Rexetin

Rexetin, znany również jako paroksetyna, jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Działanie Rexetin

Działa poprzez hamowanie wychwytu zwrotnego (absorpcji) serotoniny, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za regulację nastroju, przez neurony. W związku z tym, poziom serotoniny w przestrzeni między neuronami (zwanej szczeliną synaptyczną) jest wyższy, co zwiększa stymulację neuronów odbiorczych. Serotonina jest neuroprzekaźnikiem, który ma wpływ na nastrój, apetyt, sen i innych funkcji mózgu.

Rexetin jest zwykle przepisywany do leczenia stanów takich jak ciężka depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez niej, fobia społeczna, zaburzenia lękowe uogólnione i zaburzenia stresowe pourazowe.

Wskazania do stosowania Rexetin

Rexetin, czyli paroksetyna, jest lekiem stosowanym w różnych stanach psychicznych. Poniżej znajduje się lista najczęstszych wskazań do stosowania tego leku, wraz z krótkim opisem każdego stanu.

 • Depresja: Rexetin jest często przepisywany dla osób z ciężką depresją, która objawia się takimi symptomami jak utrata zainteresowań, obniżony nastrój, brak energii, problemy ze snem, zmiany apetytu, myśli samobójcze i trudności z koncentracją. W takich przypadkach, paroksetyna działa na podniesienie poziomu serotoniny w mózgu, co pomaga w normalizacji nastroju.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Osoby z OCD mają natrętne myśli i obsesje, które prowadzą do kompulsyjnych zachowań. Paroksetyna jest często używana do leczenia tych symptomów, ponieważ pomaga regulować poziom serotoniny, który jest często niski u osób z OCD.
 • Zaburzenia lękowe: To obejmuje wiele różnych stanów, w tym zaburzenia lękowe uogólnione (GAD), zaburzenia lękowe związane z napadami paniki i fobie społeczne. Lek pomaga kontrolować objawy tych zaburzeń, takie jak niepokój, napięcie, uczucie strachu i paniki.
 • Zaburzenia stresu pourazowego (PTSD): Jest to stan, który może wystąpić po traumatycznym wydarzeniu. Objawy obejmują nawracające wspomnienia o zdarzeniu, koszmary senne, unikanie sytuacji przypominających o traumie i silne reakcje na bodźce przypominające o traumie. Rexetin może pomóc w kontrolowaniu tych objawów.
 • Zaburzenia nastroju związane z menopauzą: Paroksetyna może być przepisywana kobietom w okresie menopauzy, które doświadczają silnych zmian nastroju, lęków i objawów depresyjnych.
 • Zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMDD): Ten stan jest powiązany z cyklem menstruacyjnym kobiety i może powodować objawy takie jak zmiany nastroju, drażliwość, lęk i depresję. Rexetin może pomóc w łagodzeniu tych objawów.

Zawsze należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Rexetin. Każdy lek może mieć skutki uboczne i nie każdy lek jest odpowiedni dla każdej osoby. Lekarz będzie w stanie ocenić, czy Rexetin jest odpowiedni dla konkretnej osoby i stanu, a także odpowiednio monitorować postęp

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Rexetin

Paroksetyna, znana również jako Rexetin, jest lekiem, który wymaga ostrożności przy stosowaniu i ma kilka przeciwwskazań. Poniżej znajduje się lista najważniejszych przeciwwskazań i środków ostrożności, ale ta lista nie jest wyczerpująca. Zawsze należy konsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku.

Przeciwwskazania do stosowania Rexetin obejmują:

 • Nadwrażliwość na paroksetynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku: Oznacza to, że osoba, która miała wcześniej reakcję alergiczną na paroksetynę lub którykolwiek składnik leku, nie powinna go stosować.
 • Stosowanie jednoczesne z lekami zwanych inhibitorami MAO: Inhibitory MAO (monoaminooksydazy) to grupa leków stosowanych do leczenia depresji i innych zaburzeń. Stosowanie paroksetyny jednocześnie z inhibitorami MAO może prowadzić do poważnych, nawet zagrażających życiu interakcji.
 • Dzieci i młodzież poniżej 18 lat: Paroksetyna generalnie nie jest zalecana dla dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, ponieważ badania wykazały zwiększone ryzyko myśli i zachowań samobójczych w tej grupie wiekowej przy stosowaniu paroksetyny.

