Taromentin

Taromentin jest antybiotykiem zawierającym amoksycylinę i kwas klawulanowy, który jest przepisywany do leczenia różnych rodzajów zakażeń bakteryjnych.

Działanie Taromentin

Taromentin jest antybiotykiem z grupy penicylin, który zawiera dwie substancje czynne: amoksycylinę i kwas klawulanowy. Te dwie substancje działają razem, aby zwalczyć bakterie, które powodują różnego rodzaju zakażenia.

Amoksycylina, podobnie jak wszystkie penicyliny, działa poprzez hamowanie syntezy ściany komórkowej bakterii, co prowadzi do śmierci bakterii. Jest skuteczna przeciwko wielu rodzajom bakterii, ale niektóre mogą rozwijać oporność poprzez produkcję enzymu, który niszczy amoksycylinę.

Tutaj wchodzi w grę kwas klawulanowy. Jego główną rolą jest hamowanie tych enzymów, które bakterie produkują w celu uniknięcia działania amoksycyliny. Dzięki temu amoksycylina może skutecznie działać przeciwko bakteriom, które były wcześniej oporne na jej działanie.

Dlatego też Taromentin jest często stosowany w leczeniu zakażeń, które są oporne na inne antybiotyki. Może być stosowany do leczenia szeregu zakażeń, takich jak zakażenia ucha, zatok, dróg oddechowych, dróg moczowych, skóry i tkanek miękkich, a także zakażeń kości i stawów. Pamiętaj jednak, że jak każdy lek, Taromentin może powodować pewne działania niepożądane i powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza.

Wskazania do stosowania Taromentin

Taromentin jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania i jest często stosowany w leczeniu różnych rodzajów zakażeń bakteryjnych. Poniżej znajdują się niektóre z typowych wskazań do stosowania tego leku:

 • Zakażenia dróg oddechowych: Taromentin jest często stosowany do leczenia różnych zakażeń dróg oddechowych, takich jak zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok i zapalenie gardła. Działa przez zabijanie bakterii, które powodują te zakażenia.
 • Zakażenia ucha: Może być stosowany do leczenia ostrego zapalenia ucha środkowego oraz innych zakażeń ucha, które są spowodowane przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę.
 • Zakażenia układu moczowego: Taromentin jest również stosowany do leczenia zakażeń układu moczowego, takich jak zapalenie pęcherza moczowego (cystitis) i zapalenie nerek (pyelonephritis).
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich: Może być stosowany do leczenia zakażeń skóry i tkanek miękkich, takich jak cellulitis, ropnie, ran zakażonych i oparzeń.
 • Zakażenia kości i stawów: W niektórych przypadkach, Taromentin może być stosowany do leczenia zakażeń kości i stawów, takich jak osteomyelitis i septyczne zapalenie stawów.
 • Zakażenia wewnątrzbrzuszne: Taromentin może być używany do leczenia zakażeń wewnątrzbrzusznych, takich jak zapalenie wyrostka robaczkowego.
 • Zakażenia w obrębie jamy ustnej: Lek ten może być stosowany do leczenia zakażeń jamy ustnej, takich jak zapalenie dziąseł i zakażenia zębów.

Pamiętaj, że Taromentin, jak każdy antybiotyk, powinien być stosowany tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne, aby zapobiec rozwojowi oporności na antybiotyki. Zawsze stosuj się do zaleceń lekarza i farmaceuty, a jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojego leczenia, nie wahaj się ich zapytać.

Przeciwwskazania do stosowania Taromentin

Przy stosowaniu każdego leku, w tym Taromentinu, istotne jest zwrócenie uwagi na przeciwwskazania i środki ostrożności. Poniżej przedstawiam główne z nich dla tego antybiotyku.

