DicloDuo

DicloDuo jest to niesteroidowy lek przeciwzapalny, który stosowany jest głównie w leczeniu chorób stawów. Lek ten dostępny jest jedynie na receptę, a występuje w postaci kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu: DicloDuo 75 mg (30 kapsułek w opakowaniu) oraz DicloDuo Combi 75 mg + 20 mg (30 kapsułek w opakowaniu).

Działanie DicloDuo

Lek DicloDuo jest to niesteroidowy lek przeciwzapalny, który ma zastosowanie m.in. w leczeniu chorób stawów. Substancją czynną leku jest diklofenak występujący w postaci soli sodowej. Diklofenak to pochodna kwasu aminofenylooctowego, która działa przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo oraz przeciwbólowo. Dodatkowo substancja ta umożliwia obniżenie agregacji płytek krwi.

Każda z kapsułek zawiera:

 • 25 mg diklofenaku w postaci peletek dojelitowych,
 • 50 mg w postaci peletek o przedłużonym uwalnianiu.

Wersja DicloDuo Combi zawiera drugą substancję czynną – omeprazol. Omeprazol jest specyficznym inhibitorem pompy protonowej. Substancja ta wpływa na obniżenie podstawowego i stymulowanego wydzielania kwasu solnego w żołądku.

Po zastosowaniu doustnym lek jest wchłaniany niemalże w całości z przewodu pokarmowego (1/3 dawki wchłania się szybko, a 2/3 dawki są stopniowo uwalniane).

Wskazania do stosowania leku DicloDuo

DicloDuo to lek zawierający dwie substancje czynne: diklofenak i misoprostol. Poniżej znajdują się wskazania do stosowania tego leku:

 • Ból i zapalenie w chorobach reumatycznych: DicloDuo jest stosowany w leczeniu objawów chorób reumatycznych, takich jak zapalenie stawów, zapalenie mięśni, zapalenie kaletki i zapalenie ścięgien.
 • Ból i zapalenie w chorobach zwyrodnieniowych: Lek może być stosowany w leczeniu objawów chorób zwyrodnieniowych stawów, takich jak choroba zwyrodnieniowa stawów, artroza, zapalenie stawów i choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa.
 • Ból menstruacyjny: DicloDuo może być stosowany w leczeniu bólu menstruacyjnego, który jest związany z menstruacją.
 • Zespół bólu jelitowego: Lek może być stosowany w leczeniu zespołu bólu jelitowego, który jest związany z chorobami jelit, takimi jak choroba wrzodowa, choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
 • Zapobieganie chorobom żołądka: Misoprostol, jedna ze składowych DicloDuo, ma właściwości ochronne dla błony śluzowej żołądka i jelit. Dlatego może być stosowany u pacjentów, u których ryzyko wystąpienia chorób żołądka jest wysokie, na przykład u pacjentów przyjmujących niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka.
 • Zapobieganie powikłaniom po operacji: Misoprostol może być stosowany u pacjentów, u których istnieje wysokie ryzyko powikłań żołądkowo-jelitowych po operacji, na przykład u pacjentów przyjmujących NLPZ przed lub po operacji.
 • Inne wskazania: DicloDuo może być stosowany w leczeniu innych stanów chorobowych, takich jak ból pooperacyjny, ból pourazowy, ból związany z chorobami nowotworowymi i ból neuropatyczny.

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza i zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie należy stosować leku DicloDuo u pacjentów, u których występują przeciwwskazania lub które mają alergię na składniki leku.

