Trazodone

Trazodone to preparat leczniczy, który zawiera chlorowodorek trazodonu jako substancję czynną. Należy on do grupy leków przeciwdepresyjnych. Stosuje się go w leczeniu objawów depresji u dorosłych pacjentów.

Działanie Trazodone

Trazodon jest lekiem przeciwdepresyjnym, który działa na poziomie neurochemicznym, wpływając na działanie neuroprzekaźników w mózgu. Przyjrzyjmy się bliżej mechanizmowi działania Trazodonu:

 • Wpływ na serotonergiczny układ nerwowy: Głównym mechanizmem działania Trazodonu jest zablokowanie wychwytu zwrotnego serotoniny przez neurony, co prowadzi do zwiększonego stężenia serotoniny w synapsach. Serotonina jest neuroprzekaźnikiem, który odgrywa kluczową rolę w regulacji nastroju, snu, apetytu i innych funkcji. Zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu pomaga złagodzić objawy depresji.
 • Antagonizm receptorów 5-HT2A/2C: Trazodon jest również antagonistą (blokerem) receptorów 5-HT2A/2C dla serotoniny, co również przyczynia się do jego działania przeciwdepresyjnego. Blokowanie tych receptorów może zmniejszyć objawy lęku i bezsenności często związane z depresją.
 • Wpływ na inne układy neuroprzekaźnikowe: Trazodon ma również pewne działanie na układ adrenergiczny i histaminowy, choć są one mniej istotne dla jego głównych efektów terapeutycznych. Może to jednak przyczynić się do niektórych działań niepożądanych leku.

Pomimo tych mechanizmów, dokładne działanie Trazodonu na depresję nie jest w pełni zrozumiałe. To, co wiemy, to fakt, że poprawa nastroju i złagodzenie objawów depresji zwykle nie następują natychmiast, ale zwykle po kilku tygodniach regularnego stosowania leku.

Wskazania do stosowania Trazodone

Trazodon, substancja czynna w Trazodone Neuraxpharm, jest lekiem przeciwdepresyjnym. Jest stosowany w leczeniu objawów depresji (epizodu ciężkiej depresji) u dorosłych. Oto szczegółowe wskazania do stosowania Trazodone:

 • Leczenie depresji: Trazodon jest zwykle przepisywany w celu łagodzenia objawów depresji, w tym negatywnych uczuć, takich jak smutek, brak zainteresowania i utrata radości z życia. Może również pomóc zmniejszyć napady lękowe i uczucie niepokoju często związane z depresją.
 • Leczenie bezsenności: Trazodon może być używany do leczenia problemów ze snem, takich jak bezsenność. Jest to jednak stosowane mniej często, ponieważ nie jest to główne wskazanie do stosowania trazodonu.
 • Leczenie lęku: Trazodon może być używany do leczenia stanów lękowych, chociaż nie jest to główne wskazanie. U niektórych osób trazodon może pomóc zmniejszyć intensywność objawów lęku.
 • Leczenie zaburzeń lękowych: Trazodon może być używany do leczenia zaburzeń lękowych, takich jak zaburzenia lękowe uogólnione, choć jest to rzadziej stosowane wskazanie.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Trazodon

Trazodon, jak każdy lek, ma pewne przeciwwskazania, które powinny być brane pod uwagę przed rozpoczęciem terapii. Przeciwwskazania to okoliczności, w których lek nie powinien być stosowany, ponieważ ryzyko poważnych działań niepożądanych lub komplikacji jest zbyt wysokie.

Przeciwwskazania do stosowania Trazodonu obejmują:

 • Nadwrażliwość na Trazodon: Osoby, które miały wcześniej reakcje alergiczne na Trazodon, nie powinny go używać.
 • Zaburzenia czynności wątroby lub nerek: Trazodon jest metabolizowany w wątrobie i wydalany przez nerki. Osoby z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek powinny unikać Trazodonu, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.
 • Niedawny zawał mięśnia sercowego: Trazodon może wpływać na czynność serca i nie jest zalecany do stosowania u osób, które niedawno miały zawał mięśnia sercowego.

