Apoescitaxin Oro

ApoEscitaxin ORO, zawierający escytalopram, to lek przeciwdepresyjny z grupy SSRI. Działa poprzez zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu. Stosowany w leczeniu depresji, różnych zaburzeń lękowych. Poprawa może nastąpić po kilku tygodniach.

Działanie ApoEscitaxin ORO

ApoEscitaxin ORO działa poprzez modulację jednego z układów przekaźnikowych w mózgu – układu serotoninergicznego. Specyficznie, lek ten jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Głównym mechanizmem działania jest hamowanie wychwytu zwrotnego neurotransmitera serotoniny (5-HT) do komórki nerwowej, co prowadzi do zwiększenia dostępności serotoniny w synapsie. To zwiększa aktywność serotoninergiczną, co z kolei pomaga w regulacji nastroju i działaniu przeciwdepresyjnym.

Escytalopram, substancja czynna w ApoEscitaxin ORO, jest stosowany w leczeniu ciężkich epizodów depresji oraz różnych zaburzeń lękowych, takich jak zaburzenie lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, fobia społeczna, zaburzenie lękowe uogólnione oraz zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne.

Wskazania do stosowania ApoEscitaxin ORO

ApoEscitaxin ORO, zawierający escytalopram, jest lekiem wskazanym do stosowania w następujących sytuacjach:

 • Depresja: Stosowany w leczeniu ciężkich epizodów depresji, escytalopram pomaga w modulacji poziomu serotoniny, co prowadzi do poprawy nastroju i ogólnego stanu psychicznego.
 • Zaburzenia lękowe: Lek jest stosowany w leczeniu różnych zaburzeń lękowych, w tym zaburzeń lękowych z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii. Agorafobia jest lękiem przed byciem w miejscach lub sytuacjach, z których ucieczka mogłaby być trudna lub wstydliwa.
 • Fobia społeczna: ApoEscitaxin ORO jest również wskazany do leczenia fobii społecznej, zaburzenia charakteryzującego się intensywnym lękiem i unikaniem sytuacji społecznych.
 • Zaburzenie lękowe uogólnione: To zaburzenie charakteryzuje się przewlekłym, często nieuzasadnionym lękiem i napięciem. Escytalopram pomaga złagodzić te objawy.
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (ZOZ): ZOZ charakteryzuje się nawracającymi obsesjami (niechciane myśli lub obrazy, które powodują lęk) i kompulsjami (działania podejmowane w celu złagodzenia tego lęku). Lek ApoEscitaxin ORO pomaga w leczeniu tych objawów.

Przeciwwskazania do stosowania ApoEscitaxin ORO

ApoEscitaxin ORO, podobnie jak wszystkie leki, ma określone przeciwwskazania i wymaga stosowania pewnych środków ostrożności.

Przeciwwskazania do stosowania ApoEscitaxin ORO obejmują:

 • Alergia na escytalopram lub jakikolwiek inny składnik leku: Pacjenci znaną historią reakcji alergicznych na escytalopram lub jakikolwiek inny składnik leku nie powinni go przyjmować.
 • Równoczesne przyjmowanie pewnych leków: W szczególności, nie powinni przyjmować ApoEscitaxin ORO pacjenci przyjmujący inhibitory monoaminooksydazy (IMAO), takie jak moklobemid (na depresję) lub selegilina (na chorobę Parkinsona), oraz leki takie jak pimozid i linezolid.
 • Zespół serotoniny: Ten potencjalnie śmiertelny stan może wystąpić z powodu interakcji leków, i ApoEscitaxin ORO nie powinien być stosowany u pacjentów z tym stanem.

Środki ostrożności podczas stosowania ApoEscitaxin ORO obejmują:

 • Samobójstwo/Samookaleczenie: Pacjenci z depresją/bólami lękowymi mogą myśleć o samookaleczeniu lub samobójstwie. W przypadku jakichkolwiek takich myśli należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Zespół serotoninowy: W przypadku objawów takich jak niepokój, drgawki, zwiększona temperatura, powinno się natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Ciężkie choroby nerek i wątroby: Lekarz może zdecydować się na dostosowanie dawki u pacjentów z ciężkimi chorobami nerek i wątroby.
 • Diabetycy: Escytalopram może wpływać na poziomy cukru we krwi, więc diabetycy powinni być monitorowani pod tym kątem.
 • Starsi pacjenci: Starsi pacjenci mogą być bardziej wrażliwi na niektóre skutki uboczne i mogą wymagać dostosowania dawki.

Jak stosować ApoEscitaxin ORO?

