Augmentin

Lek Augmentin jest to preparat złożony, który zawiera dwie substancje czynne: amoksycylinę oraz kwas klawulanowy. Preparat ten przeznaczony jest do stosowania ogólnego w celu leczenia zakażeń bakteryjnych.

Działanie Augmentin

Lek Augmentin stosowany jest w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Zaliczany jest do preparatów złożonych z uwagi na zawartość 2 substancji czynnych: amoksycyliny oraz kwasu klawulanowego, w proporcji 2:1. Amoksycylina zaliczana jest do antybiotyków beta-laktamowych, które mają szerokie działanie przeciwbakteryjne. Stosowana jest w leczeniu infekcji, które wywołane są przez bakterie tlenowe Gram-dodatnie, Gram-ujemne, bakterie beztlenowe, gronkowce koagulazo-ujemne. Amoksycylina to półsyntetyczna pochodna penicyliny. Wszystkie antybiotyki beta-laktamowe wpływają na hamowanie syntezy ściany komórkowej bakterii, co osłabia komórkę bakteryjną, a w efekcie prowadzi do jej obumarcia. Kwas klawulanowy to związek hamujący aktywność enzymów bakteryjnych, które prowadzą do rozkładu amoksycyliny. Nie wykazuje on działania przeciwbakteryjnego.

Lek Augmentin dostępny jest na receptę. Występuje on w kilku postaciach o różnym dawkach substancji czynnych:

 • tabletki powlekane 875 mg + 125 mg,
 • tabletki powlekane 500 mg + 125 mg,
 • tabletki powlekane 250 mg + 125 mg,
 • proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 400 mg + 57 mg/5 ml.

Dawkowanie leku Augmentin

Lek dostępny jest w postaci tabletek powlekanych przeznaczonych do stosowania doustnego. Należy go stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy przekraczać zaleconych dawek, ponieważ nie wpłynie to na wzrost skuteczności preparatu, a wręcz przeciwnie może zaszkodzić zdrowiu, a nawet życiu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie leku uzależnione jest od kilku czynników tkj. stanu osoby chorej, nasilenia zakażenia, wrażliwości bakterii czy wskazań.

Najczęściej dawkowanie wygląda następująco:

W przypadku osób dorosłych oraz dzieci, których masa ciała jest większa niż 40 kg – zaleca się stosowanie tabletek 250 mg + 125 mg 3 razy na dobę.

W przypadku dzieci, których masa ciała jest mniejsza niż 40 kg stosowanie leku nie jest zalecane.

Dostosowanie dawkowania konieczne jest u osób chorych z niewydolnością nerek, jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min. Dodatkowo zalecane jest wydłużenie odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami. W przypadku osób dorosłych oraz dzieci z masą ciała większą niż 40 kg oraz klirensem kreatyniny w przedziale 10-30 ml/min maksymalna dawka wynosi 250 mg + 125 mg 2 razy na dobę. W przypadku, gdy klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min taką samą dawkę – czyli 250 mg + 125 mg – stosuje się 1 raz na dobę. Osoby poddawane hemodializą muszą mieć ustalone specjalne dawkowanie przez lekarza.

Lek należy stosować maksymalnie przez 14 dni. Po tym czasie – jeżeli nie nastąpi poprawa – należy ponownie skonsultować się z lekarzem.

Lek przeznaczony jest do stosowania doustnego. Należy zażyć go na początku posiłku.

Wskazania do stosowania leku Augmentin

Augmentin to antybiotyk o szerokim spektrum działania, zawierający amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina to aminopenicylina, która działa na wiele bakterii, natomiast kwas klawulanowy hamuje beta-laktamazy wytwarzane przez bakterie, które rozkładają penicyliny. Dzięki temu połączeniu, Augmentin działa na bakterie, które wykazują oporność na amoksycylinę.

Wskazania do stosowania leku Augmentin obejmują:

Zakażenia dróg oddechowych:

 • ostre zapalenie zatok przynosowych (sinusitis) – Augmentin jest często stosowany w leczeniu zatok, gdyż działa na bakterie odpowiedzialne za infekcje, takie jak Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis.
 • ostre zapalenie ucha środkowego (otitis media) – Augmentin jest skuteczny przeciwko bakteriom, które powodują infekcje ucha, takim jak Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis.
 • zapalenie gardła i migdałków (tonsillopharyngitis) – Augmentin może być stosowany w leczeniu anginy wywołanej przez Streptococcus pyogenes.
 • ostre zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (chronic bronchitis exacerbation) – Augmentin jest wskazany do leczenia zaostrzeń przewlekłego zapalenia oskrzeli, gdyż działa na bakterie często odpowiedzialne za te zaostrzenia, takie jak Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis.
 • zapalenie płuc (pneumonia) – Augmentin jest stosowany w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc, zwłaszcza gdy są obecne bakterie oporne na penicyliny.

