Poltram Combo

Poltram Combo to lek, który wykazuje silne działanie przeciwbólowe. Preparat ten stosuje się w  onkologii oraz neurologii. Jego działanie ma wpływ na ośrodkowy układ nerwowy.

Działanie Poltram Combo

Lek Poltram Combo wykazuje działanie przeciwbólowe, a stosowany jest przede wszystkim w onkologii oraz neurologii. Ten dostępny na receptę preparat występuje w postaci tabletek powlekanych. Stosuje się go w leczeniu bólu o różnym pochodzeniu, którego natężenie jest umiarkowane lub silne.

Substancjami czynnymi preparatu jest tramadol oraz paracetamol. Tramadol należy do opioidowych leków przeciwbólowych. Ma silne działanie narkotyczne i najsilniej oddziałuje na receptory µ. Paracetamol natomiast wykazuje działanie przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe.

Wskazania do stosowania Poltram Combo

Poltram Combo to lek zawierający dwa składniki aktywne: Tramadoli hydrochloridum (tramadol) i Paracetamolum (paracetamol). Tramadol jest opioidowym lekiem przeciwbólowym, natomiast paracetamol to niesteroidowy lek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy.

Wskazania do stosowania Poltram Combo obejmują:

 • Ból o umiarkowanym do silnego nasilenia – Poltram Combo jest wskazany do leczenia bólu, który nie jest skutecznie kontrolowany przez inne, słabsze leki przeciwbólowe, takie jak paracetamol lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) w monoterapii.
 • Bóle pourazowe – Poltram Combo może być stosowany do leczenia bólu wynikającego z urazów, takich jak złamania kości, skręcenia, stłuczenia czy zwichnięcia.
 • Bóle pooperacyjne – Lek może być stosowany w celu kontrolowania bólu po zabiegach chirurgicznych, zarówno większych, jak i mniejszych.
 • Bóle związane z chorobami zwyrodnieniowymi stawów – Poltram Combo może być stosowany w celu łagodzenia bólu spowodowanego przez takie schorzenia, jak reumatoidalne zapalenie stawów, osteoartroza czy spondyloza.
 • Bóle neuropatyczne – Lek może być pomocny w łagodzeniu bólu neuropatycznego, np. neuralgia popółpaścowa, neuropatia cukrzycowa czy inne uszkodzenia nerwów.
 • Bóle związane z nowotworami – Poltram Combo może być stosowany w celu złagodzenia bólu u pacjentów z rakiem, szczególnie gdy inne leki przeciwbólowe nie są wystarczająco skuteczne.
 • Bóle związane z zespołem bólu przewlekłego – Lek może być stosowany w celu łagodzenia bólu u pacjentów cierpiących na zespoły bólowe, takie jak fibromialgia czy zespół bólu mięśniowo-powięziowego.

Ważne jest jednak, aby przed zastosowaniem leku Poltram Combo skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż może być przeciwwskazany w niektórych przypadkach, np. u osób z uczuleniem na którykolwiek ze składników leku, z zaburzeniami czynności wątroby, nerek czy z problemami oddychania. Lek może także interakcje z innymi lekami, dlatego ważne jest poinformowanie lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.

Przeciwwskazania do stosowania Poltram Combo

Niemniej jednak, istnieją pewne przeciwwskazania, które należy uwzględnić przed jego zastosowaniem. Oto niektóre z nich:

 • Nadwrażliwość na składniki leku: Pacjenci uczuleni na tramadol, paracetamol lub jakiekolwiek inne składniki Poltram Combo nie powinni go stosować.
 • Ciężka niewydolność wątroby: Ze względu na zawartość paracetamolu, Poltram Combo jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ może zwiększyć ryzyko uszkodzenia wątroby.
 • Ciężka niewydolność nerek: U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek może być konieczne dostosowanie dawki Poltram Combo lub wybranie innego leku przeciwbólowego, ze względu na ryzyko zwiększenia stężenia leku w organizmie.
 • Ciężka niewydolność oddechowa: Poltram Combo jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, ponieważ tramadol może powodować depresję ośrodka oddechowego, co zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych problemów z oddychaniem.
 • Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO: Lek jest przeciwwskazany u osób przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO) lub które zakończyły leczenie inhibitorami MAO w ciągu ostatnich 14 dni. Współistnienie tych leków może prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego, co może być potencjalnie niebezpieczne.
 • Stosowanie alkoholu: Nie zaleca się stosowania Poltram Combo w połączeniu z alkoholem, ponieważ może to prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych oraz obniżenia progu drgawkowego.
 • Dzieci poniżej 12 lat: Poltram Combo nie jest zalecany dla dzieci poniżej 12 lat z powodu braku wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności u tej grupy wiekowej.
 • Ciąża i karmienie piersią: Poltram Combo jest przeciwwskazany w ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze i tuż przed porodem, gdyż może wpłynąć na ośrodek oddechowy noworodka. Podczas karmienia piersią lek może przenikać do mleka matki, dlatego zaleca się unikanie stosowania Poltram Combo w okresie laktacji.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Poltram Combo:

Środki ostrożności związane ze stosowaniem Poltram Combo obejmują:

 1. Alkoholowa choroba wątroby bez marskości.
 2. Uzależnienie od opioidów.
 3. Stosowanie leków obniżających próg drgawkowy.
 4. Padaczka, uraz głowy, wstrząs, zaburzenia świadomości o nieznanym pochodzeniu.
 5. Zaburzenia oddechowe i czynności ośrodka oddechowego.
 6. Podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe.

Unikaj spożywania alkoholu podczas kuracji Poltram Combo.

Interakcje Poltram Combo z innymi lekami:

Nie stosuj Poltram Combo równocześnie z:

 1. Inhibitorami MAO (wstrzymaj na 14 dni po zakończeniu leczenia).
 2. Lekami osłabiającymi działanie Poltram Combo (pentazocyna, nalbufina, butorfanol, buprenorfina).
 3. Karbamazepiną (ryzyko osłabienia skuteczności i skrócenia czasu działania).
 4. Lekami zwiększającymi siłę działania Poltram Combo (inhibitory wychwytu zwrotne serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, leki obniżające próg drgawkowy).

Zachowaj ostrożność przy równoczesnym stosowaniu:

 1. Leków z ryzykiem wystąpienia zespołu serotoninowego (selektywne inhibitory wychwytu zwrotne serotoniny).
 2. Innych pochodnych morfiny, benzodiazepin, barbituranów, leków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.
 3. Leków obniżających próg drgawkowy, takich jak meflochina, bupropion, wenflaksyna.
 4. Pochodnych kumaryny, leków metabolizowanych przez izoenzym CYP3A4, ondansetron, metoklopramid, dromperidon, cholestyramina.

Podsumowując, istotne jest, aby zachować ostrożność podczas stosowania Poltram Combo, szczególnie gdy występują określone schorzenia lub sytuacje zdrowotne. Pamiętaj, aby unikać spożywania alkoholu podczas leczenia i śledzić interakcje z innymi lekami.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stosowania Poltram Combo, zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Mogą oni dostosować dawkowanie leku, zlecić dodatkowe badania kontrolne lub, w niektórych przypadkach, zalecić alternatywne leczenie przeciwbólowe.

Zachowanie ostrożności podczas stosowania Poltram Combo jest kluczowe dla skutecznego i bezpiecznego leczenia bólu. Regularne konsultacje z lekarzem i farmaceutą pomogą w monitorowaniu postępów leczenia oraz ewentualnych działań niepożądanych, które mogą wystąpić podczas kuracji.

Dawkowanie leku Poltram Combo

Dawkowanie oraz częstotliwość stosowania leku Poltram Combo ustala lekarz. Nie należy przekraczać zaleconych przez lekarza dawek, ponieważ nie wpłynie to na wzrost skuteczności leku, a wręcz przeciwnie może negatywnie wpłynąć na zdrowie, a nawet życie. Preparat Poltram Combo przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz młodzieży po 12. roku życia.

Preparat Poltram Combo przeznaczony jest do stosowania doustnego, niezależnie od pory posiłków. Tabletki należy połykać w całości (nie rozkruszać, nie dzielić). Najczęściej początkowa dawka leku to 2 tabletki. Każdą kolejną dawkę można stosować co 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa to 8 tabletek. U osób po 75. roku życia nie zaleca się stosowania leku częściej niż co 6 godzin. W przypadku umiarkowanego upośledzenia czynności nerek odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami nie powinien być krótszy niż 12 godzin.

Z czym nie łączyć leku Poltram Combo

Poltram Combo i inhibitory monoaminooksydazy – Nie należy stosować Poltram Combo równocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAOI), ani w ciągu 2 tygodni od ich odstawienia. Współużywanie tych leków może prowadzić do poważnych interakcji.

Poltram Combo i opioidy – Używanie leku Poltram Combo w połączeniu z opioidami (np. morfiną, kodeiną) jest przeciwwskazane. Może to prowadzić do wzrostu ryzyka działań niepożądanych i zmniejszenia efektu przeciwbólowego.

