Zaldiar Effervescent

Zaldiar Effervescent to lek złożony zawierający tramadolu chlorowodorek i paracetamol, stosowany w leczeniu objawowym bólu o umiarkowanym do dużego nasileniu. Stosuje się go, gdy zasadne jest równoczesne używanie tramadolu i paracetamolu.

Działanie Zaldiar Effervescent

Zaldiar Effervescent jest lekiem o działaniu przeciwbólowym, zawierającym dwie substancje czynne – tramadol i paracetamol.

Tramadol jest silnym środkiem przeciwbólowym należącym do grupy opioidów. Działa poprzez wiązanie się z specyficznymi receptorami opioidowymi w mózgu i układzie nerwowym, które są odpowiedzialne za przekazywanie sygnałów bólowych. Dzięki temu, mimo że bodźce bólowe nadal docierają do ciała, tramadol blokuje ich przekazywanie do mózgu, co skutkuje zmniejszeniem odczuwanego bólu.

Paracetamol jest powszechnie stosowanym lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Jego dokładny mechanizm działania nie jest do końca zrozumiały, ale uważa się, że działa poprzez hamowanie enzymów zwanych cyklooksygenazami, które uczestniczą w produkcji prostaglandyn – substancji, które wywołują ból i stan zapalny.

Obie te substancje czynne (tramadol i paracetamol) działają synergicznie, co oznacza, że ich łączne działanie jest silniejsze niż sumy ich oddzielnych efektów. Dzięki temu Zaldiar Effervescent jest skuteczny w leczeniu umiarkowanych do silnych bólów, w przypadkach, gdy konieczne jest równoczesne stosowanie obu substancji czynnych.

Wskazania do stosowania Zaldiar Effervescent

Zaldiar Effervescent jest lekiem złożonym, zawierającym dwie substancje czynne – tramadol i paracetamol, które są wykorzystywane do leczenia bólu. Lek jest wskazany do stosowania w następujących sytuacjach:

 • Ból o umiarkowanym do dużego nasileniu: Lek jest przede wszystkim stosowany do leczenia bólu o umiarkowanym do dużego nasileniu, który nie może być skutecznie kontrolowany za pomocą innych, mniej silnych leków przeciwbólowych. Może to obejmować ból pooperacyjny, ból neuropatyczny, ból związany z nowotworami lub inny intensywny ból przewlekły.
 • Potrzeba równoczesnego stosowania tramadolu i paracetamolu: Lek jest wskazany w sytuacjach, gdy konieczne jest równoczesne stosowanie tramadolu i paracetamolu. Obie te substancje czynne mają różne mechanizmy działania, które mogą być skuteczne w leczeniu różnych typów bólu. Ich połączenie w jednym preparacie pozwala na skuteczne leczenie bólu bez konieczności stosowania dwóch oddzielnych leków.
 • Użytkownicy dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat: Ze względu na zawartość tramadolu, lek jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat. Tramadol jest silnym opioidem i nie jest zalecany dla młodszych dzieci ze względu na potencjalne ryzyko poważnych działań niepożądanych.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Zaldiar Effervescent

Zaldiar Effervescent, podobnie jak każdy lek, ma swoje przeciwwskazania i wymaga podjęcia pewnych środków ostrożności podczas jego stosowania.

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na składniki: Leku nie powinny stosować osoby, które są alergiczne na tramadol, paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • Ciężka niewydolność wątroby lub nerek: Ze względu na sposób, w jaki tramadol i paracetamol są metabolizowane i usuwane z organizmu, lek jest przeciwwskazany u osób z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek.
 • Ostra porfiria: Paracetamol jest przeciwwskazany u osób z ostrą porfirią, rzadkim zaburzeniem metabolicznym.
 • Łączne stosowanie z niektórymi lekami: Zaldiar Effervescent nie powinien być stosowany równocześnie z niektórymi lekami, takimi jak inhibitorów MAO (leków stosowanych w leczeniu depresji).