Środki ostrożności podczas stosowania Rexetin:

 1. Myśli samobójcze i pogorszenie depresji: Leki takie jak paroksetyna mogą zwiększać ryzyko myśli samobójczych, zwłaszcza na początku leczenia. Osoby przyjmujące paroksetynę powinny być monitorowane pod kątem zmian nastroju i myśli samobójczych.
 2. Zespół serotoninowy: To stan, który może wystąpić przy stosowaniu leków wpływających na poziom serotoniny w organizmie, takich jak paroksetyna. Objawy mogą obejmować drgawki, zmiany stanu psychicznego, gorączkę, przyspieszone bicie serca i inne.
 3. Zespół odstawienny: Nagłe przerwanie leczenia paroksetyną może prowadzić do objawów odstawienia, takich jak zawroty głowy, zaburzenia snu, lęk i drażliwość.
 4. Osoby z chorobami serca, wątroby, nerek, epilepsją, glaukomem, cukrzycą, manią/biopolarnością, krwawieniem lub skłonnością do krwawień, powinny omówić te stany z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia paroksetyną, ponieważ mogą wymagać dodatkowego monitoringu.
 1. Osoby starsze: Osoby starsze mogą być bardziej podatne na skutki uboczne paroksetyny, takie jak hyponatremia (niski poziom sodu w krwi), które mogą prowadzić do stanów takich jak senność, dezorientacja i, w ekstremalnych przypadkach, do drgawek. Dlatego lekarz może zalecić regularne badania krwi.
 2. Ciężarne i karmiące piersią: Paroksetyna powinna być stosowana przez kobiety w ciąży tylko wtedy, gdy korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem. Paroksetyna przenika do mleka matki, dlatego kobiety karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.
 3. Interakcje z innymi lekami: Paroksetyna może wchodzić w interakcje z innymi lekami, w tym z niektórymi lekami przeciwbólowymi (takimi jak niesteroidowe leki przeciwzapalne), lekami przeciwzakrzepowymi, lekami na migrenę (takimi jak triptany), innymi lekami przeciwdepresyjnymi, lekami przeciwpadaczkowymi i wieloma innymi. Zawsze powinno się poinformować lekarza o wszystkich lekach, które się przyjmuje, zanim zacznie się stosować paroksetynę.
 4. Alkohol: Alkohol może zwiększać niektóre skutki uboczne paroksetyny, takie jak senność i zawroty głowy. Dlatego zaleca się unikanie alkoholu podczas przyjmowania tego leku.

Dawkowanie Rexetin

Dawkowanie Rexetin (paroksetyny) zależy od różnych czynników, w tym od stanu, który ma być leczony, i odpowiedzi pacjenta na leczenie. Poniżej podaję standardowe dawkowanie dla różnych wskazań, ale zawsze należy stosować się do zaleceń lekarza i czytać ulotkę dołączoną do leku.

Depresja: Standardowa początkowa dawka dla dorosłych wynosi 20 mg na dobę, zwykle podawana raz na dobę rano. W zależności od reakcji na leczenie, dawka może być zwiększana do maksymalnie 50 mg na dobę.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Standardowa początkowa dawka dla dorosłych wynosi 20 mg na dobę. W zależności od reakcji na leczenie, dawka może być zwiększana do maksymalnie 60 mg na dobę.

Zaburzenie lękowe z napadami paniki: Standardowa początkowa dawka dla dorosłych wynosi 10 mg na dobę, a następnie może być zwiększana do maksymalnie 60 mg na dobę.

Zespół lęku społecznego: Standardowa początkowa dawka dla dorosłych wynosi 20 mg na dobę. W zależności od reakcji na leczenie, dawka może być zwiększana do maksymalnie 50 mg na dobę.

Zaburzenie stresu pourazowego (PTSD): Standardowa początkowa dawka dla dorosłych wynosi 20 mg na dobę. W zależności od reakcji na leczenie, dawka może być zwiększana do maksymalnie 50 mg na dobę.

Tabletki Rexetin należy połykać w całości, popijając wodą. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Z czym nie łączyć leku Rexetin

Rexetin i Inhibitory Monoaminooksydazy – Rexetin nie powinien być stosowany z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), takimi jak moklobemid czy chlorekmetylotioniny (błękit metylenowy). Współdziałanie tych leków może prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych, w tym ryzyka zespołu serotoninowego, który wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.

Rexetin i Leki Przeciwpsychotyczne – Nie zaleca się łączenia Rexetinu z tiorydazyną, pimozydem, rysperydonem, perfenazyną czy klozapiną. Łączenie tych leków może zwiększać ryzyko działań niepożądanych, w tym zaburzeń sercowo-naczyniowych i neurologicznych.

Rexetin i Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne – Rexetin może interagować z lekami NLPZ, takimi jak kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, celekoksyb, etodolak, diklofenak, i meloksykam. Współużytkowanie tych leków może zwiększać ryzyko krwawień żołądkowo-jelitowych.

