Sumamed (Azytromycyna)

Sumamed (Azytromycyna) jest to lek, który wykazuje działanie przeciwbakteryjne, a stosowany jest w celu leczenia zakażeń bakteryjnych. Przeznaczony jest do stosowania ogólnego. Preparat ten jest zaliczany do antybiotyków makrolidowych.

Działanie Sumamed (Azytromycyna)

Lek Sumamed ma swoje zastosowanie w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Za jego przeciwbakteryjne działanie odpowiedzialna jest substancja czynna – azytromycyna, będąca antybiotykiem z grupy makrolidów i półsyntetyczną pochodną erytromycyny.

Azytromycyna wpływa na zahamowanie syntezy białek bakteryjnych poprzez zablokowanie bakteryjnych rybosomów. Ta substancja czynna wykazuje działanie bakteriostatyczne. Jest dobrze wchłaniana po podaniu doustnym, szybko przedostaje się z krwi do tkanek. Jej okres półtrwania jest długi, co pozwala na skrócenie czasu leczenia nawet do 1- 5 dni.

Wskazania do stosowania leku Sumamed (Azytromycyna)

 • Zakażenia układu oddechowego – Sumamed jest stosowany w leczeniu zakażeń dróg oddechowych, takich jak zapalenie płuc, ostre i przewlekłe zapalenie zatok, zapalenie gardła i krtani, zapalenie oskrzeli, a także bakteryjne zakażenia ucha środkowego.
 • Zakażenia skóry i tkanek miękkich – Sumamed jest stosowany w leczeniu zakażeń skóry i tkanek miękkich, takich jak trądzik, zapalenie mieszków włosowych, czyraki, rany zakażone bakteriami, a także choroby przenoszone drogą płciową, takie jak chlamydia i rzeżączka.
 • Zakażenia przewodu pokarmowego – Sumamed jest stosowany w leczeniu zakażeń przewodu pokarmowego, takich jak biegunki bakteryjne, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy spowodowana przez bakterie Helicobacter pylori, a także w zapobieganiu zakażeniom po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej.
 • Inne zakażenia bakteryjne – Sumamed jest również stosowany w leczeniu innych bakteryjnych chorób zakaźnych, takich jak borelioza, zakażenia dróg moczowych i zakażenia oczu.
 • W leczeniu chorób przenoszonych drogą płciową, takich jak chlamydia i rzeżączka. W przypadku chlamydii, Sumamed jest często stosowany jako lek pierwszego wyboru ze względu na swoją skuteczność i łatwość stosowania – zwykle podaje się go w postaci tabletek lub syropu, a czas trwania leczenia wynosi zwykle od 1 do 7 dni, w zależności od ciężkości infekcji i zaleceń lekarza.

Przeciwwskazania do stosowania leku Sumamed (Azytromycyna)

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku – osoby, które wykazują nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych w składzie leku Sumamed, nie powinny stosować tego leku.
 • Nadwrażliwość na erytromycynę – pacjenci, którzy wykazali nadwrażliwość na erytromycynę, którą także można znaleźć w innych lekach z grupy makrolidów, powinni zachować ostrożność przy stosowaniu leku Sumamed.
 • Nadwrażliwość na inne antybiotyki makrolidowe lub ketolidowe – osoby, które wykazały nadwrażliwość na inne antybiotyki makrolidowe lub ketolidowe, również powinny zachować ostrożność przy stosowaniu leku Sumamed.
 • Ciężkie zaburzenia czynności wątroby – pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby powinni zachować ostrożność przy stosowaniu leku Sumamed, ponieważ może to prowadzić do niepożądanych działań niekorzystnych dla zdrowia.
 • Równoległe stosowanie pochodnych alkaloidów sporyszu – istnieje ryzyko zatrucia sporyszem, jeśli Sumamed jest stosowany jednocześnie z innymi lekami zawierającymi pochodne alkaloidów sporyszu, takie jak ergotamina, dihydroergotamina lub metylergotamina.
 • Nie stosować w leczeniu zakażonych ran pooparzeniowych – Sumamed nie powinien być stosowany w leczeniu zakażonych ran pooparzeniowych, ponieważ nie jest on skuteczny w przypadku zakażeń bakteryjnych powstałych na skutek oparzeń.

