Escitalopram

Escitalopram to lek przeciwdepresyjny, który działa poprzez wpływ na układ serotoninergiczny w mózgu. Jest to grupa leków znana jako selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Działanie Escitalopram

Serotonina jest neuroprzekaźnikiem, substancją chemiczną, która umożliwia komunikację między komórkami nerwowymi. Jeśli jest niewystarczająco dużo serotoniny w synapsie (miejscu, gdzie komórka nerwowa przesyła sygnał do innej komórki nerwowej), to może prowadzić do objawów depresji lub zaburzeń lękowych. Escitalopram działa poprzez blokowanie transportera serotoniny, białka, które „wychwytuje” serotoninę z synapsy i przenosi ją z powrotem do komórki nerwowej, która ją wydzieliła.

Blokując ten proces wychwytu zwrotnego, escitalopram zwiększa ilość serotoniny dostępnej w synapsie, co poprawia transmisję sygnałów między komórkami nerwowymi. Ta poprawa sygnałów serotoninergicznych jest związana z poprawą nastroju i złagodzeniem objawów depresji i zaburzeń lękowych.

Jednak efekt terapeutyczny escitalopramu nie jest natychmiastowy. Lek ten zazwyczaj zaczyna działać po około 1-4 tygodniach regularnego stosowania, a czasami nawet dłużej. W tym czasie pacjenci mogą nie odczuwać znacznej poprawy swojego samopoczucia, ale jest to normalne i nie oznacza, że lek nie działa. Ważne jest, aby pacjenci kontynuowali przyjmowanie escitalopramu, nawet jeśli początkowo nie odczuwają poprawy, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Wskazania do stosowania Escitalopram

Escitalopram jest lekiem stosowanym w leczeniu wielu zaburzeń psychicznych. Poniżej znajduje się lista głównych wskazań do jego stosowania:

 • Depresja: Escitalopram jest często przepisywany na objawy depresji, które mogą obejmować utrzymujący się smutek, brak energii, problemy ze snem, zmiany apetytu i myśli samobójcze. Działa poprzez zwiększenie dostępności serotoniny w mózgu, co może pomóc w poprawie nastroju.
 • Zaburzenia lękowe: W tym zaburzenia lękowe ogólne, zaburzenia lękowe społeczne (fobia społeczna) i zespół lęku uogólnionego. W tych stanach escitalopram pomaga zmniejszyć nasilenie objawów lęku, takich jak niepokój, skrajne napięcie i niepokój.
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Escitalopram może pomóc w leczeniu objawów OCD, które obejmują nawracające, niechciane myśli (obsesje) i powtarzalne zachowania (kompulsje), które pacjenci czują się zmuszeni do wykonywania.
 • Zespół lęku pourazowego (PTSD): W niektórych przypadkach, escitalopram może być używany do leczenia PTSD, stanu, który może rozwinąć się po traumatycznym wydarzeniu, obejmującym objawy takie jak napady lęku, koszmary senne i unikanie przypomnień o traumatycznym zdarzeniu.
 • Zaburzenie paniczne: Escitalopram może być stosowany do kontroli ataków paniki, które obejmują nagłe uczucie intensywnego strachu lub niepokoju.
 • Zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMDD): W niektórych przypadkach, escitalopram może być przepisywany kobietom do leczenia ciężkich objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Escitalopram

Escitalopram, jak każdy lek, ma określone przeciwwskazania i wymaga stosowania pewnych środków ostrożności. Poniżej znajduje się lista najważniejszych z nich:

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na escitalopram lub którykolwiek inny składnik leku: Osoby z nadwrażliwością na escitalopram lub którykolwiek inny składnik leku nie powinny go stosować. Reakcje mogą obejmować wysypkę, swędzenie, trudności w oddychaniu lub obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła.
 • Wspólne stosowanie z niektórymi innymi lekami: Escitalopram nie powinien być stosowany równocześnie z lekami znanymi jako inhibitorami MAO (w tym selegilina, moklobemid) ani z linezolidem (antybiotykiem) bez wyraźnej zgody lekarza.
 • Zespół QT: Osoby z zespołem wydłużonego odstępu QT, który jest rzadkim problemem serca, mogą być narażone na ryzyko poważnych problemów z rytmem serca przy stosowaniu escitalopramu.