Rexetin i Tryptany – Łączenie Rexetinu z lekami na migrenę, jak sumatryptan, może zwiększyć ryzyko zespołu serotoninowego, stanu potencjalnie zagrażającego życiu, objawiającego się między innymi drżeniem, hipertermią, i zaburzeniami psychicznymi.

Rexetin i SSRI, Trójpierścieniowe Leki Przeciwdepresyjne – Stosowanie Rexetinu razem z innymi lekami przeciwdepresyjnymi, zwłaszcza SSRI i trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak klomipramina, nortryptylina, i dezypramina, może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych, w tym zespołu serotoninowego.

Rexetin i Tryptofan – Suplementacja tryptofanu podczas stosowania Rexetinu może zwiększać ryzyko zespołu serotoninowego, wymagającego uwagi medycznej.

Rexetin i Opioidy – Leki opioidowe, takie jak tramadol, petydyna, buprenorfina (lub jej połączenie z naloksonem) mogą wchodzić w interakcje z Rexetinem, zwiększając ryzyko zespołu serotoninowego. W przypadku wystąpienia objawów zespołu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Rexetin i Fozamprenawir z Rytonawirem – Łączenie Rexetinu z lekami stosowanymi w leczeniu HIV, jak fozamprenawir i rytonawir, wymaga ostrożności i monitorowania ze względu na ryzyko interakcji i działań niepożądanych.

Rexetin i Ziele Dziurawca – Stosowanie zioła dziurawca zwyczajnego w trakcie terapii Rexetinem może zmniejszać skuteczność leku i zwiększać ryzyko działań niepożądanych.

Rexetin i Leki Przeciwdrgawkowe – Fenobarbital, fenytoina, walproinian sodu, karbamazepina mogą wchodzić w interakcje z Rexetinem, co wymaga szczególnej uwagi i dostosowania dawkowania.

Rexetin i Atomoksetyna – Stosowanie atomoksetyny, leku na ADHD, wraz z Rexetinem wymaga monitorowania, ze względu na możliwe interakcje i nasilenie działań niepożądanych.

Rexetin i Procyklidyna – Rexetin może interagować z procyklidyną stosowaną w leczeniu drżenia, szczególnie w chorobie Parkinsona, co może wymagać dostosowania dawkowania.

Rexetin i Warfaryna – Rexetin może wpływać na skuteczność warfaryny i innych leków przeciwzakrzepowych, co wymaga regularnego monitorowania parametrów krzepnięcia.

Rexetin i Metoprolol – Łączenie Rexetinu z metoprololem, lekiem na wysokie ciśnienie krwi i problemy sercowe, wymaga ostrożności i monitorowania efektów.

Rexetin i Prawastatyna – Stosowanie Rexetinu może wpływać na skuteczność prawastatyny, leku na wysokie stężenie cholesterolu.

Rexetin i Ryfampicyna – Ryfampicyna, stosowana w leczeniu gruźlicy i trądu, może zmniejszać skuteczność Rexetinu.

Rexetin i Linezolid – Antybiotyk linezolid może wchodzić w interakcje z Rexetinem, zwiększając ryzyko działań niepożądanych.

Rexetin i Tamoksyfen – Stosowanie Rexetinu z tamoksyfenem, stosowanym w leczeniu raka piersi, wymaga ostrożności i monitorowania.

Rexetin i Alkohol – W trakcie przyjmowania Rexetinu nie zaleca się spożywania alkoholu, gdyż może to nasilać objawy choroby lub działania niepożądane. Przyjmowanie leku rano w trakcie posiłku może zmniejszać prawdopodobieństwo wystąpienia nudności.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Rexetin

Skutki uboczne leku Rexetin

Rexetin, jak każdy lek, może powodować skutki uboczne, choć nie każda osoba je doświadczy. Poniżej przedstawiam listę potencjalnych skutków ubocznych związanych z paroksetyną, składnikiem aktywnym Rexetin, wraz z szacowaną częstością występowania.

Bardzo częste skutki uboczne (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Nudności: mogą wystąpić, szczególnie na początku leczenia, ale zazwyczaj ustępują z czasem.
 • Zmiany w poziomie seksualnym lub dysfunkcja seksualna: to może obejmować zmniejszenie libido, problemy z orgazmem, impotencję.

Częste skutki uboczne (mogą wystąpić u do 1 na 10 osób):

 • Zmiana masy ciała: niektóre osoby mogą doświadczyć przyrostu masy ciała podczas leczenia Rexetin.
 • Zmęczenie lub senność: szczególnie na początku leczenia, ale zazwyczaj ustępuje z czasem.
 • Poty: niektóre osoby mogą doświadczyć nadmiernego pocenia.
 • Bezsenność: problemy z zasypianiem mogą wystąpić u niektórych osób.
 • Zawroty głowy: mogą wystąpić, szczególnie na początku leczenia.
 • Drżenie: to może obejmować niekontrolowane drżenie rąk lub innych części ciała.
 • Zaburzenia widzenia: mogą obejmować rozmazane widzenie.

