ApoSerta (Sertraline Aurovitas)

ApoSerta to skuteczny lek przeciwdepresyjny oraz przeciw lękowy. Jego mechanizm działania polega na blokowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny, co zwiększa poziom tego neuroprzekaźnika w mózgu i poprawia nastrój oraz zmniejsza objawy lękowe. Sertralina, substancja czynna leku, jest dobrze tolerowana przez pacjentów i stosowana jest także w terapii zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń stresu pourazowego oraz zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Lek jest dostępny tylko na receptę, a dawkowanie i czas trwania terapii ustala lekarz.

Działanie ApoSerta

Mechanizm działania ApoSerta polega na hamowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny, czyli neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za regulację nastroju, snu, apetytu i innych funkcji organizmu. Blokowanie wychwytu zwrotnego serotoniny powoduje, że większa ilość tego neuroprzekaźnika pozostaje w mózgu, co wpływa na poprawę nastrój oraz zmniejszenie objawów lękowych.

ApoSerta jest skuteczny w leczeniu depresji, szczególnie tej o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu. Lek ten jest także stosowany w leczeniu zaburzeń lękowych, takich jak zespół lęku społecznego, zaburzenia lękowe uogólnione, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne oraz zespół stresu pourazowego.

Dawkowanie ApoSerta i czas trwania terapii są ustalane indywidualnie przez lekarza. Zwykle leczenie zaczyna się od niskiej dawki, która stopniowo jest zwiększana, aż osiągnie się optymalną dawkę terapeutyczną. Lek należy przyjmować raz na dobę, najlepiej rano lub wieczorem, niezależnie od posiłków.

Wskazania do stosowania leku ApoSerta

ApoSerta jest lekiem z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), który stosowany jest w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. Poniżej przedstawione są wszystkie wskazania do stosowania leku ApoSerta:

 • Depresja – ApoSerta jest skuteczny w leczeniu depresji o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.
 • Zaburzenia lękowe – lek stosowany jest w leczeniu zespołu lęku społecznego, zaburzeń lękowych uogólnionych, zespołu stresu pourazowego oraz innych zaburzeń lękowych.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne – ApoSerta stosowany jest w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat.
 • Zaburzenia afektywne dwubiegunowe – ApoSerta stosowany jest w terapii epizodów depresyjnych oraz zapobieganiu nawrotom choroby.
 • Zaburzenia jedzenia – lek może być stosowany w terapii bulimii oraz łagodzenia objawów anoreksji.

Przeciwwskazania do stosowania leku ApoSerta

Poniżej przedstawiamy szczegółowe opisy przeciwwskazań do stosowania ApoSerta:

 • Nadwrażliwość na sertralinę lub na którykolwiek składnik leku – osoby, które są uczulone na sertralinę lub na substancje pomocnicze leku, nie powinny stosować ApoSerta.
 • Stosowanie inhibitorów MAO – jednoczesne stosowanie ApoSerta z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), jak również z lekami, które zwiększają ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, takich jak tryptofan, może prowadzić do poważnych działań niepożądanych.
 • Ciężkie zaburzenia czynności wątroby – osoby z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie powinny stosować ApoSerta, ponieważ lek może nasilać ich objawy.
 • Choroby serca – pacjenci z chorobami serca, w tym zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca lub innymi chorobami serca, powinni stosować ApoSerta z ostrożnością i zgodnie z zaleceniami lekarza.
 • Niskie ciśnienie krwi – osoby z niedociśnieniem tętniczym powinny stosować ApoSerta z ostrożnością, ponieważ lek może powodować spadek ciśnienia krwi.
 • Stosowanie u dzieci poniżej 6 roku życia – ApoSerta nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 6 roku życia, ponieważ nie ma wystarczającej ilości danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej.
 • Stosowanie u kobiet w ciąży i karmiących piersią – kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania ApoSerta, ponieważ nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w tych okresach.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem i przerwać stosowanie leku ApoSerta.

