Seroxat

Seroxat jest lekiem używanym do leczenia dorosłych cierpiących na depresję i różnego rodzaju zaburzenia lękowe, takie jak zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenie lękowe z napadami lęku, fobia społeczna, zaburzenie stresowe pourazowe, oraz zaburzenie lękowe uogólnione.

Działanie Seroxat

Seroxat należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Chociaż nie jest w pełni zrozumiane, jak Seroxat i inne leki z tej grupy działają, przypuszcza się, że mogą one zwiększać stężenie serotoniny w mózgu, neuroprzekaźnika znanego z wpływu na nastrój.

Leku Seroxat nie powinno się stosować, jeżeli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksydazy (MAO), leki przeciwpsychotyczne takie jak tiorydazyna lub pimozyd, lub jest uczulony na paroksetynę lub inny składnik tego leku. W przypadku kobiet przyjmujących tamoksyfen w leczeniu raka piersi, Seroxat może zmniejszać skuteczność tamoksyfenu.

Wskazania do stosowania Seroxat

wskazaniami do stosowania leku Seroxat są:

Leczenie depresji u dorosłych – Depresja jest stanem, w którym osoba doświadcza trwałych uczuć smutku, utraty zainteresowań i przyjemności, zmniejszonej energii i innych objawów, które mogą wpływać na jej codzienne funkcjonowanie.

Leczenie różnych zaburzeń lękowych u dorosłych, w tym:

 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne: Powtarzające się, obsesyjne myśli z niekontrolowanym zachowaniem.
 • Zaburzenie lękowe z napadami lęku: Napady lęku, w tym spowodowane agorafobią, która jest lękiem przed otwartą przestrzenią.
 • Fobia społeczna: Strach lub unikanie sytuacji społecznych.
 • Zaburzenie stresowe pourazowe: Niepokój spowodowany traumatycznym wydarzeniem.
 • Zaburzenie lękowe uogólnione: Uogólnione uczucie niepokoju lub zdenerwowania.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Seroxat

Seroxat, czyli paroksetyna, jest lekiem, który działa poprzez wpływanie na poziomy serotoniny w mózgu, i jest często stosowany w leczeniu depresji i innych zaburzeń psychicznych. Mimo swojej skuteczności, istnieją pewne przeciwwskazania i środki ostrożności, które muszą być brane pod uwagę przed rozpoczęciem leczenia tym lekiem.

Przeciwwskazania do stosowania Seroxat:

 • Alergia na paroksetynę lub jakikolwiek inny składnik leku: Osoby, które mają znaną alergię na paroksetynę lub którykolwiek inny składnik Seroxat, nie powinny przyjmować tego leku.
 • Stosowanie z innymi lekami: Seroxat nie powinien być stosowany razem z niektórymi innymi lekami, w tym z lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO), ze względu na ryzyko poważnych, potencjalnie zagrażających życiu interakcji.
 • Ciężka niewydolność wątroby lub nerek: Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek powinni być ostrożni przy stosowaniu Seroxat, ponieważ lek ten jest metabolizowany w wątrobie i wydalany przez nerki.

Środki ostrożności przy stosowaniu Seroxat:

 • Suicydalność: SSRI, takie jak Seroxat, mogą zwiększać ryzyko myśli samobójczych, zwłaszcza u młodych ludzi. Pacjenci powinni być monitorowani pod kątem jakichkolwiek zmian nastroju, zachowania lub myśli samobójczych.
 • Zespół serotoninowy: Rzadko Seroxat może prowadzić do stanu zwany zespołem serotoninowym, który może być potencjalnie zagrażający życiu. Objawy obejmują drgawki, silne pocenie się, biegunkę, nudności, drżenie i gorączkę.
 • Zespół odstawienny: Nagłe przerwanie leczenia Seroxat może prowadzić do objawów odstawiennych, takich jak zawroty głowy, bezsenność, drżenie i niepokój. Leczenie należy zawsze stopniowo kończyć pod nadzorem lekarza.
 • Ciąża i karmienie piersią: Seroxat może być szkodliwy dla nienarodzonego dziecka, więc kobiety w ciąży powinny unikać stosowania tego leku, o ile to możliwe. Ponadto, Seroxat może przenikać do mleka matki i szkodzić karmionemu piersią dziecku.
 • Starsi pacjenci: Starsi pacjenci są bardziej narażeni na skutki uboczne Seroxat, w tym na ryzyko upadków i złamań.

Zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem leczenia jakimkolwiek lekiem, w tym Seroxat.