Poltram Combo i karbamazepina – Stosowanie Poltram Combo razem z karbamazepiną (lek przeciwpadaczkowy i przeciwneuralgiczny) nie jest zalecane. Może to zmniejszyć efektywność obu leków.

Poltram Combo i leki przeciwdepresyjne – Jednoczesne przyjmowanie Poltram Combo i niektórych leków przeciwdepresyjnych może zwiększać ryzyko zespołu serotoninowego. Należy zachować ostrożność i informować lekarza o wszelkich objawach niepokojących.

Poltram Combo i leki uspokajające/nasenne – Współużywanie Poltram Combo z lekami uspokajającymi, nasennymi, przeciwdepresyjnymi lub lekami na alergię może powodować nasilenie senności lub uczucia omdlenia.

Poltram Combo i leki przeciwpsychotyczne – Stosowanie leku Poltram Combo z lekami przeciwpsychotycznymi może zwiększać ryzyko napadów drgawkowych.

Poltram Combo i leki na rozrzedzenie krwi – Używanie Poltram Combo z pochodnymi warfaryny lub fenprokumonu może zaburzać ich działanie i zwiększać ryzyko krwawienia.

Poltram Combo i flukloksacylina – Stosowanie Poltram Combo z flukloksacyliną może prowadzić do poważnych zaburzeń metabolicznych, szczególnie u osób z problemami nerkowymi, sepsą, niedożywieniem, alkoholizmem lub stosujących maksymalne dawki paracetamolu.

Poltram Combo i leki na nudności/wymioty – Jednoczesne stosowanie leku Poltram Combo z metoklopramidem, domperydonem lub ondansetronem może zaburzać jego skuteczność.

Poltram Combo i cholestyramina – Cholestyramina, stosowana do obniżania cholesterolu, może wpływać na efektywność Poltram Combo.

Poltram Combo i ketokonazol/erytromycyna – Stosowanie Poltram Combo razem z ketokonazolem lub erytromycyną (leki przeciwbakteryjne) może wpływać na efektywność tych leków.

Poltram Combo i leki uspokajające – Stosowanie Poltram Combo z benzodiazepinami lub podobnymi lekami zwiększa ryzyko poważnych działań niepożądanych, w tym depresji oddechowej i śpiączki.

Poltram Combo z jedzeniem, piciem i alkoholem – Spożywanie alkoholu lub przyjmowanie leków zawierających alkohol podczas stosowania Poltram Combo jest niewskazane, ponieważ może nasilać senność.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Poltram Combo

Skutki uboczne leku Poltram Combo

Stosowanie leku Poltram Combo może prowadzić do działań niepożądanych, które mogą występować z różną częstotliwością. Należy być świadomym następujących możliwych skutków ubocznych:

Bardzo często:

 • zawroty głowy,
 • senność,
 • nudności.

Często:

 • silne bóle głowy,
 • drżenie,
 • splątanie,
 • zmienność nastroju (lęk, nerwowość, euforia),
 • zaburzenia snu,
 • wymioty,
 • zaparcia,
 • suchość w jamie ustnej,
 • biegunka,
 • bóle brzucha,
 • dyspepsja,
 • wzdęcia,
 • nadmierne pocenie,
 • świąd.

Niezbyt często:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • tachykardia,
 • uczucie kołatania serca,
 • mimowolne skurcze mięśni,
 • parestezje,
 • szumy w uszach,
 • stany depresyjne,
 • omamy,
 • koszmary senne,
 • problemy z pamięcią,
 • trudności w połykaniu,
 • ból w klatce piersiowej,
 • duszność,
 • smoliste stolce,
 • wzrost aktywności aminotransferaz,
 • reakcje skórne (wysypka, pokrzywka),
 • albuminuria,
 • zaburzenia w oddawaniu moczu (zaleganie moczu, ból podczas oddawania moczu),
 • uderzenia gorąca,
 • dreszcze.

Rzadko:

 • uzależnienie od leku,
 • nieostre widzenie,
 • ataksja,
 • drgawki.

Bardzo rzadko:

 • nadużywanie leku,
 • napady paniki, nasilony niepokój, omamy, parestezje, szumy uszne oraz inne nietypowe objawy z ośrodkowego układu nerwowego – po nagłym odstawieniu tramadolu.

