Zolafren

Zolafren to lek neuroleptyczny zawierający olanzapinę. Stosowany w leczeniu schizofrenii, epizodów manii i profilaktyce choroby afektywnej dwubiegunowej. Działa poprzez blokowanie receptorów serotoniny, dopaminy i innych. Należy zachować ostrożność podczas stosowania i skonsultować się z lekarzem przed użyciem.

Działanie Zolafren

Zolafren zawiera olanzapinę, która jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym (neuroleptykiem). Działa poprzez wpływ na kilka receptorów w mózgu, takich jak receptory dopaminergiczne, serotoninergiczne, cholinergiczne, histaminowe i adrenergiczne.

Główne działanie Zolafrenu polega na blokowaniu receptorów dopaminowych (D2) i serotoninowych (5HT2A). Dopamina i serotonina są dwoma ważnymi neuroprzekaźnikami, które odgrywają kluczową rolę w procesach psychicznych, takich jak nastrój, emocje, myślenie czy percepcja. Działając na te receptory, Zolafren łagodzi objawy psychotyczne, takie jak omamy, urojenia, myślenie dezorganizowane, agresja czy niepokój.

Jest stosowany głównie w leczeniu schizofrenii oraz epizodów manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Ponadto, Zolafren może być używany do utrzymania stabilności emocjonalnej u osób z chorobą afektywną dwubiegunową, zapobiegając nawrotom objawów manii lub depresji.

Niemniej jednak, Zolafren może powodować różne skutki uboczne, w tym przyrost masy ciała, senność, zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, zmiany w poziomie cukru we krwi czy ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego. Dlatego ważne jest, aby lekarz monitorował pacjenta podczas leczenia i dostosowywał dawkowanie w razie potrzeby.

Wskazania do stosowania Zolafren

Zolafren (olanzapina) jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym (neuroleptykiem) stosowanym w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. Oto główne wskazania do stosowania Zolafrenu:

Schizofrenia: Zolafren jest używany do leczenia ostrego nasilenia objawów psychotycznych u pacjentów ze schizofrenią, takich jak urojenia, omamy, myślenie dezorganizowane, zaburzenia emocjonalne oraz zaburzenia społeczne. Lek pomaga w redukcji nasilenia objawów oraz zapobiega ich nawrotom.

Choroba afektywna dwubiegunowa:

 • Epizody manii: Zolafren może być stosowany w leczeniu epizodów manii występujących w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Objawy manii obejmują przyspieszone myślenie, nadmierną aktywność, euforię, drażliwość, impulsywność oraz objawy psychotyczne.
 • Utrzymanie stabilności emocjonalnej: Zolafren może być również stosowany jako lek stabilizujący nastrój w leczeniu przewlekłym choroby afektywnej dwubiegunowej, zmniejszając ryzyko nawrotów epizodów manii lub depresji.

W niektórych przypadkach, Zolafren może być stosowany „off-label” (czyli poza zarejestrowanymi wskazaniami) w leczeniu innych zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia psychotyczne związane z depresją, zaburzenia lękowe czy zaburzenia ze spektrum autyzmu. Jednak decyzja o takim zastosowaniu powinna być podejmowana przez lekarza, który oceni korzyści i ryzyko związane z leczeniem.

Warto zauważyć, że Zolafren może powodować skutki uboczne, dlatego ważne jest, aby lekarz indywidualnie dostosował dawkowanie leku oraz monitorował pacjenta podczas terapii.

Przeciwwskazania do stosowania Zolafren

Przeciwwskazania do stosowania Zolafren (olanzapina) to sytuacje, w których lek ten nie powinien być stosowany ze względu na potencjalne ryzyko dla zdrowia pacjenta. Oto główne przeciwwskazania do stosowania Zolafrenu:

 • Nadwrażliwość na olanzapinę lub inne składniki leku: Pacjenci, którzy mają stwierdzoną uczulenie na olanzapinę lub którykolwiek z pomocniczych składników leku, nie powinni stosować Zolafrenu. Objawy nadwrażliwości mogą obejmować wysypkę skórną, świąd, obrzęk, trudności w oddychaniu oraz anafilaksję.
 • Niewydolność wątroby: Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby powinni unikać stosowania Zolafrenu, ponieważ lek ten jest metabolizowany przez wątrobę i może pogorszyć istniejące zaburzenia czynności wątroby.
 • Wiek poniżej 18 lat: Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania Zolafrenu u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat nie zostały ustalone. Lek nie jest zalecany dla tej grupy wiekowej.
 • Ciąża i karmienie piersią: Zolafren powinien być stosowany u kobiet w ciąży tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko dla płodu. Ponieważ olanzapina przenika do mleka matki, kobiety karmiące piersią powinny unikać stosowania Zolafrenu lub przerwać karmienie piersią.
 • Interakcje z innymi lekami: W niektórych przypadkach, Zolafren może być przeciwwskazany, gdy pacjent stosuje inne leki, które wpływają na jego metabolizm lub mogą powodować niebezpieczne interakcje. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, aby uniknąć potencjalnie szkodliwych interakcji.

