Setaloft

Setaloft to lek, który znajduje zastosowanie w terapii zaburzeń depresyjnych, obsesyjno-kompulsyjnych oraz zespołu stresu pourazowego. Jego aktywnym składnikiem jest sertralina, która należy do grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny.

Działanie Setaloft

Setaloft działa na układ nerwowy poprzez zwiększenie poziomu serotoniny – jednego z neuroprzekaźników w mózgu, który jest odpowiedzialny za przekazywanie sygnałów między komórkami nerwowymi. Serotonina jest często nazywana „chemicznym związkiem szczęścia” ze względu na jej rolę w regulowaniu nastroju, snu i apetytu.

Setaloft jest klasyfikowany jako selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Leki z tej grupy działają poprzez blokowanie wychwytu zwrotnego (reabsorpcji) serotoniny przez neurony, co skutkuje zwiększeniem dostępności tego neuroprzekaźnika w szczelinie synaptycznej (przestrzeni między komórkami nerwowymi). Dzięki temu więcej serotoniny może oddziaływać na neurony odbierające, co z kolei prowadzi do poprawy nastroju i zmniejszenia objawów depresji i lęku.

Zazwyczaj efekty działania Setaloft nie są natychmiastowe. Lek zaczyna działać po kilku tygodniach regularnego przyjmowania, co jest typowe dla większości leków przeciwdepresyjnych. Pacjenci często zauważają stopniowe zmniejszanie objawów depresji i lęku w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia.

Wskazania do stosowania Setaloft

Setaloft jest lekiem z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), który jest powszechnie stosowany w leczeniu różnych stanów psychicznych. Wskazania do stosowania Setaloft obejmują:

 • Duże epizody depresyjne: Setaloft jest często przepisywany dla osób cierpiących na duże epizody depresyjne, które mogą obejmować uczucia smutku, utraty zainteresowania lub przyjemności, uczucia winy lub niskiej samooceny, zaburzenia snu lub apetytu, zmęczenie i brak koncentracji. Lek ten może pomóc w łagodzeniu tych objawów poprzez zwiększenie poziomu serotoniny w mózgu.
 • Zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią i bez agorafobii: Setaloft może być przepisany dla osób cierpiących na zaburzenia lękowe, które obejmują irracjonalny strach i niepokój, który może prowadzić do unikania sytuacji, które mogą wywoływać lęk. Agorafobia jest szczególnym rodzajem zaburzenia lękowego, które wiąże się ze strachem przed miejscami lub sytuacjami, które mogą wywołać panikę, poczucie bezradności lub zawstydzenia.
 • Fobia społeczna: Fobia społeczna, również znana jako zaburzenie lękowe społeczne, jest zaburzeniem, które powoduje intensywny strach i niepokój związany z sytuacjami społecznymi. Osoby z fobią społeczną mogą obawiać się oceny innych, czuć się niekomfortowo w sytuacjach, w których są obserwowane, i mogą unikać spotkań towarzyskich. Setaloft może pomóc w łagodzeniu tych objawów.
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD): PTSD jest poważnym stanem, który może wystąpić po traumatycznym wydarzeniu, takim jak poważny wypadek, przemoc fizyczna lub seksualna, katastrofa naturalna, lub doświadczenie wojenne. Objawy PTSD obejmują nawracające, niechciane wspomnienia o wydarzeniu, koszmary senne, intensywne reakcje na rzeczy przypominające o traumatycznym wydarzeniu, i chroniczne uczucia napięcia i zaniepokojenia. Setaloft może pomóc w zarządzaniu tymi objawami.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): OCD jest zaburzeniem, które charakteryzuje się nawracającymi obsesjami (niechcianymi myślami, obrazami lub impulsami) i kompulsjami (powtarzającymi się zachowaniami, które osoba czuje, że musi wykonać, aby zneutralizować lub zapobiec niechcianej myśli). Setaloft może pomóc w redukcji tych objawów.

