Faxolet ER

Faxolet ER to lek przeciwdepresyjny zawierający substancję czynną wenlafaksynę. Należy on do grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI) i jest stosowany w leczeniu depresji oraz różnych zaburzeń lękowych u osób dorosłych. Mechanizm jego działania nie jest w pełni zrozumiały, ale uważa się, że zwiększa stężenie serotoniny i noradrenaliny w mózgu, co może poprawić objawy depresji i lęku. Faxolet ER jest wskazany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych, fobii społecznej oraz lęku napadowego. Odpowiednie leczenie jest kluczowe, aby stan pacjenta nie pogorszył się.

Działanie Faxolet ER

Faxolet ER działa jako inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI), co oznacza, że pomaga zwiększyć stężenie tych dwóch neuroprzekaźników w mózgu. Jest to ważne, ponieważ u osób cierpiących na depresję i zaburzenia lękowe często obserwuje się obniżone poziomy serotoniny i noradrenaliny. Chociaż dokładny mechanizm działania leków przeciwdepresyjnych nie jest całkowicie zrozumiały, zwiększenie tych neuroprzekaźników może poprawić nastrój i złagodzić objawy lęku. Faxolet ER jest zwykle stosowany w leczeniu depresji, uogólnionych zaburzeń lękowych, fobii społecznej oraz lęku napadowego u osób dorosłych. Odpowiednie stosowanie leku pod nadzorem medycznym jest kluczowe dla skutecznego i bezpiecznego leczenia.

Wskazania do stosowania Faxolet ER

Depresja: Lek jest stosowany w leczeniu epizodów depresyjnych u osób dorosłych. Działa poprzez zwiększenie stężenia serotoniny i noradrenaliny w mózgu, co może pomóc w poprawie nastroju i złagodzeniu objawów depresji.

Uogólnione Zaburzenia Lękowe (GAD): Faxolet ER jest również wskazany do leczenia uogólnionych zaburzeń lękowych. Pomaga zmniejszyć nadmierne i nieuzasadnione obawy oraz napięcie.

Fobia Społeczna (Zaburzenia Lękowe Społeczne): Lek może być przepisany osobom cierpiącym na silny lęk w sytuacjach społecznych, co znacząco wpływa na ich zdolność do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Lęk Napadowy: W przypadkach lęku napadowego, Faxolet ER może być stosowany w celu zmniejszenia częstotliwości i nasilenia napadów paniki.

Lek ten jest przepisywany wyłącznie przez lekarza po dokładnej diagnozie i ocenie stanu pacjenta. Stosowanie leku powinno być ściśle monitorowane, ze względu na możliwe skutki uboczne i interakcje z innymi lekami.

Przeciwwskazania do stosowania Faxolet ER

 • Alergia na wenlafaksynę lub inne składniki leku: Jeśli pacjent ma uczulenie na wenlafaksynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, Faxolet ER nie powinien być stosowany.
 • Stosowanie nieodwracalnych inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO): Jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 14 dni jakikolwiek lek z grupy nieodwracalnych IMAO stosowany do leczenia depresji lub choroby Parkinsona, stosowanie Faxolet ER jest przeciwwskazane. Współdziałanie tych dwóch grup leków może prowadzić do ciężkich lub nawet zagrażających życiu działań niepożądanych.

Środki ostrożności przy stosowaniu Faxolet ER

Faxolet ER to przedłużony czas działania leku na bazie faksofenadyny, który jest antyhistaminowym lekiem drugiej generacji. Jest zwykle używany do kontrolowania symptomów alergicznych jak katar sienny czy pokrzywka. Poniżej znajduje się lista środków ostrożności, które należy wziąć pod uwagę podczas stosowania Faxolet ER.

