Xetanor

Xetanor jest lekiem, który zawiera aktywny składnik – paroksetynę. Jest to substancja z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Działanie Xetanor

Paroksetyna działa głównie poprzez blokowanie wychwytu zwrotnego serotoniny, który jest jednym z kluczowych neuroprzekaźników w mózgu. Serotonina jest związana z regulacją nastroju, lęku, snu i innych funkcji. Kiedy stężenie serotoniny jest niskie, może dojść do objawów depresji lub lęku. Paroksetyna zwiększa dostępność serotoniny w mózgu, hamując jej wychwyt zwrotny przez neurony.

W wyniku tego, więcej serotoniny jest dostępne dla pobudzenia receptorów serotoniny, co prowadzi do zmniejszenia objawów depresji i lęku. Może to również pomóc w poprawie snu, apetytu i ogólnego poczucia samopoczucia. Ponadto, paroksetyna może wpływać na inne systemy neuroprzekaźnikowe, takie jak noradrenalina i dopamina, ale jej główne działanie jest skierowane na serotoniny.

Należy jednak pamiętać, że działanie leków na podstawie SSRI, takich jak Xetanor, nie jest natychmiastowe. Wielu pacjentów zauważa poprawę nastroju i redukcję objawów lęku dopiero po kilku tygodniach regularnego przyjmowania leku. Jest to dlatego, że SSRI wpływają na równowagę neuroprzekaźników w mózgu, co jest procesem stopniowym.

Wskazania do stosowania Xetanor

Xetanor, zawierający substancję czynną paroksetynę, jest lekiem z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Jest on stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. Oto kilka najczęściej występujących wskazań do stosowania Xetanor:

 • Zaburzenia depresyjne: Xetanor jest często przepisywany pacjentom cierpiącym na różne formy depresji, w tym na poważne epizody depresji, depresję powtarzającą się i depresję związaną z zaburzeniem dwubiegunowym. Lek ten działa poprzez zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu, co może pomóc w poprawie nastroju i zmniejszeniu objawów depresji.
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Xetanor jest również przepisywany dla osób z OCD, stanem, w którym osoba ma natrętne, niechciane myśli (obsesje) i/lub czynności (kompulsje), które musi powtarzać w kółko. Lek ten pomaga zmniejszyć intensywność i częstość obsesji i kompulsji.
 • Zaburzenia lękowe: Xetanor jest używany w leczeniu różnych zaburzeń lękowych, w tym zaburzenia lękowego uogólnionego, fobii społecznej i zaburzenia lękowego z napadami lęku. Pomaga zmniejszyć uczucie lęku i napięcia oraz poprawia poczucie samopoczucia.
 • Zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD): Xetanor może być używany w leczeniu PTSD, stanu, który może rozwinąć się po traumatycznym zdarzeniu. Lek ten pomaga zmniejszyć objawy PTSD, takie jak flashbacks (przeżywanie zdarzenia na nowo), pesymiści i lęk.
 • Zaburzenia napięcia przedmiesiączkowego (PMDD): Xetanor jest czasem przepisywany dla kobiet z PMDD, cięższą formą zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS). Lek ten może pomóc zmniejszyć wahania nastroju, drażliwość i inne objawy związane z PMDD.

Pamiętaj, że Xetanor, jak każdy lek, powinien być przepisywany i stosowany pod ścisłym nadzorem lekarza. Wszelkie zmiany dawki, przerwanie leku lub przejście na inny lek powinny być dokonywane tylko po konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Xetanor

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Xetanor, które zawiera substancję czynną paroksetynę, obejmują:

Przeciwwskazania:

 • Alergia na paroksetynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą: Xetanor nie powinien być stosowany przez osoby, które mają znane alergie na paroksetynę lub jakiekolwiek inne składniki zawarte w tym leku.
 • Stosowanie z niektórymi innymi lekami: Xetanor jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy stosują niektóre inne leki, w tym inhibitory MAO (jak moklobemid, selegilina), linezolid (lek przeciwbakteryjny), pimozid (lek na zaburzenia psychiczne), tamoksifen (lek na raka piersi) oraz tryptany, tramadol, czy fentanylowe leki przeciwbólowe (lek przeciwbólowy). Te leki mogą interakcować z paroksetyną, prowadząc do poważnych skutków ubocznych.
 • Ciężka niewydolność wątroby lub nerek: Xetanor może nie być odpowiedni dla osób z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek.

