Pragiola

Pragiola to lek, który skutecznie łagodzi objawy padaczki, bólu neuropatycznego oraz zaburzeń lękowych uogólnionych. Działa on poprzez wpływ na układ nerwowy, hamując przewodzenie sygnałów bólowych i zwiększając wydzielanie neuroprzekaźników łagodzących ból i stany lękowe. Lek ten jest stosowany u dorosłych pacjentów i dostępny jedynie na receptę. Pragiola występuje w postaci kapsułek twardych, a substancją czynną preparatu jest pregabalina, która jest pochodną kwasu gamma-aminomasłowego.

Działanie Pragiola

Pragiola jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki, zaburzeń lękowych uogólnionych oraz bólu neuropatycznego u osób dorosłych. Jego substancją czynną jest pregabalina, która jest pochodną kwasu gamma-aminomasłowego (GABA). GABA jest naturalnym neuroprzekaźnikiem hamującym w układzie nerwowym, a pregabalina działa, stabilizując jego aktywność.

Pragiola jest szybko wchłaniana z przewodu pokarmowego. Po doustnym zastosowaniu leku na czczo, maksymalne stężenie substancji czynnej we krwi osiągane jest po około 1 godzinie od przyjęcia preparatu. Efektywność leku utrzymuje się przez kilka godzin, a dawkowanie jest zwykle dostosowywane indywidualnie przez lekarza, w zależności od potrzeb pacjenta.

Lek Pragiola jest dostępny wyłącznie na receptę i występuje w postaci kapsułek twardych o różnych dawkach: 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg oraz 300 mg. Opakowania zawierają różne ilości kapsułek twardych: 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 lub 100 sztuk.

Wskazania do stosowania Pragiola

Lek Pragiola (pregabalina) ma kilka wskazań do stosowania, które obejmują różne schorzenia i zaburzenia. Poniżej znajdują się szczegółowe opisy wskazań do stosowania Pragioli:

 • Padaczka: Pragiola jest stosowana jako terapia wspomagająca w leczeniu napadów padaczkowych u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia. Lek może być używany w przypadku częściowych napadów padaczkowych, zarówno tych z wtórną uogólnioną toniczno-kloniczną aktywnością, jak i bez niej. Pragiola działa przez zmniejszenie nadmiernej ekscytacji neuronów i stabilizowanie przekaźnictwa nerwowego.
 • Ból neuropatyczny: Pragiola jest stosowana w leczeniu różnych rodzajów bólu neuropatycznego u osób dorosłych, takich jak ból neuropatyczny po przebytym półpaścu, ból neuropatyczny związany z uszkodzeniem rdzenia kręgowego czy ból neuropatyczny spowodowany cukrzycą. Pragiola działa na ból przez wpływ na przewodzenie impulsów nerwowych, co prowadzi do złagodzenia dolegliwości bólowych.
 • Zaburzenia lękowe uogólnione: Pragiola jest również stosowana w leczeniu zaburzeń lękowych uogólnionych (GAD) u osób dorosłych. GAD charakteryzuje się przewlekłym uczuciem niepokoju, napięcia i lęku, które nie są spowodowane konkretnymi sytuacjami lub problemami. Pragiola wpływa na układ nerwowy, zmniejszając nadmierne przewodzenie impulsów nerwowych, które prowadzą do lęku.

