Egzysta

Egzysta to lek wykazujący działanie przeciwpadaczkowe. Preparat ten stosowany jest w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u osób dorosłych. Substancją czynną leku jest pregabalina. Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę i występuje w postaci kapsułek twardych o różnej dawce substancji czynnej (od 25 mg do 300 mg) w opakowaniach, które zawierają od 14 do 96 kapsułek.

Działanie Egzysta

Lek Egzysta znany jest ze swojego działania przeciwpadaczkowego, przeciwlękowego, a także przeciwbólowego. Stosowany jest w leczeniu padaczki, ale również zaburzeń lekowych o charakterze uogólnionym, które występują u osób dorosłych, a także bólu neuropatycznego.

Preparat Egzysta dostępny jest na receptę i występuje w postaci kapsułek twardych o różnej dawce substancji czynnej: 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg, w opakowaniach, które zawierają: 14, 20, 28, 50, 56 lub 96 kapsułek twardych. Substancją czynną leku jest Pregabalina.

Wskazania do stosowania leku Egzysta

Oto bardziej szczegółowe informacje na temat wskazań do stosowania leku Egzysta:

 1. Padaczka – Egzysta jest stosowany w leczeniu częściowych napadów padaczkowych u dorosłych i młodzieży powyżej 16. roku życia. Częściowe napady padaczkowe są to napady, które ograniczają się do jednej części ciała lub jednej strony ciała. Egzysta jest stosowany jako leczenie skojarzone (w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi) lub jako monoterapia (jako samodzielny lek przeciwpadaczkowy).
 2. Bóle neuropatyczne – Egzysta jest stosowany w leczeniu bólu neuropatycznego, który jest wynikiem uszkodzenia lub dysfunkcji układu nerwowego. Bóle neuropatyczne mogą mieć pochodzenie obwodowe (np. pourazowe uszkodzenie nerwów) lub ośrodkowe (np. bóle pochodzące z ośrodkowego układu nerwowego). Egzysta jest skuteczny w leczeniu różnych rodzajów bólu neuropatycznego, w tym bólu pourazowego, neuropatii cukrzycowej i bólu pochodzenia centralnego.
 3. Uogólnione zaburzenia lękowe – Egzysta jest stosowany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (GAD), które charakteryzują się nadmiernym, nieuzasadnionym lękiem i niepokojem. Egzysta działa poprzez hamowanie receptorów serotoninowych i noradrenergicznych w mózgu, co zmniejsza poziom lęku i poprawia nastrój. Lek ten jest często stosowany w skojarzeniu z terapią psychologiczną i/lub innymi lekami przeciwdepresyjnymi, aby poprawić skuteczność leczenia GAD.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Egzysta należy skonsultować się z lekarzem, który podejmie decyzję o wskazaniach do stosowania leku oraz dobierze odpowiednią dawkę i czas trwania leczenia

Przeciwwskazania do stosowania leku Egzysta

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Egzysta jest uczulenie na substancję czynną preparatu – pregabalinę lub na którykolwiek ze składników leku. To lekarz na podstawie indywidualnych czynników dla każdego pacjenta ocenia ryzyko związane ze stosowaniem tego preparatu.

Dawkowanie leku Egzysta

Dawkę, częstotliwość stosowania oraz czas trwania leczenia ustala lekarz. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Preparat Egzysta występuje w postaci kapsułek twardych przeznaczonych do stosowania doustnego.

Najczęściej zalecaną dawką jest od 150 mg do 600 mg na dobę, stosowane w 2 lub 3 dawkach podzielonych. W przypadku pacjentów w podeszłym wieku, a także osób z zaburzeniami czynności nerek dawka ustalana jest przez lekarza. Leku nie należy stosować u dzieci oraz u młodzieży.

Dawkowanie leku Egzysta:

