Doreta

Doreta jest to lek o działaniu przeciwbólowym. Stosowany jest w leczeniu bólu, więc może być wykorzystywany między innymi u pacjentów onkologicznych oraz neurologicznych. Preparat ten dostępny jest tylko na receptę. Działanie tramadolu porównywane jest do morfiny, w podobny sposób oddziałuje on na ośrodkowy układ nerwowy. Preparat zawiera również paracetamol, który również ma działanie w ośrodkowym układzie nerwowym.

Działanie Doreta

Lek Doreta to lek przeciwbólowy. Stosuje się go w onkologii klinicznej, a także w neurologii. W składzie leku znajduje się chlorowodorek tramadolu oraz paracetamol. Tramadol jest opioidem, więc działa na receptory znajdujące się między innymi w ośrodkowym układzie nerwowym. Działa on na zasadzie pobudzania receptorów mi, gamma i kappa, a także ma wpływ na komunikację pomiędzy komórkami nerwowymi. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca stosowanie tramadolu do leczenia bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu. Paracetamol – znajdujący się w składzie leku – ma działanie przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe.

Przeciwwskazania do stosowania leku

 • nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku,
 • zatrucie:
  • ostre zatrucie alkoholem,
  • lekami nasennymi,
  • ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi (a w tym opioidami oraz lekami psychotropowymi),
 • padaczka, która nie jest leczona,
 • padaczka nieodpowiednio kontrolowana lekami,
 • nie należy stosować leku Doreta u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek,
 • u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować leku doreta ze względu na obecność paracetamolu,
 • równoległe stosowanie leków z grupy inhibitorów MAO (po zakończeniu stosowania tych leków tramadolu nie należy zażywać przez 14 dni).

Dawkowanie leku Doreta

Lek Doreta wydawany jest tylko na receptę. To lekarz ustala dawkę oraz częstotliwość stosowania tego preparatu. Lek ten przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletek nie należy kruszyć ani rozgryzać, można je przyjmować niezależnie od pory posiłków.

Podczas kuracji z zastosowaniem leku Doreta należy zrezygnować ze spożywania napojów alkoholowych. Podczas trwania leczenia należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarza. Wszystkie właściwości leku zostały opisane w ulotce dołączonej do opakowania – należy się z nimi zapoznać przed zastosowaniem preparatu. Na etykiecie opakowania znajduje się data ważności – nie należy stosować leku po terminie ważności. Zaleca się, aby lek przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu, które jest niedostępne oraz niewidoczne dla dzieci, a także zgodnie z wymogami producenta.

Nie należy stosować leku z: alkoholem (nasilenie uspokajającego działania opioidowych środków przeciwbólowych); karbamazepiną i innymi induktorami enzymów (ryzyko zmniejszonej skuteczności i skrócony czas działania z powodu zmniejszonego stężenia tramadolu we krwi);

Najczęściej początkowa dawka – w przypadku osób dorosłych oraz młodzieży, która ukończyła 12. rok życia – to 2 tabletki 37,5 mg + 325 mg lub 75 mg chlorowodorku tramadolu + 650 mg paracetamolu. W razie potrzeby lekarz może zapisać dawkę dodatkową, którą się stosuje nie częściej niż co 6 godzin. Maksymalna dawka odpowiada 8 tabletkom 37,5 mg + 325 mg/d lub 4 tabletkom 75 mg = 650 mg/dobę. Po ukończeniu 75. roku życia nie zaleca się stosowania leku częściej niż co 6 godzin, a jeśli dodatkowo występują umiarkowanie zaburzenia czynności nerek zalecany odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami leku to 12 godzin. W przypadku jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby należy dodatkowo wydłużyć okres pomiędzy kolejnymi dawkami. U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby wydalanie tramadolu jest opóźnione.

Wskazania do stosowania leku

W skazaniem do stosowania są dolegliwości bólowe, których nasilenie jest umiarkowane lub duże.