Przeciwwskazania do stosowania Pragiola

Przeciwwskazania do stosowania leku Pragiola (pregabalina) są sytuacjami, w których pacjent nie powinien przyjmować tego leku ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych lub negatywnych interakcji. Poniżej znajdują się szczegółowe opisy przeciwwskazań do stosowania Pragioli:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą: Pacjenci, którzy mają nadwrażliwość lub uczulenie na pregabalinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku, nie powinni stosować Pragioli. Reakcje uczuleniowe mogą objawiać się wysypką, swędzeniem, obrzękiem twarzy, ust, gardła czy języka, co może prowadzić do trudności w oddychaniu.
 • Ciąża i karmienie piersią: Pragiola jest przeciwwskazana u kobiet w ciąży, ponieważ obecne są ograniczone dane na temat wpływu leku na rozwój płodu. Lekarz powinien ocenić korzyść ze stosowania leku względem potencjalnego ryzyka dla płodu. W przypadku planowania ciąży lub gdy pacjentka dowiaduje się, że jest w ciąży, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia Pragiola. Ponadto, ze względu na brak danych dotyczących wydalania pregabaliny z mlekiem kobiecym, nie zaleca się stosowania Pragioli podczas karmienia piersią.
 • Dzieci poniżej 12 lat: Pragiola nie jest zalecana dla dzieci poniżej 12 roku życia, ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leku w tej grupie wiekowej.

Dawkowanie leku Pragiola

Dawkę, częstotliwość stosowania oraz czas trwania leczenia Pragiola ustala lekarz, uwzględniając potrzeby pacjenta i jego stan zdrowia. Preparat występuje w postaci kapsułek twardych przeznaczonych do stosowania doustnego. Kapsułki należy połknąć w całości, a następnie popić wodą.

Dawkowanie w przypadku leczenia padaczki, bólu neuropatycznego (pochodzenia obwodowego i ośrodkowego) oraz zaburzeń lękowych uogólnionych: Najczęściej zalecana dawka leku wynosi 150 mg do 600 mg na dobę. Preparat zazwyczaj stosuje się 2-3 razy na dobę. W przypadku stosowania leku 2 razy na dobę, zaleca się przyjmowanie 1 dawki rano i kolejnej wieczorem. W przypadku stosowania leku 3 razy na dobę, 1 dawka powinna być przyjęta rano, kolejna w południe, a ostatnia wieczorem.

Dawkowanie w przypadku osób powyżej 65. roku życia: Jeśli pacjent nie ma chorób nerek, lek można przyjmować zgodnie ze standardowym schematem leczenia ustalonym przez lekarza.

Dawkowanie w przypadku osób z zaburzeniami czynności nerek: W tej grupie osób, lekarz może zadecydować o zmianie schematu dawkowania lub zmianie dawki leku, biorąc pod uwagę stan nerek pacjenta.

Przedawkowanie leku

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala. Jeśli to możliwe, opakowanie preparatu powinno być zabrane ze sobą. Objawami przedawkowania leku mogą być uczucie niepokoju, splątania, pobudzenie, senność czy napady drgawkowe.

Pominięcie dawki leku

Jeśli pacjent pominie dawkę leku, powinien przyjąć ją jak najszybciej, chyba że pora przyjęcia kolejnej dawki jest blisko. W takim przypadku nie należy podwajać dawki leku w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Przerwanie stosowania leku

Leczenia Pragiola nie należy przerywać samodzielnie. Odstawienie leku powinno odbywać się stopniowo (przez okres co najmniej 1 tygodnia) i pod nadzorem lekarza. Przerwanie stosowania preparatu, zarówno po krótkim, jak i długim okresie stosowania, może prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych, takich jak ból głowy, zawroty głowy, problemy ze snem, nudności, biegunka, objawy podobne do grypy, drgawki, nerwowość, lęk, depresja, wzmożone pocenie się czy bóle. W przypadku długotrwałego stosowania leku, te skutki mogą być bardziej nasilone lub występować częściej.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem Pragiola

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Pragiola powinno się odbywać z zachowaniem środków ostrożności. Poniżej przedstawiamy sytuacje, które mogą wymagać kontaktu z lekarzem:

 1. Reakcje alergiczne: Jeśli wystąpią objawy, które mogą świadczyć o reakcji alergicznej, takie jak wysypka, świąd, trudności z oddychaniem, czy obrzęk twarzy, języka, gardła, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
 2. Zawroty głowy i senność: Wystąpienie zawrotów głowy i senności podczas stosowania leku Pragiola może być niebezpieczne, zwłaszcza w sytuacjach wymagających pełnej koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów czy obsługa maszyn.
 3. Zaburzenia widzenia: W przypadku wystąpienia niewyraźnego widzenia, zaburzeń widzenia lub utraty wzroku, należy skonsultować się z lekarzem, który oceni potrzebę dalszego stosowania leku lub ewentualną modyfikację dawkowania.
 4. Problemy z kontrolą wagi u osób z cukrzycą: Jeśli pacjent z cukrzycą zauważy nieoczekiwane przybranie na wadze podczas stosowania leku Pragiola, lekarz może zalecić zmianę leczenia przeciwcukrzycowego.
 5. Myśli samookaleczeniowe lub samobójcze: Pacjenci, którzy stosują leki przeciwpadaczkowe, w tym Pragiola, mogą być narażeni na pojawienie się myśli związanych z samookaleczaniem się lub samobójstwem. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 6. Problemy żołądkowo-jelitowe: Stosowanie leku Pragiola równolegle z innymi lekami, które mogą wywoływać zaparcia, może prowadzić do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych. W razie wystąpienia takich objawów, należy zgłosić je lekarzowi.
 7. Uszkodzenie rdzenia kręgowego i inne leki: U pacjentów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, którzy stosują dodatkowo inne leki, mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak senność.
 8. Osoby w podeszłym wieku z problemami sercowo-naczyniowymi: Pacjenci w podeszłym wieku, u których występują problemy sercowo-naczyniowe, są narażeni na wystąpienie niewydolności serca podczas stosowania leku Pragiola.
 9. Niewydolność nerek: Niekiedy stosowanie leku Pragiola może prowadzić do wystąpienia niewydolności nerek. W przypadku podejrzenia tego rodzaju działań niepożądanych, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
 10. Historia uzależnień: Lekarz powinien być poinformowany, jeśli pacjent w przeszłości był uzależniony lub nadużywał alkoholu, ponieważ może to wpłynąć na sposób stosowania leku Pragiola oraz monitorowanie jego skuteczności i bezpieczeństwa.
 11. Drgawki po zakończeniu leczenia: Po zakończeniu leczenia lekiem Pragiola u niektórych osób mogą wystąpić drgawki. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy skontaktować się z lekarzem.
 12. Pogorszenie czynności mózgu: U niektórych pacjentów z wieloma chorobami współistniejącymi może dochodzić do pogorszenia się czynności mózgu podczas stosowania leku Pragiola. W takim przypadku, lekarz może ocenić potrzebę zmiany dawkowania lub zastosowania innych metod leczenia.
 13. Spożywanie alkoholu: W trakcie trwania leczenia lekiem Pragiola zaleca się zrezygnowanie ze spożywania alkoholu, z uwagi na ryzyko nasilenia się działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku, takich jak zawroty głowy, spadek koncentracji czy senność.
 14. Ciąża: Kobiety będące w ciąży, planujące ciążę lub podejrzewające, że mogą być w ciąży, nie powinny stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. W przypadku leku Pragiola, lekarz może zalecić jego stosowanie jedynie wtedy, gdy korzyści dla matki będą wyższe niż ewentualne ryzyko dla płodu.
 15. Karmienie piersią: Kobiety karmiące piersią przed rozpoczęciem stosowania leku Pragiola powinny skonsultować się z lekarzem, ponieważ substancja czynna preparatu, pregabalina, przenika do mleka matki. Lekarz oceni ryzyko i korzyści stosowania leku oraz podejmie decyzję o kontynuacji karmienia piersią czy zastosowaniu innych środków antykoncepcyjnych.

Pamiętaj, że powyższe informacje mają na celu uświadomienie pacjentom potencjalnych ryzyk i sytuacji, w których należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Pragiola. Jednakże każdy przypadek jest inny, a decyzje dotyczące leczenia powinny być podejmowane tylko przez lekarza prowadzącego na podstawie indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia pacjenta.

Z czym nie łączyć leku Pragiola

Pragiola i opioidy – Pragiola, kiedy jest stosowana równocześnie z opioidami, może prowadzić do zwiększenia działania uspokajającego. Może to skutkować poważnymi problemami, takimi jak niewydolność oddechowa, śpiączka, a nawet zgon. Opioidy to silne leki przeciwbólowe, które są często przepisywane po operacjach czy w przypadku silnego bólu.