Częstotliwość nieznana:

 • niedociśnienie ortostatyczne,
 • bradykardia,
 • zapaść,
 • zaburzenia krzepnięcia związane z wydłużeniem czasu protrombinowego,
 • rzadkie przypadki nadwrażliwości ze strony układu oddechowego (duszność z towarzyszącym skurczem oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, świszczący oddech),
 • anafilaksja,
 • wzrost/spadek apetytu,
 • osłabienie narządu ruchu,
 • zahamowanie oddychania,
 • zaburzenia psychiczne (zmiany nastroju, aktywności, zdolności poznawczych, wrażliwości zmysłów),
 • objawy zespołu odstawiennego,
 • reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną,
 • zaburzenia składu krwi (małopłytkowość, agranulocytoza).

Aby leczenie Poltram Combo było bezpieczne i skuteczne, warto zwrócić uwagę na następujące środki ostrożności:

 1. Przed rozpoczęciem stosowania Poltram Combo, poinformuj lekarza o istniejących chorobach, alergiach oraz przyjmowanych lekach, aby uniknąć interakcji i ewentualnych powikłań.
 2. Jeśli wystąpią poważne reakcje niepożądane lub objawy, które wywołują niepokój, niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem.
 3. Stosuj lek zgodnie z zaleceniami lekarza i nie przekraczaj zalecanej dawki, aby uniknąć ryzyka uzależnienia, przedawkowania czy działań niepożądanych.
 4. Jeśli lek jest przepisany na dłuższy okres, regularnie kontroluj stan zdrowia oraz postępy w leczeniu pod okiem lekarza.
 5. Nie nagle przerywaj leczenia Poltram Combo, ponieważ może to prowadzić do objawów odstawiennych. Jeśli lekarz zdecyduje o zakończeniu leczenia, postępuj zgodnie z jego zaleceniami co do stopniowego odstawienia leku.
 6. Unikaj prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, gdy odczuwasz senność, zawroty głowy lub inne objawy wpływające na zdolność skupienia i reakcję, które mogą być spowodowane przez Poltram Combo.
 7. W przypadku kobiet w ciąży, karmiących piersią lub planujących ciążę, należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Poltram Combo, aby ocenić potencjalne ryzyko dla płodu lub dziecka.

Pamiętaj, że leczenie Poltram Combo powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza, który dostosuje dawkowanie i czas trwania terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dzięki przestrzeganiu środków ostrożności oraz regularnej kontroli stanu zdrowia, ryzyko wystąpienia działań niepożądanych może być znacznie zmniejszone.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Poltram Combo

Pytania naszych Pacjentów

Czy Poltram Combo jest na receptę?

Poltram Combo jest lekiem dostępnym na receptę.

Czy Poltram Combo to narkotyk?

Poltram Combo nie jest klasyfikowany jako narkotyk, ale jest lekiem przeciwbólowym zawierającym dwa składniki aktywne: paracetamol i tramadol. Tramadol, jeden ze składników Poltram Combo, jest opioidem, co oznacza, że działa na receptorach opioidowych w mózgu, przynosząc ulgę w bólu.

Czy Poltram Combo jest lekiem przeciwzapalnym?

Poltram Combo nie jest klasyfikowany jako lek przeciwzapalny. Jest to kombinacja leku przeciwbólowego i leku przeciwbólowego opioidowego.

Co jest mocniejsze Tramal czy Poltram Combo?

Tramal zawiera tylko tramadol, podczas gdy Poltram Combo zawiera zarówno tramadol, jak i paracetamol. Właśnie ta kombinacja składników aktywnych może sprawić, że Poltram Combo będzie skuteczniejsze w leczeniu silnego bólu.

Ile godzin działa Poltram Combo?

Poltram Combo zawiera tramadol i paracetamol, które mają różne okresy działania. Tramadol zwykle działa przez około 4-6 godzin, natomiast paracetamol działa przez około 4-6 godzin. W przypadku Poltram Combo, lek może działać do 6 godzin, ale efektywność może się różnić w zależności od indywidualnego metabolizmu, dawki oraz rodzaju bólu.

Czy Poltram Combo szkodzi na żołądek?

Poltram Combo może potencjalnie powodować problemy żołądkowe u niektórych osób, szczególnie gdy jest stosowany przez dłuższy czas lub w połączeniu z innymi lekami, które mogą wpływać na żołądek.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Poltram Combo? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaTramadoli hydrochloridum + Paracetamolum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Poltram Combo

Doreta, Doreta SR, Exbol, Padolten, Palgotal, Poltram Combo Forte, Tramapar, Zaldiar , Zaldiar Effervescent.

Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2023