Dawkowanie Seroxat

Poniżej szczegółowe informacje na temat dawkowania i sposobu stosowania Seroxat.

Jak dawkować Seroxat:

 • Dawka leku zależy od konkretnej choroby, którą się leczy. Lekarz prowadzący zdecyduje, jaką dawkę leku pacjent powinien zacząć przyjmować.
 • W zależności od dawki, lek może być podawany jako pół, jedna, półtora, dwie, dwie i pół lub trzy tabletki.
 • Przykładowe dawki to:
  • Depresja: Dawka początkowa 20 mg/dzień, zalecana dawka dobowa 20 mg/dzień, maksymalna dawka dobowa 50 mg/dzień.
  • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne: Dawka początkowa 20 mg/dzień, zalecana dawka dobowa 40 mg/dzień, maksymalna dawka dobowa 60 mg/dzień.
  • Zaburzenie lękowe z napadami lęku: Dawka początkowa 10 mg/dzień, zalecana dawka dobowa 40 mg/dzień, maksymalna dawka dobowa 60 mg/dzień.
  • Fobia społeczna, zaburzenie stresowe pourazowe, zaburzenie lękowe uogólnione: Dawka początkowa 20 mg/dzień, zalecana dawka dobowa 20 mg/dzień, maksymalna dawka dobowa 50 mg/dzień.

Jak stosować Seroxat:

 • Tabletki należy przyjmować rano, podczas posiłku.
 • Połknąć, popijając wodą. Nie rozgryzać.
 • W razie pominięcia dawki, należy przyjąć ją jak najszybciej, o ile nie jest to już czas na kolejną dawkę. Następnego dnia należy kontynuować dawkowanie jak zwykle.
 • Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
 • Leczenie może trwać kilka miesięcy lub nawet dłużej, w zależności od decyzji lekarza.

Pamiętaj, że Seroxat to lek na receptę i jego stosowanie powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących stosowania tego leku.

Z czym nie łączyć leku Seroxat

Lek Seroxat i inhibitory MAO – Seroxat nie powinien być stosowany razem z inhibitorami monoaminooksydazy, w tym moklobemidem i chlorem metylotioniny (błękitem metylenowym). Kombinacja ta może prowadzić do poważnych interakcji i zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Lek Seroxat i leki przeciwpsychotyczne – Seroxat nie powinien być łączony z tiorydazyną lub pimozydem, ponieważ mogą one wpływać na aktywność elektryczną serca, co zwiększa ryzyko poważnych komplikacji kardiologicznych.

Lek Seroxat i NLPZ – Leki niesteroidowe przeciwzapalne, takie jak ibuprofen, diklofenak, celekoksyb, etodolak i meloksykam, mogą zwiększać ryzyko krwawienia, szczególnie przy jednoczesnym stosowaniu z Seroxatem.

Lek Seroxat i leki przeciwbólowe – Stosowanie tramadolu, buprenorfiny, petydyny oraz buprenorfiny z naloksonem może prowadzić do interakcji z Seroxatem, powodując zwiększenie działań niepożądanych.

Lek Seroxat i tryptany – Leki takie jak sumatryptan, używane w leczeniu migreny, mogą wchodzić w interakcje z Seroxatem, zwiększając ryzyko zespołu serotoninowego.

Lek Seroxat i inne antydepresanty – Łączenie Seroxatu z innymi lekami przeciwdepresyjnymi, w tym SSRI i trójpierścieniowymi antydepresantami jak klomipramina, może prowadzić do nadmiernego wzrostu stężenia serotoniny w mózgu.

Lek Seroxat i suplementy – Suplementy takie jak tryptofan oraz ziele dziurawca mogą interagować z Seroxatem, zwiększając ryzyko działań niepożądanych.

Lek Seroxat i leki znieczulające – Miwakurium, suksametonium, fentanyl, a także inne leki znieczulające i przeciwpsychotyczne mogą wchodzić w interakcje z Seroxatem.

Lek Seroxat i leki przeciw HIV – Fozamprenawir i rytonawir, stosowane w leczeniu HIV, mogą zmieniać efektywność lub zwiększać działania niepożądane Seroxatu.

Lek Seroxat i leki przeciwdrgawkowe – Leki takie jak fenobarbital, fenytoina, walproinian sodu oraz karbamazepina mogą wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Seroxatu.