Dawkowanie leku ApoSerta

ApoSert to lek psychotropowy, który zawiera substancję czynną sertralinę. Lek ten jest stosowany w leczeniu różnych zaburzeń, w tym depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, leku napadowego, zespołu lęku pourazowego i zespołu lęku społecznego.

Dawkowanie leku ApoSerta zależy od wieku pacjenta, rodzaju i ciężkości zaburzenia, a także ogólnego stanu zdrowia i funkcjonowania wątroby i nerek. Dawkę leku, częstotliwość stosowania i czas trwania leczenia ustala zawsze lekarz.

Dawkowanie u osób dorosłych

 • W przypadku depresji oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych wynosi 50 mg na dobę. Dawka ta może być stopniowo zwiększana przez okres kilku tygodni o 50 mg, ale nie częściej niż co 1 tydzień. Maksymalna dobowa dawka leku wynosi 200 mg.
 • W przypadku leku napadowego, zespołu lęku pourazowego i zespołu lęku społecznego, zalecana dawka początkowa wynosi 25 mg na dobę, a po 1 tygodniu można ją zwiększyć do 50 mg na dobę. Dawkę można następnie stopniowo zwiększać w ciągu kilku kolejnych tygodni o 50 mg. Maksymalna dobowa dawka leku wynosi 200 mg.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży

Dawkowanie u dzieci i młodzieży jest uzależnione od wieku pacjenta. W przypadku dzieci w wieku od 6 do 12 lat zalecana dawka początkowa wynosi 25 mg na dobę, a po upływie 1 tygodnia można ją zwiększyć do 50 mg na dobę. Maksymalna dobowa dawka leku wynosi 200 mg. W przypadku młodzieży w wieku od 13 do 17 lat zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg, a maksymalna dobowa dawka leku to 200 mg.

Osoby z zaburzeniami czynności wątroby i/lub nerek

Osoby z zaburzeniami czynności wątroby i/lub nerek powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku ApoSerta. W takich przypadkach może być konieczna modyfikacja dawkowania.

W przypadku osób z zaburzeniami czynności wątroby i/lub nerek może istnieć konieczność modyfikacji dawkowania, dlatego pacjent z takimi zaburzeniami powinien poradzić się swojego lekarza prowadzącego odnośnie stosowania tego preparatu.

Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania leku należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub do najbliższego szpitala. Objawy przedawkowania leku u osób dorosłych obejmują nudności, wymioty, senność, pobudzenie, zawroty głowy, przyspieszenie akcji serca, drżenie i w rzadkich przypadkach utratę przytomności.

Lek ApoSerta może powodować niepożądane działania nie tylko w przypadku przedawkowania, ale również podczas stosowania zgodnie z zaleceniami lekarza. Niektóre z najczęstszych działań niepożądanych to suchość w ustach, biegunka, bóle brzucha, zmniejszenie łaknienia, zmęczenie, bóle głowy, senność, problemy ze snem, bóle mięśni i stawów, nudności i wymioty, problemy z erekcją i utrata libido.

Pominięcie

W przypadku pominięcia dawki leku, pacjent nie powinien stosować dawki podwójnej, aby uzupełnić pominiętą dawkę. Zamiast tego, powinien przyjąć kolejną dawkę leku o stałej porze, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przerwanie stosowania

Przerwanie stosowania leku ApoSerta powinno odbywać się pod nadzorem lekarza i zgodnie z jego zaleceniami. Należy unikać nagłego odstawienia leku, ponieważ może to prowadzić do wystąpienia objawów z odstawienia, takich jak problemy ze snem, bóle głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, drętwienie, drżenie mięśni, pobudzenie i lęk. Dawkę leku należy stopniowo zmniejszać przez okres kilku tygodni.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych lub innych niepokojących objawów, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku ApoSerta

Lek ApoSerta to lek stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych i obsesyjno-kompulsyjnych. Jednak przed rozpoczęciem stosowania leku, należy wziąć pod uwagę pewne środki ostrożności.

