Sertagen

Sertagen jest lekiem zawierającym sertralinę, który jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Działanie Sertagen

Działa poprzez zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu, co pomaga w poprawie nastroju i złagodzeniu objawów depresji i innych zaburzeń psychicznych.

Serotonina jest neuroprzekaźnikiem, który odgrywa ważną rolę w regulacji nastroju, apetytu i snu. Działa poprzez przekazywanie sygnałów między komórkami nerwowymi. Zwykle po przekazaniu sygnału, serotonina jest wchłaniana z powrotem do komórki, która ją wydzieliła, proces ten nazywany jest wychwytem zwrotnym. Sertralina działa poprzez blokowanie tego wychwytu zwrotnego, co zwiększa stężenie serotoniny w mózgu.

Zwiększenie stężenia serotoniny pomaga poprawić nastrój, zmniejszyć lęk i złagodzić objawy depresji. Pomaga również w leczeniu innych zaburzeń, takich jak zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i zespół stresu pourazowego.

Wskazania do stosowania Sertagen

Sertagen to lek, który zawiera sertralinę, substancję czynną z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Sertagen jest stosowany do leczenia różnych schorzeń psychicznych. Oto szczegółowe wskazania do jego stosowania:

 • Epizody dużej depresji: Lek jest zalecany do leczenia epizodów poważnej depresji u dorosłych, a także w zapobieganiu nawrotom tych epizodów. Depresja to stan, w którym osoba odczuwa smutek, zniechęcenie lub utratę zainteresowania większością codziennych czynności przez co najmniej dwa tygodnie. Działanie Sertagen polega na zwiększeniu dostępności serotoniny w mózgu, co pomaga poprawić nastrój i złagodzić objawy depresji.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Sertagen jest również wskazany do leczenia OCD zarówno u dorosłych, jak i u dzieci powyżej 6. roku życia. OCD to choroba psychiczna, która powoduje występowanie niechcianych i natrętnych myśli, uczuć lub obaw (obsesji), które prowadzą do zachowań kompulsyjnych. Działanie Sertagen pomaga zmniejszyć nasilenie obsesji i kompulsji.
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD): Sertagen jest również stosowany do leczenia PTSD, stanu, który może wystąpić po przeżyciu lub byciu świadkiem traumatycznego wydarzenia, takiego jak poważny wypadek, przemoc fizyczna, molestowanie seksualne, katastrofa naturalna lub doświadczenia wojenne. PTSD może prowadzić do poważnych problemów emocjonalnych i fizycznych. Sertagen pomaga w kontrolowaniu i łagodzeniu tych objawów.

Każde z tych schorzeń może znacznie wpływać na jakość życia pacjenta i może wymagać długotrwałego leczenia. Sertagen, jako lek z grupy SSRI, jest często zalecany jako część kompleksowego planu leczenia tych schorzeń. Ważne jest jednak, aby Sertagen był stosowany pod ścisłym nadzorem lekarza, ponieważ może mieć skutki uboczne i interakcje z innymi lekami. Zawsze należy konsultować z lekarzem jakiekolwiek zmiany w leczeniu.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Sertagen

Sertagen, jak każdy lek, ma pewne przeciwwskazania do stosowania i wymaga zachowania ostrożności w określonych sytuacjach. Oto szczegółowe informacje na ten temat:

Przeciwwskazania:

 1. Nadwrażliwość na składniki preparatu: Osoby, które wykazują nadwrażliwość (uczulenie) na sertralinę lub którykolwiek inny składnik preparatu, nie powinny stosować Sertagen.
 2. Równoległe stosowanie z inhibitorami MAO: Inhibitory MAO (monoaminooksydazy) są innym typem leków przeciwdepresyjnych. Równoległe stosowanie sertraliny z inhibitorami MAO może prowadzić do potencjalnie niebezpiecznego stanu znanego jako zespół serotoninowy, który może obejmować objawy takie jak drżenie, hipertermia i pobudzenie. Po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO, sertralinę można rozpocząć nie wcześniej niż po dwóch tygodniach. Podobnie, leczenie inhibitorami MAO można rozpocząć dopiero tydzień po zakończeniu stosowania sertraliny.
 3. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby: Ze względu na brak danych klinicznych, Sertagen nie jest zalecany dla osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Środki ostrożności:

 1. Zaburzenia czynności wątroby: U osób z łagodnymi do umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby zaleca się stosowanie mniejszych dawek preparatu lub zachowanie większych odstępów czasowych pomiędzy dawkami.
 2. Zaburzenia czynności nerek: U osób z zaburzeniami czynności nerek zaleca się zachowanie ostrożności.
 3. Cukrzyca: U osób z cukrzycą może być konieczne dostosowanie dawek insuliny i/lub doustnych leków przeciwcukrzycowych przez lekarza.
 4. Padaczka: Nie zaleca się stosowania Sertagen u osób z padaczką, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne.
 5. Mania: Osoby cierpiące na manię powinny w czasie leczenia pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza.
 6. Myśli i zachowania samobójcze: Szczególnie osoby ze skłonnościami do myśli samobójczych związanych z depresją powinny być w tym okresie pod ścisłą kontrolą lekarza.
 7. Dzieci i młodzież: Preparat nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia, z wyjątkiem osób powyżej 6. roku życia cierpiących na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD).
 1. Starzenie się: U osób starszych zaleca się stosowanie mniejszych dawek preparatu.

Zawsze należy poinformować lekarza o wszystkich innych lekach, które pacjent przyjmuje, włączając w to leki dostępne bez recepty, suplementy diety oraz leki ziołowe. Ważne jest również, aby lekarz był na bieżąco z wszelkimi zmianami w stanie zdrowia pacjenta.

Dawkowanie Sertagen

Dawkowanie i sposób stosowania Sertagen (sertralina) zależy od konkretnej diagnozy, wieku pacjenta oraz indywidualnej odpowiedzi na leczenie. Poniżej znajduje się ogólny przegląd dawkowania, ale zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą na temat specyficznych zaleceń.

Dla dorosłych:

Depresja i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Zwykle zaczyna się od dawki 50 mg raz dziennie. Dawkę można zwiększyć co tydzień o 50 mg do maksymalnej dawki 200 mg na dobę, jeśli to konieczne.

Zespół stresu pourazowego (PTSD), fobia społeczna i napady paniki: Zwykle zaczyna się od dawki 25 mg raz dziennie, a następnie zwiększa do 50 mg na dobę po tygodniu.

Dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi (OCD):

Dzieci od 6 do 12 lat: Zwykle zaczyna się od dawki 25 mg raz dziennie. Dawkę można zwiększyć co tydzień o 25 mg do maksymalnej dawki 200 mg na dobę, jeśli to konieczne.

Młodzież od 13 do 18 lat: Zwykle zaczyna się od dawki 50 mg raz dziennie. Dawkę można zwiększyć co tydzień o 50 mg do maksymalnej dawki 200 mg na dobę, jeśli to konieczne.

Sertagen jest lekiem doustnym i może być przyjmowany z jedzeniem lub bez, zwykle raz dziennie rano lub wieczorem. Tabletki należy połykać w całości, nie kruszyć, nie rozgryzać ani nie rozpuszczać. Zawsze należy starać się przyjmować lek o tej samej porze każdego dnia, aby pomóc zapamiętać, kiedy należy go przyjąć.

Pamiętaj, że nie należy przerywać leczenia Sertagen bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, nawet jeśli pacjent zacznie się czuć lepiej. Nagłe zaprzestanie stosowania sertraliny może prowadzić do objawów odstawienia, takich jak zawroty głowy, uczucie nierealności, niepokój, zmiany nastroju i drażliwość.

Pamiętaj też, że efekty terapeutyczne sertraliny mogą nie być widoczne od razu. Może minąć kilka tygodni regularnego stosowania leku, zanim pacjent zauważy poprawę swojego samopoczucia.

Z czym nie łączyć leku Sertagen

Leki IMAO i Sertagen – Leki będące inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), takie jak moklobemid (stosowany w leczeniu depresji), selegilina (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona), antybiotyk linezolid, oraz błękit metylenowy, nie powinny być stosowane jednocześnie z Sertagenem. Współużytkowanie tych leków z Sertagenem może prowadzić do poważnych działań niepożądanych.