Przeciwwskazania do stosowania leku DicloDuo

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub jakąkolwiek z substancji pomocniczych preparatu: Osoby, które są uczulone na diklofenak, misoprostol lub jakikolwiek inny składnik leku, nie powinny stosować DicloDuo.
 • Reakcja w przeszłości na kwas acetylosalicylowy lub inny niesteroidowy lek przeciwzapalny: Skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka, występujące po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innego niesteroidowego leku przeciwzapalnego, są przeciwwskazaniem do stosowania DicloDuo.
 • Krwawienie/perforacja z przewodu pokarmowego na skutek stosowania NLPZ w wywiadzie: Osoby, które miały krwawienia lub owrzodzenia z przewodu pokarmowego na skutek stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w przeszłości, powinny unikać stosowania DicloDuo.
 • Zaburzenia hematopoezy, których przyczyny nie są znane: DicloDuo jest przeciwwskazany u osób z zaburzeniami krzepnięcia krwi, takimi jak małopłytkowość, leukopenia i niedokrwistość, których przyczyny nie są znane.
 • Czynna/nawracająca choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy: Osoby z aktywną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, powinny unikać stosowania DicloDuo.
 • Krwawienie z przewodu pokarmowego lub z naczyń mózgowych: DicloDuo jest przeciwwskazany u osób, u których wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego lub z naczyń mózgowych w przeszłości.
 • Zastoinowa niewydolność serca (klasa II-IV wg klasyfikacji NYHA), choroba niedokrwienna serca, choroba naczyń obwodowych i mózgowych: Osoby z poważnymi chorobami serca lub naczyń krwionośnych, takimi jak niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, choroba naczyń obwodowych lub mózgowych, powinny unikać stosowania DicloDuo.
 • Ciężka niewydolność wątroby lub nerek: DicloDuo jest przeciwwskazany u osób z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek.
 • III trymestr ciąży: DicloDuo jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży, ponieważ może powodować szkodliwe działanie na płód.

Dawkowanie leku DicloDuo

Lek DicloDuo przeznaczony jest do stosowania dla osób dorosłych. Dawkę oraz częstotliwość stosowania ustala lekarz po dokonaniu indywidualnej oceny stanu pacjenta oraz na podstawie przyczyny zastosowania tego preparatu. Kapsułki należy połykać w całości (nie rozgryzać, nie rozdrabniać) i popić wodą. Lek należy stosować w porze posiłku.

Najczęściej dawkowanie leku DicloDuo wynosi 1 kapsułkę na dobę, ale istnieje możliwość zwiększenia dawki do 2 kapsułek na dobę – jeżeli lekarz tak zaleci. W ciężkich przypadkach możliwe jest stosowanie 2 kapsułek równocześnie 1 raz na dobę, jednak taka dawka stosowana jest najczęściej krótkotrwale.

W przypadku leku DicloDuo Combi wskazana dawka to 1 kapsułka na dobę. Nie zaleca się stosowania preparatu w większych ilościach z uwagi na zawartość omeprazolu (ryzyko nadmiernej ekspozycji organizmu na tę substancję). Leczenie powinno trwać aż do momentu uzyskania oczekiwanych rezultatów – w trakcie kuracji należy regularnie dokonywać oceny skuteczności leczenia. W przypadku braku efektów należy skontaktować się z lekarzem, który zaplanuje dalsze leczenie.

Przedawkowanie leku DicloDuo

Zastosowanie większej dawki leku niż wskazana należy pilnie skontaktować się z lekarzem. Objawami mogącymi świadczyć o przedawkowaniu leku są:

 • wymioty,
 • biegunka,
 • krwawienie z przewodu pokarmowego,
 • zawroty głowy,
 • drgawki,
 • szumy uszne,
 • ostra niewydolność nerek,
 • uszkodzenie wątroby.

Środki ostrożności związane ze stosowanie leku DicloDuo

Istnieją sytuacje, w których stosowanie leku DicloDuo wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności. Do takich sytuacji zalicza się:

 • zaburzenia czynności nerek (łagodne, umiarkowane), ciężkie zaburzenia czynności nerek są przeciwwskazaniem do stosowanie tego preparatu;
 • zaburzenia czynności wątroby (łagodne, umiarkowane),
 • I i II trymestr ciąży – w przypadku konieczności, III trymestr ciąży jest przeciwwskazaniem do stosowania tego preparatu,
 • okres karmienia piersią,
 • równoległe stosowanie alkoholu – alkohol może mieć wpływ na nasilenie skutków ubocznych (zwłaszcza ryzyka krwawień z przewodu pokarmowego oraz prawdopodobieństwa zaburzeń czynności nerek).

Leku nie należy stosować u dzieci oraz młodzieży poniżej 18 roku życia.

Z czym nie łączyć leku DicloDuo

Lit i DicloDuo – Stosowanie DicloDuo wraz z litem może prowadzić do zwiększenia stężenia litu we krwi, co zwiększa ryzyko toksyczności. Ważne jest monitorowanie poziomu litu i dostosowanie dawki.