Środki ostrożności podczas stosowania Trazodonu:

 • Suicydalne myśli: Wszystkie leki przeciwdepresyjne, w tym Trazodon, mogą zwiększać ryzyko myśli i prób samobójczych, zwłaszcza u młodzieży i młodych dorosłych. Osoby przyjmujące Trazodon powinny być ściśle monitorowane pod kątem zmian nastroju lub zachowania, które mogą wskazywać na zwiększone ryzyko samobójstwa.
 • Zespół serotoninowy: Jest to potencjalnie zagrażający życiu stan, który może wystąpić, gdy stosuje się leki zwiększające poziom serotoniny w mózgu. Osoby, które już biorą inne leki serotonergiczne, powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem terapii Trazodonem.
 • Ciężka choroba serca: U osób z ciężką chorobą serca, taką jak niewydolność serca, Trazodon powinien być stosowany z ostrożnością, ze względu na możliwe ryzyko wpływu na rytm serca.
 • Stosowanie innych leków: Trazodon może wchodzić w interakcje z wieloma innymi lekami, w tym lekami przeciwdepresyjnymi, lekami przeciwpsychotycznymi, lekami na nadciśnienie, antybiotykami, a nawet niektórymi lekami bez recepty. Zawsze należy poinformować lekarza o wszystkich lekach, które się przyjmuje.
 • Ciąża i karmienie piersią: Nie zaleca się stosowania Trazodonu podczas ciąży, chyba że korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. Trazodon przenika do mleka matki i może wpływać na dziecko karmione piersią.

Wszystko to podkreśla znaczenie rozmowy z lekarzem i farmaceutą przed rozpoczęciem leczenia Trazodonem. Te środki ostrożności i przeciwwskazania są ważne dla bezpieczeństwa pacjenta i skuteczności leczenia.

Dawkowanie Trazadon

Dorośli: Zazwyczaj zaczyna się od dawki 150 mg na dobę, podawanej jednorazowo lub w dawkach podzielonych. Lekarz może stopniowo zwiększać dawkę, np. o 50 mg co 3-4 dni, do maksymalnej dawki 300 mg na dobę. U dorosłych hospitalizowanych, dawka może wynosić 600 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku lub wyniszczeni: Zazwyczaj zaczyna się od dawki 100 mg na dobę.

Dzieci i młodzież: Trazodonu Neuraxpharm nie powinien być stosowany u osób poniżej 18 roku życia.

Sposób podawania Trazodonu Neuraxpharm:

Lek jest przeznaczony do stosowania doustnego, tabletki powinny być połykane, popijając wodą. Należy przyjmować lek po posiłku, co może pomóc zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych.

Tabletki dostępne są w dawkach 50 mg, 100 mg i 150 mg. Wersje 100 mg i 150 mg mogą być podzielone na równe dawki.

Czas trwania leczenia

Leczenie zwykle przynosi poprawę po dwóch do czterech tygodniach. Po ustaleniu skutecznej dawki, pacjent powinien ją przyjmować przez co najmniej cztery tygodnie. Lekarz będzie okresowo oceniał skuteczność przyjmowanej dawki i zależnie od stanu pacjenta ustali, czy konieczne jest kontynuowanie dalszego leczenia.

Zazwyczaj, stosowanie leków przeciwdepresyjnych powinno być kontynuowane do czasu, aż pacjent będzie czuł się dobrze przez okres od czterech do sześciu miesięcy.

Przy pominięciu dawki

W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jednak, jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, to należy zrezygnować z przyjęcia pominiętej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przy przerwaniu leczenia

Stosowanie leku Trazodone Neuraxpharm powinno być kontynuowane dopóki lekarz nie zaleci przerwania leczenia. Lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki w przypadku przerwania leczenia, aby zmniejszyć ryzyko objawów odstawienia, takich jak pobudzenie, trudności ze snem, nudności, ból głowy i złe samopoczucie.

Z czym nie łączyć leku Trazodone

Trazodone i Inhibitory Monoaminooksydazy – Stosowanie leku Trazodone równocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy, takimi jak tranylcypromina, fenelzyna, izokarboksazyd (stosowane w depresji), lub selegilina (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona), może prowadzić do poważnych interakcji. Istotne jest unikanie tych kombinacji, zwłaszcza jeśli IMAO były stosowane w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Trazodone i Inne Leki Przeciwdepresyjne – Kombinowanie leku Trazodone z innymi środkami przeciwdepresyjnymi, jak amitryptylina, nefazodon, czy fluoksetyna, może zwiększać ryzyko wystąpienia działań ubocznych, w tym nasilenie objawów depresji.