Przed przepisaniem Zolafrenu, lekarz powinien dokładnie ocenić stan zdrowia pacjenta i indywidualne ryzyko, aby określić, czy lek jest odpowiedni do stosowania. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań, lekarz może rozważyć alternatywne metody leczenia.

Dawkowanie Zolafren

Chyba, że chciałeś poznać dawkowanie i sposób stosowania Zolafrenu. Jeśli tak, to przedstawiam poniżej te informacje:

Dawkowanie i sposób stosowania Zolafren (olanzapina) zależy od schorzenia, wieku pacjenta i indywidualnej odpowiedzi na leczenie. Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego i dostosować dawkę w zależności od efektów leczenia. Poniżej znajduje się ogólny przegląd dawkowania dla dorosłych pacjentów:

 • Schizofrenia: Zwykle rozpoczyna się od dawki 10 mg na dobę. Dawka może być dostosowana w zakresie od 5 do 20 mg na dobę, w zależności od indywidualnej odpowiedzi pacjenta.
 • Mania w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych: Zwykle dawka początkowa wynosi 15 mg na dobę dla monoterapii lub 10 mg na dobę, gdy Zolafren jest stosowany w skojarzeniu z innymi lekami. Dawka może być dostosowana w zakresie od 5 do 20 mg na dobę.
 • Zapobieganie nawrotom manii w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych: Dawka utrzymaniowa zwykle wynosi 10 mg na dobę. Lekarz może dostosować dawkę w zakresie od 5 do 20 mg na dobę.
 • Zaburzenia psychotyczne związane z otępieniem: Zolafren nie jest zalecany dla pacjentów z otępieniem związanym z zaburzeniami psychotycznymi ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych.

Zolafren jest dostępny w postaci tabletek do stosowania doustnego. Tabletki powinny być połykane w całości z szklanką wody, niezależnie od posiłków. Lekarz prowadzący może dostosować dawkowanie i częstotliwość podawania w zależności od stanu pacjenta i odpowiedzi na leczenie. Należy pamiętać, że stosowanie leku powinno być monitorowane przez lekarza, a wszelkie zmiany dawkowania powinny być dokonywane tylko pod jego nadzorem.

Z czym nie łączyć leku Zolafren

Zolafren i leki przeciwdepresyjne, uspokajające, nasenne – Stosowanie Zolafren wraz z lekami przeciwdepresyjnymi, uspokajającymi lub nasennymi może prowadzić do nadmiernego uczucia senności. Zolafren oddziałuje na centralny układ nerwowy, podobnie jak wymienione grupy leków, co może nasilać ich działanie uspokajające i nasenne.

Zolafren i leki na chorobę Parkinsona – Pacjenci przyjmujący leki na chorobę Parkinsona powinni zachować szczególną ostrożność, gdyż Zolafren może wpływać na skuteczność tych leków. W niektórych przypadkach może być konieczna modyfikacja dawki leków na Parkinsona lub Zolafren.

Zolafren i karbamazepina – Karbamazepina jest lekiem przeciwpadaczkowym i stabilizującym nastrój. Jej równoczesne stosowanie z Zolafren może wymagać dostosowania dawki jednego lub obu leków, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność terapii.

Zolafren i fluwoksamina – Fluwoksamina, lek przeciwdepresyjny, może oddziaływać z Zolafren, wpływając na jego metabolizm. Może to wymagać dostosowania dawek obu leków.

Zolafren i cyprofloksacyna – Cyprofloksacyna to antybiotyk, który może oddziaływać z Zolafren. Wpływa ona na sposób, w jaki organizm metabolizuje Zolafren, co może wymagać zmiany dawki tego leku.

Zolafren i alkohol – Spożywanie alkoholu podczas leczenia Zolafren może znacznie zwiększyć ryzyko senności i innych efektów ubocznych. Alkohol może nasilać działanie sedatywne Zolafren, co może być niebezpieczne, zwłaszcza w sytuacjach wymagających skupienia i czujności.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Zolafren

Skutki uboczne leku Zolafren

Lek, o którym mowa, może powodować różne działania niepożądane, które mogą mieć różne częstości występowania i różny stopień nasilenia.

Nieprawidłowe ruchy, zwłaszcza twarzy i języka: Często zgłaszane, mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów.

Zakrzepy krwi w żyłach: Należą do niezbyt częstych działań niepożądanych (do 1 na 100 pacjentów), mogą prowadzić do poważnych komplikacji, takich jak ból w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem.

