Macromax

Macromax, zawierający azytromycynę jako substancję czynną, to antybiotyk makrolidowy skuteczny przeciwko wielu zakażeniom bakteryjnym. Działa bakteriobójczo lub bakteriostatycznie, zależnie od stężenia leku. Stosowany jest w leczeniu zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych, zapalenia ucha środkowego, zakażeń skóry, tkanek miękkich oraz w przypadku innych infekcji wywołanych przez wrażliwe bakterie. Macromax jest szeroko stosowany w praktyce klinicznej ze względu na swoją skuteczność i tolerancję.

Działanie Macromax

Macromax to lek, który zawiera azytromycynę jako substancję czynną. Azytromycyna jest antybiotykiem z grupy makrolidów, będącym półsyntetyczną pochodną erytromycyny. Została opracowana w celu uniknięcia niektórych problemów związanych z erytromycyną.

Działanie Macromax, podobnie jak innych leków z grupy makrolidów, polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Mechanizm ten odbywa się poprzez zablokowanie bakteryjnych rybosomów, co uniemożliwia wzrost i rozmnażanie bakterii. Azytromycyna, jako składnik Macromax, działa głównie bakteriostatycznie, lecz w pewnych warunkach może wykazywać działanie bakteriobójcze. Charakteryzuje się szerokim spektrum działania.

Macromax jest podawany doustnie, a azytromycyna w nim zawarta szybko się wchłania i przenika do tkanek. Lek gromadzi się w fagocytach – komórkach odpornościowych – które migrują do miejsca zakażenia, co sprzyja dystrybucji leku w obszarze zapalnym. Azytromycyna charakteryzuje się wysokim stężeniem w zakażonych tkankach oraz długim okresem półtrwania, co pozwala na skrócenie czasu leczenia do 1-5 dni.

Wskazania do stosowania Macromax

Antybiotyk Macromax jest stosowany w leczeniu różnych chorób wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę. Wskazania do stosowania tego leku obejmują:

Zakażenia dolnych dróg oddechowych:

 • Ostre zapalenie oskrzeli – stan zapalny błony śluzowej oskrzeli, często wywołany przez infekcję bakteryjną.
 • Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli – nawracające epizody zapalenia oskrzeli u osób z przewlekłym zapaleniem oskrzeli.
 • Zapalenie płuc – infekcja bakteryjna dotycząca pęcherzyków płucnych, obejmująca przypadki lekkie do umiarkowanie ciężkich, w tym śródmiąższowe zapalenie płuc.

Zakażenia górnych dróg oddechowych:

 • Bakteryjne zapalenie gardła – infekcja bakteryjna gardła, powodująca ból i zaczerwienienie.
 • Zapalenie zatok – infekcja bakteryjna zatok przynosowych, prowadząca do bólu twarzy, zaczerwienienia i zatkania nosa.
 • Zapalenie migdałków – infekcja bakteryjna migdałków, powodująca ból gardła, trudności w połykaniu i gorączkę.

Ostre zapalenie ucha środkowego – infekcja bakteryjna ucha środkowego, prowadząca do bólu ucha, gorączki i zaburzeń słuchu.

Zakażenia skóry i tkanek miękkich:

 • Róża – bakteryjna infekcja skóry, objawiająca się czerwonym, bolesnym, obrzmiałym obszarem.
 • Liszajec – infekcja bakteryjna skóry, powodująca pęcherze i krusty. c. Wtórne zapalenie skóry – infekcja bakteryjna, która rozwija się na skórze już dotkniętej innymi schorzeniami, takimi jak egzema czy łuszczyca.

Rumień wędrujący – charakterystyczna, czerwona zmiana skórna, która rozprzestrzenia się, będąca wczesnym objawem boreliozy.

Umiarkowanie nasilony trądzik pospolity u osób dorosłych – przewlekła choroba skóry, powodująca zaskórników, grudków i zaczerwienienie skóry.

Choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydia trachomatis – infekcje narządów moczowo-płciowych, takie jak zapalenie cewki moczowej, zapalenie szyjki macicy czy zapalenie jajowodów, spowodowane przez bakterię Chlamydia trachomatis. Zakażenie tym drobnoustrojem może prowadzić do różnych powikłań, takich jak bezpłodność, zapalenie miednicy mniejszej czy zapalenie narządów moczowo-płciowych u noworodków.

Przeciwwskazania do stosowania Macromax

Przed rozpoczęciem stosowania leku Macromax ważne jest, aby sprawdzić czy nie występują przeciwwskazania do jego przyjmowania. Przeciwwskazania to sytuacje, w których stosowanie leku jest niewskazane ze względu na możliwe ryzyko poważnych działań niepożądanych lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Przeciwwskazania do stosowania Macromax obejmują:

 1. Nadwrażliwość na azytromycynę lub inne makrolidy: Osoby uczulone na azytromycynę, erytromycynę, klarytromycynę czy inne antybiotyki z grupy makrolidów, nie powinny stosować leku Macromax, ponieważ może to prowadzić do poważnych reakcji alergicznych.
 2. Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik leku: Jeżeli pacjent jest uczulony na którykolwiek z pomocniczych składników zawartych w Macromax, stosowanie tego leku jest przeciwwskazane.
 3. Ciężka niewydolność wątroby: Macromax jest metabolizowany przez wątrobę, dlatego osoby z ciężką niewydolnością wątroby powinny unikać stosowania tego leku, gdyż może to prowadzić do zwiększenia ryzyka działań niepożądanych lub dalszego uszkodzenia wątroby.
 4. Zaburzenia rytmu serca: Pacjenci z problemami związanych z rytmem serca, takimi jak przedłużony odstęp QT, mogą być narażeni na zwiększone ryzyko poważnych działań niepożądanych związanych z sercem podczas przyjmowania Macromax. Należy skonsultować się z lekarzem, który oceni ryzyko i może zasugerować alternatywną terapię.
 5. Jednoczesne stosowanie z niektórymi lekami: Macromax może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, co może prowadzić do zwiększenia ryzyka działań niepożądanych lub zmniejszenia skuteczności obu leków. Przykłady takich leków to terfenadyna, astemizol, cisapryd, pimozyna oraz ergotamina i dihydroergotamina. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, aby uniknąć niebezpiecznych interakcji.
 6. Ciąża i karmienie piersią: Choć badania nie wykazują bezpośredniego zagrożenia dla płodu, Macromax powinien być stosowany w ciąży jedynie wtedy, gdy lekarz uzna, że korzyści z leczenia przewyższają potencjalne ryzyko. Ponadto, ze względu na przenikanie azytromycyny do mleka matki, kobiety karmiące piersią powinny unikać stosowania Macromax lub przerwać karmienie piersią na czas leczenia, aby zminimalizować ryzyko wpływu leku na dziecko. Decyzja o stosowaniu Macromax w czasie ciąży i karmienia piersią powinna być podjęta po konsultacji z lekarzem, który oceni korzyści i ryzyko związane z terapią.

Dawkowanie Macromax

Dawkowanie Macromax różni się w zależności od wieku, wagi pacjenta oraz rodzaju zakażenia. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Dawkowanie dla dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 45 kg obejmuje tabletki powlekane 500 mg, podczas gdy dzieci i młodzież mogą stosować tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej o dawce 20 mg i 100 mg.

Tabletki powlekane 500 mg: Dawka leku zależy od rodzaju zakażenia:

 1. Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, skóry, tkanek miękkich oraz zapalenie ucha środkowego: Przyjmować 1,5 g azytromycyny na 3 dni (500 mg dziennie).
 2. Rumień wędrujący: Przyjmować 3 g azytromycyny na 5 dni, zaczynając od 1 g pierwszego dnia, a następnie 500 mg dziennie przez kolejne 4 dni.
 3. Umiarkowany trądzik pospolity u dorosłych: Przyjmować 6 g azytromycyny według schematu – 500 mg dziennie przez 3 dni, a następnie 500 mg raz na tydzień przez kolejnych 9 tygodni. Leczenie może być stosowane tylko raz u danego pacjenta.
 4. Chlamydia trachomatis: Przyjmować jednorazowo 1 g (2 tabletki).

