Velaxin ER (Wenlafaksyna)

Velaxin (Wenlafaksyna) to lek przeciwdepresyjny z grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Stosowany w leczeniu depresji oraz zaburzeń lękowych u dorosłych.

Działanie Velaxin ER (Wenlafaksyna)

Velaxin (Wenlafaksyna) to lek przeciwdepresyjny z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Działa poprzez zwiększenie dostępności dwóch neuroprzekaźników w mózgu: serotoniny i noradrenaliny. Te neuroprzekaźniki odgrywają kluczową rolę w regulacji nastroju, uczuć i zachowań.

Wenlafaksyna hamuje zwrotny wychwyt serotoniny i noradrenaliny w synapsach neuronów. W wyniku tego zjawiska zwiększa się stężenie tych neuroprzekaźników w szczelinie synaptycznej, co prowadzi do poprawy komunikacji międzyneuronalnej. Długotrwałe stosowanie wenlafaksyny może prowadzić do zmian strukturalnych i funkcjonalnych w mózgu, co przyczynia się do poprawy nastroju oraz łagodzenia objawów depresji i lęku.

Działanie terapeutyczne Velaxin nie występuje natychmiast, lecz po pewnym czasie regularnego stosowania. Pełne efekty terapeutyczne zwykle pojawiają się po kilku tygodniach stosowania leku.

Wskazania do stosowania Velaxin (Wenlafaksyna)

Velaxin (Wenlafaksyna) jest wskazany do stosowania w następujących przypadkach:

 • Depresja: Lek jest stosowany w leczeniu depresji u osób dorosłych. Pomaga zwiększyć stężenie serotoniny i noradrenaliny w mózgu, co może przyczynić się do poprawy samopoczucia pacjenta.
 • Uogólnione zaburzenia lękowe: Velaxin może być stosowany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych u osób dorosłych, łagodząc objawy lęku i niepokoju.
 • Fobia społeczna: Lek jest również wskazany w leczeniu fobii społecznej u dorosłych, co może objawiać się lękiem lub unikaniem sytuacji społecznych.
 • Lęk napadowy (ataki paniki): Velaxin jest stosowany w leczeniu lęku napadowego u osób dorosłych, pomagając w redukcji częstotliwości i nasilenia ataków paniki.

W każdym przypadku leczenie Velaxinem powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza, który indywidualnie dostosuje dawkowanie i monitoruje odpowiedź pacjenta na terapię.

Przeciwwwskazania do stosowania Velaxin (Wenlafaksyna)

Przeciwwskazania do stosowania Velaxin (Wenlafaksyna) obejmują:

 • Nadwrażliwość: Pacjenci z uczuleniem na wenlafaksynę lub jakikolwiek inny składnik leku nie powinni go stosować.
 • Stosowanie inhibitorów MAO: Lek jest przeciwwskazany u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO) lub w ciągu 14 dni od zakończenia stosowania tych leków. Wzajemne oddziaływanie może prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego.
 • Dzieci i młodzież: Velaxin nie jest zalecany dla osób poniżej 18 roku życia z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych.

Środki ostrożności podczas stosowania Velaxin (Wenlafaksyna):

 1. Myśli samobójcze i pogorszenie stanu psychicznego: Podczas rozpoczęcia terapii oraz w przypadku zmiany dawki, pacjentów należy monitorować pod kątem wystąpienia myśli samobójczych, pogorszenia stanu psychicznego czy samouszkodzeń.
 2. Nadciśnienie tętnicze: Velaxin może powodować wzrost ciśnienia tętniczego. Regularne monitorowanie ciśnienia tętniczego jest zalecane, zwłaszcza u osób z wcześniejszymi problemami z ciśnieniem.
 3. Wątroba i niewydolność nerek: U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek należy rozważyć zmniejszenie dawki i dokładne monitorowanie stanu pacjenta.
 4. Zespół serotoninowy: Stosowanie Velaxin z innymi lekami serotonergicznymi może prowadzić do zespołu serotoninowego. Leczenie należy przerwać, jeśli wystąpią objawy takie jak drżenia, sztywność mięśni, gorączka czy zaburzenia psychiczne.
 5. Wycofywanie leku: Gwałtowne odstawienie Velaxin może powodować objawy odstawiennego zespołu serotoninowego. Lekarz powinien zalecić stopniowe zmniejszanie dawki przed całkowitym przerwaniem leczenia.
 6. Ciąża i karmienie piersią: Przed zastosowaniem Velaxin, kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem, aby ocenić ryzyko i korzyści związane ze stosowaniem leku.

Wszystkie środki ostrożności powinny być rozważane i omówione z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.

Jak stosować Velaxin (Wenlafaksyna)?