Przeciwwskazania:

 • Alergia na składniki: Taromentin nie powinien być stosowany u osób, które są uczulone na amoksycylinę, kwas klawulanowy, inne penicyliny lub jakikolwiek inny składnik tego leku. Reakcje alergiczne mogą obejmować objawy takie jak wysypka, świąd, obrzęk twarzy lub języka, i trudności w oddychaniu.
 • Historia mononukleozy zakaźnej: U osób, które miały mononukleozę zakaźną, stosowanie Taromentinu może prowadzić do wysypki.
 • Ciężka niewydolność wątroby: Taromentin powinien być stosowany z dużą ostrożnością u osób z ciężką niewydolnością wątroby.

Środki ostrożności:

 • Długotrwałe stosowanie: Długotrwałe stosowanie Taromentinu może prowadzić do nadmiernego wzrostu niemających oporności na ten lek mikroorganizmów. W przypadku wystąpienia superinfekcji, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
 • Zaburzenia nerek: U osób z zaburzeniami funkcji nerek dawka Taromentinu może wymagać dostosowania, a stan pacjenta powinien być monitorowany.
 • Zaburzenia wątroby: Osoby z zaburzeniami funkcji wątroby powinny być monitorowane podczas leczenia Taromentinem.
 • Stosowanie z innymi lekami: Taromentin może wpływać na działanie niektórych innych leków, takich jak leki przeciwzakrzepowe. Również niektóre leki mogą wpływać na działanie Taromentinu.
 • Antybiotykooporność: Stosowanie Taromentinu powinno być dokładnie zgodne z zaleceniami lekarza, aby zminimalizować ryzyko rozwinięcia oporności na antybiotyki.
 • Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Taromentin generalnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, ale jeżeli wystąpią objawy takie jak zawroty głowy lub senność, należy unikać takich czynności.
 • Ciąża i karmienie piersią: Taromentin może być stosowany w ciąży i podczas karmienia piersią, jeżeli lekarz uzna to za absolutnie konieczne.

Dawkowanie Taromentin

Dawkowanie Taromentinu zależy od kilku czynników, takich jak wiek pacjenta, stan zdrowia oraz rodzaj i ciężkość infekcji. Poniżej przedstawiam ogólne zasady dawkowania, ale pamiętaj, że lekarz przepisujący lek powinien dostosować dawkę do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat oraz pacjenci o masie ciała 40 kg lub więcej:

 • W przypadku łagodnych do umiarkowanych zakażeń: Zazwyczaj zalecana dawka to 250 mg/125 mg do 500 mg/125 mg co 8 godzin.
 • W przypadku cięższych zakażeń lub zakażeń układu oddechowego: Zalecana dawka to 500 mg/125 mg do 875 mg/125 mg co 12 godzin.

Dzieci poniżej 12 lat lub pacjenci o masie ciała poniżej 40 kg:

 • Dawkowanie dla dzieci jest zazwyczaj obliczane na podstawie masy ciała dziecka, a lekarz przepisujący lek dokona odpowiedniego obliczenia. Zalecana dawka wynosi zwykle od 20 mg/5 mg do 40 mg/10 mg na kilogram masy ciała na dobę, podzielona na 3 dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

 • W zależności od ciężkości zaburzeń czynności nerek, dawka Taromentinu może wymagać dostosowania. Lekarz przepisujący lek dostosuje dawkę do stopnia zaburzeń czynności nerek.

Taromentin jest dostępny w formie tabletek i zawiesiny doustnej. Tabletki powinny być połykane w całości z dużą ilością wody. Zawiesinę doustną należy dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Lek można przyjmować zarówno przed, jak i po posiłkach.

Leczenie zwykle trwa od 5 do 14 dni, w zależności od rodzaju i ciężkości infekcji. Nawet jeśli objawy ustąpią wcześniej, ważne jest dokończenie całego cyklu leczenia, aby zapewnić pełne wyeliminowanie bakterii i zmniejszyć ryzyko rozwinięcia oporności na antybiotyki.

Pamiętaj, że te informacje są ogólne i lekarz przepisujący lek powinien dostosować dawkę do indywidualnych potrzeb pacjenta. Zawsze stosuj się do zaleceń lekarza i przeczytaj ulotkę dołączoną do leku przed jego zażyciem.

