Dicloberl

Dicloberl jest to lek, który wykazuje działanie przeciwbólowe oraz przeciwzapalne. Preparat ten zaliczany jest do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i dostępny jest jedynie na receptę. Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy.

Działanie Dicloberl

Lek Dicloberl należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Jego główne działanie polega na zmniejszaniu odczuć bólowych i stanów zapalnych w organizmie. Preparat ten dostępny jest jedynie z przepisu lekarza – na receptę i występuje w postaci czopków doodbytniczych (50 mg i 100 mg) lub roztworu do wstrzykiwań (75 mg/3 ml).

Substancją czynną leku Dicloberl jest diklofenak sodowy. Substancja ta ma za zadanie łagodzić ból występujący wraz ze stanem zapalnym. Dodatkowo diklofenak sodowy zmniejsza obrzęk i obniża temperaturę ciała w przypadku gorączki. W wyniku hamowania syntezy prostaglandyn zostaje również zahamowana agregacja płytek.

Maksymalne stężenie preparatu w osoczu osiągane jest po ok. 30 min od zastosowania leku – w przypadku czopków, po ok. 10-20 min od podania leku – w przypadku podania domięśniowego w postaci roztworu do wstrzykiwań oraz po ok. 2-3 godzinach w przypadku kapsułek.

Wskazania do stosowania leku Dicloberl

Wskazaniami do stosowania leku Dicloberl są dolegliwości bólowe oraz stany zapalne związane z:

 1. Ostre zapalenie stawów: Lek ten jest skuteczny w łagodzeniu bólu i stanu zapalnego występującego w ostrym zapaleniu stawów, takich jak zapalenie stawów kolanowych, barkowych, łokciowych, skokowych i innych.
 2. Ataki dny moczanowej (w leczeniu podtrzymującym): Dicloberl może być stosowany w leczeniu długotrwałym, w celu zmniejszenia częstotliwości i nasilenia ataków dny moczanowej.
 3. Przewlekłe zapalenie stawów (w tym reumatoidalne zapalenie stawów): Lek ten może być stosowany w celu łagodzenia bólu i stanu zapalnego u pacjentów z przewlekłym zapaleniem stawów, w tym reumatoidalnym zapaleniem stawów.
 4. Choroba zwyrodnieniowa stawów i choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa – w stanach zaostrzenia: Dicloberl może pomóc w łagodzeniu bólu i stanu zapalnego w stanach zaostrzenia choroby zwyrodnieniowej stawów i choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.
 5. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa: Lek ten może być stosowany w łagodzeniu bólu i stanu zapalnego u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa.
 6. Inne zapalne reumatyczne choroby kręgosłupa: Dicloberl może być stosowany w łagodzeniu bólu i stanu zapalnego związanego z innymi zapalnymi reumatycznymi chorobami kręgosłupa.
 7. Zapalne reumatyczne choroby tkanek miękkich: Lek ten może być stosowany w łagodzeniu bólu i stanu zapalnego związanego z zapalnymi reumatycznymi chorobami tkanek miękkich, takimi jak zapalenie stawów skroniowo-żuchwowych, zapalenie burs, zapalenie ścięgien i innych.
 8. Bolesne obrzęki: Dicloberl może pomóc w łagodzeniu bólu i obrzęku związanego z urazami, np. skręceniami, zwichnięciami lub innymi urazami miękkich tkanek.
 9. Stany zapalne powstałe w wyniku urazów: Lek ten może być stosowany w łagodzeniu stanów zapalnych powstałych w wyniku urazów, takich jak zapalenie ścięgien, zapalenie mięśni, zapalenie stawów czy zapalenie torebek stawowych. Dicloberl działa poprzez hamowanie enzymów odpowiedzialnych za produkcję prostaglandyn, które są jednym z czynników powodujących stan zapalny w organizmie. Dzięki temu, lek ten zmniejsza ból i obrzęk, a także pomaga w przywróceniu funkcji stawów i mięśni.

Lek można stosować jedynie u osób dorosłych. Nie należy go stosować u dzieci oraz młodzieży poniżej 18. roku życia. W przypadku konieczności uzyskania natychmiastowego działania przeciwbólowego pacjentowi należy podać roztwór do wstrzykiwań – w tym przypadku nie należy stosować kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Roztwór do wstrzykiwań może być podawany również pacjentom, u których występuje trudność ze stosowaniem leku w postaci kapsułek lub czopków.