Środki ostrożności związane przyjmowanie leku doreta

Niekiedy – podczas stosowania tabletek Doreta – konieczne jest zachowanie szczególnych środków ostrożności. Konsultacji lekarskiej wymagają m.in.:

 • nadwrażliwość na paracetamol, tramadol lub którykolwiek ze składników leku,
 • ciężkie zaburzenia pracy wątroby,
 • ciężkie zaburzenia pracy nerek,
 • padaczka,
 • problemy z oddychaniem,
 • ciąża lub jej podejrzenie,
 • okres karmienia piersią,
 • urazy głowy,
 • zaburzenia świadomości,
 • zaburzenia czynności ośrodka oddechowego,
 • wysokie ciśnienie wewnątrzczaszkowe,
 • równoległe stosowanie:
  • leków przeciwbólowych,
  • leków nasennych,
  • leków uspokajających,
  • leków przeciwlękowych,
  • inhibitorów MAO,
  • karbamazepiny,
  • baklofenu.

Dodatkowo – podczas stosowania leku Doreta – należy przestrzegać kilku zasad:

 • Maksymalna ilość tabletek stosowanych w ciągu doby nie powinna być wyższa niż 8 lub 4 o wyższej dawce, przy maksymalnym spożyciu 300 mg chlorowodorku tramadolu i 2600 mg paracetamolu na dobę.
 • Należy sprawdzić skład wszystkich stosowanych leków pod kątem zawartości paracetamolu oraz tramadolu. Pozwoli to na zminimalizowanie ryzyka przedawkowania leku Doreta.
 • Uzależnienie od alkoholu, a także występowanie chorób wątroby zwiększa ryzyko przedawkowania leku Doreta.
 • Doreta nie powinien być stosowany jako kuracja zastępcza dla osób, które uzależnione są od opioidów.
 • Stosowanie dużych dawek leku może wywołać drgawki.
 • U osób z padaczką lub podatnych na występowanie drgawek należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Doreta.
 • Leku Doreta nie należy stosować w trakcie zabiegów, którym towarzyszy płytka narkoza.
 • U niektórych pacjentów przedawkowanie paracetamolu może spowodować toksyczne uszkodzenie wątroby.
 • Lek Doreta może uzależniać lub wywołać objawy odstawienne, nawet wtedy, gdy stosuje się zalecaną przez lekarza dawkę.
 • Szczególną ostrożność należy zachować u osób, które po urazach głowy są podatnena wystąpienie drgawek, z zaburzeniami dróg żółciowych , znajdujących się we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości niewiadomego pochodzenia, z zaburzeniami oddechowymi lub zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego lub z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym.
 • U pacjentów u których stwierdzono marskość lub alkoholową chorobę wątroby zwiększa się ryzyko przedawkowania paracetamolu. W przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić toksyczne uszkodzenie wątroby. Objawy przedawkowania paracetamolu występujące w ciągu pierwszych 24 godzin można zaobserwować po: bladości, nudnościach, wymiotach, jadłowstręcie oraz bólu brzucha. Po 12 do 48 godzin od momentu przyjęcia leku mogą się pojawić objawy uszkodzenia wątroby. Możliwe są również zaburzenia metabolizmu glukozy.

Stosowanie leku Doreta

Początkową dawką preparatu Doreta jest jedna tabletka. W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę, nie przekraczając przy tym ilości 4 tabletek (300 mg chlorowodorku tramadolu i 2600 mg paracetamolu) na 24h. Lek powinien być zażywany w minimalnych odstępach 6 godzin.

Paracetamol również ma właściwości przeciwbólowe, jednak te właściwości w skojarzeniu z tramadolem nie są poznane.

W razie konieczności lekarz może zastosować dawki dodatkowe, nie przekraczając dawki dobowej 300 mg chlorowodorku tramadolu i 2600 mg paracetamolu. Ryzyko wystąpienia drgawek zwiększa się po przekroczeniu maksymalnej zalecanej dawki.

