Padolten

Padolten to lek wykazujący silne działanie przeciwbólowe. Zawiera on dwie substancje czynne: tramadol – zaliczany do opioidowych leków przeciwbólowych – oraz paracetamol. Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę. Przepisuje się go w celu zwalczania silnego bólu, który nie ustaje w wyniku stosowania dostępnych bez recepty leków.

Działanie Padolten

Lek Padolten to silny lek przeciwbólowy, który zawiera 2 substancje czynne: tramadol oraz paracetamol. Z uwagi na silne działanie leku dostępny jest on jedynie na receptę. Padolten stosowany jest w przypadku występowania silnego bólu, który nie ustaje pomimo zastosowania leków dostępnych bez recepty (zawierających tramadol lub paracetamol).

Padolten przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży powyżej 12. roku życia. Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 12. roku życia oraz u osób starszych.

Tramadol należy do opioidowych leków przeciwbólowych o silnym, narkotycznym działaniu. Siła z jaką działa tramadol porównywana jest do 1/6 – 1/10 siły działania morfiny. Działa on również przeciwkaszlowo i w odróżnieniu do morfiny nie wpływa negatywnie na układ oddechowy, a także na motorykę przewodu pokarmowego. Paracetamol ma działanie przeciwgorączkowe oraz przeciwbólowe.

Dawkowanie leku Padolten

Lek Padolten występuje w postaci tabletek powlekanych, przeznaczonych do stosowania doustnego. Tabletki należy połykać w całości (nie rozgryzać, nie rozkruszać), niezależnie od pory posiłków. Każda tabletka leku zawiera tramadolu chlorowodorek (37,5 mg) oraz paracetamol (325 mg). Nie należy przekraczać zalecanych dawek leku, ponieważ nie wpłynie to na wzrost jego skuteczności, a wręcz przeciwnie może wpłynąć negatywnie na zdrowie, a nawet życie. Dawka oraz częstotliwość stosowana jest ustalana przez lekarza na podstawie indywidualnej oceny czynników dla każdego pacjenta. Najczęściej jednak dawkowanie wygląda tak:

 • w przypadku osób dorosłych oraz młodzieży po 12. roku życia – zazwyczaj początkowa dawka to 2 tabletki. Kolejne dawki należy przyjmować z odstępem min. 6 godzin. Maksymalna dobowa dawka dla tej grupy wiekowej to 8 tabletek.
 • U osób starszych (po 75. roku życia) – najczęściej odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami zostaje wydłużony.
 • U osób, u których występuje umiarkowane upośledzenie czynności nerek odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien wynosić min. 12 godzin.

Preparatu nie należy stosować u dzieci poniżej 12. roku życia, a także u osób, u których występują ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Wskazania do stosowania Padolten

Objawowe leczenie bólu, którego nasilenie jest umiarkowane do dużego u osób, u których bierze się pod uwagę leczenie z równoległym zastosowaniem tramadolu oraz paracetamolu. Wskazania do stosowania Padolten obejmują:

 • Ból o umiarkowanym do silnego nasileniu – Padolten może być stosowany w leczeniu różnych rodzajów bólu, takich jak ból związany z operacją, urazem, ból mięśniowo-szkieletowy, ból związany z chorobą nowotworową czy ból neuropatyczny.
 • Ból przewlekły – Padolten może być stosowany w leczeniu bólu przewlekłego, gdy inne leki przeciwbólowe, takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub paracetamol w monoterapii, nie przynoszą wystarczającej ulgi.
 • Ból pooperacyjny – Padolten może być używany do kontrolowania bólu po operacjach, zwłaszcza gdy inne metody kontroli bólu, takie jak NLPZ czy zwykłe dawki paracetamolu, są niewystarczające.
 • Ból pourazowy – Padolten może być stosowany w leczeniu bólu związanego z urazami, takimi jak złamania, zwichnięcia czy stłuczenia.

Należy pamiętać, że każdy lek przeciwbólowy, w tym Padolten, powinien być stosowany pod ścisłym nadzorem lekarza. Lekarz zawsze powinien być konsultowany przed rozpoczęciem terapii Padolten, aby ocenić, czy jest to odpowiedni lek dla danej osoby oraz aby ustalić właściwą dawkę i czas trwania leczenia.

