Linefor

Linefor jest to lek wykazujący działanie przeciwpadaczkowe, przeciwbólowe oraz przeciwlękowe, a stosowany jest w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego, a także zaburzeń lękowych – o charakterze uogólnionym – występujących u osób dorosłych. Substancją czynną tego preparatu jest pregabalina. Linefor dostępny jest jedynie na receptę i występuje w postaci kapsułek twardych.

Działanie Linefor

Lek Linefor stosowany jest w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego oraz zaburzeń lękowych u osób dorosłych. Wykazuje on działanie przeciwpadaczkowe, przeciwbólowe, a także zmniejsza lęk. Substancją czynną leku jest pregabalina – organiczny związek chemiczny będący pochodną kwasy y-aminomasłowego.

Wskazania do stosowania leku Linefor

Wskazaniem do stosowania leku Linefor jest:

Leczenie padaczki – leczenie skojarzone napadów częściowych u osób dorosłych (wtórnie uogólnionych lub nie)

Linefor jest lekiem przeciwpadaczkowym, który zawiera lewetiracetam jako substancję czynną. Działa on na mózg poprzez wpływanie na neurotransmitery, które są odpowiedzialne za kontrolę napadów padaczkowych. Lewetiracetam wykazuje skuteczność zarówno w przypadku napadów skojarzonych, jak i nie skojarzonych z objawami wtórnego uogólnienia.

Leczenie bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego u osób dorosłych

Linefor może być również stosowany w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego u osób dorosłych. Ból neuropatyczny jest rodzajem bólu, który występuje w wyniku uszkodzenia lub choroby układu nerwowego. Lewetiracetam wykazuje działanie przeciwbólowe poprzez zmniejszenie nadmiernych impulsów nerwowych, które są przyczyną bólu neuropatycznego.

Leczenie uogólnionych zaburzeń lękowych u osób dorosłych

Wskazaniem do stosowania Linefor jest również leczenie uogólnionych zaburzeń lękowych u osób dorosłych. Zaburzenia lękowe to rodzaj choroby psychicznej, która objawia się intensywnym lękiem i niepokojem. Lewetiracetam wykazuje działanie przeciwlękowe poprzez wpływ na receptory GABA, które są związane z regulacją poziomu lęku.

Przeciwwskazania do stosowania leku Linefor

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Linefor jest nadwrażliwość na substancję czynną leku lub którykolwiek z jego składników.

Dawkowanie leku Linefor

Lek Linefor należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. To lekarz ustala dawkę, częstotliwość stosowania, a także czas trwania leczenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. Preparat ten występuje w postaci kapsułek twardych przeznaczonych do stosowania doustnego. Kapsułkę należy połknąć w całości (nie dzielić, nie rozgryzać) popijając wodą. Lek można stosować niezależnie od pory posiłków. Przerwanie leczenia może się odbyć jedynie jeśli lekarz tak zaleci.

Dawkowanie w przypadku padaczki, bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego, uogólnionych zaburzeń lękowych – najczęściej zalecana dobowa dawka mieści się w przedziale od 150 mg do 600 mg w zależności od stanu pacjenta. Zaleca się, aby lek stosować od 2 do 3 razy na dobę – odpowiednio rano i wieczorem lub rano, w południe oraz wieczorem.

 • W przypadku pacjentów z zaburzoną czynnością nerek może zaistnieć konieczność modyfikacji dawkowania – zarówno schematu jak i samej dawki leku.

Pominięci dawki leku

Lek należy stosować regularnie – codziennie o tych samych porach dnia. W przypadku pominięcia jednej dawki leku należy ją przyjąć jak najszybciej – z wyjątkiem sytuacji, gdy pora zastosowania kolejnej dawki jest bliska. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Przedawkowanie leku

W przypadku zastosowania większej dawki leku od zalecanej należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub tez udać się do najbliższego oddziału ratunkowego. Objawami przedawkowania tego preparatu mogą być: senność/pobudzenie, niepokój, splątanie, napady drgawkowe.