Pragiola i lorazepam – Pragiola, przyjmowana wspólnie z lorazepamem (lek stosowany w stanach lękowych), może nasilać działania niepożądane obu leków. Może dojść do zwiększonej senności, zawrotów głowy oraz obniżenia zdolności koncentracji.

Pragiola i alkohol – Konsumpcja alkoholu podczas leczenia Pragiolą może znacząco zwiększyć ryzyko działań ubocznych. Alkohol, podobnie jak Pragiola, działa uspokajająco na układ nerwowy, co może prowadzić do nadmiernej senności, problemów z koncentracją i kontrolą ruchów.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Pragiola

Skutki uboczne leku Pragiola

Bardzo częste skutki uboczne

 • Senność i zawroty głowy: Możliwe, zwłaszcza na początku terapii.
 • Bóle głowy: Często zgłaszane przez pacjentów.

Częste skutki uboczne

 • Obrzęki kończyn, szczególnie nóg i stóp.
 • Zwiększenie apetytu i przyrost masy ciała: Może prowadzić do znaczącej zmiany wagi.
 • Niepokój, depresja, zmiany nastroju: Zauważalne wahania emocjonalne.
 • Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: Biegunka, nudności, wymioty, zaparcia.
 • Bóle mięśniowe i stawowe, w tym bóle pleców.

Niezbyt częste skutki uboczne

 • Zaburzenia widzenia: Problemy z ostrością wzroku lub inne komplikacje wzrokowe.
 • Trudności z koncentracją i suchość w jamie ustnej: Możliwy dyskomfort i problemy z połykaniem.

Rzadkie skutki uboczne

 • Reakcje alergiczne: Wysypka, świąd, obrzęk twarzy, trudności z oddychaniem.
 • Myśli samobójcze i samookaleczenie: Potencjalnie niebezpieczne zmiany w zachowaniu.
 • Niewydolność nerek i niewydolność serca: Zdarza się rzadko, ale jest poważnym zagrożeniem.
 • Drgawki: Możliwe po zakończeniu leczenia.
 • Pogorszenie funkcji mózgu: U osób z wieloma schorzeniami współistniejącymi.

Bardzo rzadkie skutki uboczne

 • Niewydolność nerek i niewydolność serca: Poważne problemy medyczne wymagające interwencji.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek poważne lub niepokojące objawy podczas stosowania leku Pragiola, zaleca się niezwłoczne skontaktowanie się z lekarzem w celu ewentualnej korekty dawkowania lub zmiany strategii leczenia.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Pragiola

Pytania naszych Pacjentów

Czy Pragiola to psychotrop?

Jest to lek psychotropowy stosowany w leczeniu padaczki, nerwobóli oraz lęku napadowego.

Czy Pragiola powoduje tycie?

Tycie jest jednym z możliwych działań niepożądanych po stosowaniu Pragioli (pregabaliny), ale nie występuje u wszystkich pacjentów. W badaniach klinicznych u około 10% pacjentów stosujących pregabalinę obserwowano przyrost masy ciała.

Czy Pragiola uzależnia?

Pragiola jest lekiem psychotropowym i może powodować uzależnienie psychiczne, zwłaszcza u osób, które mają skłonność do uzależnień lub stosują lek w sposób niezgodny z zaleceniami lekarza. W związku z tym, Pragiola powinna być stosowana tylko zgodnie z zaleceniami lekarza i nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Co to jest za lek Pragiola?

Jest to lek psychotropowy stosowany w leczeniu padaczki, nerwobóli oraz lęku napadowego.

Czy Pragiola jest na receptę?

Tak, Pragiola jest lekiem dostępnym na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Pragiola? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaPregabalinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentKrka

Zamienniki dla leku Pragiola

Tabagine, Egzysta, Linefor, Lyrica, Naxalgan, Preato, Pregabalin Zentiva, Pregabalina.

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2024