Paroxinor

Paroxinor to lek przeciwlękowy i przeciwdepresyjny z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowany jest w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i PTSD.

Działanie Paroxinor

Paroxinor działa jako inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), co oznacza, że zwiększa ilość serotoniny w mózgu. Serotonina to neuroprzekaźnik, który wpływa na nastrój, uczucia lęku, snu i apetyt. Poprzez zwiększenie stężenia serotoniny, Paroxinor łagodzi objawy depresji, lęku, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i innych stanów, dla których jest stosowany.

Wskazania do stosowania Paroxinor

Paroxinor jest wskazany do stosowania w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak:

Epizody depresji o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu – Paroxinor może pomóc w redukcji objawów depresji, takich jak smutek, utrata zainteresowań, uczucie beznadziei, zaburzenia snu, apetytu czy energii. Lek ten działa na równowagę neuroprzekaźników, szczególnie serotoniny, w mózgu, co prowadzi do poprawy nastroju i uczucia ogólnego samopoczucia.

Zaburzenia lękowe, takie jak:

 • Zaburzenie lękowe uogólnione – Paroxinor może pomóc w redukcji objawów lęku uogólnionego, takich jak niepokój, napięcie, trudności z koncentracją, drażliwość oraz problemy ze snem.
 • Zaburzenie lękowe społeczne (fobia społeczna) – Lek może przyczynić się do zmniejszenia lęku związanego z sytuacjami społecznymi, takimi jak wystąpienia publiczne, rozmowy z nieznajomymi czy uczestnictwo w wydarzeniach społecznych.
 • Zaburzenie lękowe z napadami paniki – Paroxinor może pomóc w redukcji liczby i nasilenia napadów paniki, które charakteryzują się nagłym uczuciem intensywnego lęku, uczuciem duszności, kołataniem serca, dreszczami czy drżeniem.
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD) – Lek ten może pomóc w redukcji natrętnych myśli i obsesyjnych zachowań, takich jak ciągłe myślenie o czystości, sprawdzanie czy drzwi są zamknięte, czy też częste mycie rąk.

Paroxinor jest lekiem należącym do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i działa poprzez zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu, co prowadzi do poprawy nastroju i łagodzenia objawów zaburzeń psychicznych.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Paroxinor

Przeciwwskazania oraz środki ostrożności do stosowania Paroxinor obejmują:

 • Nadwrażliwość na paroksetynę lub inne składniki leku – Osoby uczulone na substancje zawarte w leku nie powinny stosować Paroxinor. Objawy alergii mogą obejmować wysypkę, świąd, trudności w oddychaniu, czy obrzęk twarzy lub gardła.
 • Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO – Paroxinor nie powinien być stosowany równocześnie z lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (MAO), takimi jak moklobemid czy selegilina. Należy zachować przynajmniej dwutygodniową przerwę między zakończeniem stosowania inhibitorów MAO a rozpoczęciem terapii paroksetyną. Podobnie, po zakończeniu leczenia Paroxinor, należy odczekać dwa tygodnie przed rozpoczęciem terapii inhibitorami MAO.
 • Zespół serotoninowy – Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego związane jest ze stosowaniem kilku leków wpływających na poziom serotoniny, jak również z przedawkowaniem Paroxinor. Objawy zespołu serotoninowego obejmują między innymi drżenie, nadmierną potliwość, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia równowagi, biegunkę, czy też pobudzenie. W przypadku wystąpienia podejrzeń o zespół serotoninowy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Ciąża i karmienie piersią – Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią powinny stosować Paroxinor wyłącznie wtedy, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub dziecka. Lek może przenikać do mleka matki, co może wpłynąć na dziecko.
 • Niewydolność wątroby lub nerek – Osoby z niewydolnością wątroby lub nerek powinny stosować Paroxinor z ostrożnością, gdyż lek jest metabolizowany w wątrobie i wydalany przez nerki. Może być konieczne dostosowanie dawki leku.
 • Stosowanie innych leków – Przed rozpoczęciem stosowania Paroxinor, należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, w celu uniknięcia interakcji i potencjalnego zwiększenia ryzyka działań niepożądanych.
 • Osoby starsze – Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej podatni na działania niepożądane Paroxinor, w związku z czym może być konieczne dostosowanie dawki leku.
 • Dzieci i młodzież – Paroxinor nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, ponieważ może zwiększać ryzyko wystąpienia samobójczych myśli i zachowań, szczególnie na początku leczenia lub przy zmianie dawki. W przypadku konieczności stosowania Paroxinor u osób poniżej 18 lat, lekarz powinien ściśle monitorować pacjenta pod kątem takich objawów.
 • Osoby z zaburzeniami psychicznymi – Pacjenci z historią zaburzeń psychicznych, w tym myśli samobójczych, powinni być monitorowani przez lekarza podczas stosowania Paroxinor, gdyż może wystąpić zaostrzenie objawów.
 • Osoby z jaskrą – Pacjenci z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania powinni zachować ostrożność podczas stosowania Paroxinor, gdyż lek może wpływać na ciśnienie wewnątrzgałkowe.
 • Osoby z padaczką – Pacjenci z padaczką lub historią napadów drgawkowych powinni być ściśle monitorowani przez lekarza podczas stosowania Paroxinor, gdyż lek może zwiększać ryzyko wystąpienia napadów.
 • Osoby z cukrzycą – Pacjenci z cukrzycą powinni regularnie kontrolować poziom glukozy we krwi podczas stosowania Paroxinor, gdyż lek może wpływać na glikemię.
 • Osoby z chorobą serca – Pacjenci z chorobami serca, w tym niedawno przebytym zawałem serca, powinni zachować ostrożność podczas stosowania Paroxinor, gdyż lek może wpływać na rytm serca.

