Bactrazol

Bactrazol to lek stosowany w terapii różnych infekcji bakteryjnych, takich jak zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego, czy infekcje skóry i tkanek miękkich. Zawiera azytromycynę, antybiotyk z grupy makrolidów, będący jego substancją czynną. Wymaga recepty i występuje jako powlekane tabletki.

Działanie Bactrazol

Bactrazol to lek o działaniu przeciwbakteryjnym, stosowany w leczeniu różnorodnych infekcji. Jego zastosowanie obejmuje zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, takie jak zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc czy zapalenie zatok. Ponadto, lek jest skuteczny w leczeniu ostrych przypadków zapalenia ucha środkowego oraz zakażeń skóry i tkanek miękkich, takich jak czyraki, infekcje ran czy impetigo.

Substancją czynną Bactrazolu jest azytromycyna, antybiotyk z grupy makrolidów. Działa on poprzez hamowanie syntezy białek bakteryjnych, co prowadzi do zahamowania wzrostu i rozmnażania bakterii, a w konsekwencji do ich śmierci.

Lek jest dostępny wyłącznie na receptę, co oznacza, że lekarz musi ocenić konieczność jego zastosowania oraz dawkowanie w indywidualnych przypadkach. Bactrazol występuje w formie tabletek powlekanych o dawce 500 mg. W zależności od potrzeb leczenia, opakowania zawierają 2, 3 lub 6 sztuk tabletek. Przed zastosowaniem Bactrazolu ważne jest przestrzeganie zaleceń lekarza oraz dawkowania, aby uniknąć powikłań i oporności bakterii na antybiotyk.

Wskazania do stosowania leku Bactrazol

Lek Bactrazol jest wskazany do stosowania w leczeniu następujących schorzeń i infekcji:

Zakażenia górnych dróg oddechowych:

 • zapalenie zatok,
 • bakteryjne zapalenie gardła,
 • zapalenie migdałków.

Zakażenia dolnych dróg oddechowych:

 • zapalenie płuc (od lekkiego do umiarkowanie ciężkiego),
 • ostre zapalenie oskrzeli,
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli.

Ostre zapalenie ucha środkowego.

Zakażenia skóry oraz tkanek miękkich:

 • wtórne ropne zapalenie skóry,
 • róża,
 • liszajec,
 • rumień wędrujący (borelioza z Lyme).

Choroby przenoszone drogą płciową:

 • niepowikłane zakażenia, które są wywołane przez bakterie Chlamydia trachomatis.

Bactrazol to lek na receptę, co oznacza, że lekarz musi ocenić konieczność jego zastosowania oraz dawkowanie w indywidualnych przypadkach. Warto pamiętać, że stosowanie antybiotyków powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza, aby uniknąć powikłań i oporności bakterii na leki.

Przeciwwskazania do stosowania leku Bactrazol

Istnieją pewne przeciwwskazania do stosowania leku Bactrazol, które obejmują:

 1. Nadwrażliwość na substancję czynną preparatu i pozostałe jego składniki:
  • Osoby uczulone na azytromycynę lub inne składniki leku powinny unikać stosowania Bactrazolu, aby zapobiec możliwym reakcjom alergicznym.
 2. Nadwrażliwość na erytromycynę:
  • Erytromycyna to inny antybiotyk z grupy makrolidów. Osoby uczulone na erytromycynę mogą również wykazywać nadwrażliwość na Bactrazol.
 3. Nadwrażliwość na inne antybiotyki makrolidowe:
  • Do grupy antybiotyków makrolidowych należą także klarytromycyna, roksytromycyna czy spiramycyna. Jeżeli pacjent ma alergię na którykolwiek z tych antybiotyków, stosowanie Bactrazolu może być niewskazane.
 4. Nadwrażliwość na antybiotyki ketolidowe:
  • Ketolidy, takie jak telitromycyna, są kolejną grupą antybiotyków, które mogą powodować reakcje alergiczne u niektórych osób. W przypadku uczulenia na antybiotyki ketolidowe, Bactrazol może być przeciwwskazany.

Przed rozpoczęciem leczenia Bactrazolem, pacjent powinien poinformować lekarza o wszelkich alergiach i wcześniejszych reakcjach na antybiotyki. Lekarz oceni wówczas, czy lek jest odpowiedni dla pacjenta, biorąc pod uwagę jego historię medyczną i aktualne przeciwwskazania.

