Amoksiklav

Amoksiklav to antybiotyk zawierający amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina, penicylina, działa na bakterie, jednakże może być unieczynniona. Kwas klawulanowy przeciwdziała temu. Lek stosowany jest u dorosłych i dzieci w leczeniu zakażeń zatok, dróg moczowych, skóry i stomatologicznych.

Działanie Amoksiklav

Amoksiklav to antybiotyk zawierający dwa składniki aktywne: amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina jest lekiem z grupy penicylin, która działa przez zabijanie bakterii poprzez hamowanie syntezę peptydoglikanu, kluczowego składnika ściany komórkowej bakterii. W rezultacie, bakterie stają się podatne na atak układu immunologicznego organizmu, co prowadzi do ich śmierci.

Jednakże, niektóre bakterie wykształciły mechanizmy obronne przeciwko amoksycylinie i innym penicylinom, wytwarzając enzymy zwane beta-laktamazami, które mogą niszczyć te antybiotyki zanim zdążą one zadziałać.

Kwas klawulanowy, drugi składnik Amoksiklavu, działa poprzez blokowanie tych beta-laktamaz, chroniąc amoksycylinę i umożliwiając jej skuteczne działanie przeciwbakteryjne.

Dzięki temu połączeniu, Amoksiklav jest skuteczny przeciwko szerokiemu spektrum bakterii, w tym tych, które wykształciły oporność na inne antybiotyki.

Wskazania do stosowania Amoksilav

Amoksiklav jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w leczeniu następujących zakażeń:

 • Zakażenia zatok przynosowych: Zakażenia te zwykle powodują ból, obrzęk i zaczerwienienie w okolicach zatok przynosowych. Mogą występować również objawy grypopodobne, takie jak gorączka, ból głowy i zatkanie nosa.
 • Zakażenia dróg moczowych (ZUM): ZUM mogą obejmować różne infekcje, takie jak zapalenie pęcherza (cystitis), zapalenie cewki moczowej (urethritis) i zapalenie nerek (pyelonephritis). Objawy mogą obejmować częste oddawanie moczu, pieczenie podczas oddawania moczu, ból w dolnej części brzucha i gorączka.
 • Zakażenia skóry: Można je stosować do leczenia różnych zakażeń skóry, w tym cellulitis (infekcja skóry i tkanek podskórnych), ropnie (kolekcje ropy pod skórą) i zakażenia ran. Objawy mogą obejmować zaczerwienienie, obrzęk, ból i gorączkę.
 • Zakażenia stomatologiczne: Amoksiklav może być stosowany do leczenia zakażeń w obszarze jamy ustnej i gardła, takich jak zapalenie dziąseł (gingivitis), zapalenie miazgi zębowej (pulpitis), abscesy zębów i zapalenie okostnej (periodontitis). Objawy mogą obejmować ból zębów, obrzęk, zaczerwienienie i gorączkę.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Amoksilav

Przeciwwskazania do stosowania Amoksiklav:

 • Uczulenie na amoksycylinę, kwas klawulanowy, penicylinę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Nadwrażliwość może objawiać się na wiele różnych sposobów, w tym wysypką skórną, świądem, pokrzywką lub trudnościami w oddychaniu.
 • Ciężka reakcja alergiczna na jakikolwiek inny antybiotyk. Reakcje te mogą obejmować wysypkę skórną, obrzęk twarzy lub szyi.
 • Zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka spowodowane wcześniejszym stosowaniem antybiotyku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Amoksiklav:

 • Pacjent chorujący na mononukleozę zakaźną: Ta choroba często jest nazywana „chorobą pocałunków” i może powodować zwiększoną podatność na skutki uboczne Amoksiklav.
 • Leczenie z powodu zaburzeń czynności wątroby lub nerek: Dawkowanie Amoksiklav może wymagać dostosowania u osób z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.
 • Problem z regularnym oddawaniem moczu: Może to sugerować problemy z nerkami, które mogą wpływać na sposób, w jaki lek jest usuwany z organizmu.

