Azimycin

Azimycin to antybiotyk z grupy makrolidów zawierający azytromycynę. Stosowany w infekcjach bakteryjnych dróg oddechowych, skóry i tkanek miękkich. W okresie ciąży i karmienia piersią używaj tylko po konsultacji z lekarzem.

Działanie Azimycin

Azimycin (azytromycyna) to antybiotyk z grupy makrolidów. Działa bakteriostatycznie, hamując syntezę białka bakteryjnego poprzez wiązanie z podjednostką 50S rybosomów bakterii. Skuteczny jest w zwalczaniu wielu rodzajów bakterii, w tym: Streptococcus, Staphylococcus, Haemophilus, Chlamydia i Mycoplasma. Stosowany w leczeniu infekcji bakteryjnych dróg oddechowych, ucha, gardła, skóry, tkanek miękkich oraz niektórych infekcji układu moczowo-płciowego.

Wskazania do stosowania Azimycin

Azimycin (azytromycyna) jest stosowany w leczeniu różnych infekcji bakteryjnych. Oto niektóre z głównych wskazań do stosowania Azimycin:

 • Zakażenia górnych dróg oddechowych: Leczenie bakteryjnych infekcji gardła, migdałków, zatok oraz ucha środkowego. Azimycin jest skuteczny przeciwko bakteriom, takim jak Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae czy Haemophilus influenzae.
 • Zakażenia dolnych dróg oddechowych: Stosowany w leczeniu zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc i innych infekcji spowodowanych przez bakterie, takie jak Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae czy Legionella pneumophila.
 • Infekcje skóry i tkanek miękkich: Leczenie infekcji bakteryjnych, takich jak czyraki, ropnie, owrzodzenia, zapalenie mieszków włosowych, czy zakażenia po ukąszeniach. Azimycin jest skuteczny przeciwko bakteriom, takim jak Staphylococcus aureus czy Streptococcus pyogenes.
 • Zakażenia układu moczowo-płciowego: Leczenie niektórych infekcji układu moczowo-płciowego, takich jak zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy spowodowane przez Chlamydia trachomatis, czy nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej i infekcje narządów miednicy spowodowane przez Ureaplasma urealyticum.
 • Borelioza wczesna (rumień wędrujący): Azimycin może być stosowany w leczeniu boreliozy w fazie wczesnej, spowodowanej przez bakterie Borrelia burgdorferi.
 • Zakażenia żołądkowo-jelitowe: Azimycin może być stosowany w leczeniu zakażeń żołądkowo-jelitowych wywołanych przez Campylobacter jejuni.

Warto zauważyć, że zastosowanie Azimycinu może się różnić w zależności od konkretnego przypadku oraz oporu bakterii. Lekarz jest odpowiednią osobą do oceny wskazań do stosowania tego leku oraz doboru odpowiedniej dawki.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Azimycin

Przeciwwskazania i środki ostrożności przy stosowaniu Azimycinu (azytromycyny) obejmują:

 1. Nadwrażliwość na azytromycynę, erytromycynę, inne makrolidy lub ketolidy: Osoby uczulone na te substancje nie powinny stosować Azimycinu, ponieważ może to prowadzić do reakcji alergicznych, które mogą być niebezpieczne.
 2. Cieżkie zaburzenia czynności wątroby: Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby powinni unikać stosowania Azimycinu lub być pod ścisłą kontrolą lekarza, ponieważ azytromycyna jest metabolizowana przez wątrobę.
 3. Zaburzenia rytmu serca: Azimycin może wydłużać odstęp QT na elektrokardiogramie, co zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych zaburzeń rytmu serca, takich jak torsade de pointes. Pacjenci z istniejącymi zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, niedawno przebytym zawałem serca, hipomagnezemią, hipokaliemią lub stosujący inne leki wydłużające odstęp QT powinni unikać Azimycinu lub być pod ścisłą kontrolą lekarza.
 4. Stosowanie z innymi lekami: Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania Azimycinu z innymi lekami, które mogą wpływać na jego działanie lub farmakokinetkę. Należy poinformować lekarza o wszystkich stosowanych lekach, w tym tych dostępnych bez recepty oraz suplementach diety.
 5. Ciąża i karmienie piersią: Azimycin jest zwykle uważany za bezpieczny w ciąży, ale jego stosowanie powinno być ograniczone do sytuacji, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. W przypadku karmienia piersią, kobiety powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem Azimycinu, ponieważ przenika on do mleka matki.
 6. Dzieci: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania Azimycinu u dzieci poniżej 6 miesiąca życia nie zostały ustalone. Stosowanie leku u dzieci wymaga konsultacji z lekarzem.

Ważne jest, aby przestrzegać zaleceń lekarza i przeczytać ulotkę leku przed rozpoczęciem stosowania Azimycinu, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne leczenie.