Dawkowanie leku Sumamed (Azytromycyna)

Lek Sumamed, zawierający azytromycynę, dostępny jest w postaci tabletek powlekanych oraz kapsułek. Tabletki powlekane można przyjmować niezależnie od posiłków, 1 raz na dobę. Kapsułki 250 mg należy stosować 1 raz na dobę, co najmniej 1 godzinę przed jedzeniem lub 2 godziny po posiłku. Zarówno tabletki, jak i kapsułki należy połykać w całości, nie rozgryzać, nie kruszyć ani nie dzielić.

Dawkowanie leku Sumamed ustala lekarz, uwzględniając indywidualne czynniki dla każdego pacjenta, takie jak nasilenie zakażenia czy stan zdrowia chorego. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, a zalecanych dawek nie należy przekraczać. Przekroczenie dawki może prowadzić do negatywnych skutków dla zdrowia, a nawet życia pacjenta. W niektórych przypadkach konieczna może być zmiana dawkowania.

Dawkowanie dla osób dorosłych i dzieci powyżej 45 kg:

 1. Najczęściej stosowana dawka to 500 mg 1 raz na dobę przez 3 dni lub 500 mg 1 raz na dobę pierwszego dnia, a następnie 250 mg 1 raz na dobę przez kolejne 4 dni. Całkowita dawka wynosi 1500 mg.
 2. We wczesnym stadium boreliozy, zaleca się jednorazową dawkę 1000 mg pierwszego dnia, a następnie 500 mg 1 raz na dobę przez kolejne 4 dni.
 3. W leczeniu umiarkowanego trądziku pospolitego, zaleca się stosowanie 500 mg 1 raz na dobę przez 3 dni, a następnie 500 mg 1 raz na tydzień przez 9 kolejnych tygodni. Należy monitorować aktywność enzymów wątrobowych przed i w trakcie leczenia.
 4. W przypadku zakażeń układu moczowo-płciowego wywołanych przez chlamydię, zaleca się jednorazową dawkę 1000 mg.

Dawkowanie dla dzieci poniżej 45 kg (tabletki powlekane 125 mg):

Zwykle stosowana dawka wynosi 10 mg na kg masy ciała 1 raz na dobę przez 3 dni. Wyjątek stanowi rumień wędrujący jako pierwszy objaw boreliozy – wtedy dawka wynosi 20 mg na kg masy ciała pierwszego dnia, a następnie 10 mg na kg masy ciała 1 raz na dobę przez kolejne 4 dni.

Dawkowanie dla osób w podeszłym wieku:

Stosowanie leku powinno odbywać się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, ze względu na większe ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca.

Dawkowanie dla osób z zaburzeniami czynności nerek:

U osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <40 ml/min) należy zachować ostrożność podczas stosowania leku. Lekarz może dostosować dawkowanie do stanu pacjenta.

Dawkowanie dla osób z zaburzeniami czynności wątroby:

Leku nie należy stosować u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. W przypadku łagodnych lub umiarkowanych zaburzeń wątrobowych, lekarz może dostosować dawkowanie leku Sumamed i zalecić regularne badania kontrolne w celu monitorowania stanu wątroby.

Ogólnie rzecz biorąc, dawkowanie leku Sumamed z azytromycyną może się różnić w zależności od wieku, masy ciała, rodzaju zakażenia oraz stanu zdrowia pacjenta. Ważne jest przestrzeganie zaleceń lekarza prowadzącego oraz regularne kontrolowanie zdrowia podczas leczenia.

W przypadku zapomnienia przyjęcia dawki, pacjent powinien przyjąć ją tak szybko, jak się przypomni, chyba że zbliża się czas na kolejną dawkę. W takiej sytuacji pacjent powinien pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować schemat dawkowania zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy unikać przyjmowania podwójnej dawki w celu uzupełnienia opuszczonych tabletek.