Dawkowanie leku Bactrazol

Dawkowanie, częstotliwość stosowania i czas trwania leczenia Bactrazolem zależy od zaleceń lekarza. Preparat występuje w formie tabletek powlekanych, przeznaczonych do stosowania doustnego. Tabletki należy połykać w całości, niezależnie od posiłków. Linia podziału na tabletce nie służy do jej dzielenia. Standardowa dawka wynosi 1 tabletka (500 mg) dziennie.

Dawkowanie dla dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 45 kg:

 1. Zakażenia dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego, zakażenia skóry i tkanek miękkich (oprócz rumienia wędrującego): zwykle 1,5 g na 3 dni, czyli 500 mg 1x na dobę.
 2. Rumień wędrujący: łączna dawka 3 g zgodnie z poniższym schematem:
  • Dzień 1: 2 tabletki po 500 mg (1 g),
  • Dni 2-5: 500 mg (1 tabletka) dziennie.
 3. Niepowikłane zakażenie Chlamydia trachomatis: jednorazowa dawka 1 g, czyli 2 tabletki po 500 mg.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby:

 • Ciężka niewydolność wątroby stanowi przeciwwskazanie do stosowania Bactrazolu. W przypadku osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, konsultacja z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku jest konieczna.

Przedawkowanie:

W razie przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawy przedawkowania obejmują wymioty, nudności, biegunkę oraz przejściowe zaburzenia słuchu. Leczenie przedawkowania może obejmować podanie węgla aktywnego oraz leczenie objawowe lub podtrzymujące funkcje życiowe w ciężkich przypadkach.

Pominięcie dawki:

W przypadku pominięcia dawki, należy przyjąć ją jak najszybciej, a następnie kontynuować dawkowanie zgodnie ze schematem. Nie należy podwajać dawki w celu uzupełnienia opuszczonej.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Bactrazol

W przypadkach wymienionych poniżej, stosowanie leku Bactrazol powinno odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności:

 1. Ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby.
 2. Stany predysponujące do zaburzeń rytmu serca, takie jak ciężka niewydolność serca, bradykardia, wrodzone zaburzenia rytmu serca, historyczne zaburzenia rytmu serca, zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokaliemia czy hipomagnezemia.
 3. Stosowanie leków mogących wpłynąć na wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG.
 4. Zaburzenia nerwowe lub psychiczne.
 5. Nowe zakażenie (możliwy nadmierny wzrost drobnoustrojów opornych lub zakażenie grzybicze).
 6. Choroba przenoszona drogą płciową (należy sprawdzić, czy nie jest to zakażenie kiłą).
 7. Stosowanie pochodnych ergotaminy.
 8. Zakażone rany po oparzeniach.

W przypadku wystąpienia biegunki, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego. W takich sytuacjach może być konieczne odstawienie Bactrazolu i wdrożenie innego leczenia. Nie należy stosować leków hamujących perystaltykę jelit.

Kobiety w ciąży lub planujące/podejrzewające ciążę powinny konsultować stosowanie leków z lekarzem. Bactrazol może być stosowany tylko w przypadkach, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Kobiety karmiące piersią powinny unikać stosowania tego leku, chyba że lekarz uzna inaczej, ponieważ substancja czynna przenika do mleka kobiecego.

Lek Bactrazol w postaci tabletek powlekanych o dawce 500 mg jest przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 45 kg. Dla pozostałych pacjentów zaleca się stosowanie azytromycyny w formie zawiesiny doustnej lub tabletek o dawce 125 mg.

Ze względu na możliwość wystąpienia objawów niepożądanych, takich jak zawroty głowy czy drgawki, lek może wpływać na sprawność psychomotoryczną, a tym samym na zdolność prowadzenia pojazdów czy obsługi urządzeń mechanicznych. Jeżeli wystąpią te objawy, należy unikać wykonywania takich czynności.