Przeciwwskazania do stosowania leku Dicloberl

Dicloberl to lek przeciwbólowy i przeciwzapalny, który jest stosowany w różnych schorzeniach. Jednakże, nie każdy może go stosować. Poniżej przedstawiamy przeciwwskazania do stosowania tego leku:

 1. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku: Jeśli w przeszłości miałeś reakcję alergiczną na diklofenak (substancja czynna w Dicloberlu) lub na jakiekolwiek inne składniki tego leku, nie powinieneś go stosować.
 2. Reakcje alergiczne na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ: Jeśli w przeszłości miałeś astmę, skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywkę po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, Dicloberl może spowodować u Ciebie podobne objawy i jest przeciwwskazany.
 3. Czynne lub nawracające owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego: Jeśli w przeszłości miałeś przynajmniej 2 potwierdzone epizody krwawienia z przewodu pokarmowego lub nawracające owrzodzenia, nie powinieneś stosować Dicloberlu, ponieważ zwiększa on ryzyko wystąpienia takich powikłań.
 4. Perforacje lub krwawienia z przewodu pokarmowego po stosowaniu innych NLPZ: Jeśli w przeszłości wystąpiły u Ciebie krwawienia lub perforacje przewodu pokarmowego po stosowaniu innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, Dicloberl jest przeciwwskazany.
 5. Krwawienia, perforacje lub czynne owrzodzenia żołądka lub jelit: Dicloberl jest przeciwwskazany u osób z aktywnymi owrzodzeniami żołądka lub jelit oraz u osób z krwawieniami lub perforacjami żołądka lub jelit.
 6. Zaburzenia krwiotworzenia: Jeśli masz zaburzenia krwiotworzenia, których przyczyna nie jest znana, nie powinieneś stosować Dicloberlu.
 7. Krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienia: Dicloberl jest przeciwwskazany u osób z krwawieniami z naczyń mózgowych lub innymi czynnymi krwawieniami.
 8. Choroba naczyń obwodowych, choroba naczyń mózgowych lub choroba niedokrwienna serca: Jeśli masz chorobę naczyń obwodowych, chorobę naczyń mózgowych lub chorobę niedokrwienną serca, Dicloberl jest przeciwwskazany.
 1. Zaburzenia czynności wątroby lub nerek o ciężkim charakterze: Jeśli masz ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek, nie powinieneś stosować Dicloberlu.
 2. Zastoinowa niewydolność serca klasy II-IV wg NYHA: Jeśli masz niewydolność serca klasy II-IV wg NYHA, Dicloberl jest przeciwwskazany.
 3. Zapalenie błony śluzowej odbytu lub odbytnicy: Dicloberl jest przeciwwskazany u osób z zapaleniem błony śluzowej odbytu lub odbytnicy.
 4. III trymestr ciąży: Dicloberl jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży, ponieważ może szkodzić dziecku.
 5. Wiek poniżej 18 roku życia: Dicloberl nie jest zalecany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przed rozpoczęciem stosowania Dicloberlu należy skonsultować się z lekarzem i poinformować go o wszystkich chorobach, jakie miało się w przeszłości oraz o innych stosowanych lekach. Stosowanie Dicloberlu bez konsultacji z lekarzem może prowadzić do poważnych powikłań, dlatego ważne jest przestrzeganie zaleceń lekarskich.

Dawkowanie leku Dicloberl

Dawkowanie Dicloberl zależy od ciężkości choroby i może wynosić od 50 mg do 150 mg diklofenaku sodowego dziennie. Dorośli otrzymują zwykle 1 czopek produktu Dicloberl 100 mg na dobę, co odpowiada 100 mg diklofenaku sodowego.

Szczególne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku nie wymagają zmiany dawkowania. Jednak z powodu większego ryzyka działań niepożądanych, osoby starsze powinny być monitorowane szczególnie wnikliwie.

Zaburzenia czynności nerek nie wymagają zmniejszenia dawkowania u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek zaleca się ostrożność.