 • Dawkę leku Egzysta należy dobierać indywidualnie, w zależności od wskazań do stosowania leku oraz reakcji pacjenta na terapię.
 • Dawkę początkową dla każdego wskazania wynosi 150 mg na dobę, podawaną w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.
 • Dawka maksymalna wynosi 600 mg na dobę.
 • W przypadku bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych zwiększenie dawki do 300 mg na dobę można rozważyć po 3-7 dniach leczenia. Dawka maksymalna (600 mg/dobę) może być osiągnięta po kolejnych 7 dniach.
 • W przypadku padaczki zwiększenie dawki do 300 mg na dobę jest możliwe po 1 tygodniu leczenia, a dawkę maksymalną (600 mg/dobę) można osiągnąć po kolejnym tygodniu.
 • Leczenie pregabaliną należy regularnie oceniać, aby określić konieczność dalszego leczenia.
 • Zaburzenia czynności wątroby – U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby nie jest wymagana modyfikacja dawki leku Egzysta.
 • Dzieci i młodzież – Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Egzysta u dzieci w wieku poniżej 12 lat i młodzieży (12-17 lat). Dostępne dane przedstawiono w punktach 4.8, 5.1 i 5.2, nie można jednak sformułować żadnych zaleceń dotyczących dawkowania.
 • Pacjenci w wieku podeszłym – Pacjenci w podeszłym wieku mogą wymagać zmniejszenia dawki pregabaliny, ze względu na zmniejszoną czynność nerek.

Przerwanie leczenia pregabaliną:

 • W razie konieczności przerwania leczenia pregabaliną należy to robić stopniowo przez okres co najmniej 1 tygodnia, niezależnie od wskazań do stosowania leku.
 • Należy postępować zgodnie z obecną praktyką kliniczną. Zgodnie z obecną praktyką kliniczną, w razie konieczności przerwania leczenia pregabaliną, należy to robić stopniowo przez okres co najmniej 1 tygodnia, niezależnie od wskazań do stosowania leku. Nagłe przerwanie leczenia pregabaliną może powodować objawy odstawienne, takie jak bóle głowy, nudności, bezsenność, biegunka, drżenie, nadmierne pocenie się i lęki. Dlatego bardzo ważne jest, aby pacjenci nie przerywali leczenia pregabaliną bez konsultacji z lekarzem i zgodnie z jego zaleceniami.

Przedawkowanie leku Egzysta

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub też udać się do szpitalnego oddziału ratunkowego. Objawami przedawkowania leku może być senność, uczucie splątania, niepokój lub też pobudzenie, a niekiedy napady drgawek.

Pominięcie dawki leku Egzysta

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć ją jak najszybciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy pora zastosowania kolejnej dawki leku jest blisko. Preparat Egzysta należy stosować za każdym razem o tej samej porze dnia.

Nie należy przerywać leczenia z zastosowaniem leku Egzysta jeżeli lekarz nie podejmie takiej decyzji.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Egzysta

Istnieją sytuacje, w których podczas stosowania leku Egzysta należy zachować szczególne środki ostrożności. Do takich sytuacji zalicza się:

 • pojawienie się objawów, które mogą świadczyć o wystąpieniu reakcji alergicznej,
 • występowanie senności oraz zawrotów głowy, co szczególnie niebezpieczne może być w przypadku osób starszych z uwagi na ryzyko upadku i urazu,
 • występowanie problemów z widzeniem (zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, a nawet utrata wzroku) – większość tych objawów przemija,
 • cukrzyca – w trakcie leczenia z zastosowaniem pregabaliny możliwy jest wzrost masy ciała, co może być przesłanką do zmodyfikowania stosowanej kuracji przeciwcukrzycowej,
 • równoległe stosowanie leków np. przeciwbólowych lub zmniejszających wzmożone napięcie mięśniowe u osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego – może to zwiększyć ryzyko i częstość występowania działań niepożądanych z uwagi na to, że działania niepożądane związane ze stosowaniem tych leków są zbliżone do skutków ubocznych stosowania pregabaliny,
 • występowanie zaburzeń sercowo-naczyniowych u osób w podeszłym wieku – ryzyko wystąpienia niewydolności serca,
 • równoległe stosowanie leków, które mogą wywoływać zaparcia – ryzyko wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych,
 • uzależnienie, nadużywanie alkoholu lub leków obecnie lub w przyszłości – należy poinformować o tym lekarza,
 1. Niekiedy skutkiem ubocznym związanym ze stosowaniem leku Egzysta jest niewydolność nerek.
 2. U niewielkiej liczby pacjentów odnotowano skutki uboczne tkj. myśli samobójcze i myśli o samookaleczaniu.
 3. W trakcie stosowania leku Egzysta lub zaraz po zaprzestaniu jego przyjmowania u niektórych pacjentów wystąpiły drgawki.
 4. W przypadku niektórych pacjentów, którzy mają jakieś choroby współistniejące, możliwe jest pogorszenie czynności mózgu.
 5. Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.
 6. W trakcie stosowania leku Egzysta nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn z uwagi na to, że niektórymi ze skutków ubocznych stosowania tego preparatu są zaburzenia koncentracji, zawroty głowy lub senność.
 7. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią nie powinny stosować leku Egzysta.

