Trazodon

Trazodon jest lekiem przeciwdepresyjnym, który działa poprzez blokowanie receptorów 5-HT2A oraz hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny. Dodatkowo wykazuje właściwości przeciwlękowe i regulujące sen. Istnieją przeciwwskazania co do stosowania trazodonu u pacjentów z chorobami serca lub niskim ciśnieniem krwi. Podczas terapii z zastosowaniem trazodonu możliwe są działania niepożądane, takie jak przyrost masy ciała, suchość w ustach, zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia czy nudności, dlatego też powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza.

Działanie Trazodon

Trazodon to lek o złożonym mechanizmie działania, który łączy właściwości przeciwdepresyjne, przeciwlękowe i regulujące sen. Jego działanie wynika z kilku mechanizmów farmakologicznych.

 • Inhibicja wychwytu zwrotnego serotoniny: Trazodon hamuje wychwyt zwrotny serotoniny, co oznacza, że blokuje transport serotoniny z przestrzeni międzykomórkowej z powrotem do komórki nerwowej. W efekcie zwiększa się stężenie serotoniny w szczelinie synaptycznej, co wpływa na poprawę nastroju i zmniejszenie objawów depresji.
 • Antagonizm receptora 5-HT2A: Trazodon blokuje receptory serotoninowe 5-HT2A. Ta aktywność antagonistyczna może również przyczynić się do poprawy nastroju i działać przeciwlękowo. Ponadto, blokowanie receptorów 5-HT2A może wpłynąć na regulację snu, szczególnie w przypadku osób cierpiących na depresję z towarzyszącymi problemami ze snem.
 • Antagonizm receptorów alfa1-adrenergicznych: Trazodon działa również jako antagonistyczny receptorów alfa1-adrenergicznych. Ta aktywność może prowadzić do efektów uspokajających i normalizacji rytmu snu.

Trazodon jest stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych o różnej etiologii, w tym depresji związanej z lękiem. Ponadto, ze względu na jego wpływ na sen, trazodon jest często stosowany u pacjentów z zaburzeniami snu, takimi jak bezsenność.

Zaletą trazodonu w porównaniu z niektórymi innymi lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, jest mniejsze ryzyko wystąpienia niepożądanych działań sedacyjnych, otępienia i obniżenia koncentracji. W związku z tym pacjenci stosujący trazodon mogą odczuwać mniej senności w ciągu dnia oraz zachować lepszą zdolność do koncentracji.

Substancją czynną w preparatach trazodonu jest chlorowodorek trazodonu, który jest odpowiedzialny za jego działanie terapeutyczne. Dawkowanie i długotrwałość leczenia trazodonem są indywidualnie dostosowywane przez lekarza prowadzącego w zależności od nasilenia objawów i potrzeb pacjenta.

Wskazania do stosowania leku Trazodon

Wskazania do stosowania leku Trazodon obejmują różne zaburzenia psychiczne i emocjonalne, głównie związane z depresją, lękiem oraz zaburzeniami snu. Oto niektóre z głównych wskazań do stosowania trazodonu:

 • Depresja: Trazodon jest stosowany w leczeniu depresji o różnej etiologii. Ze względu na swoje działanie przeciwdepresyjne, przeciwlękowe i regulujące sen, może być szczególnie przydatny u pacjentów z depresją, którzy również cierpią na lęk lub problemy ze snem.
 • Depresja związana z lękiem: Trazodon może być stosowany w leczeniu depresji przebiegającej z towarzyszącymi objawami lękowymi. Działa przeciwlękowo, co może pomóc w redukcji objawów lękowych, jednocześnie wpływając korzystnie na nastrój i sen.
 • Zaburzenia snu: Trazodon może być stosowany w leczeniu zaburzeń snu, takich jak bezsenność, szczególnie u osób z depresją. Ze względu na jego zdolność do normalizacji rytmu snu, może pomóc pacjentom z trudnościami w zasypianiu lub utrzymaniu snu.
 • Leczenie wspomagające w innych zaburzeniach psychicznych: Trazodon może być stosowany jako lek wspomagający w leczeniu innych zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia lękowe, schizofrenia czy zaburzenia afektywne dwubiegunowe. W takich przypadkach trazodon może być przepisany w celu złagodzenia objawów depresji, lęku lub problemów ze snem, które często współwystępują z tymi zaburzeniami.
 • Zaburzenia lękowe: Chociaż trazodon nie jest zwykle pierwszym wyborem w leczeniu zaburzeń lękowych, może być przepisany przez lekarza w indywidualnych przypadkach, gdy inne leki przeciwlękowe nie są wystarczająco skuteczne lub są przeciwwskazane.