Trazodone i Tryptofan – Trazodone łączony z tryptofanem, aminokwasem potrzebnym do tworzenia białek, może potencjalnie prowadzić do nasilenia efektów ubocznych obu substancji.

Trazodone i Tryptany – Stosowanie leku Trazodone razem z tryptanami, lekami na migrenę, może powodować zwiększone ryzyko wystąpienia działań ubocznych, szczególnie tych związanych z układem nerwowym.

Trazodone i Leki Uspokajające – Trazodone w połączeniu z lekami uspokajającymi lub nasennymi może prowadzić do nasilenia sedacji, czyli nadmiernej senności i zmniejszenia czujności.

Trazodone i Leki na Padaczkę – Używanie Trazodone razem z lekami przeciwpadaczkowymi, jak karbamazepina czy fenytoina, może wpłynąć na skuteczność obu leków.

Trazodone i Leki Wydłużające Odstęp QT – Połączenie Trazodone z lekami przeciwarytmicznymi, które wydłużają odstęp QT na EKG, może zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Trazodone i Leki Przeciwhistaminowe – Stosowanie Trazodone z lekami na alergię może nasilać działania uspokajające obu leków.

Trazodone i Doustne Środki Antykoncepcyjne – Interakcje Trazodone z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi mogą wpływać na skuteczność antykoncepcji oraz zwiększać ryzyko działań ubocznych.

Trazodone i Leki Zwiotczające Mięśnie – Kombinacja Trazodone z lekami zwiotczającymi mięśnie może prowadzić do nadmiernego rozluźnienia mięśni.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Trazodone

Skutki uboczne leku Trazodone

Potencjalne skutki uboczne stosowania Trazodone, obejmują:

 • Reakcje alergiczne (nie jest określone jak często mogą wystąpić): objawy takie jak obrzęk dłoni, stóp, kostek, twarzy, warg lub gardła, trudności z przełykaniem lub oddychaniem, świąd skóry i pokrzywka. Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i udać się do lekarza lub szpitala.
 • Priapizm (bolesna erekcja niezwiązana z aktywnością seksualną, która nie ustępuje). Częstość nie jest określona.
 • Objawy ciężkiej choroby wątroby (zapalenie wątroby): utrata apetytu, nudności lub wymioty, dezorientacja, ból brzucha, gorączka, zażółcenie białych części gałek ocznych i skóry. Częstość nie jest określona.
 • Agranulocytoza (choroba krwi): pacjent jest bardziej podatny na zakażenia niż zwykle. Częstość nie jest określona.
 • Małopłytkowość (choroba krwi): u pacjenta siniaki pojawiają się łatwiej niż zwykle. Częstość nie jest określona.
 • Porażenna niedrożność jelit: ostry ból brzucha i wzdęcia, wymioty i zaparcia. Częstość nie jest określona.
 • Niedokrwistość: uczucie zmęczenia, omdlenia, zawroty głowy, blada skóra. Częstość nie jest określona.
 • Drgawki i/lub napady padaczkowe: częstość nie jest określona.
 • Parestezje: nietypowe odczucia na skórze, takie jak zdrętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie, dreszcze. Częstość nie jest określona.
 • Zespół serotoninowy: uczucie dezorientacji, niepokój ruchowy, pocenie się, drżenie, dygotanie, omamy, nagłe mimowolne ruchy (szarpnięcia) mięśni lub szybkie bicie serca. Częstość nie jest określona.
 • Złośliwy zespół neuroleptyczny: bardzo złe samopoczucie, z płytkim oddechem (duszności), trudności w poruszaniu się lub chód z powłóczeniem nogami, drżenie, nagłe skurcze mięśni oraz wysoka temperatura ciała (powyżej 38ºC). Częstość nie jest określona.