Stosowanie leku Bactrazol z innymi preparatami:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bactrazol, konieczne jest poinformowanie lekarza o wszystkich ostatnio i obecnie stosowanych preparatach, również tych dostępnych bez recepty, a także o produktach ziołowych. Preparat Bactrazol może wchodzić w interakcje z:

Preparat Bactrazol może wchodzić w interakcje z:

 1. Lekami zobojętniającymi sok żołądkowy, które mogą wpłynąć na wchłanianie azytromycyny.
 2. Alkaloidami sporyszu, takimi jak ergotamina, które mogą nasilać toksyczne działanie na naczynia krwionośne.
 3. Kolchicyną, która może zwiększyć ryzyko działań niepożądanych obu leków.
 4. Digoksyną, która może prowadzić do zwiększenia stężenia digoksyny we krwi.
 5. Ryfabutyną, która może zwiększyć ryzyko działań niepożądanych obu leków.
 6. Cyklosporyną, która może zwiększyć stężenie cyklosporyny we krwi.
 7. Atorwastatyną, która może zwiększyć ryzyko działań niepożądanych, takich jak rabdomioliza.
 8. Lekami wpływającymi na odstęp QT, takimi jak: a. Cisapryd, terfenadyna – związane z zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń rytmu serca. b. Lekami przeciwpsychotycznymi, np. pimozyd – mogące nasilać działanie wydłużające odstęp QT. c. Lekami przeciwdepresyjnymi, np. citalopram – mogące nasilać działanie wydłużające odstęp QT. d. Fluorochinolonami, np. lewofloksacyna, moksyfloksacyna – mogące nasilać działanie wydłużające odstęp QT. e. Chinidyną, prokainamidem, dofetylidem, amiodaronem, sotalolem – mogące nasilać działanie wydłużające odstęp QT.

W związku z tym, istotne jest skonsultowanie się z lekarzem przed jednoczesnym stosowaniem Bactrazolu z innymi lekami, aby uniknąć niekorzystnych interakcji i możliwych działań niepożądanych.

Z czym nie łączyć leku Bactrazol

Bactrazol i Leki Wpływające na Odstęp QT – Bactrazol może wchodzić w interakcje z lekami wpływającymi na odstęp QT. Do takich leków należą chinidyna, prokainamid, dofetylid, amiodaron, sotalol (stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca), hydroksychlorochina (stosowana w leczeniu chorób reumatologicznych lub malarii), cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądka), terfenadyna (stosowana w leczeniu alergii), leki przeciwpsychotyczne (np. pimozyd), leki przeciwdepresyjne (np. cytalopram), a także fluorochinolony (np. moksyfloksacyna, lewofloksacyna).

Bactrazol i Leki Zobojętniające – Bactrazol nie powinien być przyjmowany jednocześnie z lekami zobojętniającymi. Należy zachować co najmniej 1 godzinę odstępu przed lub 2 godziny po przyjęciu Bactrazolu.

Bactrazol i Doustne Leki Przeciwzakrzepowe – Bactrazol może wchodzić w interakcje z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna.

Bactrazol i Alkaloidy Sporyszu – Stosowanie Bactrazolu z alkaloidami sporyszu (np. ergotamina) może prowadzić do zatrucia sporyszem, objawiającego się skurczem obwodowych naczyń krwionośnych i niedokrwieniem.

Bactrazol i Digoksyna – Bactrazol może wpływać na działanie digoksyny, stosowanej w zaburzeniach czynności serca.

Bactrazol i Kolchicyna – Możliwe są interakcje pomiędzy Bactrazolem a kolchicyną, stosowaną w leczeniu dny moczanowej i rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej.

Bactrazol i Cyklosporyna – Bactrazol może wchodzić w interakcje z cyklosporyną, stosowaną w chorobach skóry, reumatoidalnym zapaleniu stawów lub po przeszczepieniu narządów.

Bactrazol i Atorwastatyna – Istnieje ryzyko interakcji pomiędzy Bactrazolem a atorwastatyną, lekiem stosowanym do obniżania stężenia cholesterolu.

