AzitroLEK

AzitroLEK to antybiotyk z grupy makrolidów zawierający azytromycynę. Stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych dróg oddechowych, skóry, układu moczowo-płciowego. Dawkowanie indywidualne, nie przekraczać zaleceń. Konsultacja lekarska w ciąży i karmieniu piersią. Możliwe działania niepożądane.

Działanie AzitroLEK

AzitroLEK, zawierający azytromycynę, jest antybiotykiem z grupy makrolidów. Działa poprzez hamowanie syntezy białek bakteryjnych, co prowadzi do zahamowania wzrostu i namnażania się bakterii. Efekt ten osłabia i ostatecznie niszczy bakterie odpowiedzialne za zakażenie. Azytromycyna jest skuteczna przeciwko wielu bakteriom Gram-dodatnim, Gram-ujemnym, atypowym oraz niektórym pierwotniakom. Ważne jest, aby stosować AzitroLEK zgodnie z zaleceniami lekarza oraz ukończyć cały przepisany cykl leczenia, nawet jeśli objawy zakażenia ustąpią wcześniej, aby uniknąć rozwijania się oporności bakterii na antybiotyk.

Wskazania do stososwania AzitroLEK

AzitroLEK, zawierający azytromycynę, jest antybiotykiem z grupy makrolidów stosowanym w leczeniu różnych rodzajów zakażeń bakteryjnych. Poniżej przedstawiam szczegółowe wskazania do stosowania AzitroLEK:

Zakażenia dolnych dróg oddechowych:

 • Zapalenie oskrzeli: Zakażenie oskrzeli wywołane przez bakterie, prowadzące do stanu zapalnego oraz wydzielania śluzu i kaszlu.
 • Zapalenie płuc: Zakażenie bakteryjne pęcherzyków płucnych powodujące stan zapalny, duszność, kaszel z wydzieliną i gorączkę.

Zakażenia górnych dróg oddechowych:

 • Zapalenie zatok przynosowych: Zakażenie bakteryjne zatok obok nosa prowadzące do stanu zapalnego, bólu twarzy, wydzieliny i kataru.
 • Zapalenie gardła i migdałków: Zakażenie bakteryjne gardła i migdałków, objawiające się bólem gardła, trudnościami w połykaniu, gorączką i powiększonymi migdałkami.

Zakażenia skóry i tkanek miękkich:

 • Trądzik: Azytromycyna może być stosowana w leczeniu trądziku jako alternatywa dla osób, u których inne leki nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
 • Czyraki: Zakażenia bakteryjne mieszkań włosowych prowadzące do bolesnych, ropnych guzków.
 • Zapalenie mieszków włosowych (folliculitis): Stan zapalny mieszków włosowych, zwykle wywołany przez bakterie, prowadzący do zaczerwienienia, pęcherzyków i ropiejących krost.

Zakażenia układu moczowo-płciowego:

 • Zapalenie cewki moczowej: Zakażenie bakteryjne cewki moczowej powodujące pieczenie i ból podczas oddawania moczu, często wywołane przez Chlamydia trachomatis.
 • Zapalenie szyjki macicy: Zakażenie szyjki macicy wywołane przez bakterie, prowadzące do wydzieliny, bólu i krwawienia po stosunku.
 • Zapalenie jajników i jajowodów (zapalenie miedniczne): Zakażenie bakteryjne jajników i jajowodów powodujące ból w dolnej części brzucha, gorączkę i wydzielanie z pochwy.
 • Rzeżączka: Zakażenie bakteryjne wywołane przez Neisseria gonorrhoeae, prowadzące do wydzieliny, bólu podczas oddawania moczu oraz bólu w dolnej części brzucha.

Zakażenia przewodu pokarmowego:

 • Zakażenia żołądkowo-jelitowe: Azytromycyna może być stosowana w leczeniu zakażeń bakteryjnych żołądka i jelit, takich jak Campylobacter jejuni, Shigella, Salmonella czy niektóre odmiany Escherichia coli, powodujących biegunkę, wymioty, ból brzucha i gorączkę.
 • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego: Azytromycyna może być stosowana w leczeniu zakażeń bakteryjnych jelita grubego, zwłaszcza gdy inne antybiotyki nie przynoszą efektów.

Borelioza wczesna (stadium rumienia wędrującego):

Azytromycyna może być stosowana w leczeniu wczesnej boreliozy wywołanej przez Borrelia burgdorferi, objawiającej się rumieniem wędrującym, bólem stawów, gorączką i osłabieniem.

