Auglavin PPH

Auglavin PPH to antybiotyk, zawierający amoksycylinę i kwas klawulanowy. Stosowany u niemowląt i dzieci w leczeniu zakażeń ucha, zatok, dróg oddechowych, moczowych, skóry, tkanek miękkich, kości i stawów.

Działanie Auglavin PPH

Auglavin PPH, zawierający amoksycylinę i kwas klawulanowy, działa bakteriobójczo. Amoksycylina jako antybiotyk penicylinowy zabija bakterie hamując ich wzrost. Kwas klawulanowy chroni amoksycylinę przed unieczynnieniem przez enzymy produkowane przez niektóre bakterie, zwiększając skuteczność leku.

Wskazania do stosowania Auglavin PPH

Auglavin PPH jest wskazany do stosowania u niemowląt i dzieci w leczeniu następujących zakażeń:

 • Zakażenia ucha środkowego i zatok przynosowych: Lek jest skuteczny przeciwko bakteriom, które często wywołują te zakażenia, takim jak Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae.
 • Zakażenia dróg oddechowych: Auglavin PPH może być używany do leczenia zakażeń dolnych dróg oddechowych, takich jak zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc, które mogą być wywołane przez różne bakterie.
 • Zakażenia dróg moczowych: Lek jest skuteczny w zwalczaniu infekcji układu moczowego wywołanych przez bakterie, takie jak E. coli.
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich, w tym zakażenia stomatologiczne: Może być stosowany do leczenia różnych zakażeń skóry i tkanek miękkich, takich jak zapalenie tkanki podskórnej, a także infekcje stomatologiczne wywołane bakteriami.
 • Zakażenia kości i stawów: Auglavin PPH jest skuteczny w leczeniu infekcji kości i stawów, takich jak osteomyelitis, które mogą być wywołane przez różne bakterie.

Jednak zawsze należy pamiętać, że decyzję o stosowaniu antybiotyków powinien podejmować wyłącznie lekarz po ocenie stanu pacjenta i przewidywanej korzyści z leczenia w porównaniu z potencjalnym ryzykiem.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Auglavin PPH

Nie należy podawać leku Auglavin PPH, jeśli:

 • Pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na amoksycylinę, kwas klawulanowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • U pacjenta kiedykolwiek stwierdzono ciężkie uczulenie (nadwrażliwość) na jakikolwiek inny antybiotyk. Objawy mogą obejmować wysypkę skórną lub obrzęk twarzy lub szyi.
 • U pacjenta kiedykolwiek wystąpiły zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka (zażółcenie skóry) związane ze stosowaniem antybiotyku.

Środki ostrożności:

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem podawania leku Auglavin PPH, jeśli:

 • Dziecko choruje na mononukleozę zakaźną.
 • Dziecko jest leczone w związku z chorobą wątroby lub nerek.
 • Dziecko nieregularnie oddaje mocz.

W przypadku jednoczesnego stosowania innych leków, Auglavin PPH może wpływać na ich działanie. To dotyczy m.in. allopurynolu, probenecydu, leków zmniejszających krzepliwość krwi, metotreksatu, i mykofenolanu mofetylu.

Stosowanie Auglavin PPH może wpłynąć na wyniki badań krwi i moczu. Przy zastosowaniu u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Jak stosować Auglavin PPH?

Lek Auglavin PPH powinien być zawsze stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Poniżej znajdują się ogólne zalecenia:

Dawkowanie:

 • Dorośli i dzieci o masie ciała równej lub większej niż 40 kg: Ta zawiesina zazwyczaj nie jest zalecana. Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
 • Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg: Lekarz ustali dawkę w zależności od masy ciała dziecka. Można korzystać z dołączonej do opakowania strzykawki, łyżki miarowej lub miarki, aby podać odpowiednią dawkę leku.
  • Standardowa dawka: od (25 mg + 3,6 mg) do (45 mg + 6,4 mg) na każdy kilogram masy ciała na dobę, podzielone na dwie dawki.
  • Większa dawka: do (70 mg + 10 mg) na każdy kilogram masy ciała na dobę, podzielone na dwie dawki.

