Miravil

Miravil jest lekiem, którego głównym składnikiem jest sertralina. Jest to substancja czynna zaliczana do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Lek ten jest zastosowany w terapii zaburzeń depresyjnych oraz zaburzeń lękowych.

Działanie Miravil

Miravil, z sertraliną jako składnikiem aktywnym, jest lekiem z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Jak sama nazwa wskazuje, SSRI selektywnie blokują wychwyt zwrotny (reabsorpcję) serotoniny – kluczowego neuroprzekaźnika w mózgu, który odgrywa zasadniczą rolę w regulacji nastroju, snu, apetytu i wielu innych funkcji.

Gdy serotonina jest wydzielana do szczelin synaptycznej (przestrzeni między neuronami), łączy się z receptorami na drugim neuronie, przekazując sygnał. Po zakończeniu sygnału, serotonina jest normalnie wchłaniana z powrotem do neuronu wydzielającego, proces ten nazywamy wychwytem zwrotnym.

Sertralina, działając jako inhibitor, blokuje ten proces wychwytu zwrotnego, co prowadzi do zwiększenia stężenia serotoniny w szczelinie synaptycznej. To zwiększa aktywność serotoniny na neuronie odbierającym, co pomaga w regulacji nastroju i łagodzi objawy depresji i lęku.

Warto jednak pamiętać, że efekt terapeutyczny SSRI, w tym Miravilu, nie pojawia się od razu. Może to trwać kilka tygodni, zanim pełne korzyści z leczenia stają się widoczne. To jest spowodowane szeregami złożonych zmian adaptacyjnych, które zachodzą w neuronach w odpowiedzi na chroniczne blokowanie wychwytu zwrotnego serotoniny.

Wskazania do stosowania Miravil

Miravil, którego głównym składnikiem jest sertralina, jest zwykle stosowany w leczeniu szeregu stanów psychicznych. Poniżej znajduje się lista najczęściej występujących wskazań do stosowania tego leku:

 • Depresja (zaburzenie depresyjne): Jest to stan psychiczny charakteryzujący się utrzymującym się obniżeniem nastroju, brakiem energii i zainteresowań. Leki SSRI, takie jak Miravil, zwiększają stężenie serotoniny w mózgu, co pomaga poprawić nastrój i zwalczyć objawy depresji.
 • Zaburzenia lękowe: W tej kategorii znajduje się wiele różnych stanów, w tym ogólne zaburzenia lękowe, zaburzenia lękowe społeczne (fobia społeczna) i zespół stresu pourazowego (PTSD). Miravil może pomóc złagodzić objawy lęku poprzez wpływanie na równowagę chemiczną w mózgu.
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Jest to stan psychiczny, w którym osoba doświadcza niekontrolowanych, powtarzających się myśli (obsesje) i/lub czynności (kompulsje). Miravil jest często przepisywany w leczeniu OCD, ponieważ pomaga kontrolować obsesje i kompulsje przez wpływanie na poziom serotoniny.
 • Zaburzenie stresu pourazowego (PTSD): Jest to stan, który może wystąpić po traumatycznym wydarzeniu, takim jak poważny wypadek, przemoc, katastrofy naturalne czy doświadczenia wojenne. Leki takie jak Miravil mogą pomóc złagodzić niektóre objawy PTSD, takie jak flashbacks, lęki i zmiany nastroju.
 • Zaburzenia paniczne: Są to stany, w których osoba doświadcza nagłych ataków intensywnego strachu, które są często połączone z objawami fizycznymi, takimi jak duszności, bóle w klatce piersiowej, zawroty głowy i nudności. Miravil może pomóc kontrolować objawy zaburzeń panicznych, pomagając utrzymać równowagę chemiczną w mózgu.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Miravil

Stosowanie leku Miravil, zawierającego substancję czynną sertralinę, może być przeciwwskazane w niektórych sytuacjach. Oto niektóre z nich:

 • Alergia na sertralinę lub inne składniki leku: Osoby, które są uczulone na sertralinę lub jakikolwiek inny składnik leku Miravil, nie powinny go stosować. Objawy alergii mogą obejmować wysypkę, świąd, obrzęk, trudności w oddychaniu lub połykaniu.
 • Stosowanie niektórych innych leków: Miravil może oddziaływać z niektórymi innymi lekami, co może prowadzić do poważnych skutków ubocznych. Należą do nich leki takie jak inhibitory MAO (np. selegilina, moklobemid), pimozid (lek przeciwpsychotyczny), linezolid (antybiotyk), a także leki z grupy triptanów stosowane w migrenie. Zawsze informuj lekarza o wszystkich lekach, które obecnie przyjmujesz.
 • Ciąża i karmienie piersią: Miravil może stanowić ryzyko dla płodu, jeśli jest stosowany w czasie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze i przed porodem. Lek ten przenika również do mleka matki, co może stanowić ryzyko dla niemowlęcia. Jeśli jesteś w ciąży, planujesz ciążę lub karmisz piersią, powinieneś omówić to z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Miravilu.
 • Zespół serotoniny: To poważny stan, który może wystąpić, gdy poziom serotoniny w organizmie staje się zbyt wysoki. Może być wywołany przez stosowanie Miravilu, zwłaszcza w połączeniu z innymi lekami, które zwiększają poziom serotoniny. Objawy obejmują konfuzję, halucynacje, gorączkę, drżenie, skurcze mięśni i problemy z sercem. Jeżeli wystąpią takie objawy, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
 • Zmiany zachowania i myśli samobójczych: Leki SSRI, w tym Miravil, mogą u niektórych osób powodować nasilenie myśli samobójczych, zwłaszcza na początku leczenia. Osoby z historią myśli samobójczych lub które wykazują znaczące zmiany zachowania powinny być ścisłe monitorowane przez opiekunów zdrowia.
 • Choroby wątroby i nerek: Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami wątroby lub nerek mogą potrzebować zmniejszenia dawki Miravilu. W przypadku ciężkich zaburzeń wątroby, Miravil może być przeciwwskazany.

Jak stosować Miravil?

Stosowanie leku Miravil, zawierającego substancję czynną sertralinę, jest dostosowane do konkretnej sytuacji pacjenta, w tym do rodzaju zaburzenia, które jest leczone. Oto niektóre szczegółowe wskazówki dotyczące dawkowania i sposobu podawania:

Początek Leczenia:

 • Depresja i ZO-K (Zaburzenia Obsesyjno-Kompulsyjne): Leczenie Miravilem powinno zaczynać się od dawki 50 mg na dobę.
 • Zaburzenia lękowe z napadami lęku, PTSD (zespół stresu pourazowego) i fobia społeczna: W przypadku tych zaburzeń leczenie powinno rozpoczynać się od dawki 25 mg na dobę, a po tygodniu powinna zostać zwiększona do 50 mg na dobę. Ten schemat dawkowania pomaga zminimalizować częstotliwość działań niepożądanych, które mogą wystąpić podczas początkowej fazy leczenia.

Zwiększanie Dawki:

Jeżeli pacjent nie reaguje na dawkę 50 mg, dawkę można zwiększyć. Zmiany dawkowania powinny następować co najmniej raz na tydzień, każdorazowo o 50 mg, aż do maksymalnej dawki 200 mg na dobę. Ze względu na okres półtrwania eliminacji sertraliny (24h), nie powinno się zmieniać dawkowania częściej niż raz na tydzień.

Leczenie Podtrzymujące:

Podczas długotrwałego leczenia dawkowanie powinno być utrzymane na najniższym poziomie, który zapewnia efekt terapeutyczny, i dostosowywane według potrzeb.

Stosowanie u Pacjentów w Podeszłym Wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku lek należy stosować ostrożnie, ze względu na zwiększone ryzyko hiponatremii.

Stosowanie u Pacjentów z Zaburzeniem Czynności Wątroby:

W przypadku pacjentów z chorobą wątroby należy zachować ostrożność. Może być konieczne stosowanie mniejszych dawek lub zmniejszenie częstości podawania. Sertraliny nie powinno się stosować u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Stosowanie u Pacjentów z Zaburzeniem Czynności Nerek:

Dla pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, dostosowanie dawki nie jest zazwyczaj wymagane.

Dzieci i Młodzież:

Dawka początkowa dla dzieci w wieku od 13 do 17 lat wynosi 50 mg na dobę, a dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat – 25 mg na dobę, które można zwiększyć do 50 mg na dobę po tygodniu. Dawka może być zwiększana w kolejnych tygodniach, w zależności od potrzeb, aż do maksymalnej dawki 200 mg na dobę.

Sposób Podawania:

Miravil powinien być podawany raz na dobę, rano lub wieczorem. Można go przyjmować z posiłkami lub niezależnie od nich.

Zakończenie Leczenia:

Unikać nagłego odstawienia leku. Zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki przez okres co najmniej jednego lub dwóch tygodni, aby zmniejszyć ryzyko reakcji z odstawienia. Jeżeli wystąpią objawy odstawienia, należy rozważyć ponowne podanie zaleconej dawki. Następnie lekarz może kontynuować zmniejszanie dawki, ale w sposób stopniowy.

