Xetanor

Xetanor jest lekiem, który zawiera aktywny składnik – paroksetynę. Jest to substancja z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Działanie Xetanor

Paroksetyna działa głównie poprzez blokowanie wychwytu zwrotnego serotoniny, który jest jednym z kluczowych neuroprzekaźników w mózgu. Serotonina jest związana z regulacją nastroju, lęku, snu i innych funkcji. Kiedy stężenie serotoniny jest niskie, może dojść do objawów depresji lub lęku. Paroksetyna zwiększa dostępność serotoniny w mózgu, hamując jej wychwyt zwrotny przez neurony.

W wyniku tego, więcej serotoniny jest dostępne dla pobudzenia receptorów serotoniny, co prowadzi do zmniejszenia objawów depresji i lęku. Może to również pomóc w poprawie snu, apetytu i ogólnego poczucia samopoczucia. Ponadto, paroksetyna może wpływać na inne systemy neuroprzekaźnikowe, takie jak noradrenalina i dopamina, ale jej główne działanie jest skierowane na serotoniny.

Należy jednak pamiętać, że działanie leków na podstawie SSRI, takich jak Xetanor, nie jest natychmiastowe. Wielu pacjentów zauważa poprawę nastroju i redukcję objawów lęku dopiero po kilku tygodniach regularnego przyjmowania leku. Jest to dlatego, że SSRI wpływają na równowagę neuroprzekaźników w mózgu, co jest procesem stopniowym.

Wskazania do stosowania Xetanor

Xetanor, zawierający substancję czynną paroksetynę, jest lekiem z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Jest on stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. Oto kilka najczęściej występujących wskazań do stosowania Xetanor:

 • Zaburzenia depresyjne: Xetanor jest często przepisywany pacjentom cierpiącym na różne formy depresji, w tym na poważne epizody depresji, depresję powtarzającą się i depresję związaną z zaburzeniem dwubiegunowym. Lek ten działa poprzez zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu, co może pomóc w poprawie nastroju i zmniejszeniu objawów depresji.
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Xetanor jest również przepisywany dla osób z OCD, stanem, w którym osoba ma natrętne, niechciane myśli (obsesje) i/lub czynności (kompulsje), które musi powtarzać w kółko. Lek ten pomaga zmniejszyć intensywność i częstość obsesji i kompulsji.
 • Zaburzenia lękowe: Xetanor jest używany w leczeniu różnych zaburzeń lękowych, w tym zaburzenia lękowego uogólnionego, fobii społecznej i zaburzenia lękowego z napadami lęku. Pomaga zmniejszyć uczucie lęku i napięcia oraz poprawia poczucie samopoczucia.
 • Zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD): Xetanor może być używany w leczeniu PTSD, stanu, który może rozwinąć się po traumatycznym zdarzeniu. Lek ten pomaga zmniejszyć objawy PTSD, takie jak flashbacks (przeżywanie zdarzenia na nowo), pesymiści i lęk.
 • Zaburzenia napięcia przedmiesiączkowego (PMDD): Xetanor jest czasem przepisywany dla kobiet z PMDD, cięższą formą zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS). Lek ten może pomóc zmniejszyć wahania nastroju, drażliwość i inne objawy związane z PMDD.

Pamiętaj, że Xetanor, jak każdy lek, powinien być przepisywany i stosowany pod ścisłym nadzorem lekarza. Wszelkie zmiany dawki, przerwanie leku lub przejście na inny lek powinny być dokonywane tylko po konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Xetanor

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Xetanor, które zawiera substancję czynną paroksetynę, obejmują:

Przeciwwskazania:

 • Alergia na paroksetynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą: Xetanor nie powinien być stosowany przez osoby, które mają znane alergie na paroksetynę lub jakiekolwiek inne składniki zawarte w tym leku.
 • Stosowanie z niektórymi innymi lekami: Xetanor jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy stosują niektóre inne leki, w tym inhibitory MAO (jak moklobemid, selegilina), linezolid (lek przeciwbakteryjny), pimozid (lek na zaburzenia psychiczne), tamoksifen (lek na raka piersi) oraz tryptany, tramadol, czy fentanylowe leki przeciwbólowe (lek przeciwbólowy). Te leki mogą interakcować z paroksetyną, prowadząc do poważnych skutków ubocznych.
 • Ciężka niewydolność wątroby lub nerek: Xetanor może nie być odpowiedni dla osób z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek.

