Trittico CR

Trittico CR to lek zawierający substancję czynną trazodon. Ma on działanie przeciwdepresyjne oraz przeciwlękowe. Pierwsze efekty lecznicze można zauważyć po około tygodniu regularnego stosowania.

Działanie Trittico CR

Lek Trittico CR zawiera trazodon, substancję o właściwościach przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych. Zaczyna on działać po około tygodniu regularnego stosowania. Trazodon wpływa na neuroprzekaźniki w mózgu, co pomaga w stabilizacji nastroju i redukcji objawów depresji oraz lęku.

Wskazania do stosowania Trittico CR

Zaburzenia Depresyjne: Trittico CR jest zalecany dla osób cierpiących na różne formy depresji. Może to być depresja jednobiegunowa, dwubiegunowa czy też depresja związana z innymi zaburzeniami psychicznymi.

Depresja z Lękiem: Lek ten jest szczególnie użyteczny w przypadkach, gdy objawy depresyjne współistnieją z objawami lękowymi. Działa wówczas zarówno na poprawę nastroju, jak i na redukcję uczucia lęku.

Leczenie Wsparciowe: W niektórych przypadkach, Trittico CR może być używany jako leczenie wspomagające wraz z innymi lekami przeciwdepresyjnymi czy terapią psychologiczną.

Zaburzenia Snu: Chociaż nie jest to główne wskazanie, trazodon (substancja czynna w Trittico CR) bywa czasem przepisywany w celu poprawy jakości snu, zwłaszcza gdy problemy ze snem są powiązane z depresją czy lękiem.

Przeciwwskazania do stosowania Trittico CR

 • Uczulenie na Składniki Leku: Jeżeli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (trazodon) lub jakikolwiek inny składnik tego leku, nie powinien go stosować. Uczulenie może prowadzić do reakcji alergicznych, które mogą być groźne dla zdrowia.
 • Pod Wpływem Alkoholu lub Leków Nasennych: Trittico CR jest przeciwwskazany u osób, które są pod wpływem alkoholu lub leków nasennych. Znaczne ryzyko polega na interakcji tych substancji z trazodonem, co może prowadzić do nieprzewidywalnych i potencjalnie niebezpiecznych efektów, takich jak znaczne obniżenie poziomu świadomości czy też depresji oddechowej.
 • Ostry Zawał Mięśnia Sercowego: Leku nie zaleca się osobom, które doznały ostrego zawału mięśnia sercowego. Trittico CR może wpłynąć na układ sercowo-naczyniowy, co stanowi dodatkowe obciążenie dla serca i może zagrażać zdrowiu pacjenta.

Środki ostrożności przy stosowaniu Trittico CR

 • Choroby Wątroby, Nerek czy Serca: Osoby z chorobami wątroby, nerek czy serca powinny być pod ścisłą kontrolą lekarską podczas stosowania Trittico CR. Ten lek może mieć wpływ na pracę tych organów i pogorszyć stan zdrowia pacjenta.
 • Wpływ na Układ Sercowo-Naczyniowy: Trittico CR może spowolnić pracę serca i obniżać ciśnienie, zwłaszcza przy zmianie pozycji ciała. To może wymagać dostosowania dawek leków przeciwnadciśnieniowych.
 • Myśli Samobójcze: Osoby z depresją lub myślami samobójczymi muszą być pod ścisłą obserwacją, zwłaszcza na początku leczenia i po zmianach dawki leku.
 • Młodzi Dorosli: Pacjenci poniżej 25 roku życia są bardziej narażeni na ryzyko zachowań samobójczych podczas leczenia przeciwdepresyjnego.
 • Pacjenci ze Schizofrenią: Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia pacjentów ze schizofrenią lub innymi chorobami psychotycznymi.
 • Padaczka i Inne Choroby: Ostrożność wymagają pacjenci z padaczką, nadczynnością tarczycy i zaburzeniami oddawania moczu.
 • Wpływ na Krzepnięcie Krwi: Pacjenci stosujący leki przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe muszą być pod ścisłą kontrolą lekarską.
 • Pacjenci w Podeszłym Wieku: Starsze osoby są bardziej narażone na spadek ciśnienia i senność, zwłaszcza na początku leczenia i po zmianach dawki.
 • Zaburzenia Hematologiczne i Wątrobowe: Rzadko, ale mogą wystąpić zaburzenia krwi i wątroby, które wymagają natychmiastowego zaprzestania stosowania leku.
 • Bolesna Erekcja: W rzadkich przypadkach może wystąpić długotrwała bolesna erekcja, wymagająca natychmiastowego odstawienia leku.
 • Interakcje z Innych Lekami: Współdziałanie z lekami neuroleptycznymi może prowadzić do zespołu serotoninowego i złośliwego zespołu neuroleptycznego.
 • Stopniowanie Dawki: Zaleca się stopniowe zwiększanie dawki, aby zminimalizować ryzyko działań niepożądanych.
 • Odstawienie Leku: Kończąc leczenie, zaleca się stopniowe zmniejszenie dawki, aby uniknąć objawów odstawienia.
 • Stosowanie u Dzieci i Młodzieży: Leku nie zaleca się dla osób poniżej 18 lat, ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych i brak danych o długotrwałym wpływie na rozwój.