 • Interakcje z innymi lekami: Zawsze poinformuj lekarza o wszystkich lekach, które aktualnie przyjmujesz, aby uniknąć negatywnych interakcji z innymi lekami.
 • Nadwrażliwość i Alergie: Jeżeli masz alergię na faksofenadynę lub jakikolwiek inny składnik leku, nie powinieneś go stosować.
 • Ciąża i Karmienie Piersią: Jeśli jesteś w ciąży, planujesz ciążę lub karmisz piersią, skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.
 • Operacje i Zabiegi Medyczne: Jeżeli masz zaplanowane jakiekolwiek operacje, w tym operacje stomatologiczne, poinformuj lekarza o stosowaniu Faxolet ER.
 • Zdolność Koncentracji: Lek może powodować senność lub zmęczenie, dlatego zaleca się ostrożność przy prowadzeniu pojazdów i obsługiwaniu maszyn.
 • Podanie Dzieciom: Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej określonego wieku. Zawsze skonsultuj się z lekarzem w przypadku dzieci.
 • Choroby Wątroby lub Nerek: Jeżeli masz problemy z wątrobą lub nerkami, dawkę leku może być potrzebne dostosować. Konsultacja z lekarzem jest wskazana.
 • Spożycie Alkoholu: Alkohol może interakcjonować z Faxolet ER, powodując wzrost efektów ubocznych jak senność.
 • Przedawkowanie: Zawsze przestrzegaj zaleconej dawki. W przypadku podejrzenia przedawkowania, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
 • Terapia długoterminowa: Nie stosuj leku dłużej niż zaleci lekarz. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do niepożądanych efektów ubocznych.
 • Zmiany w Diecie: Niektóre pokarmy i napoje, takie jak sok grejpfrutowy, mogą interakcjonować z lekiem, dlatego zaleca się ostrożność.
 • Podawanie razem z jedzeniem: W przypadku niektórych form leku, takich jak tabletki dojelitowe, zaleca się ich podawanie z jedzeniem, aby zmniejszyć ryzyko podrażnienia żołądka.

Jak stosować Faxolet ER?

Stosowanie leku Faxolet ER wymaga przestrzegania kilku kluczowych zasad, aby zapewnić najbardziej efektywne i bezpieczne leczenie:

Początkowa Dawka: Zalecana początkowa dawka to zwykle 75 mg na dobę dla leczenia depresji, uogólnionych zaburzeń lękowych oraz fobii społecznej.

Zwiększanie Dawki: Jeśli lekarz uzna to za konieczne, dawka może być stopniowo zwiększana. W przypadku depresji może to być nawet do 375 mg na dobę, a dla lęku napadowego i innych form lęku do 225 mg na dobę.

Leczenie Lęku Napadowego: Tu zaczyna się od niższej dawki 37,5 mg na dobę, z możliwością stopniowego jej zwiększenia.

Sposób Zażywania

Regularność: Lek należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej porze dnia. Można go zażywać rano lub wieczorem.

Jak Połykać: Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą. Nie kruszyć, nie dzielić, nie żuć.

Z Pokarmem: Zażywanie leku z pokarmem jest zalecane.

Przedawkowanie: W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki, niezbędny jest natychmiastowy kontakt z lekarzem.

Pominięcie Dawki: Jeżeli opuścisz dawkę, zażyj ją jak najszybciej, chyba że jest już czas na kolejną dawkę. Wtedy pomiń i kontynuuj zgodnie z planem. Nie podwajaj dawek.

Odstawienie Faxolet ER Odstawienie leku powinno odbywać się stopniowo i zawsze pod ścisłym nadzorem lekarza. Może to trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Odstawienie może wiązać się z różnymi objawami niepożądanymi.

Z czym nie łączyć leku Faxolet ER

Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) – Nigdy nie należy łączyć Faxolet ER z inhibitorami monoaminooksydazy, stosowanymi w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona. Jeśli pacjent przyjmował IMAO w ciągu ostatnich 14 dni, lekarz powinien być o tym poinformowany.

Zespół serotoninowy – Leki takie jak tryptany, SSRI, SNRI, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki zawierające lit, pochodne amfetaminy, linezolid, moklobemid, sybutraminę, tramadol, fentanyl, tapentadol, petydynę, pentazocynę, dekstrometorfan, buprenorfinę, metadon, błękit metylenowy, dziurawiec zwyczajny oraz tryptofan mogą prowadzić do zespołu serotoninowego, stanu zagrożenia życia, gdy stosowane są razem z wenlafaksyną.

Leki przeciwpsychotyczne – Stosowanie leków przeciwpsychotycznych w połączeniu z Faxolet ER również może być ryzykowne, zwłaszcza w kontekście zespołu serotoninowego.

Leki wpływające na rytm serca – Leki przeciwarytmiczne (np. chinidyna, amiodaron), antybiotyki (erytromycyna, moksyfloksacyna) oraz leki przeciwhistaminowe mogą wpływać na rytm serca i ich stosowanie z wenlafaksyną powinno być dokładnie monitorowane.

