Stimuloton

Stimuloton to lek zawierający sertralinę, który jest często stosowany w leczeniu depresji i różnych zaburzeń lękowych, w tym zespołu lęku społecznego, zespołu lęku pourazowego (PTSD), lęku napadowego i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Działanie Stimuloton

Stimuloton działa poprzez blokowanie zwrotnego wychwytu serotoniny, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za przekazywanie sygnałów między komórkami nerwowymi w mózgu. Po uwalnianiu serotoniny przez komórki nerwowe, zwrotny wychwyt serotoniny zapobiega jej dalszemu działaniu i zmusza do powrotu do komórki nerwowej. Stimuloton blokuje ten proces, zwiększając stężenie serotoniny w szczelinie synaptycznej (przestrzeni między dwoma komórkami nerwowymi), co poprawia transmisję sygnałów nerwowych.

W wyniku tego procesu, Stimuloton pomaga złagodzić objawy depresji, lęku napadowego, zespołu lęku społecznego, zespołu stresu pourazowego i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Ważne jest jednak pamiętanie, że efekty leku nie pojawiają się natychmiast. Pacjenci często nie zauważają poprawy w pierwszych tygodniach terapii i mogą być wymagane 2 tygodnie lub dłużej zanim lek zacznie działać. Pacjent powinien kontynuować przyjmowanie leku, nawet jeśli nie widzi natychmiastowej poprawy, i powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli nie czuje się lepiej po kilku tygodniach.

Wskazania do stosowania Stimuloton

Stimuloton, znany również jako sertralina, jest lekiem z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Wskazania do jego stosowania obejmują:

 • Depresja: W przypadku osób cierpiących na depresję, sertralina pomaga poprawić nastrój, poprawia sen i apetyt, a także zwiększa poziwo energyę i zainteresowanie życiem. Zazwyczaj jest to lek pierwszego wyboru dla depresji, ze względu na jego stosunkowo niski profil efektów ubocznych.
 • Zaburzenia lękowe: Stimuloton jest stosowany w leczeniu różnych zaburzeń lękowych, w tym zespołu lęku społecznego (fobia społeczna), zespołu stresu pourazowego (PTSD), zaburzenia lękowego uogólnionego (GAD) i zaburzenia lęku napadowego. Pomaga zmniejszyć intensywność i częstość napadów lęku.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): U osób cierpiących na OCD, sertralina pomaga zmniejszyć niepokój i natręctwa, co umożliwia im lepsze radzenie sobie z codziennymi czynnościami.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat: Jest jednym z niewielu leków SSRI, które zostały zatwierdzone do stosowania u dzieci i młodzieży z diagnozą OCD.
 • Zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMDD): U niektórych kobiet sertralina pomaga łagodzić objawy ciężkiego napięcia przedmiesiączkowego, takie jak drażliwość, smutek, zmiany nastroju, ból i napięcie piersi.

Przeciwskazania i środki ostrożności do stosowania Stimuloton

Stosowanie leku Stimuloton (sertraliny) jest przeciwwskazane w niektórych sytuacjach i wymaga ostrożności w innych. Oto niektóre z nich:

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na sertralinę lub na którykolwiek składnik preparatu: Jeśli pacjent miał wcześniej reakcję alergiczną na sertralinę lub na którykolwiek inny składnik leku, nie powinien go przyjmować.
 • Równoczesne stosowanie z inhibitorami MAO: Włączenie sertraliny do leczenia powinno nastąpić nie wcześniej niż 14 dni po zaprzestaniu leczenia nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) oraz co najmniej 24 godziny po zaprzestaniu leczenia odwracalnymi IMAO-A.

Środki ostrożności:

 • Zaburzenia psychiczne: W przypadku pacjentów z historią manii/hipomanii lub schizofrenii sertralina powinna być stosowana z ostrożnością, ponieważ może wywoływać epizod maniakalny.
 • Samobójstwo/Zaburzenia myślenia: Antydepresanty mogą zwiększyć ryzyko myśli samobójczych, szczególnie na początku leczenia. Pacjenci powinni być ściśle monitorowani.
 • Zaburzenia czynności wątroby: U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby dawka powinna być zmniejszona lub interwał między dawkami powinien być wydłużony.
 • Zaburzenia czynności nerek: W przypadku łagodnych lub umiarkowanych zaburzeń czynności nerek nie ma potrzeby dostosowywania dawki, ale w przypadku ciężkiego uszkodzenia nerek sertralina powinna być stosowana z ostrożnością.
 • Stosowanie u dzieci i młodzieży: Sertralina powinna być stosowana z ostrożnością u dzieci i młodzieży, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność leku nie zostały jeszcze w pełni ustalone w tej grupie wiekowej, z wyjątkiem dzieci z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi.
 • Leczenie osób w podeszłym wieku: Osoby w podeszłym wieku mogą być bardziej podatne na niektóre skutki uboczne sertraliny, takie jak hyponatremia.