Zaburzenia czynności wątroby również nie wymagają zmniejszenia dawkowania u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby zaleca się ostrożność.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat nie powinny stosować produktu leczniczego Dicloberl 100 mg.

Sposób podawania

Czopki Dicloberl 100 mg należy wprowadzić głęboko do odbytu, jeśli to możliwe po wypróżnieniu. Czas trwania leczenia zależy od decyzji lekarza prowadzącego. W przypadku zaburzeń reumatycznych, leczenie może być długotrwałe.

W celu minimalizacji ryzyka działań niepożądanych, zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki Dicloberlu i nie dłużej niż to konieczne do kontrolowania objawów.

Środki ostrożność związane ze stosowaniem leku Dicloberl

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku Dicloberl powinno się odbywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Do takich sytuacji zalicza się:

 • równoległe stosowanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w tym również selektywnych inhibitorów COX-2),
 • podeszły wiek – ryzyko wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego, owrzodzeń, perforacji,
 • ogólne osłabienie organizmu,
 • mała masa ciała,
 • choroba wrzodowa żołądka i/lub choroba wrzodowa dwunastnicy – zwłaszcza z występującym krwawieniem lub perforacją,
 • równoległe stosowanie leków tkj. kortykosteroidy działające ogólnoustrojowo, leki przeciwzakrzepowe (warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny) oraz leków przeciwpłytkowych (kwas acetylosalicylowy),
 • choroby przewodu pokarmowego w wywiadzie tkj. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego – ryzyko zaostrzenia choroby,
 • po operacjach przewodu pokarmowego – ryzyko nieszczelności zespolenia żołądkowo-jelitowego,
 • nadciśnienie tętnicze w wywiadzie – ryzyko zatrzymania płynów i wystąpienia obrzęków,
 • istotne czynniki ryzyka zdarzeń związanych z układem krążenia tkj. cukrzyca, hiperlipidemia, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze – ryzyko zatorów tętnic (udaru lub zawału serca),
 • zaburzenia czynności wątroby – ryzyko zaostrzenia choroby,
 • porfiria wątrobowa – ryzyko wystąpienia napadu choroby,
 • równoległe stosowanie leków moczopędnych,
 • równoległe stosowanie leków, które mają znaczący wpływ na czynność nerek,
 • nadmierna utrata płynu pozakomórkowego o różnym pochodzeniu (w tym przed lub po dużych zabiegach chirurgicznych),
 • wrodzone zaburzenia metabolizmu porfiryn,
 • układowy toczeń rumieniowaty,
 • mieszana choroba tkanki łącznej,
 • astma,
 • katar sienny,
 • polipy nosa,
 • przewlekłe obturacyjne choroby płuc,
 • przewlekłe infekcje układu oddechowego,
 • reakcje alergiczne na inne substancje – ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości,
 • astma oskrzelowa – dotyczy stosowania diklofenaku pozajelitowo,
 • zaburzenia krzepnięcia – ryzyko okresowego zahamowania agregacji płytek,
 1. Lek należy stosować w możliwie jak najmniejszej skutecznej dawce oraz przez jak najkrótszy okres czasu – pozwala to na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.
 2. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) związane jest z ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych tkj. krwawienia z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka, choroba wrzodowa dwunastnicy, a także perforacje. Skutki te mogą być śmiertelne.
 3. U pacjentów, którzy wymagają równoczesnego podawania kwasu acetylosalicylowego lub leków, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zdarzeń związanych z przewodem pokarmowym powinno zostać wzięte pod uwagę równoległe stosowanie leków ochraniających błonę śluzową żołądka.
 4. W szczególności na początku leczenia pacjenci (zwłaszcza z grupy ryzyka) powinni zgłaszać wszystkie niepokojące objawy dotyczące jamy brzusznej (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego).
 5. W przypadku pojawienia się pierwszych oznak wysypki skórnej, zmian w obrębie błony śluzowej lub też innych objawów świadczących o nadwrażliwości należy odstawić lek.
 6. W przypadku konieczności stosowania diklofenaku wielokrotnie lub przez dłużysz okres czasu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy dokonywać regularnej kontroli parametrów czynnościowych wątroby. W przypadku wystąpienia objawów świadczących o zaburzeniach czynności wątroby należy odstawić lek. Stosowanie diklofenaku może prowadzić do zapalenia wątroby, które nie jest poprzedzone objawami prodromalnymi.
 7. Leku nie należy wstrzykiwać w zainfekowany obszar lub objęty stanem zapalnym.
 8. W przypadku długotrwałego stosowania diklofenaku należy dokonywać regularnej kontroli wskaźników czynności nerek i morfologii krwi.
 9. Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może prowadzić do wystąpienia bólu głowy. W takim przypadku nie należy zwiększać dawki leków przeciwbólowych.
 10. Nie zaleca się stosowania leku Dicloberl równolegle z alkoholem z uwagi na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w szczególności dotyczących ośrodkowego układu nerwowego oraz przewodu pokarmowego.
 11. Kobiety będące w ciąży nie powinny stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. Istnieje możliwość stosowania leku w I i II trymestrze ciąży jeżeli lekarz uzna, że jest taka bezwzględna konieczność. W takim przypadku należy stosować jak najmniejszą dawkę leku i przez jak najkrótszy okres czasu z uwagi na zwiększone ryzyko poronienia, wad budowy serca oraz wytrzewienia u płodu. W III trymestrze ciąży stosowanie leku jest przeciwwskazane z uwagi na ryzyko wystąpienia zaburzeń układu sercowo-naczyniowego, zaburzeń czynności nerek u płodu, toksycznego działania na serce płodu, ryzyko wydłużenia czasu krwawienia oraz działania przeciwagregacyjnego, a także zahamowania skurczów macicy.
 12. Kobiety planujące ciążę lub mające problemy z zajściem w ciążę nie powinny stosować leku – może on mieć negatywny wpływ na płodność u kobiet.
 13. Substancja czynna leku przenika do pokarmu kobiecego, dlatego nie zaleca się stosowania preparatu przez kobiety karmiące piersią.