Dawkowanie Azimycinu

Dawkowanie i sposób stosowania Azimycinu (azytromycyny) może się różnić w zależności od schorzenia, wieku pacjenta, masy ciała oraz ogólnego stanu zdrowia. Poniżej przedstawiamy ogólne wytyczne dotyczące dawkowania i stosowania Azimycinu, jednak zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego i dostosować dawkowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dorośli:

 • Zakażenia dróg oddechowych, skóry, tkanki łącznej: Zwykle stosuje się jednorazową dawkę 500 mg pierwszego dnia, a następnie 250 mg raz na dobę przez kolejne 4 dni (łącznie 5-dniowy cykl leczenia).
 • Zapalenie płuc atypowe: Dawkowanie jest podobne jak w przypadku zakażeń dróg oddechowych, czyli 500 mg pierwszego dnia, a następnie 250 mg raz na dobę przez kolejne 4 dni.
 • Zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywołane przez Chlamydia trachomatis: Zwykle stosuje się jednorazową dawkę 1 g (1000 mg) Azimycinu.

Dzieci:

 • Dzieci powyżej 6 miesiąca życia: Zwykle stosuje się 10 mg/kg masy ciała raz na dobę przez 3 dni.
 • Dzieci z zakażeniem ucha środkowego: Dawkowanie wynosi 30 mg/kg masy ciała jako jednorazowa dawka lub 10 mg/kg masy ciała raz na dobę przez 3 dni.
 • W przypadku dzieci, dawkowanie może być obliczane na podstawie zawartości azytromycyny w 1 ml roztworu.

Azimycin można przyjmować z posiłkiem lub na czczo, ale spożywanie go wraz z jedzeniem może zmniejszyć występowanie niepożądanych efektów ze strony układu pokarmowego. Należy pamiętać, aby przyjmować lek o tej samej porze każdego dnia, aby utrzymać stałe stężenie leku we krwi.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki ani stosować leku dłużej niż zalecił lekarz. W przypadku pominięcia dawki, należy przyjąć ją jak najszybciej, chyba że zbliża się czas na kolejną dawkę. Wówczas należy pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować regularne dawkowanie.

Jeśli objawy nie ulegną poprawie po zakończeniu leczenia lub pogorszą się podczas stosowania Azimycinu, należy skontaktować się z lekarzem.

Z czym nie łączyć leku Azimycin

Azimycin i leki wpływające na odstęp QT – Azimycin może wchodzić w interakcje z lekami wpływającymi na odstęp QT w elektrokardiogramie. Przykłady takich leków to chinidyna, prokainamid, dofetylid, amiodaron, sotalol (stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca), cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądka), terfenadyna (stosowana w leczeniu alergii), leki przeciwpsychotyczne takie jak pimozyd, oraz leki przeciwdepresyjne, np. cytalopram, a także fluorochinolony (stosowane w zakażeniach), np. moksyfloksacyna, lewofloksacyna.

Azimycin i leki zobojętniające – Azimycin należy podawać co najmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po przyjęciu leków zobojętniających, aby uniknąć interakcji, które mogą wpływać na skuteczność obu leków.

Azimycin i doustne leki przeciwzakrzepowe – Istnieje ryzyko interakcji z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna. Może to wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo leczenia przeciwzakrzepowego.

Azimycin i alkaloidy sporyszu – Stosowanie Azimycinu razem z alkaloidami sporyszu, np. ergotaminą, może spowodować zatrucie sporyszem, objawiające się skurczem obwodowych naczyń krwionośnych i niedokrwieniem.

Azimycin i digoksyna – Azimycin może wchodzić w interakcje z digoksyną, stosowaną w zaburzeniach czynności serca, co może wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo leczenia sercowego.

Azimycin i kolchicyna – Azimycin może interagować z kolchicyną, stosowaną w leczeniu dny moczanowej i rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej.

Azimycin i cyklosporyna – Możliwa interakcja z cyklosporyną, stosowaną w chorobach skóry, reumatoidalnym zapaleniu stawów lub po przeszczepieniu narządów.

Azimycin i atorwastatyna – Interakcja z atorwastatyną, stosowaną w celu obniżenia stężenia cholesterolu, może wpływać na skuteczność leczenia hipercholesterolemii.

Azimycin i ryfabutyna – Stosowanie Azimycinu z ryfabutyną, stosowaną w leczeniu HIV lub gruźlicy, może wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo leczenia tych chorób.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Azimycin

Skutki uboczne leku Azimycin

Stosowanie Azimycinu (azytromycyny) może powodować różne skutki uboczne, jednak nie każdy pacjent doświadczy tych reakcji. Oto rozwinięcie opisu skutków ubocznych:

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Biegunka: może wystąpić jako reakcja na antybiotyk, który zaburza równowagę flory bakteryjnej w jelitach.
 • Nudności: uczucie mdłości, które może prowadzić do wymiotów.
 • Bóle brzucha: mogą być związane z nudnościami i biegunką; występują jako reakcja na zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • Wymioty: związane z nudnościami, będące reakcją na zaburzenia żołądkowe.
 • Bóle głowy: uczucie bólu lub napięcia w głowie, często związane ze zmianami ciśnienia krwi.
 • Zawroty głowy: uczucie niestabilności lub pływania w głowie, które może prowadzić do utraty równowagi.
 • Zmniejszenie liczby leukocytów (leukopenia): obniżenie liczby białych krwinek, co może osłabić odporność organizmu.

