Pinexet

Lek Pinexet zawiera substancję nazywaną kwetiapiną, która należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest w leczeniu różnych chorób, takich jak epizody depresyjne w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, mania, czy schizofrenia.

Działanie Pinexet

Pinexet działa dzięki substancji czynnej zwanej kwetiapiną, która należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Kwetiapina wpływa na działanie pewnych substancji chemicznych w mózgu, które mogą być nieprawidłowe u osób cierpiących na pewne stany psychiczne.

Pinexet jest stosowany w leczeniu kilku chorób, takich jak:

 • Epizody depresyjne w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, kiedy pacjent odczuwa smutek, depresję, brak energii, utratę apetytu, nie może spać;
 • Mania, kiedy pacjent jest bardzo silnie podekscytowany, podniecony, pobudzony, pełen entuzjazmu lub nadmiernie aktywny albo ma zaburzoną zdolność krytycznej oceny, jest agresywny lub uciążliwy;
 • Schizofrenia, kiedy pacjent słyszy i widzi nierzeczywiste głosy i obrazy, przyjmuje za prawdziwe nieistniejące rzeczy, jest nadmiernie podejrzliwy, zaniepokojony, zagubiony, ma poczucie winy, jest napięty, przygnębiony.

Działa przez wpływanie na pewne neurotransmitery w mózgu, w tym serotoninę i dopaminę. Poprawiając równowagę tych substancji chemicznych, Pinexet może pomóc zmniejszyć objawy psychotyczne, stabilizować nastrój i pomóc w kontroli odczuwanych emocji.

Wskazania do stosowania Pinexet

Lek Pinexet, zawierający substancję czynną kwetiapinę, jest lekiem antypsychotycznym. Wskazania do jego stosowania obejmują następujące stany:

 • Schizofrenia: Schizofrenia to chroniczne zaburzenie mózgu, które powoduje objawy takie jak halucynacje (słyszenie, widzenie lub odczuwanie rzeczy, których nie ma), urojenia, zaburzenia myślenia i brak zainteresowania życiem. Lekarze zwykle przepisują Pinexet w celu kontrolowania tych objawów.
 • Epizody manii w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych: Mania to stan, w którym osoba czuje się niezwykle podekscytowana, nadmiernie optymistyczna lub impulsywna, ma nadmierne poczucie własnej wartości, zwiększoną aktywność, szybkość mówienia, myślenia, łatwość do rozkojarzenia, zwiększony napęd seksualny i zmniejszoną potrzebę snu. Pinexet jest stosowany do kontrolowania tych objawów.
 • Epizody depresyjne w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych: Depresja to stan, w którym osoba czuje się bardzo smutna, zniechęcona, lub traci zainteresowanie lub przyjemność z wykonywania większości czynności. W przypadku zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, te epizody depresyjne są przeplatane z epizodami manii. Pinexet jest stosowany do leczenia objawów depresji w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych.
 • Zespół Tourette’a: W niektórych przypadkach leki antypsychotyczne, takie jak Pinexet, mogą być stosowane do leczenia objawów Zespołu Tourette’a, takich jak tiki (niekontrolowane, szybkie, powtarzające się ruchy lub dźwięki).

Pamiętaj, że lek ten powinien być przepisany przez lekarza, który zna historię zdrowia pacjenta i jest w stanie ocenić, czy lek ten jest odpowiedni dla pacjenta. Lek ten może mieć poważne skutki uboczne i interakcje z innymi lekami, dlatego powinien być stosowany pod ścisłym nadzorem lekarza.

Przeciwwskazania do stosowania Pinexet i środki ostrożności

Pinexet (kwetiapina) jest silnym lekiem antypsychotycznym, który ma kilka przeciwwskazań do stosowania oraz wymaga zachowania ostrożności. Poniżej znajdują się niektóre z nich:

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na kwetiapinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku: Osoby, które mają reakcje alergiczne na kwetiapinę lub na jakikolwiek inny składnik zawarty w tym leku, nie powinny go stosować.
 • Stosowanie leków hamujących czynność wątroby: Niektóre leki mogą wpływać na sposób, w jaki kwetiapina jest metabolizowana w organizmie, a to może prowadzić do zwiększenia stężenia leku we krwi, co z kolei może zwiększyć ryzyko wystąpienia skutków ubocznych.
 • Stosowanie z niektórymi innymi lekami: Niektóre leki, w tym niektóre leki stosowane do leczenia HIV, grzybicy, antybiotyki makrolidowe, leki przeciwdrgawkowe i inne, mogą wpływać na metabolizm kwetiapiny.
 • Ciężka niewydolność wątroby: Kwetiapina jest metabolizowana przez wątrobę, więc ciężka niewydolność wątroby może prowadzić do zwiększonego stężenia leku we krwi.

Środki ostrożności:

 • Zaburzenia sercowo-naczyniowe: Osoby z chorobami serca, takimi jak choroba wieńcowa, choroba zastawek serca, choroba niedokrwienna serca, czy niewydolność serca, powinny zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu kwetiapiny. Lek ten może wpływać na pracę serca i ciśnienie krwi.
 • Zaburzenia metaboliczne: Kwetiapina może powodować wzrost masy ciała i zmiany w gospodarce cukrowej, w tym rozwój cukrzycy. Dlatego pacjenci z otyłością lub cukrzycą powinni być monitorowani podczas leczenia.
 • Zaburzenia neurologiczne: Osoby z chorobami neurologicznymi, takimi jak choroba Parkinsona, powinny zachować szczególną ostrożność, ponieważ kwetiapina może pogorszyć objawy tych schorzeń.
 • Stosowanie u osób starszych, zwłaszcza z demencją: W badaniach stwierdzono zwiększoną śmiertelność u osób starszych z demencją, które były leczone kwetiapiną.
 • Tendencje samobójcze: Osoby z historią myśli lub prób samobójczych powinny być ściśle monitorowane podczas leczenia kwetiapiną.
 • Wysokie ciśnienie śródgałkowe i jaskra z zamkniętym kątem przesączania: Kwetiapina może powodować zwiększone ciśnienie śródgałkowe, co jest szczególnie niebezpieczne dla osób z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania.

Pamiętaj, że ta lista nie jest wyczerpująca i zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem leczenia kwetiapiną.

Dawkowanie Pinexet

Lek Pinexet (kwetiapina) powinien być stosowany zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Dawkowanie: Dawkę początkową określa lekarz prowadzący. Dawka podtrzymująca (dawka dobowa) zależy od nasilenia choroby i potrzeb danego pacjenta, ale zwykle wynosi od 150 mg do 800 mg.

Częstotliwość: Lek należy zażywać raz na dobę, przed snem, lub dwa razy na dobę, w zależności od tego, na jaką chorobę cierpi pacjent.

Sposób zażycia: Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Mogą one być zażywane z pokarmem lub bez pokarmu.

Interakcje z pokarmem: W okresie przyjmowania leku Pinexet nie należy spożywać soku grejpfrutowego, ponieważ może on wpływać na sposób działania leku.

Kontynuacja terapii: Nie należy przerywać zażywania tabletek, nawet jeżeli następuje poprawa samopoczucia, dopóki lekarz nie zdecyduje inaczej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: W przypadku osób z niewydolnością wątroby, lekarz może zalecić zmianę sposobu dawkowania.

Pacjenci w podeszłym wieku: Lekarz może zalecić zmianę sposobu dawkowania u osób starszych.

Stosowanie u dzieci i młodzieży: Lek Pinexet nie jest zalecany dla osób poniżej 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Pinexet: W przypadku zastosowania większej dawki leku niż przepisana przez lekarza, mogą wystąpić senność, zawroty głowy, nieprawidłowe bicie serca. Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub zgłosić do najbliższego szpitala, pamiętając o zabraniu tabletek Pinexet ze sobą.

Pominięcie przyjęcia leku Pinexet: Jeśli została pominięta jedna dawka leku, powinna być ona zażyta jak najszybciej. Jeśli czas do kolejnej dawki jest krótki, powinno się poczekać i zażyć dawkę o zwykłej porze. Nie zaleca się stosowania dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Pinexet: W przypadku nagłego przerwania stosowania leku mogą wystąpić takie objawy jak trudności w zasypianiu (bezsenność), nudności, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub drażliwość. Z tego powodu lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki przed przerwaniem leczenia.