Inne mniej poważne skutki uboczne obejmują: uczucie ospałości i senności, uczucie czujności niższej niż zwykle, nudności lub wymioty, zaparcia, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zmienione odczucie smaku, zwiększone wydzielanie śliny, zatkany nos, większe niż zwykle pocenie, zawroty głowy, ból głowy, dezorientacja, osłabienie, drżenie, niewyraźne widzenie, zmniejszenie masy ciała, szybkie lub wolne bicie serca, uczucie wirowania lub zawroty głowy podczas szybkiego wstawania lub siadania (niedociśnienie ortostatyczne), uczucie niepokoju mięśniowego, trudności w zasypianiu, zatrzymanie wody, które może prowadzić do obrzęku rąk i nóg, wysypka skórna, świąd, ból w klatce piersiowej, ból kończyn, ból pleców, ból mięśni, ból stawów, mimowolne ruchy (szarpnięcia), których nie można kontrolować, szczególnie rąk i nóg, niekontrolowane ruchy mięśni lub skurcze, częste zakażenia z wysoką temperaturą, silne drgawki, ból gardła lub owrzodzenia w jamie ustnej, uczucie lęku lub zdenerwowanie większe niż zwykle, uczucie pobudzenia, nadmierna aktywność lub gonitwa myśli (mania), wyobrażanie sobie rzeczy, które nie istnieją (urojenia), zaburzenia pamięci, koszmary senne, zmniejszony popęd seksualny, zawroty głowy, uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego), wysokie ciśnienie krwi, wysoka temperatura ciała, objawy grypopodobne, trudności z mówieniem, wyższa od normy liczba białych komórek krwi (widoczna w badaniach krwi), wyższa aktywność enzymów wątrobowych we krwi (widoczna w badaniach krwi), ciężkie zaburzenia wątroby, takie jak zapalenie wątroby, niewydolność wątroby zakończona zgonem, uczucie zmęczenia, osłabienie i dezorientacja, uczucie bólu mięśni, sztywności mięśni lub ich nieprawidłowe działanie. Może również wystąpić ból głowy, utrata apetytu, nudności lub wymioty, drgawki, co może być spowodowane niskim stężeniem sodu we krwi.

Nie jest określone jak często mogą wystąpić te skutki uboczne. Zawsze należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy, które budzą niepokój.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Trazodone

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Trazodon?

Trazodon jest lekiem przede wszystkim stosowanym w leczeniu zaburzeń depresyjnych. W rzeczywistości, jest to antydepresant o charakterystyce serotoninergicznym, który działa przez zwiększanie aktywności serotoniny, neuroprzekaźnika, który reguluje nastrój, sen, apetyt, i inne funkcje w mózgu.

Czy po Trazodone się tyje?

Trazodone może powodować zmiany masy ciała u niektórych pacjentów, ale skutki te mogą być różne dla każdej osoby. Niektórzy pacjenci mogą doświadczać przyrostu masy ciała, podczas gdy inni mogą nie dostrzegać zmian lub nawet obserwować utratę wagi.

Czy Trazodon to SSRI?

Trazodon nie jest typowym selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), ale działa jako antagonist receptorów 5-HT2A i inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny. Chociaż mechanizm działania Trazodone nie jest dokładnie zrozumiany, lek wpływa na poziom serotoniny w mózgu. W przeciwieństwie do tradycyjnych SSRI, Trazodon może mieć również wpływ na inne neurotransmitery, takie jak noradrenalina.

Czy Trazodon uspokaja?

Trazodon ma właściwości uspokajające, które mogą przyczynić się do zmniejszenia objawów niepokoju i poprawy jakości snu. Lek ten może wywierać działanie uspokajające poprzez wpływ na różne szlaki neurochemiczne w mózgu, w tym na receptory serotoniny. Jednak efekty uspokajające Trazodone mogą być różne u różnych pacjentów i zależą od indywidualnej reakcji na lek.

Czy Trazodon usypia?

Tak, Trazodon jest często stosowany w leczeniu bezsenności, głównie ze względu na jego sedacyjne, czyli usypiające, działanie. Działanie to wynika z wpływu Trazodonu na neuroprzekaźniki mózgu.

Ile przed snem brać Trazodon?

Dawkowanie Trazodone i czas zażycia przed snem zależy od zaleceń lekarza i indywidualnych potrzeb pacjenta. Zazwyczaj, Trazodone jest przyjmowany około 30 minut do godziny przed planowanym czasem snu. Dokładny czas zażycia i dawkowanie powinny być ustalone przez lekarza, aby dopasować się do indywidualnej sytuacji pacjenta oraz minimalizować ryzyko działań niepożądanych.