Pamiętaj, że to nie jest pełna lista przeciwwskazań i środków ostrożności dotyczących Paroxinor. Przed rozpoczęciem leczenia koniecznie skonsultuj się z lekarzem, który uwzględni Twoją historię chorób i indywidualne czynniki ryzyka.

Dawkowanie Paroxinor

Dawkowanie Paroxinor może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, rodzaju zaburzeń, jak również innych czynników, takich jak wiek, stan zdrowia czy reakcja na leczenie. Poniżej przedstawiam ogólne zalecenia dotyczące dawkowania Paroxinor, jednak zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.

 • Depresja: Zwykle dawka początkowa wynosi 20 mg na dobę, podawana raz dziennie, rano. Lekarz może zwiększyć dawkę w zależności od potrzeb pacjenta, jednak maksymalna dawka nie powinna przekroczyć 50 mg na dobę.
 • Zaburzenia lękowe: Dawka początkowa to zwykle 10 mg na dobę, podawana raz dziennie, rano. Lekarz może stopniowo zwiększać dawkę w zależności od reakcji pacjenta, do maksymalnie 50 mg na dobę.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD): Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 20 mg na dobę, podawana raz dziennie, rano. W zależności od potrzeb pacjenta, lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnie 60 mg na dobę.
 • Zaburzenia stresu pourazowego (PTSD): Dawka początkowa wynosi zwykle 20 mg na dobę, podawana raz dziennie, rano. Lekarz może stopniowo zwiększać dawkę w zależności od reakcji pacjenta, do maksymalnie 50 mg na dobę.

Paroxinor jest dostępny w postaci tabletek. Lek należy przyjmować raz dziennie, najlepiej rano, popijając wystarczającą ilością wody. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków, ale w przypadku wystąpienia dolegliwości żołądkowych, warto zażywać lek podczas posiłku. Ważne jest, aby zażywać Paroxinor o tej samej porze każdego dnia, aby utrzymać stałe stężenie leku we krwi.

Należy unikać przekraczania zalecanej dawki, a także samodzielnego zmniejszania lub zwiększania dawki leku bez konsultacji z lekarzem. Leczenie antydepresyjne zwykle trwa kilka tygodni, a w przypadku niektórych pacjentów nawet kilka miesięcy. Ważne jest, aby kontynuować leczenie, nawet jeśli pacjent zauważy poprawę, ponieważ przedwczesne przerwanie leczenia może prowadzić do nawrotu objawów.

Z czym nie łączyć leku Paroxinor

Interakcje Leku Paroxinor z Innymi Lekami Lek Paroxinor, stosowany w leczeniu depresji i innych zaburzeń, może wchodzić w interakcje z różnymi lekami, co może wpływać na ich działanie oraz powodować dodatkowe działania niepożądane.

Trójpierścieniowe Leki Przeciwdepresyjne i Paroxinor Jednoczesne stosowanie Paroxinoru z lekami trójpierścieniowymi, takimi jak klomipramina, nortryptylina, może prowadzić do wzajemnego nasilenia działania i zwiększenia ryzyka działań niepożądanych, w tym symptomów serotoninergicznych.

SSRI i Paroxinor Stosowanie Paroxinoru razem z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), takimi jak cytalopram, fluoksetyna, może nasilać efekty serotoninergiczne obu leków, zwiększając ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego.