Pimozyd i Sertagen – Stosowanie pimozydu, leku stosowanego w leczeniu zaburzeń psychicznych, równocześnie z Sertagenem jest niewskazane. Może to prowadzić do ciężkich działań niepożądanych.

Opioidy i Sertagen – Leki opioidowe stosowane w leczeniu bólów (np. buprenorfina) oraz antagoniści receptorów opioidowych (np. nalokson) nie powinny być stosowane razem z Sertagenem. Mogą wystąpić objawy takie jak mimowolne skurcze mięśni, pobudzenie, omamy, śpiączka, nadmierna potliwość, drżenie, wzmożenie odruchów, zwiększone napięcie mięśniowe, temperatura ciała powyżej 38°C. W przypadku wystąpienia tych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Amfetaminy i Sertagen – Leki zawierające pochodne amfetaminy stosowane w leczeniu ADHD, narkolepsji i otyłości mogą wchodzić w interakcje z Sertagenem.

Ziele Dziurawca i Sertagen – Leki roślinne zawierające ziele dziurawca zwyczajnego mogą wpływać na działanie Sertagenu. Działanie ziela dziurawca może utrzymywać się przez 1–2 tygodnie.

Leki Znieczulające/Opioidowe i Sertagen – Leki stosowane do znieczulania lub w leczeniu bólu (np. miwakurium, suksametonium, fentanyl) mogą wchodzić w interakcje z Sertagenem.

Leki na Migrenę i Sertagen – Leki stosowane w leczeniu migreny, np. sumatryptan, mogą interagować z Sertagenem.

Leki Przeciwkrzepliwe i Sertagen – Stosowanie leków przeciwkrzepliwych, takich jak warfaryna czy tiklopidyna, w połączeniu z Sertagenem wymaga uwagi.

NLPZ/Metamizol i Sertagen – Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen czy aspiryna, oraz metamizol stosowane w leczeniu bólu i gorączki mogą interagować z Sertagenem.

Leki Moczopędne i Sertagen – Stosowanie leków moczopędnych równocześnie z Sertagenem może wymagać szczególnej uwagi.

Leki na Padaczkę i Sertagen – Leki stosowane w leczeniu padaczki, np. fenytoina czy karbamazepina, mogą wchodzić w interakcje z Sertagenem.

Leki na Cukrzycę i Sertagen – Leki stosowane w leczeniu cukrzycy, np. tolbutamid, mogą interagować z Sertagenem.

Leki na Choroby Żołądka i Sertagen – Leki stosowane w leczeniu nadmiernego wydzielania kwasu żołądkowego, choroby wrzodowej i zgagi, np. cymetydyna czy omeprazol, mogą wchodzić w interakcje z Sertagenem.

Lit i Sertagen – Lit stosowany w leczeniu manii i depresji może interagować z Sertagenem.

Leki na Depresję/Schizofrenię i Sertagen – Inne leki stosowane w leczeniu depresji oraz leki na schizofrenię mogą interagować z Sertagenem.

Leki na Serce i Sertagen – Leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, bólu w klatce piersiowej lub regulacji tempa i rytmu serca mogą interagować z Sertagenem.

Leki na HIV/AIDS i Grzybicę i Sertagen – Leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV/AIDS oraz zapalenia wątroby typu C i leki przeciwgrzybicze mogą interagować z Sertagenem.

Antybiotyki i Sertagen – Niektóre antybiotyki, np. erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, mogą wchodzić w interakcje z Sertagenem.

Aprepitant i Sertagen – Aprepitant stosowany w leczeniu nudności i wymiotów może interagować z Sertagenem.

Leki na Gruźlicę i Sertagen – Stosowanie leków na gruźlicę, np. ryfampicyna, w połączeniu z Sertagenem wymaga uwagi.

Leki Wpływające na Rytm Serca i Sertagen – Niektóre leki przeciwpsychotyczne i antybiotyki wpływające na rytm serca mogą interagować z Sertagenem.

