Preato

Preato zawiera substancję czynną pregabalinę i jest stosowany w leczeniu różnych schorzeń, takich jak ból neuropatyczny, padaczka i uogólnione zaburzenia lękowe u dorosłych.

Działanie Preato

Działanie Preato polega na zmniejszeniu nadmiernej aktywności nerwów, co prowadzi do ulgi w bólu neuropatycznym oraz zmniejszenia napadów padaczkowych. W przypadku uogólnionych zaburzeń lękowych, Preato działa poprzez wpływ na sygnały przekazywane przez mózg, co pomaga w redukcji uczucia lęku i niepokoju.

Wskazania do stosowania Preato

Preato, zawierający substancję czynną pregabalinę, jest przepisywany do leczenia kilku różnych schorzeń. Poniżej przedstawiam szczegółowe wskazania do stosowania tego leku:

 • Ból neuropatyczny: Ból neuropatyczny to rodzaj bólu spowodowany uszkodzeniem lub dysfunkcją układu nerwowego. Może to wynikać z różnych stanów, takich jak cukrzyca, stwardnienie rozsiane, półpasiec lub uraz rdzenia kręgowego. Ból neuropatyczny jest często opisywany jako pieczenie, szczypanie, kłucie, mrowienie lub drętwienie. Preato działa przez zmniejszanie nadmiernej aktywności nerwów, co prowadzi do ulgi w bólu.
 • Padaczka: Preato jest stosowany jako lek dodatkowy w leczeniu padaczki, szczególnie w przypadku napadów częściowych (napadów, które zaczynają się w jednym obszarze mózgu). Lek ten działa poprzez zmniejszanie nadmiernej aktywności elektrycznej w mózgu, co pomaga kontrolować napady.
 • Uogólnione zaburzenia lękowe (GAD): GAD jest stanem, w którym osoba odczuwa przedłużający się, trudny do kontrolowania lęk i niepokój. Preato działa na sygnały przekazywane przez mózg, pomagając zmniejszyć uczucie lęku.

Wszystkie te wskazania są dla dorosłych pacjentów. Preato powinien być stosowany pod nadzorem lekarza i zgodnie z jego instrukcjami. Jeżeli odczuwasz jakiekolwiek działania niepożądane, niepokojące objawy lub jeżeli lek nie przynosi oczekiwanych rezultatów, powinieneś skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Preato

Preato, jak każdy lek, ma pewne przeciwwskazania i wymaga ostrożności przy jego stosowaniu. Oto najważniejsze z nich:

 • Nadwrażliwość na pregabalinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku: Jeżeli osoba miała wcześniej reakcję alergiczną na pregabalinę lub którykolwiek składnik Preato, nie powinna go stosować. Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować wysypkę, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, ust lub gardła.
 • Dzieci i młodzież: Bezpieczeństwo i skuteczność pregabaliny u dzieci i młodzieży (poniżej 18 roku życia) nie zostały jeszcze ustalone. W związku z tym, lek ten nie jest zalecany dla tej grupy wiekowej.

Środki ostrożności:

 • Niewydolność nerek: Osoby z niewydolnością nerek mogą wymagać dostosowania dawki pregabaliny, ponieważ lek jest eliminowany z organizmu przez nerki. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek, pregabalina może być przeciwwskazana.
 • Niewydolność serca: Pregabalina może powodować obrzęk ciała, który może być szkodliwy dla osób z niewydolnością serca. Jeżeli pacjent ma problemy z sercem, powinien porozmawiać o tym z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Preato.
 • Zaburzenia psychiczne: Pregabalina może powodować zmiany nastroju i myśli samobójcze. Osoby z depresją lub innymi zaburzeniami psychicznymi powinny być ściśle monitorowane podczas leczenia tym lekiem.
 • Zespół odstawienia: Nagłe przerwanie leczenia pregabaliną może prowadzić do objawów takich jak bezsenność, ból głowy, nudności, biegunka i lęk. Lekarz powinien doradzić, jak stopniowo zmniejszać dawkę leku.
 • Nadużywanie leków: Istnieją doniesienia o nadużywaniu pregabaliny. Pacjenci z historią nadużywania substancji powinni być ściśle monitorowani podczas leczenia tym lekiem.