Przyjmowanie innych leków jednocześnie z Amoksiklavem może wpływać na skuteczność tych leków lub zwiększyć ryzyko działań niepożądanych. Zaleca się omówienie z lekarzem lub farmaceutą wszystkich przyjmowanych leków, w tym leków dostępnych bez recepty i leków ziołowych. Podczas ciąży i karmienia piersią zaleca się skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem Amoksiklav. Amoksiklav może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Pacjent powinien powstrzymać się od takich działań, jeśli nie czuje się dobrze.

Jak stosować Amoksiklav?

Sposób stosowania i dawkowanie leku Amoksiklav:

Dorośli i dzieci o masie ciała 40 kg i większej:

 • Zwykle stosowana dawka to 1 tabletka trzy razy na dobę.

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg:

 • Dzieci do 6 lat powinny raczej otrzymywać lek Amoksiklav w postaci zawiesiny doustnej. Stosowanie tabletek Amoksiklav nie jest zalecane dla tej grupy wiekowej.

Pacjenci z chorobami nerek i wątroby:

 • Pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lekarz może zalecić przyjmowanie leku o innej mocy lub innego leku, w zależności od stanu zdrowia pacjenta.
 • Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby mogą mieć częściej wykonywane badania krwi w celu monitorowania pracy wątroby.

Inne informacje dotyczące stosowania Amoksiklav:

 • Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody, na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem.
 • Należy zachować równe, co najmniej 4-godzinne, przerwy między dawkami podawanymi w ciągu doby. Nie należy przyjmować 2 dawek w ciągu 1 godziny.
 • Nie stosować leku Amoksiklav dłużej niż przez 2 tygodnie. Jeśli pacjent nadal źle się czuje, powinien skontaktować się z lekarzem.
 • Jeżeli pacjent zapomni o przyjęciu dawki leku, powinien przyjąć ją zaraz po przypomnieniu sobie. Nie należy zbyt szybko zażywać następnej dawki, ale odczekać około 4 godzin do jej przyjęcia.
 • Należy przyjmować lek Amoksiklav aż do zakończenia leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. To jest ważne dla zwalczania zakażenia i uniknięcia nawrotu.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Amoksiklav mogą wystąpić objawy takie jak podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunka) lub drgawki. Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem i mieć ze sobą opakowanie lub butelkę po leku, aby pokazać lekarzowi.

Z czym nie łączyć leku Amoksiklav

Interakcje Amoksiklavu z Allopurynolem Amoksiklav a Allopurynol – W przypadku przyjmowania Amoksiklavu i Allopurynolu (leku na dnę moczanową) jednocześnie, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia skórnych reakcji alergicznych. Pacjenci powinni być świadomi tej interakcji i obserwować wszelkie niepokojące zmiany skórne.

Interakcje Amoksiklavu z Probenecydem Amoksiklav a Probenecyd – Probenecyd, również stosowany w leczeniu dny moczanowej, może wpływać na wydalanie amoksycyliny, jednego z składników Amoksiklavu. Wspólne stosowanie tych leków może wymagać dostosowania dawki Amoksiklavu przez lekarza, aby uniknąć zmniejszenia jego skuteczności.

Interakcje Amoksiklavu z Lekami Przeciwkrzepliwymi Amoksiklav a Warfaryna – U pacjentów przyjmujących jednocześnie Amoksiklav i leki przeciwkrzepliwe, takie jak warfaryna, może być konieczne przeprowadzenie dodatkowych badań krwi. Amoksiklav może wpływać na działanie tych leków, zwiększając ryzyko krwawień lub zakrzepów.

Interakcje Amoksiklavu z Metotreksatem Amoksiklav a Metotreksat – Stosowanie Amoksiklavu razem z metotreksatem (lekiem na nowotwory i ciężką łuszczycę) może prowadzić do zwiększonego ryzyka działań niepożądanych metotreksatu. Penicyliny, do których należy amoksycylina zawarta w Amoksiklavie, mogą zmniejszać wydalanie metotreksatu z organizmu.