Jak stosować Trittico CR?

Zawsze stosuj Trittico CR zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zwróć się do nich po radę. Trittico CR jest przeznaczony wyłącznie dla pacjentów dorosłych.

Rozpoczęcie leczenia i dawkowanie

 • Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od wieczornej dawki.
 • Możesz przyjmować tabletkę doustnie zarówno z posiłkiem, jak i bez niego.
 • Całe leczenie powinno trwać co najmniej jeden miesiąc.
 • Tabletki są podzielne na trzy części, co ułatwia indywidualne dostosowanie dawki.

Zalecana dawka dla pacjentów dorosłych

 • Standardowo dawka wynosi od 75 do 150 mg na dobę, w jednej dawce wieczorem, przed snem.
 • W razie potrzeby dawkę można zwiększyć nawet do 300 mg na dobę, w dwóch dawkach.
 • U pacjentów hospitalizowanych dawkę można zwiększyć do 600 mg na dobę, podzielonej na kilka dawek.

Pacjenci w podeszłym wieku i wyniszczeni

 • Zaczynać leczenie należy od mniejszych dawek, zwykle od 100 mg na dobę.
 • Można stopniowo zwiększać dawkę, ale nie zaleca się przekraczania pojedynczych dawek większych niż 100 mg.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

 • Jeżeli masz problemy z wątrobą, powinieneś poinformować o tym lekarza, który zdecyduje o konieczności okresowego monitorowania.

Pacjenci z niewydolnością nerek

 • Zwykle nie ma konieczności dostosowania dawki, ale warto również o tym poinformować lekarza.

U dzieci i młodzieży

 • Leku nie należy stosować u osób poniżej 18. roku życia.

W przypadku przedawkowania

 • Najczęstsze objawy to senność, zawroty głowy, nudności i wymioty. W skrajnych przypadkach mogą wystąpić poważniejsze objawy.
 • Jeżeli doszło do przedawkowania, natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie dawki

 • Jeżeli pominiesz dawkę, nie przyjmuj dawki podwójnej. Kontynuuj leczenie zgodnie z ustalonym schematem.

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania czy wątpliwości, zawsze zwróć się do lekarza lub farmaceuty.

Z czym nie łączyć leku Trittico CR

Leki Przeciwpsychotyczne, Nasenne, Uspokajające, Przeciwlękowe i Przeciwhistaminowe – Trittico CR (trazodon) może nasilać działanie tych leków. Lekarz może zalecić dostosowanie dawek stosowanych leków.

Doustne Środki Antykoncepcyjne, Fenytoina, Karbamazepina i Barbiturany – Osłabiają działanie trazodonu. Może być potrzebna zmiana dawki leku.

Cymetydyna i Niektóre Leki Przeciwpsychotyczne – Mogą nasilać lub przedłużać działanie leków przeciwdepresyjnych, w tym Trittico CR.

Erytromycyna, Ketokonazol, Itrakonazol, Rytonawir, Indynawir i Nefazodon – Nasila działania niepożądane Trittico CR. Jeśli to możliwe, należy unikać ich jednoczesnego stosowania z trazodonem lub rozważyć zmniejszenie jego dawki.

Karbamazepina – Zmniejsza stężenie trazodonu w osoczu. Lekarz może zwiększyć dawkę po dokładnej obserwacji pacjenta.

Trójpierścieniowe Leki Przeciwdepresyjne – Należy unikać jednoczesnego stosowania z trazodonem ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego i działań niepożądanych ze strony układu krążenia.

Fluoksetyna – Może nasilać ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego.

Inhibitory Monoaminooksydazy (IMAO) – Nie zaleca się stosowania trazodonu podczas leczenia IMAO oraz w ciągu dwóch tygodni od ich odstawienia. Nie zaleca się także podawania IMAO przez okres tygodnia po odstawieniu trazodonu.

Pochodne Fenotiazyny – Mogą wywołać ciężkie niedociśnienie ortostatyczne.

Środki Zwiotczające Mięśnie Szkieletowe i Wziewne Środki Znieczulające – Trazodon może nasilać ich działanie; należy zachować ostrożność.