Lek Seroxat i inne leki – Atomoksetyna (ADHD), procyklidyna (choroba Parkinsona), warfaryna, propafenon, flekainid, metoprolol, prawastatyna, ryfampicyna oraz tamoksyfen również mogą interagować z Seroxatem.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Seroxat

Skutki uboczne leku Seroxat

Stosowanie leku Seroxat, tak jak każdego innego leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych. Ich częstość jest zróżnicowana i zależy od indywidualnej reakcji organizmu. W oparciu o podane informacje, można wyróżnić następujące skutki uboczne:

Bardzo częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów): nudności (mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia przy przyjmowaniu leku rano, podczas posiłku) oraz zmiana popędu seksualnego lub problemy z czynnościami seksualnymi, takie jak brak orgazmu, problemy z erekcją lub wytryskiem u mężczyzn.

Częste działania niepożądane (występujące do 1 na 10 pacjentów): zwiększenie stężenia cholesterolu, brak apetytu, problemy ze snem, nietypowe marzenia senne, zawroty głowy, drżenia, bóle głowy, problemy z koncentracją, pobudzenie, osłabienie, zaburzenia ostrości widzenia, ziewanie, suchość w ustach, biegunka, zaparcia, wymioty, zwiększenie masy ciała, pocenie się.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące do 1 na 100 pacjentów): zwiększenie lub zmniejszenie ciśnienia krwi, szybsze bicie serca, trudności w poruszaniu się, sztywność, drżenia, nieprawidłowe ruchy ust i języka, rozszerzenie źrenic, wysypka, świąd, dezorientacja, halucynacje, trudności z oddawaniem moczu, pogorszenie kontroli poziomu cukru u diabetyków.

Rzadkie działania niepożądane (występujące do 1 na 1 000 pacjentów): nieprawidłowe wytwarzanie mleka w gruczołach sutkowych, powolne bicie serca, wpływ na czynność wątroby, napady lęku, nadmierna aktywność lub gonitwa myśli, poczucie niepewności co do istnienia własnej osoby, zespół niespokojnych nóg, bóle stawów lub mięśni, wzrost prolaktyny we krwi, zaburzenia miesiączkowania.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące do 1 na 10 000 pacjentów): reakcje alergiczne, zespół serotoninowy, ostra jaskra, wysypka na skórze, zaburzenia czynności wątroby, zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH), który prowadzi do niskiego poziomu sodu we krwi, powodując objawy takie jak nudności, bóle głowy, letarg, dezorientacja, a w skrajnych przypadkach, drgawki lub utratę przytomności.

Nieznana częstość działań niepożądanych: Niektóre działania niepożądane mają nieznane częstości, co oznacza, że na podstawie dostępnych danych nie można określić, jak często występują. Takie działania niepożądane mogą obejmować: myśli samobójcze, zachowania samobójcze, niepokój i agitacja, bolesne stany napięcia mięśni, krwawienia, w tym krwawienia z nosa i krwotoki podskórne, nieregularne bicie serca.

Ważne jest, aby podczas stosowania leku Seroxat obserwować jakiekolwiek objawy niepożądane i zgłosić je swojemu lekarzowi. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek ciężkich skutków ubocznych, takich jak myśli samobójcze, nieregularne bicie serca, czy objawy sugerujące niski poziom sodu we krwi, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Seroxat

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest Seroxat?

Seroxat, zawierający substancję czynną paroksetynę, to lek z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych oraz różnych typów zaburzeń lękowych, w tym zespołu lęku ogólnego, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego i zaburzenia stresu pourazowego. Może być także używany do leczenia napadów paniki oraz zespołu lęku społecznego.

Czy Seroxat jest refundowany?

Seroxat nie jest obecnie lekiem refundowanym.

Czy Seroxat podnosi ciśnienie?

Paroksetyna może czasami wpływać na ciśnienie krwi pacjenta. Według danych z badań i informacji zawartych w ulotce dołączonej do leku, zmiany ciśnienia krwi są zaliczane do "niezbyt częstych" działań niepożądanych, co oznacza, że mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów. Zmiany te mogą obejmować zarówno podwyższenie, jak i obniżenie ciśnienia krwi.

Czy Seroxat jest na receptę?

Tak, Seroxat, znany również pod nazwą generyczną paroksetyna, jest lekiem dostępnym wyłącznie na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Seroxat? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaParoxetini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentGlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Zamienniki dla leku Seroxat

Paroxetine (Paroksetyna), Paroxinor, Rexetin, Xetanor.

Ostatnia aktualizacja: 26 grudnia 2023