Zawsze należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania trazodonu, aby określić, czy jest to właściwy lek dla danego pacjenta. Lekarz będzie mógł ocenić stan pacjenta, jego historię medyczną i inne stosowane leki, aby zdecydować, czy trazodon jest odpowiedni i jakie dawkowanie będzie najbardziej odpowiednie.

Przeciwwskazania do stosowania leku Trazodon

Przeciwwskazania do stosowania leku Trazodon to sytuacje, w których nie powinien być on stosowany ze względu na potencjalne ryzyko dla zdrowia pacjenta. Oto niektóre z głównych przeciwwskazań do stosowania trazodonu:

 1. Nadwrażliwość na trazodon lub którykolwiek składnik leku: Pacjenci z alergią na trazodon lub dowolny składnik preparatu nie powinni stosować tego leku, ponieważ może to prowadzić do poważnych reakcji alergicznych.
 2. Stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO): Trazodon nie powinien być stosowany jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy, takimi jak moklobemid, fenelzyna czy tranilcypramina, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego – potencjalnie niebezpiecznego stanu związanego z nadmiernym stężeniem serotoniny w organizmie.
 3. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia: Trazodon nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u tej grupy wiekowej.
 4. Ciężka niewydolność wątroby: Trazodon może być przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ jest metabolizowany przez wątrobę. W takich przypadkach może być konieczna modyfikacja dawki lub zastosowanie alternatywnego leczenia.
 5. Ciężka niewydolność nerek: Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek mogą mieć ograniczoną zdolność do eliminacji trazodonu, co może prowadzić do jego nagromadzenia się w organizmie. W takich przypadkach może być konieczna modyfikacja dawki lub zastosowanie alternatywnego leczenia.
 6. Zaburzenia rytmu serca: Trazodon może być przeciwwskazany u osób z zaburzeniami rytmu serca, takimi jak przedłużenie odstępu QT, ze względu na potencjalne ryzyko nasilenia tych zaburzeń.
 7. Stosowanie niektórych leków: Trazodon może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, takimi jak leki przeciwpadaczkowe, leki uspokajające, leki przeciwparkinsonowskie czy inne leki przeciwdepresyjne, co może wymagać modyfikacji dawki lub zastosowanie alternatywnego leczenia.

Dawkowanie leku Trazodon

Trazodon dostępny jest w różnych postaciach, takich jak tabletki, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu oraz tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Sposób dawkowania zależy od postaci leku, wieku pacjenta, stanu zdrowia oraz indywidualnej odpowiedzi na leczenie.

 1. Tabletki: Przyjmowanie tabletek trazodonu zaleca się po posiłku, aby zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych. Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 150 mg na dobę, podzielona na dwie dawki. Dawka może być stopniowo zwiększana co 3-4 dni, w zależności od odpowiedzi na leczenie, aż do uzyskania optymalnego efektu klinicznego. Maksymalna dawka dobowa wynosi 600 mg.
 2. Tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu: Tabletki te przyjmuje się na czczo, zwykle jedną dawkę wieczorem. Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 75 mg na dobę, a maksymalna dawka dobowa to 300 mg. Lekarz może stopniowo zwiększać dawkę, aby dostosować ją do potrzeb pacjenta.
 3. Tabletki o przedłużonym uwalnianiu: Trazodon w tej postaci można przyjmować niezależnie od posiłku. Dawka początkowa wynosi zwykle 150 mg na dobę, podzielona na dwie dawki. Dawka może być stopniowo zwiększana co 3-4 dni, aż do uzyskania optymalnego efektu klinicznego. Maksymalna dawka dobowa wynosi 600 mg.

Ważne wskazówki dotyczące dawkowania trazodonu:

 • Osoby starsze oraz pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby powinni przyjmować niższe dawki trazodonu, aby zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych.
 • Leczenie trazodonem powinno trwać co najmniej miesiąc, aby osiągnąć pełne korzyści terapeutyczne.
 • Nie należy nagle przerywać leczenia trazodonem, gdyż może to prowadzić do objawów odstawiennych. Zamiast tego, dawka powinna być stopniowo zmniejszana pod nadzorem lekarza.
 • Lekarz może indywidualnie dostosować dawkowanie trazodonu, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie oraz występowania działań niepożądanych.

Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania trazodonu i regularnie kontrolować swoje samopoczucie w trakcie leczenia. W przypadku pytań dotyczących dawkowania lub ewentualnych działań.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Trazodon

 1. Grupa wiekowa: Lek Trazodon jest przeznaczony dla osób dorosłych. Należy unikać stosowania tego preparatu u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia, ze względu na niewystarczające dane dotyczące jego bezpieczeństwa i skuteczności w tej grupie wiekowej.
 2. Ciąża i karmienie piersią: Kobiety będące w ciąży, planujące lub podejrzewające ciążę, nie powinny stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. Kobiety karmiące piersią powinny również zasięgnąć porady lekarskiej przed zastosowaniem leku Trazodon, ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania tego preparatu w okresie laktacji.
 3. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn: Lek Trazodon może mieć niewielki lub umiarkowany wpływ na sprawność psychomotoryczną, co może wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń i maszyn mechanicznych. Należy powstrzymać się od wykonywania tych czynności do momentu upewnienia się, że na skutek stosowania preparatu nie występują skutki uboczne, takie jak senność, zawroty głowy, problemy z widzeniem, uczucie splątania czy nadmierne uspokojenie.

Stosowanie leku Trazodon wraz z innymi preparatami:

Stosowanie leku Trazodon wraz z innymi preparatami powinno być dokładnie przemyślane i skonsultowane z lekarzem. Współistnienie leczenia trazodonem z innymi lekami może prowadzić do interakcji, które mogą nasilać działanie jednego z leków lub zmieniać ich farmakokinetykę. Należy zachować szczególną ostrożność, stosując trazodon wraz z:

 1. Środkami zwiotczającymi mięśnie szkieletowe, gdyż może to prowadzić do nasilenia ich działania.
 2. Lotnymi środkami znieczulającymi, ze względu na ryzyko nasilenia ich działania.
 3. Pochodnymi fenotiazyny, które mogą prowadzić do nasilenia działania hipotensyjnego (przeciwnadciśnieniowego) oraz ryzyka wystąpienia zaburzeń erekcji.
 4. Guanetydyną, prazosyną, hydralazyną, które mogą wywołać zaburzenia erekcji.
 5. Digoksyną, fenytoiną, które mogą zwiększyć ich stężenie we krwi.
 6. Alkoholem, barbituranami, innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, ze względu na ryzyko nasilenia ich działania.
 7. Innymi lekami z grupy benzodiazepin, które mogą prowadzić do nasilenia działania uspokajającego.
 1. Inhibitorami MAO – nie należy stosować leku Trazodon równolegle ani przez okres 2 tygodni od ich odstawienia. Inhibitory MAO nie powinny być stosowane przez okres 7 dni od odstawienia Trazodonu, ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkich interakcji.
 2. Warfaryną, która może prowadzić do wahania czasu protrombinowego.
 3. Sokiem z grejpfruta, ze względu na ryzyko wystąpienia interakcji z trazodonem.
 4. Fluoksetyną, która może prowadzić do wzrostu stężenia trazodonu w osoczu.
 5. Flukonazolem, który może nasilać sedatywne (uspokajające) działanie trazodonu.
 6. Miłorzębem japońskim, ze względu na ryzyko wystąpienia śpiączki.

Podsumowując, stosowanie leku Trazodon wymaga zachowania pewnych środków ostrożności. Należy unikać jego stosowania u dzieci i młodzieży, kobiet w ciąży i karmiących piersią, a także zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Ponadto, trazodon może wchodzić w interakcje z innymi lekami, co może prowadzić do zmiany ich działania lub nasilenia skutków ubocznych. W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania trazodonu z innymi lekami, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Trazodon

Interakcje z Inhibitorami Monoaminooksydazy (IMAO) i Trazodone – Trazodone nie powinien być stosowany z inhibitorami monoaminooksydazy, takimi jak tranylcypromina, fenelzyna, izokarboksazyd czy selegilina, nawet jeśli pacjent stosował je w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Połączenie tych leków może prowadzić do poważnych, czasem życiowo zagrożających interakcji.

Interakcje z Inne Leki Przeciwdepresyjne i Trazodone – Leki antydepresyjne takie jak amitryptylina, nefazodon czy fluoksetyna mogą wchodzić w interakcje z Trazodone, wpływając na jego skuteczność i bezpieczeństwo stosowania.

