Zotral

Zotral to lek przeciwdepresyjny, zawierający sertralinę – inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowany w depresji, zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych, lęku napadowym, stresie pourazowym i lęku społecznym.

Działanie Zotral

Zotral, zawierający sertralinę, jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Jego działanie polega na zwiększeniu dostępności serotoniny w mózgu. Serotonina jest neuroprzekaźnikiem, który odgrywa kluczową rolę w regulacji nastroju, lęku, snu i innych funkcji mózgu. SSRI, takie jak Zotral, są często stosowane w leczeniu depresji i różnych zaburzeń lękowych.

Zotral, jak inne leki SSRI, może potrzebować kilku tygodni, aby zacząć działać skutecznie. Dlatego ważne jest, aby pacjenci kontynuowali leczenie, nawet jeśli początkowo nie zauważają poprawy.

Wskazania do stosowania Zotral

Zotral, czyli sertralina, jest lekiem z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i ma wiele wskazań do stosowania. Pamiętaj, że ostateczną decyzję o stosowaniu tego leku powinien podjąć lekarz, który dokładnie zna historię choroby pacjenta. Oto kilka z typowych wskazań do stosowania Zotral:

 • Depresja: Sertralina jest często stosowana w leczeniu depresji, ponieważ zwiększa ilość serotoniny w mózgu, co pomaga poprawić nastrój i uczucia szczęścia.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Pacjenci cierpiący na OCD mają niekontrolowane myśli i zachowania, które muszą powtarzać w kółko. Sertralina pomaga zmniejszyć intensywność tych obsesji i kompulsji.
 • Zaburzenia lękowe: Leki SSRI, takie jak Zotral, są często stosowane w leczeniu różnych zaburzeń lękowych, w tym zespołu lęku uogólnionego, zaburzeń lękowych społecznych i zaburzeń lęku napadowego.
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD): U pacjentów cierpiących na PTSD, sertralina może pomóc w zmniejszeniu objawów takich jak flashbacks, koszmary i ciągłe napięcie.
 • Zaburzenia depresyjne i lękowe związane z okresem menopauzy: Sertralina może być stosowana w celu złagodzenia objawów depresji i lęku, które często towarzyszą menopauzie.
 • Zaburzenia afektywne sezonowe (SAD): Jest to rodzaj depresji, która występuje w określonej porze roku, zazwyczaj w zimie. Sertralina może pomóc w zmniejszeniu objawów SAD.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Zotral

Sertralina, znana również jako Zotral, jest skutecznym lekiem, ale jak każdy lek, ma pewne przeciwwskazania i wymaga stosowania pewnych środków ostrożności.

Przeciwwskazania do stosowania Zotral obejmują:

 1. Nadwrażliwość na sertralinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
 2. Jednoczesne stosowanie z lekami zwane inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), które są innym typem leków stosowanych w leczeniu depresji, lub z lekami z grupy pimozidu.
 3. Pacjenci poniżej 6 roku życia, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Środki ostrożności przy stosowaniu Zotral obejmują:

 • Suicydalne myśli: Leki przeciwdepresyjne, w tym sertralina, mogą zwiększać ryzyko samobójczych myśli i zachowań, szczególnie na początku leczenia lub przy zmianie dawki. Pacjenci i opiekunowie powinni być świadomi tego ryzyka i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawią się takie objawy.
 • Zespół serotoninowy: Jest to poważne i potencjalnie śmiertelne stan, który może wystąpić, gdy poziom serotoniny w mózgu jest zbyt wysoki. Objawy mogą obejmować drgawki, biegunkę, szybki puls, nadmierną potliwość, drżenie, zaburzenia psychiczne.
 • Ciąża i karmienie piersią: Sertralina powinna być stosowana podczas ciąży tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Przed rozpoczęciem leczenia, kobiety w ciąży lub planujące ciążę powinny skonsultować się z lekarzem.
 • Choroby serca: Pacjenci z chorobami serca powinni być ostrożni przy stosowaniu sertraliny, ponieważ może to wpływać na rytm serca.
 • Zaburzenia psychiczne: Pacjenci z historią manii/bipolarnej powinni być ostrożni, ponieważ sertralina może wywołać epizod manii.
 • U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek: Lekarz może zalecić zmniejszenie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek powinni być ostrożni.

Zawsze należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia Zotral i regularnie podczas leczenia, aby monitorować postępy i możliwe skutki uboczne.

Dawkowanie Zotral

Dawkowanie i sposób stosowania Zotral (sertraliny) zależy od konkretnej sytuacji pacjenta, w tym od stanu, który jest leczony, oraz od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie. Poniżej przedstawiam ogólne zasady dotyczące dawkowania tego leku, ale zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, aby uzyskać dokładne informacje na temat dawkowania.