Z czym nie łączyć leku Dicloberl

Interakcje Leku Dicloberl z Inne Leki Leki z grupy NLPZ i kortykosteroidy – Dicloberl, będący niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka, dwunastnicy oraz krwawień z przewodu pokarmowego, gdy jest przyjmowany z innymi lekami z tej samej grupy lub z glikokortykosteroidami. Z tego powodu nie zaleca się jednoczesnego stosowania Dicloberl z innymi NLPZ.

Wpływ Leku Dicloberl na Stężenie Innych Leków Digoksyna, fenytoina, lit – Jednoczesne stosowanie Dicloberl może zwiększać stężenie digoksyny, fenytoiny, i litu we krwi, co wymaga monitorowania ich poziomów.

Interakcje Dicloberl z Lekami na Ciśnienie i Nerkowe Leki moczopędne, beta-adrenolityczne, ACE i angiotensyny II – Dicloberl może osłabiać działanie leków moczopędnych i obniżających ciśnienie krwi, a także wpływać negatywnie na funkcje nerek, co wymaga regularnej kontroli ciśnienia krwi i czynności nerek.

Ryzyko Krwawień z Przewodu Pokarmowego Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) – Leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI mogą zwiększać ryzyko krwawień i owrzodzeń żołądka przy jednoczesnym stosowaniu z Dicloberl.

Wpływ na Metabolizm Leków Metotreksat, cyklosporyna, leki przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe, probenecyd – Dicloberl może wpływać na metabolizm i działanie tych leków, co może wymagać dostosowania dawkowania.

Interakcje z Lekami Przeciwcukrzycowymi i Antybiotykami Leki przeciwcukrzycowe, chinolony – Dicloberl może wpływać na poziom cukru we krwi oraz ryzyko napadów padaczkowych przy jednoczesnym stosowaniu z niektórymi antybiotykami.

Interakcje z Lekami na Cholesterol i Grzybicę Kolestypol, cholestyramina, silne inhibitory CYP2C9 – Dicloberl może zmieniać wchłanianie tych leków, co może wymagać regulacji czasu przyjmowania.

Interakcje z Lekami na Wirusowe Zapalenie Wątroby i HIV/AIDS Tenofowir – Jednoczesne stosowanie z Dicloberl może zwiększać poziomy azotu mocznikowego i kreatyniny we krwi.

