Diclac Czopki

Diclac jest to lek, który wykazuje działanie przeciwbólowe oraz przeciwzapalne. Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę. Występuje w różnych postaciach i z różną dawką substancji czynnej jak jest diklofenak sodowy.

Działanie Diclac

Diclac to niesteroidowy lek przeciwzapalny, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie oraz przeciwgorączkowo poprzez hamowanie enzymu COX, który bierze udział w produkcji prostaglandyn odpowiedzialnych za ból, stan zapalny i gorączkę. Lek Diclac zaliczany jest do niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Preparat ten dostępny jest jedynie na receptę i występuje w postaci:

 • roztworu do wstrzykiwań 75 mg/3 ml,
 • czopków doodbytniczych 50 mg lub 100 mg,
 • tabletek dojelitowych 50 mg,
 • tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu Diclac Duo, 75 mg lub 150 mg – składają się z 2 warstw: różowej i białej,
 • żelu do stosowania miejscowego Diclac LipoGel 10 mg/g (dostępny bez recepty) – przeznaczony do stosowania zewnętrznego w miejscu urazu lub bólu, działa łagodząco oraz chłodząco.

Substancją czynną preparatu jest diklofenak sodowy, będący pochodną kwasu aminofenylooctowego. Substancja ta wykazuje właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz przeciwgorączkowe. Stosowanie leku Diclac pozwala na złagodzenie bólu spowodowanego obrzękiem, a także zmniejszenie stany zapalnego i stanów gorączkowych. Diclac w postaci zastrzyków dodatkowo wpływa na zahamowanie agregacji płytek krwi.

Wskazania do stosowania leku Diclac

Wskazaniami do stosowania leku Diclac w postaci tabletek, czopków lub zastrzyków:

 • w leczeniu dny moczanowej, której przebieg jest ostry, a także w innych stanach bólowych tkj. komplikacje po zabiegach ortopedycznych/stomatologicznych, po których rozwinął się stan zapalny lub obrzęk;
 • w leczeniu zapalnej/zwyrodnieniowej postaci choroby reumatycznej (reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, zespoły bólowe towarzyszące zmianom w kręgosłupie oraz w reumatyzmie pozastawowym),
 • w leczeniu stanów zapalnych narządów rodnych,
 • w łagodzeniu bólu związanego z miesiączkowaniem,
 • w leczeniu napadów migreny,
 • jako wspomaganie leczenia zakażeń i stanów zapalnych występujących w obrębie nosa, uszu, gardła, którym towarzyszą dolegliwości bólowe.

Lek Diclac w postaci roztworu do wstrzykiwań może być zastosowany u osób chorych, które zmagają się z kolką nerkową lub wątrobową.

Lek Diclac w postaci żelu wskazany jest do stosowania w celu leczenia miejscowego w przypadku dolegliwości bólowych występujących w wyniku urazu lub stanu zapalnego, które obejmują mięśnie, stawy, ścięgna, więzadła tkj.: skręcenia, nadwyrężenia mięśni, stłuczenia, ból pleców, ograniczone stany zapalne tkanek miękkich (łokieć tenisisty, zapalenie okołostawowe, stan zapalny torebki stawowej, zapalenie ścięgien).