Zawsze należy informować lekarza o wszystkich lekach, które pacjent aktualnie zażywa, włączając leki dostępne bez recepty, suplementy diety i zioła. Niektóre leki mogą oddziaływać z Preato, co może prowadzić do zwiększenia ryzyka działań niepożądanych lub zmniejszenia skuteczności leku.

Dawkowanie Preato

Dawkowanie Preato, jak każdego leku, powinno być dostosowane indywidualnie przez lekarza prowadzącego, biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby pacjenta i jego reakcję na leczenie. Niemniej jednak, typowe schematy dawkowania mogą wyglądać następująco:

Dla dorosłych:

Neuropatyczny ból: Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 150 mg na dobę, podzielonej na dwie lub trzy dawki. W zależności od odpowiedzi pacjenta i tolerancji, dawka może być zwiększona do 300 mg na dobę po tygodniu. Maksymalna dawka to 600 mg na dobę.

Epilepsja: Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 150 mg na dobę, podzielonej na dwie lub trzy dawki. W zależności od odpowiedzi pacjenta i tolerancji, dawka może być zwiększana do 300 mg na dobę po tygodniu. Maksymalna dawka to 600 mg na dobę.

Zespół lęku uogólnionego: Leczenie zazwyczaj rozpoczyna się od dawki 150 mg na dobę, podzielonej na dwie lub trzy dawki. W zależności od odpowiedzi pacjenta i tolerancji, dawka może być zwiększana do 300 mg na dobę po tygodniu. Maksymalna dawka to 600 mg na dobę.

Dla osób starszych (powyżej 65 roku życia):

Dawkowanie może wymagać dostosowania, ponieważ osoby starsze często mają zmniejszoną funkcję nerek. Lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki.

Dla osób z zaburzeniami funkcji nerek:

Dawkowanie pregabaliny zależy od klirensu kreatyniny, który jest miarą, jak dobrze nerki pracują. Lekarz obliczy klirens kreatyniny i na tej podstawie dostosuje dawkę pregabaliny.

Ważne jest, aby zawsze stosować się do zaleceń lekarza i nie zmieniać dawki ani nie przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. Jeżeli pacjent pominie dawkę leku, powinien ją przyjąć, jak tylko sobie o tym przypomni, chyba że zbliża się czas na kolejną dawkę. W takim przypadku, pacjent powinien pominąć zapomnianą dawkę. Nie należy przyjmować podwójnej dawki, aby nadrobić pominiętą dawkę.

Z czym nie łączyć leku Preato

Preato, a alkohol – Spożywanie alkoholu podczas leczenia lekiem Preato, zawierającym pregabalinę, jest wysoce niewskazane, gdyż alkohol może zwiększać działania uboczne takie jak senność i zawroty głowy, a także negatywnie wpływać na efektywność leku. Unikanie alkoholu jest kluczowe dla bezpieczeństwa i skuteczności terapii.

Interakcje Preato z innymi lekami – Lek Preato, jeśli przyjmowany z niektórymi innymi lekami, może prowadzić do interakcji, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia pacjenta. Szczególną ostrożność należy zachować, gdy Preato jest stosowany łącznie z lekami o działaniu uspokajającym, takimi jak opioidy. Współużywanie Preato z takimi substancjami może prowadzić do poważnych skutków, w tym niewydolności oddechowej, śpiączki, a nawet zgonu.

Zawroty głowy i senność przy zażywaniu Preato – Przyjmowanie Preato w połączeniu z innymi lekami może nasilać objawy takie jak zawroty głowy i senność. Szczególnie ryzykowne jest łączenie Preato z lekami takimi jak oksykodon, który jest silnym lekiem przeciwbólowym, oraz lorazepamem, stosowanym w leczeniu stanów lękowych. Również spożywanie alkoholu podczas leczenia Preato może znacząco zwiększać ryzyko wystąpienia tych objawów.

