MEDYK ONLINE Sp. z o.o. Sp. k
ul. Partyzantów 17/47
81-423 Gdynia
POLSKA

Podmiot leczniczy CENTRUM MEDYCZNE MEDYK ONLINE
Nr księgi 000000215709

NIP:  5862352685
REGON:  38536943900000
KRS:  0000824682

Email: kontakt@medyk.online

Telefon: 731 555 515

X