Dla dorosłych:

 • Depresja i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Zwykle zaczyna się od dawki 50 mg na dobę, a maksymalna dawka wynosi 200 mg na dobę.
 • Ataki paniki, fobia społeczna i zaburzenie stresu pourazowego: Zwykle zaczyna się od dawki 25 mg na dobę, a po tygodniu dawkę zwiększa się do 50 mg na dobę. Maksymalna dawka wynosi 200 mg na dobę.

Dla dzieci i młodzieży (od 6 do 17 lat):

 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne: Dla dzieci w wieku 6-12 lat zwykle zaczyna się od dawki 25 mg na dobę, a po tygodniu dawkę zwiększa się do 50 mg na dobę. Dla młodzieży w wieku 13-17 lat zaczyna się od dawki 50 mg na dobę. W obu przypadkach lekarz może dostosować dawkę, a maksymalna dawka wynosi 200 mg na dobę.

Sertralina może być przyjmowana raz na dobę rano lub wieczorem. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków. Lek powinien być przyjmowany przez co najmniej kilka tygodni lub dłużej, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

Ważne jest regularne przyjmowanie leku, nawet jeśli pacjent zacznie się czuć lepiej. Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem, nawet jeśli wystąpią skutki uboczne. Nagłe przerwanie leczenia może prowadzić do objawów odstawienia.

W przypadku pominięcia dawki, należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe, chyba że jest już prawie czas na kolejną dawkę. W takim przypadku pominiętą dawkę należy pominąć. Nie należy przyjmować podwójnej dawki, aby nadrobić pominiętą dawkę. Jest to tylko ogólny przegląd dawkowania i stosowania Zotral. Indywidualne dawkowanie i zasady stosowania mogą różnić się w zależności od stanu pacjenta i decyzji lekarza.

Z czym nie łączyć leku Zotral

Zotral i Inhibitory Monoaminooksydazy (MAO) – Stosowanie Zotrala razem z inhibitorami MAO, takimi jak moklobemid (leczenie depresji) i selegilina (leczenie choroby Parkinsona), a także antybiotykiem linezolid, jest przeciwwskazane. Współużytkowanie może prowadzić do poważnych działań niepożądanych.

Zotral i Leki Antypsychotyczne – Przyjmowanie Zotrala wspólnie z lekami antypsychotycznymi, na przykład pimozydem (leczenie psychoz), jest niewskazane z uwagi na ryzyko poważnych działań niepożądanych.

Zotral i Leki Opioidowe – Używanie Zotrala razem z lekami opioidowymi (np. buprenorfina) oraz opioidami w połączeniu z antagonistami opioidów (np. buprenorfina/nalokson) wymaga ostrożności. Może to prowadzić do objawów takich jak skurcze mięśni, pobudzenie, omamy, śpiączka, nadmierna potliwość, drżenie, wzmożenie odruchów, zwiększone napięcie mięśniowe, gorączka.

Zotral i Preparaty Roślinne, Tryptofan – Informowanie lekarza o stosowaniu preparatów z dziurawcem zwyczajnym oraz aminokwasu tryptofanu jest ważne, gdyż mogą one wpływać na działanie Zotrala.

Zotral i Leki Przeciwbólowe, Leki na Migrenę – Leki na silny ból (np. tramadol, buprenorfina), leki na migrenę (np. sumatryptan), a także NLPZ (np. ibuprofen, kwas acetylosalicylowy) mogą wchodzić w interakcje z Zotralem.

Zotral i Leki Uspokajające, Moczopędne – Diazepam (lek uspokajający) i leki moczopędne, jeśli stosowane razem z Zotralem, mogą wywołać zmienione działania.

Zotral i Leki na Padaczkę, Cukrzycę – Leki antyepileptyczne (np. fenytoina, fenobarbital, karbamazepina) oraz leki przeciwcukrzycowe (np. tolbutamid) mogą zmieniać skuteczność Zotrala.

Zotral i Leki na Nadmierną Kwasowość, Wrzody Żołądka – Cymetydyna oraz inne leki na nadmierną kwasowość i chorobę wrzodową mogą wpływać na działanie Zotrala.

Zotral i Leki na Manię, Depresję, Schizofrenię – Leki na manię i depresję (np. lit, amitryptylina, nortryptylina) oraz na schizofrenię (np. perfenazyna, lewomepromazyna) mogą wchodzić w interakcje z Zotralem.

Zotral i Leki na Serce, Infekcje, Zgagę – Leki kardiologiczne (np. flekainid, propafenon), antybiotyki (np. klarytromycyna, erytromycyna), leki na zgagę (np. omeprazol) mogą wpływać na działanie Zotrala.

