MEDYK ONLINE Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 17/47
81-423 Gdynia
POLSKA

Podmiot leczniczy CENTRUM MEDYCZNE MEDYK ONLINE
Nr księgi 000000215709

NIP: 5862348815
REGON: 38444818300000
KRS: 0000805748

Email: kontakt@medyk.online

Telefon: 731 555 515

X