Trittico

Trittico to skuteczny lek przeciwdepresyjny, stosowany w leczeniu depresji oraz innych zaburzeń psychicznych. Jego dostępność jest ograniczona do wydania na podstawie recepty lekarskiej. Głównym składnikiem aktywnym tego preparatu jest chlorowodorek trazodonu, który jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny, co przyczynia się do zwiększenia stężenia tego neuroprzekaźnika w synapsach.

Trittico jest dostępny w dwóch wariantach o przedłużonym uwalnianiu, Trittico CR oraz Trittico XR, co pozwala na długotrwałe i równomierne uwalnianie substancji czynnej w organizmie. To z kolei przyczynia się do efektywniejszego działania leku oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Działanie Trittico

Trittico występuje w dwóch różnych postaciach farmaceutycznych, które mają na celu zapewnienie optymalnego działania leku.

 • Pierwsza z nich to tabletki o przedłużonym uwalnianiu Trittico CR (Controlled Release), które charakteryzują się stopniowym uwalnianiem substancji czynnej w organizmie, co pozwala na utrzymanie stałego poziomu trazodonu we krwi przez dłuższy czas.
 • Druga postać leku to tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu – Trittico XR (Extended Release). Ten rodzaj tabletek również ma na celu stopniowe i długotrwałe uwalnianie substancji czynnej, co przyczynia się do efektywniejszego działania leku oraz mniejszej liczby działań niepożądanych.

Mimo że Trittico jest skutecznym lekiem przeciwdepresyjnym, może wystąpić szereg działań niepożądanych. Niektóre z nich to problemy ze snem (np. bezsenność lub senność), lęk, pobudzenie psychoruchowe czy zaburzenia funkcji seksualnych. Różne osoby mogą doświadczać tych skutków ubocznych w różnym stopniu. Dlatego ważne jest, aby leczenie Trittico było ściśle kontrolowane przez lekarza, który będzie monitorować postępy pacjenta oraz dostosowywać dawkowanie w razie potrzeby.

Dawkowanie leku Trittico

Dawkowanie leku Trittico jest ściśle indywidualne i powinno być dostosowane przez lekarza prowadzącego, biorąc pod uwagę takie czynniki jak:

 • wiek pacjenta,
 • masa ciała pacjenta,
 • intensywność choroby,
 • ogólny stan zdrowia pacjenta,
 • miejsce przyjmowania leków (w przypadku kuracji w domu pacjenta, dawka początkowa może wynosić od 75 do 150 mg na dobę, natomiast w warunkach szpitalnych dawka początkowa może być większa).

Lek Trittico jest dostępny w postaci tabletek do stosowania doustnego. Można go przyjmować niezależnie od posiłków, jednak zalecane jest stosowanie go wieczorem. W celu ułatwienia dawkowania, tabletki posiadają zaznaczone linie podziału, które umożliwiają podzielenie jednej tabletki na trzy równe dawki.

Kuracja lekiem Trittico powinna trwać co najmniej jeden miesiąc, jednak ostateczna długość terapii zależy od decyzji lekarza oraz indywidualnych potrzeb pacjenta. Efekty terapii mogą być zauważalne już po pierwszym tygodniu stosowania leku, ale pełne korzyści z leczenia zazwyczaj pojawiają się po kilku tygodniach regularnego stosowania.

Wskazania do stosowania Trittico

Wskazania do stosowania leku Trittico obejmują przede wszystkim leczenie różnych rodzajów depresji oraz zaburzeń psychicznych. Poniżej przedstawiamy niektóre z najczęstszych wskazań do stosowania tego leku:

 • Depresja: Trittico jest często stosowany w leczeniu objawów depresji, takich jak przygnębienie, utrata zainteresowań, zmęczenie, zaburzenia snu czy problemy z koncentracją. Lek działa poprzez zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu, co wpływa na poprawę nastroju i łagodzenie objawów depresji.
 • Leczenie lęku: Trittico może być także stosowany w leczeniu różnych zaburzeń lękowych, takich jak lęk uogólniony, napady lękowe czy lęk społeczny. Działa wówczas poprzez stabilizację poziomu serotoniny i innych neuroprzekaźników, co prowadzi do redukcji uczucia lęku i niepokoju.
 • Zaburzenia snu: W niektórych przypadkach Trittico może być stosowany w leczeniu zaburzeń snu, zwłaszcza jeśli są one związane z depresją lub lękiem. Lek może pomóc w poprawie jakości snu poprzez wpływ na równowagę neuroprzekaźników odpowiedzialnych za regulację snu i czuwania.
 • Zaburzenia afektywne dwubiegunowe: W przypadku zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, Trittico może być stosowany jako dodatek do innych leków, takich jak stabilizatory nastroju czy leki przeciwpsychotyczne, w celu leczenia epizodów depresyjnych.