Zotral i Leki na Wymioty, Grzybice, HIV – Aprepitant (lek przeciwwymiotny), leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol), leki antyretrowirusowe mogą zmieniać działanie Zotrala.

Zotral i Metamizol – Metamizol, lek przeciwbólowy, może wpływać na działanie Zotrala.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Zotral

Skutki uboczne leku Zotral

Podobnie jak inne leki, ten również może wywołać skutki uboczne, choć nie każdy je doświadczy. W przypadku nasilenia się jakichkolwiek niepożądanych objawów lub pojawienia się skutków ubocznych nieopisanych w ulotce, zaleca się skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą. Najczęściej raportowanym skutkiem ubocznym są nudności. Występowanie skutków ubocznych może być związane z dawką, a wiele z nich zanika lub staje się mniej nasilone w trakcie leczenia.

Często występujące skutki uboczne (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Nudności: Pacjenci mogą doświadczać uczucia dyskomfortu w żołądku, które mogą prowadzić do wymiotów. Jest to jedno z najczęstszych skutków ubocznych wielu leków, w tym Zotral.
 • Suchość w ustach: Może wystąpić problem z produkcją śliny, co może prowadzić do suchości w ustach. W niektórych przypadkach może to prowadzić do problemów z połykaniem, smakiem, a także problemów z zębami i dziąsłami.
 • Zmęczenie: Pacjenci mogą odczuwać uczucie ciągłego zmęczenia, braku energii lub senności podczas dnia.

Dość częste skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • Bezsenność: Pacjenci mogą mieć trudności z zasypianiem lub utrzymaniem snu. To może prowadzić do zmęczenia i problemów z koncentracją.
 • Zawroty głowy: Pacjenci mogą odczuwać uczucie wirowania, utraty równowagi lub dezorientacji przestrzennej.
 • Drżenie: Mogą wystąpić niekontrolowane ruchy lub drżenie, szczególnie w rękach.
 • Ból brzucha, biegunka, zaparcia: Pacjenci mogą doświadczać problemów z układem pokarmowym, w tym dyskomfortu lub bólu w brzuchu, nieregularnych ruchów jelit lub biegunki.
 • Wzrost masy ciała: Niektórzy pacjenci mogą doświadczać zwiększonego apetytu i przyrostu masy ciała.

Rzadkie skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób):

 • Obrzęk, szybkie przybieranie na wadze: Mogą wystąpić obrzęki, szczególnie w kończynach dolnych, oraz szybki przyrost masy ciała.
 • Widzenie rzeczy, których nie ma (halucynacje): W niektórych przypadkach pacjenci mogą doświadczać halucynacji, które są percepcjami zmysłowymi bez rzeczywistego bodźca zewnętrznego.
 • Wyjątkowo niskie stężenie sodu we krwi: To może prowadzić do zaburzeń świadomości, nudności, utraty apetytu, irytacji, drgawek, a nawet śpiączki.
 • Niepokój, uczucie niespokoju, napięcie nerwowe: Pacjenci mogą doświadczać zwiększonego uczucia niepokoju lub napięcia, które mogą mieć wpływ na ich codzienne funkcjonowanie.
 • Zaburzenia seksualne (takie jak zmniejszony popęd płciowy, problemy z erekcją): Niektórzy pacjenci mogą doświadczać spadku libido lub trudności z osiągnięciem lub utrzymaniem erekcji.

Bardzo rzadkie skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób):

 • Reakcje alergiczne: W niektórych przypadkach pacjenci mogą doświadczać reakcji alergicznych, takich jak wysypka, świąd, obrzęk twarzy lub gardła, trudności z oddychaniem.
 • Zmiany rytmu serca: Może dojść do nieprawidłowości w pracy serca, takich jak przyspieszony puls czy nieregularne bicie serca.
 • Objawy żółtaczki (żółtawy kolor skóry i oczu): To może wskazywać na problemy z wątrobą, które mogą być poważne i wymagać natychmiastowej pomocy medycznej.
 • Niewyjaśnione krwawienia, siniaki lub purpura (czerwonofioletowe plamy na skórze): Te objawy mogą wskazywać na problem z krzepnięciem krwi i również wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.
 • Zwiększone ryzyko złamań kości: W niektórych badaniach wykazano, że leki SSRI, takie jak Zotral, mogą zwiększać ryzyko złamań kości.

