Olfen Uno

Olfen Uno jest to lek, który wykazują działanie przeciwzapalne. Preparat ten zaliczany jest do niesteroidowych leków przeciwzapalnych i dostępny jest jedynie na receptę. Występuje w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Działanie Olfen Uno

Lek Olfen Uno zaliczany jest do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Ma on szerokie zastosowanie i wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, a także przeciwgorączkowe. Stosowany jest u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, chorobą zwyrodnieniową stawów, chorobą Bechterewa, a także zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa.

Substancją czynną leku Olfen Uno jest diklofenak sodowy. Mechanizm działania tej substancji w uogólnieniu polega na zahamowaniu biosyntezy prostaglandyn, które z kolei są odpowiedzialne za rozwój stanu zapalnego, a także ból i gorączkę.

Wskazania do stosowania leku Olfen Uno

 1. Reumatoidalne zapalenie stawów: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to przewlekła choroba autoimmunologiczna, która powoduje ból, obrzęk i sztywność w stawach. Lek Olfen Uno jest stosowany w leczeniu RZS, aby złagodzić objawy choroby i poprawić jakość życia pacjentów.
 2. Choroba zwyrodnieniowa stawów: Choroba zwyrodnieniowa stawów (CZS) to postępujące uszkodzenie chrząstki stawowej, co prowadzi do bólu, sztywności i ograniczenia ruchomości stawów. Olfen Uno jest stosowany w leczeniu CZS, aby złagodzić ból i zapobiegać dalszemu pogorszeniu stanu stawów.
 3. Zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa (choroba Bechterewa): Zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa (choroba Bechterewa) to choroba autoimmunologiczna, która powoduje zapalenie stawów kręgosłupa i innych stawów, prowadząc do sztywności i bólu. Olfen Uno jest stosowany w leczeniu choroby Bechterewa, aby zmniejszyć ból i sztywność stawów.
 4. Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa: Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa są związane z postępującym zużyciem krążków międzykręgowych i innych struktur kręgosłupa, co prowadzi do bólu i ograniczenia ruchomości. Olfen Uno jest stosowany w leczeniu zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, aby zmniejszyć ból i poprawić ruchomość kręgosłupa.
 5. Reumatyzm pozastawowy: Reumatyzm pozastawowy to choroba autoimmunologiczna, która wpływa na tkanki miękkie i narządy wewnętrzne, powodując ból i stan zapalny. Olfen Uno jest stosowany w leczeniu reumatyzmu pozastawowego, aby złagodzić ból i stan zapalny.
 6. Bóle po urazach i po zabiegach chirurgicznych: Bóle po urazach i po zabiegach chirurgicznych są związane z urazami tkanek miękkich i szkieletowych, co prowadzi do bólu i stanu zapalnego. Olfen Uno jest stosowany w leczeniu bólu po urazach i po zabiegach chirurgicznych, aby złagodzić ból i stan zapalny.
 7. Bóle stawowe: Bóle stawowe mogą być spowodowane przez różne choroby, takie jak RZS, CZS, choroba Bechterewa lub zmiany zwyrodnieniowe. Olfen Uno jest stosowany w leczeniu bólu stawowego, aby złagodzić ból i stan zapalny.
 8. Bolesne miesiączki: Bolesne miesiączki (dysmenorrhea) to ból brzucha i miednicy, który występuje u niektórych kobiet podczas menstruacji. Olfen Uno jest stosowany w leczeniu bolesnych miesiączek, aby złagodzić ból i zapobiec dyskomfortowi związanemu z menstruacją.

