Efectin ER

Efectin ER to lek, który zawiera substancję czynną wenlafaksynę. Przynależy do grupy leków określanych jako inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny. Jest stosowany w terapii depresji oraz w leczeniu zaburzeń lękowych.

Działanie Efectin ER

Jego działanie polega na wpływaniu na neuroprzekaźniki w ośrodkowym układzie nerwowym. W szczególności, wenlafaksyna hamuje wychwyt zwrotny neuroprzekaźników takich jak serotonina, noradrenalina, a w mniejszym stopniu dopamina.

Neuroprzekaźniki są chemicznymi przekaźnikami, które umożliwiają komunikację między neuronami (komórkami nerwowymi). Po tym, jak neuroprzekaźnik zostaje wydzielony przez neuron, przekracza szczelinę synaptyczną (przestrzeń między neuronami) i łączy się z określonymi receptorami na kolejnym neuronie, przekazując sygnał.

Hamowanie wychwytu zwrotnego oznacza, że wenlafaksyna zapobiega ponownemu wchłonięciu tych neuroprzekaźników przez neuron, który je wydzielil. W efekcie, neuroprzekaźniki mogą dłużej oddziaływać na kolejny neuron, zwiększając w ten sposób intensywność przekazywanego sygnału.

Dodatkowo, wenlafaksyna zmniejsza reaktywność receptorów ß-adrenergicznych, które normalnie odpowiedzialne są za odpowiedź na noradrenalinę. To działa zarówno na bodźce ostre (podanie pojedyncze), jak i długotrwałe (podanie wielokrotne).

Wenlafaksyna nie ma aktywności hamującej monoaminooksydazę (MAO) – enzymu, który normalnie rozkłada neuroprzekaźniki – i nie wykazuje powinowactwa do receptorów muskarynowych, cholinergicznych, histaminowych H1 ani 1-adrenergicznych, co oznacza, że nie powoduje niepożądanych działań związanych z tymi receptorami, takich jak działanie cholinolityczne, uspokajające lub reakcje ze strony układu sercowo-naczyniowego.

Dzięki tym mechanizmom, Efectin ER pomaga złagodzić objawy depresji oraz innych zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia lękowe, fobia społeczna czy lęk napadowy, poprzez wzmacnianie przekazywania sygnałów pomiędzy komórkami nerwowymi.

Wskazania do stosowania Efectin ER

Efectin ER (wenlafaksyna) jest lekiem antydepresyjnym i stosuje się go w następujących przypadkach:

 • Depresja: Efectin ER jest stosowany w leczeniu epizodów depresyjnych o różnym nasileniu, od umiarkowanej do ciężkiej depresji. Właściwości antydepresyjne wenlafaksyny wynikają z jej zdolności do zwiększania poziomów neuroprzekaźników, takich jak serotonina i noradrenalina, w mózgu.
 • Zaburzenia lękowe uogólnione (GAD): GAD to stan, w którym osoba doświadcza niekontrolowanego i często nieuzasadnionego niepokoju. Efectin ER pomaga regulować poziomy neuroprzekaźników w mózgu, co może pomóc złagodzić objawy GAD.
 • Lęk społeczny (fobia społeczna): Lęk społeczny jest zaburzeniem, w którym osoba odczuwa intensywny strach i unika sytuacji społecznych. Efectin ER może pomóc w zarządzaniu tym stanem poprzez regulację poziomów neuroprzekaźników w mózgu.
 • Zaburzenie lękowe z napadami paniki: Osoby z tym stanem doświadczają nagłych ataków intensywnego lęku, które często prowadzą do objawów fizycznych, takich jak bóle w klatce piersiowej, duszności i zawroty głowy. Efectin ER pomaga regulować poziom neuroprzekaźników w mózgu, co może pomóc w zarządzaniu tym stanem.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Efectin ER

Efectin ER (wenlafaksyna) ma kilka przeciwwskazań i wymaga podjęcia pewnych środków ostrożności:

 • Nadwrażliwość na wenlafaksynę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku: Jeśli pacjent wykazuje objawy alergii po zażyciu wenlafaksyny, takie jak wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Równoczesne stosowanie z inhibitorami MAO: Inhibitory MAO (monoaminooksydazy) to inna klasa leków przeciwdepresyjnych. Stosowanie Efectin ER z inhibitorami MAO może prowadzić do poważnych, nawet potencjalnie śmiertelnych interakcji.
 • Niedawne (w ciągu ostatnich 7 dni) zaprzestanie leczenia inhibitorami MAO: Wenlafaksyna powinna być rozpoczynana co najmniej 7 dni po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO.