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 20 mg i 100 mg: Tabletki należy połknąć po rozpuszczeniu na języku lub w wodzie. Zalecana dawka dla dorosłych wynosi 1500 mg, przyjmowana według dwóch schematów:

 1. Antybiotyk 3-dniowy: 500 mg dziennie przez 3 dni.
 2. Antybiotyk 5-dniowy: 500 mg pierwszego dnia, a następnie 250 mg dziennie przez kolejne 4 dni.

W przypadku zakażenia Chlamydia trachomatis dorośli powinni przyjąć jednorazowo 1000 mg antybiotyku.

Dla dzieci i młodzieży zalecana dawka wynosi 10 mg/kg masy ciała raz na dobę przez 3 dni.

Szczególne grupy pacjentów, takie jak osoby w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności nerek czy wątroby, mogą wymagać dostosowania dawki lub zachowania ostrożności.

W przypadku pominięcia dawki, należy ją uzupełnić jak najszybciej i kontynuować leczenie zgodnie z wcześniejszym schematem. W razie przedawkowania należy natychmiast udać się do lekarza lub szpitala, gdzie podjęte zostaną odpowiednie działania.

Czynności życiowe oraz leczenie objawowe.

W przypadku przedawkowania Macromax mogą wystąpić charakterystyczne działania niepożądane, takie jak:

 1. Silne nudności.
 2. Wymioty.
 3. Biegunka.
 4. Przemijająca utrata słuchu.

Oto kilka dodatkowych informacji na temat dawkowania Macromax:

 1. Dawkowanie u dzieci poniżej 45 kg: W przypadku dzieci o masie ciała poniżej 45 kg, dawkowanie powinno być dostosowane indywidualnie, biorąc pod uwagę wagę, wiek i stan zdrowia dziecka. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia odpowiedniej dawki dla dziecka.
 2. Pacjenci z alergią na antybiotyki makrolidowe: Osoby z alergią na azytromycynę, erytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe nie powinny stosować Macromax, gdyż istnieje ryzyko wystąpienia poważnych reakcji alergicznych.
 3. Kontrola leczenia: Podczas leczenia antybiotykami, jak Macromax, pacjenci powinni regularnie zgłaszać się na kontrolę lekarską, aby ocenić skuteczność terapii i monitorować ewentualne działania niepożądane.
 4. Interakcje z innymi lekami: Macromax może oddziaływać z innymi lekami, co może wpływać na skuteczność leczenia lub prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych. Przed rozpoczęciem leczenia Macromax, należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, w tym lekach dostępnych bez recepty, suplementach diety czy ziołach.
 5. Stosowanie w przypadku problemów z sercem: Pacjenci z problemami serca, takimi jak niedawny zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca lub zaburzenia rytmu serca, powinni zachować ostrożność podczas stosowania Macromax. Lekarz może zdecydować o dostosowaniu dawki, zmianie leczenia lub monitorowaniu funkcji serca podczas leczenia.
 6. Stosowanie podczas ciąży i karmienia piersią: Bezpieczeństwo stosowania Macromax w czasie ciąży i karmienia piersią nie jest w pełni poznane. Dlatego zawsze warto skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia w takich przypadkach. Lekarz oceni korzyści i ryzyko związane z terapią, aby podjąć najlepszą decyzję dla matki i dziecka.