Interakcje z Tryptofanem i Trazodone – Trazodone może wchodzić w interakcje z tryptofanem, aminokwasem niezbędnym do tworzenia białek, co może wpływać na metabolizm i efektywność obu substancji.

Interakcje z Tryptanami i Trazodone – Tryptany, stosowane w leczeniu migren, mogą wchodzić w interakcje z Trazodone, co może wpływać na ich skuteczność i bezpieczeństwo stosowania.

Interakcje z Lekami Uspokajającymi i Trazodone – Leki uspokajające i nasenne mogą nasilać działanie sedacyjne Trazodone, zwiększając ryzyko nadmiernej senności lub innych efektów ubocznych.

Interakcje z Lekami Przeciwpadaczkowymi i Trazodone – Karbamazepina, fenytoina i inne leki przeciwpadaczkowe mogą wpływać na metabolizm Trazodone, zmieniając jego efektywność i profil bezpieczeństwa.

Interakcje z Lekami Wydłużającymi Odstęp QT i Trazodone – Leki przeciwarytmiczne klasy IA i III oraz inne leki wpływające na odstęp QT na EKG mogą zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca podczas stosowania Trazodone.

Interakcje z Lekami Przeciwhistaminowymi i Trazodone – Leki stosowane w leczeniu alergii mogą nasilać sedacyjny efekt Trazodone, co może prowadzić do nadmiernej senności.

Interakcje z Doustnymi Środkami Antykoncepcyjnymi i Trazodone – Trazodone może wpływać na skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych, co wymaga uwagi przy ich jednoczesnym stosowaniu.

Interakcje z Lekami Zwiotczającymi Mięśnie i Trazodone – Leki zwiotczające mięśnie mogą wzmacniać niektóre efekty uboczne Trazodone, jak np. zmniejszenie napięcia mięśniowego.

Interakcje z Niektórymi Lekami Przeciwpsychotycznymi i Trazodone – Pochodne fenotiazyny i inne leki przeciwpsychotyczne mogą nasilać niektóre efekty uboczne Trazodone.

Interakcje z Lekami na Wysokie Ciśnienie Tętnicze Krwi i Trazodone – Trazodone może wpływać na skuteczność leków na wysokie ciśnienie, jak np. klonidyna.

Interakcje z Digoksyną i Trazodone – Trazodone może wpływać na działanie digoksyny, stosowanej w leczeniu chorób serca.

Interakcje z Lekami Przeciwgrzybiczymi i Trazodone – Ketokonazol, itrakonazol i inne leki przeciwgrzybicze mogą wpływać na metabolizm Trazodone.

Interakcje z Niektórymi Lekami na HIV i Trazodone – Rytonawir, indynawir i inne leki na HIV mogą wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Trazodone.

Interakcje z Erytromycyną i Trazodone – Erytromycyna, antybiotyk, może wpływać na metabolizm Trazodone.

Interakcje z Lewodopą i Trazodone – Trazodone może wpływać na skuteczność lewodopy, stosowanej w leczeniu choroby Parkinsona.

Interakcje z Ziele Dziurawca i Trazodone – Ziele dziurawca może wpływać na metabolizm i efektywność Trazodone.

Interakcje z Warfaryną i Trazodone – Trazodone może wpływać na działanie warfaryny, stosowanej w zapobieganiu powstawania zakrzepów.

Interakcje z Buprenorfiną i Trazodone – Buprenorfina w połączeniu z Trazodone może prowadzić do niebezpiecznych efektów ubocznych, takich jak mimowolne skurcze mięśni, pobudzenie, omamy, śpiączka, nadmierna potliwość, drżenie, wzmożenie odruchów, zwiększone napięcie mięśniowe, gorączka.

Wpływ Anestetyków na Stosowanie Trazodone – Przed zabiegami chirurgicznymi wymagającymi znieczulenia, lekarz lub stomatolog powinien być poinformowany o stosowaniu Trazodone przez pacjenta.

Spożywanie Alkoholu podczas Stosowania Trazodone – Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas terapii Trazodone, ze względu na ryzyko nasilenia efektów ubocznych.

Stosowanie Trazodone w Ciąży i podczas Karmienia Piersią – Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem Trazodone. Stosowanie Trazodone w ostatnich miesiącach ciąży może prowadzić do objawów odstawienia u noworodka.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Trazodon

Skutki uboczne leku Trazodon

Skutki uboczne stosowania Trazodonu mogą być zróżnicowane i zależne od indywidualnych cech pacjenta, przyjętej dawki oraz długości terapii.