Reakcje alergiczne: Obejmują nadwrażliwość, obrzęk w jamie ustnej i gardle, swędzenie, wysypkę, a także ciężkie reakcje jak zespół DRESS.

Zwiększenie masy ciała, senność, zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi: Bardzo częste działania niepożądane, mogące wpływać na codzienne funkcjonowanie.

Zawroty głowy lub omdlenia: Mogą wystąpić we wczesnym etapie leczenia, szczególnie przy zmianie pozycji ciała.

Zmiany w badaniach krwi: Obejmują zmiany liczby komórek krwi, stężenia lipidów, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, stężenia cukrów we krwi i moczu.

Zaburzenia metaboliczne i endokrynologiczne: Takie jak zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatyninowej, zwiększenie stężenia kwasu moczowego, czy zmiany w stężeniu bilirubiny.

Problemy z układem pokarmowym i skórnym: W tym zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wysypka, wzdęcie brzucha, nadmierne wydzielanie śliny.

Zaburzenia neurologiczne i mięśniowe: Takie jak drżenie, zaburzenia ruchu, napady drgawek, sztywność mięśni, zespół niespokojnych nóg, zaburzenia mowy, jąkanie.

Zaburzenia układu krążenia: Obejmują zwolnienie i nieregularną pracę serca, a także rzadziej udar i zaburzenia rytmu serca.

Inne działania niepożądane: Utrata siły, skrajne zmęczenie, zatrzymanie wody w organizmie, gorączka, bóle stawów, zaburzenia seksualne, trudności z chodzeniem, zespół odstawienia u noworodków.

Działania niepożądane w specyficznych grupach pacjentów: W grupie pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem mogą wystąpić udar, zapalenie płuc, nietrzymanie moczu, omamy wzrokowe, podwyższona temperatura ciała, zaczerwienienie skóry. U pacjentów z chorobą Parkinsona lek może nasilać objawy choroby.

W przypadku wystąpienia poważnych działań niepożądanych, takich jak zakrzepy krwi, ciężkie reakcje alergiczne, nagłe zmiany w samopoczuciu czy objawy neurologiczne, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Ważne jest, aby pacjenci byli świadomi potencjalnych skutków ubocznych i monitorowali swoje zdrowie podczas leczenia.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Zolafren

Pytania naszych Pacjentów

Co to jest za lek Zolafren?

Zolafren to lek zawierający olanzapinę, będącą atypowym antypsychotykiem. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii, epizodów manii oraz w utrzymaniu stabilności nastroju u osób z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym.

Czy Zolafren jest na sen?

Zolafren nie jest lekiem przeznaczonym głównie na sen. Jest to antypsychotyk atypowy stosowany w leczeniu schizofrenii, epizodów manii i utrzymaniu stabilności nastroju, choć może powodować senność jako skutek uboczny.

Jak długo można brać Zolafren?

Czas trwania leczenia Zolafren zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i rodzaju zaburzenia. Ostateczną decyzję dotyczącą długości leczenia podejmuje lekarz prowadzący, który monitoruje stan pacjenta i reaguje na ewentualne skutki uboczne.

Czy Zolafren uspokaja?

Tak, Zolafren może działać uspokajająco na pacjentów, ponieważ jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym, który pomaga w kontrolowaniu objawów takich jak lęk, agitacja czy halucynacje, występujące w schizofrenii i zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych.

Czy Zolafren powoduje depresję?

Zolafren jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym używanym głównie w leczeniu schizofrenii i zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, a więc może pomóc w leczeniu objawów depresyjnych. W rzadkich przypadkach może jednak wywołać nasilenie objawów depresyjnych, dlatego ważne jest monitorowanie pacjenta przez lekarza prowadzącego.

Czy Zolafren uzależnia?

Zolafren nie jest lekiem uzależniającym w tradycyjnym rozumieniu. Może jednak prowadzić do uzależnienia psychicznego, związanego z obawami pacjenta przed pogorszeniem stanu zdrowia psychicznego po odstawieniu leku. Ważne jest stopniowe odstawienie leku pod kontrolą lekarza prowadzącego.

Jak odstawić lek Zolafren?

Odstawienie leku Zolafren powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza prowadzącego, który zaleci stopniowe zmniejszanie dawki. Pacjent powinien przestrzegać zaleceń lekarza i zgłaszać wszelkie niepokojące objawy w trakcie procesu odstawiania.

Czy Zolafren jest na receptę?

Tak, Zolafren jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Zolafren? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaOlanzapinum
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentZolafren

Zamienniki dla leku Zolafren

Olanzin, Olpinat, Olzapin, Ranofren, Zalasta, Zolafren-Swift, Zolaxa, Zolaxa Rapid.

Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2024