Polamoklav

Polamoklav to lek zawierający amoksycylinę i kwas klawulanowy. Współdziałanie tych dwóch substancji zwiększa skuteczność leczenia wielu infekcji bakteryjnych.

Działanie Polamoklav

Polamoklav to lek skombinowany zawierający amoksycylinę i kwas klawulanowy. Każdy z tych składników działa na różne aspekty bakteryjnej infekcji, zwiększając skuteczność leczenia.

Amoksycylina, główny składnik Polamoklavu, jest antybiotykiem z grupy penicylin. Działa poprzez zakłócanie produkcji peptydoglikanu, kluczowego składnika ściany komórkowej bakterii. Bez solidnej ściany komórkowej, bakterie nie mogą utrzymać swojego kształtu i integrują się pod wpływem ciśnienia osmotycznego. To sprawia, że są one podatne na rozpad i zniszczenie.

Kwas klawulanowy jest inhibitorem β-laktamaz. Beta-laktamazy to enzymy produkowane przez niektóre bakterie, które mogą rozkładać antybiotyki beta-laktamowe, takie jak penicyliny i cefalosporyny, czyniąc je nieskutecznymi. Kwas klawulanowy hamuje te enzymy, zabezpieczając amoksycylinę i umożliwiając jej skuteczne działanie przeciwbakteryjne.

Dzięki tej kombinacji, Polamoklav jest skuteczny w leczeniu wielu różnych typów zakażeń bakteryjnych, nawet tych spowodowanych przez bakterie oporne na inne antybiotyki. Może być stosowany w leczeniu infekcji układu oddechowego, układu moczowego, zakażeń skóry i tkanek miękkich, a także zakażeń kości i stawów.

Wskazania do stosowania Polamoklav

Polamoklav, zawierający amoksycylinę i kwas klawulanowy, jest powszechnie stosowany do leczenia szeregu infekcji bakteryjnych. Poniżej znajduje się lista niektórych z typowych zakażeń, dla których Polamoklav może być stosowany:

 • Ostre bakteryjne zapalenie zatok: To infekcja zatok przynosowych, często spowodowana bakteriami. Może powodować ból twarzy, zatkanie nosa, kaszel i gorączkę.
 • Ostre zapalenie ucha środkowego: To infekcja ucha środkowego, często występująca u dzieci. Objawy obejmują ból ucha, gorączkę, trudności ze słuchem i niekiedy wydzielina z ucha.
 • Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli: Przewlekłe zapalenie oskrzeli to długotrwałe zapalenie oskrzeli (duże drogi oddechowe w płucach). Zaostrzenia mogą prowadzić do gwałtownego wzrostu objawów, takich jak duszność, kaszel i wydzielina.
 • Pozaszpitalne zapalenie płuc: To infekcja płuc, która rozwija się u osób niehospitalizowanych. Objawy obejmują kaszel, duszność, ból w klatce piersiowej i gorączkę.
 • Zapalenie pęcherza moczowego: To infekcja pęcherza moczowego, często spowodowana bakteriami. Może prowadzić do dyskomfortu lub bólu podczas oddawania moczu, częstego parcia na mocz i zmienionego koloru lub zapachu moczu.
 • Odmiedniczkowe zapalenie nerek: To poważna infekcja górnych dróg moczowych, często spowodowana bakteriami. Objawy obejmują ból w okolicy lędźwiowej, gorączkę, dreszcze i nudności.
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich: To infekcje spowodowane bakteriami, które mogą obejmować różne warunki, takie jak cellulitis, wrzód, ropień. Objawy mogą obejmować zaczerwienienie, obrzęk, ból lub ciepło w danym obszarze skóry.
 • Zakażenia kości i stawów: Może obejmować osteomyelitis (zapalenie kości) lub septyczne zapalenie stawów. Objawy mogą obejmować ból w określonym obszarze, obrzęk, czerwoność lub ograniczoną ruchomość.