Ryzyko Działań Niepożądanych z Deferazyroksem i Mifeprystonem Deferazyroks, mifepryston – Dicloberl może zwiększać ryzyko działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego oraz zmieniać skuteczność mifeprystonu.

Wzajemne Działanie Dicloberl z Alkoholem Alkohol – Spożywanie alkoholu podczas leczenia Dicloberl nie jest zalecane.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Dicloberl

Skutki uboczne leku Dicloberl

Bardzo często: może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów

Do najczęściej występujących działań niepożądanych Dicloberlu należą dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka, a także niewielka utrata krwi z przewodu pokarmowego, która w wyjątkowych przypadkach może prowadzić do niedoboru czerwonych krwinek (niedokrwistości).

Często: może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów

Częste działania niepożądane Dicloberlu to reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka skórna i świąd, oraz zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, takie jak ból głowy, zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, niepokój, drażliwość i zmęczenie. Możliwe są również zaburzenia trawienia, takie jak niestrawność, wzdęcia, skurcze żołądka, brak apetytu, a także choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, która niesie ze sobą ryzyko wystąpienia krwawienia lub perforacji. Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi oraz zawroty głowy pochodzenia błędnikowego to również możliwe działania niepożądane. Po podaniu czopków często mogą wystąpić miejscowe objawy podrażnienia, wydalanie śluzu z krwią lub bolesna defekacja.

Niezbyt często: może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów

Niezbyt często mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak pokrzywka, które wymagają natychmiastowego odstawienia leku i skontaktowania się z lekarzem. Krew w kale lub krwawe wymioty to również możliwe działania niepożądane. W niektórych przypadkach mogą wystąpić uszkodzenia wątroby, zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez, a także łysienie oraz tworzenie obrzęków, szczególnie u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi lub zaburzeniami czynności nerek.

Rzadko: może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów

Do rzadkich działań niepożądanych Dicloberlu należą nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne, które mogą objawiać się zwężeniem dróg oddechowych, dusznością, przyspieszonym biciem serca, zmniejszeniem ciśnienia krwi oraz wstrząsem. Innymi rzadkimi działaniami niepożądanymi są zapalenie bł

Bardzo rzadko: może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów

Zaostrzenie zapaleń wywołanych zakażeniem

Długotrwałe stosowanie leków przeciwzapalnych, w tym Dicloberl 100 mg, może prowadzić do zaostrzenia infekcji, takich jak martwicze zapalenie powięzi. W przypadku wystąpienia objawów zakażenia, takich jak zaczerwienienie, obrzęk, przegrzanie, ból, gorączka lub ich nasilenia podczas stosowania leku, pacjent powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Lekarz podejmie decyzję o konieczności leczenia zakażenia lub stosowaniu antybiotyków.

Objawy zapalenia opon mózgowych

U pacjentów stosujących Dicloberl 100 mg mogą wystąpić objawy zapalenia opon mózgowych, takie jak ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, sztywność szyi lub zaburzenia świadomości. W przypadku pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak toczeń rumieniowaty układowy lub mieszane choroby tkanki łącznej, ryzyko wystąpienia tych działań niepożądanych jest większe. Pacjenci powinni zwracać uwagę na objawy i skonsultować się z lekarzem w przypadku ich wystąpienia.

Zaburzenia krwiotworzenia

Długotrwałe stosowanie Dicloberl 100 mg może prowadzić do zaburzeń krwiotworzenia, takich jak niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna i aplastyczna. Pierwszymi objawami tych zaburzeń mogą być gorączka, ból gardła, nadżerki w jamie ustnej, dolegliwości grypopodobne, znaczne zmęczenie, krwawienia z nosa i krwawienia ze skóry. Pacjenci stosujący lek powinni regularnie kontrolować wskaźniki morfologii krwi.

Obrzęk naczynioruchowy U niektórych pacjentów może wystąpić obrzęk naczynioruchowy, który charakteryzuje się obrzękiem twarzy, języka i krtani. W przypadku wystąpienia jednego z tych objawów, nawet po jednorazowym zastosowaniu leku, należy odstawić Dicloberl 100 mg i niezwłocznie skorzystać z pomocy lekarskiej.