Stosowanie leku Doreta wraz z innymi lekami

Przed rozpoczęciem stosowania leku Doreta należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych ostatnio preparatach, również tych dostępnych bez recepty. Szczególnej ostrożności wymaga równoległe stosowanie:

 • nie stosować w trakcie leczenia inhibitorami MAO – równoległe stosowanie (lub w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu takiego leczenia) leku Doreta wraz z inhibitorami MAO może doprowadzić do pobudzenia (lub przeciwnie – zahamowania) czynności ośrodkowego układu nerwowego i odpowiednio nadciśnienia/niedociśnienia;
 • pentazocyny, nalbufiny, butorfanolu, buprenorfiny, które mogą osłabić działanie i skuteczność leku; karbamazepina – może obniżyć skuteczność leku, a także zniwelować jego przeciwbólowe działanie;
 • inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leków psychotropowych, leków obniżających próg drgawkowy – stosowanie tych leków równolegle z preparatem Doreta może zwiększyć działanie leku oraz wywołać drgawki;
 • innych pochodnych morfiny – może to doprowadzić do zahamowania ośrodka oddechowego, a tym samym nawet do zgonu;
 • środków przeciwdepresyjnych (tkj. m.in. opoidowe leki przeciwbólowe, barbiturany, pochodne benzodiazepiny, uspokajające leki przeciwdepresyjne, uspokajających leków przeciwhistaminowych, leków przeciwlękowych innych niż benzodiazepiny, leki nasenne, neuroleptyki, leki hipotensyjne o działaniu ośrodkowym, baklofen) – stwarza to ryzyko pojawienia się stanów depresyjnych;
 • pochodnych kumaryny;
 • wenlafaksyny – stwarza to ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego oraz drgawek;
 • leków metabolizowanych w wątrobie przez izoenzym CYP3A4 cytochromu P-450 o działaniu hamującym ten proces metaboliczny – może to doprowadzić do wzrostu stężenia leku Doreta we krwi;
 • leków przeciwwymiotnych – leki te powodują zwiększone zapotrzebowanie na tramadol.

Doreta przy różnych rodzajach bólu

Niektórzy autorzy zaproponowali aktualizację zaleceń terapeutycznych dla niektórych rodzajów bólu, takich jak ból mięśniowo-szkieletowy, pourazowy i pooperacyjny, w przypadku których coraz częściej rozważa się podejście multimodalne.

W związku z tym ważną opcją staje się łączenie leków przeciwbólowych należących do różnych klas farmakologicznych, ponieważ skuteczność przeciwbólową można zapewnić stosując mniejsze dawki pojedynczych składników, poprawiając tolerancję leków. Stała kombinacja paracetamolu (325 mg) i tramadolu (37,5 mg) posiada precyzyjnie dobrane proporcje dawek, aby uzyskać addytywne działanie przeciwbólowe, poprawiające zarówno skuteczność przeciwbólową, która jest silniejsza i pełniejsza, jak i czas działania, gwarantujący szybkie działanie przeciwbólowe w czasie.

Dla tego stowarzyszenia istnieje szeroka literatura międzynarodowa. W niniejszym przeglądzie uwzględniono w szczególności 15 badań. W dziewięciu z nich, wszystkie z podwójnie ślepą próbą, czas leczenia wynosił 1-10 dni i łącznie przyjęto 2 537 pacjentów dotkniętych ostrymi bolesnymi zaostrzeniami patologii przewlekle-zwyrodnieniowych, urazami lub poddanych zabiegom operacyjnym.

Najczęściej stosowana średnia dzienna dawka paracetamolu/tramadolu wynosiła 4,3-4,5 tabletki/dobę. Rygorystyczne badania przeprowadzono również w przypadku bólu przewlekłego; w 6 rozważanych badaniach czas trwania leczenia wynosił 4-13 tygodni i przyjęto ogółem 1 890 pacjentów z przewlekłym bólem mięśniowo-szkieletowym. Średnia dzienna dawka paracetamolu/tramadolu wynosiła od 3,5 do 4,2 tabletki/dobę i okazała się stała i niezależna od rozważanej choroby. Podsumowując, związek paracetamol/tramadol o stałej asocjacji jest nową opcją terapeutyczną, szczególnie przydatną w bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, gdy paracetamol jest niewystarczający. ¹

Skuteczność Tramadolu z Paracetamolem w porównaniu do samego Tramadolu

Przeprowdzono badania porównujące skuteczności przeciwbólowej tramadolu w porównaniu z tramadolem z paracetamolem po discektomii lędźwiowej.