Z czym nie łączyć leku Taromentin

Interakcje Taromentin i Allopurynol Taromentin, będący połączeniem amoksycyliny i kwasu klawulanowego, może wchodzić w interakcje z allopurynolem, stosowanym w leczeniu dny moczanowej. Ta interakcja może zwiększać ryzyko skórnych reakcji alergicznych u pacjenta. Jest to istotne, gdyż allopurynol ma na celu obniżenie poziomu kwasu moczowego w organizmie, a połączenie go z Taromentinem może prowadzić do nieoczekiwanych skutków ubocznych, takich jak wysypki czy inne reakcje alergiczne.

Interakcje Taromentin i Probenecyd Taromentin może również wchodzić w interakcje z probenecydem, innym lekiem stosowanym w terapii dny moczanowej. Probenecyd działa poprzez zwiększenie wydalania kwasu moczowego przez nerki. W przypadku jednoczesnego przyjmowania z Taromentinem, może być konieczna modyfikacja dawki tego antybiotyku. Lekarz prowadzący powinien rozważyć dostosowanie dawki Taromentinu, aby uniknąć zmniejszenia jego skuteczności lub zwiększenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

Interakcje Taromentin i Leki Zmniejszające Krzepliwość Krwi Jednoczesne stosowanie Taromentinu z lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi, takimi jak warfaryna, może wymagać szczególnej uwagi. Taromentin może wpływać na działanie tych leków, co może zwiększać ryzyko krwawienia lub zakrzepów. W związku z tym, pacjenci przyjmujący takie leki mogą potrzebować częstszych badań krwi, aby monitorować poziom krzepliwości i dostosować dawkowanie leków antykoagulacyjnych.

Interakcje Taromentin i Metotreksat Metotreksat, lek stosowany w leczeniu nowotworów oraz niektórych chorób reumatycznych, może również wchodzić w interakcje z Taromentinem. Antybiotyk ten może wpływać na metabolizm i wydalanie metotreksatu, co może prowadzić do zwiększenia jego toksyczności. Pacjenci przyjmujący metotreksat powinni być uważnie monitorowani pod kątem możliwych skutków ubocznych, zwłaszcza jeśli równocześnie przyjmują Taromentin.

Interakcje Taromentin i Mykofenolan Mofetylu Taromentin może także interagować z mykofenolanem mofetylu, lekiem immunosupresyjnym stosowanym w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepów. Antybiotyk ten może wpływać na skuteczność mykofenolanu mofetylu, co może zwiększać ryzyko odrzucenia przeszczepu lub prowadzić do innych powikłań. Pacjenci przyjmujący oba te leki powinni być regularnie monitorowani przez lekarza prowadzącego.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Taromentin

Skutki uboczne leku Taromentin

Częste skutki uboczne:

 • Biegunka, która może być poważna i utrzymywać się: W wielu przypadkach biegunka jest łagodna i ustępuje po zakończeniu leczenia. Jeśli jednak jest poważna, utrzymuje się lub jest związana z wysoką gorączką lub krwistym stolcem, powinniście skontaktować się z lekarzem, ponieważ może to być oznaka poważnej infekcji jelit, takiej jak rzekomobłoniaste zapalenie jelit.
 • Wymioty: Wymioty mogą wystąpić jako skutek uboczny Taromentinu. Pamiętaj, aby odpowiednio nawadniać organizm, jeśli to nastąpi, aby uniknąć odwodnienia.
 • Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, brak apetytu, ból brzucha: Niektórzy pacjenci mogą doświadczać dyskomfortu żołądkowego, takiego jak ból brzucha, nudności, brak apetytu. Lek można przyjmować z posiłkiem, co często pomaga zmniejszyć te skutki uboczne.