Zawsze należy pamiętać, że każdy lek, w tym Setaloft, powinien być przyjmowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przyjmowania leku.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Setaloft

Setaloft, jak każdy lek, ma pewne przeciwwskazania i wymaga stosowania zgodnie z pewnymi środkami ostrożności. Oto niektóre z nich:

 • Nadwrażliwość na składniki leku: Osoby, które mają nadwrażliwość na sertralinę lub jakikolwiek inny składnik Setaloft, nie powinny go przyjmować. Może to prowadzić do reakcji alergicznych, które mogą być poważne.
 • Współzastosowanie z lekami z grupy MAOI (Monoaminooksydazy Inhibitory): Nie powinno się łączyć Setaloft z lekami z grupy MAOI, takimi jak selegilina czy moklobemid, ani w okresie dwóch tygodni po zakończeniu ich stosowania. Takie połączenie może prowadzić do wystąpienia tzw. zespołu serotoninowego, co jest poważnym stanem, który może prowadzić do śpiączki lub nawet śmierci.
 • Ciąża i karmienie piersią: Setaloft nie jest zwykle zalecany dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią, chyba że korzyść dla matki przeważa potencjalne ryzyko dla płodu lub dziecka. Lek ten może przenikać do mleka matki i może wpływać na dziecko.

Środki ostrożności

 • Osoby z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak mania lub schizofrenia: Setaloft może wywołać manię u osób z zaburzeniami bipolarnej (maniakalno-depresyjnej), dlatego należy zachować ostrożność przy jego stosowaniu. Jeśli pacjent ma historię manii lub schizofrenii, lekarz powinien monitorować pacjenta podczas stosowania Setaloft.
 • Osoby z chorobami serca, nerek lub wątroby: Setaloft jest metabolizowany w wątrobie, a jego produkty są wydalane przez nerki. Osoby z istotnymi zaburzeniami funkcji wątroby lub nerek mogą wymagać dostosowania dawki.
 • Suicydalne myśli: Leki przeciwdepresyjne, w tym Setaloft, mogą zwiększyć ryzyko samobójczych myśli i zachowań, szczególnie u młodych dorosłych w wieku do 24 lat, szczególnie na początku leczenia lub gdy dawki są zmieniane.
 • Osoby z cukrzycą: Setaloft może wpływać na kontrolę cukru we krwi, więc osoby z cukrzycą powinny być monitorowane pod kątem zmian poziomu cukru we krwi.
 • Osoby z padaczką: Setaloft powinien być stosowany z ostrożnością u osób z historią napadów padaczkowych. Jeśli napady padaczkowe stają się częstsze lub nasilają się podczas stosowania Setaloft, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

To nie jest pełna lista przeciwwskazań i środków ostrożności. Każdy pacjent powinien zawsze skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania nowego leku. Lekarz będzie w stanie w pełni ocenić historię zdrowia pacjenta i zdecydować, czy Setaloft jest odpowiedni.

Dawkowanie Setaloft

Setaloft, podobnie jak wiele leków przeciwdepresyjnych, wymaga specjalnego schematu dawkowania, który powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta przez lekarza. Poniżej znajduje się ogólny schemat dawkowania i stosowania, ale pamiętaj, że ostateczna decyzja należy do lekarza.

Dawkowanie dla dorosłych w przypadku zaburzeń depresyjnych oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD): Zazwyczaj dawka początkowa wynosi 50 mg na dobę, a dawka ta może być stopniowo zwiększana do maksymalnie 200 mg na dobę. Zmiany dawki powinny być robione nie częściej niż raz na tydzień, aby dać organizmowi czas na adaptację.

Dawkowanie dla dorosłych w przypadku lęku społecznego, zespołu stresu pourazowego (PTSD) i fobii społecznej: Zazwyczaj dawka początkowa wynosi 25 mg na dobę przez pierwszy tydzień, a następnie zwiększa się do 50 mg na dobę.