Środki ostrożności:

 1. Ryzyko samobójstwa: Jak wiele leków antydepresyjnych, Efectin ER może zwiększyć myśli samobójcze, zwłaszcza u młodych dorosłych i dzieci. Pacjenci i opiekunowie powinni być świadomi tego ryzyka i skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent wykazuje jakiekolwiek objawy samobójcze.
 2. Wysokie ciśnienie krwi: Efectin ER może powodować wzrost ciśnienia krwi, szczególnie przy wyższych dawkach. Pacjenci powinni regularnie kontrolować ciśnienie krwi.
 3. Choroby serca: U osób z chorobami serca lek powinien być stosowany z ostrożnością, a pacjent powinien być regularnie monitorowany pod kątem objawów pogorszenia stanu serca.
 4. Stany maniakalne: Efectin ER może wywołać epizod manii u osób z chorobą afektywną dwubiegunową. Lekarz powinien monitorować pacjenta pod kątem objawów manii.
 5. Zaburzenia czynności wątroby i nerek: U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek może być konieczne dostosowanie dawki Efectin ER.
 6. Zespół serotoninowy: Rzadko, Efectin ER może prowadzić do zespołu serotoninowego, stanu, który może być potencjalnie śmiertelny. Objawy to między innymi: drgawki, zmiany stanu psychicznego, gorączka, drżenia, nieregularne bicie serca.

Dawkowanie Efectin ER

Efectin ER, czyli wenlafaksyna, jest lekiem, który powinien być przepisany i monitorowany przez lekarza. Poniżej podane są ogólne zasady dotyczące dawkowania i sposobu stosowania tego leku, ale zawsze powinieneś postępować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 75 mg na dobę, podawana w jednej dawce. W zależności od reakcji pacjenta na leczenie, dawka może zostać zwiększona do maksymalnej dawki 375 mg na dobę. Zwiększanie dawki powinno odbywać się stopniowo, na podstawie oceny efektów terapeutycznych i tolerancji pacjenta.

Sposób stosowania:

Podawanie doustne: Efectin ER jest lekiem do stosowania doustnego. Kapsułki powinny być połykane w całości, nie należy ich rozgryzać, rozdzielać ani rozpuszczać.

Z jedzeniem: Efectin ER można przyjmować zarówno na pusty jak i pełen żołądek. Niektóre osoby mogą zauważyć, że przyjmowanie leku podczas posiłku pomaga zmniejszyć pewne działania niepożądane, takie jak nudności.

Regularność: Efectin ER powinien być przyjmowany codziennie, o tej samej porze, aby utrzymać stałe stężenie leku w organizmie.

Nie przerywaj leczenia nagle: Nagłe przerwanie leczenia wenlafaksyną może prowadzić do objawów odstawienia. Jeśli lekarz zdecyduje o zaprzestaniu leczenia, dawka powinna być stopniowo zmniejszana.

Pamiętaj, że powyższe informacje są ogólne i mogą nie dotyczyć każdej sytuacji.

Z czym nie łączyć leku Efectin ER

Efectin ER a alkohol – Łączenie Efectin ER z alkoholem jest ryzykowne i odradzane, ponieważ alkohol może wzmacniać działania uboczne leku, jak senność czy zawroty głowy, i pogorszyć objawy depresji. Alkohol może także zwiększać ryzyko niebezpiecznych zmian w zachowaniu, co jest szczególnie ważne w trakcie leczenia zaburzeń psychicznych.