Niezbyt częste skutki uboczne:

 • Wysypka na skórze, Świąd, pokrzywka: Może wystąpić reakcja skórna, taka jak wysypka, świąd lub pokrzywka. Jeśli wysypka jest ciężka, rozwija się nagle lub występuje z innymi objawami, takimi jak gorączka, pęcherze, zmiany w jamie ustnej, zaczerwienienie i łuszczenie skóry, skontaktuj się z lekarzem lub udaj się na oddział ratunkowy, ponieważ może to być oznaka ciężkiej reakcji skórnej.
 • Zawroty głowy, ból głowy: Niektórzy pacjenci mogą doświadczać zawrotów głowy lub bólu głowy podczas stosowania Taromentinu.

Rzadkie skutki uboczne:

 • Nadmierna aktywność enzymów wątrobowych: Taromentin może wpływać na funkcję wątroby, co może prowadzić do zwiększonej aktywności enzymów wątrobowych. W rzadkich przypadkach może wystąpić zapalenie wątroby (hepatitis).
 • Reakcje alergiczne, takie jak obrzęk twarzy, języka, gardła, trudności w oddychaniu: Te są poważne, ale rzadkie. Jeśli wystąpią, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Czarny, sadzisty stolec, trudności z oddychaniem, kaszel, osłabienie, zmęczenie, gorączka: Te skutki uboczne są rzadkie i mogą wymagać natychmiastowej pomocy medycznej.

Bardzo rzadkie skutki uboczne:

 • Ciężkie reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka: Są to poważne, ale bardzo rzadkie reakcje skórne. Wymagają one natychmiastowej opieki medycznej.
 • Zapalenie wątroby, żółtaczka: W bardzo rzadkich przypadkach Taromentin może powodować poważne problemy z wątrobą, które mogą prowadzić do żółtaczki (żółtawe zabarwienie skóry i białek oczu). Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Niski poziom białych krwinek, co może prowadzić do częstych infekcji: Taromentin może czasami wpływać na komórki krwi, prowadząc do zmniejszenia liczby białych krwinek, co może zwiększyć ryzykoa infekcji.
 • Niski poziom płytek krwi, co może prowadzić do siniaków i krwawień: W bardzo rzadkich przypadkach Taromentin może wpływać na produkcję płytek krwi, co może prowadzić do siniaków i krwawień.

Podczas leczenia Taromentinem ważne jest, aby regularnie monitorować swoje samopoczucie i informować lekarza o wszelkich niepokojących objawach lub skutkach ubocznych. Pamiętaj, że powyższa lista nie jest kompletna, a pewne skutki uboczne mogą nie być jeszcze znane. Jeśli zauważysz jakiekolwiek nieznane reakcje lub skutki uboczne podczas przyjmowania Taromentinu, powinieneś zgłosić to swojemu lekarzowi.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Taromentin

Pytania naszych Pacjentów

Czy Amoksiklav i Taromentin to to samo?

Tak, Amoksiklav i Taromentin są to dwie różne nazwy handlowe leków, które zawierają te same dwa składniki aktywne: amoksycylinę i kwas klawulanowy.

Co ile brać Taromentin?

Zgodnie z ogólnymi zaleceniami, dla dorosłych i dzieci powyżej 40 kg masy ciała, standardowa dawka to 250-500 mg amoksycyliny co 8 godzin. W przypadku ciężkich zakażeń, dawkę można zwiększyć do 500-1000 mg co 8 godzin.

Czy Taromentin to penicyliną?

Tak, Taromentin jest lekiem zawierającym penicylinę. Zawiera amoksycylinę, która jest antybiotykiem z grupy penicylin, oraz kwas klawulanowy, który działa synergicznie z amoksycyliną, pomagając zwalczyć bakterie odporne na same antybiotyki.

Jak rozrobić antybiotyk Taromentin?

Aby przygotować zawiesinę Taromentin, otwórz butelkę z proszkiem i dodaj do niej określoną ilość przegotowanej i wystudzonej wody. Następnie zamknij butelkę i dobrze wstrząśnij, aby proszek całkowicie się rozpuścił. Pamiętaj, aby zawsze wstrząsać zawiesiną przed użyciem.