W przypadku przedawkowania leku Sumamed, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się na najbliższy oddział ratunkowy. Objawy przedawkowania mogą obejmować nudności, wymioty, biegunkę, utratę słuchu oraz zaburzenia rytmu serca.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Sumamed (Azytromycyna)

W niektórych przypadkach stosowanie Azytromycyny wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności, takich jak modyfikacja dawkowania, przeprowadzenie badań kontrolnych, czy unikanie interakcji z innymi lekami. Poniżej przedstawiamy kilka sytuacji, w których należy zachować ostrożność:

 1. Ciężka choroba wątroby: osoby z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby powinny unikać stosowania leku Sumamed lub być pod ścisłym nadzorem lekarskim podczas leczenia. Lekarz może dostosować dawkowanie i zalecić regularne badania kontrolne.
 2. Równoległe stosowanie leków hepatotoksycznych: Azytromycyna może oddziaływać z innymi lekami wykazującymi toksyczne działanie na wątrobę, co może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych lub powikłań. W takim przypadku lekarz może zmienić dawkowanie lub wybrać inny lek.
 3. Ciężkie zaburzenia czynności nerek: u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lekarz może dostosować dawkowanie leku Sumamed oraz zalecić regularne badania kontrolne.
 4. Czynniki ryzyka zaburzeń rytmu serca: lek Sumamed może wpływać na rytm serca u osób z czynnikami ryzyka, takimi jak zmniejszenie częstotliwości rytmu serca, choroba niedokrwienna serca, ciężka niewydolność serca, zaburzenia przewodzenia impulsów w sercu, zaburzenia elektrolitowe czy wydłużony odstęp QT w zapisie EKG. W przypadku równoległego stosowania leków, które powodują wydłużenie odstępu QT (np. leki przeciwhistaminowe, cisapryd, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwdepresyjne, fluorochinolony), należy zachować szczególną ostrożność.
 5. Zaburzenia neurologiczne lub psychiczne: stosowanie Azytromycyny może być przeciwwskazane lub wymagać ostrożności u osób z zaburzeniami neurologicznymi lub psychicznymi.

W przypadku wystąpienia nowych zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych, biegunki podczas leczenia, czy zaostrzenia objawów miastenii, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Sumamed może wpłynąć na zdolność do prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania urządzeń i maszyn, ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (takich jak zawroty głowy, drgawki, problemy z widzeniem). W takim przypadku pacjenci powinni zachować ostrożność i unikać prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn, jeśli wystąpią takie objawy.

W trakcie stosowania Azytromycyny warto pamiętać o kilku dodatkowych środkach ostrożności:

 1. Ciąża i karmienie piersią: Stosowanie leku Sumamed w czasie ciąży i karmienia piersią jest możliwe, ale tylko w przypadku, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu lub dziecka. Należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku.
 2. Interakcje z alkoholem: Stosowanie alkoholu podczas leczenia lekiem Sumamed może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Dlatego zaleca się unikanie spożywania alkoholu w trakcie leczenia.
 3. Reakcje alergiczne: W przypadku wystąpienia objawów alergii, takich jak wysypka, świąd, obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Sumamed i skontaktować się z lekarzem.
 4. Przyjmowanie leku z posiłkami: Tabletki powlekane można stosować niezależnie od pory posiłków, natomiast kapsułki 250 mg należy stosować co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.
 5. Przerwanie leczenia: Lekarz może zdecydować o przerwaniu leczenia lekiem Sumamed, jeśli pacjent nie wykazuje poprawy lub objawy się pogarszają. W takim przypadku lekarz może zdecydować o zmianie leczenia na inny antybiotyk lub zastosować inne metody leczenia.

Podsumowując, stosowanie leku Sumamed (Azytromycyna) wymaga zachowania ostrożności w niektórych sytuacjach i przestrzegania zaleceń lekarza prowadzącego. Ważne jest informowanie lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach oraz istniejących schorzeniach, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne leczenie.