Przeciwwskazania do stosowania Padolten

Przeciwwskazania do stosowania Padolten obejmują:

 1. Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek z substancji pomocniczych preparatu – osoby uczulone na tramadol, paracetamol lub jakąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w preparacie nie powinny stosować Padolten.
 2. Ostre zatrucie alkoholem – stosowanie Padolten może być niebezpieczne u osób z ostrym zatruciem alkoholowym, ze względu na ryzyko interakcji lekowych i pogorszenia stanu pacjenta.
 3. Ostre zatrucie lekami nasennymi – podobnie jak w przypadku zatrucia alkoholem, ryzyko interakcji lekowych i pogorszenia stanu pacjenta może wzrosnąć przy równoczesnym stosowaniu Padolten.
 4. Ostre zatrucie ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi (również opioidami i lekami psychotropowymi) – stosowanie Padolten może prowadzić do nasilenia objawów związanych z zatruciem.
 5. Padaczka, która nie poddaje się leczeniu – tramadol może obniżać próg drgawkowy, dlatego stosowanie Padolten u osób z niekontrolowaną padaczką jest przeciwwskazane.
 6. Równoległe stosowanie leków z grupy inhibitorów MAO, a także do 14 dni od zakończenia leczenia – istnieje ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, gdy Padolten jest stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO.
 7. Ciężka niewydolność wątroby – ze względu na obecność paracetamolu, który metabolizowany jest w wątrobie, stosowanie Padolten może być niebezpieczne dla osób z ciężką niewydolnością tego narządu.
 8. Ciąża lub jej podejrzenie – Padolten nie jest zalecany dla kobiet w ciąży, ze względu na potencjalne ryzyko dla płodu.
 9. Okres karmienia piersią – ze względu na przenikanie tramadolu do mleka matki, stosowanie Padolten jest przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Padolten:

Stosowanie leku Padolten może wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności, takich jak dodatkowe badania lub zmiana dawkowania. Maksymalna dawka leku to 8 tabletek na dobę. Sytuacje, w których należy zachować ostrożność podczas stosowania Padolten, obejmują:

 1. Ciężka niewydolność nerek – dawkowanie Padolten może wymagać modyfikacji u osób z ciężką niewydolnością nerek.
 2. Ciężka niewydolność oddechowa – u pacjentów z zaburzeniami oddechowymi może być konieczne dostosowanie dawkowania Padolten, ponieważ tramadol może wpływać na ośrodkowy układ oddechowy.
 1. Alkoholowa choroba wątroby bez marskości – istnieje większe ryzyko przedawkowania paracetamolu u osób z alkoholową chorobą wątroby, dlatego dawkowanie Padolten może wymagać modyfikacji.
 2. Uzależnienie od opioidów – ze względu na obecność tramadolu w preparacie, osoby uzależnione od opioidów powinny zachować ostrożność podczas stosowania Padolten.
 3. Równoległe stosowanie leków obniżających próg drgawkowy, takich jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki, ośrodkowo i miejscowo działające leki przeciwbólowe – stosowanie tych leków równocześnie z Padolten może zwiększyć ryzyko wystąpienia drgawek.
 4. Osoby po urazie głowy – tramadol może prowadzić do podwyższenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego, dlatego stosowanie Padolten u osób po urazie głowy powinno być kontrolowane przez lekarza.
 5. Osoby we wstrząsie – stosowanie Padolten u osób we wstrząsie może wymagać ścisłego monitorowania ze względu na potencjalne oddziaływanie tramadolu na układ krążenia.
 6. Osoby z zaburzeniami świadomości, których pochodzenie nie jest znane – stosowanie Padolten może utrudniać ocenę stanu neurologicznego pacjenta.
 7. Osoby z zaburzeniami oddechowymi oraz zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego – tramadol może wpływać na ośrodkowy układ oddechowy, dlatego u osób z zaburzeniami oddechowymi stosowanie Padolten powinno być monitorowane przez lekarza.
 8. Podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe – tramadol może prowadzić do zwiększenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego, dlatego stosowanie Padolten u osób z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym wymaga monitorowania przez lekarza.
 9. Zabiegi w płytkiej narkozie – stosowanie Padolten u osób poddawanych zabiegom w płytkiej narkozie może wpłynąć na stabilność hemodynamiczną i oddechową pacjenta, dlatego dawkowanie i monitorowanie powinno być dostosowane przez lekarza.
 1. Osoby starsze – pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej podatni na działania niepożądane Padolten, takie jak zawroty głowy, senność czy problemy z oddychaniem. Dawkowanie może wymagać dostosowania przez lekarza w celu uniknięcia potencjalnych problemów zdrowotnych.
 2. Osoby z chorobami serca – tramadol może wpływać na układ sercowo-naczyniowy. Dlatego pacjenci z chorobami serca powinni być monitorowani przez lekarza podczas stosowania Padolten.
 3. Osoby z problemami psychicznymi – tramadol może wpływać na nastrój i emocje pacjentów, dlatego osoby z zaburzeniami psychicznymi powinny być monitorowane przez lekarza podczas stosowania Padolten.
 4. Osoby z nadwrażliwością na inne leki przeciwbólowe – pacjenci, którzy doświadczyli nadwrażliwości na inne leki przeciwbólowe, powinni zachować ostrożność podczas stosowania Padolten.