Nieznana częstość (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • Myśli samobójcze i pogorszenie depresji: W rzadkich przypadkach, szczególnie na początku leczenia lub przy zmianie dawki, pacjenci mogą doświadczać nasilenia objawów depresji lub pojawienia się myśli samobójczych.
 • Zespół serotoninowy (stan, który może powodować uczucie niespokoju, drżenie, drgawki, pocenie się, przyspieszony puls): To jest poważny, ale rzadki efekt uboczny, który może wystąpić, gdy poziom serotoniny w organizmie staje się zbyt wysoki.
 • Krwotok z przewodu pokarmowego: W rzadkich przypadkach leki SSRI, takie jak Zotral, mogą zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Objawy mogą obejmować krwawienie z ust, krwawe lub czarne stolce, ból brzucha, nudności i wymioty.

Te skutki uboczne mogą być poważne i wymagają natychmiastowej pomocy medycznej. Pacjenci powinni również pamiętać, że te skutki uboczne mogą nie wystąpić u wszystkich i mogą różnić się intensywnością.

To jest tylko ogólna lista i nie obejmuje wszystkich możliwych skutków ubocznych. Jeśli pacjent doświadcza jakichkolwiek niepokojących skutków ubocznych, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W szczególności, jeśli wystąpią jakiekolwiek myśli samobójcze lub pogorszenie stanu depresji, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy pamiętać, że korzyści z leczenia zazwyczaj przewyższają ryzyko skutków ubocznych. Lekarz przepisując lek, ocenia, że korzyść dla pacjenta jest większa niż ryzyko wystąpienia skutków ubocznych. Pacjenci powinni jednak zawsze zgłaszać wszelkie niepokojące objawy swojemu lekarzowi lub farmaceucie.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Zotral

Pytania naszych Pacjentów

Czy Zotral uspokaja?

Zotral, czyli sertralina, jest antydepresantem z grupy inhibitorów selektywnej reakcji zwrotnej serotoniny (SSRI), które mają działanie stabilizujące nastrój. Choć nie jest to typowy lek uspokajający, może pomóc w zmniejszeniu niepokoju i stresu związanego z depresją lub innymi zaburzeniami psychicznymi.

Na co działa lek Zotral?

Lek jest stosowany w depresji, zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych, lęku napadowym, stresie pourazowym i lęku społecznym.

Czy Zotral to antydepresant?

Tak, Zotral, znany również jako sertralina, jest antydepresantem.

Jak długo można brać Zotral?

Czas trwania leczenia Zotral (sertraliną) zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta i rodzaju zaburzenia. Zwykle leczenie trwa od kilku miesięcy do kilku lat, a w niektórych przypadkach może być kontynuowane na stałe.

Po jakim czasie zaczyna działać Zotral?

Lek Zotral, czyli sertralina, zaczyna wykazywać pierwsze efekty po 1-2 tygodniach od rozpoczęcia leczenia, choć pełne efekty terapeutyczne mogą nie być widoczne aż do 4-6 tygodni stosowania leku. Dla niektórych osób, może to trwać nawet dłużej.

Czy lek Zotral uzależnia?

Zotral, nie jest lekiem, który powoduje tradycyjne uzależnienie, znane na przykład od substancji takich jak alkohol, nikotyna czy niektóre narkotyki. Jest to lek z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) i jest powszechnie stosowany w leczeniu depresji i innych zaburzeń psychicznych.

Jak odstawić lek Zotral?

Odstawianie leku Zotral powinno zawsze odbywać się pod nadzorem lekarza i nigdy nie powinno być przerywane nagle. Proces ten zwykle obejmuje stopniowe zmniejszanie dawki przez okres kilku tygodni lub miesięcy, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta i dawki, którą przyjmuje.

Czy można pić alkohol przy Zotral?

Generalnie, nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia Zotralem (sertraliną), ponieważ alkohol może nasilać niektóre skutki uboczne leku, takie jak zawroty głowy, senność i trudności z koncentracją. Ponadto, zarówno alkohol, jak i Zotral mogą wpływać na nastrój, co może pogarszać objawy depresji lub lęku.

Czy Zotral jest na receptę?

Tak, lek Zotral jest dostępny tylko na receptę.

Ile czasu można brać Zotral?

Długość leczenia Zotralem (sertraliną) zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz rodzaju i ciężkości leczonych zaburzeń. Zwykle leczenie trwa minimum 6-12 miesięcy po ustąpieniu objawów, a w niektórych przypadkach, jak np. zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, może trwać nawet kilka lat. Każdą decyzję o długości leczenia powinien jednak podejmować lekarz prowadzący, biorąc pod uwagę stan pacjenta.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Zotral? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSertralini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Zamienniki dla leku Zotral

ApoSerta (Sertraline Aurovitas), Miravil, Sertagen, Sertralina , Setaloft, Stimuloton, Zoloft.

Ostatnia aktualizacja: 25 grudnia 2023