Czy Trazodon uzależnia?

Trazodon ma potencjał uzależniający podobny do innych leków przeciwdepresyjnych. Niemniej jednak, ryzyko uzależnienia jest zwykle niskie przy prawidłowym stosowaniu leku zgodnie z zaleceniami lekarza. Ważne jest przestrzeganie dawki i okresu stosowania zgodnie z zaleceniami medycznymi oraz regularne monitorowanie i komunikacja z lekarzem w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa leczenia Trazodonem.

Jak szybko działa Trazodon?

Trazodon działa różnie w zależności od indywidualnego przypadku. Niektórzy pacjenci mogą zauważyć początkowe efekty, takie jak zmniejszenie objawów lękowych lub poprawa nastroju, już po kilku dniach regularnego stosowania. Jednak pełny efekt terapeutyczny Trazodone może wymagać kilku tygodni regularnego stosowania, dlatego ważne jest kontynuowanie leczenia zgodnie z zaleceniami lekarza. Skuteczność i czas działania Trazodone mogą się różnić w zależności od indywidualnej reakcji organizmu, dlatego ważne jest monitorowanie efektów leczenia i komunikacja z lekarzem w trakcie terapii.

Czy Trazodon jest bezpieczny?

Trazodon jest ogólnie uważany za bezpieczny, ale jak każdy lek, może wiązać się z potencjalnymi skutkami ubocznymi. Najczęstsze działania niepożądane to senność, zawroty głowy, suchość w ustach i nudności. Istnieją również pewne ryzyka, takie jak możliwość nasilenia depresji, wystąpienie myśli samobójczych lub interakcje z innymi lekami.

Czy Trazodon działa przeciwlękowo?

Trazodon może wykazywać działanie przeciwlękowe u niektórych pacjentów, ale nie jest on pierwotnie przeznaczony jako lek przeciwlękowy. Jego głównym zastosowaniem jest leczenie depresji, ale może również pomagać w zmniejszeniu objawów lękowych u niektórych osób. Skuteczność działania przeciwlękowego Trazodone może być różna w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta.

Jak odstawić Trazodon?

Odstawienie Trazodonu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza, ponieważ nagłe zaprzestanie stosowania leku może prowadzić do objawów odstawienia. Lekarz przeważnie zaleca stopniowe zmniejszanie dawki przez pewien okres czasu, aby organizm stopniowo się adaptował. Ważne jest skonsultowanie się z lekarzem przed odstawieniem Trazodonu w celu uzyskania odpowiednich wskazówek i monitorowania reakcji organizmu na zmniejszanie dawki.

Czy Trazodon obniża ciśnienie?

Trazodon może mieć wpływ na ciśnienie krwi, ale nie jest to powszechny efekt uboczny. Niektórzy pacjenci mogą doświadczać niewielkiego obniżenia ciśnienia krwi po przyjęciu Trazodonu. Ważne jest monitorowanie ciśnienia krwi i konsultacja z lekarzem, zwłaszcza u osób z już obniżonym ciśnieniem krwi lub z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Po jakim czasie działa Trazodone Neuraxpharm?

Podobnie jak inne leki przeciwdepresyjne, trazodon Neuraxpharm może wymagać kilku tygodni regularnego stosowania, zanim zauważysz pełne korzyści z leczenia. W przypadku depresji i lęku, lek ten zwykle zaczyna wywierać swój pełny terapeutyczny wpływ po 2 do 4 tygodniach stosowania.

Czy Trazodon jest na receptę?

Tak, trazodon jest lekiem na receptę.

Czy Trazodon to to samo co Trittico?

Tak, Trazodon i Trittico to tak naprawdę to samo, gdyż oba te terminy odnoszą się do tego samego składnika czynnego – trazodonu. Różnica pomiędzy nimi wynika tylko z faktu, że są to różne marki handlowe tego samego leku.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Trazodone? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaTrazodoni hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
Producentneuraxpharm Arzneimittel GmbH

Zamienniki dla leku Trazodone

Trazodon, Trittico, Trittico CR, Trittico XR.

Ostatnia aktualizacja: 26 grudnia 2023