Pamiętaj, że Polamoklav, jak każdy antybiotyk, powinien być stosowany tylko wtedy, gdy jest przepisany przez lekarza i jest to odpowiednie leczenie dla danego stanu.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Polamoklav

Polamoklav jest skutecznym lekiem przeciwbakteryjnym, ale istnieją pewne przeciwwskazania i środki ostrożności, które powinny być uwzględnione podczas jego stosowania:

 • Nadwrażliwość na penicyliny: Osoby, które są uczulone na penicyliny, nie powinny stosować Polamoklavu, ponieważ może to prowadzić do reakcji alergicznej.
 • Reakcja nadwrażliwości na inne leki β-laktamowe: Osoby, które miały ciężką natychmiastową reakcję nadwrażliwości (na przykład anafilaksję) na inne leki β-laktamowe, takie jak cefalosporyny, karbapenemy, monobaktamy, nie powinny stosować Polamoklavu.
 • Historia żółtaczki lub zaburzeń czynności wątroby związanych ze stosowaniem amoksycyliny lub kwasu klawulanowego: Osoby, które miały wcześniej problemy z wątrobą po zażyciu amoksycyliny lub kwasu klawulanowego, nie powinny stosować Polamoklavu.

Środki ostrożności:

 • Zaburzenia czynności nerek: Polamoklav powinien być stosowany ostrożnie u osób z zaburzeniami czynności nerek. Dawkowanie może wymagać dostosowania w zależności od klirensu kreatyniny.
 • Zaburzenia czynności wątroby: Osoby z zaburzeniami czynności wątroby powinny stosować Polamoklav ostrożnie, regularnie kontrolując czynność wątroby.
 • Długotrwałe stosowanie: Lekarz powinien monitorować pacjenta na objawy superinfekcji (nadmierna infekcja z innymi organizmami niż te, które są leczone), które mogą wystąpić w wyniku długotrwałego stosowania Polamoklavu.
 • Stosowanie u dzieci poniżej 40 kg: U dzieci o masie ciała poniżej 40 kg zaleca się stosowanie leku w postaci zawiesiny doustnej.

Pamiętaj, że zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leku, w tym Polamoklavu, aby zapewnić, że jest on odpowiedni i bezpieczny dla danego pacjenta.

Dawkowanie Polamoklav

Dawkowanie i sposób stosowania Polamoklavu różni się w zależności od wieku i masy ciała pacjenta, rodzaju i ciężkości infekcji, jak również stanu nerek pacjenta. Poniżej przedstawiam ogólne wytyczne dotyczące dawkowania Polamoklavu.

Dorośli i dzieci o masie ciała ≥ 40 kg:

 • Zazwyczaj stosuje się 1 g (875 mg amoksycyliny + 125 mg kwasu klawulanowego) dwa razy dziennie.
 • W przypadku pewnych zakażeń, takich jak ostre zapalenie ucha środkowego, ostre zapalenie zatok, zakażenia dolnych dróg oddechowych i zakażenia dróg moczowych, dawkę można zwiększyć do 1 g (875 mg + 125 mg) trzy razy dziennie.

Dzieci o masie ciała < 40 kg:

 • Dawkowanie zwykle wynosi od 25 mg + 3,6 mg/kg mc./d do 45 mg + 6,4 mg/kg mc./d w 2 podzielonych dawkach.
 • W zapaleniu ucha środkowego, zapaleniu zatok i zakażeniach dolnych dróg oddechowych można rozważyć zastosowanie dawek do 70 mg + 10 mg/kg mc./d w 2 podzielonych dawkach.
 • U dzieci o masie ciała < 25 kg zaleca się stosowanie leku w postaci zawiesiny doustnej.

Osoby starsze:

 • Nie ma konieczności modyfikowania dawki u osób w podeszłym wieku.

Osoby z zaburzeniami czynności nerek:

 • Dawkowanie jest modyfikowane w zależności od klirensu kreatyniny.
 • Modyfikacja dawki nie jest konieczna, jeśli klirens kreatyniny wynosi > 30 ml/min.
 • U osób z klirensem kreatyniny < 30 ml/min nie zaleca się stosowania preparatów zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1.

Polamoklav powinien być przyjmowany na początku posiłku, aby zminimalizować potencjalny dyskomfort żołądka.

Czas trwania leczenia powinien być określony na podstawie odpowiedzi pacjenta na terapię. W niektórych przypadkach, takich jak zapalenie szpiku kostnego, konieczne może być dłuższe leczenie. Leczenie nie powinno być przedłużane ponad 14 dni bez ponownej oceny stanu zdrowia pacjenta.