Pamiętaj, że wszelkie dalsze wątpliwości związane ze stosowaniem tego leku powinny być skonsultowane z lekarzem lub farmaceutą.

Z czym nie łączyć leku Pinexet

Pinexet a alkohol – Pinexet nie powinien być łączony z alkoholem, gdyż spożycie alkoholu może nasilać działania sedatywne leku, zwiększać ryzyko wystąpienia skutków ubocznych i wpływać negatywnie na jego efektywność.

Pinexet a leki przeciwhivowe – Stosowanie leku Pinexet w połączeniu z niektórymi lekami przeciwhivowymi może prowadzić do niebezpiecznych interakcji. Pacjent powinien unikać równoczesnego stosowania Pinexet z tymi lekami i poinformować lekarza o wszystkich lekach antyretrowirusowych, które przyjmuje.

Pinexet a leki przeciwgrzybicze z grupy azoli – Leki przeciwgrzybicze z grupy azoli mogą interferować z metabolizmem Pinexet, co może prowadzić do zmiany jego stężenia we krwi. Współużytkowanie tych środków z Pinexet wymaga ostrożności i konsultacji z lekarzem.

Pinexet a erytromycyna i klarytromycyna – Stosowanie erytromycyny lub klarytromycyny, które są antybiotykami, wraz z Pinexet może zwiększać ryzyko skutków ubocznych. Ważne jest, aby pacjent poinformował lekarza o każdym stosowanym antybiotyku.

Pinexet a nefazodon – Nefazodon stosowany w leczeniu depresji może wpływać na działanie Pinexet. Pacjenci przyjmujący nefazodon powinni skonsultować z lekarzem możliwość stosowania Pinexet.

Pinexet a leki przeciwpadaczkowe – Leki takie jak fenytoina czy karbamazepina mogą wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo Pinexet. W przypadku stosowania leków przeciwpadaczkowych, konieczna jest konsultacja z lekarzem przed rozpoczęciem terapii Pinexet.

Pinexet a leki przeciwnadciśnieniowe – Pinexet może oddziaływać z niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach przeciwnadciśnieniowych.

Pinexet a barbiturany – Stosowanie barbituranów, często używanych do leczenia zaburzeń snu, razem z Pinexet może prowadzić do wzajemnego osłabienia ich działania. Ważna jest konsultacja z lekarzem w przypadku stosowania barbituranów.

Pinexet a tiorydazyna i sole litu – Stosowanie leków przeciwpsychotycznych takich jak tiorydazyna czy sole litu wraz z Pinexet wymaga ostrożności i konsultacji lekarskiej, ponieważ może to wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo obu leków.

Pinexet a leki wpływające na rytm serca – Leki, które mogą zaburzać bilans elektrolitowy, w tym leki moczopędne i niektóre antybiotyki, mogą interakcjonować z Pinexet w sposób wpływający na rytm serca. Zaleca się ostrożność i konsultację z lekarzem.

Pinexet a leki powodujące zaparcia – Pacjenci przyjmujący leki, które mogą powodować zaparcia, powinni być świadomi, że Pinexet może nasilać ten efekt uboczny. Wymagana jest ostrożność i porada lekarska.

Pinexet a leki przeciwcholinergiczne – Leki przeciwcholinergiczne mogą nasilać niektóre skutki uboczne Pinexet, takie jak suchość w ustach czy zaburzenia widzenia. Warto skonsultować z lekarzem ich równoczesne stosowanie.

Pinexet a alkohol – Jednoczesne przyjmowanie leku Pinexet i alkoholu może nasilać senność i inne działania uboczne. Pacjenci powinni ograniczać spożycie alkoholu podczas terapii Pinexet.

Pinexet a sok grejpfrutowy – Spożywanie soku grejpfrutowego podczas stosowania Pinexet może wpływać na sposób działania leku. Zaleca się unikanie soku grejpfrutowego w trakcie terapii Pinexet.