Środki ostrożności:

 • Suicydalne myśli: Leki z grupy SSRI, takie jak Xetanor, mogą zwiększać ryzyko myśli samobójczych, zwłaszcza u młodzieży i młodych dorosłych. Pacjenci i ich opiekunowie powinni być świadomi tego ryzyka i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią takie myśli.
 • Zespół serotoninowy: Xetanor, podobnie jak inne leki z grupy SSRI, może prowadzić do zespołu serotoninowego, potencjalnie zagrażającego życiu stanu, który może wystąpić, gdy zbyt dużo serotoniny gromadzi się w mózgu. Symptomy zespołu serotoninowego obejmują ból głowy, zawroty głowy, zmiany psychiczne, drżenie, wzrost temperatury ciała i biegunkę.
 • Ciężkie skórne reakcje: Rzadko Xetanor może prowadzić do ciężkich reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna nekroliza naskórka.
 • Wycofanie: Nagłe przerwanie paroksetyny może prowadzić do objawów odstawiennych, takich jak zawroty głowy, uczucie „szoku elektrycznego”, zaburzenia snu i drażliwość. Lekarze zwykle zalecają stopniowe zmniejszanie dawki.
 • Stosowanie w ciąży i karmieniu piersią: Xetanor powinien być stosowany z ostrożnością przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią, ze względu na potencjalne ryzyko dla płodu lub dziecka.
 • Inne schorzenia: Osoby cierpiące na schorzenia takie jak epilepsja, choroba serca, glaukom, cukrzyca, zaburzenia krwawienia, choroba maniakalno-depresyjna, czy problemy z nerkami lub wątrobą powinny informować o tym lekarza przed rozpoczęciem terapii Xetanorem.

Wszystko to jest ważne do rozważenia przed rozpoczęciem leczenia Xetanorem. Każdy pacjent powinien omówić te przeciwwskazania i środki ostrożności ze swoim lekarzem, a lekarz powinien uwzględnić korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem Xetanoru w kontekście indywidualnej sytuacji pacjenta.

Dawkowanie Xetanor

Podczas stosowania Xetanor, istotne jest przestrzeganie wskazań lekarza dotyczących dawkowania. Poniżej znajdują się ogólne zalecenia dotyczące dawkowania Xetanor dla różnych schorzeń, ale zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

 • Depresja: Zazwyczaj zalecana dawka początkowa to 20 mg na dobę. Lekarz może zdecydować o stopniowym zwiększeniu dawki, jeżeli nie ma poprawy. Maksymalna dawka to 50 mg na dobę.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Zazwyczaj zalecana dawka początkowa to 20 mg na dobę. Dawkę można stopniowo zwiększać do maksymalnie 60 mg na dobę.
 • Ataki paniki: Zazwyczaj zalecana dawka początkowa to 10 mg na dobę, zwiększana stopniowo do maksymalnie 60 mg na dobę.
 • Zaburzenie lękowe społeczne/fobia społeczna: Zazwyczaj zalecana dawka początkowa to 20 mg na dobę. Dawkę można stopniowo zwiększać do maksymalnie 50 mg na dobę.
 • Zaburzenie stresu pourazowego (PTSD): Zazwyczaj zalecana dawka początkowa to 20 mg na dobę. Dawkę można stopniowo zwiększać do maksymalnie 50 mg na dobę.

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): Zalecana dawka początkowa to 10 mg na dobę. Może zostać zwiększona do maksymalnej dawki 40 mg na dobę.

Osoby z problemami z wątrobą lub nerkami: Mogą potrzebować zmniejszonej dawki, która będzie ustalana przez lekarza.

Dzieci i młodzież (poniżej 18 lat): Paroksetyna generalnie nie jest zalecana dla dzieci i młodzieży.

Lek należy przyjmować raz na dobę, zwykle rano, podczas posiłku. Tabletkę należy połknąć, nie rozgryzać ani nie rozkruszać. W przypadku tabletek o przedłużonym uwalnianiu, te muszą być połknięte w całości.

Pamiętaj, że zmiana dawki, przerywanie lub rozpoczęcie leczenia powinno zawsze odbywać się pod nadzorem lekarza. Zmniejszanie dawki paroksetyny powinno odbywać się stopniowo, aby uniknąć objawów odstawiennych.