Lek ApoSerta jest lekiem przeciwdepresyjnym i przeciwlękowym, który zawiera substancję czynną sertaliny. W celu uniknięcia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku, należy przestrzegać pewnych środków ostrożności. Poniżej przedstawiono sytuacje, w których należy zachować szczególną ostrożność w trakcie stosowania leku ApoSerta.

 • Zaburzenia neurologiczne Osoby z historią choroby padaczki, napadów drgawkowych, choroby maniakalno-depresyjnej, schizofrenii lub myśli dotyczących samookaleczenia lub samobójstwa, powinny stosować lek ApoSerta tylko po konsultacji z lekarzem.
 • Zaburzenia metaboliczne Osoby z niedoborem sodu lub z zespołem serotoninowym powinny stosować lek ApoSerta z większą ostrożnością. Niskie stężenie sodu we krwi jest szczególnie niebezpieczne u osób starszych.
 • Choroby wątroby Lek ApoSerta powinien być stosowany z ostrożnością u osób z chorobą wątroby.
 • Cukrzyca Osoby z cukrzycą powinny stosować lek ApoSerta z ostrożnością, ponieważ może wpływać na poziom glukozy we krwi.
 • Zaburzenia krwotoczne Osoby z zaburzeniami krwotocznymi, które stosują leki zmniejszające krzepliwość krwi lub mogące wpływać na wzrost ryzyka wystąpienia krwawień, powinny stosować lek ApoSerta z ostrożnością.
 • Interakcje z innymi lekami Przed rozpoczęciem stosowania leku ApoSerta należy poinformować lekarza o wszystkich obecnie i ostatnio stosowanych lekach, w tym o preparatach ziołowych. Lek ApoSerta nie powinien być stosowany jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) i pimozydem. Ponadto, lekarz powinien być poinformowany o stosowaniu innych leków, takich jak preparaty zawierające dziurawiec, aminokwas tryptofan, leki stosowane w leczeniu silnego bólu, znieczuleniu, leczeniu migreny, leki o działaniu moczopędnym, leki uspokajające, leki zmniejszające krzepliwość krwi, leki stosowane w leczeniu cukrzycy, padaczki, bólu i zapalenia stawów, choroby wrzodowej, mannii, depresji, schizofrenii, zakażeń bakteryjnych, HIV/AIDS, wirusowego zapalenia wątroby typu C, nudności i wymiotów po chemioterapii oraz po operacji oraz leki stosowane w leczeniu nadciśnienia, bólu w klatce piersiowej, a także w celu regulowania częstości oraz rytmu serca.
 • Przyjmowanie leku ApoSerta jednocześnie z innymi lekami może prowadzić do interakcji, co zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Dlatego przed rozpoczęciem stosowania leku należy poinformować lekarza o wszystkich lekach, które pacjent obecnie stosuje lub stosował ostatnio, w tym również o preparatach ziołowych.
  Niektóre leki mogą wpływać na stężenie serotoniny w organizmie, co zwiększa ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Do leków, które mogą wpływać na stężenie serotoniny, należą m.in. leki stosowane w leczeniu migreny, depresji, padaczki, bólu i zapalenia stawów, choroby wrzodowej, mannii, schizofrenii, zakażeń bakteryjnych, HIV/AIDS, wirusowego zapalenia wątroby typu C, a także niektóre leki przeciwbólowe, uspokajające i moczopędne.
 • Lek ApoSerta nie powinien być stosowany jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) oraz pimozydem, ponieważ może to prowadzić do ciężkich działań niepożądanych, takich jak zespół serotoninowy lub zaburzenia neurologiczne.
 • Inne leki, które mogą mieć interakcje z lekiem ApoSerta, to np. leki zmniejszające krzepliwość krwi, leki stosowane w leczeniu cukrzycy, leki przeciwgrzybicze, leki stosowane w znieczuleniu, leki uspokajające i wiele innych. Dlatego tak ważne jest, aby przed rozpoczęciem stosowania leku ApoSerta pacjent poinformował lekarza o wszystkich obecnie stosowanych lekach.