Podsumowując, stosowanie leku Padolten może wiązać się z ryzykiem działań niepożądanych i powikłań, szczególnie w przypadku osób z istniejącymi chorobami lub przyjmujących inne leki. Dlatego ważne jest, aby ścisło współpracować z lekarzem prowadzącym, który może dostosować dawkowanie i monitorować stan zdrowia pacjenta w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego leczenia bólu.

Z czym nie łączyć leku Padolten

Inhibitory MAO i lek Padolten – Lek Padolten nie powinien być stosowany razem z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO). Współużytkowanie tych leków może prowadzić do poważnych interakcji, dlatego należy unikać ich jednoczesnego stosowania.

Karbamazepina i lek Padolten – Stosowanie leku Padolten z karbamazepiną (lek na padaczkę lub ból twarzy) nie jest zalecane. Może to osłabiać efekt przeciwbólowy leku Padolten.

Opioidowe leki przeciwbólowe i lek Padolten – Buprenorfina, nalbufina lub pentazocyna (opioidowe leki przeciwbólowe) mogą osłabiać działanie przeciwbólowe Padoltenu.

Tryptany, SSRI i lek Padolten – Stosowanie tryptanów (na migrenę) lub SSRI (na depresję) razem z Padoltenem może zwiększać ryzyko poważnych działań niepożądanych, takich jak dezorientacja, gorączka, pocenie się, niekontrolowane ruchy, czy biegunka. W przypadku ich wystąpienia należy skontaktować się z lekarzem.

Inne leki przeciwbólowe i lek Padolten – Używanie Padoltenu wraz z lekami takimi jak morfina, kodeina, baklofen, leki obniżające ciśnienie krwi, czy leki na alergie może prowadzić do senności lub omdleń. W takich przypadkach należy skonsultować się z lekarzem.

Benzodiazepiny, leki pochodne i lek Padolten – Jednoczesne stosowanie Padoltenu z lekami uspokajającymi jak benzodiazepiny zwiększa ryzyko senności, trudności w oddychaniu, śpiączki, co może być niebezpieczne dla życia. W takich przypadkach należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Leki wywołujące drgawki i lek Padolten – Stosowanie Padoltenu razem z niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi lub przeciwpsychotycznymi może zwiększać ryzyko drgawek.

Pewne leki przeciwdepresyjne i lek Padolten – Może dojść do interakcji z lekami przeciwdepresyjnymi, co może prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego.

Warfaryna, fenprokumon i lek Padolten – Może wpływać na skuteczność leków rozrzedzających krew, zwiększając ryzyko krwawień.

Metoklopramid, domperidon, ondansetron i lek Padolten – Równoczesne stosowanie może wpływać na skuteczność Padoltenu.

Cholestyramina i lek Padolten – Może zmieniać efektywność leku Padolten.