Przeciwwskazania do stosowania Trittico

Przeciwwskazania do stosowania Trittico to sytuacje, w których lek może być szkodliwy lub nieodpowiedni dla pacjenta. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz dokładnie oceni stan zdrowia pacjenta, historię chorób, przyjmowane leki oraz przeciwwskazania. Poniżej znajduje się lista niektórych przeciwwskazań do stosowania Trittico:

 • Nadwrażliwość na trazodon lub jakikolwiek inny składnik leku: Jeśli pacjent ma uczulenie lub nadwrażliwość na trazodon lub którykolwiek z pomocniczych składników leku, stosowanie Trittico może prowadzić do reakcji alergicznych.
 • Stosowanie inhibitorów MAO (monoaminooksydazy): Jeśli pacjent przyjmuje inhibitory MAO, takie jak fenelzyna, izokarboksazyd czy tranylcypromina, nie powinien stosować Trittico, ponieważ może to prowadzić do poważnych interakcji lekowych, takich jak zespół serotoninowy.
 • Zespół serotoninowy: Jeśli pacjent cierpi na zespół serotoninowy lub miał go w przeszłości, stosowanie Trittico może być przeciwwskazane ze względu na ryzyko nasilenia objawów tego zespołu.
 • Ciężka niewydolność wątroby lub nerek: Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek powinni zachować ostrożność przy stosowaniu Trittico, ponieważ może to prowadzić do zwiększenia stężenia leku w organizmie i wystąpienia działań niepożądanych. W takim przypadku lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki lub zastosowaniu innego leku.
 • Niewydolność serca, niedawny zawał serca lub zaburzenia przewodzenia: Pacjenci z niewydolnością serca, niedawnym zawałem serca lub zaburzeniami przewodzenia (np. blok przedsionkowo-komorowy) powinni zachować ostrożność przy stosowaniu Trittico, gdyż lek może wpłynąć na funkcję serca. W tych przypadkach lekarz oceni ryzyko i korzyści ze stosowania leku.
 • Ciąża i karmienie piersią: Bezpieczeństwo stosowania Trittico w czasie ciąży i karmienia piersią nie jest w pełni poznane. Lekarz oceni ryzyko dla płodu lub dziecka oraz zdecyduje, czy zastosowanie leku jest konieczne.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Trittico

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Trittico są niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i minimalizacji ryzyka działań niepożądanych. Oto niektóre sytuacje, w których należy zachować ostrożność:

 1. Zakończenie stosowania preparatu: Aby uniknąć objawów odstawiennych, takich jak nudności, bóle głowy czy złe samopoczucie ogólne, lek Trittico powinien być stopniowo wycofywany zgodnie z zaleceniami lekarza. Regularne zmniejszanie dawki pozwala na bezpieczne odstawienie leku.
 2. Przedawkowanie Trittico: W przypadku zastosowania zbyt dużej dawki Trittico, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Przedawkowanie może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych lub poważnych komplikacji zdrowotnych.
 3. Unikanie alkoholu: Leku Trittico nie należy łączyć z alkoholem, ponieważ może to nasilać działania niepożądane związane ze stosowaniem tego preparatu.
 4. Ciąża: Stosowanie leku Trittico przez kobiety w ciąży, zwłaszcza w III trymestrze, powinno być dokładnie skonsultowane z lekarzem. Lekarz zaleci stosowanie tego preparatu tylko wtedy, gdy korzyści dla matki przewyższają ewentualne ryzyko dla płodu. Jeśli lek jest stosowany pod koniec ciąży, płód i noworodek powinny być ściśle monitorowane pod kątem występowania objawów odstawiennych.
 5. Karmienie piersią: Trittico przenika do mleka matki, co może wpłynąć na dziecko karmione piersią. Należy podjąć decyzję, czy kontynuować karmienie piersią i przerwać terapię u matki, czy też odstawić dziecko od piersi i kontynuować leczenie Trittico. Decyzja ta powinna być podjęta po konsultacji z lekarzem.

Kierowanie się środkami ostrożności związanymi ze stosowaniem leku Trittico jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta. Przestrzeganie zaleceń lekarza oraz regularne monitorowanie stanu zdrowia są niezbędne w celu osiągnięcia najlepszych wyników leczenia.

