Amoksiklav Quicktab

Amoksiklav Quicktab to antybiotyk służący do eliminacji bakterii powodujących infekcje. Składa się z dwóch różnorodnych substancji: amoksycyliny oraz kwasu klawulanowego. Amoksycylina jest częścią grupy leków określanej jako penicyliny, które mogą czasem zostać zneutralizowane. Kwas klawulanowy, jako drugi składnik aktywny, zapobiega tej neutralizacji.

Działanie Amoksiklav Quicktab

Amoksiklav Quicktab to antybiotyk kombinowany, zawierający dwa składniki aktywne: amoksycylinę i kwas klawulanowy.

Amoksycylina, będąca formą penicyliny, jest antybiotykiem szerokiego spektrum, co oznacza, że jest skuteczna przeciwko wielu różnym typom bakterii. Działa przez zakłócanie produkcji ściany komórkowej bakterii, co prowadzi do jej śmierci.

Kwas klawulanowy jest inhibitorem β-laktamaz – enzymów produkowanych przez niektóre bakterie, które mogą inaktywować amoksycylinę i inne penicyliny. Poprzez blokowanie tych enzymów, kwas klawulanowy pozwala amoksycylinie na dalsze niszczenie bakterii.

Razem, te dwa składniki działają synergicznie, umożliwiając leczenie niektórych infekcji, które mogłyby być odporne na samą amoksycylinę. Mogą być stosowane w leczeniu wielu różnych infekcji bakteryjnych, takich jak infekcje dróg oddechowych, układu moczowego, skóry i tkanek miękkich.

Wskazania do stosowania Amoksiklav Quicktab

Wskazania do stosowania Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg obejmują:

 • Zakażenia ucha środkowego i zatok przynosowych: Zakażenia te są często spowodowane przez bakterie, na które skuteczna jest amoksycylina. Kwas klawulanowy pomaga w zwiększeniu skuteczności amoksycyliny przez blokowanie enzymów, które mogłyby ją zneutralizować.
 • Zakażenia dróg oddechowych: Wiele z tych infekcji, takich jak zapalenie płuc czy górne infekcje dróg oddechowych, może być spowodowanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę. Ponownie, kwas klawulanowy umożliwia lepszą skuteczność amoksycyliny.
 • Zakażenia dróg moczowych: Bakterie odpowiedzialne za infekcje dróg moczowych, takie jak E.coli, są często wrażliwe na amoksycylinę. Kwas klawulanowy poprawia skuteczność amoksycyliny wobec tych bakterii.
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich, w tym zakażenia stomatologiczne: Amoksycylina jest skuteczna przeciwko wielu bakteriom powodującym infekcje skóry i tkanek miękkich, a kwas klawulanowy pomaga jej działać bardziej efektywnie. Zakażenia stomatologiczne mogą być również leczone za pomocą tego leku.
 • Zakażenia kości i stawów: Takie infekcje, jak osteomyelitis czy infekcje stawów, mogą być trudne do leczenia. Amoksycylina z kwasem klawulanowym może być stosowana w tych przypadkach, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Amoksiklav Quicktab

Przeciwwskazania do stosowania Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg obejmują:

 • Nadwrażliwość na składniki leku: Jeżeli pacjent ma uczulenie na amoksycylinę, kwas klawulanowy, penicylinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, nie powinien go przyjmować.
 • Historia ciężkich reakcji alergicznych na antybiotyki: Pacjenci, którzy mieli ciężką reakcję alergiczną (nadwrażliwość) na jakikolwiek inny antybiotyk, nie powinni stosować tego leku. Reakcje te mogą obejmować wysypkę skórną, obrzęk twarzy lub szyi.
 • Historia problemów z wątrobą związanych z antybiotykami: Jeżeli pacjent miał kiedykolwiek problemy z wątrobą lub żółtaczkę spowodowaną stosowaniem antybiotyku, nie powinien przyjmować Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

 • Mononukleoza zakaźna: Przed zastosowaniem tego leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeżeli pacjent choruje na mononukleozę zakaźną.
 • Zaburzenia czynności wątroby lub nerek: Pacjent, który jest leczony z powodu tych zaburzeń, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego leku.
 • Problemy z oddawaniem moczu: Jeżeli pacjent nie oddaje regularnie moczu, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg.

Ważne jest również, że stosowanie Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg może wpływać na wyniki badań krwi i moczu, a także interakcje z innymi lekami, takimi jak allopurynol, probenecyd, warfaryna, metotreksat czy mykofenolan mofetylu. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem tego leku.

Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg może wywoływać działania niepożądane i objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

Jak stosować Amoksiklav Quicktab?

Stosowanie leku Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg zależy od kilku czynników, takich jak wiek, masa ciała i stan zdrowia pacjenta. Zawsze należy stosować go zgodnie z zaleceniami lekarza. Oto szczegółowe informacje dotyczące dawkowania i sposobu przyjmowania leku:

 • Dorośli i dzieci o masie ciała 40 kg lub większej: Standardowa dawka to jedna tabletka dwa razy na dobę. W niektórych przypadkach dawka może być zwiększona do jednej tabletki trzy razy na dobę.
 • Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg: Zalecane jest, aby dzieci do 6 roku życia przyjmowały Amoksiklav w postaci zawiesiny doustnej. W przypadku konieczności stosowania tabletek Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg przez dzieci o masie ciała poniżej 40 kg, zawsze powinno to być skonsultowane z lekarzem lub farmaceutą.
 • Pacjenci z chorobami nerek i wątroby: Dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawka może być dostosowana. Może to oznaczać zmianę mocy leku lub zastosowanie innego leku. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby mogą być poddawani częstszym badaniom krwi, aby monitorować pracę wątroby.

Tabletki Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg powinny być przyjmowane na początku posiłku lub tuż przed nim. Ważne jest, aby zachować co najmniej 4-godzinne przerwy między dawkami podawanymi w ciągu dnia. Pacjent nie powinien przyjmować 2 dawek w ciągu 1 godziny.

Tabletkę można wymieszać z połową szklanki wody. Pacjent nie powinien stosować leku Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg dłużej niż przez 2 tygodnie. Jeśli pacjent nadal źle się czuje, powinien ponownie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawka leku, pacjent powinien jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Mogą wystąpić takie objawy, jak podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunka) lub drgawki.

Jeśli pacjent zapomni o przyjęciu dawki leku, powinien przyjąć ją jak najszybciej po przypomnieniu sobie. Następnie powinien odczekać około 4 godziny do przyjęcia kolejnej dawki.

Należy kontynuować przyjmowanie leku Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg do końca przepisanego okresu leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Jeśli pacjent przerwie leczenie przed czasem, istnieje ryzyko nawrotu zakażenia.

Z czym nie łączyć leku Amoksiklav Quicktab

Allopurynol i Amoksiklav QUICKTAB – Współstosowanie allopurynolu, leku przeciwgutowego, z Amoksiklav QUICKTAB może zwiększać ryzyko reakcji alergicznych na skórze. Jest to efekt związany z większą wrażliwością na antybiotyki penicylinowe u osób przyjmujących allopurynol.

Probenecyd i Amoksiklav QUICKTAB – Probenecyd, stosowany również w leczeniu dny moczanowej, może zmniejszać wydalanie amoksycyliny (jednego z komponentów Amoksiklav QUICKTAB) z organizmu. To może prowadzić do zwiększenia stężenia amoksycyliny w organizmie i potencjalnie zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Z tego powodu jednoczesne stosowanie probenecydu i Amoksiklav QUICKTAB nie jest zalecane.

Leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) i Amoksiklav QUICKTAB – Współstosowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi, jak warfaryna, z Amoksiklav QUICKTAB może wymagać dokładniejszego monitorowania parametrów krzepnięcia. Antybiotyki mogą bowiem wpływać na metabolizm leków przeciwzakrzepowych, co wymaga dostosowania dawki lub częstszych badań kontrolnych.

Metotreksat i Amoksiklav QUICKTAB – Metotreksat, stosowany w leczeniu nowotworów i ciężkiej łuszczycy, może być mniej efektywnie wydalany z organizmu podczas stosowania antybiotyków z grupy penicylin, takich jak Amoksiklav QUICKTAB. To może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych związanych z metotreksatem.

Mykofenolan mofetylu i Amoksiklav QUICKTAB – Pacjenci przyjmujący mykofenolan mofetylu, lek immunosupresyjny stosowany po przeszczepach, mogą wymagać szczegółowej obserwacji podczas leczenia Amoksiklav QUICKTAB. Antybiotyk może wpływać na stężenie leku w organizmie, co wymaga dostosowania dawki lub zwiększonej czujności lekarskiej.