Zakażenia układu moczowego:

 • zapalenie pęcherza moczowego (cystitis) – Augmentin jest skuteczny w leczeniu zakażeń pęcherza moczowego, zwłaszcza wywołanych przez Escherichia coli i inne bakterie oporne na amoksycylinę.
 • zapalenie cewki moczowej (urethritis) – Augmentin może być stosowany w leczeniu zapalenia cewki moczowej, gdyż działa na większość bakterii odpowiedzialnych za infekcje, takich jak Escherichia coli, Proteus mirabilis i Klebsiella spp.
 • zapalenie nerek i miedniczek nerkowych (pyelonephritis) – Augmentin jest stosowany w leczeniu ostrego i przewlekłego zapalenia nerek, zwłaszcza wywołanych przez Escherichia coli i inne bakterie oporne na amoksycylinę.

Zakażenia skóry i tkanek miękkich:

 • ropnie – Augmentin może być stosowany w leczeniu ropni wywołanych przez bakterie oporne na amoksycylinę, takie jak Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes i Escherichia coli.
 • zapalenie tkanki łącznej (cellulitis) – Augmentin jest skuteczny w leczeniu cellulitis wywołanego przez bakterie, takie jak Staphylococcus aureus i Streptococcus pyogenes.
 • ukąszenia zwierząt – Augmentin jest wskazany w leczeniu infekcji powstałych po ukąszeniach zwierząt, gdyż działa na szerokie spektrum bakterii, w tym Pasteurella multocida, Staphylococcus aureus i Streptococcus spp.

Zakażenia kości i stawów:

 • zapalenie kości (osteomyelitis) – Augmentin jest stosowany w leczeniu zakażeń kości wywołanych przez bakterie oporne na amoksycylinę, takie jak Staphylococcus aureus i Streptococcus spp.
 • zapalenie stawów (septic arthritis) – Augmentin może być stosowany w leczeniu zakażeń stawów, zwłaszcza wywołanych przez Staphylococcus aureus i Streptococcus spp.

Zakażenia jamy brzusznej:

 • zapalenie wyrostka robaczkowego (appendicitis) – Augmentin jest wskazany w leczeniu zapalenia wyrostka robaczkowego, gdyż działa na szerokie spektrum bakterii, w tym Escherichia coli, Bacteroides spp. i Streptococcus spp. b) zapalenie otrzewnej (peritonitis) – Augmentin może być stosowany w leczeniu zakażeń otrzewnej wywołanych przez mieszane flory bakteryjne, obejmujące zarówno bakterie Gram-dodatnie, jak i Gram-ujemne oraz beztlenowe.

Przeciwwskazania do stosowania Augmentin

Przeciwwskazania do stosowania Augmentin wynikają z jego składu oraz możliwych reakcji niepożądanych. Oto główne przeciwwskazania do stosowania tego leku:

Nadwrażliwość na składniki leku:

 • uczulenie na amoksycylinę, kwas klawulanowy lub inne penicyliny – pacjenci, którzy mają alergię na amoksycylinę, kwas klawulanowy, inne penicyliny lub inne antybiotyki z grupy beta-laktamów, mogą doświadczyć reakcji alergicznych na Augmentin.
 • uczulenie na cefalosporyny – pacjenci uczuleni na cefalosporyny mogą być bardziej podatni na reakcje alergiczne na Augmentin, ponieważ cefalosporyny i penicyliny mają struktury chemiczne pokrewne.

Mononukleoza zakaźna: Pacjenci z mononukleozą zakaźną są przeciwwskazani do stosowania Augmentinu, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia wysypki skórnej podczas stosowania tego antybiotyku u osób z tą chorobą.

Niewydolność wątroby: Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby lub z wcześniejszymi problemami związanych z przyjmowaniem Augmentinu (np. cholestaza), powinni zachować ostrożność podczas stosowania tego leku. Lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki lub wyborze innego antybiotyku w zależności od sytuacji klinicznej.