Przeciwwskazania do stosowania leku Olfen Uno

Przeciwwskazaniami do stosowania leku Olfen Uno są:

 1. Nadwrażliwość na substancję czynną lub jakikolwiek ze składników leku: Osoby, które są nadwrażliwe na diklofenak lub jakikolwiek inny składnik leku, nie powinny stosować Olfen Uno.
 2. Nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLZP): Osoby, które są nadwrażliwe na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (takie jak aspiryna, ibuprofen lub naproksen), powinny unikać stosowania Olfen Uno.
 3. Występowanie napadów astmy, pokrzywki lub ostrego zapalenia błony śluzowej nosa po zastosowaniu pochodnych kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ: Osoby, które doświadczają napadów astmy, pokrzywki lub ostrego zapalenia błony śluzowej nosa po zastosowaniu pochodnych kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ, nie powinny stosować Olfen Uno.
 4. Zaburzenia czynności układu krwiotwórczego: Osoby z zaburzeniami czynności układu krwiotwórczego, takie jak anemia lub trombocytopenia, powinny unikać stosowania Olfen Uno.
 5. Czynna choroba wrzodowa żołądka/dwunastnicy, krwawienie, perforacja: Osoby z czynną chorobą wrzodową żołądka/dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, nie powinny stosować Olfen Uno.
 6. Krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacja związane z leczeniem NLZP: Osoby, które doświadczyły krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacji związanych z leczeniem innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, powinny unikać stosowania Olfen Uno.
 7. Czynne/nawracające owrzodzenia lub krwawienia żołądka (2 lub więcej epizody owrzodzenia lub krwawienia – potwierdzone): Osoby z czynnymi lub nawracającymi owrzodzeniami lub krwawieniami żołądka (2 lub więcej epizodów owrzodzenia lub krwawienia – potwierdzone), nie powinny stosować Olfen Uno.
 8. Ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca: Osoby z ciężką niewydolnością wątroby, nerek lub serca, nie powinny stosować Olfen Uno.
 9. Stwierdzona zastoinowa niewydolność serca (klasa II – IV wg NYHA): Osoby ze stwierdzoną zastoinową niewydolnością serca (klasa II – IV wg NYHA), nie powinny stosować Olfen Uno.
 10. Choroba niedokrwienna serca: Osoby z chorobą niedokrwienną serca, taką jak dusznica bolesna lub zawał mięśnia sercowego, powinny unikać stosowania Olfen Uno.
 11. Choroba naczyń obwodowych: Osoby z chorobami naczyń obwodowych, takimi jak miażdżyca lub choroba Raynauda, powinny unikać stosowania Olfen Uno.
 12. Choroba naczyń mózgowych: Osoby z chorobami naczyń mózgowych, takimi jak udar lub tętniak, powinny unikać stosowania Olfen Uno.
 13. III trymestr ciąży: Olfen Uno jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży, ponieważ może wpływać negatywnie na dziecko i zwiększać ryzyko powikłań urodzeniowych.

Dawkowanie leku Olfen Uno

Lek Olfen Uno przeznaczony jest do stosowania doustnego. Dawkę, częstotliwość stosowania, a także czas trwania terapii ustala lekarz. Tabletki lub kapsułki leku  należy połykać w całości, nie wolno ich żuć, dzielić ani rozgryzać. Lek należy stosować w porze posiłku popijając go wodą.

Podczas leczenia z zastosowaniem leku Olfen Uno należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć porady specjalisty. Lekarz dawkę dopasowuje indywidualnie, tak aby była to jak najmniejsza skuteczna dawka. Czas trwania terapii również powinien być możliwe jak najkrótszy.

Zalecana dobowa dawka diklofenaku to 150 mg.

W przypadku osób dorosłych zalecana dobowa dawka diklofenaku sodowego to 1 tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu czyli 150 mg diklofenaku.

Leku Olfen Uno nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Przedawkowanie leku

Objawy przedawkowania leku Olfen Uno nie są charakterystyczne, Najczęściej związane są one z:

 • zaburzeniami czynności ośrodkowego układu nerwowego: zawroty głowy, bóle głowy, drgawki, szumy uszne, utrata świadomości,
 • zaburzeniami przewodu pokarmowego: bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka, krwotok z przewodu pokarmowego.