Stosowania tramadolu z paracetamolu było bardziej skuteczne niż sam tramadol na wczesną ostrą pooperacyjną terapię bólu po dyskektomii lędźwiowej.²

Z czym nie łączyć leku Doreta

Doreta zawiera paracetamol i tramadol. Ważne jest, aby nie przekroczyć maksymalnej dawki dobowej tych substancji, zwłaszcza jeżeli pacjent przyjmuje również inne leki zawierające paracetamol lub tramadol.

Nie łączyć z inhibitorami monoaminooksydazy (MAOIs) Stosowanie Dorety z inhibitorami MAO jest przeciwskazane.

Nie zalecane połączenia

 • Leki takie jak karbamazepina (leczenie padaczki i bólów) mogą wpływać na skuteczność Dorety.
 • Opioidowe leki przeciwbólowe takie jak buprenorfina, nalbufina czy pentazocyna mogą osłabiać działanie przeciwbólowe Dorety.

Ryzyko działań niepożądanych

 • Tryptany (leczenie migreny) lub selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRIs, leczenie depresji) mogą powodować dezorientację, niepokój i inne symptomy.
 • Leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe jak morfina i kodeina, baklofen, leki przeciwnadciśnieniowe i przeciwalergiczne mogą nasilać senność lub omdlenia.
 • Leki mogące powodować drgawki, takie jak niektóre leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne i znieczulające, mogą zwiększyć ryzyko drgawek.
 • Niektóre leki przeciwdepresyjne mogą powodować zespół serotoninowy.
 • Warfaryna i fenoprokumon (rozrzedzenie krwi) mogą zmieniać swoje działanie, co może prowadzić do krwawień.
 • Flukloksacylina (antybiotyk) może powodować poważne zaburzenia krwi i płynów ustrojowych.

Działanie leku może ulec zmianie

 • Metoklopramid, domperidon lub ondansetron (leczenie nudności i wymiotów)
 • Cholestyramina (obniżenie cholesterolu)

Ryzyko przy jednoczesnym stosowaniu leków uspokajających Łączenie Dorety z lekami uspokajającymi, takimi jak benzodiazepiny, zwiększa ryzyko senności, trudności w oddychaniu, śpiączki i może zagrażać życiu.

Doreta z jedzeniem, piciem i alkoholem Doreta może być przyjmowana z jedzeniem lub niezależnie od posiłku. Alkohol nasila działanie uspokajające i może wpływać na zdolność koncentracji, co może być niebezpieczne.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Doreta

Skutki uboczne leku Doreta

Doreta, podobnie jak wiele innych leków, może powodować skutki uboczne, ale nie u każdego one wystąpią. Bardzo często obserwuje się nudności, zawroty głowy i senność, które zazwyczaj są łagodne. Do innych częstych działań niepożądanych należą: wymioty, zaburzenia trawienia (np. zaparcia, biegunka), bóle brzucha, suchość w ustach, bóle głowy, drżenie, dezorientacja, zaburzenia snu, zmiany nastroju, zwiększone pocenie się, czy świąd. W razie wystąpienia poważnych skutków ubocznych lub jeżeli skutki uboczne utrzymują się przez dłuższy czas, zawsze skontaktuj się z lekarzem. Pamiętaj, że każda reakcja na lek jest indywidualna.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Doreta

Pytania naszych Pacjentów

Czy Doreta to silny lek?