Pamiętaj, że ta lista nie jest wyczerpująca, a stosowanie każdego leku, w tym sertraliny, powinno zawsze odbywać się pod nadzorem lekarza.

Dawkowanie Stimuloton

Stosowanie i dawkowanie sertraliny, czynnego składnika Stimuloton, zależy od wielu czynników, w tym od stanu zdrowia pacjenta, jego odpowiedzi na leczenie, a także od specyficznego schorzenia, które ma być leczone. Poniżej znajduje się ogólne podejście do dawkowania, ale zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania specyficznych dla siebie instrukcji. Lekarz powinien zawsze dostosować dawkę do indywidualnej potrzeby pacjenta.

Depresja i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD):

 • Dorośli: Zwykle zalecana początkowa dawka wynosi 50 mg raz na dobę. W zależności od odpowiedzi na leczenie, dawka może być zwiększona stopniowo co tydzień o 50 mg do maksymalnej dawki 200 mg na dobę.
 • Dzieci i młodzież (6-17 lat): Leczenie powinno rozpocząć się od dawki 25 mg raz na dobę, zwiększając do 50 mg raz na dobę po tygodniu. Maksymalna dawka to 200 mg na dobę.

Zaburzenia lękowe związane z napadami paniki, z lękiem społecznym lub z zespołem stresu pourazowego (PTSD):

 • Dorośli: Zazwyczaj leczenie zaczyna się od dawki 25 mg raz na dobę, która jest następnie zwiększana do 50 mg raz na dobę po tygodniu. Dawka może być stopniowo zwiększana co tydzień o 50 mg do maksymalnej dawki 200 mg na dobę.

Stimuloton jest lekiem doustnym, który zwykle przyjmuje się raz na dobę rano lub wieczorem. Można go przyjmować z jedzeniem lub bez, ale zawsze należy go popijać szklanką wody. Należy starać się przyjmować go o tej samej porze każdego dnia.

Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza odnośnie dawkowania i sposobu stosowania leku. Nie należy zwiększać dawki ani nie przyjmować leku częściej niż zalecono, a także nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem, nawet jeśli czujemy się lepiej. Nagłe zaprzestanie stosowania leku może prowadzić do nasilenia się objawów lub wystąpienia objawów odstawienia.

Z czym nie łączyć leku Stimuloton

Stimuloton i inhibitory MAO – Stosowanie Stimulotonu razem z inhibitorami monoaminooksydazy (takimi jak moklobemid czy selegilina) oraz pewnymi antybiotykami (jak linezolid) i błękitem metylenowym, jest przeciwwskazane. Może to prowadzić do poważnych działań niepożądanych, w tym zespołu serotoninowego, który charakteryzuje się nadmierną stymulacją układu nerwowego.

Stimuloton i pimozyd – Nie zaleca się jednoczesnego stosowania Stimulotonu z pimozydem, lekiem używanym w leczeniu zaburzeń psychicznych, ze względu na ryzyko poważnych interakcji.

Stimuloton i leki zawierające amfetaminy – Należy zachować ostrożność przy łączeniu Stimulotonu z lekami zawierającymi pochodne amfetaminy, stosowanymi np. w ADHD, nadmiernej senności, czy otyłości. Może to wpływać na skuteczność obu leków.

Stimuloton i ziele dziurawca – Dziurawiec zwyczajny może zmniejszać skuteczność sertraliny (składnika aktywnego Stimulotonu). Efekty dziurawca mogą utrzymywać się do 2 tygodni po zaprzestaniu jego stosowania.

Stimuloton i tryptofan – Stosowanie tryptofanu razem z sertraliną może nasilać działania obu substancji, zwiększając ryzyko zespołu serotoninowego.

Stimuloton i tramadol – Tramadol, lek przeciwbólowy, w połączeniu ze Stimulotonem może zwiększać ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego.

Stimuloton i buprenorfina – Stosowanie sertraliny wraz z buprenorfiną, lekiem na uzależnienie od opioidów lub silny ból, może wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo obu leków.

Stimuloton i leki znieczulające – Należy zachować ostrożność przy łączeniu sertraliny z lekami znieczulającymi jak fentanyl, miwakurium, suksametonium, ze względu na ryzyko interakcji.

Stimuloton i leki na migrenę – Leki takie jak sumatryptan, stosowane w leczeniu migren, mogą wchodzić w interakcje ze Stimulotonem, zwiększając ryzyko działań niepożądanych.

Stimuloton i leki przeciwzakrzepowe – Warfaryna i inne leki przeciwzakrzepowe mogą mieć zmienione działanie przy jednoczesnym stosowaniu z sertraliną, co wymaga monitorowania.

Stimuloton i NLPZ – Niesteroidowe leki przeciwzapalne, jak ibuprofen czy aspiryna, mogą zwiększać ryzyko krwawień żołądkowo-jelitowych przy stosowaniu z sertraliną.

Stimuloton i leki uspokajające – Diazepam i inne leki uspokajające mogą mieć wzmożone działanie przy jednoczesnym stosowaniu ze Stimulotonem.

