Żołądka, Grzybicę i Depresję i Pramatis – Cymetydyna, lanzoprazol, omeprazol, flukonazol, fluwoksamina i tyklopidyna mogą zwiększać stężenie Pramatis we krwi, co wymaga szczególnej uwagi.

Interakcje z Zielonym Dziurawcem i Pramatis – Używanie zielonego dziurawca w trakcie leczenia Pramatis może wpływać na skuteczność leczenia.

Interakcje z Lekami przeciwzapalnymi i Antykoagulantami i Pramatis – Kwas acetylosalicylowy, NLPZ oraz warfaryna, dipirydamol i fenprokumon mogą zwiększyć skłonność do krwawień w połączeniu z Pramatis.

Interakcje z Lekami na Malaria, Depresję i Ból i Pramatis – Meflochina, bupropion i tramadol mogą obniżać próg drgawkowy w połączeniu z Pramatis.

Interakcje z Lekami przeciwpsychotycznymi i Przeciwdepresyjnymi i Pramatis – Leki przeciwpsychotyczne i trójpierścienne leki przeciwdepresyjne mogą obniżać próg drgawkowy w połączeniu z Pramatis.

Interakcje z Lekami na Choroby Serca i Układu Krążenia i Pramatis – Flekainid, propafenon, metoprolol, klomipramina, nortryptylina, rysperydon, tiorydazyna i haloperydol mogą wymagać dostosowania dawki Pramatis.

Interakcje z Lekami Zmniejszającymi Poziom Potasu i Magnezu i Pramatis – Stosowanie takich leków z Pramatis zwiększa ryzyko zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca.

Interakcje z Lekami Regulującymi Rytm Serca i Pramatis – Nie należy stosować Pramatis z lekami przeciwarytmicznymi klasy IA i III, niektórymi lekami przeciwbakteryjnymi, przeciwmalarycznymi oraz przeciwhistaminowymi.

Pramatis z Jedzeniem, Piciem i Alkoholem – Pramatis może być przyjmowany niezależnie od posiłków. Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia Pramatis, chociaż nie stwierdzono bezpośrednich interakcji z alkoholem.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Pramatis

Skutki uboczne leku Pramatis

Pramatis, podobnie jak każdy lek, może wywołać skutki uboczne, choć nie każdy je odczuwa. Skutki uboczne różnią się natężeniem i częstością ich występowania.

Poniżej lista potencjalnych skutków ubocznych związanych ze stosowaniem Pramatis.

Bardzo częste skutki uboczne (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Bóle głowy
 • Nudności

Częste skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • Katar lub zwiększone wydzielanie śluzu w nosie, ból gardła i kaszel
 • Zwiększony apetyt
 • Nervositas, niepokój
 • Senność, bezsenność
 • Zaburzenia orgazmu, zmniejszona libido
 • Dreszcze
 • Suchość w ustach
 • Nadmierne pocenie się
 • Ból kości i mięśni, ból stawów
 • Biegunka, zaparcia, wymioty
 • Zwiększone moczowanie
 • Zmęczenie

Niezbyt częste skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób):

 • Krwawienie z nosa
 • Wzrost masy ciała
 • Zawroty głowy
 • Drżenie
 • Zmniejszona czułość skóry
 • Zaburzenia widzenia
 • Dziwaczne sny, niepokój związany z mrokiem
 • Nagła rumieńcowa wysypka, pokrzywka
 • Świąd
 • Wypadanie włosów
 • Krwotoki, w tym krwotoki miesiączkowe
 • Wytrysk wsteczny
 • Trudności w oddawaniu moczu
 • Zwiększone bicie serca

Rzadkie skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 osób):

 • Agresja
 • Dezorientacja
 • Halucynacje
 • Mania
 • Zmiany smaku
 • Drgawki
 • Skurcze mięśni
 • Niewyraźne widzenie
 • Krwotok z odbytu
 • Niskie stężenie sodu we krwi
 • Uczucie osłabienia, zmniejszenie apetytu
 • Choroby wątroby
 • Ruchy mimowolne
 • Nasilenie objawów depresji
 • Samobójcze myśli lub działania

Bardzo rzadkie skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • Reakcje alergiczne
 • Zmniejszenie liczby płytek krwi
 • Skurcze
 • Wydzielanie mleka z piersi
 • Przyrost masy ciała

W przypadku wystąpienia powyższych lub innych niepokojących objawów, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wystąpienia objawów alergicznych, takich jak wysypka, świąd lub trudności z oddychaniem, lub jeśli pacjent ma samobójcze myśli, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Te informacje mogą nie być w pełni dokładne dla leku Pramatis, ponieważ nie dysponuję aktualnymi danymi dotyczącymi tego leku, a informacje te są ogólnymi dla leków z grupy SSRI. Proszę zawsze konsultować wszystko z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Pramatis

Pytania naszych Pacjentów

Co to za lek Pramatis?

Pramatis to lek zawierający substancję czynną escitalopram, który jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowany jest głównie w leczeniu depresji i różnych rodzajów zaburzeń lękowych, takich jak zaburzenie lękowe z napadami lęku, fobia społeczna, zaburzenie lękowe uogólnione i zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne.

Jak działa Pramatis?

Pramatis, zawierający escitalopram, jest lekiem z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Działa przez zwiększanie stężenia serotoniny w mózgu, co pomaga w regulacji nastroju i redukcji objawów depresji oraz lęku.

Czy Pramatis jest na receptę?

Tak, Pramatis jest lekiem na receptę.

Po jakim czasie działa Pramatis?

Pramatis, zawierający escitalopram, zaczyna działać po kilku tygodniach regularnego stosowania. Pełne efekty leku, zwłaszcza w leczeniu zaburzeń lękowych, mogą nie być widoczne przez 8-12 tygodni. Wszelkie zmiany w leczeniu powinny być konsultowane z lekarzem.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Pramatis? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEscitalopramum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSandoz GmbH

Zamienniki dla leku Pramatis

Aciprex, Apoescitaxin Oro, Betesda, Depralin, Elicea, Escitalopram, Escitalopram Bluefish, Escitil, Lexapro, Mozarin, Mozarin Swift, Oroes, Symescital.

Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2023