Przeciwwskazania do stosowania leku Diclac

 1. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku – oznacza to, że osoba może mieć alergię na substancję czynną (diklofenak) lub inne składniki leku, co może prowadzić do wystąpienia reakcji alergicznych, takich jak trudności w oddychaniu, wysypka skórna, obrzęk twarzy lub gardła.
 2. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) objawiająca się np. napadami astmy oskrzelowej, obrzękiem naczynioruchowym, zapaleniem błony śluzowej nosa o ostrym przebiegu, skórną reakcją alergiczną – oznacza to, że osoba ma alergię na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, co może prowadzić do wystąpienia reakcji alergicznych, takich jak trudności w oddychaniu, wysypka skórna, obrzęk twarzy lub gardła.
 3. Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy (czynna lub w wywiadzie), której towarzyszy krwawienie lub perforacja w obrębie układu pokarmowego – osoby z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, która powoduje krwawienie lub perforację w obrębie układu pokarmowego, nie powinny stosować leku Diclac ze względu na ryzyko nasilenia objawów choroby.
 4. Krwawienia lub perforacje przewodu pokarmowego (w wywiadzie), które występują na skutek stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych – osoby, które miały krwawienia lub perforacje przewodu pokarmowego z powodu stosowania innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, powinny unikać stosowania leku Diclac.
 5. Niewydolność wątroby – osoby z niewydolnością wątroby nie powinny stosować leku Diclac, ponieważ ich organizm może nie być w stanie prawidłowo przetwarzać leku.
 6. Niewydolność nerek – osoby z niewydolnością nerek nie powinny stosować leku Diclac, ponieważ ich organizm może nie być w stanie prawidłowo wydalć leku.
 7. Zastoinowa niewydolność serca (klasa II-IV wg NYHA) – osoby z niewydolnością serca nie powinny stosować leku Diclac, ponieważ lek może nasilać objawy choroby.
 8. Choroba niedokrwienna serca – osoby z chorobą niedokrwienną serca nie powinny stosować leku Diclac, ponieważ lek może nasilać objawy choroby.
 9. Choroba naczy w obwodowych i mózgowych – osoby z chorobami naczyń obwodowych lub mózgowych powinny unikać stosowania leku Diclac ze względu na ryzyko nasilenia objawów choroby.
 1. Stany zapalne odbytu i odbytnicy – osoby z ostrym stanem zapalnym odbytu lub odbytnicy nie powinny stosować leku Diclac, ponieważ lek może nasilać objawy choroby.
 2. III trymestr ciąży – w trzecim trymestrze ciąży lek Diclac jest przeciwwskazany, ponieważ może zwiększać ryzyko powikłań u płodu, takich jak niedokrwistość, niewydolność nerek i ciężkie krwawienia. Lek może również wywołać przedwczesny poród lub zwiększyć ryzyko krwawienia u matki w czasie porodu.

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem stosowania leku Diclac skonsultować się z lekarzem i poinformować go o chorobach, które pacjent miał w przeszłości, a także o stosowanych aktualnie lekach. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i przerwać stosowanie leku.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Diclac