Środki ostrożności Macromax

Środki ostrożności dotyczące stosowania Macromax (azytromycyny):

 1. Niewydolność wątroby: Macromax nie powinien być podawany pacjentom z ciężką niewydolnością wątroby. W przypadku wystąpienia objawów zaburzeń czynności wątroby, takich jak szybko postępująca astenia, żółtaczka, ciemne zabarwienie moczu, encefalopatia wątrobowa lub skłonność do krwawień, należy przeprowadzić badania oceniające pracę wątroby. W razie ciężkich zaburzeń czynności wątroby, konieczne jest odstawienie azytromycyny.
 2. Oparzenia i ciężkie zakażenia: Macromax nie jest przeznaczony do leczenia zakażonych ran oparzeniowych ani ciężkich zakażeń, w których konieczne jest szybkie osiągnięcie dużego stężenia antybiotyku.
 3. Azytromycyna nie jest antybiotykiem z wyboru w przypadku:
  • leczenia zapalenia gardła i migdałków podniebiennych wywołanych Streptococcus pyogenes,
  • leczenia zapalenia zatok,
  • leczenia zapalenia ucha środkowego,
  • zapobiegania ostrej gorączce reumatycznej,
  • empirycznego leczenia zakażeń na terenach, na których oporność wyizolowanych szczepów to co najmniej 10%.
 4. Ciężkie reakcje alergiczne: Rzadko występowały ciężkie reakcje alergiczne po zażyciu leku, takie jak obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne (rzadko ze skutkiem śmiertelnym), reakcje skórne, ostra uogólniona osutka krostkowa, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (rzadko ze skutkiem śmiertelnym) oraz wysypki polekowej z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS).
 5. Biegunka związana z Clostridium difficile: Pacjenci przyjmujący antybiotyki zgłaszali pojawianie się biegunki o nasileniu od łagodnego po nawet zapalenie okrężnicy prowadzące do śmierci. Biegunka ta była związana z zakażeniem drobnoustrojami Clostridium difficile. Jeżeli u pacjenta wystąpi biegunka podczas antybiotykoterapii lub po jej zakończeniu, należy zawsze wziąć pod uwagę możliwość zakażenia Clostridium difficile. Lekarz powinien zebrać dokładny wywiad, ponieważ biegunka może wystąpić nawet po upływie 2 miesięcy od przyjmowania antybiotyków.
 1. Reakcje uczuleniowe: W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej, preparat należy niezwłocznie odstawić i podjąć odpowiednie leczenie. Niekiedy zdarzało się, że występowały nawroty objawów reakcji alergicznych, przez co pacjent wymagał dłuższego leczenia i obserwacji.
 2. Choroby przenoszone drogą płciową: U pacjentów z chorobami przenoszonymi drogą płciową należy sprawdzić, czy nie są również zakażeni kiłą.
 3. Nadkażenia: W trakcie leczenia należy obserwować, czy u pacjenta nie rozwija się nadkażenie, np. grzybicze.
 4. Zakażenia tkanek miękkich: Zakażenia tkanek miękkich często spowodowane są przez drobnoustroje Staphylococcus aureus, które mogą być oporne na azytromycynę. Dlatego przed wdrożeniem preparatu w leczeniu zakażeń tkanek miękkich zawsze należy przeprowadzić badanie wrażliwości drobnoustroju na antybiotyk.
 5. Oporność na erytromycynę: Na terenach o często występującej oporności bakterii na erytromycynę zaleca się rozważyć, czy nie towarzyszy jej oporność na azytromycynę. Wśród makrolidów występuje oporność krzyżowa, dlatego zachodzi takie prawdopodobieństwo.
 6. Oporność Streptococcus pneumoniae: W niektórych częściach Europy stwierdzono dużą oporność (>30%) bakterii Streptococcus pneumoniae na azytromycynę.
 7. Bezpieczeństwo u dzieci: U dzieci nie określono bezpieczeństwa ani skuteczności azytromycyny w leczeniu i profilaktyce zakażeń Mycobacterium Avium.
 8. Czynniki ryzyka: Należy zachować ostrożność stosując preparat, jeśli u pacjenta występują następujące czynniki:
 • zaburzenia neurologiczne lub psychiczne,
 • miastenia – może dojść do nasilenia objawów,
 • choroby wątroby lub przyjmowane są leki o działaniu hepatotoksycznym,
 • zaburzenia czynności nerek z CCr <40 ml/min – zachodzi ryzyko zwiększonej ekspozycji ustrojowej na azytromycynę,
 • wrodzone lub potwierdzone nabyte wydłużenie odstępu QT, zaburzenia elektrolitowe (szczególnie hipokaliemia i hipomagnezemia), bradykardia istotna klinicznie, zaburzenia rytmu serca.