Zaburzenia snu i psychiczne:

 • Może wystąpić senność, bezsenność, nietypowe sny lub koszmary.
 • Pacjenci mogą doświadczać niepokoju, dezorientacji, pobudzenia, zmian nastroju, agresji, a nawet myśli samobójczych.

Zaburzenia układu nerwowego: Częste są zawroty głowy, bóle głowy, uczucie oszołomienia, drżenia oraz ogólne uczucie zmęczenia lub osłabienia.

Zaburzenia sercowo-naczyniowe: Niedociśnienie, tachykardia oraz kołatanie serca są możliwymi efektami wpływającymi na układ krążenia.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: Nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, zaparcia i suchość w ustach mogą wystąpić podczas leczenia.

Zaburzenia skórne: Wysypki, świąd, pokrzywka czy obrzęki są możliwymi reakcjami alergicznymi na lek.

Zaburzenia układu moczowo-płciowego: Trudności z oddawaniem moczu, zaburzenia erekcji, impotencja, zmniejszenie libido, czy problemy z miesiączkowaniem u kobiet.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe: Ból mięśni, ból stawów oraz drętwienie kończyn mogą wpływać na komfort ruchowy pacjenta.

Zaburzenia metaboliczne i oddechowe: Zmiany w apetycie, utrata lub przyrost masy ciała, duszności, kaszel czy obrzęk płuc mogą być również obserwowane.

Nie każdy pacjent doświadcza tych skutków, a niektóre z nich mogą ustąpić samoistnie w trakcie leczenia. Ważne jest, aby w przypadku nasilenia się objawów lub wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się na pogotowie.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Trazodon

Pytania naszych Pacjentów

Czy trazodon jest silny?

Trazodon nie jest uważany za szczególnie silny lek przeciwdepresyjny w porównaniu z innymi lekami z tej grupy, ale jego skuteczność w leczeniu depresji może być porównywalna z innymi lekami przeciwdepresyjnymi w zależności od indywidualnych czynników pacjenta i jego reakcji na terapię.

Czy trazodon uspokaja?

Trazodon nie jest uważany za szczególnie silny lek przeciwdepresyjny w porównaniu z innymi lekami z tej grupy, ale jego skuteczność w leczeniu depresji może być porównywalna z innymi lekami przeciwdepresyjnymi w zależności od indywidualnych czynników pacjenta i jego reakcji na terapię.

Ile godzin działa trazodon?

Czas działania trazodonu zależy od indywidualnych cech pacjenta oraz dawki, ale zwykle wynosi od 4 do 8 godzin.

Czy trazodon powoduje tycie?

Trazodon może powodować przyrost masy ciała jako jedno z możliwych działań niepożądanych, ale nie jest to regułą i zdarza się stosunkowo rzadko.

Czy trazodon działa przeciwlękowo?

Tak, trazodon działa przeciwlękowo dzięki swoim dodatkowym mechanizmom działania, takim jak antagonizm wobec receptorów serotoninowych 5-HT2A oraz blokowanie receptorów alfa1-adrenergicznych.

Czy trazodon to to samo co Trittico?

Tak, Trittico jest jedną z nazw handlowych leku o nazwie trazodon.

Czy trazodon obniża ciśnienie?

Tak, trazodon może powodować obniżenie ciśnienia krwi jako skutek jego blokowania receptorów alfa1-adrenergicznych, co może prowadzić do zawrotów głowy, omdlenia lub innych objawów związanych z niskim ciśnieniem krwi. Dlatego, pacjenci z niskim ciśnieniem krwi lub ciężką chorobą serca powinni stosować trazodon ostrożnie lub unikać jego stosowania.

Czy trazodon to SSRI?

Nie, trazodon nie jest SSRI, ale lekiem przeciwdepresyjnym z grupy SARI, który hamuje wychwyt zwrotny serotoniny oraz działa jako antagonisty receptorów serotoninowych 5-HT2A oraz blokuje receptory alfa1-adrenergiczne.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Trazodon? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaTrazodoni hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
Producentneuraxpharm Arzneimittel

Zamienniki dla leku Trazodon

Trazodone, Trittico, Trittico CR, Trittico XR.

Ostatnia aktualizacja: 12 lipca 2024