Historia żółtaczki lub dysfunkcji wątroby związanej z przyjmowaniem amoksycyliny/klawulanianu: Pacjenci, którzy doświadczyli żółtaczki lub innych zaburzeń czynności wątroby podczas wcześniejszego przyjmowania Augmentinu lub innych leków zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy, nie powinni stosować tego leku.

Ciężka niewydolność nerek: W przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki Augmentinu lub zastosowaniu innego antybiotyku, który jest bezpieczniejszy dla funkcji nerek.

W przypadku wątpliwości co do stosowania Augmentinu, należy skonsultować się z lekarzem, który oceni sytuację kliniczną i zadecyduje o odpowiednim leczeniu.

Środki ostrożności podczas stosowania leku Augmentin

Stosowanie leku Augmentin niekiedy może wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności. Konieczna może być zmiana dawkowania preparatu lub też przeprowadzenie dodatkowych badań.

W przypadku wystąpienia w przeszłości reakcji nadwrażliwości na penicyliny, antybiotyki beta-laktamowe lub inne leki/alergeny przed zastosowaniem leku Augmentin należy skonsultować się z lekarzem. Nadwrażliwość na penicyliny lub ciężka nadwrażliwość na inne antybiotyki beta-laktamowe są przeciwwskazaniem do stosowania leku Augmentin.

Osoby chore, u których występują zaburzenia czynności nerek, osoby chore z czynnikami ryzyka (padaczka, zapalenie opon mózgowych, napady drgawkowe w przeszłości), osoby stosujące duże dawki leku mają zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek podczas stosowania leku.

Lek Augmentin nie powinien być stosowany przez osoby chore na mononukleozę zakaźną, ponieważ niesie to zwiększone ryzyko wystąpienia rumieniowych zmian skórnych.

Zachowania szczególnych środków ostrożności podczas stosowania leku Augmentin wymagają sytuacje tkj.:

 • równoległe stosowanie allopurynolu – wzrost ryzyka wystąpienia skórnych reakcji alergicznych,
 • zaburzenia czynności wątroby – konieczna regularna kontrola czynności wątroby,
 • równoległe stosowanie leków, które mają toksyczne działanie na wątrobę, ciężka choroba podstawowa, podeszły wiek – zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności wątroby,
 • równoległe stosowanie leków przeciwzakrzepowych – konieczna jest regularna kontrola parametrów krzepnięcia krwi,
 • zaburzenia czynności nerek,
 • posiadanie cewnika – stosowanie dużych dawek amoksycyliny może prowadzić do wytrącania się jej kryształków w moczu. Należy regularnie sprawdzać stan cewnika oraz jego drożność,
 • planowane badania krwi tkj. oznaczenie stężenia glukozy w moczu/we krwi – ryzyko uzyskania fałszywych wyników,
 • planowane wykonanie testu Coombsa, badania na obecność zakażenia grzybami z rodzaju kropidlaków – ryzyko otrzymania fałszywie dodatniego wyniku testu,

Lek Augmentin może powodować działania niepożądane takie jak zawroty głowy, drgawki, reakcje alergiczne itp., które mogą mieć negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn/urządzeń.

Z czym nie łączyć leku Augmentin

Allopurynol i Augmentin – Podczas stosowania Augmentinu wraz z allopurynolem, stosowanym w leczeniu dny moczanowej, zwiększa się ryzyko wystąpienia skórnych reakcji alergicznych. Reakcje te mogą obejmować wysypkę, swędzenie, a w rzadkich przypadkach, ciężkie reakcje skórne. W przypadku pojawienia się tych objawów, należy przerwać stosowanie Augmentinu i skonsultować się z lekarzem.

Probenecyd i Augmentin – Stosowanie probenecydu, również leku na dnę moczanową, razem z Augmentinem może wymagać dostosowania dawki Augmentinu przez lekarza. Probenecyd może wpływać na wydalanie amoksycyliny z organizmu, co może prowadzić do zwiększenia stężenia amoksycyliny we krwi i potencjalnie zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Leki zmniejszające krzepliwość krwi i Augmentin – Augmentin może wpływać na działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna. Może to prowadzić do zmiany czasu krzepnięcia krwi, co wymaga monitorowania przez lekarza i, w razie potrzeby, dostosowania dawek leków przeciwzakrzepowych. Regularne badania krwi mogą być konieczne do monitorowania tego efektu.