Środki ostrożności:

 • Myśli samobójcze: Leki antydepresyjne, takie jak escitalopram, mogą w niektórych przypadkach zwiększać myśli samobójcze, zwłaszcza na początku leczenia. Pacjenci powinni być pod ścisłym nadzorem, zwłaszcza jeśli są młodsi (poniżej 25 roku życia).
 • Wiek pacjenta: Escitalopram nie jest zwykle zalecany dla osób poniżej 18 roku życia. U osób w podeszłym wieku istnieje większe ryzyko wystąpienia pewnych efektów ubocznych, takich jak niski poziom sodu w krwi.
 • Stan zdrowia: Osoby z chorobą serca, cukrzycą, epilepsją, chorobą wątroby, niskim poziomem sodu we krwi, chorobą nerek lub które są podatne na manię lub hipomanię, powinny informować o tym swojego lekarza przed rozpoczęciem stosowania escitalopramu.
 • Ciąża i karmienie piersią: Escitalopram może stanowić ryzyko dla nienarodzonego dziecka lub niemowlęcia karmionego piersią. Zawsze należy omówić korzyści i ryzyko stosowania escitalopramu w czasie ciąży lub karmienia piersią z lekarzem.
 • Interakcje z innymi lekami: Escitalopram może oddziaływać z wieloma innymi lekami, co może zwiększać ryzyko wystąpienia efektów ubocznych lub zmniejszać skuteczność jednego lub obu leków. Ważne jest, aby informować lekarza o wszystkich innych lekach, które pacjent aktualnie przyjmuje.

Pamiętaj, że decyzja o zastosowaniu escitalopramu powinna zawsze być podjęta po omówieniu z lekarzem, który dokładnie rozważy wszystkie potencjalne korzyści i ryzyko.

Z czym nie łączyć leku Escitalopram

Lek Escitalopram a inhibitory MAO – Lek Escitalopram nie powinien być stosowany w połączeniu z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), w tym nieselektywnymi (jak fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd) oraz selektywnymi inhibitorami MAO-A (moklobemid) i MAO-B (selegilina). Przerwa między zakończeniem terapii tymi lekami a rozpoczęciem stosowania Escitalopramu powinna wynosić co najmniej 14 dni.

Escitalopram a inne leki przeciwdepresyjne – Escitalopram może wchodzić w interakcje z innymi lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak imipramina, dezypramina, fluwoksamina, a także z lekami przeciwpsychotycznymi (np. rysperydon, tiorydazyna, haloperydol). W tych przypadkach może być konieczna zmiana dawkowania Escitalopramu.

Escitalopram a leki przeciwbólowe i przeciwmigrenowe – Leki takie jak sumatryptan, tramadol, buprenorfina mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych przy jednoczesnym stosowaniu z Escitalopramem.

Escitalopram a leki wpływające na stężenie w krwi – Substancje takie jak cymetydyna, lanzoprazol, omeprazol, esomeprazol, flukonazol, tyklopidyna mogą zwiększyć stężenie escytalopramu we krwi, co wymaga szczególnej uwagi.

Escitalopram a ziele dziurawca – Ziele dziurawca (Hypericum perforatum) może obniżać efektywność Escitalopramu, co może być przyczyną zmniejszonej skuteczności leczenia.

Escitalopram a niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe – Stosowanie Escitalopramu z lekami takimi jak kwas acetylosalicylowy, warfaryna, dipyrydamol, fenprokumon może zwiększać ryzyko krwawień.

