Voltaren SR 100

Voltaren SR 100 to lek zawierający diklofenak sodowy – NLPZ o działaniu przeciwreumatycznym, przeciwzapalnym, przeciwbólowym, przeciwgorączkowym. Stosowany w chorobach reumatycznych, bólach po urazach/operacjach, dolegliwościach ginekologicznych. Regularne kontrole krwi są wymagane podczas terapii.

Działanie Voltaren SR 100

Voltaren SR 100, zawierający diklofenak sodowy, działa jako niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ). Lek hamuje produkcję prostaglandyn, substancji, które odgrywają kluczową rolę w procesach zapalnych, bólu i gorączce.

Dzięki temu działa przeciwzapalnie, przeciwreumatycznie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Jest używany do leczenia różnych stanów, takich jak choroby reumatyczne, bóle pourazowe, bóle pooperacyjne, a także w przypadkach zapaleń i bólów w ginekologii.

Podczas leczenia Voltarenem SR 100, regularne badania krwi są wymagane, aby monitorować funkcję wątroby, nerek i ogólny obraz krwi.

Wskazania do stosowania Voltaren SR 100

Voltaren SR 100, zawierający diklofenak sodowy, jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) stosowanym do leczenia różnych stanów chorobowych. Poniżej znajdują się szczegółowe wskazania do stosowania tego leku:

 • Zapalne lub zwyrodnieniowe postaci choroby reumatycznej: Lek jest skuteczny w leczeniu stanów takich jak reumatoidalne zapalenie stawów (chroniczne zapalenie stawów o charakterze autoimmunologicznym), zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (choroba z grupy spondyloartropatii), choroby zwyrodnieniowej stawów (osteoartroza), oraz bólu i stanów zapalnych związanych ze zmianami w kręgosłupie, a także reumatyzmu pozastawowego.
 • Bóle spowodowane pourazowymi i pooperacyjnymi stanami zapalnymi i obrzękami: Voltaren SR 100 jest używany do łagodzenia bólu i stanu zapalnego po urazach, w tym po zabiegach stomatologicznych i ortopedycznych.
 • Stany bólowe i/lub zapalne w ginekologii: Lek może być stosowany do leczenia pierwotnego bolesnego miesiączkowania (dysmenorrhoea) oraz zapaleń przydatków (adneksit).

Podczas leczenia Voltarenem SR 100, ważne jest przeprowadzanie regularnych badań kontrolnych, szczególnie krwi, w celu monitorowania funkcji wątroby, nerek oraz ogólnego stanu krwi. Jest to szczególnie istotne, gdy leczenie trwa dłużej niż 4 tygodnie.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Voltaren SR 100

Przeciwwskazania do stosowania Voltaren SR 100 obejmują:

 • Uczulenie na diklofenak lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • Historyczna reakcja alergiczna na leki przeciwzapalne lub przeciwbólowe, takie jak kwas acetylosalicylowy, diklofenak lub ibuprofen. Reakcje mogą obejmować astmę, katar, wysypkę skórną, obrzęk twarzy, warg, języka, gardła i/lub kończyn (objawy obrzęku naczynioruchowego), trudności z oddychaniem, ból w klatce piersiowej lub wszelkie inne reakcje o podłożu alergicznym.
 • Czynna lub historyczna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, krwawienie lub perforacja. Jeżeli pacjent w przeszłości odczuwał dyskomfort w okolicach żołądka lub zgagę po przyjęciu leków przeciwzapalnych.
 • Trzeci trymestr ciąży.
 • Niewydolność wątroby.
 • Niewydolność nerek.
 • Diagnozowana choroba serca i/lub choroba naczyń mózgowych np. po przebyciu zawału serca, udaru, mini-udaru (przejściowego niedokrwienia mózgu) lub zatoru naczyń krwionośnych serca, lub mózgu, albo zabiegu udrożnienia, lub pomostowania zamkniętych naczyń.
 • Zaburzenia krążenia (choroba naczyń obwodowych).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

 • Choroba układu sercowo-naczyniowego: lek nie powinien być stosowany w dawkach przekraczających 100 mg na dobę przez więcej niż 4 tygodnie, jeżeli występują istotne czynniki ryzyka takie jak wysokie ciśnienie krwi, nieprawidłowo zwiększone stężenia tłuszczów we krwi (cholesterolu, triglicerydów) lub jeśli pacjent jest osobą palącą.
 • Wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub choroba Leśniowskiego-Crohna: diklofenak może zaostrzyć przebieg choroby.
 • Zaburzenia czynności wątroby: diklofenak może powodować zaostrzenie przebiegu choroby. Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących wykonywania kontrolnych badań czynności wątroby.
 • Astma, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, przewlekła obturacyjna choroba płuc lub przewlekłe zakażenie dróg oddechowych: pacjent jest bardziej narażony na wystąpienie reakcji alergicznej na diklofenak.
 • Porfirię wątrobową: diklofenak może wywołać napad porfirii.
 • Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powyżej) mogą być bardziej podatni na działanie leku.
 • Voltaren SR 100 mogą wchodzić w interakcje z innymi lekami. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.
 • Lek może przemijająco hamować agregację płytek krwi.
 • Voltaren SR 100 nie są zalecane dla dzieci i młodzieży ze względu na wielkość dawki.