Doreta jest silnym lekiem przeciwbólowym zawierającą paracetamol i tramadol. Tramadol w porównaniu do morfiny jest słabszym lekiem. Siła działania jest tramadolu wynosi ok. 1/10 siły morfiny. Lek jest stosowany w umiarkowanym bólu o dużym nasileniu. Lek doreta tabletki powlekane powinno się stosować w leczeniu objawowym bólu wymagającym skojarzonego użycia tramadolu i paracetamolu. Doreta nie powinna być stosowana dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne.

Na co Doreta 37,5 mg pomaga?

Doreta 37,5 pomaga w objawowym bólu o umiarkowanym nasileniu, w przypadkach, gdy konieczne jest podanie tramadolu wraz paracetamolem. Połączenie tych dwóch substancji ma działanie uśmierzające ból.

Czy stosować Doreta na ból kręgosłupa?

Tak, w przypadku silnego bólu kręgosłupa Doreta może być stosowana, ale decyzję o jej stosowaniu powinien podjąć lekarz. Lekarz przed podjęciem decyzji bierze zazwyczaj pod uwagę stopień bólu i inne dolegliwości. Długość terapii podczas stosowania produktu leczniczego jest ustalany indywidualnie na podstawie stanu zdrowia pacjenta. Każdą dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od poziomu bólu i reakcji pacjenta.

Po jakim czasie od zażycia działa Doreta?

Doreta zaczyna działać zwykle po około 30-60 minutach od zażycia doustnego. Maksymalne działanie osiąga po około 2 godzinach i utrzymuje się przez około 4-6 godzin.

Czy doreta to narkotyk?

Nie, lek Doreta nie jest narkotykiem. Lek Doreta zawiera chlorowodorek tramadolu, który jest opioidem o słabym działaniu, a nie narkotykiem. Jest to lek przeciwbólowy stosowany w leczeniu bólu średniego i umiarkowanego nasilenia.

Co jest mocniejsze Tramal czy Doreta?

Badania naukowe wykazały, że połączenie tramadolu i paracetamolu (Doreta) może być bardziej skuteczne w łagodzeniu bólu o umiarkowanym lub silnym nasileniu. Badania sugerują również, że połączenie tych dwóch składników aktywnych może mieć mniejsze skutki uboczne niż stosowanie tylko tramadolu. Inne badania wskazują, że połączenie tramadolu i paracetamolu może przynosić szybsze i trwalsze uśmierzanie bólu niż sam tramadol.

Czy Doreta ma działanie przeciwzapalne?

Nie, Doreta nie ma bezpośredniego działania przeciwzapalnego. Lek zawiera dwie substancje czynne: chlorowodorek tramadolu i paracetamol. Chlorowodorek tramadolu działa przeciwbólowo poprzez oddziaływanie na ośrodkowy układ nerwowy, natomiast paracetamol również działa przeciwbólowo oraz przeciwgorączkowo, ale nie wykazuje właściwości przeciwzapalnych. W związku z tym, Doreta może być skuteczna w łagodzeniu bólu o umiarkowanym lub silnym nasileniu, ale nie ma wpływu na proces zapalny.      

W jakim celu stosuje się lek Doreta?

Lek Doreta stosuje się w celu łagodzenia bólu o umiarkowanym lub silnym nasileniu. Zawiera połączenie tramadolu i paracetamolu, które działają silniej niż sam tramadol, co czyni go skutecznym w łagodzeniu bólu. Doreta może być również skuteczna w łagodzeniu stanów zapalnych, takich jak ból stawów, reumatoidalne zapalenie stawów i zapalenie stawów zwyrodnieniowych.

Czy Doreta szkodzi na żołądek?

Tak, długotrwałe i częste stosowanie leku Doreta może wpłynąć na nasilenie istniejącego zapalenia żołądka lub wywołać podrażnienie błony śluzowej żołądka. Leki przeciwbólowe, takie jak Doreta, zawierają substancje czynne, które mają działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, ale jednocześnie mogą drażnić błonę śluzową żołądka. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych z układem pokarmowym, zaleca się stosowanie Dorety w najmniejszych możliwych dawkach i przez najkrótszy możliwy czas, zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy stosować leku w sposób inny niż zalecany przez lekarza lub dłużej niż określony czas trwania leczenia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych, takich jak bóle brzucha, nudności, wymioty lub krwawe stolce, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Warto również pamiętać, że osoby z chorobami układu pokarmowego, takimi jak choroba wrzodowa, choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelit, są szczególnie wrażliwe na działanie leków przeciwbólowych i powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Dorety lub innych leków przeciwbólowych.