W przypadku silnego zatrucia może dojść do wystąpienia ostrej niewydolności nerek i uszkodzenia wątroby. W przypadku przedawkowania konieczna jest natychmiastowa konsultacja lekarska lub należy udać się do szpitala.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Olfen Uno

Istnieją sytuacje, podczas stosowania leku Olfen Uno, kiedy należy zachować szczególne środki ostrożności. Do takich sytuacji zalicza się:

 • zwiększone ryzyko wystąpienia owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego:
 • owrzodzenie w wywiadzie (w szczególności powikłane krwotokiem lub perforacją),
 • podeszły wiek,
 • równoległe stosowanie innych leków, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka/dwunastnicy lub krwawień:
 • doustne kortykosteroidy,
 • leki przeciwzakrzepowe,
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny – SSRI,
 • leki przeciwpłytkowe
 • toczeń rumieniowaty układowy,
 • mieszane choroby tkanki łącznej,
 • mała masa ciała,
 • osłabienie,
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego – istnieje ryzyko zaostrzenia tej choroby,
 • choroba Leśniowskiego – Crohna – istnieje ryzyko zaostrzenia tej choroby,
 • zaburzenia hemostazy – istnieje ryzyko krawawienia,
 • zaburzenia czynności wątroby – istnieje ryzyko pogorszenia stanu ogólnego,
 • porfiria wątrobowa – istnieje ryzyko wywołania ataku choroby,
 • astma,
 • sezonowy alergiczny nieżyt nosa,
 • obrzęk błony śluzowej nosa,
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),
 • przewlekłe zakażenia układu oddechowego (dotyczy szczególnie sytuacji, gdy objawy zbliżone są do objawów alergicznego nieżytu nosa, a także pacjentów uczulonych na inne substancje) – istnieje ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli, obrzęku Quinckego lub pokrzywki),
 • zaburzona czynność serca lub nerek,
 • nadciśnienie tętnicze w wywiadzie,
 • podeszły wiek,
 • równoległe stosowanie leków moczopędnych lub leków, które znacząco wpływają na czynność nerek,
 • pacjenci z nadmierną utratą płynu pozakomórkowego o różnej etiologii,
 1. Stosowanie diklofenaku może zwiększać ryzyko wystąpienia zdarzeń zakrzepowych tętnic, zwłaszcza u osób, u których:
 • nadciśnienie tętnicze jest źle kontrolowane,
 • występuje zastoinowa niewydolność serca,
 • występuje utrwalona choroba niedokrwienna serca,
 • występuje choroba tętnic obwodowych i/lub inne choroby układu krążenia.

W przypadku tych osób lekarz powinien rozważyć czy leczenie z zastosowaniem diklofenaku jest zasadne.

 1. Oceny zasadności leczenia należy dokonać również w przypadku osób ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń układu krążenia tj. osób z nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią, cukrzycą czy palących tytoń.
 2. W czasie trwania leczenie diklofenakiem, zwłaszcza gdy jest ono długotrwałe, zaleca się, aby regularnie kontrolować wskaźniki hematologiczne, a także wskaźniki czynności nerek oraz wątroby.
 3. Leczenie z zastosowaniem diklofenaku należy przerwać w przypadku:
 • wystąpienia nieprawidłowości w wynikach badań czynnościowych wątroby,
 • pogorszenia się wyników badań czynnościowych wątroby,
 • występowania klinicznych objawów, które wskazują na zaburzenia czynności wątroby,
 • wystąpienia objawów takich jak eozynofilia, wysypka,
 • wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia,
 • wystąpienia pierwszych objawów świadczących o nadwrażliwości tkj. wysypka skórna, zmiany na błonach śluzowych,
 1. Lek Olfen Uno może wpływać na zamaskowanie objawów istniejącego już zakażenia.
 2. Stosowanie leków przeciwbólowych – zwłaszcza w przypadku, gdy jest ich wiele – może skutkować trwałym uszkodzeniem nerek (nefropatia analgetyczna).
 3. W okresie ciąży żadnego leku nie powinno się stosować bez konsultacji z lekarzem. W przypadku leku Olfen Uno jego stosowanie przez kobiety będące w ciąży – w I oraz II trymestrze – jest dopuszczalne jedynie, gdy jest to w opinii lekarza absolutnie konieczne. W III trymestrze ciąży stosowanie leku jest przeciwwskazane.
 4. Leku Olfen Uno nie należy stosować w okresie karmienia piersią z uwagi na ryzyko wystąpienia skutków ubocznych u dziecka karmionego piersią. Diklofenak przenika do pokarmu kobiecego w niewielkich ilościach.
 5. W trakcie terapii z zastosowaniem leku Olfen Uno nie należy spożywać alkoholu z uwagi na to, że pomiędzy lekiem a alkoholem zachodzi interakcja, co może nasilić szkodliwe działania.