Przerwanie leczenia

O przerwaniu leczenia decyduje lekarz. Jeśli wystąpi taka konieczność leczenie powinno być przerywane stopniowo przez okres minimum 1 tygodnia. Przerwanie stosowania leku może być związane z wystąpieniem skutków ubocznych tkj.: ból i zawroty głowy, problemy ze snem, lęk, nudności, biegunka, objawy przypominające grypę, nerwowość, stany depresyjne, wzmożone pocenie się, bóle ciała. Im dłużej stosowany był lek Linefor tym wyższe ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych.

Zaburzenia lękowe uogólnione

Leczenie pregabaliną rozpoczyna się od dawki 150 mg na dobę, podzielonej na dwie lub trzy dawki. Dawkę można stopniowo zwiększać w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta i tolerancji. Po pierwszym tygodniu leczenia dawkę można zwiększyć do 300 mg na dobę, a po kolejnym tygodniu do 450 mg na dobę. Po upływie jeszcze jednego tygodnia można wprowadzić dawkę maksymalną 600 mg na dobę. Należy regularnie monitorować pacjenta i oceniać potrzebę kontynuacji leczenia.

Nie ustalono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania pregabaliny u dzieci poniżej 12 roku życia i młodzieży w wieku 12-17 lat. Dostępne dane nie pozwalają na sformułowanie zaleceń dotyczących dawkowania. Pacjenci w podeszłym wieku mogą wymagać zmniejszenia dawki pregabaliny ze względu na zmniejszoną czynność nerek (patrz pacjenci z zaburzoną czynnością nerek).

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Linefor

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Linefor powinno się odbywać z zachowaniem środków ostrożności. Niekiedy konieczna jest zmiana dawkowania lub tez wykonanie zaleconych badań.

 1. W trakcie stosowania pregabaliny możliwe jest wystąpienie objawów, które mogą sugerować reakcję nadwrażliwości tkj. obrzęk twarzy, ust, języka, gardła czy wysypka skórna. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z tych objawów należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.
 2. Szczególną ostrożność w trakcie stosowania pregabaliny powinny zachować osoby starsze z uwagi na zwiększone ryzyko urazów i upadków. Możliwymi skutkami ubocznymi stosowania tej substancji są senność oraz zawroty głowy, które mogą być szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku.
 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z widzeniem należy skontaktować się z lekarzem, z uwagi na ryzyko wystąpienia niewyraźnego widzenia, innych zaburzeń widzenia, a nawet utraty wzroku w trakcie stosowania pregabaliny.
 4. Istnieje ryzyko wzrostu wagi w trakcie stosowania pregabaliny u osób z cukrzycą. W takiej sytuacji konieczna może być zmiana leczenia przeciwcukrzycowego.
 5. Osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, równolegle stosujące pregabalinę i inne leki o podobnych skutkach ubocznych jak pregabalina tkj. np. leki przeciwbólowe, leki zmniejszające wzmożone napięcie mięśniowe, mogą być bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych (dotyczy zarówno ich nasilenia jak i częstotliwości występowania) takich jak np. senność.
 6. Osoby w podeszłym wieku, u których występują zaburzenia układu sercowo-naczyniowego, są bardziej narażone na wystąpienie niewydolności serca. O jakichkolwiek chorobach serca – występujących obecnie lub w przeszłości – należy poinformować lekarza.
 7. W przypadku, gdy pacjent zauważy, że w trakcie stosowania pregabaliny zmniejszyła się częstość oddawania moczu, powinien on zgłosić się do lekarza z uwagi na ryzyko wystąpienia niewydolności nerek.
 8. W przypadku wystąpienia myśli samobójczych lub związanych z samookaleczaniem w trakcie stosowania pregabaliny należy skontaktować się z lekarzem.
 9. W przypadku stosowania pregabaliny równolegle z lekami, które mogą wywołać zaparcia należy zachować ostrożność, ponieważ zwiększa to ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych tkj. niedrożność/porażenie jelit czy zaparcia. Należy poinformować lekarza o występowaniu zaparć lub o skłonności do ich występowania.
 10. Lekarza należy poinformować o sytuacji, gdy pacjent w przeszłości nadużywał alkoholu, leków lub też był uzależniony.
 11. Stosowanie pregabaliny wiąże się z ryzykiem wystąpienia drgawek – zarówno w trakcie jak i po zakończeniu jej stosowania. Jeśli pojawią się drgawki należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.
 12. Pacjenci w innych stanach chorobowych stosujący pregabalinę są narażeni na wystąpienie encefalopatii (pogorszenia czynności mózgu). Z uwagi na takie ryzyko należy poinformować lekarza o wszystkich przebytych chorobach (również o chorobach nerek i wątroby).
 13. Kobiety będące w ciąży nie powinny stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. Jeśli kobieta podejrzewa lub planuje ciążę powinna o tym poinformować lekarza. Leku Linefor nie powinno stosować się w ciąży, chyba że lekarz uzna, że istnieje taka konieczność.
 14. Leku Linefor nie powinny stosować kobiety w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.
 15. W trakcie stosowania leku Linefor nie należy spożywać alkoholu.
 16. Lek Linefor – ze względu na możliwe skutki uboczne (tkj. zawroty głowy, senność, problemy z koncentracją) – może upośledzać sprawność psychomotoryczną, a tym samym zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń oraz maszyn. Z tego względu należy zrezygnować z prowadzenia pojazdów i obsługiwania tych urządzeń w trakcie stosowania tego preparatu.