Stimuloton i leki moczopędne – Leki diuretyczne mogą wpływać na poziomy elektrolitów, co jest istotne przy stosowaniu sertraliny.

Stimuloton i leki przeciwcukrzycowe – Leki na cukrzycę, jak tolbutamid, mogą mieć zmienioną skuteczność przy współużytkowaniu z sertraliną.

Stimuloton i leki na chorobę wrzodową – Cymetydyna, omeprazol i podobne leki mogą wpływać na metabolizm sertraliny.

Stimuloton i lit – Lit, stosowany w leczeniu zaburzeń nastroju, może wchodzić w interakcje ze sertraliną.

Stimuloton i inne antydepresanty – Kombinacja sertraliny z innymi antydepresantami wymaga szczególnej uwagi ze względu na ryzyko nadmiernej stymulacji serotoninowej.

Stimuloton i leki antypsychotyczne – Leki takie jak olanzapina czy perfenazyna mogą mieć zmienioną skuteczność lub zwiększone działania niepożądane przy stosowaniu ze sertraliną.

Stimuloton i leki kardiologiczne – Leki na nadciśnienie i arytmie mogą wchodzić w interakcje ze sertraliną, wymagając dostosowania dawkowania.

Stimuloton i antybiotyki/leki przeciwgrzybicze – Niektóre antybiotyki i leki przeciwgrzybicze mogą wpływać na metabolizm sertraliny.

Stimuloton i leki na HIV/AIDS – Inhibitory proteazy mogą wpływać na poziom sertraliny w organizmie, co wymaga uwagi.

Stimuloton i leki przeciwwymiotne – Aprepitant i inne leki przeciwwymiotne mogą wchodzić w interakcje ze sertraliną.

Stimuloton i alkohol – Spożywanie alkoholu w trakcie leczenia sertraliną jest niewskazane, ze względu na ryzyko nasilenia działań niepożądanych leku oraz wpływu na zdolności poznawcze.

Stimuloton i posiłki – Jedzenie nie wpływa na wchłanianie sertraliny, lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Stimuloton i sok grejpfrutowy – Sok grejpfrutowy może zwiększać stężenie sertraliny w organizmie, co jest niewskazane.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Stimuloton

Skutki uboczne leku Stimuloton

Stimuloton, czyli sertralina, jak każdy lek, może powodować skutki uboczne, chociaż nie wszystkie osoby je doświadczą. Oto najczęściej zgłaszane skutki uboczne i ich prawdopodobieństwo wystąpienia:

Bardzo częste skutki uboczne (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Bezsenność.
 • Zawroty głowy, senność, drgawki.
 • Biegunka, nudności, suchość w ustach.
 • Zwiększone pocenie się.
 • Zmniejszony popęd płciowy.
 • Zmęczenie, gorączka.

Częste skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • Utrata apetytu.
 • Halucynacje, pobudzenie, uczucie niepokoju, nadmierne marzenie sennym.
 • Zmienność nastroju, płaczliwość.
 • Zaburzenia koncentracji, uczucie drętwienia lub mrowienia, zaburzenia smaku.
 • Zaburzenia widzenia.
 • Ból brzucha, wymioty, niestrawność, zaparcia, ból w jamie ustnej lub gardle, nadmierna produkcja śliny, zgaga, ból związany z przełykaniem.
 • Wysypka, świąd.
 • Ból mięśni, ból kości.
 • Kłopoty z moczem, częste oddawanie moczu w nocy.
 • Utrata masy ciała.

Niezbyt częste skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób):

 • Samobójcze myśli lub myśli o samouszkodzeniu.
 • Kłopoty z krwawieniem, w tym krwawienie z nosa i krwiaki.
 • Niski poziom sodu we krwi.
 • Nagły napad gniewu.

Rzadkie skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób):

 • Zmiany w wynikach badań funkcji wątroby lub niewydolność wątroby.

Bardzo rzadkie skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • Nieprawidłowe skurcze mięśnia serca.
 • Żółtaczka.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieoczekiwanych skutków ubocznych, a zwłaszcza tych poważnych lub niepokojących, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Stimuloton

Pytania naszych Pacjentów

Na co lek Stimuloton?

Stimuloton, znany również jako sertralina, jest lekiem przeciwdepresyjnym z grupy inhibitorów selektywnego wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Jest stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD), różne typy zaburzeń lękowych (np. zespół stresu pourazowego, zaburzenie lękowe społeczne), a także w leczeniu zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMDD). Leczenie musi być zawsze prowadzone pod kontrolą lekarza.

Czy Stimuloton jest na receptę?

Tak, Stimuloton, podobnie jak wiele innych leków antydepresyjnych, jest dostępny tylko na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Stimuloton? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSertralini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentProterapia Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Stimuloton

ApoSerta (Sertraline Aurovitas), Miravil, Sertagen, Sertralina , Setaloft, Zoloft, Zotral.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2023