Pacjenci z chorobami nerek i wątroby:

 • W przypadku dzieci z chorobami nerek dawka może być zmieniona. Lekarz może zdecydować o innej dawce lub innym leku.
 • Dzieci z chorobami wątroby mogą mieć częściej wykonywane badania krwi w celu sprawdzenia funkcjonowania wątroby.

Sposób podania:

 • Przed podaniem każdej dawki należy dobrze wstrząsnąć butelką.
 • Lek należy podawać na początku posiłku lub tuż przed nim.
 • Należy zachować co najmniej 4-godzinne odstępy między dawkami w ciągu doby. Nie należy podawać 2 dawek w ciągu 1 godziny.
 • Nie należy podawać leku dłużej niż przez 2 tygodnie. Jeśli pacjent nadal nie czuje się dobrze, należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku przedawkowania:

 • Jeśli dziecko przyjęło większą dawkę leku niż zalecana, objawy mogą obejmować podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunkę) lub drgawki. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli zapomniano podać dawkę:

 • Jeśli zapomniano podać dawkę leku, powinno się to zrobić w momencie przypomnienia. Należy odczekać około 4 godzin przed podaniem kolejnej dawki.

Przerwanie stosowania leku:

 • Należy kontynuować podawanie leku do czasu zakończenia leczenia, nawet jeśli dziecko czuje się lepiej. Jeśli część bakterii przeżyje, może spowodować nawrót zakażenia.

We wszystkich sytuacjach, kiedy pojawiają się wątpliwości związane ze stosowaniem tego leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Auglavin PPH

Auglavin PPH i Allopurynol – Stosowanie Auglavin PPH razem z allopurynolem, lekiem na dnę moczanową, może zwiększać ryzyko reakcji alergicznych skóry. W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania tych leków, należy obserwować ewentualne zmiany skórne.

Auglavin PPH i Probenecyd – Probenecyd, również stosowany w dnie moczanowej, może wymagać dostosowania dawkowania Auglavin PPH przez lekarza, aby zapewnić optymalne działanie obu leków.

Auglavin PPH i Leki przeciwkrzepliwe – U pacjentów przyjmujących równocześnie Auglavin PPH i leki przeciwkrzepliwe, takie jak warfaryna, może być potrzebne częstsze monitorowanie parametrów krwi, ze względu na możliwe interakcje wpływające na krzepliwość krwi.

Auglavin PPH i Metotreksat – Auglavin PPH może wpływać na działanie metotreksatu, stosowanego w leczeniu nowotworów i chorób reumatycznych. W przypadku stosowania tych leków jednocześnie, ważne jest monitorowanie stanu zdrowia i ewentualnych skutków ubocznych.

Auglavin PPH i Mykofenolan mofetylu – Podobnie jak w przypadku metotreksatu, Auglavin PPH może wpływać na działanie mykofenolanu mofetylu, leku stosowanego po transplantacjach, co wymaga szczególnej uwagi i potencjalnie dostosowania dawek.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Auglavin PPH

Skutki uboczne leku Auglavin PPH

Auglavin PPH, może powodować różne skutki uboczne. Oto szczegółowe informacje o tych skutkach ubocznych:

Stany, na które należy zwrócić uwagę

Reakcje nadwrażliwości:

 • Wysypka skórna: pojawienie się wyprysków na skórze.
 • Zapalenie naczyń krwionośnych: może być widoczne jako czerwone lub fioletowe wypukłe punkty na skórze, ale może dotyczyć innych części ciała.
 • Gorączka, ból stawów, obrzęk węzłów chłonnych na szyi, pod pachą lub w pachwinie.
 • Obrzęk, czasami obejmujący twarz lub okolice jamy ustnej (obrzęk naczynioruchowy), powodujący trudności w oddychaniu.
 • Omdlenie.
 • Ból w klatce piersiowej związany z reakcją alergiczną, mogący być objawem alergii prowadzącej do zawału serca (zespół Kounisa).