Digoksyna i DicloDuo – Równoczesne stosowanie DicloDuo może zwiększyć stężenie digoksyny, co wymaga ostrożności i monitorowania poziomu leku w organizmie.

Fenytoina i DicloDuo – DicloDuo może wpływać na metabolizm fenytoiny, co wymaga monitorowania stężenia fenytoiny w organizmie.

Glikokortykosteroidy i DicloDuo – Wzajemne stosowanie tych substancji zwiększa ryzyko powikłań żołądkowo-jelitowych, w tym krwawień.

Probenecyd i DicloDuo – Probenecyd może wpływać na wydalanie diklofenaku, składnika DicloDuo, co może wymagać dostosowania dawki.

Kolestypol/Cholestyramina i DicloDuo – Te leki mogą zmniejszać wchłanianie diklofenaku, co wpływa na skuteczność DicloDuo.

Inhibitory CYP2C9 i DicloDuo – Leki takie jak sulfinpyrazon mogą zwiększać stężenie diklofenaku w organizmie, co wymaga szczególnej uwagi.

Leki moczopędne i na ciśnienie krwi i DicloDuo – DicloDuo może zmniejszać skuteczność tych leków, co wymaga monitorowania ciśnienia krwi.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i kortykosteroidy i DicloDuo – Wzajemne stosowanie może zwiększać ryzyko powikłań żołądkowo-jelitowych.

Leki przeciwzakrzepowe i antyagregacyjne i DicloDuo – Istnieje zwiększone ryzyko krwawień, co wymaga szczególnej ostrożności.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i DicloDuo – Może to zwiększać ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego.

Leki przeciwcukrzycowe i DicloDuo – Konieczne jest monitorowanie poziomu glukozy we krwi.

Metotreksat i DicloDuo – DicloDuo może zwiększać stężenie metotreksatu, co wymaga ostrożności.

Cyklosporyna, takrolimus i DicloDuo – Zalecane jest stosowanie niższych dawek diklofenaku.

Chinolony przeciwbakteryjne i DicloDuo – Możliwe interakcje wymagają uwagi.

Mifepryston i DicloDuo – Nie stosować DicloDuo przez 8-12 dni po zastosowaniu mifeprystonu.

DicloDuo z jedzeniem i piciem – DicloDuo najlepiej przyjmować podczas posiłków, popijając płynem, aby zmniejszyć ryzyko podrażnienia przewodu pokarmowego.

DicloDuo i alkohol – Jednoczesne stosowanie alkoholu może nasilać działania niepożądane DicloDuo, szczególnie te związane z układem pokarmowym i ośrodkowym układem nerwowym.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku DicloDuo

Skutki uboczne leku DicloDuo

Stosowanie leku DicloDuo, jak i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, wiąże się z ryzykiem działań niepożądanych. Lek należy stosować jak najkrócej, a gdy wystąpią poniższe objawy, skontaktować się natychmiast z lekarzem:

 1. Reakcja alergiczna: trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, ust, rąk, palców, świsty w piersi, wysypka, świąd, siniaki, czerwone bolesne plamy, łuszczenie skóry, pęcherze.
 2. Ból w klatce piersiowej, mogący świadczyć o ciężkiej reakcji alergicznej (zespół Kounisa).
 3. Ból żołądka, problemy żołądkowe.
 4. Delikatne skurcze, tkliwość brzucha, krwawienie z odbytu lub krwawa biegunka po rozpoczęciu leczenia (zwykle do 24h od początku bólu brzucha).
 5. Niestrawność, zgaga.
 6. Krew w kale.
 7. Krwawienie z żołądka/jelit, czarne, smoliste stolce.
 8. Wymioty z krwią/ciemnymi drobinami przypominającymi fusy kawy.

Ciężkie skutki uboczne związane z omeprazolem w DicloDuo Combi to:

 1. Poważna reakcja alergiczna: omdlenie, wysypka, świsty w piersi, obrzęk (warg, języka, gardła, tułowia), trudności w połykaniu.
 2. Żółty odcień skóry, ciemny mocz, zmęczenie – mogą świadczyć o zaburzeniach wątroby.
 3. Zaczerwienienie skóry z bolesnymi czerwonymi plamami, pęcherzami, złuszczaniem, pęcherzami lub krwawieniami w okolicy oczu, warg, jamy ustnej, nosa, genitaliów – mogą to być objawy zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznej nekrolizy naskórka.