Środki ostrożności:

 • Długotrwałe stosowanie: Długotrwałe stosowanie leków zawierających tramadol może prowadzić do rozwoju zależności, dlatego Zaldiar Effervescent powinien być stosowany tylko tak długo, jak to konieczne, i zgodnie z zaleceniami lekarza.
 • Zespół serotoninowy: Tramadol może prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego (stanu potencjalnie życia zagrożenia) szczególnie przy jednoczesnym stosowaniu z innymi lekami wpływającymi na poziom serotoniny.
 • Nadużywanie alkoholu lub leków: Osoby, które nadużywają alkoholu lub leków, powinny zachować szczególną ostrożność podczas stosowania Zaldiar Effervescent, ponieważ może to zwiększyć ryzyko działań niepożądanych.
 • Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Zaldiar Effervescent może powodować senność, zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Jak stosować Zaldiar Effervescent

Zaldiar Effervescent jest lekiem przeciwbólowym, który należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Podstawowe wskazówki dotyczące stosowania tego leku są następujące:

Lek należy stosować najkrócej jak to tylko jest możliwe. Dawkę należy dostosować do nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Standardowa dawka to 2 tabletki musujące dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat. Kolejne dawki nie powinny być przyjmowane częściej niż co 6 godzin, a nie więcej niż 8 tabletek na dobę.

Dla pacjentów w podeszłym wieku: U pacjentów powyżej 75 lat wydalanie tramadolu z organizmu może być opóźnione. W takim przypadku lekarz może zalecić wydłużenie odstępów czasowych między dawkami.

Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby: Leku nie powinno się stosować w przypadku ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby. Przy łagodnej lub umiarkowanej niewydolności, lekarz może zalecić wydłużenie odstępów między dawkami.

Sposób przyjmowania: Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody i przyjąć doustnie.

Reakcje na lek: Jeśli działanie leku wydaje się za mocne lub za słabe, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. Przyjęcie większej niż zalecana dawka leku może prowadzić do ryzyka uszkodzenia wątroby.

Pominięcie dawki: Jeśli pacjent pominie dawkę, ból może powrócić. Nie powinien jednak przyjmować dawki podwójnej, aby nadrobić pominiętą dawkę.

Przerwanie stosowania: Leku nie należy nagle przerywać bez zalecenia lekarza. W przypadku długotrwałego stosowania, lekarz doradzi, kiedy i jak przerwać stosowanie leku; może to obejmować stopniowe zmniejszanie dawki w celu zmniejszenia ryzyka objawów odstawienia.

Z czym nie łączyć leku Zaldiar Effervescent

Inhibitory MAO i Zaldiar Effervescent – Nie należy stosować Zaldiar Effervescent z inhibitorami MAO ani przez 14 dni po ich odstawieniu. Może to prowadzić do niebezpiecznych interakcji.

Karbamazepina i Zaldiar Effervescent – Stosowanie Zaldiar Effervescent z karbamazepiną, często używaną w leczeniu padaczki i neuralgii nerwu trójdzielnego, może osłabić działanie przeciwbólowe Zaldiar Effervescent.

Opioidowe leki przeciwbólowe i Zaldiar Effervescent – Stosowanie Zaldiar Effervescent razem z innymi opioidowymi lekami przeciwbólowymi (jak buprenorfina, nalbufina, pentazocyna) może osłabić jego działanie przeciwbólowe.

Alkohol i Zaldiar Effervescent – Alkohol, w tym znajdujący się w lekach, powinien być unikany podczas stosowania Zaldiar Effervescent, ponieważ zwiększa ryzyko senności i innych efektów ubocznych.

Flukloksacylina i Zaldiar Effervescent – W przypadku stosowania flukloksacyliny, szczególnie u osób z zaburzeniami czynności nerek, posocznicą, niedożywieniem, przewlekłym alkoholizmem lub przyjmujących maksymalne dawki paracetamolu, istnieje ryzyko poważnych zaburzeń krwi i płynów ustrojowych.