Z czym nie łączyć leku Xetanor

Xetanor a alkohol – Nie należy łączyć Xetanor z alkoholem, gdyż może to zwiększyć działania niepożądane takie jak senność i zawroty głowy, a także obniżyć efektywność leczenia depresji.

Xetanor i inhibitory MAO – Lek Xetanor nie powinien być stosowany razem z inhibitorami monoaminooksydazy, takimi jak moklobemid czy chlorek metylotioniny. Łączenie tych substancji może prowadzić do poważnych interakcji, w tym zwiększonego ryzyka wystąpienia zespołu serotoninowego, objawiającego się m.in. wzrostem temperatury, drżeniem, przyspieszonym biciem serca, i stanami lękowymi.

Xetanor i leki przeciwpsychotyczne – Xetanor nie powinien być łączony z lekami przeciwpsychotycznymi takimi jak tiorydazyna czy pimozyd. Może to prowadzić do niebezpiecznych interakcji, w tym zaburzeń rytmu serca i innych poważnych skutków ubocznych.

Xetanor i NLPZ/opioidy – Stosowanie Xetanoru wraz z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), jak ibuprofen, oraz opioidami takimi jak tramadol, może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak drgawki, zmiany nastroju, a nawet śpiączka.

Xetanor i tryptany/antydepresanty – Łączenie Xetanoru z tryptanami (np. sumatryptan) oraz innymi lekami przeciwdepresyjnymi (SSRI, trójpierścieniowe antydepresanty) może prowadzić do zespołu serotoninowego, który objawia się m.in. wzmożonym napięciem mięśniowym, gorączką i pobudzeniem.

Xetanor i tryptofan/miwakurium/suksametonium – Suplementy diety zawierające tryptofan oraz środki znieczulające jak miwakurium czy suksametonium mogą wchodzić w interakcje z Xetanorem, powodując niepożądane reakcje.

Xetanor i inne leki przeciwpsychotyczne/opioidy – Xetanor nie powinien być stosowany z lekami przeciwpsychotycznymi (np. lit, klozapina) oraz opioidami takimi jak fentanyl, ze względu na ryzyko poważnych działań niepożądanych.

Xetanor i leki na HIV/zioła/lek przeciwdrgawkowe – Stosowanie Xetanoru razem z lekami na HIV (fozamprenawir/rytonawir), zielonym dziurawcem, czy lekami przeciwdrgawkowymi jak fenobarbital, może prowadzić do zmian w efektywności leczenia lub zwiększenia ryzyka działań niepożądanych.

Xetanor i leki na ADHD/Parkinsona/przeciwzakrzepowe – Xetanor nie powinien być łączony z lekami na ADHD jak atomoksetyna, lekami na chorobę Parkinsona (np. procyklidyna), czy lekami przeciwzakrzepowymi jak warfaryna, ze względu na ryzyko interakcji i zwiększenia działań niepożądanych.

Xetanor i leki kardiologiczne/statyny/antybiotyki – Łączenie Xetanoru z lekami na serce (np. metoprolol), statynami (np. prawastatyna) oraz antybiotykami takimi jak linezolid, może zaburzać ich działanie lub nasilać skutki uboczne.

Xetanor i leki na raka/gruźlicę – Stosowanie Xetanoru razem z lekami stosowanymi w leczeniu raka, jak tamoksyfen, lub lekami na gruźlicę, jak ryfampicyna, wymaga szczególnej ostrożności ze względu na potencjalne interakcje.

Xetanor i alkohol/jedzenie – Podczas stosowania Xetanoru nie zaleca się spożywania alkoholu, który może nasilać działania niepożądane. Przyjmowanie leku podczas posiłków może zmniejszyć ryzyko wystąpienia mdłości.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Xetanor

Skutki uboczne leku Xetanor

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:

 • Nudności i wymioty: Często występują na początku terapii; mogą prowadzić do uczucia dyskomfortu w żołądku.
 • Biegunka i zaparcia: Mogą wpływać na regularność wypróżnień i ogólny komfort.
 • Suchość w ustach: Może być przyczyną dyskomfortu i problemów z jedzeniem oraz mówieniem.