Stosowanie Velaxin (Wenlafaksyna) powinno być dokładnie zgodne z zaleceniami lekarza prowadzącego. Oto bardziej szczegółowy opis, jak stosować ten lek:

Dawki:

 • W przypadku depresji, uogólnionych zaburzeń lękowych i fobii społecznej, zazwyczaj zalecana dawka początkowa wynosi 75 mg na dobę. Lekarz może stopniowo zwiększać dawkę, jeśli jest to konieczne, nawet do dawki maksymalnej 375 mg na dobę w przypadku depresji.
 • W przypadku lęku napadowego, leczenie należy rozpocząć od niższej dawki, tj. 37,5 mg na dobę, a następnie stopniowo zwiększać dawkę zgodnie z zaleceniami lekarza. Maksymalna dawka dla lęku napadowego wynosi 225 mg na dobę.

Czas przyjmowania:

Lek Velaxin ER należy przyjmować codziennie, mniej więcej o tej samej porze, niezależnie od pory dnia (rano czy wieczorem). Stałe przyjmowanie leku o tej samej porze każdego dnia pomaga utrzymać odpowiedni poziom leku we krwi i zwiększa skuteczność terapii.

Sposób przyjmowania:

 • Kapsułki należy połykać w całości, nie otwierać, nie dzielić, nie kruszyć, nie żuć ani nie rozpuszczać. Popijaj dużą ilością płynu, takiego jak woda, sok owocowy lub mleko.
 • Lek Velaxin ER powinien być przyjmowany z posiłkiem, aby zmniejszyć ryzyko podrażnienia żołądka i poprawić wchłanianie leku.

Pacjenci z zaburzeniami wątroby lub nerek:

Jeśli pacjent ma zaburzenia wątroby lub nerek, należy poinformować lekarza, gdyż może być konieczne dostosowanie dawki leku.

Przedawkowanie:

W przypadku przypadkowego zażycia większej niż zalecana dawki leku Velaxin ER, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Objawy przedawkowania mogą obejmować przyspieszoną akcję serca, zaburzenia świadomości, zaburzenia widzenia, drgawki i wymioty.

Pominięcie dawki:

Jeśli pacjent pominie dawkę, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pora zażycia następnej dawki, pominiętą dawkę należy opuścić i przyjąć tylko jedną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Velaxin ER:

 • Należy unikać przerywania leczenia lub zmniejszania dawki leku bez konsultacji z lekarzem, nawet jeśli nastąpiła poprawa samopoczucia. Lekarz będzie w stanie ocenić postępy pacjenta i zdecydować, kiedy można stopniowo odstawić lek.
 • Jeśli lekarz uzna, że można odstawić lek Velaxin ER, poinformuje pacjenta o sposobie stopniowego zmniejszania dawki przed całkowitym zaprzestaniem leczenia. Może to potrwać kilka tygodni lub nawet miesięcy.
 • U niektórych pacjentów konieczne może być bardzo powolne odstawianie leku przez okres kilku miesięcy lub dłużej.
 • Przy nagłym przerwaniu leczenia lub zbyt szybkim zmniejszaniu dawki mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak myśli samobójcze, zachowania agresywne, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, ból głowy, bezsenność, koszmary senne, suchość w jamie ustnej, utrata apetytu, nudności, biegunka, nerwowość, pobudzenie, dezorientacja, dzwonienie w uszach, mrowienie lub drętwienie, osłabienie, pocenie się, drgawki, objawy grypopodobne, zaburzenia widzenia i podwyższone ciśnienie krwi.
 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek z tych objawów lub inne uciążliwe dolegliwości, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie wątpliwości:

Jeśli pacjent ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące stosowania leku Velaxin ER, powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą. Lekarz lub farmaceuta udzieli pacjentowi niezbędnych informacji i wsparcia w trakcie leczenia.

Pamiętaj, że indywidualne potrzeby pacjentów mogą się różnić, dlatego ważne jest, aby zawsze kierować się zaleceniami lekarza prowadzącego i dostosować dawkowanie oraz sposób przyjmowania leku do specyficznych potrzeb pacjenta.

Z czym nie łączyć leku Velaxin ER (Wenlafaksyna)

Velaxin ER i IMAO – Stosowanie Velaxin ER jednocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy, używanymi w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona, jest przeciwwskazane. Przed rozpoczęciem terapii Velaxin ER należy odczekać co najmniej 14 dni od zakończenia terapii IMAO.