 1. Lek Diclac należy stosować przez najkrótszy okres, który jest konieczny do złagodzenia objawów. Pozwala to na zminimalizowanie ryzyka działań niepożądanych.
 2. Diklofenaku nie należy stosować z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi o działaniu ogólnoustrojowym (m.in. z selektywnimy inhibitorami cyklooksygenazy-2 (Cox-2).
 3. Środki ostrożności – podczas stosowania leku Diclac – należy zachować w przypadku osób starszych. U osób w podeszłym wieku, a także osłabionych i/lub z małą masą ciała należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku.
 4. Diklofenak, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może rzadko powodować reakcje alergiczne, a w tym reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktycznie.
 5. Diklofenak może maskować objawy zakażenia ze względu na właściwości farmakodynamiczne.
 6. Diklofenaku sodowego, występujący w postaci wstrzykiwań, nie należy stosować u wcześniaków oraz noworodków. Alkohol benzylowy, będący w składzie leku Diclac, może powodować reakcje rzekomoanafilaktyczne i toksyczne u niemowląt oraz dzieci w wieku poniżej 3 roku życia.
 7. Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych jest związane z ryzykiem wystąpienia krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego, które mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu. Do grupy zwiększonego ryzyka zalicza się przede wszystkim osoby starsze, osoby z zaburzeniami przewodu pokarmowego, owrzodzeniami żołądka, owrzodzeniami jelit. W przypadku wystąpienia krwawień lub owrzodzeń przewodu pokarmowego należy zrezygnować ze stosowania diklofenaku. Ryzyko wystąpienia krwawień jest większe również w przypadku stosowania większych dawek NLPZ.
 8. Zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki leku w celu zmniejszenia ryzyka związanego z toksycznym wpływem preparatu na przewód pokarmowy. Dotyczy to przede wszystkim osób z przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, w szczególności, gdy wystąpiły powikłania w postaci krwotoku lub perforacji, a także w przypadku osób starszych. W tym przypadku, a także u osób stosujących równolegle małe dawki kwasu acetylosalicylowego, a także inne leki które zwiększają ryzyko powikłań związanych z przewodem pokarmowym, należy wziąć pod uwagę leczenie skojarzone z lekami o działaniu ochronnym takimi jak np. inhibitory pompy protonowej lub też mizoprostolem.
 9. Szczególną ostrożność, w trakcie stosowania leku Diclac, powinny stosować pacjenci w podeszłym wieku z zaburzeniami przewodu pokarmowego w wywiadzie, a także osoby równolegle stosujące leki, które mogą wpływać na wzrost ryzyka wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego (kortykosteroidy o działaniu ogólnym, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, leków przeciwzakrzepowych, leków przeciwpłytkowych).
 10. Osoby z chorobą Leśniowskiego-Crohna i z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego w trakcie leczenia z zastosowaniem leku Diclac powinni przebywać pod stałym nadzorem lekarza, z uwagi na ryzyko nasilenia się objawów choroby.
 11. Osoby z zaburzeniami czynności wątroby Diclac powinni przebywać pod stałym nadzorem lekarza, z uwagi na ryzyko pogorszenia się stanu ogólnego. Stosowanie NLPZ może doprowadzić do wzrostu enzymów wątrobowych, dlatego w przypadku długotrwałego leczenia z ich zastosowaniem, należy regularnie dokonywać kontroli czynności wątroby. W sytuacji, gdy nieprawidłowe wyniki badań w tym zakresie utrzymują się lub pogarszają, gdy występują kliniczne oznaki lub też objawy mogące świadczyć o zaburzeniach czynności wątroby lub występują objawy tkj. eozynofilia, wysypka to należy przerwać stosowanie leku. W trakcie leczenia z zastosowaniem diklofenaku zapalenie wątroby może się pojawić bez żadnych wcześniejszych objawów.
 12. Szczególną ostrożność, podczas stosowania diklofenaku, powinny zachować osoby z porfirią wątrobową z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia napadu porfirii.
 13. Szczególną ostrożność, podczas stosowania diklofenaku, powinny zachować osoby z zaburzeniami czynności serca, nerek, z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie, osoby w podeszłym wieku, osoby stosujące leki moczopędne, leki mogące wpływać na czynność nerek, a także pacjenci z nadmierną utratą płynu pozakomórkowego o różnej etiologii (np.przed lub po dużych operacjach). W trakcie stosowania leku Diclac należy monitorować czynność nerek. Odstawienie leku najczęściej jest związane z powrotem do stanu pacjenta przed rozpoczęciem leczenia.
 14. Możliwe jest wystąpienie – po zastosowaniu diklofenaku – ciężkich reakcji skórnych (złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka) jednak są to sytuacje występujące bardzo rzadko. Największe ryzyko przypada na początkowy okres leczenia (zazwyczaj pierwszy miesiąc). W przypadku występowania wysypki, objawów nadwrażliwości czy zmian w obrębie błony śluzowej należy odstawić lek Diclac.
 15. Osoby z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i/lub zastoinową niewydolnością serca (od łagodnej do umiarkowanej) powinny znajdować się pod kontrolą, z uwagi na ryzyko zatrzymania płynów oraz występowania obrzęków. Stosowanie diklofenaku – w szczególności przez długi okres czasu oraz w dużych dawkach – związane jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia incydentów zakrzepowych tkj. udar czy zawał serca. Szczególną ostrożność – podczas stosowania leku Diclac – należy zachować u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych, chorobą naczyń mózgowych i niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym.
 16. Szczególną ostrożność należy zachować również u osób z czynnikami ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia (tkj. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hiperlipidemia, palenie tytoniu, które planują długotrwałe leczenie z zastosowaniem leku Diclac.
 17. W przypadku długotrwałego stosowania leku Diclac należy dokonywać kontroli morfologii krwi, z uwagi na ryzyko przemijającego hamowania agregacji płytek krwi. Stan pacjenta z zaburzeniami krzepnięcia krwi należy uważnie monitorować.
 18. Szczególną ostrożność, z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, należy zachować u osób z:
 • astmą oskrzelową – zwłaszcza podczas pozajelitowego stosowania diklofenaku z uwagi na ryzyko zaostrzenia objawów astmy,
 • sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa,
 • obrzękiem błony śluzowej nosa,
 • przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,
 • przewlekłymi zakażeniami dróg oddechowych,
 • z uczuleniem na inne substancje.
 1. Kobiety będące w ciąży nie powinny stosować żadnego leku bez konsultacji z lekarzem. Przeprowadzone badania wskazują na zwiększone ryzyko poronienia, a także zaburzeń budowy serca u płodu w przypadku kobiet będących we wczesnej ciąży (I, II trymestr). W przypadku bezwzględnej konieczności stosowania leku należy stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie jak najkrótszy okres czasu. Stosowanie leku w III trymestrze ciąży związane jest z ryzykiem toksycznego wpływu na rozwój układu sercowo-naczyniowego płodu, a także z upośledzeniem czynności nerek, co może prowadzić do niewydolności nerek. Dodatkowo istnieje ryzyko przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego, wystąpienia nadciśnienia płucnego oraz powikłań w trakcie porodu (opóźnienie lub przedłużenie akcji porodowej).
 2. Kobiety planujące ciążę również nie powinny stosować leku Diclac z uwagi na jego negatywny wpływ na płodność.
 3. Lek Diclac w niewielkich ilościach przenika do mleka matki, dlatego kobiety karmiące piersią nie powinny go stosować. Dopuszczalne jest jedynie stosowanie żelu, natomiast w tym przypadku terapia powinna trwać jak najkrócej oraz na jak najmniejszą powierzchnię skóry. Preparatu nie należy stosować w okolicy piersi z uwagi na ryzyko przypadkowego przedostania się leku do ust dziecka karmionego piersią.