Alkohol i Sertagen – Podczas stosowania leku Sertagen nie należy spożywać alkoholu. Sertagen nie powinien być stosowany w połączeniu z sokiem grejpfrutowym, ponieważ może to powodować wzrost poziomu sertraliny we krwi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Sertagen

Skutki uboczne leku Sertagen

Często występujące skutki uboczne (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • Nudności: Częstym skutkiem ubocznym jest uczucie mdłości, które może prowadzić do braku apetytu lub wymiotów. W większości przypadków mdłości ustępują po kilku dniach regularnego stosowania leku.
 • Suchość w ustach: Niektórzy pacjenci doświadczają suchości w ustach, co może prowadzić do problemów z przełykaniem, smakiem lub utrudnionym jedzeniem.
 • Biegunka lub zaparcia: Sertralina może wpływać na układ trawienny, powodując biegunkę lub zaparcia. W razie potrzeby można skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania porady dotyczącej diety lub suplementów.
 • Utrata apetytu: Niektórzy pacjenci mogą doświadczyć utraty apetytu, co może prowadzić do utraty wagi.
 • Bezsenność lub senność: Sertralina może wpływać na wzorce snu, powodując bezsenność (trudności z zasypianiem lub utrzymaniem snu) lub senność (nadmierną senność w ciągu dnia).
 • Zmęczenie: Niektórzy pacjenci mogą odczuwać uczucie zmęczenia lub braku energii.
 • Zawroty głowy: Może wystąpić uczucie zawrotów głowy, zwłaszcza podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej.
 • Drżenie: Niektórzy pacjenci mogą doświadczyć drżenia, które jest wynikiem wpływu leku na układ nerwowy.
 • Poty nocne: Niektóre osoby mogą doświadczyć nadmiernego pocenia się podczas snu.

Skutki uboczne o umiarkowanej częstości (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • Zwiększone pocenie się: Niektórzy pacjenci mogą doświadczyć zwiększonego pocenia, nawet gdy nie jest gorąco i nie wykonują ciężkiej pracy fizycznej.
 • Zmiany w libido lub funkcji seksualnej: Sertralina może wpływać na popęd seksualny lub zdolność do osiągnięcia orgazmu.
 • Zaburzenia widzenia, takie jak niewyraźne widzenie: W niektórych przypadkach sertralina może powodować zmiany w percepcji wzrokowej.
 • Wzrost masy ciała: Niektórzy pacjenci mogą doświadczyć wzrostu masy ciała związanej z lekiem.
 • Nerwowość, pobudzenie lub niepokój: U niektórych pacjentów mogą wystąpić zwiększone uczucia nerwowości, niepokoju lub pobudzenia
 • Zmiany w apetycie: Niektórzy pacjenci mogą doświadczyć zmian w apetycie, które mogą prowadzić do utraty lub przyrostu masy ciała.

Rzadkie skutki uboczne (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

 • Krwawienia, szczególnie z nosa: Sertralina może powodować krwawienia, takie jak częste krwotoki z nosa.
 • Objawy grypopodobne: Niektóre osoby mogą doświadczyć objawów podobnych do grypy, takich jak ból mięśni, gorączka i dreszcze.
 • Zmiana smaku: Niektóre osoby mogą doświadczyć zmiany smaku, które mogą prowadzić do utraty apetytu.
 • Zmniejszone stężenie sodu we krwi: W rzadkich przypadkach sertralina może prowadzić do obniżenia poziomu sodu we krwi, co może prowadzić do objawów takich jak nudności, bóle głowy, zaburzenia koncentracji, osłabienie mięśni, drgawki i w skrajnych przypadkach śpiączki.

Bardzo rzadkie skutki uboczne (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

 • Żółtaczka, która może być objawem problemów z wątrobą: Sertralina, podobnie jak inne leki, może wpływać na funkcje wątroby, co może prowadzić do żółtaczki (żółknięcie skóry i białek oczu).
 • Zespół serotoninowy, objawiający się gorączką, drżeniem, drgawkami, konfuzją i nadmiernym pobudzeniem: Jest to poważne, ale rzadkie powikłanie, które może wystąpić podczas stosowania leków wpływających na poziom serotoniny w organizmie.
 • Reakcje alergiczne, takie jak wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk twarzy lub języka, trudności w oddychaniu: W rzadkich przypadkach pacjenci mogą doświadczyć reakcji alergicznej na sertralinę.
 • Objawy odstawienia po zaprzestaniu stosowania sertraliny: Nagłe zaprzestanie stosowania sertraliny może prowadzić do objawów odstawienia, takich jak zawroty głowy, zaburzenia snu, drażliwość, niepokój i inne.