Z czym nie łączyć leku Sumamed (Azytromycyna)

Leki Wpływające na Odstęp QT i Sumamed – Leki takie jak chinidyna, prokainamid, dofetylid, amiodaron, sotalol, hydroksychlorochina, cyzapryd, terfenadyna, pimozyd, cytalopram, fluorochinolony (np. moksyfloksacyna, lewofloksacyna) mogą wpływać na odstęp QT w elektrokardiogramie. Sumamed, stosowany równocześnie z tymi lekami, może nasilać ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Leki Zobojętniające i Sumamed – Leki zobojętniające kwas żołądkowy mogą zmniejszać wchłanianie Sumamedu. Dlatego zaleca się przyjmowanie Sumamedu co najmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po zastosowaniu leków zobojętniających.

Doustne Leki Przeciwzakrzepowe i Sumamed – Przy stosowaniu Sumamedu z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna, może dojść do zmiany ich efektów i potrzeby dostosowania dawkowania.

Alkaloidy Sporyszu i Sumamed – Stosowanie Sumamedu z lekami zawierającymi alkaloidy sporyszu (np. ergotamina) może prowadzić do zatrucia sporyszem, objawiającego się skurczem obwodowych naczyń krwionośnych i niedokrwieniem.

Digoksyna, Kolchicyna i Sumamed – Sumamed może wpływać na stężenie digoksyny (lek na serce) i kolchicyny (lek na dnę moczanową) we krwi, wymagając monitorowania i dostosowania dawkowania.

Cyklosporyna i Sumamed – Azytromycyna może zwiększać stężenie cyklosporyny (stosowanej przy chorobach skóry, reumatoidalnym zapaleniu stawów, po przeszczepieniach) we krwi.

Atorwastatyna i Sumamed – Stosowanie Sumamedu z atorwastatyną (lek obniżający cholesterol) może zwiększać ryzyko działań niepożądanych ze strony mięśni.

Ryfabutyna i Sumamed – Sumamed w połączeniu z ryfabutyną (stosowaną w leczeniu HIV lub gruźlicy) może zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Sumamed (Azytromycyna)

Skutki uboczne leku Sumamed (Azytromycyna)

Sumamed (Azytromycyna), podobnie jak wiele innych leków, może powodować skutki uboczne, które należy wziąć pod uwagę. Możliwe działania niepożądane, które występują często to problemy jelitowo-żołądkowe, takie jak biegunka, nudności, wymioty i bóle brzucha, ból głowy oraz zmiany w obrazie krwi.

Działania niepożądane występujące niezbyt często obejmują nadkażenia opornymi bakteriami i drożdżakami (np. zapalenie płuc, zapalenie pochwy, stany zapalne błon śluzowych żołądka, jelit, gardła), leukopenię, neutropenię, eozynofilię, spadek apetytu, jadłowstręt, niepokój, bezsenność/senność, nerwowość, zawroty głowy, parestezje, problemy z widzeniem, zaburzenia słuchu, uczucie kołatania serca, duszności, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, zapalenie żołądka, odbijanie, refluks żołądkowy, krwawienie z nosa, suchość w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, bóle mięśni, stawów i kości, zapalenie kości i stawów, ból nerek, ból podczas oddawania moczu, krwawienie z dróg rodnych, zaburzenia jąder, gorączkę, uczucie rozbicia, astenię, ból w klatce piersiowej, zmęczenie, obrzęki, zaburzenia elektrolitowe, zaburzenia parametrów czynności wątroby, wzrost stężenia mocznika we krwi, wzrost stężenia kreatyniny we krwi, wzrost stężenia glukozy oraz zmiany w obrazie krwi.

Działania niepożądane występujące rzadko to m.in. zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka cholestatyczna, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna, agresja, niepokój, zaburzenia orientacji, stany splątania, omamy, omdlenia, drgawki, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia czucia, węch opaczny, utrata węchu, utrata smaku, szumy uszne, głuchota, miastenia, wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, komorowe zaburzenia rytmu serca, zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes, niedociśnienie tętnicze, zapalenie trzustki, niewydolność wątroby, żółtaczka, piorunujące zapalenie wątroby, martwica wątroby, miopatia

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Sumamed (Azytromycyna)

Pytania naszych Pacjentów

Czy Sumamed to silny antybiotyk?

Tak, Sumamed to silny antybiotyk należący do grupy antybiotyków makrolidowych, które są stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Sumamed zawiera substancję czynną azitromycynę, która jest skuteczna w zwalczaniu wielu rodzajów bakterii.