Dawkowanie leku Diclac

Dawkę, częstość stosowania i czas trwania leczenia z zastosowaniem leku Diclac ustala lekarz.

 • Tabletki Diclac 50 mg – przeznaczone są dla osób dorosłych, a także młodzieży, która ukończyła 14. rok życia. Początkowa dawka leku w przypadku osób dorosłych wynosi od 100 do 150 mg podzielone na 2 – 3 tabletki stosowane w ciągu dnia przed posiłkiem. Tabletki należy popić odpowiednią ilością wody.
  – W przypadku stosowania leku u pacjentów z poranną sztywnością lub bólem, który występuje w nocy należy rozważyć zastąpienie tabletek czopkami doodbytniczymi.
  – W przypadku bolesnego miesiączkowania u kobiet dawka jest indywidualnie ustalana przez lekarza, najczęściej wynosi ona od 50 do 150 mg na dobę.
 • Tabletki Diclac Duo – przeznaczone są dla osób dorosłych, zalecana dawka to od 75 mg do 150 mg na dobę, ale warto zaznaczyć, że leczenie należy rozpocząć od najniższej dawki, a następnie – jeśli ta nie przyniesie oczekiwanych rezultatów – dawkę można zwiększyć. Maksymalna dobowa dawka leku to 150 mg. Tabletki należy stosować w trakcie posiłku, popijając wodą. W przypadku nasilania się dolegliwości w nocy lub nad ranem lek należy stosować wieczorem.
 • Czopki doodbytnicze – dawka leku w postaci czopków stosowanych doodbytniczo wynosi od 100 do 150 mg na dobę. Dobową dawkę należy podzielić na 2 – 3 dawki stosowane w ciągu dnia. Leczenie może zostać uzupełnione tabletkami Diclac.
 • Roztwór do wstrzykiwań Diclac – przeznaczony do stosowania domięśniowego. Dawka w przypadku zastrzyków to 75 mg (1 ampułka) leku w ciągu dnia. Lek należy podać w górny, zewnętrzny kwadrat pośladka. Preparatu w formie zastrzyków nie należy stosować dłużej niż przez 2 dni, a w sytuacji, gdy dolegliwości bólowe będą się nadal utrzymywały należy rozważyć stosowanie tabletek lub czopków Diclac.
 • Diclac LipoGel – lek w postaci żelu przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego, na skórę oczyszczoną i nieuszkodzoną. Lek ten można stosować u osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 14 roku życia. Żel należy aplikować w miejsce bólu/urazu ok. 3-4 razy na dobę, a następnie delikatnie wetrzeć. Po zastosowaniu preparatu należy dokładnie umyć ręce (z wyjątkiem, gdy ból obejmuje również obręb dłoni). Żelu nie należy stosować w okolicy oczu i ust.
 • Czas trwania kuracji – u osób powyżej 14 roku życia, u których występuje nadwyrężenie lub reumatyzm tkanki miękkiej – nie powinien być dłuższy niż 14 dni.
 • Czas trwania kuracji – u osób powyżej 18 roku życia, u których dolegliwości bólowe związane są z chorobą zwyrodnieniową stawów – nie powinien być dłuższy niż 21 dni.
 • Na kontrolę do lekarza należy się zgłosić w przypadku nasilania się objawów chorobowych, jeśli po 7 dniach nie ma poprawy, a także w przypadku, gdy lek trzeba stosować dłużej niż 7 dni u osób z grupy wiekowej 14 -18 lat.