Z czym nie łączyć leku Olfen Uno

Olfen UNO i Lit – Diklofenak, składnik Olfen UNO, może zwiększać stężenie litu w osoczu. W przypadku łączenia tych leków zaleca się monitorowanie stężenia litu w surowicy, aby uniknąć potencjalnych działań niepożądanych.

Olfen UNO i Digoksyna – Podobnie jak w przypadku litu, diklofenak może zwiększać stężenie digoksyny w osoczu. Należy monitorować stężenie digoksyny w surowicy, aby zapobiec ewentualnym komplikacjom zdrowotnym.

Olfen UNO i Leki Moczopędne/Zmniejszające Ciśnienie – Diklofenak może osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe tych leków. Zaleca się ostrożność i regularne kontrolowanie ciśnienia tętniczego oraz czynności nerek, szczególnie u osób starszych i przyjmujących leki moczopędne lub inhibitory konwertazy angiotensyny.

Olfen UNO i Inne NLPZ/Kortykosteroidy – Jednoczesne stosowanie z innymi NLPZ lub kortykosteroidami może zwiększać ryzyko działań niepożądanych przewodu pokarmowego. Należy zachować ostrożność i unikać jednoczesnego stosowania tych leków.

Olfen UNO i Leki Przeciwzakrzepowe/Antyagregacyjne – Istnieje zwiększone ryzyko krwawień przy jednoczesnym stosowaniu z diklofenakiem. Zaleca się dokładną kontrolę pacjentów pod kątem ewentualnych krwawień.

Olfen UNO i Selektywne Inhibitory Wychwytu Zwrotnego Serotoniny (SSRI) – Jednoczesne stosowanie z lekami z grupy SSRI może zwiększyć ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego. Wymaga ostrożności.

Olfen UNO i Leki Przeciwcukrzycowe – Może wystąpić wpływ na stężenie glukozy we krwi, zarówno w kierunku hipoglikemizującym, jak i hiperglikemizującym. Wymagane jest monitorowanie stężenia glukozy podczas leczenia skojarzonego.

Olfen UNO i Metotreksat – Może zwiększać stężenie metotreksatu we krwi, co zwiększa ryzyko toksyczności. Należy zachować ostrożność, szczególnie w okresie 24 godzin przed lub po leczeniu metotreksatem.

Olfen UNO i Cyklosporyna – Może zwiększać nefrotoksyczność cyklosporyny. Zalecane jest stosowanie mniejszych dawek diklofenaku u pacjentów otrzymujących cyklosporynę.

Olfen UNO i Leki Przeciwbakteryjne z Grupy Chinolonów – Możliwe wystąpienie drgawek przy jednoczesnym stosowaniu z chinolonami.

Olfen UNO i Probenecyd, Sulfinpyrazon – Może opóźniać wydalanie diklofenaku, co wymaga uwagi.

