Depralin

Depralin to lek przeciwdepresyjny zawierający substancję czynną o nazwie escitalopram. Jest to tzw. selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), co oznacza, że działa na układ serotoninergiczny w mózgu, zwiększając stężenie serotoniny. Serotonina to neuroprzekaźnik, który jest często nazywany „hormonem szczęścia” ze względu na jego wpływ na nastrój. Dysfunkcja układu serotoninergicznego jest uważana za istotny czynnik w rozwoju depresji i innych związanych z nią zaburzeń.

Działanie Depralin

Depralin jest lekiem przeciwdepresyjnym, który zawiera escitalopram – substancję czynną. Escitalopram należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

SSRI, jak sama nazwa wskazuje, selektywnie blokują wychwyt zwrotny serotoniny, jednego z kluczowych neuroprzekaźników w mózgu, który wpływa na nastrój. Neuroprzekaźniki to substancje chemiczne, które umożliwiają komunikację między komórkami nerwowymi. Serotonina jest jednym z nich i odgrywa kluczową rolę w regulacji nastroju, apetytu i snu.

W normalnym stanie, po wydostaniu się z komórki nerwowej, serotoninę „wchłaniają” powrotnie sąsiednie komórki nerwowe, dzięki czemu jest dostępna do ponownego użycia. Jednak w przypadku osób cierpiących na depresję, wychwyt zwrotny serotoniny może być nadmierny, co prowadzi do niedoboru tego neuroprzekaźnika w szczelinie synaptycznej (przestrzeni między komórkami nerwowymi). Escitalopram, blokując mechanizm wychwytu zwrotnego serotoniny, zwiększa dostępność tego neuroprzekaźnika, co prowadzi do zwiększenia transmisji sygnałów między komórkami nerwowymi i poprawy nastroju.

Depralin jest stosowany w leczeniu różnych zaburzeń, w tym dużych epizodów depresyjnych i różnych typów zaburzeń lękowych, takich jak zaburzenie lękowe społeczne, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne i napady lęku panicznego.

Ważne jest zrozumienie, że leki SSRI, takie jak Depralin, nie działają natychmiast. Mogą upłynąć nawet kilka tygodni, zanim zauważalna będzie poprawa. Kontynuowanie leczenia jest kluczowe, nawet jeśli nie ma natychmiastowej poprawy. W przypadku braku poprawy lub pogorszenia stanu pacjenta, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Wskazania do stosowania Depralinu

Szczegółowe wskazania do stosowania Depralinu to:

Depresja (duże epizody depresji): Jest to stan, który wpływa na zdrowie psychiczne osoby, powodując uczucie smutku, zniechęcenia lub utraty zainteresowania czynnościami, które normalnie sprawiają radość. Depresja może wpływać na zdolność do wykonywania codziennych czynności i może prowadzić do różnych fizycznych i emocjonalnych problemów. Depralin działa na układ serotoninergiczny w mózgu, zwiększając stężenie serotoniny, neuroprzekaźnika uważanego za kluczowego dla regulacji nastroju.

Zaburzenia lękowe: Depralin jest również wskazany do leczenia różnych rodzajów zaburzeń lękowych, w tym:

 • Napady lęku panicznego z agorafobią lub bez agorafobii: Napady lęku panicznego to intensywne epizody lęku, które mogą obejmować uczucie przerażenia, przyspieszone tętno, pocenie się, drżenie, duszności i inne objawy. Agorafobia to lęk przed i unikanie miejsc lub sytuacji, które mogą wywołać panikę, poczucie bezsilności lub wstydu.
 • Społeczne zaburzenie lękowe (fobia społeczna): Jest to intensywny strach przed sytuacjami społecznymi, które mogą prowadzić do odczuwania wstydu, upokorzenia lub krytyki. Osoby cierpiące na fobię społeczną często unikają interakcji społecznych, co może wpływać na ich jakość życia.
 • Uogólnione zaburzenie lękowe: Jest to przewlekły stan charakteryzujący się nadmiernym i niekontrolowanym niepokojem i troską. Osoby cierpiące na uogólnione zaburzenie lękowe często odczuwają lęk i stres nawet w sytuacjach, które nie są dla nich zagrożeniem.
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne: Jest to stan, który charakteryzuje się nawracającymi myślami (obsesje) i zachowaniami (kompulsje), które osoba czuje się zmuszona do wykonywania. Depralin może pomóc w kontroli tych obsesyjnych myśli i kompulsyjnych zachowań.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Depralinu