Niektóre leki mogą mieć wpływ na metabolizm sertraliny, składnika aktywnego leku ApoSerta. Należą do nich leki przyspieszające metabolizm, takie jak ryfampicyna, a także leki hamujące metabolizm, takie jak fluoksetyna. W przypadku jednoczesnego stosowania leków o takim działaniu z lekiem ApoSerta, może być konieczne dostosowanie dawki leku.

Ważne jest również, aby poinformować lekarza o wszelkich chorobach, jakie pacjent przebył lub obecnie ma, w tym o chorobach wątroby, nerek, serca, cukrzycy, padaczce czy chorobach psychicznych. Lek ApoSerta może mieć wpływ na pracę tych narządów lub ich schorzenia mogą wpłynąć na metabolizm leku.

Podsumowując, przed rozpoczęciem stosowania leku ApoSerta należy zawsze skonsultować się z lekarzem i poinformować go o wszelkich chorobach, jakie pacjent przebył lub obecnie ma, oraz o wszystkich lekach, które pacjent obecnie stosuje lub stosował w niedalekiej przeszłości. Lek ApoSerta może mieć szereg działań niepożądanych oraz interakcji z innymi lekami, dlatego nie należy go stosować bez konsultacji z lekarzem.

Z czym nie łączyć leku ApoSerta (Sertraline Aurovitas)

ApoSerta i Inhibitory MAO – Nie należy łączyć ApoSerta z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) takimi jak moklobemid czy selegilina. Również antybiotyk linezolid i błękit metylenowy należy omijać. Współużytkowanie tych substancji może doprowadzić do ciężkich reakcji, takich jak zespół serotoninowy.

ApoSerta i Leki Psychotropowe – Leki takie jak pimozyd, stosowane w leczeniu psychoz, nie powinny być używane razem z ApoSertą ze względu na ryzyko poważnych działań niepożądanych.

ApoSerta i Ziele Dziurawca – Zioła zawierające dziurawiec mogą zmniejszać skuteczność ApoSerty. Ich działanie może utrzymywać się nawet do 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania.

ApoSerta i Tryptofan – Suplementy zawierające aminokwas tryptofan mogą nasilać działania niepożądane sertraliny.

ApoSerta i Tramadol/Buprenorfina – Leki przeciwbólowe takie jak tramadol i leki na uzależnienie od opioidów (np. buprenorfina) mogą wchodzić w niebezpieczne interakcje z ApoSertą, prowadząc do poważnych skutków ubocznych.

ApoSerta i Leki na Migrenę – Przyjmowanie leków takich jak sumatryptan wraz z ApoSertą może prowadzić do poważnych skutków ubocznych.

ApoSerta i NLPZ – Leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen, mogą nasilać działania niepożądane ApoSerty.

ApoSerta i Leki Uspokajające – Benzodiazepiny, takie jak diazepam, mogą nasilać działanie uspokajające sertraliny.

ApoSerta i Diuretyki – Może wystąpić zwiększone ryzyko elektrolitowych zaburzeń równowagi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku ApoSerta (Sertraline Aurovitas)

Skutki uboczne leku ApoSerta (Sertraline Aurovitas)

Lek ApoSerta może powodować różnego rodzaju skutki uboczne, które mogą wystąpić u niektórych pacjentów stosujących ten lek. W zależności od rodzaju i nasilenia objawów, pacjent może wymagać konsultacji z lekarzem w celu dostosowania dawki lub zmiany leku.

Najczęstsze działania niepożądane (występują u ponad 1 na 10 pacjentów)

 1. Senność
 • Objawy: uczucie zmęczenia, senność, zawroty głowy
 • Możliwe przyczyny: lek może wpływać na układ nerwowy, powodując uczucie senności i zmęczenia
 • Częstość występowania: >10% pacjentów
 1. Suchość w jamie ustnej
 • Objawy: uczucie suchości w jamie ustnej, trudności w przełykaniu, ból gardła
 • Możliwe przyczyny: lek może wpływać na wydzielanie śliny, co powoduje uczucie suchości w jamie ustnej
 • Częstość występowania: 10-20% pacjentów
 1. Bóle głowy
 • Objawy: bóle głowy, zawroty głowy, nadwrażliwość na światło
 • Możliwe przyczyny: lek może wpływać na układ nerwowy, powodując bóle głowy i zawroty głowy
 • Częstość występowania: 10-20% pacjentów
 1. Nudności
 • Objawy: nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha
 • Możliwe przyczyny: lek może wpływać na układ pokarmowy, powodując nudności i bóle brzucha
 • Częstość występowania: 5-10% pacjentów