Rzadkie skutki uboczne (mogą wystąpić u do 1 na 1 000 osób):

 • Suicidalne myśli lub zachowania: istnieje małe ryzyko zwiększonej myśli lub zachowań samobójczych, szczególnie na początku leczenia.
 • Krwiomocz: niektóre osoby mogą zauważyć krew w moczu.
 • Zmiany w rytmie serca: niektóre osoby mogą doświadczyć nieprawidłowego rytmu serca.

Bardzo rzadkie skutki uboczne (mogą wystąpić u do 1 na 10 000 osób):

 • Zespół serotoninowy: to poważny stan, który może powodować objawy takie jak drgawki, zmiany stanu mentalnego, gorączka, drżenie.

Nieznana częstotliwość:

 • Zespół odstawienny: objawy takie jak zawroty głowy, zaburzenia snu, lęk i drażliwość mogą wystąpić po zaprzestaniu leczenia Rexetin.
 • Zaburzenia krwawienia: Niektóre osoby mogą doświadczyć zaburzeń krwawienia, takich jak siniaki lub wydłużony czas krwawienia.
 • Reakcje alergiczne: mogą obejmować wysypkę skórną, świąd, pokrzywkę lub obrzęk twarzy, ust lub gardła, które mogą prowadzić do trudności w oddychaniu lub połykaniu.
 • Zmiana wyników testów funkcji wątroby: paroksetyna, podobnie jak inne leki, może wpływać na wyniki testów funkcji wątroby.
 • Niski poziom sodu we krwi: objawy mogą obejmować uczucie osłabienia, niezdolność do koncentracji, mylenie rzeczy, niewyraźne myślenie, a w ciężkich przypadkach mogą obejmować utratę przytomności lub napady.
 • Złamanie kości: długotrwałe stosowanie SSRI, takich jak paroksetyna, może zwiększyć ryzyko złamań kości.
 • Akatisja: uczucie niepokoju i niezdolność do siedzenia lub stania w miejscu.
 • Mania: jeśli masz historię manii lub choroby afektywnej dwubiegunowej, paroksetyna może wywołać epizod maniakalny.
 • Glaukoma: zwiększone ciśnienie wewnątrz oka może powodować ból i zaburzenia widzenia.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Rexetin

Pytania naszych Pacjentów

Czy Rexetin podnosi ciśnienie?

Podczas stosowania paroksetyny mogą wystąpić różne skutki uboczne, ale zazwyczaj nie obejmują one bezpośredniego podniesienia ciśnienia krwi. Zgodnie z dostępnymi danymi, podwyższenie ciśnienia krwi nie jest typowym efektem ubocznym tego leku.

Czy Rexetin to psychotrop?

Tak, Rexetin (paroksetyna) jest lekiem psychotropowym.

Kiedy brać lek Rexetin?

Lek można przyjmować zarówno na czczo, jak i z jedzeniem. Jednakże, jeżeli występują skutki uboczne ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności, zaleca się przyjmowanie leku w trakcie posiłku lub tuż po nim, aby zmniejszyć te efekty.

Czy po Rexetinie się tyje?

Jednym z potencjalnych skutków ubocznych stosowania paroksetyny może być przyrost masy ciała.

Czy Rexetin jest na receptę?

Tak, Rexetin jest lekiem na receptę.

Po jakim czasie zaczyna działać Rexetin?

Zazwyczaj, pełne efekty leczenia paroksetyną mogą być odczuwalne dopiero po 2-4 tygodniach regularnego stosowania, chociaż niektóre osoby mogą zauważyć poprawę wcześniej.

Jak odstawić lek Rexetin?

Odstawianie leku Rexetin powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza i zazwyczaj obejmuje stopniowe zmniejszanie dawki przez kilka tygodni lub miesięcy. Nigdy nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to prowadzić do objawów odstawienia.

Na co jest lek Rexetin?

Rexetin, znany również jako paroksetyna, to lek z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), stosowany w leczeniu zaburzeń takich jak depresja, różnego rodzaju zaburzenia lękowe, zaburzenia paniczne, zespół napięcia przedmiesiączkowego oraz niektóre zaburzenia jedzenia.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Rexetin? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaParoxetini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentGedeon Richter Plc.

Zamienniki dla leku Rexetin

Paroxetine (Paroksetyna), Paroxinor, Seroxat, Xetanor.

Ostatnia aktualizacja: 25 grudnia 2023