Z czym nie łączyć leku Miravil

 • Miravil i Inhibitory MAO – Stosowanie Miravil jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), takimi jak moklobemid, selegilina, linezolid i błękit metylenowy, może powodować poważne działania niepożądane. Nie należy stosować Miravil razem z tymi lekami.
 • Miravil i Pimozyd – Nie należy łączyć Miravil z lekami stosowanymi w leczeniu psychoz, jak pimozyd, ze względu na ryzyko poważnych działań niepożądanych.
 • Miravil i Leki zawierające pochodne amfetaminy – Stosowanie Miravil z amfetaminami może wpływać na ich działanie, należy poinformować lekarza o ich przyjmowaniu.
 • Miravil i Ziele dziurawca – Współużytkowanie z preparatami zawierającymi ziele dziurawca może obniżyć skuteczność Miravil. Działanie ziela dziurawca utrzymuje się 1-2 tygodnie.
 • Miravil i Tryptofan – Stosowanie Miravil z preparatami zawierającymi aminokwas tryptofan może prowadzić do interakcji.
 • Miravil i Opioidy – Stosowanie leków przeciwbólowych jak tramadol, fentanyl w połączeniu z Miravil może prowadzić do interakcji.
 • Miravil i Leki stosowane w anestezji – Współużytkowanie Miravil z lekami anestezjologicznymi, np. fentanyl, może wpływać na ich działanie.
 • Miravil i Leki na migreny – Stosowanie leków przeciwmigrenowych jak sumatryptan z Miravil może powodować interakcje.
 • Miravil i Leki przeciwzakrzepowe – Interakcja z warfaryną może wystąpić podczas stosowania Miravil.
 • Miravil i NLPZ – Niezalecane jest łączenie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, jak ibuprofen czy aspiryna, ze względu na potencjalne interakcje.
 • Miravil i Uspokajające – Diazepam stosowany razem z Miravil może prowadzić do interakcji.
 • Miravil i Leki moczopędne – Stosowanie diuretyków z Miravil może wpływać na ich działanie.
 • Miravil i Leki na padaczkę – Stosowanie fenobarbitalu, fenytoiny, karbamazepiny z Miravil może prowadzić do interakcji.
 • Miravil i Leki na cukrzycę – Stosowanie tolbutamidu z Miravil może wpływać na jego działanie.
 • Miravil i Leki na kwas żołądkowy – Stosowanie cymetydyny, omeprazolu z Miravil może prowadzić do interakcji.
 • Miravil i Leki na depresję – Stosowanie leków antydepresyjnych, np. amitryptyliny z Miravil może prowadzić do interakcji.
 • Miravil i Leki na schizofrenię – Stosowanie leków przeciwpsychotycznych, np. olanzapiny z Miravil może prowadzić do interakcji.
 • Miravil i Leki na serce – Stosowanie leków na serce, np. werapamilu, diltiazemu z Miravil może prowadzić do interakcji.
 • Miravil i Antybiotyki – Stosowanie antybiotyków, np. klarytromycyny z Miravil może prowadzić do interakcji.
 • Miravil i Leki przeciwgrzybicze – Stosowanie leków przeciwgrzybiczych, np. ketokonazolu z Miravil może prowadzić do interakcji.
 • Miravil i Leki na HIV/AIDS – Stosowanie inhibitorów proteazy, np. rytonawiru z Miravil może prowadzić do interakcji.
 • Miravil i Aprepitant – Stosowanie aprepitantu z Miravil może wpływać na ich działanie.
 • Miravil i Leki wpływające na serce – Stosowanie leków zmieniających aktywność elektryczną serca z Miravil może prowadzić do interakcji.
 • Miravil i Posiłki – Tabletki Miravil można przyjmować niezależnie od posiłków.
 • Miravil i Alkohol – W trakcie stosowania Miravil nie należy spożywać alkoholu.
 • Miravil i Sok grejpfrutowy – Stosowanie Miravil z sokiem grejpfrutowym może zwiększać stężenie sertraliny w organizmie.
 • Miravil w Ciąży – Bezpieczeństwo stosowania sertraliny w ciąży nie jest w pełni potwierdzone. Stosować tylko, gdy korzyści przeważają nad ryzykiem.
 • Miravil i Krwotoki u Noworodków – Przyjmowanie Miravil pod koniec ciąży może zwiększać ryzyko poważnego krwotoku u noworodków.
 • Miravil i PPHN – Stosowanie Miravil w ciąży, zwłaszcza w ostatnich trzech miesiącach, może zwiększyć ryzyko PPHN u noworodka.
 • Miravil i Objawy u Noworodków – Po porodzie mogą wystąpić trudności z oddychaniem, zasinienie skóry, wymioty, problemy ze ssaniem, zmęczenie, drżenie, skurcze mięśniowe, zmiana napięcia mięśniowego, wzmożenie odruchów, pobudliwość, małe stężenie cukru we krwi.
 • Miravil i Karmienie Piersią – Sertralina może wydzielać się do mleka matki. Stosować tylko, gdy korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla dziecka.
 • Miravil i Płodność – Leki podobne do sertraliny mogą obniżać jakość nasienia, choć nie zaobserwowano wpływu na płodność u ludzi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Miravil