Zaburzenia snu i neurologiczne:

 • Bezsenność i intensywne sny: Może to zakłócać normalny rytm snu, prowadząc do zmęczenia i problemów z koncentracją w ciągu dnia.
 • Zawroty głowy: Szczególnie przy gwałtownym wstawaniu, co może zwiększać ryzyko upadków.
 • Drgawki: Chociaż rzadkie, są to poważne skutki uboczne i wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.
 • Szumy uszne: Mogą być irytujące i wpływać na codzienne funkcjonowanie.

Zaburzenia psychiczne i emocjonalne:

 • Zwiększony niepokój i problemy z koncentracją: Mogą utrudniać zarządzanie codziennymi zadaniami i obowiązkami.
 • Zmiany nastroju, w tym depresja: Może dochodzić do pogorszenia samopoczucia, co wymaga konsultacji z lekarzem.
 • Agresja i halucynacje: Są to rzadkie, ale poważne skutki, które wymagają natychmiastowej interwencji medycznej.
 • Myśli samobójcze: Jakiekolwiek myśli o samouszkodzeniu czy samobójstwie muszą być natychmiast zgłaszane lekarzowi.

Reakcje skórne i alergiczne:

 • Wysypka i swędzenie: Mogą wskazywać na reakcję alergiczną i wymagają oceny lekarskiej.
 • Krwawienia, w tym krwawienie z nosa: Mogą być znakiem rzadkich, ale poważnych problemów z krzepliwością krwi.

Zaburzenia sercowo-naczyniowe:

 • Zwiększenie tętna i ciśnienia krwi: Wymaga monitorowania, szczególnie u osób z istniejącymi problemami sercowymi.

Inne skutki uboczne:

 • Zmiany apetytu i wagi: Zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie masy ciała mogą być problematyczne.
 • Zwiększona potliwość: W tym poty nocne, które mogą wpływać na jakość snu.
 • Ogólne uczucie osłabienia i zmęczenia: Może wpływać na zdolność do wykonywania codziennych czynności.

Objawy odstawienia: Przerywanie leczenia Xetanor może prowadzić do objawów odstawienia, takich jak zaburzenia snu, zawroty głowy, niepokój, zmiany nastroju, a nawet drgawki. Ważne jest, aby nie przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem, który może zaplanować stopniowe zmniejszanie dawki.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Xetanor

Pytania naszych Pacjentów

Czy Xetanor to silny lek?

Xetanor jest silnym lekiem, który może być skuteczny w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. Jego silność wynika z jego zdolności do modyfikacji poziomu serotoniny w mózgu. Jednak jak każdy lek, Xetanor nie jest wolny od skutków ubocznych i wymaga odpowiedniego monitorowania przez lekarza, zwłaszcza podczas zmiany dawki lub odstawiania leku.

Na co jest Xetanor?

Xetanor to lek zawierający paroksetynę, który jest stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, różne typy zaburzeń lękowych, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD) oraz zespół stresu pourazowego (PTSD). Lek ten działa poprzez zwiększanie stężenia serotoniny, kluczowego neuroprzekaźnika, w mózgu.

Po jakim czasie działa Xetanor?

Xetanor, zawierający paroksetynę, nie działa natychmiast - pełne efekty leczenia zwykle stają się widoczne dopiero po kilku tygodniach regularnego stosowania. Niektórzy pacjenci mogą zauważyć poprawę swojego stanu nawet dopiero po 6-8 tygodniach terapii.

Jak odstawić Xetanor?

Odstawienie Xetanor powinno odbywać się stopniowo i pod ścisłym nadzorem lekarza, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych. Lekarz może zasugerować plan zmniejszania dawki na przestrzeni kilku tygodni lub miesięcy, a podczas tego procesu ważne jest monitorowanie ewentualnych objawów odstawiennych.

Po jakim czasie zaczyna działać Xetanor?

Xetanor, podobnie jak inne leki z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny, zazwyczaj zaczyna działać po 1-2 tygodniach stosowania. Pełne efekty terapeutyczne, zwłaszcza w leczeniu depresji lub zaburzeń lękowych, mogą jednak nie być widoczne do 4-6 tygodni od rozpoczęcia leczenia.

Czy Xetanor jest na receptę?

Xetanor jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Xetanor? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaParoxetini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
Producentneuraxpharm Arzneimittel GmbH

Zamienniki dla leku Xetanor

Paroxetine (Paroksetyna), Paroxinor, Rexetin, Seroxat.

Ostatnia aktualizacja: 18 lipca 2024