Czy Doreta jest na receptę?

Tak, Doreta jest na receptę, ponieważ zawiera substancję czynną tramadol, która w większości postaci farmaceutycznych wymaga recepty do zakupu w Polsce.

Jak długo można brać Doreta?

Zalecana maksymalna dawka Doreta to 2 tabletki dziennie i nie powinno się stosować go dłużej niż 7 dni. Jednakże, czas stosowania może być wydłużony zgodnie z zaleceniami lekarza, w zależności od indywidualnego przypadku pacjenta i jego potrzeb terapeutycznych.

Czy Doreta uzależnia?

Tak, Doreta może powodować uzależnienie, ponieważ zawiera tramadol. Tramadol jest silnym opioidowym lekiem przeciwbólowym i może prowadzić do uzależnienia, szczególnie przy długotrwałym stosowaniu lub niezgodnie z zaleceniami lekarza.

Czym grozi przedawkowanie Dorety?

Przedawkowanie Dorety może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, w zależności od rodzaju substancji, którą zażyła oraz jej ilości. Może to prowadzić do uszkodzenia narządów wewnętrznych, zaburzeń rytmu serca, zatrucia mózgu, a nawet do śmierci. Dlatego też, w przypadku podejrzenia przedawkowania, konieczne jest jak najszybsze udzielenie pomocy medycznej.

Czy można stosować Doreta na ból głowy?

Tak, można stosować Doreta na ból głowy, ale należy pamiętać, że zawiera on silny opioidowy lek przeciwbólowy, tramadol, który jest odpowiedni do leczenia umiarkowanego do silnego bólu.

Jak często można brać Doretę?

Dawkowanie Dorety dla dorosłych to zazwyczaj 1-2 tabletki co 4-6 godzin, ale nie więcej niż 8 tabletek na dobę. Pamiętaj jednak, że zawsze powinieneś przestrzegać zaleceń lekarza i nie przekraczać zalecanej dawki.

Czy Doreta zawiera Morfinę?

Nie, Doreta nie zawiera morfiny. Substancjami czynnymi w Dorecie są paracetamol i tramadol, który jest opioidem, ale nie jest to samo co morfina.

Czy Dorotę można brać na noc?

Tak, Doretę można przyjmować na noc, jeśli to jest zgodne z zaleceniami lekarza. Pamiętaj jednak, że należy przestrzegać dawkowania i nie przekraczać maksymalnej dobowej dawki leku.

Czy Dorotę można brać codziennie?

Doretę można brać codziennie, ale tylko pod ścisłym nadzorem lekarza, z uwagi na składnik - tramadol, który jest silnym lekiem przeciwbólowym i może powodować uzależnienie. Ważne jest, aby nigdy nie przekraczać zaleconej dawki, która wynosi zazwyczaj nie więcej niż 8 tabletek na dobę.

Czy po leku Doreta można prowadzić samochód?

Przyjmowanie Dorety może powodować senność, zawroty głowy lub niewyraźne widzenie, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą i poczekać, aby zobaczyć, jak na ciebie działa ten lek, zanim zdecydujesz się prowadzić samochód.

Jakim lekiem bez recepty zastąpić Doretę?

Doreta, zawierająca paracetamol i tramadol, nie ma bezpośredniego zamiennika dostępnego bez recepty, ze względu na ścisłą kontrolę nad dystrybucją tramadolu, silnego opioidu.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Doreta? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaTramadoli hydrochloridum + Paracetamolum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentKRKA

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Doreta

Doreta SR, Exbol, Padolten, Palgotal, Poltram Combo, Poltram Combo Forte, Tramapar, Zaldiar , Zaldiar Effervescent.

Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2024