Pamiętaj, że nie każdy doświadczy skutków ubocznych podczas stosowania Sertagenu. Jeśli jednak skutki uboczne są ciężkie, utrzymują się lub pogarszają, należy skontaktować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Sertagen

Pytania naszych Pacjentów

Czy Sertagen można brać na czczo?

Tak, Sertagen można przyjmować na czczo, jednak aby zminimalizować możliwość wystąpienia dolegliwości żołądkowych, takich jak nudności, zaleca się przyjmowanie go w trakcie posiłku lub bezpośrednio po nim. Ważne jest, aby lek był przyjmowany regularnie, o tej samej porze każdego dnia.

Czy Sertagen jest na receptę?

Sertagen jest lekiem na receptę.

Na co jest lek Sertagen?

Sertagen, zawierający substancję czynną sertralinę, jest lekiem przeciwdepresyjnym z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Stosowany jest w leczeniu depresji, różnego rodzaju zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD), zaburzeń stresu pourazowego (PTSD) oraz zaburzenia dysforyczne premenstrualne (PMDD).

Czy Sertagen działa?

Tak, Sertagen, czyli sertralina, jest skutecznym lekiem stosowanym w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz niektórych innych schorzeń psychicznych. Działa przez zwiększenie poziomu serotoniny w mózgu, co pomaga w regulacji nastroju i lęku.

Jak odstawić lek Sertagen?

Odstawianie Sertagenu, czyli sertraliny, powinno zawsze odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza i zazwyczaj polega na stopniowym zmniejszaniu dawki. W przypadku pojawienia się objawów odstawiennych, proces może wymagać dalszego dostosowania pod kierunkiem lekarza.

Czy Sertagen to silny lek?

Tak, Sertagen jest uważany za "silny" lek, ponieważ ma potężne efekty w leczeniu różnych stanów psychicznych, takich jak depresja i zaburzenia lękowe. Jednak jak każdy lek, jego skuteczność i intensywność działania mogą różnić się w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta.

Czy lek Sertagen jest bezpieczny?

Tak, Sertagen, znany również jako sertralina, jest uważany za bezpieczny lek, kiedy jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Jednak, jak każdy lek, może powodować skutki uboczne, dlatego zawsze powinien być stosowany pod nadzorem profesjonalisty służby zdrowia.

Czy Sertagen pobudza?

Sertagen, czyli sertralina, może u niektórych osób powodować pobudzenie jako skutek uboczny, objawiający się zwiększoną energią, trudnościami z zasypianiem czy uczuciem niepokoju. Niemniej jednak, nie jest to powszechne i wiele osób nie doświadcza tego efektu podczas stosowania leku.

Czy Sertagen uzależnia?

Sertralina, czyli Sertagen, nie powoduje tradycyjnego uzależnienia, jakie jest charakterystyczne dla substancji takich jak alkohol czy narkotyki. Niemniej, gwałtowne zaprzestanie długotrwałego stosowania sertraliny może prowadzić do zespołu odstawiennego, obejmującego różne objawy dyskomfortu. Dlatego zawsze należy konsultować zmiany w dawkowaniu lub zaprzestanie leczenia z lekarzem.

Czy Sertralina uspokaja?

Sertralina, znana również jako Sertagen, jest często stosowana do leczenia zaburzeń lękowych i może pomóc w redukcji objawów lękowych, co może być odczuwane jako efekt uspokajający. Warto jednak zauważyć, że pełne efekty terapeutyczne mogą się pojawić dopiero po kilku tygodniach regularnego stosowania leku.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Sertagen? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSertralini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentKrka, d.d., Novo mesto

Zamienniki dla leku Sertagen

ApoSerta (Sertraline Aurovitas), Miravil, Sertralina , Setaloft, Stimuloton, Zoloft, Zotral.

Ostatnia aktualizacja: 26 grudnia 2023