Przeciwwskazania do stosowania Depralinu:

 • Uczulenie na escytalopram lub inny składnik leku.
 • Stosowanie leków z grupy inhibitorów MAO, takich jak selegilina (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona), moklobemid (stosowany w leczeniu depresji) oraz linezolid (antybiotyk).
 • Występowanie nieprawidłowego rytmu serca.
 • Przyjmowanie leków wpływających na rytm serca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności do stosowania Depralinu:

 • Stosowanie przy padaczce: Może być konieczne przerwanie terapii przy pojawieniu się napadów drgawek.
 • Zaburzenia czynności wątroby lub nerek: Może być konieczne dostosowanie dawkowania przez lekarza.
 • Cukrzyca: Leczenie Depralinem może wpływać na kontrolę stężenia glukozy we krwi.
 • Zmniejszone stężenie sodu we krwi.
 • Zwiększona skłonność do krwawień lub powstawania siniaków.
 • Leczenie elektrowstrząsami.
 • Choroba niedokrwienna serca.
 • Niskie tętno spoczynkowe i/lub występowanie niedoborów soli.
 • Problemy z oczami, takie jak niektóre rodzaje jaskry.
 • Ostry lub przewlekły ból, wymagający leczenia buprenorfiną.

Dodatkowo, pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym należy monitorować pod kątem fazy maniakalnej. Pacjenci mogą doświadczyć nasilenia objawów depresji lub zaburzeń lękowych na początku leczenia, co może prowadzić do myśli samobójczych. Lek nie jest zalecany dla osób poniżej 18 roku życia, chyba że lekarz uzna to za konieczne.

Przy stosowaniu Depralinu pacjent powinien również zachować ostrożność w stosowaniu innych leków, w tym nieselektywnych inhibitorów MAO, selektywnych, odwracalnych inhibitorów MAO-A, nieodwracalnych inhibitorów MAO-B, litu, tryptofanu, imipraminy, dezypraminy, sumatryptanu i podobnych leków, tramadolu, buprenorfiny, cymetydyny, lanzoprazolu, omeprazolu, flukonazolu, fluwoksaminy, tyklopidyny, zioła dziurawca, kwasu acetylosalicylowego i niesteroidowych leków przeciwzapalnych, warfaryny, dipirydamolu i fenprokumonu.

Jak stosować Depralin?

Lek Depralin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie leku Depralin zależy od schorzenia, które ma być leczone, i jest następujące:

Depresja: Standardowa dawka to 10 mg raz na dobę, jednak lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnej dawki, tj. 20 mg na dobę, jeżeli jest to konieczne.

Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny): Początkowa dawka to 5 mg raz na dobę przez pierwszy tydzień, następnie zwiększa się do 10 mg na dobę. Lekarz może zalecić dalsze zwiększanie dawki do maksymalnej dawki, tj. 20 mg na dobę.

Fobia społeczna: Zalecana dawka to 10 mg raz na dobę. Lekarz może dostosować dawkę w zależności od reakcji pacjenta, zmniejszając ją do 5 mg na dobę lub zwiększając do maksymalnej dawki, tj. 20 mg na dobę.

Uogólnione zaburzenie lękowe: Zalecana dawka to 10 mg raz na dobę, ale lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnej dawki, tj. 20 mg na dobę.

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne: Zalecana dawka to 10 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnej dawki, tj. 20 mg na dobę.

Dla pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat), zalecana początkowa dawka wynosi 5 mg raz na dobę, ale lekarz prowadzący może zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę.

Depralin generalnie nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w punkcie 2 ulotki leku.