Zapobieganie infekcjom u osób z osłabionym układem odpornościowym:

Azytromycyna może być stosowana w celu zapobiegania zakażeniom bakteryjnym u osób z osłabionym układem odpornościowym, takim jak pacjenci po przeszczepie narządów, pacjenci z wirusem HIV lub osoby otrzymujące leczenie immunosupresyjne.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania AzitroLEK

Przeciwwskazania do stosowania AzitroLEK:

 • Nadwrażliwość na azytromycynę, inne makrolidy lub ketolidy: Osoby, które mają uczulenie na azytromycynę, erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę lub inne leki z grupy makrolidów, nie powinny stosować AzitroLEK.
 • Czynne schorzenia wątroby: Pacjenci z ciężkimi schorzeniami wątroby lub z historią niewydolności wątroby powinni unikać stosowania azytromycyny ze względu na ryzyko pogorszenia funkcji wątroby.

Środki ostrożności przy stosowaniu AzitroLEK:

 1. Osłabiona funkcja nerek: Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek mogą wymagać dostosowania dawki azytromycyny. Lekarz oceni, czy lek jest odpowiedni dla pacjenta z zaburzeniami nerek, a także dostosuje dawkowanie w razie potrzeby.
 2. Zaburzenia rytmu serca: Azytromycyna może wydłużać odstęp QT na elektrokardiogramie, co może prowadzić do nieprawidłowego rytmu serca. Pacjenci z istniejącymi zaburzeniami rytmu serca, z wrodzonym wydłużeniem QT, niedoborem magnezu lub potasu we krwi oraz pacjenci przyjmujący inne leki wpływające na rytm serca powinni być pod ścisłym nadzorem lekarskim podczas stosowania AzitroLEK.
 3. Współistniejące infekcje wirusowe: Azytromycyna jest skuteczna tylko przeciwko bakteriom, a nie przeciwko infekcjom wirusowym, takim jak grypa czy przeziębienie. Stosowanie AzitroLEK w przypadku infekcji wirusowej może prowadzić do rozwoju oporności na antybiotyki.
 4. Ciąża i karmienie piersią: Bezpieczeństwo stosowania azytromycyny w czasie ciąży nie jest w pełni poznane, dlatego lek ten powinien być stosowany tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Azytromycyna przenika do mleka matki, dlatego kobiety karmiące piersią powinny unikać stosowania tego leku lub przerwać karmienie piersią na czas leczenia.
 5. Interakcje z innymi lekami: Azytromycyna może wchodzić w interakcje z innymi lekami, co może prowadzić do zmniejszenia skuteczności leczenia lub wystąpienia działań niepożądanych. Ważne jest, aby poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, w tym lekach dostępnych bez recepty, suplementach i ziołach, przed rozpoczęciem stosowania AzitroLEK.
 1. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: AzitroLEK może powodować biegunkę, nudności, wymioty i bóle brzucha. W przypadku wystąpienia ciężkich lub uporczywych dolegliwości żołądkowo-jelitowych należy skontaktować się z lekarzem.
 2. Reakcje alergiczne: Rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne na azytromycynę, takie jak wysypka skórna, świąd, obrzęk twarzy lub języka, duszności czy trudności w oddychaniu. W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na alergię, należy natychmiast przerwać leczenie AzitroLEK i skonsultować się z lekarzem.
 3. Antybiotykooporne bakterie: Nieprawidłowe stosowanie antybiotyków, takich jak AzitroLEK, może prowadzić do rozwoju antybiotykoopornych bakterii. Należy stosować się do zaleceń lekarza dotyczących dawkowania i czasu trwania leczenia, nawet jeśli objawy znikną wcześniej niż przewidywano.
 4. Zaburzenia neurologiczne: Azytromycyna może powodować zawroty głowy i senność. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, aż będzie wiadomo, jak lek wpływa na koncentrację i zdolność do wykonywania czynności wymagających uwagi.