Pamiętaj, że te dawki są tylko orientacyjne. Zawsze należy przestrzegać instrukcji lekarza dotyczących dawkowania leku.

Z czym nie łączyć leku Polamoklav

Reakcje Skórne po Allopurynolu – Polamoklav w połączeniu z allopurynolem, stosowanym w leczeniu dny moczanowej, zwiększa ryzyko reakcji alergicznych skóry. Pacjenci przyjmujący oba leki mogą doświadczyć wysypki, swędzenia lub innych objawów skórnych. W przypadku wystąpienia takich objawów należy skonsultować się z lekarzem.

Modyfikacja Dawkowania po Probenecydzie – Probenecyd, również stosowany w dnie moczanowej, może wpływać na działanie Polamoklavu. W takiej sytuacji lekarz może potrzebować dostosować dawkowanie Polamoklavu, aby zapewnić skuteczność leczenia i zminimalizować ryzyko działań niepożądanych.

Badania Krwi po Warfarynie – Stosowanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna, w połączeniu z Polamoklavem może wymagać regularnego monitorowania krzepliwości krwi. Może to być konieczne, aby uniknąć nadmiernej krzepliwości lub krwawień.

Wpływ na Działanie Metotreksatu – Metotreksat, lek używany w leczeniu nowotworów i chorób reumatycznych, może mieć zmienione działanie w obecności Polamoklavu. Możliwe są zarówno zwiększone działania niepożądane, jak i zmniejszona skuteczność jednego z leków.

Interakcja z Mykofenolanem Mofetylu – Mykofenolan mofetylu, stosowany w zapobieganiu odrzucaniu przeszczepów, może wykazywać zmienione działanie w połączeniu z Polamoklavem. Może to wymagać dostosowania dawkowania lub dodatkowego monitorowania przez lekarza.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Polamoklav

Skutki uboczne leku Polamoklav

Jak każdy lek, Polamoklav może powodować skutki uboczne, chociaż nie występują one u każdego pacjenta. Ważne jest, aby pamiętać, że korzyści z leczenia antybiotykami zazwyczaj przewyższają ryzyko działań niepożądanych.

Poniżej kilka potencjalnych skutków ubocznych Polamoklavu wraz z orientacyjnym prawdopodobieństwem ich wystąpienia:

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • Skórne reakcje alergiczne: wysypka, pokrzywka.
 • Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy, zawroty głowy.
 • Zapalenie jamy ustnej i języka.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1 000 osób):

 • Nadmierne rozrzedzenie krwi z podwyższonym ryzykiem krwawienia.
 • Nadmierna aktywność enzymów wątrobowych.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

 • Ciężkie reakcje alergiczne, w tym anafilaksja.
 • Zapalenie wątroby (hepatitis).
 • Osutka polekowa.
 • Ostra niewydolność nerek.
 • Nieprawidłowe wyniki badań krwi, takie jak małopłytkowość, leukopenia.

W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych, takich jak duszności, spadek ciśnienia krwi, obrzęk twarzy, ust, gardła, powinno się natychmiast skontaktować z lekarzem.

Te informacje są ogólne i mogą nie obejmować wszystkich możliwych działań niepożądanych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieoczekiwanych skutków ubocznych po zażyciu Polamoklavu, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Polamoklav

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest za lek Polamoklav?

Polamoklav to lek przeciwbakteryjny, który zawiera dwa składniki aktywne: amoksycylinę i kwas klawulanowy. Jest stosowany do leczenia różnych rodzajów zakażeń bakteryjnych, w tym zakażeń układu oddechowego, układu moczowego, skóry, tkanek miękkich, kości i stawów.

Czy Polamoklav jest na receptę?

Tak, Polamoklav jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Polamoklav? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaAmoxicillinum + Acidum clavulanicum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPolfarmex S.A.

Zamienniki dla leku Polamoklav

Amoksiklav, Amoksiklav Quicktab, Amylan, Auglavin PPH, Augmentin, Taromentin.

Ostatnia aktualizacja: 26 grudnia 2023