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • Wysypka: różne zmiany skórne, związane z reakcją alergiczną lub podrażnieniem.
 • Świąd: uczucie swędzenia, często związane z wysypką lub innymi zmianami skórnymi.
 • Pokrzywka: charakteryzuje się białymi lub czerwonymi wykwitami na skórze, związana z reakcją alergiczną.
 • Nadwrażliwość na światło: uczucie pieczenia lub bólu skóry na słońcu, spowodowane zwiększoną wrażliwością na promieniowanie UV.
 • Zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia): może prowadzić do wydłużonego czasu krwawienia i większej skłonności do siniaków.
 • Zmniejszenie liczby granulocytów (neutropenia): obniżenie liczby pewnego rodzaju białych krwinek, co może osłabić odporność.
 • Nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych (np. podwyższone enzymy wątrobowe): może świadczyć o uszkodzeniu wątroby.
 • Zapalenie wątroby: stan zapalny wątroby, który może prowadzić do jej uszkodzenia.

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

 • Ostra niewydolność nerek: gwałtowny spadek funkcji nerek, który może prowadzić do nagromadzenia toksycznych substancji w organizmie.
 • Zapalenie nerek: stan zapalny nerek, mogący wpłynąć na ich funkcjonowanie.
 • Ból stawów: ból i dyskomfort w stawach, który może być związany z działaniem leku.
 • Drgawki: niekontrolowane skurcze mięśni, które mogą wystąpić w przypadku bardzo rzadkich reakcji na lek.
 • Upośledzenie słuchu (czasowe): tymczasowe pogorszenie słuchu, zwykle odwracalne po przerwaniu leczenia.
 • Zaburzenia smaku: zmiana lub utrata wrażliwości na smaki podczas stosowania leku.

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

 • Zaburzenia rytmu serca (np. przedłużenie odstępu QT): nieprawidłowości w pracy serca, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.
 • Ciężkie reakcje alergiczne (np. obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny): gwałtowne i potencjalnie śmiertelne reakcje alergiczne na lek.
 • Czerwienica: powstawanie plam czerwonych lub purpurowych na skórze, związane z małymi krwotokami podskórnymi.
 • Niedokrwistość hemolityczna: zaburzenie krwi, w którym dochodzi do zwiększonego rozpadu czerwonych krwinek, prowadzące do niedokrwistości.
 • Ostre zapalenie trzustki: gwałtowny stan zapalny trzustki, który może prowadzić do uszkodzenia narządu.
 • Ciężka niewydolność wątroby: zaawansowane uszkodzenie wątroby, które może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych.

Częstość nieznana (nie można oszacować na podstawie dostępnych danych):

 • Zapalenie jelit (rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy): stan zapalny jelit, związany z nadmiernym wzrostem bakterii Clostridium difficile, będący efektem zaburzenia równowagi flory bakteryjnej.
 • Zespół Stevensa-Johnsona: ciężka reakcja alergiczna, prowadząca do martwicy i złuszczania naskórka.
 • Nekroliza naskórka toksyczna: bardzo rzadka, lecz potencjalnie śmiertelna reakcja alergiczna, prowadząca do martwicy i złuszczania naskórka.
 • Zaburzenia psychiczne (np. lęk, omamy, agresja): reakcje psychiczne, które mogą wystąpić u niektórych osób w trakcie stosowania Azimycinu. Mogą obejmować nasilony lęk, omamy wzrokowe lub słuchowe, agresję lub inne zmiany zachowania.

Zaburzenia psychiczne (np. lęk, omamy, agresja): reakcje psychiczne, które mogą wystąpić u niektórych osób w trakcie stosowania Azimycinu. Mogą obejmować nasilony lęk, omamy wzrokowe lub słuchowe, agresję lub inne zmiany zachowania.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Azimycin

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Azimycin?

Azimycin (azytromycyna) jest antybiotykiem stosowanym do leczenia infekcji bakteryjnych, takich jak infekcje dróg oddechowych, układu moczowego, skóry i tkanki miękkiej oraz przenoszone drogą płciową.

Kiedy brać Azimycin?

Najlepiej jest przyjmować Azimycin raz na dobę, zazwyczaj 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku, aby zapewnić optymalne wchłanianie leku.

Czy Azimycin to antybiotyk?

Tak, Azimycin to antybiotyk z grupy makrolidów, który zawiera jako substancję czynną azytromycynę.

Jak długo brać Azimycin?

Czas trwania terapii Azimycinem zależy od rodzaju i nasilenia infekcji bakteryjnej. Zwykle leczenie trwa od 3 do 5 dni, ale w niektórych przypadkach może być dłuższe. Lekarz określi odpowiednią długość terapii i dawkowanie dla indywidualnych potrzeb pacjenta.

Czy Azimycin jest na receptę?

Tak, Azimycin jest lekiem na receptę.

Czy po Azimycin można pić alkohol?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia antybiotykami, w tym Azimycinem (azytromycyną).

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Azimycin ? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaAzithromycinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentTarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A.

Zamienniki dla leku Azimycin

AzitroLEK, Azitrox, Azycyna, Bactrazol, Macromax, Sumamed (Azytromycyna).

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2023