Z czym nie łączyć leku Trittico

Leki Przeciwpsychotyczne, Nasenne, Uspokajające, Przeciwlękowe i Przeciwhistaminowe i Trittico – Trittico może nasilać działanie tych leków. Lekarz zaleci odpowiednie dostosowanie dawek stosowanych leków.

Doustne Środki Antykoncepcyjne, Fenytoina, Karbamazepina i Barbiturany i Trittico – Osłabiają działanie trazodonu, składnika Trittico.

Cymetydyna i Niektóre Leki Przeciwpsychotyczne i Trittico – Nasilać lub przedłużać działanie leków przeciwdepresyjnych.

Erytromycyna, Ketokonazol, Itrakonazol, Rytonawir, Indynawir i Nefazodon i Trittico – Nasilać działania niepożądane Trittico CR; możliwe unikanie jednoczesnego stosowania lub zmniejszenie dawki trazodonu.

Karbamazepina i Trittico – Zmniejsza stężenie trazodonu w osoczu, możliwe zwiększenie dawki trazodonu po obserwacji pacjenta.

Trójpierścieniowe Leki Przeciwdepresyjne i Trittico – Unikanie jednoczesnego stosowania ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego i działań niepożądanych ze strony układu krążenia.

Fluoksetyna i Trittico – Może nasilać ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego.

Inhibitory Monoaminooksydazy (IMAO) i Trittico – Nie zaleca się stosowania trazodonu podczas leczenia IMAO oraz w ciągu dwóch tygodni od ich odstawienia.

Pochodne Fenotiazyny (Chlorpromazyna, Flufenazyna, Lewomepromazyna, Perfenazyna) i Trittico – Mogą wywołać ciężkie niedociśnienie ortostatyczne.

Środki Zwiotszające Mięśnie Szkieletowe oraz Wziewne Środki Znieczulające i Trittico – Trazodon może nasilać ich działanie; wymagana ostrożność.

Alkohol i Trittico – Trazodon nasila działanie uspokajające alkoholu; unikać spożywania alkoholu podczas leczenia.

Lewodopa i Trittico – Trazodon może osłabiać działanie lewodopy.

Klonidyna i Trittico – Trazodon może osłabiać działanie klonidyny; brak dokładnych doniesień u ludzi.

Leki Wydłużające Odstęp QT i Trittico – Nasilać ryzyko zaburzeń serca; wymagana ostrożność.

Preparaty Dziurawca i Trittico – Mogą nasilać działania niepożądane wywołane przez trazodon.

Leki Przeciwzakrzepowe i/lub Przeciwpłytkowe i Trittico – Możliwe zmiany w krzepliwości krwi i ryzyko krwawienia.

Digoksyna, Fenytoina i Trittico – Trazodon może zwiększać ich stężenie w surowicy, nasilając działanie.

 

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Trittico

Skutki uboczne leku Trittico

Stosowanie leku Trittico, tak jak w przypadku innych leków o podobnym działaniu, może prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych. Oto niektóre skutki uboczne, które mogą się pojawić podczas terapii z użyciem Trittico:

 1. Bóle głowy i zawroty głowy: Pacjenci mogą doświadczać bólów głowy lub zawrotów głowy podczas stosowania Trittico.
 2. Zaburzenia równowagi: Lek może powodować problemy z równowagą.
 3. Zaburzenia snu: Trittico może wywoływać nadmierną senność, bezsenność lub koszmary senne.
 4. Myśli i próby samobójcze: Lek może wywoływać myśli samobójcze lub próby samobójcze u niektórych pacjentów.
 5. Reakcje alergiczne: Pacjenci mogą doświadczać reakcji alergicznych na lek, takich jak wysypka czy świąd.
 6. Zaburzenia świadomości, nerwowość, agresja, lęk, niepokój, dezorientacja, pobudzenie, mania, zaburzenia pamięci, osłabienie czujności: Pacjenci mogą doświadczać tych działań niepożądanych związanych z funkcjonowaniem mózgu.
 7. Złośliwy zespół neuroleptyczny i zespół serotoninowy: To są poważne, lecz rzadkie reakcje, które wymagają natychmiastowej interwencji medycznej.
 8. Problemy związane z mięśniami i układem nerwowym: mimowolne ruchy ciała, drgawki, parestezje, drżenie ciała, afazja.
 9. Problemy ze wzrokiem: nieostre widzenie, zmiana smaku.
 10. Zaburzenia seksualne: obniżenie libido, zespół odstawienia, problemy z erekcją.
 11. Zmiany apetytu: wzrost apetytu, jadłowstręt, spadek masy ciała.
 12. Wzmożone pocenie się, wysypka, świąd.
 13. Dolegliwości bólowe: bóle kończyn, pleców, mięśni i/lub stawów.
 14. Ogólne osłabienie, objawy przypominające grypę, obrzęki, gorączka, ból odczuwany w klatce piersiowej.
 15. Nieprawidłowe wyniki badań, spadek stężenia sodu we krwi, arytmie serca, zatrzymywanie płynów w organizmie, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne, omdlenia.
 16. Problemy z oddychaniem: uczucie zatkanego nosa, duszności.
 17. Dolegliwości żołądkowo-jelitowe: wymioty, nudności, biegunka, zaparcia, niestrawność, bóle brzucha, zapalenie żołądka i jelit, porażenna niedrożność jelita.
 18. Zaburzenia czynności wątroby: żółtaczka, uszkodzenie komórek wątroby, wewnątrzwątrobowy zastój żółci, wzrost aktywności enzymów wątrobowych.
 19. Suchość w jamie ustnej oraz ślinotok: Trittico może powodować suchość w jamie ustnej, co może prowadzić do dyskomfortu lub problemów z połykaniem. W niektórych przypadkach pacjenci mogą również doświadczyć nadmiernego ślinienia się.
 20. Problemy z oddawaniem moczu: Trittico może powodować trudności z oddawaniem moczu lub zatrzymanie moczu.
 21. Priapizm u mężczyzn: To poważne i rzadkie działanie niepożądane, które wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.

Należy pamiętać, że nie wszyscy pacjenci doświadczą tych działań niepożądanych, a niektóre z nich mogą być łagodne lub przemijające. Jeśli wystąpią poważne skutki uboczne lub te, które utrzymują się dłużej niż kilka dni, należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz może dostosować dawkę leku lub zasugerować inne leki, które mogą być stosowane w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Trittico

Pytania naszych Pacjentów

W jakim celu stosuje się lek Trittico?

Lek Trittico, którego substancją czynną jest chlorowodorek trazodonu, jest stosowany głównie w celu leczenia depresji.

Czy Trittico jest na receptę?

Tak, lek Trittico jest dostępny na receptę.

Czy Trittico to narkotyk?

Nie, Trittico nie jest narkotykiem.

Czy Trittico usypia?

Trittico może działać usypiająco u niektórych pacjentów, co wynika z jego właściwości sedacyjnych.

Czy Trittico poprawia nastrój?

Tak, Trittico jest lekiem przeciwdepresyjnym, który może poprawić nastrój pacjentów cierpiących na depresję.

Czy po Trittico się chudnie?

Trittico może wpływać na wagę pacjenta w różny sposób, w zależności od reakcji indywidualnej na lek.

Czy Trittico to antydepresant?

Tak, Trittico jest lekiem o działaniu przeciwdepresyjnym.

Na co szkodzi Trittico?

Trittico może wywoływać skutki uboczne, takie jak senność, zawroty głowy, suchość w ustach, zaburzenia snu, nudności, biegunkę, problemy z widzeniem, a także rzadziej zaburzenia rytmu serca, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Czy Trittico jest na nerwicę?

Trittico jest lekiem przeciwdepresyjnym stosowanym głównie w leczeniu depresji, ale może być również stosowany w leczeniu niektórych zaburzeń lękowych, takich jak nerwica. Decyzja o zastosowaniu Trittico w leczeniu nerwicy powinna być podjęta przez lekarza na podstawie indywidualnej oceny stanu pacjenta.

Czy lek Trittico jest uzależniający?

Trittico nie jest uważany za lek uzależniający. Jednakże, jak w przypadku każdego leku, należy stosować się do zaleceń lekarza i nie przekraczać dawki lub czasu stosowania określonych przez lekarza, aby uniknąć niepożądanych skutków ubocznych.

Czy Trittico to bezpieczny lek?

Trittico jest lekiem stosowanym w leczeniu depresji, który może wywoływać skutki uboczne, takie jak senność, zawroty głowy, suchość w ustach, zaburzenia snu, nudności, biegunkę i problemy z widzeniem. Lek ten jest ogólnie uważany za bezpieczny, jednak przed rozpoczęciem jego stosowania zawsze należy skonsultować się z lekarzem i stosować się do jego zaleceń.

Czy Trittico trzeba brać codziennie?