Inne rzadkie działania niepożądane leku Dicloberl 100 mg to również:

 • zaburzenia krzepnięcia krwi, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka krwawienia,
 • zapalenie gardła i nosa,
 • zmniejszenie ilości wydalanego moczu, co może prowadzić do niewydolności nerek,
 • zaburzenia miesiączkowania,
 • zaburzenia psychiczne, takie jak dezorientacja, depresja, niepokój,
 • zaburzenia widzenia i słuchu, w tym niewyraźne widzenie, szumy uszne, nagła utrata słuchu,
 • problemy z oddychaniem, w tym astma,
 • obrzęk naczynioruchowy, który może być związany z niebezpieczeństwem duszenia,
 • zwiększone ciśnienie krwi, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych,
 • uszkodzenie mięśni, co objawia się bólem i osłabieniem mięśni.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów lub ich nasilenia, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem. Długotrwałe stosowanie leku Dicloberl 100 mg może również prowadzić do poważnych działań niepożądanych, takich jak uszkodzenie nerek, wątroby, a także zaburzenia krwiotworzenia, dlatego należy regularnie kontrolować stan zdrowia i przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Dicloberl

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Dicloberl? Na co pomaga?

Dicloberl to lek przeciwzapalny, przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Jest stosowany w leczeniu bólu, zapalenia i gorączki związanymi z chorobami reumatycznymi oraz w przypadku bólu związanego z urazami i zabiegami chirurgicznymi.

Jak długo można brać Dicloberl?

Długość stosowania Dicloberlu zależy od przyczyny i nasilenia dolegliwości oraz od stanu zdrowia pacjenta. Zazwyczaj lek jest stosowany w krótkim okresie, przez kilka dni do kilku tygodni. Jednak w przypadku niektórych chorób przewlekłych, takich jak choroba zwyrodnieniowa stawów, lek może być stosowany przez dłuższy czas, ale zawsze pod kontrolą lekarza. Nie należy stosować Dicloberlu przez dłuższy czas bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to zwiększyć ryzyko działań niepożądanych. Lek Dicloberl w postaci roztworu do wstrzykiwań powinien być stosowany maksymalnie przez 2 dni. Należy unikać długotrwałego stosowania leku w postaci wstrzyknięć, ponieważ zwiększa to ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza na układ krążenia. W przypadku konieczności dalszego leczenia diklofenakiem, należy kontynuować przyjmowanie leku w postaci kapsułek lub czopków, zgodnie z zaleceniami lekarza i instrukcją dołączoną do opakowania. Przedłużające się stosowanie diklofenaku powinno być monitorowane przez lekarza pod kątem możliwych działań niepożądanych.

Po jakim czasie działa Dicloberl?

Czas działania leku Dicloberl zależy od formy podania oraz indywidualnych cech organizmu. Przyjmowanie leku w postaci tabletek lub czopków może przynieść ulgę w ciągu 30 minut do 1 godziny od momentu podania. Jednakże, pełne działanie leku może nastąpić po kilku godzinach od podania. W przypadku leku w postaci zastrzyków, czas działania może być krótszy i efekty terapeutyczne mogą pojawić się szybciej.

Czy Dicloberl jest na receptę?

Tak, Dicloberl jest lekiem na receptę i można go zakupić tylko po uzyskaniu recepty od lekarza.

Dicloberl jak stosować?

Dicloberl należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zazwyczaj stosuje się go doustnie, popijając wodą, a dawkę oraz czas trwania leczenia ustala lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od rodzaju i nasilenia dolegliwości.

Czy Dicloberl jest bezpieczny?

Tak, Dicloberl jest bezpieczny, pod warunkiem przestrzegania zaleceń lekarza dotyczących dawkowania i czasu stosowania. Jednakże jak każdy lek, może wywoływać działania niepożądane, dlatego ważne jest, aby przed zastosowaniem zapoznać się z ulotką oraz skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Dicloberl jest sterydem?

Nie, Dicloberl nie jest sterydem. To niesteroidowy lek przeciwzapalny (NSAID) zawierający substancję czynną diklofenak.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Dicloberl? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaDiclofenacum natricum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentBerlin-Chemie AG

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Dicloberl

Diclac Czopki, DicloDuo, Naklofen Duo, Olfen Uno, Solacutan, Voltaren SR 100.

Ostatnia aktualizacja: 17 grudnia 2023