Środki ostrożności:

 • Suicydalne myśli: Leki z grupy SSRI, takie jak Xetanor, mogą zwiększać ryzyko myśli samobójczych, zwłaszcza u młodzieży i młodych dorosłych. Pacjenci i ich opiekunowie powinni być świadomi tego ryzyka i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią takie myśli.
 • Zespół serotoninowy: Xetanor, podobnie jak inne leki z grupy SSRI, może prowadzić do zespołu serotoninowego, potencjalnie zagrażającego życiu stanu, który może wystąpić, gdy zbyt dużo serotoniny gromadzi się w mózgu. Symptomy zespołu serotoninowego obejmują ból głowy, zawroty głowy, zmiany psychiczne, drżenie, wzrost temperatury ciała i biegunkę.
 • Ciężkie skórne reakcje: Rzadko Xetanor może prowadzić do ciężkich reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna nekroliza naskórka.
 • Wycofanie: Nagłe przerwanie paroksetyny może prowadzić do objawów odstawiennych, takich jak zawroty głowy, uczucie „szoku elektrycznego”, zaburzenia snu i drażliwość. Lekarze zwykle zalecają stopniowe zmniejszanie dawki.
 • Stosowanie w ciąży i karmieniu piersią: Xetanor powinien być stosowany z ostrożnością przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią, ze względu na potencjalne ryzyko dla płodu lub dziecka.
 • Inne schorzenia: Osoby cierpiące na schorzenia takie jak epilepsja, choroba serca, glaukom, cukrzyca, zaburzenia krwawienia, choroba maniakalno-depresyjna, czy problemy z nerkami lub wątrobą powinny informować o tym lekarza przed rozpoczęciem terapii Xetanorem.

Wszystko to jest ważne do rozważenia przed rozpoczęciem leczenia Xetanorem. Każdy pacjent powinien omówić te przeciwwskazania i środki ostrożności ze swoim lekarzem, a lekarz powinien uwzględnić korzyści i ryzyko związane ze stosowaniem Xetanoru w kontekście indywidualnej sytuacji pacjenta.

Dawkowanie Xetanor

Podczas stosowania Xetanor, istotne jest przestrzeganie wskazań lekarza dotyczących dawkowania. Poniżej znajdują się ogólne zalecenia dotyczące dawkowania Xetanor dla różnych schorzeń, ale zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

 • Depresja: Zazwyczaj zalecana dawka początkowa to 20 mg na dobę. Lekarz może zdecydować o stopniowym zwiększeniu dawki, jeżeli nie ma poprawy. Maksymalna dawka to 50 mg na dobę.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Zazwyczaj zalecana dawka początkowa to 20 mg na dobę. Dawkę można stopniowo zwiększać do maksymalnie 60 mg na dobę.
 • Ataki paniki: Zazwyczaj zalecana dawka początkowa to 10 mg na dobę, zwiększana stopniowo do maksymalnie 60 mg na dobę.
 • Zaburzenie lękowe społeczne/fobia społeczna: Zazwyczaj zalecana dawka początkowa to 20 mg na dobę. Dawkę można stopniowo zwiększać do maksymalnie 50 mg na dobę.
 • Zaburzenie stresu pourazowego (PTSD): Zazwyczaj zalecana dawka początkowa to 20 mg na dobę. Dawkę można stopniowo zwiększać do maksymalnie 50 mg na dobę.

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): Zalecana dawka początkowa to 10 mg na dobę. Może zostać zwiększona do maksymalnej dawki 40 mg na dobę.

Osoby z problemami z wątrobą lub nerkami: Mogą potrzebować zmniejszonej dawki, która będzie ustalana przez lekarza.

Dzieci i młodzież (poniżej 18 lat): Paroksetyna generalnie nie jest zalecana dla dzieci i młodzieży.

Lek należy przyjmować raz na dobę, zwykle rano, podczas posiłku. Tabletkę należy połknąć, nie rozgryzać ani nie rozkruszać. W przypadku tabletek o przedłużonym uwalnianiu, te muszą być połknięte w całości.

Pamiętaj, że zmiana dawki, przerywanie lub rozpoczęcie leczenia powinno zawsze odbywać się pod nadzorem lekarza. Zmniejszanie dawki paroksetyny powinno odbywać się stopniowo, aby uniknąć objawów odstawiennych.

Z czym nie łączyć leku Xetanor

Lek Xetanor i inhibitory MAO – Lek Xetanor nie powinien być stosowany razem z inhibitorami monoaminooksydazy, takimi jak moklobemid czy chlorek metylotioniny. Łączenie tych substancji może prowadzić do poważnych interakcji, w tym zwiększonego ryzyka wystąpienia zespołu serotoninowego, objawiającego się m.in. wzrostem temperatury, drżeniem, przyspieszonym biciem serca, i stanami lękowymi.

Lek Xetanor i leki przeciwpsychotyczne – Xetanor nie powinien być łączony z lekami przeciwpsychotycznymi takimi jak tiorydazyna czy pimozyd. Może to prowadzić do niebezpiecznych interakcji, w tym zaburzeń rytmu serca i innych poważnych skutków ubocznych.