Olfen UNO i Fenytoina – Zaleca się monitorowanie stężenia fenytoiny w osoczu ze względu na możliwość zwiększenia ekspozycji na fenytoinę.

Olfen UNO i Kolestypol, Cholestyramina – Wpływają na wchłanianie diklofenaku; zaleca się przyjmowanie diklofenaku co najmniej godzinę przed lub 4-6 godzin po tych lekach.

Olfen UNO i Silne Inhibitory CYP2C9 – Należy zachować ostrożność ze względu na możliwość znacznego zwiększenia stężenia diklofenaku.

Olfen UNO i Inhibitory Konwertazy Angiotensyny – Może zmniejszać ich działanie oraz zwiększać ryzyko zaburzeń czynności nerek.

Olfen UNO i Mifepryston – NLPZ stosowane przed upływem 8-12 dni od zastosowania mifeprystonu mogą zmniejszać jego działanie.

Olfen UNO i Kwas Acetylosalicylowy – Równoczesne podanie zmniejsza stężenie diklofenaku we krwi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Olfen Uno

Skutki uboczne leku Olfen Uno

W celu określenia częstości występowania działań niepożądanych stosuje się następujące kategorie:

 • Bardzo często: u 1 na 10 pacjentów
 • Często: u 1 na 100 pacjentów
 • Niezbyt często: u 1 na 1000 pacjentów
 • Rzadko: u 1 na 10 000 pacjentów
 • Bardzo rzadko: u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów
 • Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Działania niepożądane związane z Olfen Uno obejmują:

 • Często: bóle głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha, wzdęcia, brak łaknienia, jadłowstręt, zwiększenie aktywności aminotransferaz, wysypka.
 • Rzadko: nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne, senność, zaburzenia czucia, astma, zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienia z przewodu pokarmowego, skurcze brzuszne, krwawe wymioty, krwawe biegunki, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, zapalenie odbytnicy, zapalenie wątroby, żółtaczka, pokrzywka, obrzęk.
 • Bardzo rzadko: trombocytopenia, leukopenia, anemia, agranulocytoza, obrzęk naczynioruchowy, dezorientacja, depresja, bezsenność, koszmary senne, drażliwość, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia pamięci, niepokój, uczucie zmęczenia, podniecenie, irytacja, stany lękowe, parestezje, drgawki, lęk, drżenie, jałowe zapalenie opon mózgowych, zaburzenia smaku, udar naczyniowy mózgu, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, szumy uszne, zaburzenia słuchu, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, zapalenie naczyń, obniżenie ciśnienia krwi aż do zagrażającego życiu wstrząsu, zapalenie płuc, zapalenie okrężnicy, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie języka, zaburzenia w obrębie przełyku, błoniaste zwężenie jelit, zapalenie trzustki, zaostrzenie guzów krwawniczych, piorunujące zaplenie wątroby, martwica wątroby, niewydolność wątroby, wysypka pęcherzowa, wyprysk, rumień, rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella), złuszczające zapalenie skóry, łysienie, reakcje nadwrażliwości na światło, plamica, plamica alergiczna (choroba Schönleina i Henocha), świąd, ostra niewydolność nerek, krwiomocz, białkomocz, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, martwica brodawek nerkowych.

W przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek leku (150 mg na dobę) może wystąpić niewielkie zwiększenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru.

Należy poinformować lekarza o wystąpieniu każdego działania niepożądanego, nie tylko tych wymienionych powyżej.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Olfen Uno

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest Olfen Uno?

Olfen Uno to lek przeciwbólowy i przeciwzapalny, który zawiera substancję czynną diklofenak. Lek jest stosowany w przypadku różnych schorzeń układu kostno-stawowego, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów, zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa, bóle po urazach i zabiegach chirurgicznych oraz bóle miesiączkowe. Olfen Uno działa poprzez hamowanie produkcji prostaglandyn, które są substancjami wywołującymi ból i stan zapalny.