Escitalopram a leki obniżające próg drgawkowy – Leki takie jak meflochina, bupropion, neuroleptyki oraz leki przeciwdepresyjne mogą zwiększać ryzyko drgawek przy jednoczesnym stosowaniu z Escitalopramem.

Escitalopram a leki kardiologiczne – Należy unikać stosowania Escitalopramu z lekami przeciwarytmicznymi klasy IA i III, niektórymi lekami przeciwpsychotycznymi i przeciwdepresyjnymi oraz niektórymi antybiotykami i lekami przeciwhistaminowymi ze względu na ryzyko wpływu na rytm serca.

Escitalopram i posiłki – Escitalopram może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

Escitalopram i alkohol – Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia Escitalopramem, mimo braku oczekiwanych bezpośrednich interakcji.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Escitalopram

Skutki uboczne leku Escitalopram

Escitalopram, podobnie jak wszystkie leki, może powodować skutki uboczne, choć nie każda osoba je doświadczy. Oto lista najczęstszych skutków ubocznych, które mogą wystąpić przy stosowaniu escitalopramu:

Bardzo częste skutki uboczne (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Zmęczenie, senność
 • Nudności

Częste skutki uboczne (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • Zwiększone pocenie się
 • Drżenie
 • Suchość w ustach
 • Zwiększony apetyt
 • Zaburzenia snu, nieregularne sny
 • Nerwowość, niepokój
 • Zmniejszony libido
 • Zawroty głowy
 • Biegunka lub zaparcia
 • Ból mięśni i stawów

Nieznana częstość (częstość nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych):

 • Myśli samobójcze, zachowanie samobójcze
 • Zmiany w funkcji wątroby, w tym zapalenie wątroby
 • Krwawienia, w tym krwawienia z nosa
 • Niewyraźne widzenie
 • Niski poziom sodu we krwi
 • Ataki (drgawki)
 • Niepokój, dezorientacja, utrata kontaktu z rzeczywistością
 • Podwyższone tętno
 • Reakcje alergiczne, takie jak wysypka skórna, świąd, obrzęk twarzy

Niektóre z tych skutków ubocznych, takie jak myśli samobójcze, choć rzadkie, są poważne i wymagają natychmiastowej opieki medycznej. Jeśli pacjent doświadcza jakiegokolwiek z tych skutków ubocznych, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wszystkie leki, w tym escitalopram, mogą powodować skutki uboczne, ale nie każda osoba je doświadczy. Ważne jest, aby pamiętać, że lekarz przepisuje lek, ponieważ uważa, że korzyści dla pacjenta przewyższają ryzyko skutków ubocznych. Jeśli skutki uboczne utrzymują się lub są uciążliwe, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Escitalopram

Pytania naszych Pacjentów

Czy Escitalopram uspokaja?

Tak, Escitalopram jest lekiem przeciwdepresyjnym, który często jest również stosowany w leczeniu lęków. Działa poprzez regulację poziomu neuroprzekaźników w mózgu, co może pomóc w zmniejszeniu objawów lęku i poprawie nastroju.

Na co są tabletki Escitalopram Actavis?

Tabletki Escitalopram Actavis są przepisywane jako lek przeciwdepresyjny oraz lek stosowany w leczeniu różnych zaburzeń lękowych, takich jak lęk uogólniony, lęk społeczny i zespół paniczny.

Czy Escitalopram leczy?

Escitalopram jest stosowany jako lek przeciwdepresyjny i może być skuteczny w leczeniu depresji oraz różnych zaburzeń lękowych, takich jak lęk uogólniony, lęk społeczny i zespół paniczny. Jednakże, ostateczne wyniki terapeutyczne różnią się w zależności od indywidualnego przypadku i reakcji pacjenta. W celu ustalenia optymalnego leczenia, zawsze ważne jest skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą zdrowia psychicznego.

Czy Escitalopram poprawia nastrój?