Leki przeciwdepresyjne i Zaldiar Effervescent – Stosowanie Zaldiar Effervescent z niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi (SSRI, trójpierścieniowe, mirtazapina) może prowadzić do zespołu serotoninowego.

Inne leki przeciwbólowe, rozluźniające mięśnie, obniżające ciśnienie i przeciwuczuleniowe i Zaldiar Effervescent – Mogą zwiększać ryzyko zahamowania ośrodkowego układu nerwowego.

Benzodiazepiny i Zaldiar Effervescent – Jednoczesne stosowanie z lekami uspokajającymi (jak benzodiazepiny) zwiększa ryzyko senności, trudności w oddychaniu, śpiączki i może być niebezpieczne dla życia.

Leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne i Zaldiar Effervescent – Ryzyko napadów drgawkowych może wzrosnąć przy jednoczesnym stosowaniu tych leków z Zaldiar Effervescent.

Warfaryna, fenprokumon i Zaldiar Effervescent – Może dojść do zmiany działania tych leków i zwiększenia ryzyka krwawienia.

Metoklopramid, domperidon, ondansetron i Zaldiar Effervescent – Może dojść do zmiany skuteczności Zaldiar Effervescent.

Kolestyramina i Zaldiar Effervescent – Może dojść do zmiany skuteczności Zaldiar Effervescent.

Ketokonazol, erytromycyna i Zaldiar Effervescent – Może dojść do zmiany skuteczności Zaldiar Effervescent.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Zaldiar Effervescent

Skutki uboczne leku Zaldiar Effervescent

Zaldiar Effervescent może powodować działania niepożądane, chociaż nie każda osoba je doświadczy. Poniżej wymieniono niektóre potencjalne skutki uboczne, które mogą wystąpić podczas stosowania tego leku. Pamiętaj, że prawdopodobieństwo wystąpienia tych skutków ubocznych jest różne dla różnych osób i zależy od wielu czynników, w tym od dawki leku i indywidualnej reakcji organizmu.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Nudności

Często (mogą wystąpić u do 1 na 10 osób):

 • Zawroty głowy, senność
 • Ból głowy
 • Wymioty, problemy trawienne (zaparcia, biegunka, niestrawność)
 • Pocenie się
 • Uczucie zmęczenia

Nieznana częstotliwość (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Reakcje alergiczne (np. wysypka, świąd, obrzęk twarzy)
 • Trudności z oddychaniem
 • Skok ciśnienia krwi
 • Uczucie niepokoju, drżenia
 • Bezsenność, pesymistyczne myśli
 • Uczucie euforii, halucynacje
 • Problemy z koordynacją ruchową
 • Trudności z mówieniem
 • Wzmożony apetyt lub brak apetytu
 • Zaburzenia widzenia
 • Zawroty głowy przy gwałtownym wstawaniu
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Zapalenie wątroby
 • Zaburzenia oddawania moczu
 • Zaburzenia seksualne

Należy pamiętać, że jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Szczególnie ważne jest natychmiastowe zgłoszenie każdej reakcji alergicznej, trudności z oddychaniem lub nagłych zmian w samopoczuciu.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Zaldiar Effervescent

Pytania naszych Pacjentów

Czy Zaldiar Effervescent jest na receptę?

Tak, lek Zaldiar Effervescent jest dostępny na receptę.

Na co działają tabletki musujące Zaldiar effervescent?

Tabletki musujące Zaldiar Effervescent to lek przeciwbólowy, zawierający tramadol i paracetamol. Stosowane są w objawowym leczeniu umiarkowanego do silnego bólu, który nie jest skutecznie kontrolowany przez inne, słabsze leki przeciwbólowe. Zaldiar Effervescent jest odpowiedni dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Zaldiar Effervescent? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaTramadoli hydrochloridum + Paracetamolum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSTADA Arzneimittel AG

Zamienniki dla leku Zaldiar Effervescent

Doreta, Doreta SR, Exbol, Padolten, Palgotal, Poltram Combo, Poltram Combo Forte, Tramapar, Zaldiar .

Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2023