Ile dni trzeba brać Sumamed?

Czas trwania leczenia Sumamedem zależy od rodzaju i ciężkości infekcji, a także od ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Zazwyczaj, standardowe dawkowanie Sumamedu to jedna tabletka dziennie przez 3 do 5 dni. Jednakże, w niektórych przypadkach, lekarz może zalecić inny schemat dawkowania lub dłuższy czas leczenia, w zależności od rodzaju infekcji oraz innych czynników, takich jak wiek pacjenta, obecność chorób współistniejących czy ciąża.

Kiedy poprawa po Sumamedzie?

Czas, po jakim można oczekiwać poprawy po zastosowaniu Sumamedu, zależy od rodzaju infekcji oraz od indywidualnych cech organizmu pacjenta. Zazwyczaj poprawa objawów infekcyjnych po antybiotyku Sumamed następuje po 2-3 dniach od rozpoczęcia terapii, jednak może to być dłuższy lub krótszy okres czasu, w zależności od indywidualnej reakcji organizmu. Warto jednak pamiętać, że pomimo poprawy objawów, należy skończyć cały cykl leczenia zalecony przez lekarza, aby uniknąć nawrotu infekcji.

Czy Sumamed na kaszel?

Sumamed może być stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego, w tym niektórych rodzajów kaszlu, spowodowanych zakażeniem bakteryjnym. Jednak nie jest to lek powszechnie stosowany w leczeniu kaszlu, a jego zastosowanie powinno być zawsze uzależnione od wskazań medycznych i decyzji lekarza.

Czy Sumamed można brać dłużej niż 3 dni?

Sumamed powinno się brać dokładnie według zaleceń lekarza, zazwyczaj przez 3 do 5 dni, ale nie należy go stosować dłużej bez konsultacji z lekarzem.

Sumamed przed czy po jedzeniu?

Sumamed może być przyjmowany zarówno przed, jak i po jedzeniu.

Czy Sumamed to penicylina?

Nie, Sumamed to nie penicylina.

Sumamed jak stosować?

Sumamed należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

Czy Summamed jest na receptę?

Tak, Sumamed jest lekiem na receptę i dostępny jest wyłącznie w aptekach po przedstawieniu recepty wystawionej przez lekarza.

Czy Azytromycyna działa na gronkowca?

Azytromycyna jest skuteczna w leczeniu niektórych zakażeń gronkowcem, ale nie jest zawsze pierwszym wyborem leczenia zakażeń wywołanych przez te bakterie.

Kiedy alkohol po azytromycyna?

Osoby, które przyjmują azytromycynę, powinny unikać spożywania alkoholu przez co najmniej 48 godzin po ostatniej dawce leku, ponieważ alkohol może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Jak długo działa Azytromycyna?

Azytromycyna działa przez około 2-4 dni po podaniu ostatniej dawki.

Czy Azytromycyna jest bezpieczna?

Azytromycyna jest zwykle bezpieczna w stosowaniu u osób, które nie mają przeciwwskazań medycznych do jej przyjmowania. Jednakże, jak w przypadku każdego leku, mogą wystąpić skutki uboczne, a jej stosowanie powinno być ściśle monitorowane przez lekarza.

Co leczy Azytromycyna?

Azytromycyna jest stosowana w leczeniu różnych infekcji bakteryjnych, takich jak infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, skóry, tkanek miękkich, układu moczowo-płciowego oraz Chlamydia.

Czy można brać Sumamed przez 6 dni?

Czas trwania terapii Sumamedem (azytromycyną) zależy od rodzaju infekcji i ogólnego stanu zdrowia pacjenta i zwykle wynosi od 3 do 5 dni, ale czasem może być przedłużony do 6 dni. Ostateczna decyzja dotycząca długości terapii powinna być podjęta przez lekarza.

Czy Sumamed jest dobry na anginę?

Tak, Sumamed (azytromycyna) jest jednym z leków stosowanych w leczeniu anginy.

Czy Sumamed jest dobrze tolerowany?