Stosowanie Preato z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi – Preato można stosować razem z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi. W przypadku takiej kombinacji nie odnotowano znaczących interakcji, które mogłyby wpływać na skuteczność obu leków. Jednak zawsze zaleca się konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem równoczesnego przyjmowania różnych leków.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Preato

Skutki uboczne leku Preato

Bardzo częste skutki uboczne:

 • Zawroty głowy i senność: Objawy te są najczęściej zgłaszane na początku terapii i wynikają bezpośrednio z wpływu Preato na centralny układ nerwowy.

Częste skutki uboczne:

 • Zwiększenie masy ciała: Jest to efekt uboczny związany z potencjalnym wpływem Preato na metabolizm i apetyt pacjenta.
 • Euforia, dezorientacja, splątanie: Objawy te mogą pojawić się jako reakcja na działanie leku na układ nerwowy i wymagają konsultacji z lekarzem.
 • Neurologiczne skutki uboczne: Obejmują zaburzenia koncentracji, nieregularne ruchy oczu (nystagmus), zaburzenia pamięci, amnezja, tremor oraz dyzartria. Wszystkie są wynikiem działania leku na układ nerwowy.
 • Objawy żołądkowo-jelitowe: Bóle głowy, nudności, wymioty, zaparcia, wzdęcia, suchość w ustach. Są one typowe dla wielu leków wpływających na funkcjonowanie przewodu pokarmowego.
 • Dermatologiczne i mięśniowe objawy: Wysypka, ból mięśni, skurcze mięśni, zaburzenia erekcji, obrzęk kończyn. Objawy te mogą być niepokojące i zwracają uwagę na potencjalne zapalenie tkanki mięśniowej lub skóry.
 • Zmęczenie i zaburzenia widzenia: Uczucie zmęczenia oraz zaburzenia widzenia, w tym podwójne widzenie, które mogą wpływać na codzienne funkcjonowanie pacjenta.

Nieznane skutki uboczne:

 • Psychiczne i neurologiczne: Niepokój, depresja, halucynacje, agresja, irytacja, drgawki. Te poważne skutki uboczne są rzadziej zgłaszane, ale mogą być bardzo niebezpieczne.
 • Fizyczne: Dreszcze, niewielki wzrost temperatury, zaburzenia rytmu serca, trudności z oddychaniem, kaszel, niewyraźne widzenie, zwiększone łzawienie.
 • Inne: Trudności z oddawaniem moczu, zmniejszenie masy ciała, trudności z połykaniem. Objawy te mogą wskazywać na poważne komplikacje w funkcjonowaniu organizmu.

W przypadku wystąpienia poważniejszych objawów, takich jak agresja, trudności z oddychaniem czy drgawki, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Zmiany w terapii lub jej przerwanie powinny być zawsze dokonywane pod nadzorem lekarza, aby uniknąć negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Regularne zgłaszanie wszelkich niepokojących objawów jest kluczowe dla bezpiecznego i skutecznego leczenia.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Preato

Pytania naszych Pacjentów

Co to za lek Preato?

Preato to lek zawierający substancję czynną pregabalinę, stosowany w leczeniu neuropatycznego bólu, niektórych rodzajów epilepsji oraz zespołu lęku uogólnionego.

Czy Preato usypia?

Tak, jednym z możliwych skutków ubocznych przyjmowania Preato jest senność. Właśnie dlatego niektóre osoby mogą odczuwać uczucie znużenia lub sennego po jego zażyciu.

Jak długo można brać Preato?

Długość stosowania Preato zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i jest zwykle określana przez lekarza prowadzącego. Lek ten może być stosowany przez wiele miesięcy lub lat w przewlekłych stanach, ale regularne konsultacje lekarskie są niezbędne do monitorowania skuteczności i bezpieczeństwa leczenia.

Czy Preato jest na receptę?

Tak, Preato jest dostępny tylko na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Preato? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaPregabalinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
Producentneuraxpharm Arzneimittel GmbH

Zamienniki dla leku Preato

Tabagine, Egzysta, Linefor, Lyrica, Naxalgan, Pragiola, Pregabalin Zentiva, Pregabalina.

Ostatnia aktualizacja: 13 lipca 2024