Zolaxa

Zolaxa to lek przeciwpsychotyczny zawierający olanzapinę. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii i epizodów manii. Wykazano, że zapobiega nawrotom tych objawów u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową.

Działanie Zolaxa

Zolaxa, zawierająca substancję czynną olanzapinę, jest lekiem przeciwpsychotycznym. Działa poprzez wpływanie na działanie pewnych substancji chemicznych w mózgu, nazywanych neuroprzekaźnikami. Jest to szczególnie skuteczne w regulacji nierównowagi tych neuroprzekaźników, co może wystąpić w przypadku schizofrenii i manii.

W schizofrenii Zolaxa pomaga złagodzić objawy takie jak halucynacje, urojenia czy wycofanie społeczne. W przypadku epizodów manii, Zolaxa może pomóc kontrolować skrajne zmiany nastroju i pobudzenie.

Dodatkowo, lek ten pokazał skuteczność w zapobieganiu nawrotom tych objawów u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową, którzy dobrze reagowali na leczenie olanzapiną.

Wskazania do stosowania Zolaxa

Zolaxa jest wskazana do stosowania w leczeniu następujących stanów:

 • Schizofrenia: To choroba psychiczna, która prowadzi do poważnych zaburzeń w myśleniu, percepcji i uczuciach. Pacjenci mogą doświadczać halucynacji (widzenia, słyszenia lub odczuwania rzeczy, które nie istnieją), urojeń (fałszywych przekonań) oraz podejrzliwości i wycofania społecznego. Zolaxa pomaga w łagodzeniu tych objawów.
 • Epizody manii w chorobie afektywnej dwubiegunowej: Choroba afektywna dwubiegunowa to zaburzenie psychiczne, które powoduje ekstremalne zmiany nastroju, energii i aktywności. Epizody manii są charakteryzowane przez nadmierną radość, pobudzenie, przyspieszone myślenie i mówienie, a także przez nadmierną aktywność i zmniejszoną potrzebę snu. Zolaxa jest stosowana w leczeniu epizodów manii.
 • Zapobieganie nawrotom u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową: U pacjentów, którzy uzyskali pozytywną odpowiedź na leczenie olanzapiną podczas epizodu manii, Zolaxa może być używana do zapobiegania nawrotom objawów.

Przeciwwskazania i środki ostrożności do stosowania Zolaxa

Przeciwwskazania do stosowania leku Zolaxa obejmują:

 • Alergia na Olanzapinę lub inne składniki leku: Jeżeli pacjent ma uczulenie na olanzapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawy mogą obejmować wysypkę, swędzenie, obrzęk twarzy, opuchnięcie warg lub duszności.
 • Niektóre rodzaje jaskry: Nie należy stosować Zolaxy, jeśli u pacjenta występują zaburzenia dotyczące oczu, takie jak niektóre rodzaje jaskry (zwiększone ciśnienie w oku).

Środki ostrożności:

 • Pacjenci w podeszłym wieku z otępieniem: Nie zaleca się stosowania Zolaxy u pacjentów w podeszłym wieku z rozpoznaniem otępienia, gdyż może to spowodować poważne działania niepożądane.
 • Nieprawidłowe ruchy: Leki z tej grupy mogą powodować wystąpienie nieprawidłowych ruchów, zwłaszcza w obrębie twarzy lub języka. Należy zgłosić to lekarzowi, jeśli wystąpią takie objawy po zażyciu Zolaxy.
 • Zespół objawów obejmujących gorączkę, przyspieszony oddech, niemiarowe lub przyspieszone bicie serca, pocenie się, sztywność mięśni, zmiana stanu psychicznego (np. zaburzenia świadomości z pobudzeniem psychoruchowym), ospałość lub senność: Jeżeli wystąpią takie objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Zwiększenie masy ciała, wysokie stężenie cukru we krwi i wysokie stężenie lipidów: U pacjentów stosujących Zolaxę obserwowano te efekty. Przed i w trakcie stosowania leku lekarz powinien przeprowadzać regularne badania krwi.
 • Historia zakrzepów: Należy poinformować lekarza, jeśli w przeszłości pacjenta lub w jego rodzinie występowały zakrzepowe powikłania, ponieważ podobne leki były powiązane z tworzeniem się zakrzepów krwi.

Pacjenci, u których występują określone choroby (np. udar, choroba Parkinsona, zaburzenia dotyczące gruczołu krokowego, niedrożność jelit, choroba wątroby lub nerek, choroby krwi, choroby płuc, choroba serca, cukrzyca, napady drgawek) powinni poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania Zolaxy.