Pamiętaj, że to nie jest wyczerpująca lista przeciwwskazań i środków ostrożności związanych z AzitroLEK. Ważne jest, aby przestrzegać zaleceń lekarza i czytać ulotkę informacyjną przed rozpoczęciem stosowania leku. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie AzitroLEK

Dawkowanie i sposób stosowania AzitroLEK (azytromycyna) zależy od wieku pacjenta, wagi, stanu zdrowia oraz rodzaju infekcji. Poniżej przedstawiam ogólne zalecenia dotyczące dawkowania i stosowania AzitroLEK. Należy jednak zawsze postępować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego, który może dostosować dawkę do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dorośli i dzieci powyżej 45 kg masy ciała:

 1. Zakażenia dróg oddechowych, skóry i tkanek miękkich: Zwykle dawka wynosi 500 mg (1 tabletka) raz na dobę przez 3 dni.
 2. Choroba z Lyme (borelioza): Dawka wynosi 1000 mg (2 tabletki) raz na dobę w pierwszym dniu leczenia, a następnie 500 mg (1 tabletka) raz na dobę przez kolejne 4 dni.

Dzieci poniżej 45 kg masy ciała: Lekarz może przepisać azytromycynę w postaci zawiesiny doustnej. Dawka zależy od masy ciała dziecka i oblicza się ją zwykle na podstawie 10 mg azytromycyny na kg masy ciała raz na dobę przez 3 dni.

Ważne wskazówki dotyczące stosowania AzitroLEK:

 1. Tabletki można przyjmować z jedzeniem lub na pusty żołądek, ale warto zachować stałe pory przyjmowania leku.
 2. Należy zażywać AzitroLEK z dużą ilością wody.
 3. Nie należy przerywać leczenia przed zakończeniem przepisanego cyklu, nawet jeśli objawy zakażenia ustąpią wcześniej. Przerwanie leczenia może prowadzić do nawrotu infekcji lub rozwoju oporności bakterii na lek.
 4. Jeśli pacjent pominie dawkę, powinien zażyć ją jak najszybciej, o ile nie zbliża się czas następnej dawki. W takim przypadku należy pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować leczenie zgodnie z planem.

Lekarz może dostosować dawkowanie AzitroLEK u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych lub wątpliwości dotyczących dawkowania, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku AzitroLEK

AzitroLEK, a alkohol – AzitroLEK nie powinien być łączony z lekami zobojętniającymi kwas solny, lekami wydłużającymi odstęp QT oraz alkoholem, który może nasilać działania niepożądane azytromycyny. Przed łączeniem AzitroLEK z innymi lekami lub alkoholem, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.

Teofilina i AzitroLEK – Jeśli pacjent przyjmuje teofilinę, lek stosowany w leczeniu astmy, jego działanie może się nasilić przy jednoczesnym stosowaniu z AzitroLEK. Może to wymagać dostosowania dawki teofiliny.

Leki Zapobiegające Krzepnięciu Krwi i AzitroLEK – Leki takie jak warfaryna czy fenprokumon mogą zwiększać ryzyko krwawienia, gdy są stosowane razem z AzitroLEK. Może być konieczne częstsze monitorowanie wskaźników krzepnięcia krwi.

Ergotamina, Dihydroergotamina i AzitroLEK – Te leki stosowane w leczeniu migreny mogą prowadzić do zatrucia alkaloidami sporyszu (objawy to świąd kończyn, kurcze mięśni, martwica w obrębie dłoni i stóp). Z tego względu nie zaleca się ich jednoczesnego stosowania z AzitroLEK.

Cyklosporyna i AzitroLEK – Cyklosporyna, stosowana w hamowaniu układu odpornościowego, może wymagać dostosowania dawki i monitorowania stężenia w krwi, jeśli jest stosowana razem z AzitroLEK.

Digoksyna i AzitroLEK – Stosowanie digoksyny, leku na niewydolność serca, z AzitroLEK może zwiększyć jej stężenie w krwi, wymagając monitorowania przez lekarza.

Kolchicyna i AzitroLEK – Kolchicyna stosowana w leczeniu dny moczanowej i rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej może interagować z AzitroLEK, co wymaga uwagi lekarza.

Leki Zobojętniające Kwas Żołądkowy i AzitroLEK – Mogą zmniejszać skuteczność azytromycyny, więc zaleca się uwzględnienie tego przy stosowaniu obu leków.

Cyzapryd, Terfenadyna, Pimozyd, Cytalopram, Fluorochinolony i AzitroLEK – Jednoczesne stosowanie tych leków z azytromycyną może powodować zaburzenia serca.

Leki Przeciwarytmiczne i AzitroLEK – Chinidyna, amiodaron, sotalol, stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca, nie są zalecane do stosowania razem z AzitroLEK.

Zydowudyna, Nelfinawir i AzitroLEK – Stosowane w leczeniu zakażeń HIV mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych przy jednoczesnym stosowaniu z AzitroLEK.