Stosowanie leku Egzysta wraz z innymi preparatami

Lekarza należy poinformować o wszystkich obecnie i ostatnio stosowanych lekach, a także o tych, które pacjent ma w planach stosować.

Lek Egzysta może wchodzić w interakcje z lorazepamem oraz oksykodonem.

Z czym nie łączyć leku Egzysta

Interakcje Egzysta z innymi lekami – Lek Egzysta może wchodzić w interakcje z różnymi substancjami i lekami, co może prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych. Szczególnie niebezpieczne jest łączenie Egzysty z opioidami, takimi jak oksykodon, które może zwiększać ryzyko niewydolności oddechowej, śpiączki, a nawet śmierci. Podobne ryzyko dotyczy łączenia Egzysty z lekami uspokajającymi, w tym lorazepamem stosowanym w stanach lękowych. Alkohol również nie powinien być spożywany podczas terapii Egzystą, gdyż może nasilać zawroty głowy, senność i problemy z koncentracją.

Egzysta i środki antykoncepcyjne – Lek Egzysta może być bezpiecznie stosowany w połączeniu z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi. Nie ma znanych negatywnych interakcji między tymi substancjami, co pozwala na współużytkowanie tych leków bez obaw o zmniejszenie skuteczności antykoncepcji.

Egzysta a spożywanie posiłków – Kapsułki Egzysta mogą być przyjmowane niezależnie od posiłków. Nie ma konieczności dostosowywania czasu przyjmowania leku do posiłków, co ułatwia stosowanie terapii.

Egzysta a alkohol – Podczas stosowania leku Egzysta zdecydowanie odradza się spożywanie alkoholu. Alkohol może nasilać działania niepożądane leku, takie jak zawroty głowy, senność, a także zmniejszać zdolność koncentracji, co może być niebezpieczne dla pacjenta.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Egzysta

Skutki uboczne leku Egzysta

Oto bardziej szczegółowe informacje dotyczące częstości występowania działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem pregabaliny:

Bardzo częste – mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób:

 • Zawroty głowy, senność, bóle głowy. To najczęstsze działania niepożądane związane z przyjmowaniem pregabaliny.

Częste – mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób:

 • Zwiększenie apetytu – Pregabalina może powodować zwiększenie łaknienia, co może prowadzić do przyrostu masy ciała.
 • Zmiany nastroju – Wśród działań niepożądanych związanych z pregabaliną wymienia się także zmiany nastroju, takie jak podwyższenie nastroju, splątanie, dezorientacja, zmniejszenie zainteresowań seksualnych i drażliwość.
 • Trudności z koncentracją – Pregabalina może wpływać na funkcje poznawcze, takie jak skupienie uwagi, pamięć i koordynacja ruchowa. Mogą wystąpić trudności w skupieniu uwagi, niezdarność, zaburzenia pamięci, utrata pamięci, drżenia, trudności w mówieniu, uczucie mrowienia, drętwienie, uspokojenie, letarg, bezsenność, uczucie zmęczenia i dziwne samopoczucie.
 • Zaburzenia wzroku – Mogą pojawić się zaburzenia wzroku, takie jak nieostre widzenie i podwójne widzenie.
 • Zawroty głowy i problemy z równowagą – Pregabalina może wpływać na równowagę i koordynację ruchową. Mogą wystąpić zawroty głowy, zaburzenia równowagi i upadki.
 • Problemy żołądkowo-jelitowe – Mogą wystąpić problemy żołądkowo-jelitowe, takie jak suchość w ustach, zaparcie, wymioty, wzdęcia, biegunka, nudności i uczucie rozdęcia w jamie brzusznej.
 • Problemy z erekcją – Pregabalina może powodować trudności z osiągnięciem erekcji.
 • Obrzęki i nietypowe odczucia – Mogą wystąpić obrzęki ciała, zwłaszcza kończyn, a także uczucie upojenia alkoholowego i nieprawidłowy chód.
 • Przyrost masy ciała i bóle mięśniowo-szkieletowe – Pregabalina może powodować przyrost masy ciała oraz bóle mięśniowo-szkieletowe, takie jak kurcze mięśni, bóle stawów, bóle pleców i bóle kończyn.
 • Ból gardła

Niezbyt częste – mogą wystąpić u nie więcej niż 1na 100 osób:

 • Zmniejszenie masy ciała i zaburzenia metaboliczne – Mogą wystąpić zmniejszenie apetytu, zmniejszenie masy ciała, małe lub duże stężenie cukru we krwi.
 • Zmiany w nastroju i myśleniu – Mogą pojawić się zmiany nastroju, trudności w myśleniu, omamy, apatia, agresja, podwyższony nastrój, trudności ze znalezieniem właściwych słów, problemy z zainteresowaniami seksualnymi i problemy seksualne, w tym niezdolność do osiągnięcia orgazmu i opóźnienie ejakulacji.
 • Zaburzenia widzenia i koordynacji – Mogą wystąpić zmiany widzenia, nietypowe ruchy gałek ocznych, zawroty głowy w pozycji stojącej, nadwrażliwość skóry, utrata smaku, uczucie palenia, drżenie przy wykonywaniu ruchów, zaburzenia świadomości, utrata przytomności, omdlenie, zwiększona wrażliwość na hałas i złe samopoczucie.
 • Problemy z sercem – Mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie lub niskie ciśnienie tętnicze, zmiany rytmu pracy serca i niewydolność serca.
 • Nagłe zaczerwienienie twarzy – Pregabalina może powodować nagłe zaczerwienienie skóry twarzy i nagłe uderzenia gorąca.
 • Problemy z oddychaniem i jelitami – Mogą wystąpić trudności w oddychaniu, uczucie suchości w nosie, uczucie zatkanego nosa, zwiększone wydzielanie śliny, zgaga i uczucie drętwienia wokół ust.
 • Problemy z układem moczowym – Mogą wystąpić trudności w oddawaniu moczu lub bolesne parcie na pęcherz i nietrzymanie moczu.
 • Zmiany wyników badań krwi i czynności wątroby – Pregabalina może wpływać na wyniki badań krwi i czynności wątroby, takie jak zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej, aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej, zmniejszenie liczby płytek krwi, neutropenia, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi i zmniejszenie stężenia potasu we krwi.
 • Reakcje alergiczne – Mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak nadwrażliwość, obrzęk twarzy, swędzenie

Rzadkie – mogą wystąpić u nie więcej niż 1na 1 000 osób:

 • Zmieniony węch, wrażenie kołysania obrazu, zmienione poczucie głębi, jaskrawe widzenie, utrata wzroku
 • Rozszerzone źrenice, zez
 • Zimne poty, ucisk w gardle, obrzęk języka
 • Zapalenie trzustki
 • Trudności z połykaniem
 • Spowolnione lub ograniczone ruchy
 • Trudności z czynnością pisania
 • Wodobrzusze
 • Płyn w płucach
 • Drgawki
 • Zmiany zapisu EKG odpowiadające zaburzeniom rytmu pracy serca
 • Uszkodzenie mięśni
 • Wyciek z brodawki sutkowej, przerost piersi, powiększenie piersi u mężczyzn
 • Brak miesiączkowania
 • Niewydolność nerek, zmniejszenie objętości wydalanego moczu, zatrzymanie moczu
 • Zmniejszenie liczby białych krwinek
 • Niewłaściwe zachowanie
 • Reakcje alergiczne (których objawem mogą być trudności w oddychaniu, zapalenie oczu (zapalenie rogówki) i ciężka reakcja skórna charakteryzująca się wysypką, pęcherzykami, złuszczaniem się skóry i bólem)
 • Żółtaczka (zażółcenie skóry i białkówek oczu)

Bardzo rzadkie – mogą wystąpić u nie więcej niż 1na 10 000 osób:

 • Niewydolność wątroby
 • Zapalenie wątroby

Jeśli pacjent doświadczy obrzęku twarzy lub języka, zaczerwienienia skóry z towarzyszącymi pęcherzykami lub złuszczaniem, powinien natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku pacjentów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, niektóre działania niepożądane, takie jak senność, mogą występować częściej. Pacjenci ci mogą również przyjmować inne leki, takie jak przeciwbólowe lub zmniejszające wzmożone napięcie mięśni, które mają podobne działania niepożądane jak lek Egzysta. W takim przypadku należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, aby uniknąć nasilenia działań niepożądanych.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Egzysta

Pytania naszych Pacjentów

Na co pomaga lek Egzysta?

Lek Egzysta (pregabalina) pomaga w leczeniu bólu neuropatycznego, padaczki oraz uogólnionych zaburzeń lękowych.

Czy Egzysta jest silnym lekiem?

Egzysta to silny lek przeciwbólowy i przeciwlękowy, który należy do grupy leków zwanych analogami kwasu gamma-aminomasłowego (GABA).

Czy Egzysta powoduje senność?