Lek Depralin może być przyjmowany z pokarmem lub bez, a tabletkę należy połknąć popijając wodą. Tabletek nie należy rozgryzać, ponieważ mają gorzki smak. Jeśli jest to konieczne, tabletkę można podzielić na płaskiej, równej powierzchni linią podziału skierowaną ku górze.

Leczenie Depralinem może wymagać kilku tygodni, zanim pacjent poczuje poprawę. Nigdy nie należy zmieniać dawki leku bez konsultacji z lekarzem. Leczenie powinno być kontynuowane tak długo, jak to zalecił lekarz, a przynajmniej przez 6 miesięcy od momentu wystąpienia poprawy.

Jeżeli pacjent zapomniał o przyjęciu dawki leku i przypomniał sobie o tym przed położeniem się spać, powinien niezwłocznie przyjąć pominiętą dawkę leku. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze następnego dnia. Jeśli pacjent przypomni sobie o pominięciu dawki w nocy lub następnego dnia, powinien pominąć pominiętą dawkę i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Nie należy przerywać leczenia Depralinem bez konsultacji z lekarzem. Przy końcu cyklu leczenia, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki przez kilka tygodni.

W razie zażycia większej niż zalecana dawki Depralinu, natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub zgłoś się do najbliższego szpitala. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Depralin

Inhibitory MAO i Depralin – Przyjmowanie Depralin razem z nieselektywnymi inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), takimi jak fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid, tranylcypromina, jest przeciwwskazane. Przerwa między zakończeniem terapii IMAO a rozpoczęciem przyjmowania Depralin powinna wynosić 14 dni. Analogicznie, po zaprzestaniu stosowania Depralinu należy odczekać 7 dni przed rozpoczęciem terapii IMAO.

Selektywne inhibitory MAO-A i Depralin – Lek Depralin nie powinien być stosowany równocześnie z lekami takimi jak moklobemid ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych.

Nieodwracalne inhibitory MAO-B i Depralin – Depralin nie powinien być stosowany w połączeniu z lekami takimi jak selegilina, ponieważ zwiększa to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Antybiotyk linezolid i Depralin – Stosowanie Depralinu w połączeniu z linezolidem może prowadzić do niebezpiecznych interakcji.

Lit, tryptofan i Depralin – Stosowanie Depralinu razem z litą i tryptofanem może powodować zwiększone ryzyko działań niepożądanych.

Imipramina, dezypramina i Depralin – Stosowanie Depralinu z imipraminą lub dezypraminą może prowadzić do wzajemnego nasilenia działań leków.

Sumatryptan, tramadol, buprenorfina i Depralin – Stosowanie tych leków z Depralinem bez konsultacji z lekarzem jest przeciwwskazane. Może dojść do wystąpienia objawów takich jak skurcze mięśni, pobudzenie, omamy, śpiączka, i inne.

Cymetydyna, lanzoprazol, omeprazol, flukonazol, fluwoksamina, tyklopidyna i Depralin – Leki te mogą spowodować zwiększenie stężenia Depralinu we krwi.

Ziele dziurawca i Depralin – Współużytkowanie zioła Hypericum perforatum (dziurawiec) z Depralinem może być niebezpieczne.

Kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne i Depralin – Może dojść do zwiększenia skłonności do krwawień.

Warfaryna, dipirydamol, fenprokumon i Depralin – Może być konieczne kontrolowanie czasu krzepnięcia krwi.

Meflochina, bupropion, tramadol i Depralin – Stosowanie tych leków z Depralinem zwiększa ryzyko obniżenia progu drgawkowego.

Neuroleptyki, leki przeciwdepresyjne i Depralin – Współużytkowanie może prowadzić do obniżenia progu drgawkowego.

Flekainid, propafenon, metoprolol, dezypramina, klomipramina, nortryptylina, rysperydon, tiorydazyna, haloperydol i Depralin – Może być potrzebne dostosowanie dawkowania Depralinu.