Z czym nie łączyć leku Macromax

Macromax i leki zobojętniające – Przyjmowanie Macromax razem z lekami zobojętniającymi może wpływać na skuteczność obu leków. Zaleca się przyjmowanie Macromax na 1 godzinę przed lub 2 godziny po zastosowaniu leku zobojętniającego.

Macromax i doustne leki przeciwzakrzepowe – Stosowanie Macromax razem z warfaryną może powodować wzajemne oddziaływanie i zmianę efektów terapeutycznych. Wymagana jest ostrożność i monitorowanie działania antykoagulantów.

Macromax i alkaloidy sporyszu – Połączenie Macromax z ergotaminą może prowadzić do zatrucia sporyszem, objawiającego się skurczem obwodowych naczyń krwionośnych i niedokrwieniem. Współużywanie tych leków jest przeciwwskazane.

Macromax i digoksyna – Macromax może wpływać na stężenie digoksyny w organizmie, co wymaga monitorowania poziomu tego leku w przypadku jednoczesnego stosowania.

Macromax i kolchicyna – Równoczesne przyjmowanie Macromax i kolchicyny może nasilać działanie tego ostatniego, zwiększając ryzyko działań niepożądanych.

Macromax i leki przeciw HIV – Stosowanie Macromax razem z nelfinawirem lub zydowudyną może zmieniać efektywność i bezpieczeństwo terapii, co wymaga szczególnej uwagi.

Macromax i cyklosporyna – Połączenie Macromax z cyklosporyną może powodować wzrost stężenia tego ostatniego w organizmie, co wymaga kontroli.

Macromax i atorwastatyna – Stosowanie atorwastatyny wraz z Macromax może zwiększać ryzyko działań niepożądanych, takich jak uszkodzenie mięśni.

Macromax i ryfabutyna – Współużywanie Macromax i ryfabutyny wymaga ostrożności z powodu potencjalnych wzajemnych interakcji.

Macromax i leki wpływające na odstęp QT – Macromax może nasilać działanie leków wpływających na odstęp QT, takich jak chinidyna, prokainamid, dofetylid, amiodaron, sotalol, cyzapryd, terfenadyna, pimozyd, cytalopram, fluorochinolony (np. moksyfloksacyna, lewofloksacyna), co zwiększa ryzyko poważnych zaburzeń rytmu serca.

Macromax i posiłki – Tabletki powlekane Macromax 500 mg mogą być przyjmowane niezależnie od posiłków, co ułatwia ich stosowanie.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Macromax

Skutki uboczne leku Macromax

Działania niepożądane występujące bardzo często (więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • Biegunka: Gwałtowne, częste wypróżnienia o luźnej konsystencji, co może prowadzić do odwodnienia.

Działania niepożądane występujące często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • Ból głowy: Dyskomfort lub ból w obrębie głowy.
 • Wymioty: Gwałtowne wydalenie treści pokarmowej z żołądka przez usta.
 • Ból brzucha: Dyskomfort lub ból w okolicy brzucha.
 • Nudności: Nieprzyjemne uczucie w żołądku związane z chęcią wymiotowania.
 • Zmiana liczby krwinek białych: Może wpływać na odporność organizmu.
 • Zmniejszenie stężenia wodorowęglanów we krwi: Może prowadzić do zakwaszenia organizmu.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • Zakażenia: Ryzyko zakażeń drożdżakowych, bakteryjnych lub grzybiczych w różnych częściach ciała.
 • Zmiany we krwi: Zmieniająca się liczba różnych krwinek, co może wpływać na odporność.
 • Obrzęk naczynioruchowy: Puchnięcie, zwłaszcza twarzy i gardła, co może utrudniać oddychanie.
 • Zaburzenia nerwowe: Np. nerwowość, bezsenność, zawroty głowy, zaburzenia czucia skóry czy smaku.
 • Problemy żołądkowo-jelitowe: Wzdęcia, niestrawność, zapalenie żołądka, suchość w ustach itp.
 • Reakcje skórne: Wysypka, świąd, suchość skóry, nadmierna potliwość.
 • Bóle: Ból mięśni, pleców, szyi czy nerek.
 • Problemy z układem rozrodczym: Krwotok maciczny, zaburzenia czynności jąder.
 • Ogólne objawy: Obrzęk, uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, gorączka.