Lek Xetanor i NLPZ/opioidy – Stosowanie Xetanoru wraz z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), jak ibuprofen, oraz opioidami takimi jak tramadol, może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak drgawki, zmiany nastroju, a nawet śpiączka.

Lek Xetanor i tryptany/antydepresanty – Łączenie Xetanoru z tryptanami (np. sumatryptan) oraz innymi lekami przeciwdepresyjnymi (SSRI, trójpierścieniowe antydepresanty) może prowadzić do zespołu serotoninowego, który objawia się m.in. wzmożonym napięciem mięśniowym, gorączką i pobudzeniem.

Lek Xetanor i tryptofan/miwakurium/suksametonium – Suplementy diety zawierające tryptofan oraz środki znieczulające jak miwakurium czy suksametonium mogą wchodzić w interakcje z Xetanorem, powodując niepożądane reakcje.

Lek Xetanor i inne leki przeciwpsychotyczne/opioidy – Xetanor nie powinien być stosowany z lekami przeciwpsychotycznymi (np. lit, klozapina) oraz opioidami takimi jak fentanyl, ze względu na ryzyko poważnych działań niepożądanych.

Lek Xetanor i leki na HIV/zioła/lek przeciwdrgawkowe – Stosowanie Xetanoru razem z lekami na HIV (fozamprenawir/rytonawir), zielonym dziurawcem, czy lekami przeciwdrgawkowymi jak fenobarbital, może prowadzić do zmian w efektywności leczenia lub zwiększenia ryzyka działań niepożądanych.

Lek Xetanor i leki na ADHD/Parkinsona/przeciwzakrzepowe – Xetanor nie powinien być łączony z lekami na ADHD jak atomoksetyna, lekami na chorobę Parkinsona (np. procyklidyna), czy lekami przeciwzakrzepowymi jak warfaryna, ze względu na ryzyko interakcji i zwiększenia działań niepożądanych.

Lek Xetanor i leki kardiologiczne/statyny/antybiotyki – Łączenie Xetanoru z lekami na serce (np. metoprolol), statynami (np. prawastatyna) oraz antybiotykami takimi jak linezolid, może zaburzać ich działanie lub nasilać skutki uboczne.

Lek Xetanor i leki na raka/gruźlicę – Stosowanie Xetanoru razem z lekami stosowanymi w leczeniu raka, jak tamoksyfen, lub lekami na gruźlicę, jak ryfampicyna, wymaga szczególnej ostrożności ze względu na potencjalne interakcje.

Lek Xetanor i alkohol/jedzenie – Podczas stosowania Xetanoru nie zaleca się spożywania alkoholu, który może nasilać działania niepożądane. Przyjmowanie leku podczas posiłków może zmniejszyć ryzyko wystąpienia mdłości.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Xetanor

Skutki uboczne leku Xetanor

Bardzo częste skutki uboczne (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Nudności: Można doświadczyć uczucia niekomfortu w żołądku, które może prowadzić do odruchu wymiotnego. Jest to powszechne doświadczenie dla wielu osób, które rozpoczynają leczenie Xetanor.
 • Zwiększona potliwość (w tym nocne poty): Użytkownicy mogą zauważyć zwiększone pocenie się, które może być szczególnie widoczne podczas snu. Może to być niewygodne, ale zwykle ustępuje po kilku dniach lub tygodniach.
 • Zaburzenia snu (sny, które są bardziej żywe niż zwykle, bezsenność): Niektórzy użytkownicy mogą doświadczać problemów ze snem, takich jak trudności z zasypianiem lub częste budzenie się w nocy. Możliwe jest także doświadczanie intensywnych, realistycznych snów.
 • Zawroty głowy: Niektóre osoby mogą odczuwać zawroty głowy, szczególnie przy gwałtownym wstawaniu.
 • Bóle głowy: Bóle głowy są częstym skutkiem ubocznym wielu leków, w tym Xetanor. Zwykle ustępują po kilku dniach do kilku tygodni.
 • Suchość w ustach: Suchość w ustach jest częstym skutkiem ubocznym. Pomoże picie dużo wody, ssanie lodu lub żucie gumy bez cukru.

Częste skutki uboczne (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 osób):