Trittico jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zazwyczaj, aby osiągnąć pełną skuteczność, Trittico należy brać codziennie przez określony czas.

Ile godzin działa Trittico?

Czas działania Trittico zależy od indywidualnych cech organizmu pacjenta, dawki leku oraz czasu stosowania. Lek zwykle zaczyna działać po 1-2 godzinach od zażycia i może działać przez około 8-10 godzin. W przypadku niektórych pacjentów czas działania Trittico może być krótszy lub dłuższy.

Czy Trittico uspokaja serce?

Trittico może powodować zmniejszenie częstości skurczów serca u niektórych pacjentów, ale nie jest to jego główne działanie. Jednakże, lek może powodować także inne niepożądane skutki, w tym zaburzenia rytmu serca, dlatego pacjenci z istniejącymi chorobami serca powinni stosować Trittico z ostrożnością i skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.

Czy można pić alkohol przy leku Trittico?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas stosowania Trittico. Alkohol może nasilać działanie uspokajające leku, powodować senność, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchowej i innych niepożądanych skutków ubocznych. Przed rozpoczęciem stosowania Trittico należy skonsultować się z lekarzem w sprawie spożywania alkoholu.

Dlaczego Trittico usypia?

Trittico działa jako bloker receptorów serotoninowych i α-adrenergicznych, co wpływa na poprawę nastroju i zmniejszenie lęku. Jednocześnie, lek ten ma działanie uspokajające i nasenne, które może pomóc w leczeniu zaburzeń snu związanych z depresją lub lękiem.

Jak długo można stosować lek Trittico?

Okres stosowania Trittico zależy od indywidualnego stanu pacjenta oraz zaleceń lekarza. W zależności od diagnozy, lek może być stosowany przez kilka tygodni lub nawet przez kilka miesięcy. Zawsze należy stosować się do zaleceń lekarza dotyczących dawkowania i czasu trwania stosowania Trittico.

Czy po Trittico można prowadzić?

Trittico może powodować senność i zmęczenie, co może wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Osoby stosujące Trittico powinny unikać prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn, zwłaszcza w ciągu pierwszych dni stosowania leku lub po zwiększeniu dawki. Należy również unikać spożywania alkoholu podczas stosowania Trittico.

Czy Trittico szkodzi na wątrobę?

Trittico może rzadko powodować uszkodzenie wątroby, ale takie przypadki są bardzo rzadkie. Pacjenci z istniejącymi chorobami wątroby powinni być ostrożni w stosowaniu Trittico i skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania. Regularne badania wątrobowe mogą być zalecane podczas leczenia tym lekiem.

Czy Trittico można odstawić z dnia na dzień?

Zdecydowanie nie zaleca się gwałtownego odstawienia Trittico z dnia na dzień.

Czy lek Trittico obniża ciśnienie?

Tak, lek Trittico może obniżać ciśnienie tętnicze u niektórych pacjentów.

Ile czasu przed snem wziąć Trittico?

Czas zażycia Trittico przed snem zależy od zaleceń lekarza oraz indywidualnych cech pacjenta. Zwykle lek należy zażyć około 1-2 godziny przed planowanym snem, ponieważ zaczyna działać po około 1 godzinie. W każdym przypadku należy stosować się do zaleceń lekarza dotyczących dawkowania i czasu zażycia leku.

Czy Trittico powoduje arytmie?

Trittico, czyli lek zawierający substancję czynną chlorowodorek trazodonu, może w rzadkich przypadkach powodować arytmie serca. Choć nie jest to często spotykane działanie niepożądane, niektórzy pacjenci mogą doświadczyć zaburzeń rytmu serca podczas stosowania tego leku.

Czy po Trittico boli głowa?

Ból głowy jest jednym z możliwych skutków ubocznych stosowania Trittico, który występuje u niektórych pacjentów. Jeśli ból głowy jest intensywny lub uporczywy, należy skonsultować się z lekarzem, który może zalecić zmianę dawki leku lub wybranie innej opcji leczenia.

Czy można samemu odstawić Trittico?

Nie zaleca się samodzielnego odstawiania leku Trittico bez konsultacji z lekarzem.

Czy Trittico działa przeciwlękowo?

Tak, Trittico działa przeciwlękowo.

Jak szybko Trittico działa na sen?

Trittico zaczyna działać na sen w ciągu 30 minut do 1 godziny po zażyciu.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Trittico? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaTrazodoni hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Trittico

Trazodon, Trazodone, Trittico CR, Trittico XR.

Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2024