Dodatkowo, Zolaxa nie jest przeznaczona do stosowania u pacjentów poniżej 18 lat i kobiet karmiących piersią. W przypadku ciąży, lek może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Wreszcie, Zolaxa może wywoływać senność i zawroty głowy, co ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak stosować Zolaxa?

Dawkowanie i stosowanie leku Zolaxa obejmuje następujące aspekty:

Zgodność z zaleceniami lekarza: Lek Zolaxa powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawka dobowa: Dawka dobowa leku Zolaxa wynosi od 5 mg do 20 mg. Lekarz decyduje o dokładnej dawce na podstawie stanu zdrowia pacjenta.

Ponowne wystąpienie objawów: Jeżeli objawy choroby pojawią się ponownie, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Nie należy jednak przerywać stosowania leku Zolaxa, chyba że tak zdecyduje lekarz.

Czas przyjmowania: Lek Zolaxa powinno się przyjmować raz na dobę, codziennie o tej samej porze. Nie ma znaczenia, czy tabletki zażywa się podczas posiłku czy niezależnie od niego.

Sposób podania: Lek Zolaxa jest podawany doustnie. Tabletki powlekane należy połykać w całości, popijając wodą.

Przyjęcie większej dawki: W przypadku zażycia większej niż zalecana dawka leku Zolaxa, pacjent może doświadczyć szeregu objawów, takich jak przyspieszone bicie serca, pobudzenie, agresywne zachowanie, trudności z mówieniem, mimowolne ruchy twarzy i języka, ograniczenie świadomości, ostre splątanie, drgawki, śpiączka, gorączka, szybki oddech, pocenie się, sztywność mięśni i ospałość, zmniejszenie częstości oddechów, zachłyśnięcie, wysokie lub niskie ciśnienie krwi, zaburzenia rytmu serca. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do szpitala.

Pominięcie dawki: W przypadku pominięcia dawki, należy przyjąć tabletkę natychmiast po przypomnieniu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku: Należy kontynuować zażywanie leku Zolaxa nawet jeśli nastąpi poprawa stanu zdrowia. Lekarz określi długość terapii. Nagłe przerwanie stosowania leku Zolaxa może prowadzić do objawów takich jak pocenie się, bezsenność, drżenie, lęk, nudności lub wymioty. W celu zakończenia terapii, lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki leku.

Z czym nie łączyć leku Zolaxa

Zolaxa a leki przeciwdepresyjne, uspokajające lub nasenne – Stosowanie Zolaxa w połączeniu z tymi lekami może powodować zwiększoną senność. Ważne jest, aby nie łączyć Zolaxa z innymi lekami o podobnym działaniu bez konsultacji z lekarzem, gdyż może to prowadzić do nadmiernego uspokojenia lub innych skutków ubocznych.

Zolaxa a leki na chorobę Parkinsona – Istnieje ryzyko interakcji między Zolaxa a niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu choroby Parkinsona. Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych w leczeniu tej choroby.

Zolaxa a leki wpływające na pracę serca – Niektóre leki, takie jak leki przeciwarytmiczne czy niektóre antybiotyki, mogą wpływać na pracę serca. Stosowanie Zolaxa razem z tymi lekami może powodować niepożądane zmiany w zapisie EKG, dlatego konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Zolaxa a karbamazepina, fluwoksamina, cyprofloksacyna – Przyjmowanie Zolaxa razem z karbamazepiną (lek przeciwpadaczkowy), fluwoksaminą (lek przeciwdepresyjny) lub cyprofloksacyną (antybiotyk) może wymagać dostosowania dawek tych leków. Należy skonsultować się z lekarzem przed połączeniem tych leków.

Zolaxa a węgiel aktywny – Jeśli konieczne jest przyjęcie węgla aktywnego, należy zrobić to co najmniej 2 godziny przed lub 2 godziny po przyjęciu Zolaxa, aby nie zakłócić jego absorpcji.

Zolaxa i alkohol – Nie należy spożywać alkoholu po przyjęciu Zolaxa. Alkohol w połączeniu z tym lekiem może powodować zwiększoną senność i inne skutki uboczne, co jest szczególnie niebezpieczne podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Zolaxa w ciąży – Kobiety w ciąży lub planujące ciążę powinny skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem Zolaxa. Istnieje ryzyko, że lek może mieć niekorzystny wpływ na rozwijający się płód.

Zolaxa a karmienie piersią – Kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować Zolaxa, gdyż lek może przenikać do mleka matki. U noworodków, których matki stosowały Zolaxa w ostatnim trymestrze ciąży, mogą wystąpić objawy takie jak drżenie, sztywność mięśni, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem i karmieniem.