Lek ApoEscitaxin ORO jest lekiem przyjmowanym doustnie, który może być zażywany z posiłkiem lub oddzielnie. Tabletki tego leku są wyjątkowo łatwe do skruszenia, więc powinny być manipulowane z ostrożnością. Nie powinno się ich brać mokrymi rękami, ponieważ mogą się rozpaść. Aby przyjąć tabletkę, należy odseparować jedną od reszty w blisterze, ostrożnie oderwać tylną folię, a następnie umieścić tabletkę na języku, gdzie szybko się rozpuści. Tabletkę można połknąć bez popijania wodą.

Dawkowanie ApoEscitaxin ORO zależy od stanu, który jest leczony:

Depresja: Zwykle zalecana dawka to 10 mg raz na dobę, choć lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnie 20 mg na dobę.

Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny): Dawka początkowa wynosi 5 mg raz na dobę przez pierwszy tydzień, po czym zwiększa się do 10 mg na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnie 20 mg na dobę.

Fobia społeczna: Zwykle zalecana dawka to 10 mg raz na dobę, chociaż lekarz może zwiększyć lub zmniejszyć dawkę (do 5 mg na dobę lub maksymalnie 20 mg na dobę) w zależności od reakcji pacjenta na lek.

Zaburzenie lękowe uogólnione oraz zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne: Zazwyczaj zalecana dawka to 10 mg raz na dobę, ale lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnie 20 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): Zazwyczaj zalecana dawka początkowa to 5 mg raz na dobę, ale lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę.

Leku ApoEscitaxin ORO zazwyczaj nie stosuje się u dzieci i młodzieży.

Czas trwania leczenia może być różny. Pacjent może zauważyć poprawę dopiero po kilku tygodniach stosowania leku. Należy kontynuować stosowanie leku, nawet jeśli początkowo nie ma poprawy samopoczucia. Zaleca się kontynuowanie leczenia przez co najmniej 6 miesięcy po uzyskaniu poprawy. Nie zmieniać dawkowania bez wcześniejszego porozumienia z lekarzem.

W przypadku pominięcia dawki, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent przypomni sobie o pominięciu dawki w nocy lub następnego dnia, powinien pominąć tę dawkę i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku powinno odbywać się pod nadzorem lekarza i zazwyczaj wymaga stopniowego zmniejszania dawki przez kilka tygodni. Nagłe przerwanie leczenia może prowadzić do objawów odstawienia.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawka leku ApoEscitaxin ORO, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala.

Z czym nie łączyć leku Apoescitaxin Oro

Inhibitory MAO – Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu ApoEscitaxin ORO wraz z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), zarówno nieselektywnymi (jak fenelzyna, iproniazyd) jak i selektywnymi (np. moklobemid, selegilina). Wymagane są przerwy między zakończeniem terapii inhibitorami MAO a rozpoczęciem leczenia ApoEscitaxin ORO oraz odwrotnie, aby uniknąć poważnych interakcji.

Antybiotyki i Lit – Stosowanie antybiotyku linezolidu oraz litu wraz z ApoEscitaxin ORO może zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Leki przeciwdepresyjne i przeciwbólowe – Leki takie jak imipramina, dezypramina, sumatryptan, tramadol mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych przy jednoczesnym stosowaniu z ApoEscitaxin ORO.

Leki na choroby wrzodowe i infekcje grzybicze – Cymetydyna, lanzoprazol, omeprazol, flukonazol mogą wpływać na stężenie escytalopramu we krwi, zwiększając ryzyko działań niepożądanych.

Dziurawiec zwyczajny – Stosowanie wyciągu z dziurawca podczas terapii ApoEscitaxin ORO może wpływać na skuteczność leczenia.

Leki przeciwzakrzepowe i przeciwbólowe – Kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz warfaryna mogą zwiększać ryzyko krwawień.

Leki na malarię, depresję i silne bóle – Meflochina, bupropion oraz tramadol mogą obniżać próg drgawkowy, co wymaga ostrożności przy jednoczesnym stosowaniu z ApoEscitaxin ORO.

Neuroleptyki i inne leki przeciwdepresyjne – Mogą wpływać na próg drgawkowy.

Leki kardiologiczne i przeciwpsychotyczne – Flekainid, propafenon, metoprolol, klomipramina, nortryptylina, rysperydon, tiorydazyna, haloperydol mogą wymagać dostosowania dawkowania ApoEscitaxin ORO.