Leki obniżające stężenie potasu lub magnezu we krwi i Depralin – Zwiększone ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Leki wpływające na rytm serca i Depralin – Nie wolno stosować Depralinu z lekami przeciwarytmicznymi klasy IA i III, lekami przeciwpsychotycznymi, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, niektórymi antybiotykami i antyhistaminowymi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Depralin

Skutki uboczne leku Depralin

Lek Depralin, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, które zwykle ustępują po kilku tygodniach leczenia. Część z nich może być związana z leczoną chorobą i zanikną, gdy stan zdrowia się poprawi.

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów) działania niepożądane to nudności i ból głowy.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów) to: zatkany nos lub katar, zmiana apetytu, lęk, nietypowe sny, trudności z zasypianiem, senność, zawroty głowy, ziewanie, drżenie, uczucie kłucia w obrębie skóry, biegunka, zaparcia, wymioty, suchość w ustach, zwiększone pocenie, bóle mięśni i stawów, zaburzenia seksualne, uczucie zmęczenia, gorączka, oraz zwiększenie masy ciała.

Niezbyt częste (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów) objawy to: pokrzywka, wysypka, świąd, zgrzytanie zębami, pobudzenie, zdenerwowanie, napady lęku panicznego, stan splątania, zaburzenia snu, zaburzenia smaku, omdlenia, rozszerzenie źrenic, zaburzenia widzenia, dzwonienie w uszach, wypadanie włosów, obfite krwawienia miesiączkowe, nieregularne miesiączki, zmniejszenie masy ciała, szybkie bicie serca, obrzęk rąk lub nóg, krwawienie z nosa.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów) to agresja, depersonalizacja, omamy, wolne bicie serca.

Niezbyt częste, ale poważne działania niepożądane to nieprawidłowe krwawienia, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego.

Rzadkie, ale poważne działania niepożądane to: obrzęk skóry, języka, warg lub twarzy, trudności w oddychaniu lub połykaniu (reakcja alergiczna), wysoka gorączka, pobudzenie, splątanie, drżenia, skurcze mięśni (zespołem serotoninowym).

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania obejmują trudności w oddawaniu moczu, napady drgawek, żółte zabarwienie skóry i białkówek oczu, szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenia, myśli i zachowania samobójcze, ciężki krwotok z pochwy po porodzie, zmniejszone stężenie sodu we krwi, zawroty głowy spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym krwi, nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby, zaburzenia ruchowe, bolesny, utrzymujący się wzwód, krwawienia, nagły obrzęk skóry i błon śluzowych, zwiększone wydalanie moczu, mlekotok u mężczyzn i u kobiet, które nie karmią piersią, mania, zwiększone ryzyko złamań kości, zmiany rytmu serca, niepokój ruchowy i utratę apetytu.

Jeżeli doświadczysz jakiegokolwiek z tych działań niepożądanych, skontaktuj się z lekarzem lub zgłoś się od razu do szpitala. Niezależnie od częstości występowania, niektóre skutki uboczne mogą być poważne i wymagają natychmiastowej interwencji medycznej.

Niezależnie od stopnia nasilenia objawów, wszystkie skutki uboczne należy zgłaszać lekarzowi. Zrozumienie i rozpoznawanie skutków ubocznych jest kluczowe dla bezpiecznego i skutecznego leczenia. Nie zapominaj, że każdy lek działa inaczej dla różnych osób, a to, co doświadczasz, może być inne od doświadczeń innych. Zawsze bądź otwarty i szczery w rozmowach ze swoim lekarzem na temat skutków ubocznych i reakcji na lek Depralin.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Depralin

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest Depralin?

Depralin, zawierający substancję czynną escytalopram, jest lekiem stosowanym w leczeniu depresji i różnych rodzajów zaburzeń lękowych. Działa poprzez zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu, co pomaga w poprawie nastroju i łagodzeniu objawów lękowych.

Czy Depralin jest silnym lekiem?

Depralin jest lekiem na receptę, który zawiera escytalopram - potężny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny. Jego moc jest jednak subiektywna i zależy od reakcji pacjenta oraz stopnia i rodzaju dolegliwości, na które jest stosowany.