Zolaxa a prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn – Zolaxa może powodować senność i zawroty głowy. W przypadku wystąpienia tych objawów, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Zolaxa

Skutki uboczne leku Zolaxa

Lek Zolaxa, znany także jako olanzapina, może powodować różne działania niepożądane, które różnią się częstością występowania i nasileniem. Należy pamiętać, że nie każdy pacjent doświadczy tych działań niepożądanych.

Bardzo często zgłaszane działania niepożądane (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Zwiększenie masy ciała: Zolaxa może prowadzić do przyrostu wagi.
 • Senność: Często występujące uczucie zmęczenia i senności.
 • Zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi: Może wpływać na funkcje hormonalne.
 • Zawroty głowy lub omdlenia: Szczególnie podczas wstawania, związane ze zmianami ciśnienia krwi.

Często zgłaszane działania niepożądane (do 1 na 10 pacjentów):

 • Zmiany w krwi: Obejmujące liczbę komórek krwi i stężenie lipidów.
 • Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych: Może wskazywać na wpływ na wątrobę.
 • Zwiększenie poziomu glukozy we krwi i moczu: Może wpływać na poziom cukru.
 • Zwiększenie apetytu, zawroty głowy, niepokój ruchowy, drżenie, zaburzenia ruchu (dyskinezy), zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wysypka, utrata siły, zmęczenie, zatrzymanie wody w organizmie, gorączka, ból stawów, zaburzenia seksualne.

Niezbyt często zgłaszane działania niepożądane (do 1 na 100 pacjentów):

 • Nadwrażliwość: Obejmująca reakcje alergiczne, takie jak obrzęk czy wysypka.
 • Cukrzyca lub nasilenie jej przebiegu: Może wpływać na poziom cukru we krwi.
 • Napady drgawek: Szczególnie u osób z historią padaczki.
 • Sztywność lub kurcz mięśni, zespół niespokojnych nóg, zaburzenia mowy, zwolnienie czynności serca, wrażliwość na światło słoneczne, krwawienie z nosa, wzdęcia brzucha, nadmierne ślinienie, utrata pamięci, nietrzymanie moczu, trudności z oddawaniem moczu, wypadanie włosów, brak miesiączki, zmiany w piersiach, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi.

Rzadko zgłaszane działania niepożądane (do 1 na 1 000 pacjentów):

 • Obniżenie prawidłowej temperatury ciała, zmniejszenie liczby płytek krwi, objawy odstawienia, zaburzenia rytmu serca, nagła śmierć (zatrzymanie krążenia), zapalenie trzustki, choroba wątroby, choroba mięśni, wydłużony i (lub) bolesny wzwód.

Specyficzne działania niepożądane dla określonych grup pacjentów:

 • U pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem: Możliwość wystąpienia udaru, zapalenia płuc, nietrzymania moczu, upadków, letargu, omamów wzrokowych, podwyższonej temperatury ciała, zaczerwienienia skóry i trudności z chodzeniem.
 • U pacjentów z chorobą Parkinsona: Zolaxa może nasilać objawy choroby.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowych ruchów, zwłaszcza w obrębie twarzy czy języka, zakrzepów krwi w żyłach, jednoczesnego występowania gorączki, przyspieszonego oddechu, niemiarowego bicia serca, pocenia się, sztywności mięśni, zmiany stanu psychicznego oraz ospałości, ciężkich reakcji alergicznych (np. zespół DRESS), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Zolaxa

Pytania naszych Pacjentów

Na co jest lek Zolaxa?

Zolaxa jest lekiem antypsychotycznym stosowanym w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia i maniakalno-depresyjne (bipolarne) zaburzenia afektywne. Może być również używana do łagodzenia objawów takich jak halucynacje, omamy, myślenie niespójne, brak motywacji i apatia.

Czy Zolaxa jest na sen?

Nie, Zolaxa nie jest lekiem przepisywanym głównie na problemy ze snem. Jest to lek antypsychotyczny stosowany do leczenia schizofrenii i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, choć jednym z jego działań niepożądanych może być senność.

Czy lek Zolaxa jest refundowany?

Tak, lek Zolaxa jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w Polsce.

Czy można dostać Zolaxa bez recepty?

Zolaxa jest lekiem na receptę.

Czy stosując Zolaxa można pić alkohol?

Podczas stosowania leku Zolaxa nie zaleca się spożywania alkoholu, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia niepożądanych efektów ubocznych.

Czy Zolaxa zmniejsza libido?

Tak, Zolaxa może wpływać na funkcje seksualne i zmniejszać libido. Jest to jeden z potencjalnych efektów ubocznych tego leku, chociaż nie u wszystkich pacjentów występuje.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Zolaxa? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaOlanzapinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentZakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Zamienniki dla leku Zolaxa

Olanzin, Olpinat, Olzapin, Ranofren, Zalasta, Zolafren, Zolafren-Swift, Zolaxa Rapid.

Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2024