Bactrazol i Ryfabutyna – Stosowanie Bactrazolu z ryfabutyną, stosowaną w leczeniu HIV lub gruźlicy, może prowadzić do interakcji.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Bactrazol

Skutki uboczne leku Bactrazol

Lek Bactrazol, jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane u niektórych pacjentów. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że korzyści ze stosowania tego leku zazwyczaj przewyższają ryzyko ewentualnych działań niepożądanych. Oto lista niektórych możliwych działań niepożądanych, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Bactrazol:

Działania niepożądane dotyczące układu pokarmowego:

 • Najczęściej: biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha.
 • Rzadziej: zaparcia, wzdęcia, niestrawność, zapalenie żołądka, suchość w jamie ustnej, odbijanie, nadmierne wydzielanie śliny, refluks żołądkowy, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.
 • Bardzo rzadko: zapalenie trzustki.

Działania niepożądane dotyczące układu nerwowego:

 • Niezbyt często: niepokój, nerwowość, bezsenność, zawroty głowy, senność, parestezje, zaburzenia widzenia, uczucie kołatania serca.
 • Rzadziej: agresja, stany splątania, zaburzenia orientacji, omamy, omdlenia, drgawki, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia czucia (niedoczulica), utrata węchu, utrata smaku, szumy uszne, zaburzenia słuchu, głuchota.

Działania niepożądane dotyczące układu krążenia:

 • Niezbyt często: duszność, krwawienie z nosa.
 • Rzadziej: wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, komorowe zaburzenia rytmu serca, zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes, niedociśnienie tętnicze.

Działania niepożądane dotyczące układu mięśniowo-szkieletowego:

 • Niezbyt często: bóle mięśni, kości i stawów, zapalenie kości i stawów, ból nerek.
 • Bardzo rzadko: miopatia.

Działania niepożądane dotyczące układu moczowego i płciowego:

 • Niezbyt często: bolesne oddawanie moczu, krwotok z dróg rodnych, zaburzenia jąder.
 • Rzadziej: ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek.

Inne działania niepożądane:

 • Niezbyt często: uczucie rozbicia, gorączka, astenia, ból w klatce piersiowej, zmęczenie, obrzęki.
 • Rzadziej: zaburzenia parametrów czynnościowych wątroby, zaburzenia elektrolitowe, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, zwiększenie stężenia glukozy, zmiany w obrazie krwi.
 • Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka cholestatyczna, niewydolność wątroby, żółtaczka, piorunujące zapalenie wątroby, martwica wątroby.

Działania niepożądane dotyczące układu immunologicznego:

 • Reakcje nadwrażliwości, w tym: pokrzywka, wykwity skórne, wysypka, świąd, nadwrażliwość na światło, suchość skóry, nadmierna potliwość.
 • Obrzęk naczynioruchowy (możliwy utrudniający oddychanie obrzęk ust, języka, gardła i krtani), reakcje anafilaktyczne i wstrząs anafilaktyczny.
 • Ciężkie reakcje skórne, takie jak: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, reakcja polekowa z eozynofilią i objawami układowymi, ostra uogólniona osutka krostkowa.

Działania niepożądane dotyczące układu immunologicznego: Reakcje nadwrażliwości, w tym: pokrzywka, wykwity skórne, wysypka, świąd, nadwrażliwość na światło, suchość skóry, nadmierna potliwość. Obrzęk naczynioruchowy (możliwy utrudniający oddychanie obrzęk ust, języka, gardła i krtani), reakcje anafilaktyczne i wstrząs anafilaktyczny. Ciężkie reakcje skórne, takie jak: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, reakcja polekowa z eozynofilią i objawami układowymi, ostra uogólniona osutka krostkowa.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Bactrazol

Pytania naszych Pacjentów

Czy Bactrazol to antybiotyk?

Tak, Bactrazol to antybiotyk.

Czy Bactrazol jest na receptę?

Tak, Bactrazol jest lekiem na receptę

Czy po Bactrazol można pić alkohol?

Zasadniczo nie zaleca się spożywania alkoholu podczas przyjmowania żadnych antybiotyków, w tym Bactrazolu. Chociaż nie ma bezpośredniego dowodu na interakcje między alkoholem a Bactrazolem, alkohol może wpłynąć na szybkość i skuteczność leczenia oraz nasilać potencjalne działania niepożądane.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Bactrazol? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaAzithromycinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentTeva B.V.

Zamienniki dla leku Bactrazol

Azimycin , AzitroLEK, Azitrox, Azycyna, Macromax, Sumamed (Azytromycyna).

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2023