Zapalenie jelita grubego: Wywołujące wodnistą biegunkę zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, bólem brzucha i (lub) gorączką.

Ostre zapalenie trzustki: Jeśli pacjent odczuwa silny i ciągły ból w okolicy żołądka, może być to objaw ostrego zapalenia trzustki.

Zapalenie jelit indukowane lekami (DIES): Występowało głównie u dzieci otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym. Jest to pewien rodzaj reakcji alergicznej, której wiodącym objawem są powtarzające się wymioty (1 do 4 godzin po przyjęciu leku). Dalsze objawy mogą obejmować ból brzucha, letarg, biegunkę i niskie ciśnienie krwi.

Bardzo często występujące działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Biegunka (u dorosłych).

Często występujące działania niepożądane (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Pleśniawki (kandydoza – zakażenia drożdżakowe pochwy, jamy ustnej lub fałdów skóry).
 • Nudności, szczególnie podczas stosowania dużych dawek.
 • Wymioty.
 • Biegunka (u dzieci).

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • Wysypka na skórze, świąd.
 • Wypukła, swędząca wysypka (pokrzywka).
 • Niestrawność.
 • Zawroty głowy.
 • Ból głowy.
 • Zwiększenie aktywności niektórych substancji (enzymów) wytwarzanych w wątrobie.

Rzadko występujące działania niepożądane (u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • Wysypka na skórze, mogąca przebiegać z pęcherzami i wyglądać jak małe tarcze (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi – rumień wielopostaciowy).
 • Mała liczba komórek biorących udział w krzepnięciu krwi.
 • Mała liczba białych krwinek.

Inne działania niepożądane (o nieznanej częstości występowania):

 • Reakcje nadwrażliwości.
 • Zapalenie jelita grubego.
 • Zapalenie błon otaczających mózg i rdzeń kręgowy (aseptyczne zapalenie opon mózgowych).
 • Ciężkie reakcje skórne, takie jak uogólniona wysypka na skórze, z pęcherzami i złuszczaniem skóry, szczególnie wokół ust, nosa, oczu i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona), toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, uogólniona, czerwona wysypka na skórze z małymi wypełnionymi ropą pęcherzykami (pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry), czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami (ostra uogólniona osutka krostkowa).
 • Objawy grypopodobne z wysypką, gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych i nieprawidłowymi wynikami badań krwi [w tym zwiększeniem liczby krwinek białych (eozynofilia) oraz zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych]; polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS).
 • Zapalenie wątroby.
 • Żółtaczka, powodowana przez zwiększenie stężenia bilirubiny (substancja wytwarzana w wątrobie) we krwi, która może spowodować żółte zabarwienie skóry i białek oczu.
 • Zapalenie kanalików nerkowych.
 • Przedłużenie krzepnięcia krwi.
 • Pobudzenie ruchowe.
 • Drgawki (u osób otrzymujących duże dawki leku Auglavin PPH lub z chorobami nerek).
 • Czarny język, który wygląda jak włochaty.
 • Przebarwienie zębów (u dzieci), które zazwyczaj może być usunięte przez szczotkowanie: To jest potencjalny skutek uboczny, który dotyczy dzieci. Po zażyciu leku Auglavin PPH może wystąpić przebarwienie zębów, ale zazwyczaj można je usunąć przez regularne i staranne szczotkowanie zębów. Nie jest dostępna informacja o częstości występowania tego skutku ubocznego.
 • Wysypka z pęcherzami układającymi się obrączkowato lub jak sznur pereł (linijna IgA dermatosa): Jest to rzadki skutek uboczny, który polega na pojawieniu się wysypki skórnej z pęcherzami, które mogą układać się obrączkowato lub jak sznur pereł. To stanowi charakterystyczną cechę linijnej IgA dermatosy. Nie jest dostępna informacja o częstości występowania tego skutku ubocznego.