L-Tryptofan, Inhibitory MAO, Lit i Paroxinor Łączenie Paroxinoru z L-tryptofanem (stosowanym w zaburzeniach snu), inhibitorami MAO (depresja, choroba Parkinsona), litami (zaburzenia umysłowe) może prowadzić do nasilenia efektów serotoninergicznych, zwiększając ryzyko poważnych działań niepożądanych, w tym zespołu serotoninowego.

Buprenorfina, Ziel Dziurawca, Tryptany, Tramadol, Linezolid i Inne i Paroxinor Stosowanie Paroxinoru z buprenorfiną, zielem dziurawca, tryptanami (sumatryptanem), tramadolem, linezolidem, metylotioniniowym chlorem, petydyną, fentanylem może prowadzić do zwiększenia działania serotoninergicznego i ryzyka zespołu serotoninowego.

Perfenazyna, Rysperydon i Inne Leki Przeciwpsychotyczne i Paroxinor Współużytkowanie Paroxinoru z lekami przeciwpsychotycznymi (perfenazyną, rysperydonem) może zwiększać częstość działań niepożądanych, w tym ciężkich zaburzeń sercowych.

Propafenon, Flekainid, Metoprolol, Prawastatyna i Paroxinor Jednoczesne stosowanie Paroxinoru z propafenonem, flekainidem (rytm serca), metoprololem (niewydolność serca), prawastatyną (cholesterol) może prowadzić do zwiększenia działań niepożądanych tych leków.

Fenobarbital, Karbamazepina, Fenytoina, Ryfampicyna i Paroxinor Stosowanie Paroxinoru z lekami przeciwpadaczkowymi (fenobarbital, karbamazepina, fenytoina), antybiotykiem ryfampicyną, może osłabiać działanie Paroxinoru poprzez nasilenie jego metabolizmu.

Tamoksyfen i Paroxinor Łączenie Paroxinoru z tamoksyfenem (leczenie raka piersi) może zmniejszać skuteczność działania tamoksyfenu.

NLPZ, Warfaryna i Paroxinor Współużytkowanie Paroxinoru z NLPZ (np. ibuprofenem), warfaryną może prowadzić do zwiększonego ryzyka krwawienia.

Procyklidyna i Paroxinor Stosowanie Paroxinoru z procyklidyną (choroba Parkinsona) może zwiększać częstość działań niepożądanych.

Miwakurium, Suksametonium i Paroxinor Stosowanie Paroxinoru z lekami do znieczulenia ogólnego (miwakurium, suksametonium) może wpływać na ich skuteczność.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Paroxinor

Skutki uboczne leku Paroxinor

Paroxinor może powodować skutki uboczne u niektórych pacjentów. Poniżej lista możliwych skutków ubocznych wraz z ich opisem i prawdopodobieństwem wystąpienia. Należy pamiętać, że nie każdy pacjent doświadcza tych skutków ubocznych, a ich wystąpienie może być indywidualne.

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • Nudności: Występujące szczególnie na początku leczenia, mogą ustąpić po kilku dniach. W razie konieczności można przyjmować lek w trakcie posiłków, aby zmniejszyć ryzyko nudności.
 • Bóle głowy: Mogą wystąpić na początku leczenia, ale zwykle ustępują po kilku dniach.
 • Zmęczenie i senność: Pacjenci mogą odczuwać zmęczenie i senność podczas przyjmowania Paroxinor, co może wpłynąć na codzienne czynności.

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • Bezsenność: Niektórzy pacjenci mogą doświadczać problemów ze snem podczas stosowania Paroxinor. W takim przypadku warto skonsultować się z lekarzem, który może dostosować dawkę lub zaproponować inne rozwiązania.
 • Suchość w ustach: Występuje u niektórych pacjentów, może być uciążliwa, ale zwykle ustępuje po kilku dniach.
 • Zawroty głowy: Mogą wystąpić, ale zwykle ustępują po kilku dniach.
 • Problemy trawienne, takie jak bóle brzucha, biegunka lub zaparcia: Mogą wystąpić, ale zwykle ustępują po kilku dniach. W razie konieczności można przyjmować lek w trakcie posiłków, aby zmniejszyć ryzyko problemów żołądkowych.
 • Zmniejszenie libido: Paroxinor może wpłynąć na popęd seksualny, co może być tymczasowe lub trwałe. W przypadku problemów warto porozmawiać z lekarzem.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