Dawkowanie dla dorosłych w przypadku zaburzenia lękowego (GAD) i zespołu lęku napadowego (PAD): Zalecana dawka początkowa wynosi 25 mg na dobę, zwiększając dawkę po tygodniu do 50 mg na dobę.

Dawkowanie dla dzieci i młodzieży (6-17 lat) z OCD: Dla dzieci w wieku 6-12 lat, zazwyczaj dawka początkowa wynosi 25 mg na dobę, a dla młodzieży w wieku 13-17 lat zazwyczaj dawka początkowa wynosi 50 mg na dobę. Lekarz może dostosować dawkę w zależności od reakcji na leczenie.

W przypadku zapomnienia o dawce, pacjent powinien ją przyjąć, jak tylko sobie o tym przypomni, chyba że jest już blisko czasu na następną dawkę. W takim przypadku powinien pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować zgodnie z regularnym harmonogramem. Pacjenci nie powinni przyjmować dwóch dawek naraz, aby nadrobić zapomnianą dawkę.

Setaloft można przyjmować z jedzeniem lub na pusty żołądek, ale jest najlepiej tolerowany, gdy jest przyjmowany z jedzeniem. Tabletki powinny być połykane całkowicie (nie gryzione ani rozdrabniane) z wystarczającą ilością płynu.

Z czym nie łączyć leku Setaloft

Setaloft i IMAO – Stosowanie leku Setaloft równocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy, takimi jak moklobemid (w depresji), selegilina (w chorobie Parkinsona), antybiotyk linezolid oraz błękit metylenowy (w leczeniu wysokiego stężenia methemoglobiny we krwi), jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko ciężkich działań niepożądanych.

Setaloft i Pimozyd – Setaloft nie powinien być stosowany równocześnie z pimozydem, stosowanym w leczeniu zaburzeń psychicznych, ze względu na ryzyko poważnych interakcji.

Setaloft i Amfetaminy – Setaloft może oddziaływać z lekami zawierającymi amfetaminy, stosowanymi w leczeniu ADHD, narkolepsji i otyłości, co może wpłynąć na ich działanie.

Setaloft i Dziurawiec – Suplementy z ziela dziurawca zwyczajnego mogą oddziaływać z Setaloftem, zmieniając jego działanie. Należy uwzględnić, że działanie dziurawca może utrzymywać się przez 1–2 tygodnie po zaprzestaniu jego stosowania.

Setaloft i Leki Przeciwbólowe – Stosowanie Setaloftu z lekami przeciwbólowymi, takimi jak tramadol, buprenorfina, fentanyl, a także lekami stosowanymi w znieczuleniu i przewlekłym leczeniu bólu, może prowadzić do niebezpiecznych interakcji.

Setaloft i Leki na Migrenę – Setaloft może oddziaływać z lekami stosowanymi w leczeniu migren, takimi jak sumatryptan, co może prowadzić do niepożądanych efektów.

Setaloft i Warfaryna – Stosowanie Setaloftu z lekami przeciwkrzepliwymi, np. warfaryną, wymaga ostrożności, gdyż może wpływać na działanie antykoagulantów.

Setaloft i NLPZ – Setaloft może oddziaływać z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, takimi jak ibuprofen czy kwas salicylowy, co może wpłynąć na ich działanie oraz ryzyko działań niepożądanych.

Setaloft i Diazepam – Stosowanie Setaloftu z lekami uspokajającymi, np. diazepamem, wymaga ostrożności, gdyż może wpłynąć na ich działanie i nasilenie efektów.

Setaloft i Diuretyki – Stosowanie Setaloftu z lekami moczopędnymi może wymagać dostosowania dawki lub monitorowania ze względu na potencjalne interakcje.