W razie wystąpienia tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Skutki uboczne stosowania DicloDuo i DicloDuo Combi (diklofenak):

Częste:

 • bóle głowy, zawroty głowy
 • brak apetytu, nudności, wymioty, biegunka
 • wzdęcia, niestrawność, zgaga, bóle żołądka
 • wysypka, zmiany w wynikach badań krwi (wątroba)

Rzadkie:

 • reakcje alergiczne, trudności w połykaniu
 • senność, zmęczenie, krew w kale, krwawienia żołądka/jelit
 • wrzody, perforacje przewodu pokarmowego, zaburzenia wątroby, żółtaczka
 • pokrzywka, wysypka

Bardzo rzadkie:

 • depresja, lęk, dezorientacja, drażliwość, zmiany nastroju
 • problemy z pamięcią, omamy, złe samopoczucie, bezsenność, koszmary
 • kłucia, mrowienia, sztywność karku, zapalenie płuc
 • zaburzenia smaku, drgawki, drżenia, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie
 • zaburzenia słuchu, szumy uszne, zaparcia, zaburzenia przełyku, zapalenie trzustki
 • nadwrażliwość na światło, wysypki skórne, pęcherze, łuszczenie się skóry
 • wyprysk, nietypowe siniaki, łysienie, zaburzenia nerek, zaburzenia oddawania moczu
 • niedokrwistość, wzrost ryzyka zawału, udaru

Dodatkowe skutki uboczne niesteroidowych leków przeciwzapalnych:

 • obrzęk, wzrost ciśnienia tętniczego krwi
 • ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, niewydolność serca

Skutki uboczne związane z omeprazolem (DicloDuo Combi):

Częste:

 • bóle głowy, nudności, wymioty, biegunka, bóle żołądka
 • zaparcia, wzdęcia, wiatry, łagodne polipy żołądka

Niezbyt częste:

 • bezsenność/senność, zawroty głowy, uczucie wirowania
 • uczucie kłucia i drętwienia, obrzęk stóp i kostek
 • wysypka skórna, pokrzywka, swędzenie skóry, złe samopoczucie
 • zmiany w wynikach badań wątroby, złamania nadgarstka, biodra, kręgosłupa

Rzadkie:

 • reakcje alergiczne, duszności, skurcz oskrzeli
 • pobudzenie, splątanie, uczucie depresji, zaburzenia smaku
 • zaburzenia widzenia, suchość w jamie ustnej, pleśni

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku DicloDuo

Pytania naszych Pacjentów

Czy DicloDuo jest szkodliwy?

DicloDuo nie jest szkodliwy, o ile jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza i ulotką.

Ile dni można brać DicloDuo?

Przyjmowanie DicloDuo zależy od stanu zdrowia pacjenta i powodu, dla którego jest on przepisany. Zwykle diklofenak może być stosowany przez kilka dni do kilku tygodni, w zależności od potrzeb.

Czy DicloDuo to jest antybiotyk?

Nie, DicloDuo nie jest antybiotykiem.

Kiedy brać DicloDuo?

DicloDuo powinien być przyjmowany zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Czy DicloDuo to narkotyk?

Nie, DicloDuo nie jest narkotykiem.

Czy DicloDuo można łączyć z paracetamolem?

Tak, DicloDuo można zazwyczaj łączyć z paracetamolem.

Czy Dicloduo jest na receptę?

Tak, DicloDuo jest lekiem na receptę.

Jak szybko działa DicloDuo?

DicloDuo zwykle zaczyna działać w ciągu 1-2 godzin po przyjęciu leku w formie tabletek lub kapsułek o natychmiastowym uwalnianiu. Maksymalne stężenie leku we krwi osiągane jest w ciągu 2-4 godzin od przyjęcia dawki. Warto jednak pamiętać, że indywidualna reakcja na leczenie może się różnić, dlatego niektórzy pacjenci mogą odczuwać ulgę w bólu szybciej lub wolniej niż inni.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku DicloDuo? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaDiclofenacum natricum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentBausch Health Ireland Limited

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku DicloDuo

Diclac, Dicloberl, Naklofen Duo, Olfen Uno, Solacutan, Voltaren SR 100.

Ostatnia aktualizacja: 16 grudnia 2023