 • Reakcje alergiczne: W przypadku wystąpienia obrzęków, trudności w oddychaniu, wysypki lub swędzenia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Zaburzenia krwawienia: Paroxinor może wpłynąć na krzepliwość krwi, powodując krwawienie z nosa, krwawienie dziąseł czy siniaki. W przypadku niepokojących objawów należy skonsultować się z lekarzem.
 • Hyponatremia: Niski poziom sodu we krwi (hyponatremia) może wystąpić rzadko u pacjentów stosujących Paroxinor. Objawy mogą obejmować nudności, bóle głowy, osłabienie, dezorientację i drgawki. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Zespół serotoninowy: Ten potencjalnie groźny stan może wystąpić, gdy poziom serotoniny we krwi staje się zbyt wysoki. Objawy obejmują niepokój, zaburzenia rytmu serca, drżenie, nadmierne pocenie się, biegunkę, drgawki i utratę przytomności. W przypadku wystąpienia tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalnym oddziałem ratunkowym.
 • Wzrost masy ciała: Niektórzy pacjenci mogą doświadczyć wzrostu masy ciała podczas stosowania Paroxinor. W takim przypadku warto zwrócić uwagę na dietę i aktywność fizyczną, a także porozmawiać z lekarzem o ewentualnych zmianach dawkowania lub leczenia.
 • Suicidalne myśli lub zachowania: Rzadko Paroxinor może prowadzić do nasilenia myśli samobójczych lub samookaleczających, szczególnie na początku leczenia i u młodych pacjentów. Jeśli doświadczasz takich myśli lub zauważasz zmiany w zachowaniu u bliskiej osoby, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

 • Zaburzenia widzenia: Niektórzy pacjenci mogą doświadczyć zaburzeń widzenia, takich jak podwójne widzenie, nieostrość wzroku czy trudności w akomodacji. W przypadku takich objawów warto skonsultować się z lekarzem.
 • Reakcje skórne: Bardzo rzadko mogą wystąpić poważne reakcje skórne, takie jak pęcherze, złuszczanie się skóry czy zaczerwienienie. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

To nie jest wyczerpująca lista skutków ubocznych związanych ze stosowaniem Paroxinor. Jeśli wystąpią inne objawy lub skutki uboczne niepokojące pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Paroxinor

Pytania naszych Pacjentów

Czy Paroxinor to silny lek?

Paroxinor to silny lek psychotropowy, który należy do klasy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Jest stosowany w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i innych zaburzeń psychicznych. Jednak, jak każdy lek psychotropowy, powinien być stosowany wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza, ponieważ może powodować wiele działań niepożądanych i interakcji z innymi lekami.

Czy Paroxinor to psychotrop?

Tak, Paroxinor jest lekiem psychotropowym.

Na co pomaga Paroxinor?

Paroxinor jest lekiem z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), który pomaga w leczeniu zaburzeń depresyjnych oraz różnych rodzajów zaburzeń lękowych. Zwiększa dostępność serotoniny w mózgu, co prowadzi do poprawy nastroju i łagodzenia objawów depresji i lęku.

Czy Paroxinor to antydepresant?

Tak, Paroxinor jest antydepresantem.

Czy Paroxinor obniża ciśnienie?

Paroxinor nie jest lekiem stosowanym bezpośrednio do obniżania ciśnienia tętniczego, ale może wpłynąć na ciśnienie krwi u niektórych pacjentów.

Czy można odstawić Paroxinor?

Tak, można odstawić Paroxinor, ale proces odstawiania tego leku powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami lekarza.

Czy Paroxinor powoduje tycie?

Paroxinor może powodować tycie u niektórych pacjentów, ale to nie jest powszechny efekt uboczny.

Czy Paroxinor to to samo co Parogen?

Paroxinor i Parogen to leki, które mają tę samą substancję czynną - paroksetynę.

Czy przy Paroxinor można pić alkohol?

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas leczenia Paroxinorem, ponieważ alkohol może nasilać działanie niepożądane leku, takie jak senność czy zawroty głowy. Ponadto, alkohol może osłabiać skuteczność leczenia i wpływać negatywnie na przebieg leczenia zaburzeń psychicznych.

Czy Paroxinor poprawia nastrój?

Tak, Paroxinor może poprawić nastrój u osób cierpiących na depresję, zaburzenia lękowe oraz inne zaburzenia psychiczne. Działając jako inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny, zwiększa ilość serotoniny w mózgu, co może pomóc złagodzić objawy depresji i innych zaburzeń nastroju.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Paroxinor? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaParoxetini hydrochloridum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentOrion

Zamienniki dla leku Paroxinor

Paroxetine (Paroksetyna), Rexetin, Seroxat, Xetanor.

Ostatnia aktualizacja: 4 lipca 2024