W przypadku zastosowania zbyt dużej dawki leku należy pilnie skonsultować się z lekarzem lub udać się na najbliższy oddział ratunkowy. Przedawkowanie leku może stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Objawy przedawkowania mogą nie być charakterystyczne, ale niekiedy występują wymioty, biegunka, krwotok w obrębie układu pokarmowego, szum w uszach, zawroty głowy, drgawki.

Z czym nie łączyć leku Diclac Czopki

Diclac i lit lub leki przeciwdepresyjne (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny) – Diclac może wchodzić w interakcje z litami i selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, stosowanymi w leczeniu depresji. Może to prowadzić do zwiększenia poziomu litu w surowicy krwi oraz do nasilenia działań niepożądanych związanych z leczeniem depresyjnym. W przypadku wystąpienia objawów takich jak zamieszanie, biegunka, drżenie, gorączka, pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Diclac i digoksyna – Diclac może wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania digoksyny, leku używanego w terapii chorób serca. Może to prowadzić do zwiększenia stężenia digoksyny w krwi, co zwiększa ryzyko działań niepożądanych, takich jak zaburzenia rytmu serca. W razie wystąpienia nietypowych objawów sercowych, należy skonsultować się z lekarzem.

Diclac i leki moczopędne – Stosowanie Diclac razem z lekami moczopędnymi może zmniejszyć ich efektywność. Może to prowadzić do zatrzymania płynów w organizmie, co z kolei może zwiększać ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego lub niewydolności serca. Pacjenci przyjmujący leki moczopędne powinni regularnie monitorować ciśnienie krwi i objawy związane z zatrzymywaniem płynów.

Diclac i inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), leki beta-adrenolityczne – Stosowanie Diclac razem z tymi lekami, wykorzystywanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca, może zmniejszać ich skuteczność. Może to prowadzić do wzrostu ciśnienia krwi lub pogorszenia stanu sercowego. Pacjenci powinni monitorować ciśnienie krwi i zgłaszać wszelkie zmiany w swoim stanie zdrowia.

Diclac i niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) oraz kortykosteroidy – Jednoczesne stosowanie Diclac z innymi NLPZ, jak kwas acetylosalicylowy czy ibuprofen, oraz z kortykosteroidami, może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza związanych z układem pokarmowym, takich jak krwawienie czy wrzody. Pacjenci powinni unikać jednoczesnego stosowania tych leków i zgłaszać wszelkie niepokojące objawy ze strony przewodu pokarmowego.

Diclac i leki przeciwzakrzepowe, hamujące działanie płytek krwi – Stosowanie Diclac z lekami przeciwzakrzepowymi, jak warfaryna, lub lekami hamującymi działanie płytek krwi, jak klopidogrel, może zwiększać ryzyko krwawienia. Pacjenci powinni być świadomi tej interakcji i regularnie kontrolować parametry krzepnięcia krwi.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Diclac Czopki

Skutki uboczne leku Diclac Czopki

Zaburzenia układu pokarmowego: Nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha, wzdęcia oraz zmniejszony apetyt są dość powszechne. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić poważne problemy, takie jak zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienia z przewodu pokarmowego, a nawet choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Zaburzenia neurologiczne i psychiczne: Ból głowy i zawroty głowy to częste dolegliwości. Rzadziej mogą pojawiać się senność, dezorientacja, depresja, bezsenność, koszmary senne, drażliwość oraz zaburzenia psychotyczne.

Reakcje skórne: Wysypki, pokrzywka, a także bardzo rzadkie, ale poważne reakcje skórne jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona czy toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka mogą wystąpić w odpowiedzi na lek.