Tak, jednym z częstych działań niepożądanych leku Egzysta jest senność. Może ona wystąpić u niektórych pacjentów, zwłaszcza na początku stosowania leku lub gdy dawka jest zwiększana. Jednakże, nie wszyscy pacjenci odczuwają senność po przyjęciu tego leku, ponieważ reakcja na lek zależy od indywidualnych czynników takich jak wiek, waga, stan zdrowia i innych czynników.

Czy Egzysta jest na receptę?

Tak, Egzysta jest lekiem na receptę. Oznacza to, że aby go kupić w aptece, pacjent musi posiadać ważny receptę wystawioną przez lekarza.

Jak szybko działa Egzysta?

Egzysta zaczyna działać po około 1-2 godzinach od zażycia. Jednak, pełne działanie leku może być osiągnięte dopiero po kilku dniach regularnego stosowania. W przypadku leczenia napadów padaczkowych, zwykle zaleca się regularne stosowanie leku przez kilka tygodni, aby uzyskać najlepsze efekty terapeutyczne.

Kiedy efekty po stosowaniu Egzysta?

Efekty po zażyciu leku Egzysta mogą pojawić się u pacjenta w różnym czasie, w zależności od zastosowania leku. Oto kilka przykładów:

 • W przypadku bólu neuropatycznego związanego z cukrzycą, bóle pourazowe lub bóle związane z chorobą pourazową rdzenia kręgowego, efekty leku mogą pojawić się po kilku dniach do tygodniach regularnego stosowania.
 • W przypadku leczenia napadów padaczkowych, efekty mogą pojawić się już po kilku dniach przyjmowania leku, ale maksymalna skuteczność leczenia zwykle osiągana jest po kilku tygodniach lub miesiącach stosowania.
 • W przypadku leczenia lęku związanego z chorobami, takimi jak zespół niespokojnych nóg, efekty mogą pojawić się po kilku dniach do tygodniach stosowania leku.
Warto jednak pamiętać, że każdy organizm reaguje inaczej na leki, dlatego czas pojawienia się efektów może się różnić u różnych pacjentów. Ponadto, istnieją czynniki, takie jak wiek, stan zdrowia i stosowanie innych leków, które mogą wpłynąć na szybkość i siłę działania leku.

Czy Egzysta usypia?

Egzysta, zawierający pregabalinę, może powodować senność jako jedno z potencjalnych działań niepożądanych.

Czy po leku Egzysta się tyje?

W przypadku stosowania leku Egzysta, który zawiera pregabalinę, może wystąpić przyrost masy ciała jako jedno z potencjalnych działań niepożądanych. Przyrost masy ciała związany z pregabaliną może wystąpić u niektórych pacjentów, ale nie u wszystkich.

Czy Egzysta pomaga na nerwicę?

Egzysta, który zawiera pregabalinę, jest lekiem, który może być stosowany w leczeniu różnych zaburzeń, w tym uogólnionych zaburzeń lękowych (GAD), ale nie jest on bezpośrednio wskazany w leczeniu nerwicy.

Czy Egzysta szkodzi na wątrobę?

Egzysta zwykle nie jest uważana za lek, który powoduje znaczące uszkodzenie wątroby. Pregabalina jest wydalana głównie przez nerki, a nie przez wątrobę, co oznacza, że ryzyko uszkodzenia wątroby jest stosunkowo niskie.

Jak długo można brać Egzyste?

Czas trwania leczenia Egzystą, zawierającym pregabalinę, zależy od stanu zdrowia pacjenta, rodzaju schorzenia oraz indywidualnej reakcji na leczenie.

Jak odstawić lek Egzysta?

Odstawienie leku Egzysta powinno odbywać się stopniowo, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych.

Czy Egzysta jest bezpieczna?

Egzysta, zawierający pregabalinę, jest zwykle uważany za bezpieczny lek dla większości osób, gdy jest przepisywany przez lekarza i stosowany zgodnie z zaleceniami.

Czy można przedawkować Egzyste?

Tak, przedawkowanie leku Egzysta jest możliwe, a jego skutki mogą być poważne i potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia. Przedawkowanie może wystąpić, gdy osoba przyjmuje zbyt dużą dawkę leku, zarówno przypadkowo, jak i umyślnie.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Egzysta? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaPregabalinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAdamed Pharma S.A.

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Egzysta

Tabagine, Linefor, Lyrica, Pragiola, Preato, Pregabalin Zentiva, Pregabalina.

Ostatnia aktualizacja: 17 grudnia 2023