Setaloft i Leki na Padaczkę – Setaloft może oddziaływać z lekami stosowanymi w leczeniu padaczki, takimi jak fenytoina, fenobarbital, karbamazepina, wymagając dostosowania dawkowania lub monitorowania.

Setaloft i Leki na Cukrzycę – Stosowanie Setaloftu z lekami na cukrzycę, np. tolbutamidem, może wpływać na ich skuteczność i wymagać monitorowania.

Setaloft i Leki na Zgagę – Setaloft może oddziaływać z lekami na nadmierną kwasowość żołądka, chorobę wrzodową i zgagę, takimi jak cymetydyna, omeprazol, pantoprazol, wymagając dostosowania dawkowania.

Setaloft i Lit – Stosowanie Setaloftu z lekami na manię i depresję, np. lit, może wpływać na ich działanie oraz nasilać działania niepożądane.

Setaloft i Inhibitory Proteazy – Stosowanie Setaloftu z inhibitorami proteazy, stosowanymi w leczeniu zakażeń wirusem HIV/AIDS i zapalenia wątroby typu C, wymaga szczególnej ostrożności.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Setaloft

Skutki uboczne leku Setaloft

Problemy z przewodem pokarmowym: Nudności, które są najczęstszym skutkiem ubocznym, mogą być związane z początkiem terapii. Często towarzyszy im biegunka lub zaparcia. Ważne jest, aby w przypadku wystąpienia tych objawów zachować odpowiednie nawodnienie i dietę bogatą w błonnik.

Suchość w ustach: Powszechny skutek uboczny, który można złagodzić, pijąc dużo wody.

Zmiany apetytu i wagi: Utrata apetytu może prowadzić do zmniejszenia masy ciała. Zaleca się monitorowanie wagi i konsultacje z lekarzem w przypadku niepokojących zmian.

Zmęczenie i zaburzenia snu: Senność lub zmęczenie są typowe, zwłaszcza na początku leczenia, podobnie jak bezsenność. Warto unikać prowadzenia pojazdów i wykonywania zadań wymagających skupienia.

Reakcje skórne i wzmożone pocenie się: Wzmożone pocenie się jest częstym skutkiem ubocznym, a wszelkie wysypki mogą sugerować alergiczną reakcję na lek.

Zaburzenia neuropsychiatryczne: Nerwowość, niepokój oraz agitacja mogą wystąpić jako reakcje na lek. Również samobójcze myśli i zachowania, choć rzadkie, są poważnymi skutkami ubocznymi wymagającymi natychmiastowej pomocy medycznej.

Zaburzenia widzenia i seksualne: Niewyraźne widzenie oraz problemy seksualne, takie jak impotencja czy trudności z osiągnięciem orgazmu, mogą wystąpić i powinny być omówione z lekarzem.

Drgawki i bóle głowy: Rzadkie przypadki drgawek oraz przewlekłe bóle głowy są poważnymi skutkami ubocznymi i wymagają konsultacji lekarskiej.

Objawy grypopodobne: Takie jak bóle ciała, gorączka, dreszcze czy ból gardła, mogą wskazywać na infekcję i należy je zgłosić lekarzowi.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Setaloft

Pytania naszych Pacjentów

Czy Setaloft to silny lek?

Setaloft jest lekiem o umiarkowanej sile, który stosuje się w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych i innych stanów psychicznych. Jego skuteczność może być zauważalna, ale nie jest to najmocniejszy lek w swojej kategorii. Ostateczna ocena mocy leku zależy od indywidualnego przypadku i może się różnić w zależności od reakcji pacjenta na terapię. Ważne jest, aby zawsze stosować Setaloft zgodnie z zaleceniami lekarza i monitorować skutki uboczne oraz efekty terapeutyczne.

Czy od Setaloftu się chudnie?