Flukloksacylina i lek Padolten – W przypadku stosowania flukloksacyliny, może wystąpić poważne ryzyko zaburzeń krwi i płynów ustrojowych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Padolten

Skutki uboczne leku Padolten

Stosowanie leku Padolten, tak jak w przypadku innych leków o podobnym działaniu, może prowadzić do wystąpienia skutków ubocznych. Niektóre z tych działań niepożądanych obejmują:

Bardzo często występujące skutki uboczne to zawroty głowy, senność oraz nudności. Często występujące skutki uboczne obejmują silne bóle głowy, uczucie splątania, drżenie, wahania nastroju (od lęku, poprzez nerwowość, aż do euforii), problemy ze snem, wymioty, zaparcia, biegunka, bóle brzucha, wzdęcia, uczucie suchości w jamie ustnej, dyspepsja oraz wzmożone pocenie się i świąd.

Niezbyt często występujące skutki uboczne obejmują kołatanie serca, nadciśnienie tętnicze, tachykardię, zaburzenia rytmu serca, mimowolne skurcze mięśni, parestezje, szumy uszne, stany depresyjne, omamy, koszmary senne, problemy z pamięcią, trudności w połykaniu, smoliste stolce, wzrost aktywności aminotransferaz, reakcje skórne takie jak pokrzywka i wysypka, albuminuria, problemy z oddawaniem moczu takie jak ból podczas oddawania moczu i zaleganie moczu, uderzenia gorąca, dreszcze, ból odczuwany w klatce piersiowej oraz duszność.

Rzadko występujące skutki uboczne to ataksja, drgawki, uzależnienie od leku oraz problemy z widzeniem (nieostre widzenie). Bardzo rzadko występujące skutki uboczne to nadużywanie leku.

Stosowanie tramadolu może prowadzić do zaburzeń psychicznych, które zależą od kilku czynników, takich jak osobowość osoby chorej i okres stosowania tramadolu. Zaburzenia te mogą różnić się nasileniem i objawami, ale najczęściej obejmują zaburzenia nastroju, zmiany aktywności oraz zmiany w zdolności odczuwania i rozpoznawania. Inne objawy związane ze stosowaniem tramadolu obejmują uzależnienie od leku, niedociśnienie ortostatyczne, bradykardię, zapaść, zaburzenia krzepnięcia związane z wydłużeniem czasu protrombinowego, rzadkie przypadki reakcji nadwrażliwości ze strony układu oddechowego, anafilaksję, wzrost lub spadek apetytu, osłabienie narządu ruchu, zahamowanie oddychania, objawy zespołu odstawiennego, napady paniki, nasilony niepokój, omamy, parestezje, szumy uszne oraz inne objawy dotyczące ośrodkowego układu nerwowego.

Stosowanie paracetamolu może prowadzić do rzadkich reakcji nadwrażliwości wraz z wysypką skórną oraz zaburzeń składu krwi, w tym także małopłytkowości i agranulocytozy.

Długotrwałe stosowanie leku Padolten może prowadzić do uzależnienia psychicznego oraz fizycznego. Warto również zwrócić uwagę na wpływ tego leku na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn, ponieważ może upośledzać sprawność psychomotoryczną. W związku z tym, pacjenci przyjmujący Padolten powinni zachować ostrożność podczas wykonywania tych czynności, szczególnie na początku leczenia lub w przypadku zmiany dawki leku.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Padolten

Pytania naszych Pacjentów

Na co stosuje się lek Padolten?

Lek Padolten jest stosowany głównie w leczeniu bólów o umiarkowanym do silnego nasilenia.

Czy Padolten jest lekiem przeciwzapalnym?

Padolten nie jest klasyfikowany jako lek przeciwzapalny.

Czy Padolten jest na receptę?

Tak, Padolten jest lekiem na receptę i może być przepisany przez lekarza w celu leczenia bólu o umiarkowanym do silnego nasilenia.

Jak długo można stosować Padolten?

Czas stosowania leku Padolten zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz reakcji na leczenie. Lekarz przepisujący Padolten oceni sytuację pacjenta i zdecyduje, jak długo lek powinien być stosowany.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Padolten? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaTramadoli hydrochloridum + Paracetamolum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentTeva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Padolten

Doreta, Doreta SR, Exbol, Palgotal, Poltram Combo, Poltram Combo Forte, Tramapar, Zaldiar , Zaldiar Effervescent.

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2023