Metotreksat i Augmentin – Augmentin może wpływać na działanie metotreksatu, leku stosowanego w leczeniu niektórych nowotworów oraz chorób reumatycznych. Stosowanie Augmentinu razem z metotreksatem może zwiększać ryzyko toksyczności metotreksatu, co wymaga szczególnej uwagi i możliwej modyfikacji dawek przez lekarza.

Mykofenolan mofetylu i Augmentin – Augmentin może wpływać na działanie mykofenolanu mofetylu, leku stosowanego w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepów. Może to wpływać na efektywność mykofenolanu mofetylu, co wymaga monitorowania przez lekarza i ewentualnej modyfikacji terapii.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Augmentin

Skutki uboczne leku Augmentin

Stosowanie leku Augmentin, podobnie jak innych leków o zbliżonym działaniu, może prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych. Poniżej przedstawione są szczegółowe objawy uboczne związane ze stosowaniem preparatu Augmentin:

Występujące bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • Biegunka (u osób dorosłych)

Występujące często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • Kandydoza pochwy, jamy ustnej, fałdów skóry
 • Nudności, wymioty
 • Biegunka (u dzieci)

Występujące niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 osób):

 • Zawroty głowy
 • Ból głowy
 • Wysypka na skórze
 • Świąd
 • Pokrzywka – swędząca, wypukła wysypka
 • Zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych (widoczne w wynikach badań krwi)

Występujące rzadko (nie częściej niż u 1 na 1000 osób):

 • Wysypka na skórze z pęcherzykami przypominająca małe tarcze (w przypadku wystąpienia tego objawu wymagana jest pilna konsultacja lekarska)
 • Mała liczba komórek, które biorą udział w krzepnięciu krwi (widoczne w wynikach badań krwi)
 • Mała liczba białych komórek krwi (widoczne w wynikach badań krwi)

Częstotliwość występowania nieznana:

 • Zapalenie jelita grubego
 • Reakcje uczuleniowe
 • Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • Ciężkie reakcje skórne (wymagające pilnej konsultacji lekarskiej), takie jak:
  • Rozsiana wysypka skórna z pęcherzykami i łuszczącą się skórą
  • Ciężka postać wysypki skórnej z rozległym złuszczaniem się skóry
  • Rozsiana czerwona wysypka na skórze z pęcherzykami wypełnionymi ropą
  • Czerwona, łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami
  • Objawy grypopodobne wraz z gorączką, wysypką, powiększeniem węzłów chłonnych i nieprawidłowymi wynikami badań krwi
  • Polekowa reakcja z eozynofilią oraz objawami ogólnymi
 • Zapalenie wątroby
 • Żółtaczka związana ze wzrostem stężenia bilirubiny we krwi (żółte zabarwienie skóry i białek oczu)
 • Zapalenie kanalików nerkowych
 • Wydłużenie czasu krzepnięcia krwi
 • Pobudzenie ruchowe
 • Drgawki
 • Czarny język wyglądający na włochaty
 • Znaczne zmniejszenie liczby białych komórek krwi (widoczne w wynikach badań)
 • Niedokrwistość hemolityczna (widoczne w wynikach badań)
 • Kryształy w moczu (widoczne w wynikach badań)

W przypadku wystąpienia następujących objawów, wymagana jest pilna konsultacja lekarska:

 • Reakcja uczuleniowa, w tym wysypka skórna, zapalenie naczyń krwionośnych (m.in.: czerwone/fioletowe, wypukłe punkty na skórze), gorączka, ból stawów, obrzęk gruczołów na szyi, pod pachą lub w pachwinie, obrzęk twarzy lub gardła, który utrudnia oddychanie, omdlenie
 • Zapalenie jelita grubego, w wyniku którego pojawia się wodnista biegunka, niekiedy z domieszką krwi oraz śluzu, ból brzucha i/lub gorączka.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Augmentin

Pytania naszych Pacjentów

Na co stosuje się lek Augmentin?

Augmentin to lek przeciwbakteryjny stosowany w leczeniu infekcji wywołanych przez bakterie wrażliwe na jego składniki, takie jak zapalenie ucha, gardła, zatok, płuc, dróg moczowych i skóry.

Ile dni trzeba brać Augmentin?

Czas trwania leczenia Augmentinem zależy od rodzaju infekcji i ogólnego stanu pacjenta. Zazwyczaj zaleca się przyjmowanie Augmentinu przez 7-14 dni, zgodnie z zaleceniami lekarza. Ważne jest, aby ukończyć cały okres leczenia, nawet jeśli objawy infekcji ustąpiły wcześniej.