Stosowanie leku Linefor równolegle z innymi preparatami

Lekarza należy poinformować o wszystkich obecnie i ostatnio stosowanych lekach, a także o tych, które pacjent ma w planie stosować (również tych dostępnych bez recepty).

Stosowanie leku Linefor wraz z oksykodonem, lorazepamem czy wraz z alkoholem może zwiększyć ryzyko wystąpienia oraz nasilenie działań niepożądanych tkj. zawroty głowy, senność czy spadek koncentracji. Istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności oddechowej i śpiączki.

Linefor można stosować wraz z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi.

Z czym nie łączyć leku Linefor

Interakcje Linefor i Opioidy – Przyjmowanie Lineforu wraz z opioidami, takimi jak oksykodon, może znacząco zwiększać ryzyko poważnych działań ubocznych. Obejmują one niewydolność oddechową, śpiączkę, a nawet zgon. Opioidy są silnymi lekami przeciwbólowymi, często stosowanymi w leczeniu silnego bólu. Jednak ich jednoczesne stosowanie z Lineforem może prowadzić do zwiększenia sedacji (uspokojenia), co znacznie obciąża układ oddechowy.

Interakcje Linefor i Lorazepam – Lorazepam, lek stosowany w leczeniu stanów lękowych, może nasilać działanie uspokajające Lineforu. Współużywanie tych dwóch leków może prowadzić do zwiększenia zawrotów głowy, senności oraz obniżenia koncentracji. Te efekty mogą być szczególnie niebezpieczne w sytuacjach wymagających skupienia uwagi, jak prowadzenie pojazdów czy obsługa maszyn.

Interakcje Linefor i Alkohol – Spożywanie alkoholu podczas leczenia Lineforem znacznie zwiększa ryzyko działań ubocznych. Alkohol, podobnie jak Linefor, ma działanie depresyjne na układ nerwowy, co może prowadzić do nadmiernego uspokojenia, problemów z koordynacją, a nawet niewydolności oddechowej.

Linefor i Doustne Środki Antykoncepcyjne – Linefor generalnie może być stosowany równocześnie z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi. Nie odnotowano znaczących interakcji pomiędzy tymi lekami, co oznacza, że Linefor nie powinien wpływać na skuteczność antykoncepcji doustnej.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Linefor

Skutki uboczne leku Linefor

Linefor może powodować różne działania niepożądane, które mogą różnić się intensywnością oraz częstością występowania.

Bardzo często występujące skutki uboczne 

 • Zawroty głowy
 • Senność
 • Bóle głowy

Często występujące skutki uboczne 

 • Problemy z widzeniem (nieostre i podwójne widzenie)
 • Zaburzenia równowagi oraz upadki
 • Zmiany w odczuwaniu i funkcjonowaniu nerwowym, takie jak drżenia, mrowienie, drętwienie, zaburzenia pamięci, trudności w skupieniu uwagi i mówieniu
 • Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak suchość w ustach, zaparcia, wymioty, biegunki, nudności oraz uczucie rozdęcia
 • Zmiany apetytu, zwiększenie masy ciała oraz zaburzenia seksualne, w tym trudności z osiągnięciem erekcji
 • Ogólne uczucie dyskomfortu, w tym kurcze mięśni, bóle stawów, pleców i kończyn
 • Zwiększone uczucie zmęczenia i letarg