Czy Olfen Uno jest na receptę?

Tak, Olfen Uno jest lekiem na receptę. Zgodnie z polskim prawem, zakup leku na receptę jest możliwy jedynie po przedstawieniu ważnej recepty wystawionej przez lekarza lub innego uprawnionego do tego specjalistę. Lekarz decyduje o zastosowaniu leku oraz o dawce i czasie trwania terapii. Warto pamiętać, że niezależne stosowanie leków bez konsultacji z lekarzem może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych.

Czy Olfen to silny lek?

Olfen jest lekiem przeciwbólowym i przeciwzapalnym, który może być stosowany w przypadku różnych schorzeń, takich jak choroby reumatyczne czy urazy. Jest to lek o dużej sile działania, który może przynieść ulgę w silnych bólach, ale należy go stosować zgodnie z zaleceniami lekarza i nie przekraczać zaleconych dawek, ponieważ nadmierna dawka może prowadzić do poważnych skutków ubocznych.

Ile razy dziennie można brać Olfen Uno?

Dawkowanie leku Olfen Uno zależy od przyczyny stosowania oraz stanu zdrowia pacjenta i powinno być ustalone przez lekarza. Zazwyczaj zalecana dawka dobowa wynosi 1 tabletka (75 mg) raz dziennie. Nie należy przekraczać zaleconej dawki ani czasu stosowania leku bez konsultacji z lekarzem, ponieważ nadmierna dawka może prowadzić do poważnych skutków ubocznych.

Po jakim czasie zaczyna działać Olfen?

Olfen Uno zazwyczaj zaczyna działać po około 30 minutach do godziny od momentu zażycia. Jednak czas ten może się różnić w zależności od indywidualnych czynników pacjenta oraz postaci leku. Leki zawierające diklofenak w postaci żeli, kremów lub plastrów transdermalnych działają szybciej, ponieważ czynnik aktywny działa miejscowo na skórze i w tkankach miękkich.

Czy Olfen jest bezpieczny?

Lek Olfen Uno może być stosowany bezpiecznie, pod warunkiem przestrzegania zaleceń lekarza i zasad dawkowania. Należy pamiętać, że każdy lek, w tym Olfen Uno, może powodować działania niepożądane, a ich ryzyko zależy od indywidualnych czynników pacjenta.

Ile czasu brać Olfen Uno?

Czas stosowania leku Olfen Uno powinien być jak najkrótszy, a dawkowanie jak najmniejsze, zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku leczenia bólu i stanów zapalnych, zazwyczaj stosuje się go krótkotrwało, przez okres do 7 dni. W dłuższym stosowaniu może zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Dlatego należy stosować go wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza i nie przekraczać dawki oraz czasu stosowania określonych w ulotce lub na receptę.

Ile godzin działa Olfen Uno?

Działanie Olfen Uno może utrzymywać się przez około 12-24 godzin. Długość działania leku wynika z jego formy farmaceutycznej, która pozwala na stopniowe uwalnianie substancji czynnej.

Czy biorąc Olfen Uno można pić alkohol?

Zdecydowanie nie zaleca się łączenia alkoholu z lekami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi, takimi jak Olfen Uno, który zawiera diklofenak.

Co ile można brać Olfen Uno?

Dawkowanie Olfen Uno może różnić się w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, rodzaju schorzenia, wieku i wagi osoby przyjmującej lek. Dlatego ważne jest, aby śledzić zalecenia lekarza prowadzącego oraz przestrzegać informacji zawartych w ulotce dołączonej do opakowania leku.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Olfen Uno? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaDiclofenacum natricum
DostępnośćLek dostępny na receptę
Producentratiopharm GmbH

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Olfen Uno

Diclac, DicloDuo, Dicloberl, Naklofen Duo, Solacutan, Voltaren SR 100.

Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2023