Interakcje Leku Efectin ER z Inhibitorami MAO Lek Efectin ER nie powinien być stosowany równocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), używanymi w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona. W przypadku przyjęcia inhibitorów MAO w ciągu ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem stosowania Efectin ER, istnieje znaczne ryzyko poważnych reakcji, w tym zespołu serotoninowego.

Ryzyko Zespołu Serotoninowego po Leku Efectin ER Stosowanie Efectin ER może prowadzić do rozwoju zespołu serotoninowego, szczególnie przy jednoczesnym przyjmowaniu innych leków wpływających na poziom serotoniny. Leki te obejmują tryptany, SSRI, SNRI, trójpierścieniowe antydepresanty, leki zawierające lit, pochodne amfetaminy, linezolid, moklobemid, sybutraminę, opioidy, dekstrometorfan, metadon, błękit metylenowy, ziele dziurawca, tryptofan, leki przeciwpsychotyczne. Objawy mogą obejmować niepokój ruchowy, omamy, utratę koordynacji, przyspieszoną czynność serca, podwyższoną temperaturę, zmiany ciśnienia krwi, nadreaktywność, biegunkę, nudności, wymioty.

Interakcje Leku Efectin ER z Lekami Wpływającymi na Rytm Serca Pacjenci przyjmujący Efectin ER oraz leki mogące wpływać na rytm serca, takie jak leki przeciwarytmiczne, niektóre antybiotyki, leki przeciwpsychotyczne, czy leki przeciwhistaminowe, powinni poinformować o tym lekarza. Może to obejmować chinidynę, amiodaron, sotalol, dofetylid, erytromycynę, moksyfloksacynę.

Ostrożność przy Stosowaniu Efectin ER z Niektórymi Lekami Konieczna jest ostrożność przy stosowaniu Efectin ER wraz z ketokonazolem, haloperydolem, rysperydonem, metoprololem. Te leki mogą wchodzić w interakcje z Efectin ER, co wymaga szczególnej uwagi lekarza.

Stosowanie Leku Efectin ER z Jedzeniem, Piciem i Alkoholem Efectin ER należy przyjmować z jedzeniem. Jednoczesne spożywanie alkoholu podczas terapii Efectin ER jest niewskazane, ponieważ może prowadzić do skrajnego zmęczenia, utraty przytomności i nasilenia objawów depresji oraz innych stanów chorobowych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Efectin ER

Skutki uboczne leku Efectin ER

Skutki uboczne wpływające na funkcjonowanie neurologiczne i sensoryczne:

 • Ból głowy, zawroty głowy, drętwienie i mrowienie – związane ze zmianami w funkcjonowaniu układu nerwowego.
 • Drgawki – rzadkie, ale poważne, wynikające z wpływu leku na układ nerwowy.

Zaburzenia snu i energii:

 • Bezsenność i senność – przeciwny wpływ leku na rytm dobowy i poziom energii.
 • Nadmierne pocenie się – efekt uboczny związany z działaniem na układ nerwowy autonomiczny.

Problemy trawienne i zmiany apetytu:

 • Suchość w ustach, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia – różne reakcje przewodu pokarmowego.
 • Utrata apetytu – może prowadzić do utraty masy ciała.

Zmiany emocjonalne i behawioralne:

 • Lęk, depresja, zmiany nastroju – możliwe nasilenie na początku leczenia.
 • Niepokój, trudności z koncentracją – wpływają na zdolność do normalnego funkcjonowania.

Skutki uboczne dotyczące zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego:

 • Zaburzenia erekcji, zmniejszone libido, zaburzenia orgazmu – częste efekty uboczne leków przeciwdepresyjnych. Wpływają one na życie intymne i mogą być szczególnie uciążliwe dla osób przyjmujących Efectin ER.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Efectin ER

Pytania naszych Pacjentów

Czy Efectin to silny lek?