Skutki uboczne leku Miravil

Zgodnie z danymi dla sertraliny, aktywnego składnika Miravil, możliwe są następujące skutki uboczne, które są klasyfikowane według ich prawdopodobieństwa wystąpienia:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Bezsenność
 • Zawroty głowy
 • Senność
 • Bóle głowy
 • Suchość w ustach
 • Biegunka lub zaparcia
 • Nudności i/lub wymioty
 • Zwiększone pocenie się

Często (mogą wystąpić u do 1 na 10 osób):

 • Zmniejszony apetyt
 • Agitacja lub niepokój
 • Nerwowość
 • Zaburzenia koncentracji
 • Depresja
 • Niepokój przed wystąpieniem publicznym
 • Drżenie
 • Bóle mięśni
 • Zmęczenie
 • Zmiany w libido lub funkcji seksualnej
 • Wysypka
 • Zwiększenie masy ciała

Niezbyt często (mogą wystąpić u do 1 na 100 osób):

 • Utrata apetytu
 • Niewielkie podrażnienie oczu
 • Ból stawów
 • Skurcze mięśni
 • Dreszcze
 • Ból piersi
 • Zaburzenia miesiączkowania

Rzadko (mogą wystąpić u do 1 na 1000 osób):

 • Nadwrażliwość na słońce
 • Krwotoki z nosa
 • Problemy z oddychaniem
 • Obrzęk dłoni i stóp
 • Problemy z oddawaniem moczu
 • Zwiększenie liczby płytek krwi

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • Zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, co może prowadzić do bladości skóry, osłabienia lub duszności
 • Zmniejszenie liczby białych krwinek, co może prowadzić do częstych infekcji
 • Zmniejszenie liczby płytek krwi, co może prowadzić do krwawień lub siniaków

Częstość nieznana (częstość nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych):

 • Myśli samobójcze lub zachowania
 • Napady
 • Utrata przytomności
 • Omdlenia
 • Podrażnienie oczu

To jest lista potencjalnych skutków ubocznych, ale nie każda osoba je doświadczy. Każdy organizm reaguje na leki inaczej, a niektóre skutki uboczne mogą być bardziej prawdopodobne w zależności od dawki, długości leczenia i indywidualnej wrażliwości.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Miravil

Pytania naszych Pacjentów

W jakim celu stosuje się lek Miravil?

Lek Miravil, zawierający substancję czynną sertralinę, stosuje się w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, głównie w leczeniu depresji oraz różnych typów zaburzeń lękowych, takich jak zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (ZO-K), zespół stresu pourazowego (PTSD) i fobia społeczna.

Czy Miravil usypia?

Miravil, zawierający sertralinę, nie jest specyficznie zaprojektowany jako środek usypiający. Niemniej, niektórzy pacjenci mogą doświadczyć senności jako jednego z potencjalnych działań ubocznych, podczas gdy inni mogą cierpieć na bezsenność. Wszelkie niepożądane reakcje związane ze snem powinny być konsultowane z lekarzem.

Jak odstawić lek Miravil?

Odstawianie leku Miravil (sertralina) powinno odbywać się pod nadzorem lekarza i zazwyczaj obejmuje stopniowe zmniejszanie dawki. Nagłe odstawienie może prowadzić do niepożądanych objawów odstawienia, takich jak niepokój, drażliwość czy zaburzenia snu, dlatego ważne jest, aby proces ten był realizowany w kontrolowany sposób zgodnie z zaleceniami lekarza.

Czy Miravil to lek psychotropowy?

Tak, Miravil, który zawiera substancję czynną sertralinę, jest klasyfikowany jako lek psychotropowy. Jest to selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), który jest powszechnie stosowany w leczeniu depresji i różnych zaburzeń lękowych.

Jak długo można brać Miravil?

Długość leczenia Miravilem zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta, włączając w to rodzaj i ciężkość choroby. W przypadku depresji, zazwyczaj zaleca się leczenie co najmniej przez 6 miesięcy po ustąpieniu objawów. Ważne jest, aby zawsze konsultować wszelkie decyzje dotyczące dawki lub długości leczenia z lekarzem prowadzącym.

Czy Miravil jest na receptę?

Tak, Miravil jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Miravil? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSertralini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentMiravil

Zamienniki dla leku Miravil

ApoSerta (Sertraline Aurovitas), Sertagen, Sertralina , Setaloft, Stimuloton, Zoloft, Zotral.

Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2023