Interakcje Amoksiklavu z Mykofenolanem Mofetylu Amoksiklav a Mykofenolan Mofetylu – Przyjmowanie Amoksiklavu przez pacjentów leczonych mykofenolanem mofetylu (lekiem immunosupresyjnym stosowanym po przeszczepach) wymaga szczególnej uwagi. Lekarz może potrzebować częstszych kontroli stanu zdrowia pacjenta, aby monitorować ewentualne zmiany spowodowane interakcją tych leków.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Amoksiklav

Skutki uboczne leku Amoksiklav

Amoksiklav, jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej przedstawiam możliwe skutki uboczne według częstości występowania:

Działania niepożądane występujące bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • Biegunka

Działania niepożądane występujące często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • Kandydoza (zakażenie drożdżakowe pochwy, jamy ustnej lub fałdów skórnych)
 • Nudności (szczególnie przy przyjmowaniu dużych dawek leku – zaleca się przyjmowanie Amoksiklavu przed jedzeniem w celu łagodzenia tego objawu)
 • Wymioty

Działania niepożądane występujące niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • Wysypka skórna, świąd
 • Wypukła, swędząca wysypka (pokrzywka)
 • Niestrawność
 • Zawroty głowy
 • Ból głowy
 • Zwiększenie aktywności pewnych substancji (enzymów) wytwarzanych w wątrobie (wyniki badań krwi)

Działania niepożądane występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • Wysypka skórna, która może zmieniać się w pęcherzyki i wygląda jak małe tarcze strzelnicze (rumień wielopostaciowy)
 • Mała liczba komórek biorących udział w krzepnięciu krwi (wyniki badań krwi)
 • Mała liczba krwinek białych (wyniki badań krwi)

Inne działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:

 • Reakcje alergiczne
 • Zapalenie jelita grubego
 • Ciężkie reakcje skórne
 • Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • Zapalenie wątroby
 • Żółtaczka
 • Śródmiąższowe zapalenie nerek
 • Przedłużony czas krzepnięcia krwi
 • Pobudzenie ruchowe
 • Drgawki (u osób otrzymujących duże dawki leku Amoksiklav lub z chorobami nerek)
 • Czarny język, który wygląda jak włochaty
 • Rozwój zakażenia wywołanego nadmiernym wzrostem niewrażliwych bakterii
 • Znaczne zmniejszenie liczby krwinek białych (wyniki badań krwi)
 • Mała liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna – wyniki badań krwi)
 • Kryształy w moczu (wyniki badań krwi)

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, pacjent powinien jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Działania niepożądane można zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Amoksiklav

Pytania naszych Pacjentów

Na co stosuje się lek Amoksiklav?

Amoksiklav, łączący amoksycylinę i kwas klawulanowy, jest antybiotykiem stosowanym do leczenia szeregu zakażeń bakteryjnych. Wykorzystuje się go w przypadku infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych, zakażeń układu moczowego, zakażeń skóry i tkanek miękkich, infekcji stomatologicznych, zakażeń kości i stawów oraz niektórych zakażeń płciowych.

Ile dni można brać Amoksiklav?

Amoksiklav, jak większość antybiotyków, jest zazwyczaj przepisywany na określony okres czasu w zależności od typu i ciężkości infekcji. Zgodnie z podanymi instrukcjami, nie powinien być stosowany dłużej niż przez 2 tygodnie bez konsultacji z lekarzem. W przypadku braku poprawy lub pogorszenia objawów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Czy Augmentin i Amoksiklav to jest to samo?

Tak, Augmentin i Amoksiklav są praktycznie tym samym lekiem. Obie nazwy handlowe odnoszą się do połączenia amoksycyliny z kwasem klawulanowym, które jest stosowane w leczeniu wielu różnych infekcji bakteryjnych. Wszelkie zmiany między tymi lekami powinny być jednak zawsze konsultowane z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Amoksiklav jest na zatoki?

Tak, Amoksiklav jest często stosowany w leczeniu zapalenia zatok (sinusitis), które jest spowodowane przez bakterie wrażliwe na ten lek. Decyzję o konkretnym leczeniu powinien jednak zawsze podjąć lekarz, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta i rodzaj infekcji.

Czy Amoksiklav pomaga na kaszel?

Amoksiklav może pomóc w leczeniu kaszlu, jeśli jest on spowodowany infekcją bakteryjną, na przykład w przypadku zapalenia oskrzeli czy zapalenia płuc. Ważne jest jednak pamiętać, że wiele przypadków kaszlu jest spowodowanych przez wirusy, alergie, czy inne stany, gdzie antybiotyki, takie jak Amoksiklav, nie są skuteczne. Zawsze warto skonsultować się z lekarzem w przypadku uporczywego kaszlu.