Alfentanyl, Astemizol i AzitroLEK – Jednoczesne stosowanie z AzitroLEK może nasilić działanie tych leków.

Ryfabutyna i AzitroLEK – Stosowana w leczeniu gruźlicy, może wymagać kontroli stężenia w krwi i dodatkowych badań.

Statyny i AzitroLEK – Leki takie jak atorwastatyna, stosowane w celu zmniejszenia stężenia lipidów we krwi, mogą powodować zaburzenia mięśniowe przy jednoczesnym stosowaniu z AzitroLEK.

Leki Powodujące Zaburzenia Rytmu Serca i AzitroLEK – Np. hydroksychlorochina, mogą zwiększać ryzyko arytmii przy jednoczesnym stosowaniu.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku AzitroLEK

Skutki uboczne leku AzitroLEK

Podczas stosowania AzitroLEK mogą wystąpić różne skutki uboczne, które różnią się częstością i nasileniem:

Dość częste reakcje (do 1 na 10 osób): biegunka, nudności, bóle brzucha, wzdęcia oraz zaburzenia smaku.

Mniej częste reakcje (do 1 na 100 osób): wymioty, ból głowy, zawroty głowy oraz skórne reakcje alergiczne, w tym wysypka i świąd.

Rzadkie reakcje (do 1 na 1 000 osób): silne reakcje alergiczne (obrzęk twarzy, duszności, trudności w oddychaniu), zaburzenia snu (bezsenność, senność), pobudzenie, nerwowość, bóle stawów i mięśni, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby i żółtaczka.

Bardzo rzadkie reakcje (do 1 na 10 000 osób): zaburzenia rytmu serca (np. przedłużenie odstępu QT), ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksja), zaburzenia słuchu, zaburzenia nerek i krystaluria.

Reakcje o nieznanej częstości: ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka), zaburzenia psychiczne (halucynacje, dezorientacja, lęk) oraz zaburzenia mięśniowe (miastenia, zespół Guillain-Barré).

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku AzitroLEK

Pytania naszych Pacjentów

Po jakim czasie działa AzitroLEK?

W przypadku niektórych infekcji, takich jak zapalenie gardła spowodowane paciorkowcami, pacjent może zauważyć poprawę już po 24-48 godzinach od rozpoczęcia leczenia. W przypadku innych, bardziej poważnych infekcji, takich jak zapalenie płuc, poprawa może nastąpić po 3-5 dniach stosowania leku.

Czy AzitroLEK to to samo co Sumamed?

AzitroLEK i Sumamed są różnymi nazwami handlowymi leków, ale oba zawierają ten sam składnik aktywny - azytromycynę.

Jak przyjmować AzitroLEK?

Przyjmuj AzitroLEK zgodnie z zaleceniami lekarza. Lek należy zażywać na pusty żołądek, co najmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po posiłku, aby poprawić jego wchłanianie. Ważne jest również regularne przyjmowanie leku o stałych porach dnia.

Czy AzitroLEK jest na anginę?

Tak, AzitroLEK (azytromycyna) jest często przepisywany na anginę bakteryjną, zwłaszcza wywołaną przez paciorkowce grupy A (Streptococcus pyogenes).

Ile działa AzitroLEK?

Czas działania AzitroLEK może się różnić w zależności od infekcji, której dotyczy leczenie, oraz dawki i czasu trwania kuracji. Azytromycyna ma długi okres półtrwania, który wynosi około 68 godzin.

Czy AzitroLEK przechowywać w lodówce?

AzitroLEK, czyli azytromycyna, nie musi być przechowywana w lodówce.

Ile dni podawać AzitroLEK?

Zwykle lekarz przepisuje AzitroLEK na okres od 3 do 5 dni.

Jak rozrobić AzitroLEK?

Aby rozrobić AzitroLEK, należy wstrząsnąć butelką, dodać odpowiednią ilość wody za pomocą załączonej strzykawki miarowej, dokładnie wymieszać zawiesinę przez wstrząśnięcie butelką i odmierzyć dawkę przy użyciu strzykawki.

Czy po AzitroLEK można pić alkohol?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia antybiotykami, takimi jak AzitroLEK.

Czy AzitroLEK jest na receptę?

Tak, AzitroLEK jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku AzitroLEK? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaAzithromycinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentInPharm

Zamienniki dla leku AzitroLEK

Azimycin , Azitrox, Azycyna, Bactrazol, Macromax, Sumamed (Azytromycyna).

Ostatnia aktualizacja: 3 lipca 2024