Czy Augmentin jest bezpieczny?

Augmentin jest uznawany za bezpieczny lek, jeśli jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjenta. Jednak, podobnie jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, takie jak biegunka, nudności, wymioty czy wysypka skórna.

Po jakim czasie zaczyna działać antybiotyk Augmentin?

Czas, po którym antybiotyk Augmentin zaczyna działać, zależy od rodzaju infekcji i indywidualnych czynników pacjenta. Zwykle jednak, pierwsze efekty działania leku można zaobserwować po około 24-72 godzinach od rozpoczęcia leczenia.

Jak brać antybiotyk Augmentin?

Augmentin należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, zazwyczaj 2-3 razy dziennie, w regularnych odstępach czasu, w trakcie lub po posiłku, popijając dużą ilością wody. Okres trwania leczenia zależy od rodzaju infekcji i ogólnego stanu pacjenta, a okres leczenia należy ukończyć, nawet jeśli objawy infekcji ustąpiły wcześniej.

Czy Augmentin na zapalenie gardła?

Augmentin może być stosowany w leczeniu zapalenia gardła wywołanego przez bakterie wrażliwe na składniki leku. Jednak, ponieważ wiele zapaleń gardła jest spowodowanych przez wirusy, a nie bakterie, Augmentin nie jest zalecany w przypadku infekcji wirusowych gardła. W takim przypadku, zwykle zaleca się stosowanie leków łagodzących ból gardła i przeciwgorączkowych, takich jak paracetamol lub ibuprofen.

Czy Augmentin działa przeciwbólowo?

Nie, Augmentin nie działa przeciwbólowo. Jest to antybiotyk stosowany w leczeniu infekcji bakteryjnych, który nie ma właściwości przeciwbólowych ani przeciwgorączkowych.

Czy Augmentin jest na receptę?

Tak, Augmentin jest lekiem na receptę i nie można go kupić bez recepty lekarskiej.

Jaki probiotyk do Augmentinu?

Podczas przyjmowania Augmentinu zaleca się stosowanie probiotyków, aby wspomóc odbudowę zdrowej flory bakteryjnej jelit, która może zostać zaburzona przez antybiotyk. Najlepiej wybrać probiotyk, który zawiera różne szczepy bakterii, takie jak Lactobacillus i Bifidobacterium, ale zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, który może doradzić najlepszy probiotyk do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Czy Augmentin jest na anginę?

Augmentin jest stosowany w leczeniu anginy wywołanej przez bakterie, ponieważ może być skuteczny w zwalczaniu tych bakterii. Jednak ostateczny wybór leku powinien być dokonany przez lekarza, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby pacjenta i charakter infekcji.

Czy Augmentin można brać 5 dni?

Długość leczenia Augmentinem zależy od rodzaju infekcji i wskazań lekarza, jednak zwykle leczenie trwa od 5 do 14 dni. Ważne jest, aby stosować Augmentin zgodnie z zaleceniami lekarza i dokończyć cały cykl leczenia, nawet jeśli objawy zakażenia ustąpią przed końcem leczenia.

Czy przy Augmentinie można brać Ibuprom?

Zwykle można brać Ibuprom i Augmentin razem, ale zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, ponieważ niektóre osoby mogą mieć przeciwwskazania do stosowania tych leków jednocześnie.

Co lepsze Augmentin czy Amotaks?

Oba leki zawierają amoksycylinę jako składnik aktywny, ale Augmentin zawiera również kwas klawulanowy, który zwiększa skuteczność leku w zwalczaniu bakterii. Ostateczny wybór leku powinien być dokonany przez lekarza, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby pacjenta i charakter infekcji.

Czy w Augmentinie jest penicylina?

Tak, Augmentin zawiera amoksycylinę, która jest antybiotykiem z grupy penicylin.

Czy Augmentin jest dobry na zatoki?

Augmentin jest stosowany w leczeniu zatok, ponieważ może być skuteczny w zwalczaniu bakterii, które powodują zakażenia zatok, jednak skuteczność Augmentinu zależy od typu zakażenia i wskazań lekarskich, dlatego zawsze należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Augmentin? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaAmoxicillinum + Acidum clavulanicum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentGlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Augmentin

Amoksiklav, Amoksiklav Quicktab, Amylan, Auglavin PPH, Polamoklav, Taromentin.

Ostatnia aktualizacja: 14 grudnia 2023