Pamiętaj, że informacje te są ogólne i nie zastąpią porady lekarza. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania nowego leku.

Jak stosować Voltaren SR 100?

Stosowanie leku Voltaren SR 100 powinno zawsze odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza, i nie należy przekraczać zalecanych dawek. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli: Zalecana początkowa dawka dobowa wynosi 100 mg do 150 mg, podawana jako jedna tabletka leku Voltaren SR 100. W łagodniejszych przypadkach oraz w leczeniu przewlekłym wystarcza zazwyczaj jedna tabletka leku Voltaren SR 100 na dobę. Jeżeli objawy są najbardziej odczuwalne w nocy lub nad ranem, zaleca się przyjmowanie leku wieczorem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży: Ze względu na wielkość dawki, lek Voltaren SR 100, nie jest zalecane do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powyżej): Lek należy stosować ostrożnie, zazwyczaj w najmniejszych skutecznych dawkach.

Pacjenci z chorobą układu krążenia lub istotnymi czynnikami ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych: Leczenie diklofenakiem powinno odbywać się tylko po dokonaniu rozważnej oceny sytuacji i tylko dawkami ≤100 mg na dobę, jeśli leczenie trwa dłużej niż 4 tygodnie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby: Lek Voltaren SR 100 jest przeciwwskazany u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby w stopniu łagodnym do umiarkowanego zaleca się zachowanie ostrożności.

Tabletki należy połknąć w całości, popijając wodą, najlepiej podczas posiłku. Nie należy dzielić ani żuć tabletki.

Jeżeli lek Voltaren SR 100 jest przyjmowany długotrwale, pacjent powinien regularnie kontaktować się z lekarzem, aby upewnić się, że nie wystąpiły żadne objawy niepożądane.

W przypadku przedawkowania leku Voltaren SR 100, mogą wystąpić objawy takie jak wymioty, krwotok z przewodu pokarmowego, biegunki, zawroty głowy, szumy uszne lub drgawki. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub udać się do szpitalnego oddziału ratunkowego.

Jeżeli pacjent pominie dawkę leku Voltaren SR 100, powinien on przyjąć ją jak najszybciej po tym, jak sobie przypomni. Jeśli jednak minęła więcej niż połowa czasu dzielącego dwie dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki i należy przyjąć następną dawkę według wcześniejszego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Z czym nie łączyć leku Voltaren SR 100

Leki litowe i leki przeciwdepresyjne SSRI – Leki litowe (stosowane w leczeniu zaburzeń nastroju) i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI, stosowane w leczeniu depresji) mogą wchodzić w interakcje z Voltaren SR 100. Ta interakcja może prowadzić do wzrostu stężenia litu lub SSRI we krwi, co zwiększa ryzyko działań niepożądanych.

Digoksyna – Digoksyna, stosowana w leczeniu chorób serca, może mieć zwiększone stężenie we krwi pod wpływem Voltaren SR 100, co nasila ryzyko działań niepożądanych leku na serce.

Leki moczopędne – Leki diuretyczne, zwiększające ilość wydalanego moczu, mogą mieć zmniejszoną skuteczność przy jednoczesnym stosowaniu z Voltaren SR 100. Może to prowadzić do zatrzymania płynów i zwiększenia ciśnienia krwi.

Inhibitory konwertazy angiotensyny i leki beta-adrenolityczne – Leki te stosowane w nadciśnieniu i niewydolności serca mogą mieć zmniejszoną skuteczność, co może prowadzić do pogorszenia kontroli nad ciśnieniem krwi.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i kortykosteroidy – Równoczesne stosowanie tych leków z Voltaren SR 100 może zwiększać ryzyko poważnych problemów żołądkowo-jelitowych, takich jak krwawienia, wrzody czy perforacje.

Leki przeciwzakrzepowe i leki hamujące działanie płytek – Współużytkowanie tych leków z Voltaren SR 100 może zwiększać ryzyko krwawień.

Leki przeciwcukrzycowe – Voltaren SR 100 może wpływać na poziom cukru we krwi, co wymaga uważnego monitorowania u pacjentów z cukrzycą.

Metotreksat – Może dojść do zwiększenia toksyczności metotreksatu, co wymaga ostrożności przy jednoczesnym stosowaniu.

Cyklosporyna i takrolimus – Możliwe jest zwiększenie toksyczności tych leków immunosupresyjnych, stosowanych po przeszczepach, przy równoczesnym stosowaniu z Voltaren SR 100.

Trimetoprim – Może dochodzić do zwiększenia ryzyka hiperkaliemii (wysokiego poziomu potasu we krwi).