Czy Depralin to bezpieczny lek?

Depralin jest uważany za bezpieczny lek, jeśli jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Niemniej jednak, jak każdy lek, Depralin może powodować skutki uboczne i oddziaływać z innymi lekami, dlatego zawsze należy go stosować pod ścisłym nadzorem lekarza.

Czy po leku Depralin się tyje?

Tak, przyjmowanie Depralinu może prowadzić do przyrostu masy ciała u niektórych pacjentów, co jest efektem ubocznym często związanym ze zwiększonym apetytem. Warto jednak zauważyć, że każdy organizm reaguje na leki indywidualnie i nie u wszystkich wystąpią takie same skutki uboczne.

Czy Depralin można brać na noc?

Tak, Depralin można przyjmować zarówno rano, jak i wieczorem. Wybór pory dnia zależy od preferencji pacjenta i reakcji jego organizmu na lek, na przykład, czy powoduje u niego senność czy pobudzenie. Ostateczna decyzja o pory dnia, w której należy zażywać lek, powinna być jednak konsultowana z lekarzem.

Kiedy brać Depralin?

Depralin powinien być zażywany zgodnie z zaleceniami lekarza, zwykle raz na dobę, niezależnie od posiłku. Najlepiej jest przyjmować go o tej samej porze każdego dnia, aby utrzymać stałe stężenie leku w organizmie.

Czy Depralin można brać na czczo?

Depralin można zażywać na czczo, chociaż niektóre osoby mogą odczuwać dyskomfort żołądkowy lub nudności po zażyciu leku bez jedzenia. Aby zminimalizować te potencjalne efekty uboczne, lekarz może zasugerować przyjmowanie Depralinu podczas posiłku lub tuż po nim. Jednak decyzja ta zależy od indywidualnych preferencji pacjenta i jak jego organizm reaguje na lek. Jak zawsze, zaleca się skonsultowanie się z lekarzem, jeśli pacjent ma pytania dotyczące przyjmowania leku.

Jak odstawić Depralin?

Odstawianie leku Depralin powinno zawsze odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza, który zaleci stopniowe zmniejszanie dawki. Nagłe przerwanie leczenia może prowadzić do objawów odstawienia, dlatego bardzo ważne jest, aby śledzić reakcje organizmu i regularnie konsultować się ze specjalistą.

Czy Depralin obniża ciśnienie?

Escitalopram, znany jako Depralin, nie jest bezpośrednio związany z obniżeniem ciśnienia krwi. Niemniej jednak, niektóre działania niepożądane takie jak nudności, wymioty lub biegunka, mogą prowadzić do odwodnienia, które z kolei może obniżyć ciśnienie krwi.

Czy można pić alkohol jak bierze się Depralin?

Zaleca się unikanie spożywania alkoholu podczas przyjmowania escitalopramu (Depralinu). Alkohol może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych leku, takich jak senność, zawroty głowy, lęk, niepokój, myśli samobójcze i zmiany w zachowaniu. Alkohol może również osłabić skuteczność leku w leczeniu depresji lub zaburzeń lękowych. Jest to szczególnie ważne, ponieważ zarówno alkohol, jak i escitalopram mają wpływ na centralny układ nerwowy, a ich łączne stosowanie może prowadzić do negatywnych skutków. W każdym przypadku, jeśli masz pytania dotyczące interakcji między lekami, alkoholem lub innymi substancjami, zawsze powinieneś skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Depralin jest refundowany?

Depralin nie jest obecnie refundowany, co oznacza, że pacjent musi samodzielnie pokryć pełen koszt leku. Decyzje o refundacji są podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie rekomendacji AOTMiT, a lista leków refundowanych jest aktualizowana co kwartał. Pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem, jeśli mają pytania dotyczące kosztów leczenia.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Depralin? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEscitalopramum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Zamienniki dla leku Depralin

Aciprex, Apoescitaxin Oro, Betesda, Elicea, Escitalopram, Escitalopram Bluefish, Escitil, Lexapro, Mozarin, Mozarin Swift, Oroes, Pramatis, Symescital.

Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2023