Velaxin ER i zespół serotoninowy – Współużywanie Velaxin ER z lekami takimi jak tryptany, SSRI, SNRI, trójpierścieniowe antydepresanty, lit, pochodne amfetaminy, linezolid, moklobemid, sybutramina, tramadol, fentanyl, tapentadol, petydyna, pentazocyna, dekstrometorfan, metadon, buprenorfina, błękit metylenowy, dziurawiec, tryptofan, leki przeciwpsychotyczne może prowadzić do zespołu serotoninowego, stanu zagrożenia życia. Objawy to m.in. niepokój ruchowy, omamy, utrata koordynacji, przyspieszona czynność serca, podwyższona temperatura, zmiany ciśnienia krwi, nadreaktywność, biegunka, śpiączka, nudności, wymioty.

Velaxin ER i leki wpływające na rytm serca – Pacjenci przyjmujący leki przeciwarytmiczne (np. chinidyna, amiodaron, sotalol, dofetylid), przeciwpsychotyczne (np. tiorydazyna), antybiotyki (np. erytromycyna, moksyfloksacyna), leki przeciwhistaminowe powinni poinformować o tym lekarza. Velaxin ER może oddziaływać na rytm serca w połączeniu z tymi lekami.

Velaxin ER i inne leki – Ketokonazol, haloperydol, rysperydon, metoprolol mogą wchodzić w interakcje z Velaxin ER. Współużywanie tych leków wymaga ostrożności i konsultacji z lekarzem.

Velaxin, a alkohol – Spożywanie alkoholu podczas leczenia Velaxin (wenlafaksyna) jest wysoce odradzane, ponieważ alkohol może nasilać działania niepożądane leku, takie jak zawroty głowy i senność, a także pogłębiać objawy depresji i lęku.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Velaxin ER (Wenlafaksyna)

Skutki uboczne leku Velaxin ER (Wenlafaksyna)

Skutki uboczne stosowania Velaxin (wenlafaksyny) mogą być zróżnicowane i dotyczyć różnych układów organizmu.

Reakcje alergiczne i skórne: Obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, rąk lub stóp; trudności w przełykaniu lub oddychaniu; ciężka wysypka, świąd, pokrzywka; nadwrażliwość na światło, siniaki, nadmierna utrata włosów.

Zaburzenia oddechowe i kardiologiczne: Ucisk w klatce piersiowej, sapanie, trudności w oddychaniu; kardiomiopatia stresowa; przyspieszone bicie serca, kołatanie serca, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zaburzenia psychiczne i nerwowe: Zawroty głowy, ból głowy, senność, bezsenność; dezorientacja, brak orgazmu, zmniejszenie popędu płciowego; drżenie, uczucie niepokoju, mrowienie; zaburzenia smaku, zwiększenie napięcia mięśniowego; mania, omamy, niekontrolowane ruchy mięśni, zaburzenia równowagi; dezorientacja, stan splątania, nadmierniejsze pobudzenie, agresja, impulsywność, niepokój, drażliwość, lęk, zwiększone ryzyko samobójstwa.

Zaburzenia przewodu pokarmowego i metaboliczne: Nudności, suchość w jamie ustnej, zaparcia, pocenie się; wymioty, chudnięcie, biegunka; zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi; zmiany masy ciała.

Zaburzenia moczowo-płciowe: Zwiększona częstość oddawania moczu, zatrzymanie moczu, problemy z oddawaniem moczu, nieregularne miesiączkowanie; zaburzenia wytrysku/orgazmu, zaburzenia erekcji.

Inne: Objawy zespołu serotoninowego lub złośliwego zespołu neuroleptycznego; objawy zakażenia, gorączka, dreszcze, poty; ból mięśni, rabdomioliza; zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, wymiotowanie krwią, czarne smołowate stolce, krew w stolcu.

Jeśli podczas stosowania Velaxin wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem leczenia ważne jest także zgłoszenie lekarzowi wszystkich przyjmowanych leków oraz stanów zdrowia, aby uniknąć niebezpiecznych interakcji i skutków ubocznych.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Velaxin ER (Wenlafaksyna)

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Velaxin?

Velaxin, znany również jako wenlafaksyna, jest lekiem stosowanym głównie w leczeniu depresji oraz różnych zaburzeń lękowych. Działa przez zwiększenie stężenia serotoniny i noradrenaliny w mózgu, co pomaga w poprawie nastroju i redukcji objawów lęku.

Czy Velaxin uspokaja?

Tak, Velaxin może wykazywać działanie uspokajające.

Czy Velaxin uzależnia?

Velaxin nie jest uważany za lek uzależniający. Jednakże, jak każdy lek przeciwlękowy czy przeciwdepresyjny, może powodować objawy odstawiennicze, jeśli leczenie zostanie przerwane zbyt gwałtownie. Aby uniknąć takich objawów, należy stopniowo zmniejszać dawkę leku, zgodnie z zaleceniami lekarza. Warto jednak podkreślić, że oznacza to zespół odstawienniczy, a nie uzależnienie. Uzależnienie wiąże się z kompulsywnym dążeniem do zażywania substancji mimo negatywnych konsekwencji, co nie ma miejsca w przypadku Velaxinu.