Działania niepożądane występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • Pobudzenie: Zwiększona aktywność i niespokojność.
 • Zaburzenia wątroby: Mogą prowadzić do żółtaczki.
 • Nadwrażliwość na światło: Skóra staje się bardziej wrażliwa na działanie promieni słonecznych.
 • Ciężkie reakcje skórne: W tym ostra osutka krostkowa.

Działania niepożądane o nieznanej częstości:

 • Reakcje alergiczne: W tym reakcja anafilaktyczna, która może prowadzić do zgonu.
 • Zaburzenia psychiczne: Agresja, lęk, majaczenie, omamy.
 • Zaburzenia neurologiczne: Utrata przytomności, drgawki, zaburzenia czucia.
 • Zaburzenia serca: Rytmu serca, wydłużenie odstępu QT w EKG.
 • Zaburzenia trawienne: Zapalenie trzustki, przebarwienia języka.
 • Reakcje skórne: Zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella.
 • Zaburzenia krwi: Niedokrwistość, małopłytkowość.

Powyższy opis skutków ubocznych to tylko przegląd. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub dolegliwości po zażyciu leku, zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Macromax

Pytania naszych Pacjentów

Na co stosuje się Macromax?

Macromax działa bakteriobójczo lub bakteriostatycznie i stosuje się go w leczeniu zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych, ostrego zapalenia ucha środkowego oraz zakażeń skóry i tkanek miękkich.

Czy Macromax to dobry antybiotyk?

Macromax jest polecany przez dermatologów, pulmonologów oraz otolaryngologów jako dobry lek.

Kiedy brać Macromax?

Tabletki należy przyjmować raz na dobę, niezależnie od posiłków, połykając je w całości. W przypadku pominięcia dawki, należy ją podać tak szybko, jak to możliwe, a pozostałe dawki stosować zgodnie z zaleconym schematem dawkowania.

Czy Macromax jest dobry na angine?

Macromax jest skutecznym lekiem na anginę.

Jak działa Macromax?

Macromax działa bakteriobójczo lub bakteriostatycznie przez hamowanie syntezy białka w komórkach bakteryjnych.

Czy Macromax to to samo co Sumamed?

Tak, Macromax to handlowa nazwa leku o substancji czynnej azytromycynie, która występuje również pod nazwą Sumamed.

Jak długo działa lek Macromax?

Działanie leku Macromax utrzymuje się przez około 5-7 dni po zakończeniu kuracji.

Na jakie bakterie działa Macromax?

Macromax działa przede wszystkim na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, w tym na takie jak Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Chlamydia trachomatis i Mycoplasma pneumoniae.

Czy Macromax jest na zapalenie oskrzeli?

Tak, Macromax jest stosowany w leczeniu zapalenia oskrzeli.

Czy przy Macromax można pić alkohol?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas przyjmowania Macromax, ponieważ może to osłabić skuteczność leku i zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Czy Macromax można brać 6 dni?

Długość stosowania Macromaxu zależy od rodzaju i nasilenia infekcji oraz stanu zdrowia pacjenta i może wynosić od 3 do 7 dni, więc 6-dniowa kuracja Macromaxem jest możliwa, ale decyzję o tym podejmuje lekarz.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Macromax? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaAzithromycinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentBausch Health Ireland Limited

Zamienniki dla leku Macromax

Azimycin , AzitroLEK, Azitrox, Azycyna, Bactrazol, Sumamed (Azytromycyna).

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2023