Mniej częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

 1. Bezsenność
 • Objawy: trudności w zasypianiu, niespokojny sen, koszmary senne
 • Możliwe przyczyny: lek może wpływać na układ nerwowy, powodując zaburzenia snu
 • Częstość występowania: <10% pacjentów
 1. Zmniejszenie łaknienia
 • Objawy: utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała
 • Możliwe przyczyny: lek może wpływać na apetyt i przemianę materii, powodując utratę masy ciała
 • Częstość występowania: <10% pacjentów
 1. Zaburzenia widzenia
 • Objawy: zmiany w widzeniu, rozmycie obrazu
 • Możliwe przyczyny: lek może wpływać na układ nerwowy, powodując zaburzenia widzenia
 • Częstość występowania: <10% pacjentów
 1. Zaburzenia neurologiczne:
 • Bardzo często (mogą wystąpić u ponad 1 na 10 pacjentów): zawroty głowy, bóle głowy, senność
 • Często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów): drżenia, bezsenność, zaburzenia czucia, osłabienie, drgawki
 • Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów lub rzadziej): zmiany nastroju, zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z mówieniem, zaburzenia postrzegania wzrokowego, zaburzenia pamięci
 1. Zaburzenia sercowo-naczyniowe:
 • Często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów): kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, skoki ciśnienia tętniczego, bóle w klatce piersiowej
 1. Zaburzenia układu oddechowego:
 • Często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów): duszność
 1. Zaburzenia układu trawiennego:
 • Bardzo często (mogą wystąpić u ponad 1 na 10 pacjentów): suchość w ustach, nudności
 • Często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów): wymioty, biegunka, zaparcia
 • Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów lub rzadziej): zapalenie trzustki, zapalenie wątroby
 1. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
 • Często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów): potliwość, wysypka
 • Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów lub rzadziej): obrzęki skóry, reakcje uczuleniowe, świąd
 1. Zaburzenia układu moczowo-płciowego:
 • Często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów): trudności z oddawaniem moczu, zaburzenia erekcji, utrudnione osiągnięcie orgazmu
 • Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów lub rzadziej): zmniejszona libido, nietrzymanie moczu
 1. Zaburzenia ogólne i stany chorobowe w miejscu podania:
 • Bardzo często (mogą wystąpić u ponad 1 na 10 pacjentów): zmęczenie, uczucie osłabienia
 • Często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów): bóle brzucha, gorączka, bóle w klatce piersiowej, obrzęk obwodowy
 1. Zaburzenia oddawania moczu: rzadko – trudności w oddawaniu moczu, częstomocz, nietrzymanie moczu
 2. Zaburzenia seksualne: często – zmniejszenie popędu seksualnego, zaburzenia erekcji, opóźnienie lub brak ejakulacji; rzadko – priapizm (bolesna i długotrwała erekcja)
 3. Zaburzenia ogólnoustrojowe i stany chorobowe związane z miejscem podania leku: rzadko – ból w miejscu podania, obrzęk w miejscu podania, reakcje nadwrażliwości, w tym świąd i pokrzywka

Warto zauważyć, że nie każdy pacjent doświadcza skutków ubocznych po stosowaniu leku ApoSerta. Jednakże, jeśli wystąpią jakiekolwiek niepożądane objawy, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Pytania naszych Pacjentów

Nie ma jeszcze pytań dotyczących leku, zadaj pierwsze pytanie.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSertralini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku ApoSerta (Sertraline Aurovitas)

Miravil, Sertagen, Sertralina , Setaloft, Stimuloton, Zoloft, Zotral.

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2023