Tak, Escitalopram może poprawić nastrój u osób cierpiących na depresję i inne zaburzenia nastroju. Działa poprzez regulację poziomu neuroprzekaźników, takich jak serotonina, w mózgu, co może pomóc w zmniejszeniu objawów depresji, poprawie nastroju i zwiększeniu poczucia dobrostanu. Jednak reakcja na lek może być różna dla różnych osób, dlatego ważne jest regularne monitorowanie i dostosowywanie leczenia przez lekarza.

Czy po Escitalopramie się chudnie?

Nie jest to typowy efekt uboczny Escitalopramu. W rzeczywistości, niektóre osoby mogą doświadczać przyrostu masy ciała podczas stosowania tego leku. Jednak każdy organizm reaguje indywidualnie, więc istnieje możliwość, że niektórzy pacjenci mogą doświadczać utraty masy ciała jako skutku ubocznego, ale nie jest to powszechne ani gwarantowane działanie leku. W przypadku jakichkolwiek zmian masy ciała lub innych niepożądanych efektów ubocznych, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem.

Czy Escitalopram jest na nerwicę?

Tak, Escitalopram jest stosowany w leczeniu różnych rodzajów zaburzeń lękowych, w tym nerwicy. Jest skuteczny w zmniejszaniu objawów nerwicy, takich jak nadmierny lęk, niepokój, napady paniki i natrętne myśli.

O jakiej porze najlepiej brać Escitalopram?

Najlepiej brać Escitalopram zgodnie z zaleceniami lekarza. Ogólnie zaleca się przyjmowanie Escitalopramu o stałej porze każdego dnia, aby ułatwić pamiętanie o dawce. Niektórzy ludzie preferują przyjmowanie leku rano, podczas śniadania, aby uniknąć potencjalnych trudności ze snem.

Czy Escitalopram powoduje senność?

Tak, jednym z potencjalnych skutków ubocznych Escitalopramu może być senność lub uczucie zmęczenia. Nie każda osoba doświadcza tego skutku ubocznego, ale niektórzy pacjenci mogą odczuwać senność w początkowej fazie leczenia. W przypadku wystąpienia silnej senności lub problemów ze snem po rozpoczęciu przyjmowania Escitalopramu, zaleca się skonsultowanie się z lekarzem, który może dostosować dawkę lub rozważyć inne opcje leczenia.

Jak długo można brać Escitalopram?

Długość czasu stosowania Escitalopramu zależy od indywidualnego przypadku i zaleceń lekarza. Leczenie Escitalopramem zwykle trwa co najmniej kilka miesięcy, aby uzyskać pełne korzyści terapeutyczne. Nie należy jednak nagle przerywać przyjmowania leku bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to prowadzić do objawów odstawienia.

Czy Escitalopram pobudza?

Escitalopram jest zazwyczaj uważany za lek o właściwościach przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych. Nie jest on znany z wywoływania bezpośredniego efektu pobudzenia. W rzeczywistości, jednym z możliwych skutków ubocznych Escitalopramu może być senność lub uczucie zmęczenia. Niemniej jednak, każda reakcja na lek może być indywidualna, dlatego ważne jest monitorowanie reakcji organizmu na Escitalopram i konsultacja z lekarzem w przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów.

Czy Escitalopram jest uzależniający?

Escitalopram nie jest uznawany za lek uzależniający. Nie powoduje on efektu uzależnienia fizycznego ani psychologicznego, który jest charakterystyczny dla niektórych substancji psychoaktywnych. Jednakże, jak z wieloma lekami przeciwdepresyjnymi, zaleca się stopniowe odstawienie Escitalopramu pod nadzorem lekarza, aby uniknąć objawów odstawienia.

Po jakim czasie poprawa po Escitalopramie?