Niezbyt często występujące skutki uboczne 

 • Zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, agresja, omamy, niepokój ruchowy oraz zmiany nastroju
 • Zaburzenia rytmu serca, w tym przyspieszenie lub nieregularność tętna, niskie lub wysokie ciśnienie krwi
 • Zaburzenia zmysłów, w tym utrata smaku, suchość oczu, ból oczu, problemy z ruchami gałek ocznych
 • Problemy z oddychaniem, trudności w połykaniu, zwiększone wydzielanie śliny
 • Zmiany skórne, takie jak wysypki, swędzenie, obrzęk twarzy
 • Problemy urogenitalne, w tym trudności w oddawaniu moczu lub nietrzymanie moczu
 • Zmiany w badaniach krwi i funkcji narządów, w tym zmiany w funkcji wątroby i nerek, zmiany poziomów cukru we krwi

Rzadko występujące skutki uboczne 

 • Reakcje alergiczne, ciężkie reakcje skórne, zapalenie trzustki
 • Zmiany neurologiczne, takie jak drgawki, niewydolność nerek, utrata wzroku, zaburzenia świadomości

Bardzo rzadko występujące skutki uboczne

 • Zapalenie wątroby, niewydolność wątroby

Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłoszono również:

 • Trudności z oddychaniem, płytki oddech.

Zgłaszanie wszelkich objawów niepożądanych jest kluczowe dla monitorowania bezpieczeństwa leku. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Linefor

Pytania naszych Pacjentów

Po jakim czasie zaczyna działać Linefor?

Po podaniu doustnym, pregabalina zawarta w Lineforze jest szybko i dobrze wchłaniana z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po około godzinie. Jednakże, optymalne działanie leku rozwija się zazwyczaj po 24-48 godzinach od rozpoczęcia terapii, ponieważ pregabalina działa na układ nerwowy, wpływając na jego funkcjonowanie.

Czy lek Linefor uzależnia?

Linefor nie wykazuje zdolności uzależniających, jednakże nagłe zaprzestanie jej stosowania może prowadzić do znacznego pogorszenia stanu zdrowia i samopoczucia. Zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki, najlepiej pod nadzorem lekarza. W większości przypadków odstawienie leków psychotropowych wymaga okresu od dwóch do czterech tygodni.

Jak długo można brać Linefor?

Leczenie lekiem Linefor, czyli pregabaliną, trwa zazwyczaj tak długo, jak zaleci lekarz. Czas trwania leczenia zależy od indywidualnego przypadku pacjenta, a także od rodzaju i nasilenia dolegliwości. W przypadku konieczności przerwania leczenia zaleca się odstawienie preparatu stopniowo, przez co najmniej 1 tydzień zmniejszając dawkę. Jest to ważne ze względu na możliwe wystąpienie objawów odstawienia, takich jak bezsenność, bóle głowy, nudności, lęk, biegunka, zespół grypopodobny, nerwowość, depresja, ból, drgawki, nadmierne pocenie się i zawroty głowy, wskazujące na uzależnienie fizyczne. Dlatego pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed zaprzestaniem leczenia i ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących zmniejszania dawki.

Jak odstawić lek Linefor?

Odstawienie leku Linefor (pregabalin) należy wykonać stopniowo, przez co najmniej 1 tydzień, zmniejszając dawkę, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Czy Linefor i Pregabalina to to samo?

Tak, Linefor to jedna z nazw handlowych leku, który zawiera substancję czynną pregabalinę. Pregabalina jest składnikiem wielu różnych preparatów leczniczych, w tym Linefor, co oznacza, że są to ten sam lek o tej samej substancji czynnej.

Na co pomaga lek Linefor?

Lek Linefor (pregabalina) jest stosowany w leczeniu bólu neuropatycznego oraz jako lek przeciwpadaczkowy w leczeniu padaczki.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Linefor? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaPregabalinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPOLPHARMA

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Linefor

Tabagine, Egzysta, Lyrica, Naxalgan, Pragiola, Preato, Pregabalin Zentiva, Pregabalina.

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2024