Setaloft nie jest zwykle związany z utratą wagi jako bezpośrednim skutkiem działania leku. Niektórzy pacjenci mogą jednak doświadczać zmiany masy ciała podczas przyjmowania leku, w tym zarówno utraty, jak i przyrostu wagi. Takie zmiany mogą wynikać z różnych czynników, takich jak wpływ na apetyt, metabolizm lub zmiany nastroju, które mogą wpływać na nawyki żywieniowe.

Czy Setaloft poprawia nastrój?

Tak, Setaloft jest lekiem antydepresyjnym, który działa przez zwiększanie poziomu serotoniny w mózgu. Serotonina to neuroprzekaźnik, który wpływa na nastrój, dlatego zwiększenie jej poziomu może poprawić nastrój i łagodzić objawy depresji. Należy jednak pamiętać, że efekty leku mogą nie być widoczne od razu - często wymagane są tygodnie regularnego stosowania, aby zauważyć pełną poprawę.

Czy Setaloft pobudza?

Setaloft nie jest typowym "pobudzającym" lekiem, takim jak amfetaminy. Jednak niektóre osoby mogą odczuwać objawy, które mogą być interpretowane jako "pobudzenie", takie jak niepokój, rozdrażnienie, lub bezsenność. Te skutki uboczne są zazwyczaj przejściowe i ustępują po kilku dniach lub tygodniach regularnego stosowania leku.

Jak odstawić lek Setaloft?

Odstawianie leku Setaloft powinno zawsze odbywać się pod nadzorem lekarza, który może zaplanować stopniowe zmniejszanie dawki. Nagłe zaprzestanie stosowania leku może prowadzić do objawów odstawienia, takich jak zawroty głowy, niepokój, zaburzenia snu i inne. Lekarz powinien monitorować pacjenta podczas procesu odstawiania, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort. Decyzje dotyczące odstawiania leku muszą być zawsze podejmowane indywidualnie, z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta i reakcji na lek.

Czy Zoloft i Setaloft to to samo?

Tak, Zoloft i Setaloft są to dwa różne nazwy handlowe dla tego samego leku.

Czy Setaloft jest na receptę?

Tak, Setaloft jest lekiem na receptę.

Czy Setaloft działa od razu?

Setaloft nie działa natychmiastowo. Efekty terapeutyczne związane z leczeniem depresji i innych zaburzeń lękowych zwykle nie są odczuwalne od razu po rozpoczęciu przyjmowania leku. Zazwyczaj potrzeba około 2-6 tygodni regularnego stosowania Setaloftu, zgodnie z zaleceniami lekarza, aby zacząć dostrzegać poprawę stanu psychicznego.

Kiedy poprawa po Setaloft?

Poprawa po rozpoczęciu przyjmowania Setaloftu może różnić się w zależności od indywidualnych czynników. W większości przypadków efekty terapeutyczne związane z leczeniem depresji i innych zaburzeń lękowych zaczynają być zauważalne po około 2-6 tygodniach regularnego stosowania leku. Jednak pełny efekt leczenia może wymagać kilku miesięcy lub dłużej, dlatego ważne jest kontynuowanie przyjmowania Setaloftu zgodnie z zaleceniami lekarza, nawet jeśli poprawa nie jest natychmiastowa.

Ile działa Setaloft?

Czas trwania działania Setaloftu może się różnić w zależności od indywidualnych czynników, takich jak metabolizm pacjenta i dawkowanie. Zazwyczaj efekty terapeutyczne związane z leczeniem depresji i innych zaburzeń lękowych zaczynają się po kilku tygodniach regularnego stosowania leku. Jednakże, pełny efekt leczenia może wymagać kilku miesięcy lub dłużej, a dawkowanie i czas trwania leczenia powinny być ustalone przez lekarza.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Setaloft? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaSertralini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentActavis Group

Zamienniki dla leku Setaloft

ApoSerta (Sertraline Aurovitas), Miravil, Sertagen, Sertralina , Stimuloton, Zoloft, Zotral.

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2024