Alkohol – Trittico CR nasila działanie uspokajające alkoholu; unikać spożywania alkoholu podczas leczenia trazodonem.

Lewodopa – Trittico CR może osłabiać jej działanie.

Klonidyna – Trazodon znacznie osłabia działanie klonidyny u zwierząt. Należy wziąć pod uwagę ewentualny wpływ na działanie innych leków obniżających ciśnienie.

Leki Wydłużające Odstęp QT – Nasila ryzyko zaburzeń serca w postaci groźnych arytmii komorowych.

Preparaty Dziurawca (Hypericum perforatum) – Mogą nasilać działania niepożądane wywołane przez trazodon.

Leki Przeciwzakrzepowe i (lub) Przeciwpłytkowe – Stosowanie może zmienić krzepliwość krwi, z ryzykiem krwawienia.

Digoksyna, Fenytoina – Trazodon może zwiększać ich stężenie w surowicy, nasilając działanie.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Trittico CR

Skutki uboczne leku Trittico CR

Lek Trittico CR, jak każdy lek, może powodować różnorodne skutki uboczne, które niekoniecznie wystąpią u każdego pacjenta. Ważne jest, by być świadomym potencjalnych ryzyk związanych z jego stosowaniem.

Myśli i Działania Samobójcze Podczas leczenia trazodonem lub krótko po jego przerwaniu obserwowano przypadki myśli i działań samobójczych.

Nieprawidłowe Wyniki Badań Krwi W tym agranulocytoza, trombocytopenia, eozynofilia, leukopenia i niedokrwistość.

Reakcje Alergiczne Występowanie różnych objawów alergicznych.

Zaburzenia Hormonalne Zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego, co może prowadzić do zatrzymania płynów w organizmie.

Metaboliczne i Dietetyczne Zmiany Zmniejszenie stężenia sodu we krwi, spadek masy ciała, jadłowstręt oraz nasilony apetyt.

Zaburzenia Psychiczne Stan splątania, bezsenność, dezorientacja, mania, lęk, nerwowość, pobudzenie, urojenia, zachowanie agresywne, halucynacje, koszmary senne, oraz osłabienie popędu płciowego.

Inne Zaburzenia Neurologiczne Zespół serotoninowy, drgawki, złośliwy zespół neuroleptyczny, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, ból głowy, senność, nieostre widzenie, zaburzenia pamięci, i drżenie.

Zaburzenia Kardiologiczne Arytmie serca, bradykardia, tachykardia, oraz nieprawidłowe EKG.

Problemy z Ciśnieniem Krwi Niedociśnienie ortostatyczne i nadciśnienie tętnicze.

Dolegliwości Oddechowe Zapchany nos i duszność.

Zaburzenia Żołądkowo-Jelitowe Nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, zaparcie, biegunka, niestrawność, oraz zapalenie żołądka i jelit.

Zaburzenia Wątrobowe Nieprawidłowa czynność wątroby, żółtaczka i wewnątrzwątrobowy zastój żółci.

Skórne Objawy Wysypka skórna, swędzenie skóry i nadmierne pocenie się.

Bóle i Doznania Fizyczne Ból kończyn, pleców, mięśni, stawów, osłabienie, obrzęki, objawy grypopodobne, zmęczenie i ból w klatce piersiowej.

Zaburzenia Moczowe Zaburzenia oddawania moczu, nietrzymanie moczu i zatrzymanie moczu.

Inne Priapizm, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, gorączka.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych skutków ubocznych.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Trittico CR

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Trittico CR?

Trittico CR jest lekiem antydepresyjnym, często stosowanym również w celu poprawy jakości snu.

Czy Trittico CR uspokaja?

Tak, Trittico CR ma właściwości uspokajające i jest często używany w leczeniu zaburzeń lękowych i bezsenności, oprócz swojego głównego zastosowania jako antydepresant.

Czy Trittico CR uzależnia?

Trittico CR (zawierający trazodon) generalnie nie jest uznawany za lek uzależniający.

Ile godzin działa Trittico CR?

Czas działania Trittico CR może się różnić w zależności od dawki i indywidualnych cech organizmu, ale ogólnie jest to lek o przedłużonym uwalnianiu, który może działać przez około 6-8 godzin.

Jak brać Trittico CR?

Dawkowanie i sposób przyjmowania Trittico CR powinien zawsze ustalać lekarz na podstawie indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta.

Czy przy Trittico CR można pić alkohol?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia Trittico CR, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych i upośledzenia zdolności prowadzenia pojazdów.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Trittico CR? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaTrazodoni hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę

Zamienniki dla leku Trittico CR

Trazodon, Trazodone, Trittico, Trittico XR.

Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2024