Inne leki – Ketokonazol, haloperydol, rysperydon oraz metoprolol także mogą wchodzić w interakcje z Faxolet ER i ich stosowanie wymaga ostrożności.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Faxolet ER

Skutki uboczne leku Faxolet ER

Lek Faxolet ER, podobnie jak inne leki, może powodować różnorodne działania niepożądane. Skutki te różnią się pod względem częstości występowania i nasilenia.

Bardzo rzadkie i rzadkie działania niepożądane

 • Obrzęki i pokrzywka: rzadko występują obrzęki twarzy, warg, języka i innych części ciała, czasami w towarzystwie pokrzywki i trudności w przełykaniu lub oddychaniu.
 • Ciężkie skórne reakcje: rzadko obserwowane, np. swędzenie i ciężka wysypka.
 • Zespoły serotoninowe i neuroleptyczne: rzadko występujące, lecz poważne, objawiają się m.in. omamami, utratą koordynacji, przyspieszoną czynnością serca.
 • Objawy zakażenia i choroby krwi: mogą być objawami chorób krwi i zwiększenia ryzyka zakażenia.
 • Rabdomioliza: rzadko występuje, lecz jest poważna i objawia się bólem mięśni, tkliwością i osłabieniem.

Częstość nieznana

 • Kardiomiopatia stresowa: objawy to ból w klatce piersiowej, duszność, zawroty głowy.
 • Zaburzenia pracy serca: jak kołatanie serca, podwyższone ciśnienie krwi.
 • Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, uczucie mrowienia, skurcze mięśni.
 • Zaburzenia psychiczne: nadmierna ruchliwość, nienaturalne podekscytowanie.
 • Zaburzenia wzroku i słuchu: niewyraźne widzenie, szum w uszach.

Częste działania niepożądane

 • Zawroty głowy, ból głowy, senność, bezsenność: dotykają relatywnie dużą grupę pacjentów.
 • Problemy z układem pokarmowym: nudności, suchość w jamie ustnej, zaparcia.
 • Zmiany w łaknieniu i masie ciała: utrata lub zwiększenie masy ciała.

Inne działania niepożądane

 • Zaburzenia miesiączkowania: nasilone krwawienie, nieregularne krwawienie.
 • Zaburzenia układu moczowego: zwiększona częstość oddawania moczu, problemy z oddawaniem moczu.

Myśli i zachowania samobójcze

Nie można również pominąć faktu, że u niektórych pacjentów obserwowano myśli i zachowania samobójcze podczas leczenia wenlafaksyną, substancją aktywną w leku Faxolet ER.

Ogólnie rzecz biorąc, każdy pacjent poddawany leczeniu Faxolet ER powinien być ściśle monitorowany pod kątem występowania działań niepożądanych. W przypadku wystąpienia poważnych objawów, niezbędne jest natychmiastowe skonsultowanie się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Faxolet ER

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Faxolet ER?

Faxolet ER jest lekiem antydepresyjnym z klasy inhibitorów serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Jest często stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych i niektórych innych zaburzeń psychicznych.

Czy Faxolet ER uspokaja?

Faxolet ER nie jest typowym lekiem uspokajającym, ale jest stosowany w leczeniu zaburzeń lękowych i depresji. Działa przez regulację poziomów neuroprzekaźników w mózgu, co może pomóc w redukcji objawów lęku i nastroju, ale jego efekty uspokajające mogą nie być tak natychmiastowe jak w przypadku benzodiazepin.

Jak długo można brać Faxolet ER?

Czas trwania leczenia Faxolet ER jest indywidualnie dostosowywany i powinien być określony przez lekarza prowadzącego. Zwykle leczenie antydepresantami takimi jak Faxolet ER trwa kilka miesięcy, ale w niektórych przypadkach może być przedłużone, w zależności od efektywności leczenia i występowania objawów.

W jaki sposób skutecznie odstawić lek Faxolet ER?

Odstawienie Faxolet ER powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza i często wymaga stopniowego zmniejszania dawki, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych. Proces ten może również wymagać regularnych wizyt kontrolnych i dostosowania planu leczenia w zależności od indywidualnej reakcji organizmu.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Faxolet ER? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaVenlafaxinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentAdamed Pharma S.A.

Zamienniki dla leku Faxolet ER

Alventa, Axyven, Efectin ER, Lafactin, Symfaxin ER, Velaxin ER (Wenlafaksyna), Venlectine.

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2024