 

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Amoksiklav Quicktab

Skutki uboczne leku Amoksiklav Quicktab

Wszystkie potencjalne działania niepożądane leku są następujące:

Reakcje alergiczne: Mogą obejmować wysypkę skórną, zapalenie naczyń krwionośnych, które może być widoczne jako czerwone lub fioletowe wzniesione plamy na skórze, ale może również dotyczyć innych części ciała, gorączkę, ból stawów, obrzęk węzłów chłonnych na szyi, pod pachą lub w pachwinie, obrzęk, czasami twarzy lub jamy ustnej (obrzęk naczynioruchowy), powodujący trudności w oddychaniu, omdlenie, ból w klatce piersiowej związany z reakcją alergiczną, mogący być objawem alergii prowadzącej do zawału serca (zespół Kounisa). W przypadku wystąpienia tych objawów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem i przerwać przyjmowanie leku.

Zapalenie jelita grubego: Powodujące wodnistą biegunkę, na ogół z domieszką krwi i śluzu, bólem żołądka i (lub) gorączką.

Ostre zapalenie trzustki: Objawy mogą obejmować silny i ciągły ból w okolicy żołądka.

Zapalenie jelit indukowane lekami (DIES): Występuje głównie u dzieci otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym. Objawy mogą obejmować powtarzające się wymioty (1 do 4 godzin po przyjęciu leku), ból brzucha, letarg, biegunkę i niskie ciśnienie krwi.

 • Działania niepożądane występujące bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób): Biegunka.
 • Działania niepożądane występujące często (rzadziej niż u 1 na 10 osób): Kandydoza – zakażenie drożdżakowe pochwy, jamy ustnej (pleśniawki) lub fałdów skórnych, nudności (szczególnie przy dużych dawkach), wymioty.
 • Działania niepożądane występujące niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób): Wysypka skórna, świąd, pokrzywka, niestrawność, zawroty głowy, ból głowy, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (wyniki badań krwi).
 • Działania niepożądane występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób): Rumień wielopostaciowy (wysypka skórna, która może zmieniać się w pęcherzyki i wygląda jak małe tarcze strzelnicze), mała liczba komórek biorących udział w krzepnięciu krwi, mała liczba krwinek białych (wyniki badań krwi).
 • Inne działania niepożądane: mogą obejmować ciężkie reakcje skórne takie jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella), pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, osutka krostkowa, DRESS (polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi), ostre uszkodzenie nerek z powodu kryształów w moczu, linijna IgA dermatoza, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie wątroby, żółtaczka, śródmiąższowe zapalenie nerek, przedłużony czas krzepnięcia krwi, pobudzenie ruchowe, drgawki, czarny włochaty język, zakażenie wywołane nadmiernym wzrostem niewrażliwych bakterii, zmniejszenie liczby krwinek białych, niedokrwistość hemolityczna, kryształki w moczu (wyniki badań krwi lub moczu).

Konkretna częstość tych działań niepożądanych jest nieznana. Przy wystąpieniu jakichkolwiek z powyższych objawów, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Amoksiklav Quicktab

Pytania naszych Pacjentów

Czy Amoksiklav Quicktab można dostać bez recepty?

Nie, Amoksiklav Quicktab nie jest dostępny bez recepty. Jest to antybiotyk zawierający amoksycylinę i kwas klawulanowy, który zgodnie z przepisami musi być przepisany przez lekarza, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia, a także zapobiec nadużywaniu antybiotyków i rozwijaniu antybiotykooporności.

Czy Amoksiklav Quicktab jest dobry na zapalenie gardła?

Amoksiklav Quicktab może być skuteczny w leczeniu zapalenia gardła, jeżeli jest ono spowodowane bakteriami wrażliwymi na amoksycylinę i kwas klawulanowy - główne składniki tego leku. Ostateczna decyzja o stosowaniu tego leku powinna być jednak zawsze podejmowana przez lekarza po odpowiedniej diagnozie.

Czy Amoksiklav Quicktab można połykać?

Tak, Amoksiklav Quicktab jest formą leku przeznaczoną do połknięcia. Nie należy kruszyć ani żuć tabletki, gdyż może to wpłynąć na sposób, w jaki lek jest wchłaniany i jaka jest jego skuteczność. Lek powinien być przyjmowany zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Co to jest Amoksiklav Quicktab?

Amoksiklav Quicktab to antybiotyk zawierający amoksycylinę i kwas klawulanowy, stosowany w leczeniu różnych zakażeń bakteryjnych.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Amoksiklav Quicktab? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaAmoxicillinum + Acidum clavulanicum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentInPharm Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Amoksiklav Quicktab

Amoksiklav, Amylan, Auglavin PPH, Augmentin, Polamoklav, Taromentin.

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2024