Chinolony przeciwbakteryjne – Wzrost ryzyka wystąpienia drgawek przy jednoczesnym stosowaniu z Voltaren SR 100.

Kolestypol i cholestyramina – Leki te mogą zmniejszać wchłanianie Voltaren SR 100, co może wpływać na jego skuteczność.

Worykonazol i fenytoina – Może dochodzić do wzrostu stężenia tych leków we krwi, co zwiększa ryzyko działań niepożądanych.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Voltaren SR 100

Skutki uboczne leku Voltaren SR 100

Działania niepożądane często występujące (≥1/100 do <1/10):

 • Ból głowy, zawroty głowy
 • Nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha, wzdęcia, zmniejszony apetyt
 • Zwiększenie aktywności aminotransferaz
 • Wysypka

Działania niepożądane niezbyt często występujące (≥1/1 000 do < 1/100):

 • Zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej

Działania niepożądane rzadko występujące (≥1/10 000 do < 1/1 000):

 • Nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne (w tym nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego i wstrząs)
 • Senność
 • Astma (w tym duszność)
 • Zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienia z przewodu pokarmowego, krwawe wymioty, krwawe biegunki, smoliste stolce
 • Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (z krwawieniem lub bez i perforacją)
 • Zapalenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby
 • Pokrzywka
 • Obrzęk

Działania niepożądane bardzo rzadko występujące (<1/10 000):

 • Zmiany krwi: trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów we krwi obwodowej), anemia (w tym anemia hemolityczna i aplastyczna), agranulocytoza (niedobór krwinek białych- granulocytów obojętnochłonnych)
 • Obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk twarzy)
 • Zaburzenia psychiczne: dezorientacja, depresja, bezsenność, koszmary senne, drażliwość, zaburzenia psychotyczne
 • Zaburzenia neurologiczne: parestezje, zaburzenia pamięci, drgawki, lęk, drżenie, jałowe zapalenie opon mózgowych, zaburzenia smaku, udar naczyniowy mózgu
 • Zaburzenia widzenia: niewyraźne widzenie, podwójne widzenie
 • Zaburzenia słuchu: szumy uszne, zaburzenia słuchu
 • Zaburzenia krążenia: nadciśnienie tętnicze, zapalenie naczyń
 • Zapalenie płuc
 • Zaburzenia przewodu pokarmowego: zapalenie okrężnicy (także krwotoczne zapalenie okrężnicy oraz zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia okrężnicy, choroba Crohna), zaparcia, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (w tym wrzodziejące zapalenie jamy ustnej), zapalenie języka, zaburzenia w obrębie przełyku, błoniaste zwężenie jelit, zapalenie trzustki
 • Piorunujące zapalenie wątroby, martwica wątroby, niewydolność wątroby
 • Zaburzenia skóry: wysypka pęcherzowa, egzema, rumień, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella), złuszczające zapalenie skóry, łysienie, reakcje nadwrażliwości na światło, plamica, choroba Schönleina-Henocha, świąd
 • Zaburzenia nerek: ostra niewydolność nerek, krwiomocz, białkomocz, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, martwica brodawek nerkowych

Działania niepożądane o nieznanej częstości:

 • Jednoczesne pojawienie się bólu w klatce piersiowej i reakcji alergicznych (objawy zespołu Kounisa)

Dodatkowo, przyjmowanie takich leków, jak Voltaren SR 100, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Przy długotrwałym stosowaniu tych leków, należy regularnie kontaktować się z lekarzem, aby upewnić się, że nie wystąpiły żadne objawy niepożądane. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych takich jak dyskomfort w żołądku, krwawe wymioty, zaburzenia skórne, problemy z oddychaniem, zażółcenie skóry, utrzymująca się gorączka, obrzęk, ciężka migrena, ból w klatce piersiowej połączony z kaszlem, czy krwawienia z odbytu, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skonsultować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Voltaren SR 100

Pytania naszych Pacjentów

Czy można dostać Voltaren SR bez recepty?

Voltaren SR, zawierający diklofenak, jest lekiem na receptę stosowanym do łagodzenia objawów stanów zapalnych, takich jak ból i obrzęk, i wymaga zapisu lekarskiego ze względu na potencjalne działania niepożądane i interakcje z innymi lekami.

Czy stosując Voltaren SR można pić alkohol?

Choć bezpośrednio Voltaren SR nie zawiera informacji o zakazie spożywania alkoholu, zaleca się ostrożność, ponieważ zarówno alkohol, jak i Voltaren SR (diklofenak) mogą obciążać wątrobę i zwiększać ryzyko problemów z układem pokarmowym. Ponadto, spożycie alkoholu może nasilać pewne działania niepożądane takie jak zawroty głowy i senność.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Voltaren SR 100? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaDiclofenacum natricum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentNovartis Poland Sp. z o.o.

Zamienniki dla leku Voltaren SR 100

Diclac Czopki, DicloDuo, Dicloberl, Naklofen Duo, Olfen Uno, Solacutan.

Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia 2024