Działania niepożądane mogące pojawić się w wynikach badań krwi lub moczu:

Znacznego stopnia zmniejszenie liczby białych krwinek: Jest to poważny skutek uboczny, który może mieć wpływ na system odpornościowy. Białe krwinki są ważnym elementem układu odpornościowego, a ich zmniejszenie może prowadzić do zwiększonej podatności na infekcje. Nie jest dostępna informacja o częstości występowania tego skutku ubocznego.

Mała liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna): Jest to rzadki skutek uboczny, który może prowadzić do anemii hemolitycznej, stanu charakteryzującego się zbyt szybkim rozpadem czerwonych krwinek. Objawy mogą obejmować zmęczenie, osłabienie, bladość skóry i inne symptomy anemii. Nie jest dostępna informacja o częstości występowania tego skutku ubocznego.

Kryształy w moczu prowadzące do ostrego uszkodzenia nerek: Jest to poważny skutek uboczny, który może prowadzić do ostrego uszkodzenia nerek, stanu, który może wymagać pilnej interwencji medycznej. Kryształy w moczu mogą być wynikiem nadmiaru pewnych substancji w organizmie, które mogą krystalizować i prowadzić do uszkodzenia tkanek nerkowych. Nie jest dostępna informacja o częstości występowania tego skutku ubocznego.

Jeśli u pacjenta wystąpią działania niepożądane: Wszystkie powyższe skutki uboczne, zarówno mniej jak i bardziej poważne, wymagają natychmiastowej interwencji lekarskiej. Pacjenci powinni skontaktować się z lekarzem, jeśli którykolwiek z objawów niepożądanych nasili się lub stanie się uciążliwy lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce informacyjnej.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Auglavin PPH

Pytania naszych Pacjentów

Na co pomaga Auglavin?

Auglavin jest antybiotykiem stosowanym do leczenia różnych infekcji bakteryjnych, takich jak zapalenie ucha, zatok, gardła, dróg moczowych, skóry i tkanki miękkiej.

Jak przygotować Auglavin PPH?

Auglavin PPH jest dostępny w formie tabletek, które należy połknąć w całości, popijając wystarczającą ilością wody. Dawkowanie jest indywidualne i zależy od zaleceń lekarza prowadzącego.

Czy Auglavin to antybiotyk?

Tak, Auglavin to antybiotyk. Jest to preparat zawierający amoksycylinę i kwas klawulanowy, który jest skuteczny przeciwko szerokiemu zakresowi bakterii.

Ile dni brać Auglavin?

Długość leczenia Auglavinem zależy od diagnozy i zaleceń lekarza, ale zwykle kurs leczenia trwa od 7 do 14 dni.

Czy stosując Auglavin można pić alkohol?

Choć nie ma bezpośrednich przeciwwskazań, zaleca się unikanie spożywania alkoholu podczas leczenia Auglavinem. Alkohol może nasilać efekty uboczne leku, potencjalnie obciążać wątrobę i osłabiać efektywność terapii.

Czy można dostać Auglavin bez recepty?

Auglavin jest lekiem na receptę.

Czy Auglavin jest na anginę?

Tak, Auglavin (znany również jako Amoksycylina z kwasem klawulanowym lub Augmentin) jest antybiotykiem często stosowanym w leczeniu bakteryjnej anginy. Ważne jest, aby antybiotyki, w tym Auglavin, były przepisywane przez lekarza, gdyż ich niewłaściwe stosowanie może prowadzić do problemów takich jak antybiotykooporność.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Auglavin PPH? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaAmoxicillinum + Acidum clavulanicum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Zamienniki dla leku Auglavin PPH

Amoksiklav, Amoksiklav Quicktab, Amylan, Augmentin, Polamoklav, Taromentin.

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2024