Jak odstawić Velaxin?

Odstawianie Velaxinu (wenlafaksyny) powinno odbywać się stopniowo pod nadzorem lekarza, który dostosuje plan zmniejszania dawki w celu uniknięcia objawów odstawiennych. Regularne konsultacje z lekarzem są kluczowe, aby monitorować postęp i reagować na ewentualne problemy.

Czy po Wenlafaksynie się chudnie?

Utrata masy ciała jest jednym z potencjalnych skutków ubocznych wenlafaksyny, choć jest to zjawisko rzadko występujące. U niektórych osób może to wynikać z wymiotów, biegunek lub utraty apetytu, które mogą być efektami ubocznymi leku. Jeśli utrata masy ciała jest znacząca lub występuje gwałtownie, należy skonsultować się z lekarzem, który przepisał lek.

Czy wenlafaksyna to silny lek?

Wenlafaksyna jest uważana za skuteczny lek przeciwdepresyjny z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Jej dwukierunkowe działanie na serotonine i noradrenaline może sprawić, że jest silniejsza w porównaniu do niektórych innych leków przeciwdepresyjnych.

Czy Wenlafaksyną pobudza?

Efekty pobudzające wenlafaksyny mogą się różnić w zależności od osoby. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać pobudzenie, przyspieszone tętno, niepokój, bezsenność lub inne objawy związane z pobudzeniem układu nerwowego. Inni mogą odczuwać łagodniejsze lub brak efektów pobudzających. Warto zwrócić uwagę, że efekty pobudzające mogą występować na początku leczenia i ustępować w miarę dostosowywania się organizmu do leku.

Jak długo można brać wenlafaksynę?

Czas trwania leczenia wenlafaksyną zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta, rodzaju i nasilenia objawów oraz reakcji na leczenie. Ogólnie rzecz biorąc, leczenie antydepresantami, takimi jak wenlafaksyna, może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Kiedy poprawa po Wenlafaksynie?

Większość pacjentów zaczyna doświadczać znaczącej poprawy w ciągu 2-4 tygodni od rozpoczęcia leczenia wenlafaksyną. Pełna odpowiedź terapeutyczna może jednak zajmować od 4 do 8 tygodni lub nawet dłużej.

Co zamiast wenlafaksyny?

Alternatywami dla wenlafaksyny mogą być inne leki przeciwdepresyjne, takie jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), np. fluoksetyna, czy inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), takie jak duloksetyna. Ostateczny wybór leku zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz rekomendacji lekarza.

Jak schodzić z wenlafaksyny?

Aby schodzić z wenlafaksyny, konsultuj się z lekarzem i stosuj się do zaleceń dotyczących stopniowego zmniejszania dawki. Monitoruj objawy i dbaj o zdrowy styl życia w trakcie procesu odstawienia.

Czy wenlafaksyna uzależnia?

Wenlafaksyna nie powoduje uzależnienia farmakologicznego, ale może prowadzić do objawów odstawiennych po nagłym przerwaniu leczenia, co może być mylone z uzależnieniem. Ważne jest stopniowe zmniejszanie dawki pod nadzorem lekarza.

Co lepsze wenlafaksyną czy duloksetyna?

Nie można jednoznacznie stwierdzić, który lek jest lepszy, gdyż wenlafaksyna i duloksetyna działają na różne osoby w różny sposób. Ostateczny wybór leku zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz rekomendacji lekarza prowadzącego.

Jaka jest maksymalna dobowa dawka wenlafaksyny?

Maksymalna dobowa dawka wenlafaksyny wynosi 375 mg dla postaci o przedłużonym uwalnianiu. Dawkowanie zależy jednak od indywidualnych potrzeb pacjenta i powinno być ustalane przez lekarza.

Czy wenlafaksyna odchudza?

Wenlafaksyna może powodować utratę masy ciała u niektórych pacjentów, zwłaszcza na początku leczenia. Jednak efekt ten nie jest wystarczająco znaczący, aby stosować wenlafaksynę jako środek odchudzający.

Co lepsze fluoksetyna czy wenlafaksyna?

Nie można jednoznacznie stwierdzić, który lek - fluoksetyna czy wenlafaksyna - jest lepszy, ponieważ ich skuteczność zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i reakcji na leczenie. Oba leki są stosowane w leczeniu depresji, jednak mają różne mechanizmy działania i mogą różnie wpływać na różnych pacjentów.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Velaxin ER (Wenlafaksyna)? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaVenlafaxinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentProterapia

Zamienniki dla leku Velaxin ER (Wenlafaksyna)

Alventa, Axyven, Efectin ER, Faxolet ER, Lafactin, Symfaxin ER, Venlectine.

Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2024