Czytaj więcej: Z czym nie łączyć leku Pinexet

Skutki uboczne leku Pinexet

Bardzo częste skutki uboczne (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Zawroty głowy i ból głowy: Możliwe jest odczuwanie dezorientacji lub bólu w różnych częściach głowy.
 • Suchość w jamie ustnej i senność: Może wystąpić zmniejszenie wydzielania śliny oraz nadmierne uczucie zmęczenia, wpływające na codzienne funkcjonowanie.
 • Objawy odstawienia: Takie jak ból głowy, nudności, drażliwość, bezsenność po zakończeniu leczenia.
 • Zwiększenie masy ciała: Możliwy wzrost masy ciała niezwiązany z dietą lub aktywnością fizyczną.
 • Nieprawidłowe skurcze mięśni: Mogą wystąpić mimowolne drżenia lub skurcze mięśni.
 • Zmiany w zawartości krwi: Wzrost poziomu tłuszczów (triglicerydy, cholesterol całkowity) i zmniejszenie hemoglobiny mogą wpływać na ryzyko chorób serca oraz zmniejszenie zdolności krwi do transportu tlenu.

Częste skutki uboczne (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • Zaburzenia sercowo-naczyniowe: Uczucie przyspieszonego bicia serca i obniżenie ciśnienia tętniczego, zwłaszcza przy wstawaniu, co może prowadzić do zawrotów głowy lub omdleń.
 • Problemy trawienne: Zaparcia, niestrawność oraz podrażnienia żołądka, mogące powodować ból brzucha i wzdęcia.
 • Obrzęki i osłabienie: Możliwe obrzęki rąk lub nóg oraz ogólne uczucie braku energii.
 • Zaburzenia metaboliczne: Zwiększenie stężenia glukozy we krwi, co może nasilać ryzyko rozwoju cukrzycy.
 • Zaburzenia widzenia i snu: Niewyraźne widzenie, nietypowe sny oraz koszmary senne.
 • Zwiększone łaknienie i zmiany emocjonalne: Zwiększone pragnienie jedzenia i uczucie rozdrażnienia, które mogą wpływać na codzienne interakcje.
 • Zaburzenia mowy i depresyjne: Trudności w formułowaniu myśli oraz myśli samobójcze lub nasilenie depresji.

Czytaj więcej: Skutki uboczne leku Pinexet

Pytania naszych Pacjentów

Na co pomaga Pinexet?

Pinexet jest lekiem stosowanym w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, zespół lękowy, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia lękowe społeczne oraz zespół stresu pourazowego. Działa poprzez wpływanie na substancje chemiczne w mózgu, które odgrywają kluczową rolę w tych stanach.

Czy Pinexet jest na sen?

Pinexet nie jest specyficznie przepisywany jako środek nasenny. Jest to lek z klasy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), głównie stosowany do leczenia depresji i różnych zaburzeń lękowych.

Po jakim czasie działa Pinexet?

Efekty działania Pinexetu mogą zacząć się pojawiać po 1-2 tygodniach, ale pełne działanie antydepresyjne leku często osiąga się po 4-6 tygodniach regularnego stosowania. Każdy organizm jest inny, więc czas reakcji może się różnić między pacjentami. Ważne jest, aby kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza, nawet jeśli początkowo nie doświadczą poprawy.

Jak odstawić Pinexet?

Odstawianie leku Pinexet powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem lekarza i zazwyczaj obejmuje stopniowe zmniejszanie dawki. Bezpośrednie zaprzestanie stosowania leku może prowadzić do nieprzyjemnych objawów odstawienia. Proces odstawiania może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od indywidualnego stanu pacjenta. Samodzielne odstawianie leku bez konsultacji z lekarzem może być niebezpieczne.

Czy Pinexet jest na receptę?

Pinexet jest lekiem na receptę.

Nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące leku Pinexet? Zapytaj o nie lekarza za darmo.

Zadaj pytanie lekarzowi

Zadaj pytanie do lekarza anonimowo i bezpłatnie.

O leku

Substancja czynnaQuetiapini fumaras
DostępnośćLek dostępny na receptę
ProducentPOLPHARMA

Zamienniki dla leku Pinexet

Apotiapina, Ketilept, Ketrel.

Ostatnia aktualizacja: 20 lipca 2024