Leki wpływające na poziom potasu i magnezu – Należy monitorować poziomy tych elektrolitów, ponieważ ich niedobór może zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Leki przeciwarytmiczne i przeciwhistaminowe – Leki klasy IA i III, niektóre antybiotyki, leki przeciwmalaryczne i przeciwhistaminowe mogą wpływać na rytm serca, co wymaga ostrożności w połączeniu z ApoEscitaxin ORO.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Apoescitaxin Oro

Skutki uboczne leku Apoescitaxin Oro

Działania niepożądane leku ApoEscitaxin ORO mogą się różnić pod względem częstości występowania. W każdym przypadku, jeśli wystąpią jakiekolwiek z tych objawów, powinieneś skontaktować się z lekarzem lub natychmiast udać się do szpitala:

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • Nietypowe krwawienia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • Obrzęk skóry, języka, warg lub twarzy, trudności w oddychaniu lub połykaniu (reakcja alergiczna).
 • Wysoka gorączka, pobudzenie, splątanie, drżenia i gwałtowne skurcze mięśni, które mogą być objawami rzadko występującego zaburzenia zwanego zespołem serotoninowym.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Trudności w oddawaniu moczu.
 • Napady drgawkowe.
 • Żółte zabarwienie skóry i białkówki oczu, będące objawem zaburzenia czynności wątroby/ zapalenia wątroby.
 • Szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenia, które mogą być objawami zagrażającego życiu stanu znanego jako torsades de pointes.
 • Myśli i zachowania samobójcze.

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • Nudności.
 • Ból głowy.

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • Niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok).
 • Zmniejszenie lub zwiększenie łaknienia.
 • Lęk, niepokój psychoruchowy, nietypowe sny, trudności w zasypianiu, senność, zawroty głowy, ziewanie, drżenia, uczucie kłucia w obrębie skóry.
 • Biegunka, zaparcia, wymioty, suchość błon śluzowych jamy ustnej.
 • Nasilone pocenie się.
 • Bóle mięśni i stawów.
 • Zaburzenia seksualne.
 • Zmęczenie, gorączka.
 • Zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • Pokrzywka, wysypka, swędzenie.
 • Zgrzytanie zębami, pobudzenie, nerwowość, napad lęku, stany splątania.
 • Zaburzenia snu, zaburzenia smaku, omdlenie.
 • Rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, dzwonienie w uszach.
 • Wypadanie włosów.
 • Obfite krwawienia miesiączkowe.
 • Nieregularne miesiączki.
 • Zmniejszenie masy ciała.
 • Szybkie bicie serca.
 • Obrzęki kończyn górnych lub dolnych.
 • Krwawienie z nosa.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • Agresja, depersonalizacja, omamy.
 • Wolne bicie serca.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Zmniejszenie stężenia sodu we krwi.
 • Zawroty głowy po przyjęciu pozycji stojącej (niedociśnienie ortostatyczne).
 • Nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby.
 • Zaburzenia ruchowe.
 • Bolesny wzwód prącia (priapizm).
 • Objawy zwiększonej częstości krwawień.
 • Nagły obrzęk skóry lub błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy).
 • Zwiększenie ilości wydalanego moczu (niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego – wazopresyny).
 • Mlekotok u mężczyzn oraz u kobiet, które nie karmią piersią.
 • Mania.
 • Zwiększone ryzyko złamań kości.
 • Zmiana rytmu serca (wydłużenie odstępu QT, widoczne w EKG).
 • Obfite krwawienie z pochwy, występujące krótko po porodzie (krwotok poporodowy).

Znane są też działania niepożądane leków o podobnym mechanizmie działania jak escytalopram (substancja czynna leku ApoEscitaxin ORO), takie jak:

 • Niepokój ruchowy.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Apoescitaxin Oro

Pytania naszych Pacjentów

Czy ApoEscitaxin Oro jest dostępny bez recepty?

Nie, ApoEscitaxin ORO nie jest dostępny bez recepty - to lek na receptę, używany do leczenia poważnych stanów zdrowotnych, takich jak depresja i pewne typy zaburzeń lękowych, a jego stosowanie powinno być nadzorowane przez lekarza.

Co to jest ApoEscitaxin Oro?

ApoEscitaxin ORO to lek zawierający substancję czynną escitalopram, który należy do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowany jest w leczeniu różnych stanów psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe ogólnego typu, fobia społeczna, agorafobia i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

Po jakim czasie działa ApoEscitaxin Oro?

ApoEscitaxin ORO zaczyna działać po 2-4 tygodniach regularnego stosowania. Ważne jest, aby pamiętać, że efekty pełnej terapii mogą być widoczne dopiero po 6-8 tygodniach, co jest typowe dla leków przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych.

Czy po ApoEscitaxin ORO się tyje?

Tak, zwiększenie masy ciała to potencjalny skutek uboczny przyjmowania ApoEscitaxin ORO, ale nie każdy pacjent go doświadcza. W przypadku obaw związanych z zmianą wagi, zawsze zaleca się konsultację z lekarzem lub farmaceutą.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Apoescitaxin Oro? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEscitalopramum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Apoescitaxin Oro

Aciprex, Betesda, Depralin, Elicea, Escitalopram, Escitalopram Bluefish, Escitil, Lexapro, Mozarin, Mozarin Swift, Oroes, Pramatis, Symescital.

Ostatnia aktualizacja: 31 grudnia 2023