Efectin (wenlafaksyna) jest często postrzegany jako "silny" lek ze względu na jego szeroki mechanizm działania, skuteczność w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych oraz potencjalnie intensywne skutki uboczne i objawy odstawienia. Jest to lek, który powinien być stosowany pod ścisłym nadzorem lekarza, a pacjenci powinni być świadomi potencjalnych skutków ubocznych i konieczności stopniowego odstawiania leku.

Czy Efectin to antydepresant?

Tak, Efectin (znany również jako wenlafaksyna) jest antydepresantem. Konkretnie jest to inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI).

Na co jest lek Efectin?

Efectin, czyli wenlafaksyna, to lek przeciwdepresyjny z grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Stosowany jest głównie do leczenia dużych epizodów depresji oraz różnych zaburzeń lękowych.

Jak odstawić Efectin ER?

Odstawienie Efectin ER powinno nastąpić pod ścisłym nadzorem lekarza i odbywać się stopniowo, w celu uniknięcia objawów odstawiennych. Właściwe dawkowanie i plan odstawienia powinien być indywidualnie ustalony z lekarzem prowadzącym.

Czy Efectin uspokaja?

Efectin ER, czyli wenlafaksyna, jest lekiem przeciwdepresyjnym, który jest często stosowany do leczenia zaburzeń lękowych. Tak więc, mimo że nie jest to typowy lek uspokajający (tak jak na przykład benzodiazepiny), Efectin ER może mieć działanie uspokajające poprzez łagodzenie objawów lęku.

Czy Efectin jest lekiem psychotropowym?

Tak, Efectin ER zawierający wenlafaksynę jest lekiem psychotropowym. Leki psychotropowe to substancje, które mają wpływ na funkcje mózgu, w tym na nastrój, emocje, myśli i zachowanie. Efectin ER jest zaklasyfikowany jako lek przeciwdepresyjny i często stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja i zaburzenia lękowe.

Czy Efectin uzależnia?

Efectin ER, który zawiera wenlafaksynę, nie jest typowym lekiem uzależniającym, jak na przykład leki przeciwbólowe oparte na opioidach czy niektóre leki przeciwlękowe z klasy benzodiazepin. Niemniej jednak, nagłe przerwanie przyjmowania wenlafaksyny może spowodować wystąpienie zespołu odstawienia, co może być mylące dla niektórych pacjentów i być nieprawidłowo interpretowane jako "uzależnienie".

Jak długo można brać Efectin?

Długość czasu, przez jaki można przyjmować Efectin, zależy od indywidualnych potrzeb i odpowiedzi pacjenta. Wielu pacjentów stosuje ten lek przez długi okres, nawet przez wiele lat, aby zarządzać swoimi objawami depresji, zaburzeń lękowych lub innych stanów psychicznych. Decyzja o długotrwałym stosowaniu Efectinu powinna być podejmowana we współpracy z lekarzem, który będzie oceniał korzyści i ewentualne ryzyko dla pacjenta. Ważne jest również regularne monitorowanie stanu pacjenta i dostosowywanie dawki leku, jeśli to konieczne.

Czy Efectin podnosi ciśnienie?

Efectin może mieć wpływ na ciśnienie krwi, zarówno podnoszący, jak i obniżający, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta. U niektórych pacjentów może wystąpić wzrost ciśnienia krwi jako efekt uboczny stosowania Efectinu. Dlatego ważne jest regularne monitorowanie ciśnienia krwi podczas przyjmowania tego leku. W przypadku pacjentów z nadciśnieniem lub chorobami serca, konieczne może być dostosowanie dawki lub zmiana terapii, aby utrzymać ciśnienie krwi w odpowiednim zakresie. Ważne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu odpowiedniej oceny i monitorowania ciśnienia krwi podczas stosowania Efectinu.

Czy Efectin ER jest na receptę?

Tak, Efectin ER jest lekiem dostępnym na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Efectin ER? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaVenlafaxinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentUpjohn EESV

Zamienniki dla leku Efectin ER

Alventa, Axyven, Faxolet ER, Lafactin, Symfaxin ER, Velaxin ER (Wenlafaksyna), Venlectine.

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2024