Kiedy poprawa po antybiotyku Amoksiklav?

Poprawa po rozpoczęciu terapii antybiotykiem Amoksiklav zwykle następuje w ciągu kilku dni. Ważne jest jednak kontynuowanie leczenia według zaleceń lekarza, nawet jeżeli objawy uległy poprawie. Jeżeli nie nastąpiła poprawa lub stan zdrowia pogorszył się po kilku dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Amoksiklav działa przeciwbólowo?

Nie, Amoksiklav nie działa przeciwbólowo. Jest to antybiotyk, który jest stosowany do zwalczania infekcji bakteryjnych. Działanie przeciwbólowe, czyli łagodzenie bólu, nie jest bezpośrednim efektem jego działania, chociaż leczenie infekcji może przyczynić się do złagodzenia bólu związanego z nią.

Czy można przerwać stosowanie antybiotyku Amoksilav po 3 dniach?

Nie zaleca się przerwania stosowania antybiotyku Amoksiklav po trzech dniach bez konsultacji z lekarzem. Przerwanie terapii antybiotykowej przed ukończeniem pełnego cyklu leczenia może prowadzić do nawrotu infekcji i rozwoju oporności na antybiotyki. Jeśli pacjent ma jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące swojego leczenia, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Amoksiklav jest dobry na anginę?

Nie zaleca się przerwania stosowania antybiotyku Amoksiklav po trzech dniach bez konsultacji z lekarzem. Przerwanie terapii antybiotykowej przed ukończeniem pełnego cyklu leczenia może prowadzić do nawrotu infekcji i rozwoju oporności na antybiotyki. Jeśli pacjent ma jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące swojego leczenia, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy w Amoksiklav jest penicylina?

Tak, Amoksiklav zawiera antybiotyk nazywany amoksycyliną, która jest pochodną penicyliny. Jest to półsyntetyczny antybiotyk, który działa poprzez zakłócanie budowy ścianek komórkowych bakterii. W połączeniu z kwasem klawulanowym, który hamuje enzymy bakteryjne oporne na penicylinę, Amoksiklav jest skuteczny przeciwko szerszemu zakresowi bakterii.

Czy duomox i Amoksiklav to to samo?

Duomox i Amoksiklav nie są tym samym lekiem. Oba zawierają amoksycylinę, jednak Amoksiklav dodatkowo zawiera kwas klawulanowy, który działa przeciwdziałając enzymom bakteryjnym niszczącym antybiotyki. Obie substancje czynne umożliwiają skuteczniejsze zwalczanie infekcji, szczególnie tych spowodowanych przez bakterie oporne na amoksycylinę.

Czy Amoksiklav stosuje się na zapalenie oskrzeli?

Tak, Amoksiklav może być stosowany w leczeniu zapalenia oskrzeli, szczególnie jeżeli jest to spowodowane przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę i kwas klawulanowy, które są składnikami tego leku. Ostateczna decyzja o jego zastosowaniu zależy jednak od lekarza prowadzącego, który oceni stan pacjenta i rodzaj infekcji.

Czy Amoksiklav jest na szkarlatynę?

Tak, Amoksiklav może być stosowany w leczeniu szkarlatyny, która jest bakteryjną infekcją gardła spowodowaną przez paciorkowce grupy A. Amoksycylina, składnik Amoksiklavu, jest powszechnie używanym antybiotykiem do leczenia tej choroby. Jednak ostateczny wybór leku zależy od lekarza.

Czy Amoksiklav jest przeciwgorączkowy?

Nie, Amoksiklav nie jest lekiem przeciwgorączkowym. Jest to antybiotyk, który działa na bakterie powodujące infekcje, które mogą powodować gorączkę jako jeden z objawów. Lek ten nie wpływa bezpośrednio na zmniejszenie gorączki, ale może to zrobić pośrednio, zwalczając źródło infekcji.

Czy Amoksiklav jest na receptę?

Tak, Amoksiklav jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Amoksiklav? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaAmoxicillinum + Acidum clavulanicum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSandoz GmbH

Zamienniki dla leku Amoksiklav

Amoksiklav Quicktab, Amylan, Auglavin PPH, Augmentin, Polamoklav, Taromentin.

Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2023