Zaburzenia wątroby: Zwiększenie aktywności aminotransferaz może wskazywać na uszkodzenie wątroby, rzadziej mogą występować zapalenie wątroby i żółtaczka.

Zaburzenia sercowo-naczyniowe: Mniej często mogą wystąpić zawał mięśnia sercowego, niewydolność serca, kołatanie serca oraz ból w klatce piersiowej.

Reakcje alergiczne i anafilaktyczne: Od łagodnych reakcji takich jak obrzęk i zaczerwienienie po bardzo rzadkie, ale poważne reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne.

Zaburzenia hematologiczne: Bardzo rzadko lek może prowadzić do zmniejszenia liczby płytek krwi, leukocytów oraz różnych rodzajów niedokrwistości, w tym hemolitycznej i aplastycznej.

Zaburzenia oddechowe: Astma oraz duszność mogą pojawić się, szczególnie u osób z wcześniej istniejącymi problemami oddechowymi.

Zaburzenia nerkowe: Rzadko występujące ostre uszkodzenie nerek, zespół nerczycowy oraz śródmiąższowe zapalenie nerek mogą być wynikiem stosowania leku.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Diclac Czopki

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Diclac?

Diclac to lek przeciwbólowy, przeciwzapalny oraz przeciwgorączkowy, który stosowany jest w leczeniu różnych dolegliwości bólowych, takich jak ból zęba, ból menstruacyjny, ból mięśni, ból stawów czy migreny. Lek stosuje się również w leczeniu chorób zapalnych, takich jak choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenie stawów, bóle kręgosłupa czy zapalenie mięśni. Diclac jest również stosowany w terapii pooperacyjnej w celu złagodzenia bólu i stanów zapalnych.

Czy Diclac jest na receptę?

Tak, Diclac jest lekiem dostępnym na receptę.

Czy Diclac działa przeciwbólowo?

Tak, Diclac działa przeciwbólowo. Jest to lek przeciwbólowy i przeciwzapalny z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), który działa poprzez blokowanie enzymów zwanych cyklooksygenazami (COX). Te enzymy biorą udział w procesach zapalnych, co prowadzi do wytwarzania prostaglandyn, które z kolei powodują ból, gorączkę i obrzęk. Diclac blokuje produkcję prostaglandyn, co zmniejsza ból i stan zapalny. Lek jest stosowany w różnych przypadkach, w tym w leczeniu bólu pourazowego, bólu menstruacyjnego, migreny, choroby zwyrodnieniowej stawów, zapalenia stawów, chorób autoimmunologicznych i wielu innych.

Czy Diclac jest bezpieczny?

Tak, Diclac może być bezpieczny, jeśli jest stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza oraz z uwzględnieniem przeciwwskazań i środków ostrożności. Lek ten jest często stosowany jako lek przeciwbólowy i przeciwzapalny w przypadku różnych dolegliwości.

Jak szybko działa Diclac? Kiedy są efekty?

Maksymalny efekt przeciwbólowy występuje zwykle po około 1-2 godzinach od zażycia leku doustnie lub 30-60 minut od podania doodbytniczego. Działanie przeciwbólowe może utrzymywać się przez około 4-6 godzin.

Jak stosować Diclac?

Lek Diclac należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub z instrukcją dołączoną do opakowania. Zazwyczaj dawka początkowa wynosi 50-100 mg na dobę, podzielona na 2-3 dawki. Lek należy przyjmować po posiłku, popijając szklanką wody.

Ile dni można brać Diclac?

Diclac powinien być stosowany jak najkrócej i w najmniejszej skutecznej dawce. Zazwyczaj lek stosuje się przez kilka dni lub tygodni, w zależności od przyczyny bólu i reakcji organizmu na terapię. Zalecane jest skonsultowanie z lekarzem przedłużenia stosowania leku po okresie 2 tygodni. Nie należy przekraczać zalecanej dawki ani czasu stosowania leku.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Diclac Czopki? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaDiclofenacum natricum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentSandoz

Źródła

Pokaż źródła

Zamienniki dla leku Diclac Czopki

DicloDuo, Dicloberl, Naklofen Duo, Olfen Uno, Solacutan, Voltaren SR 100.

Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2024