Sumamed (azytromycyna) jest zwykle dobrze tolerowany przez pacjentów, ale jak w przypadku każdego leku, mogą wystąpić skutki uboczne, takie jak nudności, biegunka, bóle brzucha, zawroty głowy, zmęczenie, wysypka skórna i inne, dlatego stosowanie Sumamedu powinno być ściśle monitorowane przez lekarza.

Jak długo działa Sumamed po odstawieniu?

Czas działania Sumamedu (azytromycyny) po odstawieniu zależy od indywidualnych czynników, ale zwykle utrzymuje się przez około 7-10 dni.

Jaki probiotyk przy antybiotyku Sumamed?

Wybór probiotyku przyjmowanego z antybiotykiem Sumamed (azytromycyna) powinien być ustalony indywidualnie przez lekarza lub farmaceutę, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta i rodzaj infekcji.

Czy można łączyć Sumamed z Nurofenem?

Tak, Sumamed (azytromycyna) i Nurofen (ibuprofen) mogą być stosowane jednocześnie, o ile nie ma przeciwwskazań medycznych, ale zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed jednoczesnym stosowaniem tych leków.

Czy antybiotyk Sumamed trzeba trzymać w lodówce?

Nie, antybiotyk Sumamed (azytromycyna) nie wymaga przechowywania w lodówce, lecz powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej.

Na jakie bakterie działa Sumamed?

Sumamed (azytromycyna) działa na wiele rodzajów bakterii, w tym na bakterie wywołujące zakażenia dróg oddechowych, skóry i tkanek miękkich, układu moczowo-płciowego oraz Chlamydia.

Czy można brać Sumamed i paracetamol?

Tak, Sumamed (azytromycyna) i paracetamol mogą być stosowane jednocześnie, o ile nie ma przeciwwskazań medycznych.

Czy Sumamed jest dobry na zapalenie oskrzeli?

Tak, Sumamed (azytromycyna) jest jednym z leków stosowanych w leczeniu niektórych rodzajów zapaleń oskrzeli.

Czy Sumamed zbija gorączkę?

Sumamed (azytromycyna) może pomóc w zmniejszeniu gorączki, która towarzyszy zakażeniom bakteryjnym.

Czy Sumamed leczy zapalenie płuc?

Tak, Sumamed (azytromycyna) może być stosowany w leczeniu niektórych rodzajów zapaleń płuc.

Czy Azytromycyna działa na anginę?

Tak, Azytromycyna jest jednym z leków stosowanych w leczeniu anginy.

Co ile godzin Sumamed?

Zwykle Sumamed (azytromycyna) przyjmuje się raz dziennie, ale dokładna dawka i częstotliwość stosowania zależą od rodzaju infekcji i stanu zdrowia pacjenta i powinny być ustalone przez lekarza.

Ile dni brać Azytromycyna?

Czas trwania terapii azytromycyną zależy od rodzaju infekcji i ogólnego stanu zdrowia pacjenta i zwykle wynosi od 3 do 5 dni, jednak dokładny czas trwania terapii powinien być ustalony przez lekarza.

Czy Azytromycyna jest bezpieczna?

Azytromycyna jest zwykle bezpieczna w stosowaniu u osób, które nie mają przeciwwskazań medycznych do jej przyjmowania. Jednakże, jak w przypadku każdego leku, mogą wystąpić skutki uboczne, a jej stosowanie powinno być ściśle monitorowane przez lekarza.

W jakich antybiotykach jest Azytromycyna?

Preparaty z azytromycyną to: Sumamed, Macromax, Sumamed Forte, Azycyna, Azimycin, Azitrolek, Azitrox 500, Nobaxin, Azyter, Azithromycin Aurovitas, Azibiot, Azithromycin Genoptim oraz Bactrazol. Są to leki na receptę.

Na co jest lek Azytromycyna?

Azytromycyna jest stosowana w leczeniu różnych infekcji bakteryjnych, takich jak infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, skóry, tkanek miękkich, układu moczowo-płciowego oraz Chlamydia.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Sumamed (Azytromycyna)? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaAzithromycinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentTeva

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Sumamed (Azytromycyna)

Azimycin , AzitroLEK, Azitrox, Azycyna, Bactrazol, Macromax.

Ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2024