Czas, w jakim można zauważyć poprawę po rozpoczęciu przyjmowania Escitalopramu, może się różnić w zależności od indywidualnego przypadku. U niektórych osób efekty terapeutyczne mogą być widoczne już po kilku tygodniach, podczas gdy inni mogą potrzebować dłuższego czasu, nawet kilku miesięcy. Ważne jest systematyczne stosowanie leku zgodnie z zaleceniami lekarza i regularne monitorowanie reakcji organizmu.

Jakie leki przeciwbólowe przy Escitalopramie?

W przypadku przyjmowania Escitalopramu Actavis zalecane jest unikanie leków przeciwbólowych zawierających ibuprofen (np. Ibuprom, Ibum, Nurofen), ze względu na zwiększone ryzyko krwawień w przewodzie pokarmowym. Osoby z chorobą wrzodową żołądka lub innymi schorzeniami jelit są szczególnie narażone na to ryzyko. W takim przypadku, bezpieczniejszym wyborem jako lek przeciwbólowy może być paracetamol (np. Apap, Efferalgan, Panadol), który rzadko powoduje negatywne skutki przy stosowaniu wraz z Escitalopramem. Zawsze warto skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem jakichkolwiek leków podczas przyjmowania Escitalopramu Actavis, aby uzyskać odpowiednią poradę medyczną.

Co jest lepsze Citalopram czy Escitalopram?

Citalopram i Escitalopram to oba leki przeciwdepresyjne, należące do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Escitalopram jest enancjomerem S-izomeru Citalopramu, co oznacza, że jest bardziej skoncentrowany na blokowaniu wychwytu serotoniny. Istnieją różnice w skuteczności i tolerancji między tymi lekami, które mogą różnić się w zależności od indywidualnego przypadku. Nie można jednoznacznie stwierdzić, który jest lepszy, ponieważ każdy pacjent może różnić się w odpowiedzi na leczenie. Decyzję dotyczącą wyboru między Citalopramem a Escitalopramem powinien podjąć lekarz na podstawie oceny indywidualnego przypadku, uwzględniając stan zdrowia pacjenta i ewentualne czynniki ryzyka.

Jaka jest maksymalna dawka Escitalopramu?

Maksymalna zalecana dawka Escitalopramu zależy od indywidualnego przypadku i decyzji lekarza. Standardowo, dawka początkowa wynosi zazwyczaj 10 mg na dobę. W zależności od reakcji pacjenta i potrzeb terapeutycznych, dawka może być stopniowo zwiększana, ale zazwyczaj nie przekracza 20 mg na dobę. W niektórych przypadkach, szczególnie u pacjentów z depresją oporną na leczenie, lekarz może rozważyć zwiększenie dawki do 30 mg na dobę. Jednak ostateczna dawka Escitalopramu powinna być ustalana przez lekarza na podstawie oceny indywidualnego przypadku, uwzględniając korzyści i ewentualne skutki uboczne.

Czy Escitalopram jest na receptę?

Tak, Escitalopram jest lekiem na receptę. Oznacza to, że aby go otrzymać, konieczne jest posiadanie recepty wydanej przez lekarza. W większości krajów, Escitalopram nie jest dostępny bez recepty i wymaga konsultacji lekarskiej w celu oceny stanu zdrowia pacjenta i ustalenia odpowiedniej dawki i sposobu stosowania.

Czy Escitalopram jest silnym lekiem?

Escitalopram jest uważany za skuteczny lek w leczeniu zaburzeń takich jak depresja i zaburzenia lękowe, co czyni go "silnym" w kontekście skuteczności terapeutycznej. Jednak "siła" ta wiąże się także z możliwością wystąpienia skutków ubocznych oraz koniecznością uwagi przy jednoczesnym stosowaniu innych leków.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Escitalopram? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaEscitalopramum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentActavis Group PTC ehf.

Zamienniki dla leku Escitalopram

Aciprex, Apoescitaxin Oro, Betesda, Depralin, Elicea, Escitalopram Bluefish, Escitil, Lexapro, Mozarin, Mozarin Swift, Oroes, Pramatis, Symescital.

Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2023