 • Zmniejszenie lub zwiększenie apetytu, zmiany masy ciała: Niektóre osoby mogą doświadczać zmiany w apetycie, co może prowadzić do utraty lub przyrostu masy ciała.
 • Nervousness, niepokój, zaburzenia koncentracji: Możliwe jest doświadczanie zwiększonego niepokoju, uczucia zdenerwowania lub problemów z koncentracją.
 • Depresja, zaburzenia nastroju: Możliwe jest doświadczenie zmian nastroju, w tym zwiększenia objawów depresji. Jeśli doświadczasz takich objawów, skontaktuj się z lekarzem.
 • Zaburzenia widzenia: Niektóre osoby mogą doświadczać tymczasowych problemów z widzeniem, takich jak zamglone widzenie.
 • Drgawki: Chociaż to jest rzadkie, niektóre osoby mogą doświadczyć drgawek. Jeśli doświadczasz drgawek, skontaktuj się natychmiast z lekarzem.
 • Dreszcze, biegunka, zaparcia, wymioty: Możliwe jest doświadczenie różnych objawów związanych z układem pokarmowym, takich jak dreszcze, biegunka, zaparcia lub wymioty.
 • Zmniejszona potencja lub zmniejszone libido: Niektóre osoby mogą doświadczać zmniejszonej aktywności seksualnej lub zainteresowania seksem.
 • Zwiększenie rytmu serca, podwyższone ciśnienie krwi: Możliwe jest doświadczanie wzrostu tętna lub ciśnienia krwi. Jeśli doświadczasz takich objawów, skontaktuj się z lekarzem.
 • Osłabienie, zmęczenie: Niektóre osoby mogą czuć się szczególnie zmęczone lub osłabione podczas przyjmowania Xetanor.

Nieznana częstość występowania:

 • Samobójcze myśli lub myśli o samouszkodzeniu: W niektórych przypadkach Xetanor może powodować myśli samobójcze lub myśli o samouszkodzeniu. Jeżeli doświadczasz takich myśli, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
 • Agresja, halucynacje: Agresja i halucynacje są rzadkimi, ale poważnymi skutkami ubocznymi. Jeżeli doświadczasz agresji lub halucynacji, skontaktuj się natychmiast z lekarzem.
 • Krwawienie, w tym krwawienie z nosa i krwiaki: Niektóre osoby mogą doświadczać krwawienia, takie jak krwawienie z nosa czy pojawianie się krwiaków.
 • Wysypka, swędzenie: Możliwe jest wystąpienie reakcji skórnych, takich jak wysypka czy swędzenie.
 • Szumy uszne, obrzęk nóg i stóp: Niektóre osoby mogą doświadczyć szumów usznych czy obrzęku nóg i stóp.

Przerywanie leczenia

U niektórych osób, przerywanie leczenia Xetanor może powodować objawy odstawienia, takie jak zaburzenia snu, zawroty głowy, uczucie niepokoju, zaburzenia nastroju, niezwykłe odczucia skórne (np. uczucie jakby mrówki chodziły po skórze), zaburzenia równowagi, drgawki, bóle głowy, nudności, wymioty i biegunka. Ważne jest, aby nie przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Pamiętaj, że to nie jest kompletna lista potencjalnych skutków ubocznych. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek niepokojące objawy podczas stosowania Xetanor, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Xetanor

Pytania naszych Pacjentów

Czy Xetanor to silny lek?

Xetanor jest silnym lekiem, który może być skuteczny w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. Jego silność wynika z jego zdolności do modyfikacji poziomu serotoniny w mózgu. Jednak jak każdy lek, Xetanor nie jest wolny od skutków ubocznych i wymaga odpowiedniego monitorowania przez lekarza, zwłaszcza podczas zmiany dawki lub odstawiania leku.

Na co jest Xetanor?

Xetanor to lek zawierający paroksetynę, który jest stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, różne typy zaburzeń lękowych, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD) oraz zespół stresu pourazowego (PTSD). Lek ten działa poprzez zwiększanie stężenia serotoniny, kluczowego neuroprzekaźnika, w mózgu.

Po jakim czasie działa Xetanor?

Xetanor, zawierający paroksetynę, nie działa natychmiast - pełne efekty leczenia zwykle stają się widoczne dopiero po kilku tygodniach regularnego stosowania. Niektórzy pacjenci mogą zauważyć poprawę swojego stanu nawet dopiero po 6-8 tygodniach terapii.

Jak odstawić Xetanor?

Odstawienie Xetanor powinno odbywać się stopniowo i pod ścisłym nadzorem lekarza, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych. Lekarz może zasugerować plan zmniejszania dawki na przestrzeni kilku tygodni lub miesięcy, a podczas tego procesu ważne jest monitorowanie ewentualnych objawów odstawiennych.

Po jakim czasie zaczyna działać Xetanor?

Xetanor, podobnie jak inne leki z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny, zazwyczaj zaczyna działać po 1-2 tygodniach stosowania. Pełne efekty terapeutyczne, zwłaszcza w leczeniu depresji lub zaburzeń lękowych, mogą jednak nie być widoczne do 4-6 tygodni od rozpoczęcia leczenia.

Czy Xetanor jest na receptę?

Xetanor jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Xetanor? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaParoxetini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
Producentneuraxpharm Arzneimittel GmbH

Zamienniki dla leku Xetanor

Paroxetine (Paroksetyna), Paroxinor, Rexetin, Seroxat.

Ostatnia aktualizacja: 26 grudnia 2023