Czy Taromentin jest dobry na anginę?

Jeśli angina jest spowodowana przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę, Taromentin może być skuteczny w jej leczeniu. Lekarz będzie mógł zdecydować, czy Taromentin jest odpowiedni na podstawie objawów pacjenta, historii medycznej i, w niektórych przypadkach, wyników badań, takich jak wymaz z gardła. Pamiętaj jednak, że angina może być również spowodowana przez wirusy, na które antybiotyki, w tym Taromentin, nie działają. Dlatego ważne jest, aby zawsze skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia antybiotykami. Nadużywanie antybiotyków może prowadzić do rozwoju oporności bakterii, co oznacza, że antybiotyki mogą przestać być skuteczne w przyszłości.

Czy Taromentin jest na receptę?

Tak, Taromentin jest lekiem na receptę.

Jak podawać dziecku Taromentin?

Podawanie Taromentinu dziecku zależy od wieku i masy ciała. Lek ten jest dostępny w formie zawiesiny, którą należy przygotować, dodając określoną ilość wody do butelki z proszkiem zgodnie z instrukcjami. Dawka jest indywidualnie ustalana przez lekarza i podawana zazwyczaj co 8 lub 12 godzin, najlepiej podczas posiłku. W razie wystąpienia niepokojących objawów skutków ubocznych, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Na jakie bakterie działa Taromentin?

Taromentin to antybiotyk o szerokim spektrum działania, skuteczny przeciwko wielu bakteriom, w tym Gram-dodatnim, jak na przykład Streptococcus spp. czy Staphylococcus spp., i Gram-ujemnym, takim jak Escherichia coli, Haemophilus influenzae, czy Pseudomonas aeruginosa. Zawarty w nim kwas klawulanowy zwiększa skuteczność przeciwko bakteriom wytwarzającym beta-laktamazę, enzym, który inaktywuje penicyliny. Warto pamiętać, że ostateczna decyzja o zastosowaniu konkretnego antybiotyku powinna być podejmowana przez lekarza, biorąc pod uwagę specyfikę zakażenia.

Czy Taromentin jest na kaszel?

Taromentin, jako antybiotyk, nie jest lekiem bezpośrednio na kaszel, ale może być stosowany do leczenia infekcji bakteryjnych powodujących kaszel, takich jak zapalenie oskrzeli czy zapalenie płuc. Pamiętaj jednak, że antybiotyki są nieskuteczne przeciwko infekcjom wirusowym, które są najczęstszą przyczyną kaszlu i przeziębienia.

Ile dni bierze się Taromentin?

Czas trwania leczenia Taromentinem zależy od rodzaju i ciężkości infekcji, ale zazwyczaj trwa od 5 do 14 dni. Dokładny okres leczenia powinien ustalić lekarz prowadzący, uwzględniając indywidualny stan zdrowia pacjenta.

Czy Taromentin jest dobry na zatoki?

Tak, Taromentin może być skuteczny w leczeniu zapalenia zatok, które jest spowodowane bakteriami wrażliwymi na ten lek.

Czy Augmentin i Taromentin to to samo?

Augmentin i Taromentin są dwoma różnymi markami leków, które zawierają te same składniki aktywne - amoksycylinę i kwas klawulanowy. Choć ich działanie jest podobne, mogą się różnić składnikami pomocniczymi oraz dostępnymi formami i dawkami.

Co to jest za lek Taromentin?

Taromentin to antybiotyk zawierający dwa aktywne składniki: amoksycylinę i kwas klawulanowy. Jest stosowany w leczeniu różnych typów infekcji bakteryjnych, takich jak infekcje układu oddechowego, układu moczowego, skóry, tkanek miękkich, czy zakażeń zębów.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Taromentin? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaAmoxicillinum + Acidum clavulanicum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentTarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A.

Zamienniki dla leku Taromentin

Amoksiklav, Amoksiklav Quicktab, Amylan, Auglavin PPH, Augmentin, Polamoklav.

Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia 2024